Statistični trendi na področju slovenske založniške produkcije

Statistični trendi na področju slovenske založniške produkcije

Center za razvoj knjižnic NUK od lanskega leta objavlja statistične podatke o slovenski založniški produkciji. Podatki so izračunani na osnovi dotoka obveznega izvoda publikacij, zato dopuščamo možnost, da na prikazane trende vpliva bolj ali manj vestno izpolnjevanje določb Zakona o obveznem izvodu publikacij. Podatke objavljamo dvakrat letno, in sicer 15. aprila, ko objavimo začasne podatke za preteklo leto in 15. oktobra, ko so na voljo končni podatki o izdanih knjigah, časopisju in založnikih. Podatki so vam na voljo na spletni strani Centra za razvoj knjižnic NUK.

Knjige in brošure

V obdobju 2009/2014 opažamo postopno zmanjševanje letne produkcije naslovov knjig in brošur; od 6.953 naslovov v letu 2009 do 5.554 naslovov v letu 2014. Iz podrobnejšega pregleda po vsebinski razvrstitvi knjig je razviden trend zmanjševanja izdanih naslovov knjižnih del po vseh vsebinskih področjih. Slovenska književnost v letu 2009 šteje 849 del, medtem ko v letu 2014 beležimo 715 naslovov knjig. Preseneča tudi podatek, da se je v navedenem obdobju zmanjšalo število letno izdanih naslovov izvirnih slovenskih del po vseh vsebinskih področjih za kar 26 %, nekoliko bolj stabilen pa je trg s prevodno literaturo, saj se je v istem obdobju zmanjšalo število izdanih del le za 6 %. Prav tako v celotni knjižni produkciji opažamo, da je v letu 2014 izšlo kar 1.296 naslovov prvih knjižnih izdaj manj kot v letu 2009. Nekoliko manj strm upad je pri izdaji ponatisov, saj se je le-ta zmanjšal v letu 2014 glede na leto 2009 za 11 %. Začasni podatki za leto 2015 potrjujejo vztrajen trend postopnega upadanja na področju založništva knjižnih del, a bodo končne številke za leto 2015 po najboljših napovedih v jeseni težko presegle tiste pred letom 2010.

dekorativna slika

Tudi naklade so bile v letih 2009 in 2010 višje kot v zadnjih letih. Mediana v letu 2009 zavzame vrednost 700 izvodov, od leta 2011 pa vsako leto le 500 izvodov. Založniki naklado običajno navajajo z zaokroženimi števili. Tako opažamo najpogostejšo, v knjigi zapisano naklado, 500 izvodov v letu 2009, 2010, 2011 in 2014, v letu 2012 ter 2015 pa 1.000 izvodov. Leto 2011 pri vseh statističnih kazalcih nekoliko popravlja celotno sliko o slovenskem založništvu, nikakor pa stanje na tem področju v zadnjih letih ne kaže razveseljive podobe. Vzrok nastalim trendom v prvi vrsti lahko pripišemo gospodarski krizi, ki se je izdatno izrazila prav v slovenskem kulturnem prostoru, še posebej na področju založništva.

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, obdeluje in hrani slovenske publikacije ter skrbi za pisno kulturno dediščino. Vse založnike in izdajatelje vabimo k oddaji obveznega izvoda publikacij.