Novice

Znanstvenokritična izdaja Beethovnove Pastoralne simfonije

Letos mineva 200 let, odkar je Ludwig van Beethoven, eden največjih skladateljev in ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini glasbe, pustil svoj osebni pečat tudi v Ljubljani. V odgovoru Filharmonični družbi na imenovanje za častnega člana je obljubil, da bo v Ljubljano v znak hvaležnosti poslal "eno svoje, še neobjavljeno delo". Iskanje skrivnostnega dela že vrsto let buri duhove in znanstvene razprave. V arhivu Filharmonične družbe se je ohranil rokopis partiture Beethovnove 6. simfonije z njegovimi lastnoročnimi pripisi, ki je danes shranjen med zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. V počastitev obletnice dogodka je v sodelovanju Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Založbe Univerze na Primorskem in Narodne in univerzitetne knjižnice izšla znanstvenokritična izdaja Beethovnove Pastoralne simfonije

V petek, 18. oktobra, vas ob 12. uri vljudno vabimo v Viteško dvorano Križank na predstavitev te pomembne izdaje in ogled dragocenega dokumenta. Spregovorili bodo dekan AG UL prof. Marko Vatovec, ravnatelj NUK Viljem Leban, odgovorni urednik dr. Jonatan Vinkler ter avtorji strokovnih prispevkov dr. Jernej Weiss, dr. Alenka Bagarič in prof. Uroš Lajovic. Poleg Beethovnove glasbene podlage v izvedbi Akademije za glasbo UL in manjše pogostitve bomo lahko izjemoma uživali v prisotnosti izvirnega dokumenta s skladateljevim rokopisnim pečatom, ki ga bomo ob tej priložnosti za kratek čas postavili na ogled.

Partnerji projekta so Akademijia za glasbo Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem ter Narodna in univerzitetna knjižnica.

Vabljeni na predstavitev.

NUK je partner projekta razstave Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg (1420‒1488) v Narodni galeriji

Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg (1420–1488) je razstava, ki razkriva živahni, a danes malo znani čas Ljubljane na prelomu iz 14. v 15. stoletje. Osrednji eksponat razstave v Narodni galeriji je Brevir iz osebne knjižnice škofa Lamberga. Pred štirimi leti je ta molitvenik na dražbi v tujini odkupila Nadškofija Ljubljana in s tem omogočila, da se je na pravo mesto vrnil dragoceni del naše dediščine. Gre za prvotisk na pergamentu, natisnjen v Benetkah, Picov mojster (Mojster Plinija za Pica della Mirandola) ali Bartolomeo del Tintore je dodal slikarski okras. Poleg Brevirja je na razstavi na ogled še 29 drugih predmetov: od iluminiranih rokopisov, prvotiskov, listin, povezanih z ustanovitvijo škofije in imenovanjem Lamberga za škofa, do pečata in slik. 

Avtorja razstave in spremljajočega kataloga sta ddr. Nataša Golob in dr. France Martin Dolinar. Narodna in univerzitetna knjižnica je kot partner projekta posodila gradivo za razstavo, pri konservatorsko-restavratorski pripravi gradiva pa so sodelovali dr. Jasna Malešič in sodelavci Centra za konzerviranje in restavriranje NUK. 

Informacije o razstavi so na spletni strani Narodne galerije.

Vabljeni na ogled.

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 24. oktobra 2019, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. 

Prijave preko spletnega obrazca ali na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si sprejemamo do vključno 21. oktobra 2019. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

Novo študijsko leto je tu! Vabimo k vpisu in podaljšanju članstva v NUK

Vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva v NUK. Prinaša vam študij v edinstveni Plečnikovi čitalnici, izposojo klasičnega in elektronskega gradiva, uporabo elektronskih informacijskih virov, pomoč pri iskanju gradiva in še marsikaj drugega. Ob vpisu vam podarimo tudi bon za brezplačno kavo v Kavarni NUK.

Študente Univerze v Ljubljani vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva. Članarino ste poravnali že ob vpisu v visokošolski zavod, tako da potrebujete:

• za vpis

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču,
 • 3,00 € za izdelavo članske izkaznice.

• za podaljšanje

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču.

Odgovore na svoja vprašanja o članstvu poiščite na http://www.nuk.uni-lj.si/obisk/faq.

Vljudno vabljeni!

Nova razstava v Plečnikovem hodniku NUK

Štajer-mark. Po sledeh skupne zgodovine - razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890-1920)

Poznate Štajersko? Ste vedeli, da danes obstajata dve Štajerski, ena v Sloveniji in druga v Avstriji? In da sta bili ti dve ločeni Štajerski nekoč združeni v eno samo regijo, ki jo je na njenem najbolj južnem delu zaznamovala dvojezičnost? Razstava, ki je nastala ob 100-letnici njune ločitve skuša dvojezično pokrajino približati preko zelo razširjenega medija tistega časa - razglednice, ki jo je takrat uporabljala večina prebivalstva. Razstavo, ki jo v NUK odpiramo 3. oktobra ob 18. uri, je ustvarila projektna skupina Univerze v Gradcu pod vodstvom dr. Heinricha Pfandla.

Pred odprtjem razstave bo ob 17. uri v sejni sobi NUK predstavitev portala Polos.

Portal Polos je virtualna zbirka trenutno 2243 razglednic s področja Spodnje Štajerske, v katero so vključene izbrane razglednice iz številnih javnih in zasebnih virov - knjižnic Ljubljana (NUK), Celja, Ptuja, Maribora, Admonta in Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu, ter osebnih zbirk Teodora Domeja (Celovec), Walterja Lukana (Dunaj) in Heinricha Pfandla (Gradec).  Polos je del arhiva Visual Archive of South Eastern Europe (VASE) in je dostopen na naslovu https://gams.uni-graz.at/context:polos Ta slikovna in podatkovna zbirka omogoča iskanje razglednic na osnovi različnih vsebinskih in jezikovnih kriterijev; tako nudi možnost za raziskovanje in opazovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in Nemcev v obravnavanem obdobju.

Vljudno vabljeni!

Jubilejni slovenski festival znanosti tudi v NUK

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v svojem srebrnem jubiljenem letu tudi jubilejni slovenski festival znanosti. Potekal bo med 24. in 26. septembrom 2019 na več lokacijah v Ljubljani, tudi v NUK.

Tako bo v četrtek, 26. septembra, v čitalnice Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK dr. Edvard Kobal spregovoril o dediščini Hermana Potočnika Noordunga, zatem bo sodnik Frank J. LaBuda predaval o forenzičnih in DNK dokazih na ameriških sodiščih. Zvečer bo v Veliki čitalnici NUK najprej slovesna razglasitev podpisa memoranduma o sodelovanju Slovenske znanstvene fundacije s Space Generation Advisory Councilom, sledila pa bo še okrogla miza Prvi slovenski sateliti – priložnost za popularizacijo znanosti z moderatorjem mag. Matjažem Vidmarjem.

Narodna in univerzitetna knjižnica kot nacionalna in univerzitetna, hkrati pa tudi kot osrednja znanstvena knjižnica stremi k najširšemu dostopu do slovenske in svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine v klasični in digitalni obliki. Zato z veseljem sodelujemo pri programu 25. slovenskega festivala znanosti.

Sodelovanje pri slovenskem festivalu znanosti nam ponuja priložnost, da pokažemo nekaj del, ki so izjemnega pomena za našo znanstveno dediščino in so dragocen del naše zbirke. To so navdihujoča dela, plod dolgotrajnih preučevanj, raziskovanj, meritev in radovednosti. Izbrali smo dela, ki se ukvarjajo s filozofijo narave, astronomijo, matematiko in vesoljem. Avtorji teh del so pustili neizbrisen pečat v naši kulturni in znanstveni okolici. Dela bodo na ogled postavljena pred Veliko čitalnico NUK.

Podroben program festivala najdete na spletnih straneh Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, prav tako povzetke dogajanja.

Vljudno vabljeni!

Večerni študij v NUK

Med 19. avgustom in 6. septembrom 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah.

V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje. Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

Novi ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice

S 24. julijem 2019 je vodenje Narodne in univerzitetne knjižnice prevzel ravnatelj Viljem Leban.

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah je danes ključni temelj za poslovanje knjižnic, tako za zaposlene kot uporabnike, saj si brez računalnika, internetne povezave in storitev, ki jih ta omogoča, sodobne knjižnice ne moremo več predstavljati.

Skupina sistemskih administratorjev in informatikov vseh osrednjih območnih knjižnic, ki jo vodi koordinatorica posebnih nalog OOK v NUK, se je na osnovi spremljanja novosti v tehnologiji in storitvah ter v želji po izboljšanju kompetenc zaposlenih na področju IKT odločila pripraviti razvojna izhodišča na področju IKT v splošnih knjižnicah za srednjeročno obdobje. Namen je spremljanje in izboljšanje stanja na področju IKT v splošnih knjižnicah, dvig digitalne pismenosti zaposlenih in uporabnikov ter uvajanje novih storitev. V okviru ožje skupine je nastal dokument razvojnih izhodišč Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028. V dokumentu je predstavljena analiza stanja, strateške usmeritve glede človeških virov, izobraževanja, opreme, financiranja in informacijske varnosti. V prilogah je predstavljen model izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT za vse splošne knjižnice in analiza ankete, ki je bila izvedena leta 2017.

Emerald odslej v novi podobi

Elektronski informacijski viri ponudnika Emerald bodo od jutri, 29. 6., na voljo na novem spletnem naslovu Emerald Insight. Prenova pri Emerald vključuje prenovljeno podobo in dodane funkcionalnosti. Spremembe so nastale tudi v sodelovanju z različnimi univerzami po svetu.

Emerald Insight je namenjen predvsem iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Prenovljena podoba ponuja hitrejši iskalnik in preglednejše predstavljene rezultate iskanja. Iskalno okence ostaja ves čas na vrhu zaslona, za lažjo navigacijo med rezultati iskanja pa so tu dodatne možnosti filtriranja in prilagajanja. Vse to bo, po besedah ponudnika, omogočilo boljšo izkušnjo prikaza in diseminacijo rezultatov raziskovanja za avtorje, bralce, študente, raziskovalce in bibliotekarje.

Emerald Insight je dostopen je z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, prek oddaljenega dostopa pa študentom, diplomantom in osebju Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vsem članom NUK.

Vabljeni k raziskovanju!

Dr. Lojze Gostiša, 1923 – 2019

Prejeli smo žalostno vest, da nas je v 96. letu zapustil umetnostni zgodovinar, zbiratelj, urednik in prijatelj dr. Lojze Gostiša.

Dr. Gostiša je svoje življenje je posvetil preučevanju, zbiranju in promociji slovenske umetnosti. Neprecenljiv je njegov prispevek k mednarodnem prepoznanju Jožeta Plečnika, k razumevanju opusa Franceta Miheliča, izdaji ponatisa Valvasorjeve obsežne grafične zbirke ter k ohranjanju slovenske kulturne dediščine nasploh. Naši knjižnici je podaril dragoceno gradivo iz svojega osebnega arhiva, med drugim del zapuščine Izidorja Cankarja ter zlasti obsežno dokumentacijo o delu Jožeta Plečnika, ki ga je tudi osebno poznal. Prav dr. Gostiša je bil poleg arhitekta najbolj zaslužen za uresničitev zadnjega Plečnikovega dela, vrtnega paviljona na Brionih.

Ob neki priložnosti mu je Plečnik zaupal stavek, ki bi ga prav lahko pripisali tudi dr. Gostiši: »Nad vsem, kar boste dobrega in lepega napravili, sem navdušen. Z vsem srcem sem z vami in kot vidite sem tudi bil. Z vso predanostjo služiti narodu sem delal to lopo.«

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Testni dostop do Proquest One Academic

Na voljo je testni dostop do multidisciplinarne zbirke s celotnimi besedili člankov, e-knjig, doktorskih disertacij ter magistrskih nalog, novic in video vsebin Proquest One Academic.

Proquest One Academic omogoča iskanje v zbirkah Proquest Central, ki je celovita multidisciplinarna zbirka podatkov o raziskavah; Academic Video Online, ki je najobsežnejša zbirka pretočnih vsebin (66.000 naslovov); Academic Complete z več kot skrbno izbranimi 150.000 e-knjigami in Proquest Dissertation & Theses Global, ki z več kot 4,5 milijona disertacijami predstavlja najobsežnejšo zbirko disertacij na svetu. Zbirke skupaj obsegajo mnoga področja, vštevši posel, zdravje, medicino, zdravstveno nego, družbene vede, umetnost in humanistiko, izobraževanje, znanost, tehniko in religijo, antropologijo, film in glasbo.

Proquest One Academic je v testnem dostopu na voljo do 4. julija 2019 vsem članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK z lokacije knjižnic UL ali prek oddaljenega dostopa.

Ker je vaše mnenje o zbirki pomembno, vas prosimo, da ga posredujete na e-naslov podpora@izum.si.

Vabljeni k raziskovanju in testiranju zbirke!

Testni dostop do Research Monitor

Pridobili smo možnost dostopa do elektronskega vira Research Monitor. Ta bo na voljo študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani od 20. maja do 18. junija 2019 preko povezave. Prijava je potrebna tudi na lokacijah fakultet in knjižnic.

Research Monitor je referenčna baza podatkov s področja ekonomije in je uporabno orodje tudi za študente različnih področij: ekonomija, družboslovje, humanistika, turizem itd. Omogoča dostop do vsebin več kot 5000 raziskav: vsebuje poročila o industrijah, državah in potrošnikih za 80 držav ter dnevne poslovne novice, članke in mnenja strokovnjakov. Obravnava je celovita in poglobljena ter enako obsežna za vsako državo.

V obdobju testnega dostopa bodo nekatere funkcionalnosti elektronskega vira (prenos vsebin) nedostopne.

Vabljeni k raziskovanju!

Večerni študij v NUK

Med 6. majem in 21. junijem 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Velika čitalnica NUK bo za oglede odprta 1. in 2. maja 2019 od 10.00 do 18.00 ter v soboto, 4. maja 2019, od 14.30 do 18.00.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

NOČ KNJIGE 2019

Torek, 23. april 2019, ob 21.00 uri

Tudi letos Noč knjige prinaša edinstveno priložnost, da si NUK in njene zaklade ogledate v prav posebni luči. Ponoči, v soju žepnih svetilk se bomo podali v notranjost Plečnikove knjižnične palače ter preko kotičkov, ki so sicer obiskovalcem nedostopni, spoznali njeno delovanje, funkcijo, zgodovino ter izbrane zaklade iz njenih bogatih zbirk.

Število mest je omejeno. Prijave na: ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si

PREDSTAVITEV KNJIGE ŠE NEOBJAVLJENIH ZAPISOV SREČKA KOSOVELA

Četrtek, 11. april 2019 ob 12.00 uri, čitalnica Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK, Turjaška 1.

Srečko Kosovel je o sebi pisal kot o zvezdnem utrinku, ki ga bodo šli ljudje iskat in ga ne bodo našli – ob tem pa se bodo zavedeli, da so sami utrinki velike kozmične volje. Njegov literarni opus, nastal v nekaj letih neverjetno intenzivnega pisanja, je bil objavljan postopoma – v različnih časih je šele nova senzibilnost v njem odkrila nove tekste.

V dveh knjigah te izdaje so zbrani vsi zapisi iz Kosovelove zapuščine, ki jo hrani Rokopisna zbirka NUK in so ostali neobjavljeni do danes.

Dve knjigi nosita naslov Srečko Kosovel: Vsem naj bom neznan in sta tik pred izidom pri Založbi Goga. Za Izbor, urejanje in spremno besedo je poskrbel Miklavž Komelj.

O knjigi bodo spregovorili Miklavž Komelj in Ravel Kodrič ter urednica Jelka Ciglenečki.

Veseli bomo vaše udeležbe.

 

SEMINAR ZA OBLIKOVALCE PUBLIKACIJ

Sreda, 3. april 2019, od 17.00 do 19.00, NUK, Turjaška 1.

Seminar za založnike, ki ga v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) namenjamo predvsem neformalnim založnikom in avtorjem, smo tokrat pripravili za oblikovalce publikacij. Govorili bomo o pripravi in pomenu kolofona za različne vrste publikacij, navajanju avtorstva (osebne bibliografije), o postopku za pridobitev kataložnega zapisa (CIP), mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode, uporabi spletnega vmesnika Catsi, pa tudi o oddaji obveznih izvodov fizičnih in spletnih publikacij na portal SVAROG

PRIJAVNICA na seminar

Seminar je brezplačen. Prijave sprejemamo do 1. aprila 2019.

Veseli bomo vaše udeležbe.

Udeležence seminarja vljudno vabimo tudi na ogled dveh razstav iz cikla Lepota knjige, in sicer razstave Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta v Razstavni dvorani NUK (možen voden ogled po seminarju) in razstave Tipografija študentov ALUO in NTF v Plečnikovem hodniku NUK.

SEMINAR ZA NEFORMALNE ZALOŽNIKE

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v sredo, 6. marca 2019, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. 

Prijave preko spletnega obrazca ali na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si sprejemamo do vključno 28. februarja 2019. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

Predstavitev »Slavinskega misala« v Kulturnem domu v Slavini

Kulturno društvo Slavina, župnija Slavina in Narodna in univerzitetna knjižnica vas vabimo na slovesnost ob mesecu kulture in predstavitev »Slavinskega misala«, ki bo v petek, 22. februarja 2019, ob 18. uri v Kulturnem domu v Slavini.

Slavinski misal – iluminiran rokopisni kodeks je bil izdelan leta 1481 v Nürnbergu za podružnično cerkev sv. Danijela v Zalogu. Misal je z več vidikov pomemben za slovensko kulturno dediščino in zgodovino, zanimiv pa je tudi zaradi svoje usode. Ta ga je vodila širom sveta, dokler ga ni lani Narodna in univerzitetna knjižnica odkupila in umestila v nacionalno zakladnico srednjeveških rokopisov. Po tem dolgem potovanju se bo misal tokrat za nekaj ur ustavil tudi v domačih krajih.

Lepo vabljeni!

.

Kulturni dan s Prešernovim nagrajencem Borisom A. Novakom

Narodna in univerzitetna knjižnica vas ob kulturnem dnevu, v petek, 8. februarja 2019, ob 20. uri prisrčno vabi na večer

"Zgodovina in pesniška zgodBovina", posvečen Borisu A. Novaku, Prešernovemu nagrajencu za leto 2018.

Prof. dr. Janez Vrečko bo v literarnozgodovinskem kontekstu predstavil epsko naravo Novakovih "Vrat nepovrata", odlomke bosta skupaj s pesnikom brala dramska igralka Jožica Avbelj in prof. dr. Lado Kralj, večer pa bo s svojimi šansoni obogatil Jani Kovačič.

Lepo vabljeni!

.

Borut Abram, 1954 – 2019

Nepojmljivo se zdi, da smo se morali posloviti od Boruta Abrama, dragocenega kolega, izjemnega pravnika. Odšel je prvo januarsko soboto, še ne star 65 let. V Narodni in univerzitetni knjižnici se je zaposlil pred natanko 30 leti, kjer je skoraj ves ta čas opravljal naloge glavnega tajnika knjižnice. Užival je v zapletenih pravnih izzivih, za katere je vedno našel enostavne rešitve in bil vsem, ne le v pravnih vprašanjih, pripravljen svetovalec. V lepem spominu ga bodo obdržali tudi kolegi iz drugih javnih organizacij.

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je svojo profesionalno pot pričel na sodišču v Ljubljani. Bil je preiskovalni sodnik, znan po natančnosti in doslednosti. A njegova radovednost in želja spoznavati širše pravno področje ga je pripeljala v Narodno in univerzitetno knjižnico in v knjižničarstvo. Bil je eden redkih pravnikov v knjižničarski družini. Dragoceno je bilo njegovo sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov s področja knjižničarstva. Vedno je bil pripravljen pomagati knjižnicam s pravnimi mnenji in nasveti s področja knjižnične normative, delovanja javnih zavodov, javnih naročil in predvsem pri reševanju zapletenih avtorskopravnih vprašanj. S svojim znanjem in vztrajnim zavzemanjem za pravno perfektnost je vgradil in zapustil trajen pečat urejenega in pravno korektnega poslovanja Narodne in univerzitetne knjižnice. Njegovo poznavanje prava javnih naročil je pripomoglo k uspešni in pravilni izpeljavi množice zahtevnih postopkov in sklepanja pogodb. Borut je strokovno obvladal zapleteno delovnopravno zakonodajo, tako da NUK v vsem njegovim obdobju skoraj ni imel delovnopravnih sporov. A njegovo najljubše pravno področje je bilo avtorsko pravo. Vestno je spremljal spreminjanje evropske zakonodaje in sodne prakse, sodeloval pri oblikovanju slovenske zakonodaje ter reševal vrsto konkretnih avtorskopravnih zapletov. S predavanji, neposrednimi nasveti in prek bibliotekarskih izpitov je zaslužen za dvig ravni znanja slovenskih knjižničarjev ter njihovega zavedanja o pomembnosti avtorskopravne ureditve za knjižnice. Posebej je potrebno omeniti njegov prispevek pri urejanju avtorskopravnih razmerij pri digitalni knjižnici ter pri pravni podlagi reševanja prostorske stiske NUK pri najemu in odkupu prostorov na Leskoškovi! Knjižničarji bomo zelo pogrešali poglobljeno znanje in široko pravno razgledanost Boruta Abrama. Njegovo delo je trajno vtkano v ureditev slovenskega knjižničarstva in njegovega NUK, ki mu je bil v celoti predan.

Borut Abram je bil v prostem času ljubiteljski zbiratelj različnih prevodov nekaterih znanih knjižnih del, zato objavljamo tudi delček Malega princa v grščini, ki jo je imel tako rad.

.

Večerni študij v NUK

Med 7. januarjem in 15. februarjem 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

.

Odprtost knjižnice med prazniki

Knjižnica bo med prazniki obratovala po naslednjem urniku:

Ponedeljek, 24. december 2018 - 9.00-14.00

Torek, 25. december 2018 - ZAPRTO

Sreda, 26. december 2018 - ZAPRTO

27. - 29. december 2018 - redni delovni čas

Ponedeljek, 31. december 2019 - 9.00-14.00

Torek, 1. januar 2019 - ZAPRTO

Sreda, 2. januar 2019 - ZAPRTO

Lepo vabljeni!

 

Podelitev Čopovih priznanj v petek, 21. decembra 2018

Obiskovalce Velike čitalnice obveščamo, da bomo zaradi prireditve danes, 21. 12. 2018, čitalnico NUK zaprli ob 17.00 uri. Do 20.00 ure boste lahko študirali v Časopisni čitalnici, Informacijskem središču in Prostoru za skupinsko učenje NUK.

Hvala za razumevanje, seveda pa vljudno vabljeni na podelitev Čopovih nagrad, najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki bo ob 19. uri v Veliki čitalnici NUK.

 

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, prejemnica Trubarjevega priznanja 2018

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, univ. dipl. inženirka kemije, že od leta 1980 dela kot konservatorka-restavratorka v Arhivu Republike Slovenije. Od leta 1990 in vse do danes vodi Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva. Z odločitvami in delovanjem na različnih področjih konservatorsko-restavratorske dejavnosti je veliko pripomogla k visoki strokovnosti Centra in znanju drugih konservatorjev-restavratorjev pisne kulturne dediščine iz Slovenije in Hrvaške.  O strokovnem in znanstvenem delu priča njena bogata bibliografija. Za plodno sodelovanje z zaposlenimi NUK, prispevek pri strokovnem razvoju konservatorjev-restavratorjev ter odlični pomoči pri pridobitvi Slavinskega kodeksa ji z največjim veseljem in v zahvalo podeljujemo Trubarjevo priznanje za leto 2018.

Trubarjeva priznanja podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica od leta 2008 za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. 

Iskreno in s spoštovanjem izrekamo čestitke!

 

(Za)pisana ustvarjalnost ali Ta veseli dan kulture v NUK

Vabljeni, da se nam pridružite pri praznovanju 3. decembra 2018, na Ta veseli dan kulture v NUK. Letos bo v znamenju 70. obletnice Slovenske bibliografije, predstavitve pridobitev Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK in seveda tradicionalne podelitve Turbarjevega priznanja.

 • 11.00 (Za)pisana ustvarjalnost: 70-letnica izida tekoče Slovenske bibliografije. Sprejem v oddelku Slovenske bibliografije s komentarjem vodje oddelka Borisa Rifla ter z ogledom in vodenjem po priložnostni razstavi. Pritličje NUK.
 • 12.00 Dragocenosti NUK: Predstavitev in ogled zapuščin ter rokopisnega gradiva v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK. Drugo nadstropje NUK.
 • 19.00-21.00 V Veliki čitalnici NUK bomo javnosti prvič pokazali novo dragoceno pridobitev - pismo Jurija Vege o izdaji logaritemskih tablic, s komentarjem prof. dr. Tomaža Pisanskega s fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Praznovali bomo desetletnico podeljevanja Trubarjevega priznanja za posebne dosežke pri ohranjanju in promociji slovenske pisne kulturne dediščine in 70 let Slovenske bibliografije. Podelili bomo zahvalne listine darovalcem rokopisnega gradiva in zapuščin v letih 2017 in 2018. Prejeli jih bodo Ciril Gale, Niko Grafenauer, Neža Maurer, Boris Pahor, Ivan Sivec ter sorodniki in darovalci zapuščin Frana Ellerja, družine Kosovel, Rajka Pavlovca, Janka Perata, Dušana Pirjevca, Nedeljke Pirjevec, Jožeta Toporišiča, Jerneja Vilfana, Ceneta Vipotnika, Saše Vuga, Igorja Zabela in Cirila Zlobca. V večerno slavnostno prireditev nas bo popeljala ravnateljica Martina Rozman Salobir, zahvalne listine darovalcem rokopisnega gradiva in zapuščin bo podelila predsednica Društva slovenskih pisateljev Aksinja Kermauner, Trubarjevo priznanje pa bo podelil dr. Mihael Glavan.

Nastopil bo trio Sozvočja Sloveniije: Janez Dovč, Goran Krmac in Gregor Volk.

 • 20.00 Ogled dragocenih pridobitev iz zapuščin v letih 2017 in 2018 v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK, s komentarjem vodje oddelka, mag. Marijanom Rupertom.

 

Lepo vabljeni v NUK.

 

Dr. Borut Loparnik (1934-2018)

V 85. letu starosti je preminil muzikolog dr. Borut Loparnik, vodja Glasbene zbirke NUK med letoma 1987 in 2003. Dr. Loparnik je v svojem poklicnem delovanju postavljal in utrjeval strokovne temelje ter izrisoval smernice v dveh nacionalnih ustanovah: najprej kot prvi urednik 3. programa Radia Ljubljana, kasneje kot vodja Glasbene zbirke NUK. Slednji je z veliko vnemo za zbiranje slovenske glasbene dediščine vtisnil neizbrisljiv osebni pečat. Bil je eden najvidnejših poznavalcev slovenske glasbe 19. in prve polovice 20. stoletja. Dosežke svojega raziskovalnega dela je skozi pronicljive umetelno oblikovane miselne sklope posredoval v številnih znanstvenih razpravah in monografskih publikacijah.

Dr. Loparnik je letos prejel Mantuanijevo nagrado, najvišje priznanje za življenjsko delo na področju muzikologije.

Družini izrekamo iskreno sožalje ob izgubi.

Sodelavci NUK

 

DOBRODOŠLI V CANKARJEVO VESOLJE

V okviru Cankarjevega leta ob 100. obletnici njegove smrti je nastalo tudi Cankarjevo vesolje - pilotni učni vir, namenjen podpori učnemu procesu. S sodobnim prikazom digitalno dostopnih virov kulturne dediščine, ki jo hranimo v NUK, ponuja celovit vpogled v življenje, delo in čas Ivana Cankarja. Nastalo v sodelovanju z Osnovno šolo Kašelj, Gimnazijo Vič in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Toplo vas vabimo k ogledu, branju in raziskovanju!

 

ODPRTOST KNJIŽNICE MED PRAZNIKI

Obveščamo vas, da bo Velika čitalnica NUK med jesenskimi počitnicami odprta za turistične oglede v sredo, 31. oktobra 2018, med 10. uro in 18. uro, ter v soboto, 3. novembra 2018, med 14.30 in 18. uro. V tem času bo obratovala tudi Kavarna NUK.

V četrtek, 1. novembra 2018, bo NUK zaprt.

 

SEMINAR ZA NEFORMALNE ZALOŽNIKE

Obveščamo vas, da smo zaključili zbiranje prijav na seminar za založnike, ki bo v sredo, 7. novembra 2018, saj je že polno zaseden. Odslej zbiramo prijave za naslednji seminar. Datum bomo določili naknadno.

Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila pokličite na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

 

VPIS IN PODALJŠANJE ČLANSTVA ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI

Študente Univerze v Ljubljani vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva. Članarino ste poravnali že ob vpisu v visokošolski zavod, tako da potrebujete:

• za vpis:

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,  
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču,
 • 3,00 € za izdelavo članske izkaznice.

• za podaljšanje: 

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču.

Odgovore na vaša vprašanja o članstvu poiščite na http://www.nuk.uni-lj.si/obisk/faq.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

Večerni študij v NUK

Med 16. avgustom in 7. septembrom 2018 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

Po sledeh misijonarjev

Že v 19. stoletju so številni Slovenci delovali v afriških misijonih, med njimi tudi Ignacij Knoblehar, ki je že leta 1848 ustanovil prvo misijonsko postajo v Kartumu (Sudan). Po Knobleharjevi smrti leta 1858 je Italijan Daniele Comboni na temelju njegovega dela ustanavljal nove misijone in v Evropi budil zanimanje za evangelizacijo Afrike ter borbo proti suženjstvu. Po njegovi smrti so bili Combonijevi misijonarji uradno priznani kot red Presvetega Jezusovega srca, Nemška veja reda pa je začela leta 1898 izdajati mesečnik »Stern der Neger«, ki je vseboval zapise o delu misijonarjev in v katerem so prispevke objavljali številni slovenski člani reda.

»Stern der Neger«, ki ostaja glasnik delovanja Slovencev v afriških misijonih in daje vpogled v vpetost slovenskih dežel v širši srednjeevropski kulturni prostor ter v delovanje Slovencev v oddaljenih deželah, je na pobudo in ob podpori dr. Aleša Musarja zdaj v celoti dostopen tudi na portalu dLib.si.

Vabljeni k ogledu!

 

Izreden uspeh mladih znanstvenikov

Dijaka Gimnazije Vič Mitja Denac in Bor Kolar Bačnik sta z raziskovalno nalogo New techniques of sample preparation and stabilization of paper with pigment verdigris (Preservation of Our Cultural Heritage), pod mentorstvom dr. Jane Kolar, dr. Jasne Malešič in Alenke Mozer, znova dosegla odličen uspeh. Na olimpijadi Genius, ki je potekala med 11. In 16. junijem v Oswegu (New York, ZDA), sta v kategoriji Science prejela zlato medaljo. Oddanih je bilo 1,657 raziskovalnih nalog iz 70 držav celega sveta.

Posebej smo ponosni, da sta glavnino raziskovalnega dela opravila v laboratoriju Narodne in univerzitetne knjižnice.

Mitji in Boru iskreno čestitamo!

 

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. Kotizacije ni.

Prijave do zapolnitve mest sprejemamo na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si. Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

 

Večerni študij v NUK

Med 7. majem in 22. junijem 2018 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

Odprtje razstave Plečnik na Brionih v Varaždinu

Slovensko kulturno društvo Nagelj v Varaždinu letos praznuje že 10. obletnico delovanja. V počastitev obletnice so skupaj z Veleposlaništvom RS na Hrvaškem organizirali gostovanje razstave Plečnik na Brionih v prostorih Državnega arhiva v Varaždinu.

Razstavo, ki je nastala v sodelovanju Plečnikove hiše in NUK ter govori o zadnjem delu našega največjega arhitekta, je odprla veleposlanica RS na hrvaškem dr. Smiljana Knez. Nekaj besed so spregovorili tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec, predstavniki mesta Varaždin, hrvaškega državnega arhiva, avtorja razstave mag. Marijan Rupert in Žiga Cerkvenik iz NUK, ter Ana Porok iz Plečnikove hiše, ki je s predavanjem o Plečniku postavila piko na i čudovitemu dogodku.

Razstava bo na ogled do 8. maja 2018, kasneje pa potuje še v Osijek, Split in Karlovac.

 

bagaric

Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov

Za šolske knjižnice, ki vstopajo v COBISS, smo izdelali priročnik Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS. Najdete ga v pdf dokumentu na spletnem mestu Centra za razvoj knjižnic NUK. Avtorica dr. Alenka Bagarič je vodja Glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici. 

Upamo, da bo priročnik v pomoč vsem, ki se ukvarjate z obdelavo muzikalij.

 

loeb

Elektronske knjige Loeb Classical Library odslej tudi na Mrežniku

Od 11. aprila 2018 naprej je na Mrežniku na voljo Loeb Classical Library.

Loeb Classical Library je zbirka elektronskih knjig, ki predstavlja celotno klasično dediščino. Vključuje izvirna besedila v latinskem in grškem jeziku s prevodi v angleščino. Našli boste tako epiko in liriko, tragedije, komedije, zgodovino, filozofijo kot tudi medicinska in matematična dela. Gre za elektronsko zbirko, ki ponuja popolnoma enako vsebino kot tiskana zbirka (sicer v celoti na voljo v NUK), katere začetek sega v leto 1911 in je že vrsto let nepogrešljiva pri študiju humanistike, še posebno klasične filologije.

Loeb Classical Library je na voljo z lokacij Filozofske in Teološke fakultete Univerze v Ljubljani ter NUK, prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju Filozofske in Teološke fakultete UL ter članom NUK.

Vabljeni k študiju in raziskovanju!

 

kosovel

Korespondenca družine Kosovel v NUK

V Rokopisni zbirki smo pridobili novo čudovito gradivo: korespondenco družine Kosovel. Dragocena pisma sester in brata Srečka Kosovela se bodo tako pridružila njegovi zapuščini in prispevala k vedenju o neverjetnem potencialu družine Kosovel in njihovem doprinosu k slovenski kulturni zgodovini. Pisma so preko posredovanja Kosovelove knjižnice Sežana prišla v hrambo NUK kot dar Občine Sežana.

Najlepše se zahvaljujemo za dragoceno gradivo!

 

čitalnica

Ivan Cankar: od karikature do stripa. Pogovorni večer z avtorji spremne besede knjig Cankar v stripu

»Kdor piše pri nas po resnici, pravijo, da karikira; to ni nič čudnega, kajti življenje tam doli je res strahovita farsa.« Ivan Cankar 

Slišite boben, ki oznanja Cankarjevo leto? Bo drzno, kot so drzne njegove besede? In Smrekarjeve karikature? Pa njegove zgodbe, ki jih zdaj pripoveduje strip?

Tako je.

Cankar v stripu prihaja s tem letom, bobnom in to drznostjo. Z vznemirljivimi zgodbami in izjemno ilustracijo. Prinaša pa tudi tri poglobljene študije, zgodbe o zapuščini našega največjega pisatelja. Kaj nam je zapustil? Kaj nam te sledi povedo o njem? In kje ga najdemo danes? Sploh kje? Ali preprosto povsod, kamor se ozremo?

Na pogovornem večeru v torek, 20. marca, ob 18. uri v Rokopisni zbirki NUK bodo dr. Mladen Dolar, Matic Kocijančič in mag. Marijan Rupert, skrbnik pisateljeve bogate zapuščine v NUK, spregovorili o Cankarju kot umetniku, pronicljivem analitiku, politiku, predvsem pa človeku, ujetem v nezlomljive okove časa. Pogovor bo vodila urednica zbirke Cankar v stripu, Ženja Leiler.

Večer bomo popestrili z izvirnimi karikaturami Cankarja izpod peresa predhodnika slovenskega stripa Hinka Smrekarja, Cankarjeve avtorske ilustracije in portreti ter dela Damijana Stepančiča, Tanje Komadina in Igorja Šinkovca, s katerimi je Cankarjeva misel zaživela tudi v stripu. Dogodek organizirata Narodna in univerzitetna knjižnica in Zavod Škrateljc v okviru obeležitve 100. obletnice pisateljeve smrti in je del projekta Cankar v stripu.

Vabljeni!

 

čitalnica

Testni dostop do Gale Reference Complete

Pridobili smo možnost preizkusa odlične zbirke virov Gale Reference Complete. Do 13. aprila je na voljo multidisciplinarna zbirka primarnih in sekundarnih virov referenčnega gradiva, serijskih publikacij, literarne kritike in raziskovalnih virov ter celotnih besedil literarnih del in virov za raziskovanje zgodovine ponudnika Gale.

Obsežna zbirka virov med drugim vključuje uporabna iskalna orodja, tematske preglede, ponekod tudi vmesnike v slovenskem jeziku ter iskanje (in brskanje po disciplinah) po več kot 90 milijonih člankov iz kakovostnih znanstvenih in strokovnih revij v Academic OneFile, digitalnih zbirkah dokumentov za raziskovanje različnih tem od srednjega veka do politične zgodovine 20. stoletja, 149.000 biografskih zapisih znotraj Contemporary Authors, kritičnih literarnih esejih, referenčnih e-knjigah, obsežnem izboru literarnih komentarjev, gradivu o 130.000 avtorjih v Literature Resource Center ter po skoraj 200 milijonih člankov iz dnevnih časopisov, več kot 150.000 pesmih in drugih literarnih delih v LitFinder ipd.

Gale Reference Complete je do 13. aprila 2018 na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, tudi CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa je na voljo študentom in osebju Univerze v Ljubljani, CTK ter vsem članom NUK.

Veseli bomo vaših opažanj, pripomb in predlogov, sporočite nam jih na cis@nuk.uni-lj.si.

Vabljeni k raziskovanju.

 

čitalnica

Slavka Lokar (1931-2018)

V 87. letu starosti nas je zapustila Slavka Lokar, slavistka in bibliotekarka, sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice. Rojena je bila v Ljubljani 1. 7. 1931. Leta 1956 je diplomirala na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leto kasneje se je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici in leta 1960 opravila bibliotekarski strokovni izpit. Od leta 1962 do leta 1978 je bila zaposlena kot vodja knjižnice in dokumentacije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. V Narodno in univerzitetno knjižnico se je vrnila leta 1979 in do leta 1987 delala kot vodja Oddelka za pridobivanje gradiva. Posebej pomemben je bil njen prispevek k zbiranju slovenike. Vzdrževala je vezi s Slovenci po svetu ne glede na njihovo politično pripadnost in skrbela, da so imeli dostop do slovenske knjige, nacionalna knjižnica pa gradiva, ki pričajo o življenju zamejcev in Slovenskih izseljencev po svetu. Leta 1980 je dosegla najvišji strokovni naziv bibliotekarski svetovalec. Strokovno delo je nadaljevala tudi po upokojitvi in sodelovala pri izdelavi gledališkega terminološkega slovarja.

Družini izrekamo iskreno sožalje ob izgubi.

Sodelavci NUK

 

čitalnica

Darilo Onje Grad Tekavčič Narodni in univerzitetni knjižnici

Klinična psihologinja prof. dr. Onja Grad Tekavčič je lansko leto zaključila svojo bogato kariero na Psihiatrični kliniki. Svojo knjižnico je podarila NUK z željo, da bo dostopna študentom in raziskovalcem. Samomorilnost, žalovanje in pomoč ljudem v duševnih stiskah so najpogostejše teme, s katerimi se je ukvarjala. Objavljala je tako doma kot v tujini, bila je mentorica pri številnih diplomskih in doktorskih delih. Sodelovala je na številnih mednarodnih kongresih doma in v tujini. NUK je večino gradiva vključil v svojo zbirko, dvojnice in diplomske naloge pa je podaril Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Za dar se prof. dr. Onji Grad Tekavčič najlepše zahvaljujemo.

 

čitalnica

Jože Munda (1930-2018)

V 89. letu nas je zapustil Jože Munda, bibliograf, urednik, leksikograf, literarni zgodovinar in sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice. Rojen je bil leta 1930 v Novem mestu. V Ljubljani je študiral slavistiko in diplomiral leta 1957. Od leta 1958 je bil zaposlen pri slovenskem centru Jugoslovanskega leksikografskega zavoda. V letih 1969 do 1979 je vodil bibliografski oddelek v NUK, kasneje pa se je kot glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona ponovno posvetil leksikografski dejavnosti. Kot bibliotekar se je odlikoval na področju bibliografske dejavnosti. Poleg tega, da je bil urednik Slovenske bibliografije, je izdelal več kot 40 različnih bibliografij: od osebnih, do bibliografij založb in revij. V letih 1969-1980 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani predaval predmet Bibliografija. Leta 1983 je objavil publikacijo Knjiga (22. zvezek Literarnega leksikona), v kateri je pisal o bibliotekarstvu. V letih 1965 – 1969 je urejal revijo Knjižnica.

Družini izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci NUK
 

 

čitalnica

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 15. februarja 2018, med 9. in 13. uro v enoti Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem, ki občasno izdajajo publikacije. Kotizacije ni. Prijave sprejemamo na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si. Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni! 

 

naxosworld

Novosti na Mrežniku

Družini elektronskih virov Naxos na Mrežniku se je s 1. januarjem pridružil Naxos Music Library World. Naxos Music Library World je servis, ki omogoča poslušanje glasbe sveta (world music). Na voljo je več kot 105.000 posnetkov (več kot 32.000 glasbenikov), ki ponujajo raznovrstni razpon od legendarnih zgodovinskih glasbenih izvedb do sodobne glasbe sveta.

V začetku leta smo pridobili tudi vir RILM Music Encyclopedias. Gre za zbirko celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe, ki trenutno vključuje več kot 40 naslovov (od 1775 do danes), vsako leto pa se priključijo novi. Na voljo je več kot 260.000 geselskih člankov, namenjenih vsem raziskovalnim potrebam mednarodne glasbene skupnosti, pokriva pa tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel.

Raziskovalci glasbe lahko odslej uporabljajo tudi Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online). Gre za nemško enciklopedijo glasbe, ki vključuje celotno vsebino druge izdaje Die Musik in Geschichte und Gegenwart z vsemi posodobitvami, kar pomeni več kot 19.000 prispevkov, ki jih je napisalo 3.500 avtorjev in ki pokrivajo vsa področja raziskovanja glasbe.

Vsi trije viri so na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vsem članom NUK

Servis ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Vir je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK. Za uporabo vira se je potrebno prijaviti z geslom tudi na lokaciji Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, reprodukcija natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov ali kakršna koli uporaba v komercialne namene ni dovoljena! 

Vabljeni k raziskovanju!

eod

Splošna stavka javnega sektorja

Uporabnike obveščamo, da bo Narodna in univerzitetna knjižnica v sredo, 24. januarja 2018, med splošno stavko javnega sektorja obratovala po rednem urniku in da bodo uporabniške storitve dostopne kot običajno.

 

eod

Biografija Žige Herbersteina na dLib.si

Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije smo poskrbeli, da je na Digitalni knjižnici Slovenije - dLib.si dostopna digitalna kopija ene zgodnejših in zelo redkih biografij diplomata in potopisca Žige Herbersteina iz leta 1561. Vsebuje tudi šest celopostavnih upodobitev Herbersteina v različnih opravah, ki jih je nosil na svojih potovanjih, upodobitve posameznih vladarjev, ki jih je obiskal ter nekaj prizorov z njegovih potovanj. 

Ogledate si jo lahko na http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CZVAI57C

 

eod

EOD akcija tudi v NUK

Na tisoče novih del, ki so v zadnjih 10-ih letih postala prosta avtorskih pravic, lahko do konca meseca januarja 2018 naročite izdelavo digitalne knjige po posebni ceni 10 EUR. Gradivo lahko poiščete in naročite preko EOD iskalnika.

V devetih knjižnicah, ki sodelujejo pri storitvi EOD, lahko do konca meseca januarja 2018 naročite izdelavo digitalne knjige po posebni ceni 10 EUR.

 • Gradivo lahko poiščete preko iskalnika na spletni strani EOD. Iščete lahko po avtorju ali po naslovu,
 • izberite želeni naslov,
 • naročilo pošljite s klikom na gumb “EOD – digital on request”,
 • v obrazcu za naročanje v opombe vpišite promocijsko kodo “public2018”,
 • po oddaji naročila vam bomo v potrditev poslali končno ceno.
 • *Popust velja za največ 200 strani, vsaka nadaljna stran se zaračunava po ceniku.

V akciji sodelujejo naslednje knjižnice: Knjižnica Univerze v Innsbrucku, Knjižnica Univerze na Dunaju, Dunajska mestna knjižnica (Avstrija); Knjižnica Univerze v Regensburgu, Knjižnica Humboldtove univerze v Berlinu (Nemčija); Nacionalna tehnična knjižnica Češke republike, Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije, Nacionalna knjižnica Estonije in Švicarska nacionalna knjižnica. Sodelujoče knjižnica si v določenih primerih pridržujemo pravico do izjem. Ob oddaji naročila v zapisu izbrane knjige preberite Pogoje poslovanja. Akcijo organizira Knjižnica Univerze v Innsbrucku.

S posebno ponudbo digitalizacije knjig knjižnice obeležujemo mednarodni dan knjig v javni domeni, ki je 1. januarja. V večini primerov avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, nato delo postane javna last. V letu 2017 so postala javno dostopna številna dela znanih avtorjev, npr. inženirja Henrija Forda, fizika Maxa Plancka ter pisateljev Hansa Fallada ter Rose Mayreder.

Naročite digitalno knjigo in odklenite kulturno dediščino!

 

ARHIV NOVIC