Novice

novice NUK
slika novica
dekorativna slika

Uresničevanje Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Slovenije

Konec leta 2021 se zaključuje projekt Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (Financial Literacy Through Public Libraries). Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS +. Na projektu sodelujejo naslednji partnerji: Fundacija za razvoj informacijske družbe (FRSI), Varšava, Poljska (koordinator projekta); Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Slovenija; Fundacija Globalne knjižnice -  Bulgaria (GLFB), Sofija, Bolgarija; Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu Hunedoara, Deva, Romunija.

Namen projekta je pripraviti model izobraževanja in usposabljanja za dvig ravni finančne pismenosti odraslih v štirih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Spletna stran projekta: https://finlit.eu/edu/

Finančno pismenost lahko opredelimo kot kombinacijo finančnih znanj in sposobnosti, ki pripomorejo k razumevanju finančnih tveganj in priložnosti, sprejemanju racionalnih in zavestnih odločitev ter seznanjenosti z viri, ki prebivalcem lahko pomagajo, da izboljšajo svoj življenjski standard. Kot mesta za informiranje in učenje morajo imeti knjižnice pomembno vlogo pri finančnem opismenjevanju prebivalstva.

Obseg  - tečaje  zajema različne vidike finančne pismenosti, in sicer: priprava finančnega načrta in osebnega proračuna, finančni sistem, krediti in posojila, zavarovanja, varstvo potrošnikov in njihove pravice, spletno bančništvo, spletno nakupovanje, varnost financ na spletu, varčevanje in naložbe, dedovanje in zaslužek v pokoju. Pri pripravi vsebin smo se partnerji projekta posvetovali z različnimi finančnimi organizacijami in strokovnjaki s področja. Tečaji so organizirani na zelo sistematičen način v učnem okolju Moodle, kjer so udeležencem dostopna tudi dodatna gradiva, za knjižničarje izobraževalce pa so pripravljeni scenariji za izobraževanje v živem okolju in prek spleta. Pri teh izobraževanjih ni vloga knjižničarjev, da nadomestijo strokovnjake s področja financ, ampak da uporabnika vodijo skozi različne informacije na področju financ in opozorijo na pomembna vprašanja. Značilnost tečajev FINLIT je, da so nevtralni glede ponudnikov finančnih produktov in so namenjeni obveščanju ter dvigu znanja na področju finančne pismenosti.

V pilotni fazi projekta so v Sloveniji sodelovale Knjižnica Domžale, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Srečka Vilharja Koper in Mestna knjižnica Ljubljana. NUK je izvedel usposabljanje knjižničarjev za poučevanje starejših uporabnikov in izobraževanje na področju financ. Prvi pilotni tečaj za uporabnike smo na daljavo skupaj izvedli izobraževalci splošnih knjižnic in NUK septembra.

Tečaj FINLIT bo v letu 2022 vključen v redne tečaje NUK za izobraževanje knjižničarjev. NUK se bo osredotočil predvsem na usposabljanje knjižničarjev za izvajanje tovrstnega izobraževanje. Tako bodo knjižničarji v splošnih knjižnicah vsebine FINLIT lahko vključili v svoj redni program izobraževanja končnih uporabnikov po celi Sloveniji. Vse sodelujoče knjižnice bodo po izobraževanju svojih knjižničarjev prejele certifikat za izvajanje izobraževanj FINLIT, dostop do platforme in vseh gradiv. S tem bomo posredno, s pomočjo splošnih knjižnic vplivali na dvig finančne pismenosti slovenskega prebivalstva, kar je tudi cilj Nacionalnega programa finančnega izobraževanja Slovenije.

dekorativna slika

Skrb za slepce iz 1919

V okviru projekta EODOPEN digitalizirano delo Skrb za slepce iz leta 1919, avtorice Minke Skaberne, nam oriše stanje po prvi svetovni vojni in pomen skrbi za oslepele vojake, ki so se vrnili v domovino. V drugem delu knjige avtorica predstavi razvoj pisav za slepe, poda razloge za ustanovitev knjižnice in predstavi prve uspehe pri izvajanju izobraževanj o branju in ročnem pisanju brajice. Njena prizadevanja se odražajo še danes z več kot 100 letnim delovanjem Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Delo je dostopno prek portala Digitalne knjižnice Slovenije v formatu PDF in prilagojenem formatu EPUB.

Za digitalizacijo in prosto objavo njenega pomembnega dela se dedinji iskreno zahvaljujemo za dovoljenje.

V NUK hranimo tudi njeno korespondenco z Ivanom Cankarjem, v kateri ga prosi za dovoljenje za prepis nekaterih njegovih del.

Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.  

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

Rokopisna zapuščina Karla Štreklja: nova zbirka na portalu Digitalne knjižnice Slovenije

Folklorist in jezikoslovec Karel Štrekelj se je rodil na Gorjanskem leta 1859 in umrl v Gradcu 1912. Po študiju filologije in primerjalnega jezikoslovja je predaval na Dunaju in na univerzi v Gradcu. V jezikoslovju se je ukvarjal prvenstveno z leksiko in etimologijo, bil velik poznavalec zgodovinske slovnice in dialektologije. Pomembno se je v kulturno zgodovino zapisal kot zbiralec, preučevalec in izdajatelj ljudske pesmi. V letih od 1895 do 1911 je izdal Slovenske narodne pesmi v 14 snopičih, nekaj let kaseje je zbirko dokončal Joža Glonar. To je do tedaj najobsežnejša in najkvalitetnejša zbirka ljudskih pesmi med Slovani.

V zbirki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije predstavljamo narodopisno gradivo iz rokopisne zapuščine Karla Štreklja, slavista, jezikoslovca in etnologa, zbiratelja ljudskih pesmi in proznega ljudskega besednega izročila. Leta 1887 je Štrekelj, tedaj docent slovanske filologije na dunajski univerzi, v Ljubljanskem zvonu, Slovenskem narodu in Slovanu objavil Prošnjo za narodno blago, v kateri je vse, ki jim »je mari, da Slovenci pokažemo svetu bogastvo našega tradicijnega slovstva«, posebej pa učitelje, dejavne »v Cerkvi in šoli«, pozval k zapisovanju ljudskega ustnega izročila. S tem dejanjem, ki je obrodilo bogate sadove, je Štrekelj stopil na pot, ki so jo tekom 19. stoletja utirali njegovi narodnobuditeljski predhodniki Janez Primic, Andrej Smole, Urban Jarnik, Stanko Vraz, Fran Miklošič in Davorin Terstenjak. Prošnja za narodno blago je med Slovenci sprožila nenavadno močan odziv. To je Štreklju omogočilo, da je v svojo zbirko Slovenskih narodnih pesmi, ki ji je kasneje nameraval pridružiti še zbirko ljudskih povedk in pravljic, zajel celotno slovensko etnično ozemlje.

Gradivo, ki so ga Štreklju pošiljali zapisovalci, delujoči širom po Sloveniji, in se je ohranilo v njegovi rokopisni zapuščini, je bilo digitalizirano v sodelovanju med Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter Narodno in univerzitetno knjižnico.

dekorativna slika

Testni dostop do Oxford Scholarly Editions Online

Pridobili smo testni dostop do elektronskega vira Oxford Scholarly Editions Online.

Gre za zbirko celotnih besedil klasičnih avtorjev, ki vključuje dela pisateljev, ki so delovali med leti 701 in 1901, ter rimskih in grških avtorjev: Aristotel, Austen, Bentham, Katul, Dickens, Platon, Virgil, Wordsworth, Aristofan idr. Vsebuje več kot 1500 knjig, kar ustreza več kot 754.000 tiskanim stranem besedil.

Dostop je omogočen do 30. novembra 2021 z lokacij UL, CTK, NIB, NUK in ZRC SAZU. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter ZRC SAZU, osebje CTK, NIB in NUK ter člane knjižnic UL, CTK, NIB, NUK in ZRC SAZU.

Vabljeni k uporabi!

dekorativna slika

Odprtje razstave Zemljevidi našega sveta

V torek, 28. septembra 2021, smo v Plečnikovem hodniku in Kavarni NUK odprli tudi razstavo Zemljevidi našega sveta. Za pomenljivim naslovom se skriva dinamično zasnovana razstava izdelkov dijakinj in dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki prinaša iskrive premisleke v odnosu do kartografskih zakladov, ki jih v tem istem času razstavljamo dve nadstropji višje.

Razstavo smo v prijetnem vzdušju odprli v atriju Kavarne NUK. Prisluhnili smo citrarki Klari Levec, nato sta zbrane nagovorila gostitelj, Viljem Leban, ravnatelj NUK, za njim pa še Gregor Markelj, ravnatelj Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Kratek nagovor sta imeli Karmen Klobasa in Rebeka Jerman, mentorici mladim ustvarjalcem, zbrane pa so navdušili tudi pevci zbora Slovenski vokalisti. V vlogi povezovalke je bila Helena Janežič, sodelavka NUK.

na sliki so ravnatelj NUK, Viljem Leban, Mentorici KArmen Klobasa in Rebeka Jerman, ter Gregor Markelj, ravnatelj oblikovne

na sliki: Viljem Leban (ravnatelj NUK), Karmen Klobasa (mentorica), Gregor Markelj (ravnatelj Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) in Rebeka Jerman (mentorica) 

Tako kot razstava Kartografski zakladi slovenskega ozemlja je tudi ta razstava odzven odličnega sosedskega sodelovanja in veseli smo, da ustvarjalnost dijakov Oblikovne ponovno navdušuje obiskovalce NUK. Kot vedno doslej, skozi svoje izdelke predstavljajo odličnega sogovornika gradivu in zgodbam, ki so doma v naši knjižnici.

Zemljevidi našega sveta bodo na ogled do 15. januarja 2022. Prijazno vabljeni.

na sliki je risba mesta Kranj z rovi pod njim

dekorativna slika

Testni dostop do Bloomsbury Cultural History

Pridobili smo testni dostop do elektronske zbirke Bloomsbury Cultural History.  

Bloomsbury Cultural History je namenjen študiju in raziskovanju kulturne zgodovine:

 • različne teme (delo, otroštvo in družina, človeško telo, hrana ...),
 • obdobje od antike naprej,
 • 1500 slik predmetov iz muzejskih zbirk (Wellcome Trust),
 • več kot 90 naslovov elektronskih knjig,
 • učni načrti predavanj.

Testni dostop je omogočen do 31. 10. 2021. Vabljeni k raziskovanju..

dekorativna slika

Glasbena zbirka NUK do 30. novembra zaprta

Glasbena zbirka bo zaradi prenove zaprta do 30. novembra 2021.

Do gradiva iz čitalnice zbirke v prostem pristopu (zbrana dela, tematični katalogi in faksimili) v tem času ni mogoče dostopati. Prav tako je onemogočen dostop do listkovnih katalogov zbirke.

Hvala za razumevanje.

dekorativna slika

Razstava Kartografski zakladi slovenskega ozemlja je odprta, vabljeni na javna vodstva z avtorji

Prejšnji teden smo odprli razstavo Kartografski zakladi slovenskega ozemlja, ki na ogled ponuja cvetober izvirnih zemljevidov, ki kartografsko upodabljajo današnje slovensko ozemlje, od Laziusovega prvega samostojnega prikaza Kranjske iz srede 16. stoletja, vse do slovitega Kozlerjevega Zemljovida slovenskih dežel in pokrajin, ki nosi letnico 1853.

Razstavo si lahko ogledate vsak dan od ponedeljka do sobote med 10.00 in 18.00. Posebej lepo vabljeni na brezplačna javna vodstva po razstavi z avtorji.

Termini javnih vodstev:

 • sreda, 6. oktober, ob 17. uri
 • sreda, 20. oktober, ob 11. uri
 • sreda, 3. november, ob 17. uri
 • sreda, 17. november, ob 11. uri
 • sreda, 1. december, ob 17. uri
 • sreda, 15. december, ob 11. uri
 • sreda, 5. januar, ob 17. uri
 • sreda, 12. januar, ob 11. uri

Zaželjeno je, da se za voden ogled z avtorji predhodno prijavite na elektronski naslov: dogodki@nuk.uni-lj.si

dekorativna slika

Mirko Polič in ljudska opera Deseti brat

Te dni (2. 10. 2021) mineva 70 let od smrti slovenskega skladatelja in dirigenta Mirka Poliča, ki se je rodil v Trstu 1890. Skladatelj Matija Bravničar je v nekrologu zapisal, da je za njim nastala velika vrzel na mnogih področjih slovenskega življenja, kajti Polič je bil do svojih zadnjih dni aktiven povsod, kjer je bil potreben preudaren, trezen in izkušen človek za izpeljavo organizacijskega in umetniškega življenja. Bravničar ga je poznal kot človeka izredne delavnosti, bistrega koncepta, neutrudljive energije, ki ni sprejemal kompromisov pri strokovnih odločitvah. Vse te vrline so se odražale v njegovem dolgoletnem delovanju na čelu ljubljanske Opere v vlogi ravnatelja, dirigenta in režiserja, še posebej v letih do 1925 do 1938, ko je ljubljanska opera pod njegovim vodstvom, čeprav v izredno skromnih razmerah, imela najbolj pester in napreden repertoar daleč naokrog.

V Jurčičevem letu 2021 mineva hkrati tudi 70 let od ljubljanske premiere Poličeve ljudske opere v treh dejanjih Deseti brat, ki je nastala po narodnem izročilu in Jurčičevem istoimenskem romanu. Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice hrani celotno Poličevo glasbeno zapuščino, v tem letu pa smo poskrbeli za digitalizacijo te izvirne operne partiture in klavirskega izvlečka, ki ga je po skladateljevi smrti izdala Državna založba Slovenije.

Izvirna operna partitura Mirka Poliča Deseti brat

dekorativna slika dekorativna slika

Klavirski izvleček opere Mirka Poliča Deseti brat

dekorativna slika dekorativna slika

dekorativna slika

EOD eKnjige: posebna ponudba za digitalizacijo knjig EOD

EOD - digitalizacija knjig po naročilu - je storitev, ki vam omogoča izdelavo digitaliziranih kopij knjig (monografij) v formatu pdf. V času med 1. in 31. oktobrom 2021 vas vabimo, da izkoristite posebno ponudbo, saj devet knjižnic, ki sodelujejo v mreži EOD, omogoča digitalizacijo knjig, ki so izven avtorskopravne zaščite, po akcijski ceni 10 EUR.

Dela, za katera velja ugodna cena, poiščite v skupnem katalogu EOD iskalnika.

Digitalne kopije lahko naročite iz zbirk naslednjih knjižnic: Narodna knjižnica Estonije (Estonija), Univerzitetna knjižnica Tartu (Estonija), Univerzitetna knjižnica Regensburg (Nemčija), Univerzitetna in deželna knjižnica Tirolske (Avstrija), Nacionalna tehnična knjižnica Češke republike (Češka republika), Knjižnica Humboldtove univerze (Nemčija)*, Narodna knjižnica Švice (Švica), Univerzitetna knjižnica Bratislava (Slovaška) ter Narodna in univerzitetna knjižnica (Slovenija)*

V knjižnicah z oznako *: od 250. strani naprej velja redni cenik digitalizacije.

Vabljeni k naročilu digitalne kopije, več informacij najdete na spletni strani EOD eBooks.

dekorativna slika

Gastronomska dediščina Slovenije

Med 25. septembrom in 9. oktobrom bodo potekali Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine. Ob tem Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, skupaj z mnogimi organizacijami in ustanovami, pripravlja bogat program z več kot 350 dogodki. Na spletni strani ZVKD je na voljo program dogodkov in kot tudi povezava za spremljanje odprtja, ki bo danes, 24. septembra, ob 11. uri prek Zooma; 31. Dneve evropske kulturne dediščine in 9. Teden kulturne dediščine bo odprl Matjaž Gruden, direktor direktorata za demokratično participacijo Sveta Evrope. Letošnji dogodki bo povezovala rdeča nit naslova Dober tek!, ki naznanja sprehod po gastronomski dediščini Slovenije. Kot opisujejo na spletni strani:

»V okviru teme Dober tek! želimo skupaj z vami odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi, pa naj gre za nepremično, premično ali nesnovno dediščino. Od znanj in spretnosti do šeg in navad; od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln; od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov.«

Tudi v NUK se pridružujemo Dnevom evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine, saj s ponosom skrbimo za ohranjanje in promocijo pisne kulturne in znanstvene dediščine Slovenije. V ta namen smo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije – po vzoru rdeče niti letošnje izvedbe Dnevov – oblikovali posebno zbirko: Legendarne slovenske kuharice

Verjetno ni slovenskega gospodinjstva, kjer ne bi bilo vsaj ene kuharske knjige, pravo bogastvo tovrstne literature pa se skriva tudi v Digitalni knjižnici Slovenije. V branje in uporabo ponujamo nekaj najbolj znanih in skozi več desetletij (celo stoletij) uporabe kuharskih knjig, od Vodnikovih Kuharskih bukev iz leta 1799, slovitih kuharic Felicite Kalinšek in Marije Remec, pa vse do drobne Kuharske knjižice, ki je izšla leta 1948 v begunskem taborišču v Špitalu. Nanizali smo jih v zbirko Legendarne slovenske kuharice.

Vabljeni k raziskovanju kulturne dediščine in, seveda, dober tek!

dekorativna slika

Razglednice Aleša Debeljaka v Slovenskem etnografskem muzeju

Pred nekaj več kot dvema letoma smo v NUK pridobili zapuščino književnika in sociologa Aleša Debeljaka. Doktoriral je iz sociologije kulture v New Yorku in predaval na Fakulteti za družbene vede. Kot pesnik se je v svojih delih že od zgodnjih poskusov ukvarjal predvsem s tematiko eksistencializma, prizadeto je ubesedil tudi vojno v nekdanji Jugoslaviji, v esejistiki pa je bil med snovalci postmodernizma na Slovenskem. Prevajalec, urednik in eden najbolj prevajanih slovenskih avtorjev je v zapuščini zapustil veliko razglednic, ki jih je pošiljal iz svojih potovanj in jih ozaljšal s svojimi mislimi. Izbor 40 razglednic iz Rokopisne zbirke NUK, ki jih je poslal Alešu Bergerju, Matjažu Pikalu, Tomažu Šalamunu, Igorju Štiksu in drugim, bo prvič na muzejski razstavi razglednic Aleša Debeljaka na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju.

Razstavo Saj grem samo mimo: mozaik razglednic in prijateljstev Aleša Debeljaka so v SEM odprli v petek, 17. septembra 2021. Ob upoštevanju PCT pogoja si jo lahko ogledate do 13. februarja 2022.

dekorativna slika

Skladbe Josipa Ipavca v Narodni in univerzitetni knjižnici

Leto 2021 je vlada Republike Slovenije razglasilo za leto Josipa Ipavca, saj obeležujemo 100. obletnico smrti skladatelja in zdravnika, ki je za slovensko zgodovino ustvaril veliko pomembnih del. Kot so v obrazložitvi zapisali na Ministrstvu za kulturo: »… med njimi posebej izstopata prvi slovenski balet Možiček in najobsežnejše delo, opereta Princesa Vrtoglavka, …«.

Ob tej priložnosti je dr. Alenka Bagarič, skrbnica glasbene zbirke NUK, pripravila e-knjigo z naslovom Skladbe Josipa Ipavca v Narodni in univerzitetni knjižnici. Gre za izvrstno bibliografsko monografijo, ki vsebuje natančen seznam del Josipa Ipavca, ki jih v objavljeni ali rokopisni obliki hranimo v zbirki NUK. Slednje obsegajo avtografe iz skladateljeve zapuščine, ki jih je knjižnica pridobila v letih med 1964 in 1991, avtografe iz arhiva urednika Novih akordov ter prepise skladb različne provenience.

Osrednji del monografije predstavlja abecedni seznam izvirnih naslovov, z variantnimi in prevedenimi naslovi, ki so jih v note zapisali prepisovalci ali urejevalci gradiva, ter prevedeni naslovi iz novejših izdaj. Tu so tudi druge podrobnosti, ki natančno dopolnjujejo bibliografijo. Abecednemu seznamu sledi popis izdaj, seznam skladb po zvrsteh in izvajalskih zasedbah ter imensko kazalo. Tako publikacija predstavlja nepogrešljiv vir za nadaljnje raziskovalno in študijsko delo na področju dela tako Josipa Ipavca kot tudi širše raziskave slovenske glasbene dediščine.

Za strokovni pregled je poskrbela mag. Lidija Podlesnik Tomášiková, oblikovanje publikacije je delo Mie Sivec, naslovno fotografijo pa je prispeval Maj Blatnik. 

E-knjiga je v prostem dostopu na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

logotip ipavec 100

 

dekorativna slika

Maks Veselko (30. 10. 1926–16. 9. 2021) 

Včeraj nas je dosegla žalostna vest, da je v Ljubljani preminul izjemni bibliotekar in prevajalec, nekdanji sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice, Maks Veselko.

Veselko se je rodil v Ljubljani, kjer se je do okupacije tudi šolal, končal nižjo gimnazijo, a so ga leta 1944 internirali. Po vojni in demobilizaciji je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani in se vpisal na romanistični oddelek Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Februarja leta 1952 je diplomiral. V letih med 1955 in 1981 je bil zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici, od leta 1973 kot bibliotekarski svetovalec. V NUK je deloval kot katalogizator, vodja AIK, republiške matične službe SRS in časopisnega oddelka ter v obdobju med 1976 in 1980 opravljal tudi funkcijo pomočnika ravnatelja NUK. Med letoma 1981 in 1988 je bil višji predavatelj za bibliotekonomijo na Pedagoški akademiji in Filozofski fakulteti. Od leta 1974 je predaval tudi na pripravljalnih tečajih za strokovne bibliotekarske izpite, bil na izpitih izpraševalec, opravljal pa tudi funkcijo predsednika izpitne komisije. Tudi po upokojitvi je bil izjemno aktiven v strokovnem društvu ter strokovnih bibliotekarskih telesih in deloval v vodstvih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije oziroma Jugoslavije. Aktivno je sodeloval v Bibliotekarski terminološki komisiji vse od njene ustanovitve do poletja 2000.

Maks Veselko je bil vodilni slovenski strokovnjak za bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva in pomembno prispeval k poenotenju katalogizacije v knjižnicah. Objavil je obsežen nabor člankov, opravljal korekture za slovarje in knjige Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev. Napisal je učbenika Osnove bibliologije in bibliografije (1984) in Osnove knjižničarstva (1987, kot soavtor), bil je prvi urednik strokovne revije Knjižnica, iz francoščine in italijanščine je prevedel okoli 40 leposlovnih in strokovnih del. Med slednjimi velja izpostaviti prevode mednarodnih standardov ISBD. Leta 1967 je prejel najvišje bibliotekarsko priznanje – Čopovo diplomo, nagrado Kalanovega sklada pa je prejel dvakrat: leta 1985 za publikacijo Osnove bibliologije in bibliografije in leta 1989 za učbenik Osnove knjižničarstva

Ostal bo vzor strokovne odličnosti, navdih za razvoj slovenskega bibliotekarstva in dobre strokovne odnose s kolegi v mednarodnem okolju. Sodelavci Narodne in univerzitetne knjižnice smo ponosni, da delujemo v knjižnici, katere nepogrešljiv del bo vedno tudi Maks Veselko.

 

fotografija: Maks Veselko med udeleženci slavnostne seje knjižničnega sveta ob 200-letnici NUK v Ljubljani jeseni 1974

 

dekorativna slika

Spletni seminar Avtorske pravice v luči DRM Direktive: pogledi EU in Slovenije

17. aprila 2019 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu, katere namen je prilagoditev nekaterih izjem avtorske pravice v digitalnem in čezmejnem okolju ter zagotavljanje širšega dostopa do digitalnih vsebin. Nekatere spremembe so pomembne tudi za področje knjižničarstva, predvsem ko gre za ohranjanje kulturne dediščine.

Na spletnem dogodku bodo gostje iz tujine in Slovenje predstavili izkušnje s prenosom Direktive v nacionalni pravni red in ključne spremembe, ki jih prinaša Direktiva.V prvem delu dogodka, ki bo potekal v angleškem jeziku, bodo sodelovali: Stephen Wyber (IFLA), Paul Keller (Open Future), Szabolcs Dancs (National Széchényi Library of Hungary), Christopher Natzén (National Library of Sweden), Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino). Drugi del bo potekal v slovenskem jeziku in je namenjen predvsem vsem zainteresiranim knjižničarjem. Predstavljen bo vpliv implementacije DSM direktive in pričakovane spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki bodo zadevale oziroma lahko vplivajo na vsakodnevno prakso dela v knjižnici.

Seminar bo potekal v torek, 28. septembra 2021, od 9.00 do 13.00, s pomočjo aplikacije Zoom. Kotizacije ni, a za udeležbo se je treba registrirati.

Lepo vabljeni!

dekorativna slika

dekorativna slika

Spletišče Družinska pismenost

Na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra, se je pričel Nacionalni mesec skupnega branja 2021. Letos v tem kontekstu z veseljem lahko opozorimo tudi na spletno mesto Družinska pismenost.

Omenjena spletna stran je namenjena staršem, ki želijo pomagati otrokom do boljše pismenosti, hkrati pa tudi strokovnjakom, ki bodo staršem pomagali za razvoj pismenosti v družini. Spletišče ponuja obilico vsebin, ki se tako ali drugače dotikajo vzgoje in prakse za družinsko pismenost, tudi strokovne članke in zabavne vsebine, ki na različne načine vabijo k dejavnostim za krepitev bralne kulture vseh generacij.

Tudi Narodna in univerzitetna knjižnica je del mreže za družinsko pismenost in bralno kulturo v Sloveniji, zato z veseljem vabimo k obisku spletne strani Družinska pismenost.

dekorativna slika

dekorativna slika

Javni razpis za Trubarjevo priznanje 2021

Med mnogimi nalogami, ki jih opravlja Narodna in univerzitetna knjižnica, je v prvi vrsti skrb za gradivo, ki tvori slovensko pisno kulturno dediščino in je konstitutivni del identitete slovenskega naroda. S tem zagotavljamo dostopnost gradiva za študij in raziskovanje, ki spodbujata znanstveno, kulturno in umetniško produkcijo jutrišnjega dne.

Nadvse veseli smo, ker pri ohranjanju pisne kulturne dediščine slovenskega naroda nismo sami. Hvaležni smo vsem posameznikom in organizacijam, ki nam pomagajo pri zbiranju, ohranjanju in promociji gradiva. Zato že od leta 2008 podeljujemo Trubarjeva priznanja za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Podeljujemo ga posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali oziroma imajo pomembne zasluge za varovanje in ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine. Priznanja podeljuje posebna komisija, ki bo pobude zbirala na podlagi javnega razpisa za podelitev Trubarjevih priznanj v letu 2021.

Vabimo vas k oddaji pobud, komisija bo predloge zbirala do 20. septembra 2021.

dekorativna slika

Razstava ob obletnici osamostvojitve na gostovanju v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

Razstava Sanje imajo to čudno lastnost, da se včash uresničijo, po premierni postavitvi v Državnem zboru in avli pred Veliko čitalnico NUK, kjer je bila na ogled letošnje poletje, nadaljuje svojo pot. Do 20. septembra 2021 bo postavljena v preddverju Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

V sredo, 15. septembra, ob 18. uri, bo v Viteški dvorani Muzeja na sporedu okrogla miza, posvečena Francetu Dolinarju, Cirilu Žebotu in drugim mislecem slovenske države in državnosti. Na okrogli mizi bo sodelovala tudi Helena Janežič, sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice, avtorica razstave, ki je nastala decembra lani v obeležitev 30. obletnice plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo.

Udeležba na dogodku je možna le ob izpolnjevanju PCT pogojev. Prijave in informacije so na elektronskem naslovu Muzeja za novejšo zgodovino Slovenije. Dogodek bo mogoče spremljati tudi v živo prek spleta.

dekorativna slika

dekorativna slika

PCT pogoj za uporabo storitev Narodne in univerzitetne knjižnice

Na podlagi Odloka vlade RS zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo uporabniki in obiskovalci za uporabo storitev v Narodni in univerzitetni knjižnici izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kar dokazujejo z dokazili, navedenimi v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021).

dekorativna slika

Obisk veleposlanika Republike Poljske v NUK 

Včeraj, 26. avgusta 2021, nas je obiskal dr. Krzysztof Olendzki, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji.

Veleposlanik se je srečal z g. Viljemom Lebanom, ravnateljem NUK in dr. Ines Vodopivec, pomočnico ravnatelja NUK za vodenje strokovnega dela. Po kratkem ogledu knjižnice so se v pogovoru dotaknili bogate zgodovine kulturnih stikov med slovenskimi in poljskimi ustvarjalci. Pogovarjali so se tudi o možnostih sodelovanja in skupnih projektih v prihodnosti. Posebno pozornost so namenili Supraseljskemu kodeksu, enemu najstarejših slovanskih slovstvenih spomenikov v cirilici, ki datira v prvo polovico 11. stoletja in so ga odkrili v Supraslju na vzhodu Poljske. Enega od treh delov rokopisa hranimo tudi v NUK, v zbirko licejske knjižnice je prispel skupaj z drugimi dragocenostmi iz zbirke Jerneja Kopitarja leta 1845. Od leta 2007 je zaradi neprecenljivega pomena vpisan na Unescov seznam Spomin sveta. Veleposlanik si je po pogovoru v rokopisni čitalnici ogledal omenjeni rokopis, ki ga je predstavil mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke. Obisk je minil v prijaznem vzdušju in z željo po povezovanju, ki bo ponudilo nove priložnosti za osvetljevanje kulturne in znanstvene dediščine.

fotografija prikazuje knjižničarja, ki obiskovalcu razlage, pred njim je odprta škatla z rokopisi,

dekorativna slika

Koncertni cikel PLEČNIK & A-CAPPELLA tudi letos prihaja v NUK

Po lani uspešno izvedenem koncertnem ciklu PLEČNIK & A-CAPPELLA, ki je gostoval tudi v atriju NUK, bo v letošnjem septembru spet moč prisluhniti vokalni glasbi petih priznanih vokalnim zasedbam in zborom. Gre za cikel, ki združuje Plečnikovo arhitekturo in vokalna dela, na izbranih lokacijah Plečnikove Ljubljane, pred kratkim vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine.

Med prizorišči je tudi letos Plečnikova palača Narodne in univerzitetne knjižnice. V Veliki čitalnici NUK bo v četrtek, 16. septembra, ob 20.30 uri koncert zasedbe Ingenium Ensemble z naslovom V kraljestvu knjig. Ingenium Ensemble je mednarodno uveljavljena pevska zasedba iz Slovenije, ki se posveča tako izvajanju klasične zborovske glasbe kot tudi sodobnim stvaritvam. Najpogosteje nastopajo v tujini, za svoje mednarodne dosežke pa so že leta 2015 prejeli zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Teden dni kasneje, v četrtek, 23. septembra, pa bo ob 20.30 uri v atriju NUK nastopil 35-članski ženski pevski zbor iz Kranja Carmen manet. Zbor z večletno tradicijo je uspešno nastopil na mnogih tekmovanjih, leta 2017 pa je v Rigi postal Evrovizijski zbor leta. Njihov umetniški vodja je že od ustanovitve dalje dirigent in glasbeni pedagog Primož Kerštajn.

Cikel bo na sporedu med 9. septembrom in 7. oktobrom 2021. Odvijal se bo tudi na vrtu pred Plečnikovo hišo (Ljubljanski madrigalisti) in v cerkvi sv. Cirila in Metoda (APZ Tone Tomšič in komorni zbor Dekor). Vse informacije so na voljo na spletni strani www.plecnikinacappella.si. Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in Eventim.si.

Prijazno vabljeni.

dekorativna slika

Gradivo Alme Karlin na Dunaju

Dunajski Weltmuseum v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravlja razstavo zbirke etnografskega gradiva Alme Karlin, s katero želi predvsem predstaviti življenjsko zgodbo nenavadne popotnice in avtorice. Tudi Rokopisna zbirka NUK hrani zapuščino pisateljice, svetovne popotnice in poliglotke Alme Karlin. Tako bosta na razstavi iz te zbirke predstavljena tudi tipkopis Warum die Tayalfrauen das Gesicht Tättowieren (Insel Formosa) - neobjavljena pripovedka Zakaj si tajalske ženske tetovirajo obraz; in rokopisna knjiga Wörterbuch in 10 Sprachen (Slovar v 10 jezikih), ki sicer ni datiran, prav gotovo pa ga lahko z dovolj veliko natančnostjo umestimo v čas okoli leta 1913, ko se je Alma Karlin izpopolnjevala v študiju omenjenih jezikov na Society of Arts v Londonu. Gradivo si bo mogoče ogledati na razstavi Alma M. Karlin: Einsame Weltreise (Alma M. Karlin: sama okoli sveta), ki bo postavljena v Weltmuseum Wien od 16. 9. 2021 do 18. januarja 2022.

Lepo vabljeni na ogled.

dekorativna slika

Zadnje srečanje projektne skupine Finlit

Danes v Burgasu v Bolgariji poteka zadnje srečanje projektne skupine Finlit - finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah. Na srečanju - po dolgem času poteka zopet v živo, ne po spletu - sodelujeta tudi sodelavki NUK, dr. Alenka Kavčič Čolić in Milena Bon. Namen sestanka je priprava zaključkov in načrt promocije projekta ter prihodnje izvedbe izobraževanj s področja finančne pismenosti v splošnih knjižnicah v vseh partnerskih državah (Poljska, Bolgarija, Romunija in Slovenija). Srečanje poteka v novi splošni knjižnici v Burgasu ob Črnem morju, ki so jo odprli lansko leto.

dekorativna slika

Dela Janeza Strehovca v prostem dostopu prek projekta EODOPEN

Projekt EODOPEN je poskrbel že za mnoga zanimiva dela, da so postala dostopna širšemu občinstvu. Predvsem smo veseli, da sodelujemo v projektu, ki je omogočil, da so v prostem dostopu na voljo tudi novejše avtorske stvaritve, ki bodo olajšala delo študentom in raziskovalcem, nič manj pa tudi navduševala ostale ljubitelje teorije in zanimivega branja. To velja tudi za dela Janeza Strehovca, ki se ukvarjajo z sodobnimi vprašanji estetike v širšem kontekstu filozofije in humanistike, in ki so v sodelovanju z avtorjem lahko dostopna vsem zgoraj omenjenim.

Avtorju se za sodelovanje lepo zahvaljujemo. Lepo vabljeni k branju!

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.  

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

logotip unesco

Narodna in univerzitetna knjižnica med izbranimi Plečnikovimi deli na UNESCOvem seznamu svetovne dediščine 

Odbor za svetovno dediščino UNESCO je včeraj potrdil vpis izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika na seznam svetovne dediščine. Izbranim delom v Ljubljani so tako priznali izjemno univerzalno vrednost, saj je s svojimi deli mestno tkivo prestolnice povzdignil v prepoznavno celoto, v Plečnikovo Ljubljano. Med izbranimi deli so nabrežja Ljubljanice z mostovi od Trnovskega pristana do Zapornic, Trnovski most, Kongresni trg s parkom Zvezda, Rimski zid, Žale, cerkvi sv. Mihaela v Črni vasi in sv. Frančiška Asiškega v Šiški ter tudi Narodna in univerzitetna knjižnica, Plečnikov tempelj znanju in modrosti.

"Plečnikova Ljubljana je fenomen urbane krajine 20. stoletja, vpis na UNESCO seznam pa priznanje za kvalitete Plečnikovega javnega prostora ter tudi zaveza k sistematični skrbi njenih atributov", je povedal Tomaž Štoka, koordinator delovne skupine za pripravo nominacijskega dosjeja Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del. Izjemno delo v tej pripravi je vodilo Ministrstvo za kulturo in koordiniral Muzej za arhitekturo in oblikovanje, skupino strokovnjakov za pripravo pa so sestavljali predstavniki Ministrstva za kulturo, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Mestne občine Ljubljane in zunanji sodelavci.

Vsem sodelujočim izrekamo iskrene čestitke za opravljeno delo. Mojster Plečnik je s svojim delom odtisnil pečat, ki sega izven meja mesta in države, vsem nam pa vpis še naprej nalaga skrbno ohranjanje in varovanje njegove dediščine. 

logotip global cleveland

NUK se je udeležil srečanja knjižnic v okviru Global Cleveland 

V torek, 12. julija 2021, je po spletu potekalo srečanje knjižnic v okviru 3. letne konference sestrskih mest mreže Global Cleveland. Posveta knjižnic (The Library Mini Summit) se je poleg drugih predstavnikov univerzitetnih in splošnih knjižnic iz različnih držav sveta udeležil tudi NUK, ki je oktobra lani podpisal sporazum o medsebojnem sodelovanju s Splošno knjižnico Cleveland. Predstavniki knjižnic so predstavili svoje ustanove, izkušnje, izzive in rešitve z različnih področij knjižnične dejavnosti. Tovrstna izmenjava znanj je še posebej dragocena v času, ko se knjižnice po celem svetu soočamo z izzivi epidemiološke situacije, digitalne in informacijske revolucije ter spremembami v načinu dostopa do informacij.

V NUK vzdržujemo tesne stike s knjižnicami v različnih državah, s katerimi si izmenjujemo strokovne izkušnje, dobre prakse in skrbimo za prisotnost slovenske kulture po celem svetu. Veseli smo, da smo v zadnjih letih razvili tesno povezavo s Splošno knjižnico Cleveland (Cleveland Public Library), s katero nas ne povezuje le želja po izboljšanju knjižničnih storitev, temveč tudi izjemno močna slovenska skupnost, ki živi in deluje v Clevelandu.

dekorativna slika

Vabljeni na ogled razstave pregleda slovenske osamosvojitvene misli v NUK 

Ob trideseti obletnici rojstva naše države smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili razstavo »Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo«, ki s pomočjo gradiva, ki ga hrani naša knjižnica, pred nas razgrne pregled slovenske osamosvojitvene misli. Na njej predstavljamo spomin naših osamosvojitvenih teženj in aktivnosti, ki so del bogate pisne kulturne dediščine in spomina našega naroda.

Razstava bo na ogled do konca avgusta 2021 postavljena v avli pred Veliko čitalnico NUK.

Razstava se sprehodi skozi nekaj manj kot 150 let naše zgodovine. Vodi nas od prve jasno izražene ideje o združitvi Slovencev v pomladi narodov leta 1848, preko prvič jasno zapisane misli o samostojni Sloveniji leta 1941 in razvoja osamosvojitvene misli med slovenskimi izseljenci, vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je misel na samostojnost dobila krila tudi v matični domovini. Vodila je v sosledje dogodkov, ki so nas pripeljali do plebiscita za neodvisno Slovenijo in pol leta kasneje, 25. junija 1991, do rojstva samostojne in neodvisne Slovenije.

Razstavo smo sprva zasnovali in izpeljali v spletni obliki, ob priložnosti 30. obletnice osamosvojitve Slovenije pa smo jo pripravili tudi v fizični obliki in jo prvič predstavili v Državnem zboru. Sedaj je na ogled tudi v NUK, v čudoviti avli pred Veliko čitalnico. Avtorica razstave je Helena Janežič, oblikoval jo je Maj Blatnik.

 Oglejte si spomin naših osamosvojitvenih teženj in aktivnosti za samostojno in neodvisno Slovenijo, shranjen med knjižnimi platnicami in zapisan v časopisih v Narodni in univerzitetni knjižnici

dekorativna slika

Delo o prvem raziskovalcu naših Alp 

Poletje je tudi čas za pohodništvo in planinarjenje. V knjigi avtorja Josipa Westra Baltazar Hacquet: prvi raziskovalec naših Alp iz leta 1954 si lahko preberete njegove izbrane potopise po slovenskih gorah, napotke za varno pohodništvo ter se seznanite z življenjem in delom naravoslovca Hacqueta, ki je v 18. stoletju raziskoval naše kraje. Delo je bilo digitalizirano v okviru projekta EODOPEN. Za digitalizacijo in prosto objavo se dedinji iskreno zahvaljujemo za dovoljenje. 

Delo je dostopno prek portala Digitalne knjižnice Slovenije: v formatu PDF in v prilagojenem formatu ePub.

Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.  

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

Izposoja elektronskih in zvočnih knjig v prvem polletju 2021

Narodna in univerzitetna knjižnica poleg klasičnega tiskanega gradiva svojim uporabnikom nudi tudi dostop do elektronskih in zvočnih knjig. Na ta način omogoča nekoliko drugačen dostop do gradiva, ki je na voljo prek elektronskih naprav, osebnih računalnikov, e-bralnikov in/ali mobilnih naprav. Tudi prvo polletje letošnjega leta so vsled ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 in omejenega dostopa do prostorov knjižnice, v ospredje zopet prišle predvsem številne storitve, ki jih ponujamo prek spleta. Mednje spada tudi izposoja elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku.

Aplikacija Audibook članom NUK od oktobra 2020 omogoča poslušanje več kot 250 knjig, med katerimi so najpogosteje posegli po delu Tadeja Goloba, Nespodobni odvetnik, se opodali v Zakladnico slovenskih pripovedi (Kropej, Dapit in Šmitek), poslušali sodobne avtorje (Demšar, Gradišnik, Benedetti…) ali klasike (Mencinger, Kersnik, Kette, Milčinski…), izbor del je zelo pester.

Portal Biblos ponuja mnoge naslove elektronskih knjig tako izvirne kot tudi prevodne literature. Dela segajo od biografij, fantastike, kriminalk, romanov, zgodovinskih del, kratkih zgodb, satire, poezije, potopisov ter strokovne literature in priročnikov. V prvem polletju 2021 je izposoja za skoraj 50 % presegla izposojo v prvem polletju lanskega leta, prav tako tudi izposojo v drugi polovici leta 2020. Zanimiv je tudi podatek, da so si v obdobju od januarja do junija 2021 naši uporabniki izposodili več kot 500 različnih naslovov, kar je več kot tretjina knjig, ki so dostopne za naše člane (več kot 1400). Člani NUK so si najpogosteje izposodili naslove Devica, kraljica, vdova, prasica  (E. Johnson Debeljak), Figa (G. Vojnović), Dekle z zmajskim tatujem (S. Larsson), Kurji pastir (F. Lainšček), Dekle, ki se je igralo z ognjem (S. Larsson), Đorđić se vrača (G. Vojnović), Transverzala: potopisni roman (J. J. Kenda) in RAC (P. Pogorevc). Seveda pa seznam nenehno dopolnjujemo z novimi nakupi, tudi na podlagi povpraševanja članov NUK na portalu, prispevkov v časopisju, na portalu Dobre knjige ali književnih nagrad. Tako smo v prvem polletju 2021 zagotovili 272 novih naslovov, ki so članom NUK na voljo na portalu Biblos.

Še naprej lepo vabimo k branju elektronskih in poslušanju zvočnih knjig.

dekorativna slika

Dostop do Allgemeines Künstlerlexikon Online

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in ZRC SAZU smo pridobili dostop do elektronskega vira Allgemeines Künstlerlexikon Online (AKLO) / Artists of the World Online.

Allgemeines Künstlerlexikon Online (AKLO) / Artists of the World Online je referenčna baza podatkov s področja umetnostne zgodovine, ki vsebuje aktualne, zanesljive in obsežne informacije o umetnikih. Vsebuje najnovejše verodostojne biografske podatke o več kot 1,2 milijona umetnikih, kar je več kot katera koli druga baza podatkov. Elektronski vir vsebuje več kot 500.000 obsežnih biografskih člankov; vsako leto se doda 3500 novih člankov.

Dostop je omogočen z lokacij UL, CTK, NIB, NUK in ZRC SAZU; oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL in ZRC SAZU, CTK, NIB in NUK ter člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

fotografija prikazuje ravnatelja NUK, ki v prostoru Državnega zbora stoji ob Igorju Zorčiču, predsedniku DZ
fotografija: Matej Grah, Državni zbor

NUK na obisku pri predsedniku Državnega zbora

V četrtek, 24. junija 2021, se je manjša delegacija iz NUK mudila na krajšem obisku pri predsedniku Državnega zbora RS, g. Igorju Zorčiču. G. Viljem Leban, ravnatelj NUK, je skupaj s pomočnicami dr. Ines Vodopivec in dr. Melito Ambrožič, go. Katarino Kač, tajnikom NUK, ter sodelavkami Heleno Janežič in Jano Mahorčič iz Službe za prireditve in odnose z javnostmi, Državni zbor obiskal ob priložnosti razstave Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo, ki je v tem času v obeležje 30. obletnice osamosvojitve naše države, na ogled postavljena v Državnem zboru. V kratkem pogovoru s predsednikom Državnega zbora sta se dotaknila tudi pomembne teme projekta nove stavbe NUK 2, kjer je g. Zorčič izrazil upanje na čim prejšnjo realizacijo izgradnje. Pogovoru pa je sledil še voden ogled razstave, po kateri je prisotne popeljala ga. Helena Janežič, ki v NUK skrbi tudi za Zbirko knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu, in je avtorica te odlične razstave, ki razkriva pregled slovenske osamosvojitvene misli.

Ob tej priložnosti se g. Zorčiču in sodelavcem Državnega zbora najlepše zahvaljujemo za gostoljubje.

dekorativna slika

Infografika: šolske knjižnice v šolskem letu 2019/2020

Konec leta 2020 so potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2019/2020. K sodelovanju smo pozvali 629 šolskih knjižnic. Odzvalo se je 594 oziroma 94,4 % knjižnic. Od tega 438 (96,9 %) od 452 knjižnic v osnovnih šolah, 26 (92,9 %) od 28 knjižnic v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 112 (96,6 %) od 116 knjižnic v srednjih šolah, 9 (47,4 %) od 19 knjižnic v višjih strokovnih šolah in 9 (64,3 %) od 14 knjižnic v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Stanje in delo v šolskih knjižnicah je na kratko predstavljeno z izbranimi vrednostmi in kazalci.

Infografika je na voljo tudi v formatu pdf.

Podatke,zbrane v meritvah, lahko pregledujete na spletni strani BibSist. Vabljeni tudi k obisku spletne strani o Statističnih meritvah NUK.

zemljevid Hirschvogla

Plakat o postopkih za ugotavljanje pristnosti zemljevida

Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev, letos 21. po vrsti, je tokrat prvič gostil Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Takšno srečanje v mednarodni zasedbi je izjemna priložnost, da strokovnjaki s področja konservatorstva in restavratorstva predstavijo svoje dosežke in delo s plakati, kratkimi filmi in predavanji, prispevki pa so vsako leto zbrani tudi v zborniku Konservator-restavrator.

Posebno zanimiv prispevek sta letos pripravili tudi naši sodelavki, dr. Jasna Malešič in dr. Renata Šolar, ki sta s soavtoricami Leo Logan in dr. Klaro Retko iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili plakat Izvirnik ali ponaredek. Ta opisuje postopke za ugotavljanje pristnosti zemljevida Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, finitimarumque regionum nova descriptio (Novi prikaz Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre, Bosne in sosednjih pokrajin) Augustina Hirschvogla  (1503-1553) s konca 16. stoletja, ki so ga leta 2020 ponudili v odkup Narodni in univerzitetni knjižnici. Plakat je odličen primer tega, kako lahko sodelovanje strokovanjakov z različnih področij pripomore k uspešemu pridobivanju, zbiranju in ohranjanju dragocenega gradiva.

Dr. Jasna Malešič je pri zborniku Konservator-restavrator sodelovala tudi kot prevajalka iz angleškega in hrvaškega jezika, recenzentka in članica uredniškega odbora.

velika čitalnica NUK

O vpisu del Jožeta Plečnika na Seznam svetovne dediščine

Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja ICOMOS je pozitivno ocenil nominacijo in v svojem poročilu odboru priporočil vpis Plečnikovih del na Seznam svetovne dediščine.

Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani je ICOMOS prepoznal kot izjemen primer oblikovanja urbanega prostora po meri človeka, v skladu z globoko humano vizijo arhitekta, ki je med obema svetovnima vojnama preoblikoval nekdanje provincialno mesto cesarstva v simbolno narodno prestolnico. ICOMOS je pritrdil predlagani argumentaciji izbora javnih prostorov in javnih ustanov, med katerimi najdemo tudi palačo Narodne in univerzitetne knjižnice.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim pri pripravi nominacije (Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ICOMOS Slovenija, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, Plečnikova hiša in MAO). Končno odločitev o vpisu bo odbor sprejel na svojem zasedanju v drugi polovici julija.

Več informacij je na spletni strani Ministrstva za kulturo.

dekorativna slika

Železo-taninsko črnilo in zapuščina Josipa Jurčiča

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča. Poleg tiskanih Jurčičevih del v Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo tudi njegovo zapuščino. Ta vsebuje dokumentacijo, rokopise njegovih del, korespondenco z več znanimi osebami ter nekaj uredniškega in drobnega gradiva. Tako se Jurčičevemu letu pridružujemo s projektom, katerega namen je zasnova in razvoj učnega pripomočka, ki bo s pomočjo uporabe sodobnih načinov prikaza in kontekstualizacije podatkov, informacij in gradiv učiteljem v pomoč pri pedagoškem delu, dijakom pa bodo ponudili sodoben vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča. 

Sodelavci Oddelka za zaščito in restavriranje NUK se ob tem srečujejo predvsem z izzivi ohranjanja tega pomembnega gradiva in pisateljeve zapuščine.

Dokumenti v zapuščini Josipa Jurčiča so zapisani večinoma z železo-taninskim črnilom, skozi zgodovino najbolj uporabljanim pisnim medijem v zahodni kulturi. V uporabi je bilo od prvega stoletja našega štetja pa vse do dvajsetega stoletja. Enostavno ga je izdelati, je obstojno, dobro se veže v pisno podlago in ga je posledično zelo težko izbrisati.

Njegove slabe lastnosti so se pokazale šele čez čas. Zaradi svoje sestave je namreč izredno korozivno in povzroča oksidativno razgradnjo celuloze. Še posebej je problematično v kombinaciji s slabim papirjem, na katerem so zapisani tudi dokumenti iz Jurčičeve zapuščine. Poškodbe se kažejo kot obarvanost papirja okrog zapisa, prehajanje zapisa na hrbtno stran dokumentov, v skrajnem primeru pa črke lahko celo »izpadejo« iz dokumentov.

Črnilo je mogoče stabilizirati s kemijskimi postopki, ki pa so dolgotrajni in žal ne pridejo v poštev za vse dokumente. Pogosto je največ kar lahko storimo, da dokumente hranimo v ustrezni zaščitni opremi, primernih klimatskih pogojih in zaščitene pred svetlobo.

dekorativna slika dekorativna slika

emerald

Trajni dostop do knjig založnika Emerald

Za Univerzo v Ljubljani, Centralno tehniško knjižnico ter Narodno in univerzitetno knjižnico smo pridobili trajni dostop do 50 knjig založnika Emerald.

Knjige pokrivajo področja ekonomije, izobraževanja, turistike in organizacijskih ved. Večinoma gre za Sloveniko (knjige slovenskih avtorjev ali na temo Slovenije). Seznam naslovov najdete na povezavi.

Knjige so dostopne preko portala Emerald Insight. Dostop je omogočen z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljeni dostop je omogočen za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK.

dekorativna slika

Predsednik Državnega zbora na obisku v NUK

G. Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora, je danes, ob državnem prazniku dnevu Primoža Trubarja, obiskal Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Obisk se je pričel z ogledom knjižnice, kjer se je po osrednjem stopnišču Plečnikove palače povzpel v Veliko čitalnico in si ogledal prostore, kjer hranimo stare tiske. V čitalnici rokopisne zbirke smo mu predstavili dela Primoža Trubarja,ki spadajo ne le med največje zaklade naše zbirke, temveč tudi celotne pisne kulturne dediščine slovenskega naroda. G. Zorčič je obisk sklenil s pogovorom z g. Viljemom Lebanom, ravnateljem Narodne in univerzitetne knjižnice, ki mu je ob tej priložnosti predstavil projekt NUK 2.

Vabljeni k ogledu fotografij na Facebook strani NUK.

dekorativna slika

Spletni splošni slovenski geslovnik (SSSG 2021), prenovljena in dopolnjena izdaja

Izšel je prenovljeni Spletni splošni slovenski geslovnik - SSSG. Vsebuje številne nove vsebine, skupaj že več kot 25.400 sprejetih predmetnih oznak (točk dostopa). Seznam obsega 13.166 tematskih predmetnih točk dostopa, od tega 1.200 tematskih predmetnih določil. SSSG vsebuje 11.775 osebnih imen, 339 rodbinskih imen, 168 oblikovnih predmetnih oznak kot normativnih točk dostopa. Predmetnim točkam dostopa smo dodelili približno 20.000 pripadajočih vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije - UDK.

Dostopen je na naslovu https://sssg.nuk.uni-lj.si/.

SSSG omogoča enotno vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva. Uporabniški vmesnik SSSG je vizualno posodobljen in funkcionalno izboljšan, obenem pa se ohranjajo vse druge značilnosti prejšnje izdaje SSSG. Največja vsebinska pridobitev nove izdaje SSSG je več tisoč novih kazalk in vodilk (širših, ožjih in sorodnih pojmov). Ob tem smo ustvarili še več odnosov, tematskih povezav, tako da smo k že obstoječim 2.500 kazalkam dodali še nove kazalke in odnose. 

Vabimo vas k uporabi prenovljenega SSSG, obenem pa bomo veseli vaših predlogov za sprejetje novih predmetnih oznak. Za dodatne informacije ter predloge za izboljšanje geslovnika smo na voljo na spletnem naslovu e-pošte: sssg@nuk.uni-lj.si.

SSSG je živ organizem, zato bo v prihodnje deležen še veliko dopolnjevanj in popravkov. Uredništvo SSSG vam želi uspešnega dela.

dekorativna slika

Črtice o zrakoplovstvu in aviatiki

"Starodavna je bila želja človeštva, dvigniti se v zrak kakor ptica pod nebo in si ogledati mater zemljo iz zračje perspektive"

V okviru projekta EODOPEN digitalizirana publikacija Črtice o zrakoplovstvu in aviatiki, izdana leta 1911, nas popelje med oblake s pregledom različnih vrst takratnih zračnih plovil ter njihovega razvoja. Delo je dostopno prek portala Digitalne knjižnice Slovenije.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

na sliki je risba letala dvokrilca, pod njim piše Aeroplan bratov W. in O. Wright na sliki je človek, ki leti in v rokah drži ogrodje s plahtami; pod sliko piše Francoz P. Besnier se spišča s padalno pripravo na zemljo.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

na sliki je model knjižnice nuk 2 s posameznimi nadstropji

Nacionalni svet za kulturo podprl NUK 2

Včeraj je potekala seja Nacionalnega sveta za kulturo, posebej posvečena problematiki projekta NUK2. Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki spremlja in usmerja nacionalno strategijo in politike s področja kulture, poleg svetnic in svetnikov pa so na razpravi sodelovali tudi dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na MIZŠ, dr. Jelka Pirkovič, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino MK RS, prof. Janez Koželj, podžupan MOL, mag. Tatjana Likar, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino MK RS, Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo na Direktoratu za investicije MIZŠ, ter Viljem Leban, ravnatelj NUK.

Ravnatelj NUK Viljem Leban je v uvodnem prispevku predstavil številne dejavnosti in funkcije, ki jih opravlja NUK, ter strnil razloge, zakaj v Ljubljani nujno potrebujemo novo knjižnično stavbo. NUK 2 bo zagotovil prepotrebna uporabniška mesta in prostore za različne oblike učenja, raziskovanja in ustvarjanja: od individualnih in skupinskih študijskih prostorov, sobe za projektno delo, večnamenskih prostorov za projektno, računalniško in zahtevnejše multimedijsko delo, do studia in nočne čitalnice. Okoli 1400 novih čitalniških mest bo umeščenih v 6 nadstropij s 300.000 enotami gradiva v prostem dostopu, namenjenih izključno uporabnikom, v pritličju in dodatnih poslopjih pa bodo večnamenske dvorane, razstavni in prireditveni prostori, izobraževalno središče, nočna čitalnica, studio, kavarna in knjigarna.

Dr. Mitja Slavinec je pojasnil, da je MIZŠ že oddal vlogo za gradbeno dovoljenje in da rešujejo še vprašanje lastništva dela zemljišča nove knjižnice v vrednosti 3 milijonov EUR. V interesu MIZŠ je, da se z MOL čimprej dogovorijo za odkup oziroma prenos lastništva, da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje in z njim kandidirajo za evropska sredstva, ki bodo glavni vir financiranja, saj iz proračuna ni pričakovati, da bi dovolj hitro zagotovili sredstva v ustrezni višini. Dr. Jelka Pirkovič je pozdravila programsko usmeritev in vizijo nove stavbe kot sodobnega, odprtega študijskega in raziskovalnega središča. Izgradnja NUK 2 bo pomenila razbremenitev Plečnikove knjižnice, kar je pozitivno tudi z vidika aktualne nominacije Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Tudi ostali razpravljavci in člani Nacionalnega sveta so podprli predstavljeno vizijo in v razpravi izpostavili nujnost čimprejšnjih konkretnih korakov v smeri začetka gradnje. Nacionalni svet za kulturo je v sklepu MIZŠ in MOL pozval, da najkasneje do konca julija letos urgentno skleneta dogovor glede prenosa zemljišča in ob tem zagotovita vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.

na sliki je prečni prerez modela knjižnice nuk 2 vidne so stopnice in razpored prostorov Vizualizacija projekta NUK 2 (Bevk Perović arhitekti)

de gruyter logo

Ob svetovnem dnevu čebel

Ob svetovnem dnevu čebel izpostavljamo v okviru projekta EODOPEN digitalizirano delo Življenje čebel, avtorja Maurice Maeterlinck, ki je izšlo leta 1929 in ga je v slovenščino priredil in prevedel Josip Wester. Delo predstavlja življenjski cikel čebel, »kakor se vrste od prvega izleta v zgodnji pomladi do zadnjih poslov pozne jeseni, ko se čebelska družina na satju zgrinja ter vdaja zimskemu dremežu« (str. VIII). Za digitalizacijo in prosto objavo dela se dedinji iskreno zahvaljujemo za dovoljenje.

Delo je dostopno prek portala Digitalne knjižnice Slovenije

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

de gruyter logo

Dostop do e-knjig De Gruyter

Pridobili smo dostop do elektronske zbirke De Gruyter eBooks (EBA - All eBooks Collection).

De Gruyter eBooks (EBA - All eBooks Collection) je zbirka več kot 100.000 znanstvenih in strokovnih knjig, ki jih objavlja več kot 40 uglednih založnikov (npr. New York University Press, De Gruyter, Harvard University Press). Knjige pokrivajo tako področja družboslovja in humanistike, kakor tudi naravoslovja, tehnike in medicine. Večina knjig je v angleščini ali nemščini.

Do zbirke lahko dostopate preko portala De Gruyter Online. Dostop je omogočen od 17. 5. 2021 do 16. 5. 2022 z lokacij UL, CTK, NIB in NUK, oddaljeni dostop pa je na voljo študentom in osebju UL, CTK, NIB in NUK ter članom NUK.

jasna

Seminar za neformalne založnike

!!Obveščamo vas, da so prosta mesta za junijski termin seminarja že zasedena. Zbiramo pa že prijave na jesenski termin.

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 3. junija 2021, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo fizične ali spletne publikacije. Podrobneje o seminarju si lahko preberete na spletni strani.

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca do zasedbe mest. Če seminarja zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ne bo možno izvesti v živo, bomo za prijavljene pripravili spletno predavanje s pomočjo aplikacije Zoom.

Vabljeni!

dekorativna slika

Izvajamo raziskavo med knjižničarji

Vabimo vas k izpolnjevanju spletne ankete, s katero želimo v Narodni in univerzitetni knjižnici ugotoviti, kakšne so trenutne izobraževalne potrebe slovenskih knjižničarjev.

Spletna anketa bo dostopna do 31. maja 2021 na povezavi: ANKETA O IZOBRAŽEVALNIH POTREBAH SLOVENSKIH KNJIŽNIČARJEV

Veseli bomo, če boste povezavo do ankete delili tudi s svojimi kolegi.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK

dekorativna slika

Rezultati raziskav o branju e-knjig

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) s ponosom sodeluje v štiriletnem evropskem projektu EODOPEN – E-knjige po naročilu, odpiranje dostopa evropskim uporabnikom spleta, z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva in z njim dosežemo veliko, še posebej mladih ter slepih in slabovidnih uporabnikov. Sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

V letu 2020 smo v okviru projekta EODOPEN med vsemi petnajstimi projektnimi partnerji izvedli dve anketni raziskavi uporabnikov e-knjig. S prvo raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v uporabniško izkušnjo bralcev e-knjig na mobilnih napravah. Z namenom boljšega razumevanja posebnih potreb smo drugo raziskavo izvedli med slepimi in slabovidnimi uporabniki. Pripravili smo kratke povzetke najbolj ključnih rezultatov, ki si jih lahko ogledate na spletni strani NUK. Rezultate obeh raziskav bomo uporabili za nadaljnje delo projektne delovne skupine Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene, ki jo vodimo v NUK.

Za dodatne informacije sta na voljo sodelavki Tina Glavič in Andreja Hari.

Oglejte si rezultate raziskav o branju e-knjig na spletni strani EODOPEN.

Tortni grafikon prikazuje najpogostejše težave pri branju e-knjig med 525 odgovori slepih in slabovidnih, ki so imeli možnost izbire več odgovorov.

slika: Grafikon prikazuje najpogostejše težave pri branju e-knjig med odgovori slepih in slabovidnih.

Spletno mesto EODOPEN bomo posodabljali še naprej. Trenutno si poleg omenjenih rezultatov anketnih raziskav lahko ogledate še digitalizirana dela v okviru projekta, veseli pa bomo tudi vseh vaših predlogov za digitalizacijo.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

odpiralni čas

Odpiralni čas za uporabnike med 24. aprilom in 1. majem 2021

Knjižnica bo v naslednjih dneh za uporabnike odprta po naslednjem urniku:

sobota, 24. 4. 2021 redni odpiralni čas 9:00–14:00
ponedeljek, 26. 4. 2021 za uporabnike sobotni urnik  9:00–14:00
torek, 27. 4. 2021 dan upora proti okupatorju zaprto
sreda, 28. 4. 2021 redni odpiralni čas 9:00–18:00
Velika čitalnica: 8:00–20:00
četrtek, 29. 4. 2021 redni odpiralni čas 9:00–18:00
Velika čitalnica: 8:00–20:00
petek, 30. 4. 2021 redni odpiralni čas 9:00–18:00
Velika čitalnica: 8:00–20:00
sobota, 1. 5. 2021 praznik dela zaprto

V sredo, 28. 4. 2021, ponovno odpiramo čitalniške prostore. Več informacij je na spletni strani o spremenjenem poslovanju.

dekorativna slika

France Pibernik (1928–2021)

Poslovil se je France Pibernik, pesnik, pisatelj, literarni zgodovinar in neutrudni raziskovalec usod zamolčanih avtorjev. Rodil se je v Suhadolah pri Komendi, študiral slovenščino in književnost na ljubljanski univerzi, po diplomi ga je poklicna pot vodila na gimnazijo v Dobrovo v Brdih, nato pa je do upokojitve poučeval na Gimnaziji Kranj.

Pibernikovo delo raziskovalca literature je raznoliko in izredno obsežno. Osrednja tema njegovih raziskovanj so zamolčani pesniki iz časa druge vojne in po njej. Napisal je monografijo Slovenski dunajski krog 1941-1945 ter objavljal tudi njihove pesmi in prozo. Med drugim je izšla njegova antologija Jutro pozabljenih, prav tako je poskrbel za izdaje izbranih pesmi Franceta Balantiča, Ivana Hribovška in Franceta Kunstlja. Je tudi avtor monografije o Edvardu Kocbeku, knjige intervjujev z Zorkom Simčičem z naslovom Dohojene stopinje in biografije o Alojzu Rebuli. Svoje življenje in delo je popisal v knjigi Drobci zamolklega časa. Izdal je tudi sedem pesniških zbirk, pesmi sprva sledijo novoromantičnemu slogu, pozneje se je približal modernizmu.

Bil je član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra Pen ter častni član Slavističnega društva Slovenije. Leta 2013 je na pobudo nekdanjih dijakov kranjske gimnazije postal častni občan Mestne občine Kranj.

Veliko svojega časa je preživel v čitalnici Rokopisne zbirke ob preučevanju literarnih dokumentov, NUK pa je daroval tudi veliko količino rokopisnih gradiv. Za njegov dragoceni prispevek smo mu leta 2009 podelil Trubarjevo priznanje za prispevek k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine.

Pogrešali bomo njegovo človeško širino, skromno prijaznost in ustvarjalno veličino!

Ob sliki: avtobiografija Franceta Pibernika Drobci zamolklega časa je izšla leta 2014 pri Založbi Družina.

dekorativna slika

Testni dostop do Atla Religion Database with AtlaSerials PLUS

Pridobili smo testni dostop do Atla Religion Database with AtlaSerials PLUS.

Atla Religion Database (ATLA RDB) with AtlaSerials PLUS (ATLAS PLUS) združuje citatne indekse za članke revij, recenzije knjig in zbirke esejev z vseh področij religije ter zbirko religijskih in teoloških revij združenja ATLA.

ATLA Religion Database je referenčni elektronski vir, ki vsebuje citatne indekse za:

 • več kot 620.000 člankov iz več kot 1.746 revij (575 trenutno indeksiranih);
 • več kot 250.000 esejev iz več kot 18.000 del z več avtorji;
 • več kot 570.000 citatov iz recenzij knjig.

ATLASerials PLUS je zbirka več kot 560 revij s področja religije in teologije. Dostopna so celotna besedila člankov v več kot 20 jezikih iz več kot 35 držav.

Testni dostop je omogočen od 21. aprila do 23. maja 2021 (na lokacijah knjižnic in preko oddaljenega dostopa) za študente in osebje Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Vabljeni k testiranju!

dekorativna slika

Testni dostop do Numérique Premium

V sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete UL smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Numérique Premium.

Numérique Premium je zbirka elektronskih knjig s področja humanistike, družboslovja, prava in politologije. Vsebuje več kot 3.800 knjig v francoščini, ki jih izdaja 50 založnikov.

Testni dostop je na voljo od 20. aprila do 19. maja 2021 (na lokacijah knjižnic in preko oddaljenega dostopa) za študente in osebje Univerze v Ljubljani, CTK, NIB in NUK ter vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK, NIB in NUK.

Vabljeni k testiranju!
dekorativna slika

Predavanje o izzivih in možnostih v procesu digitalizacije

V četrtek, 22. aprila 2021, bo naš sodelavec dr. Matjaž Kragelj na spletu predstavil prispevek z naslovom Izzivi in možnosti v procesu digitalizacije: moč podatkov in metapodatkov, pričetek bo ob 14. uri. Predavanje organizira Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. Za udeležbo je nujna predhodna prijava na spletni strani ZOOM.
 
V predstavitvi bo dr. Kragelj na kratko predstavil procese digitalizacije v NUK. Nakazal bo, da imajo poleg skenogramov – podatkov, veliko moč tudi metapodatki. Lahko jih uporabimo kot orodje za vizualizacijo, s pomočjo strojnega učenja pa tudi za klasifikacijo publikacij, ter s tem ponudimo uporabniku alternativno možnost pri preiskovanju in uporabi gradiva.

Lepo vabljeni k udeležbi.

dekorativna slika

V projetu EODOPEN smo digitalizirali publikacijo Gostilne v stari Ljubljani

V okviru projekta Eodopen digitalizirana publikacija Gostilne v stari Ljubljani, izdana leta 1926, nam s pregledom gostišč ilustrira zgodovinski vpogled v takratno ljubljansko dogajanje, običaje in osebe, ki so zaznamovale različna časovna obdobja. Med drugim izvemo o prvi gostilni s slovenskim imenom v Ljubljani, kdo je prvi v Ljubljani vpeljal električno razsvetljavo v gostilniških prostorih ter tudi nekaj ozadij Prešernovega življenja in njegovega navdiha za pisanje.
 
Delo je dostopno preko portala Digitalne knjižnice Slovenije, prilagojeno je tudi v format ePUB.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

 dekorativna slika dekorativna slika
 

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

dekorativna slika

Objavili smo priročnik Katalogizacija videoposnetkov

Z veseljem vas obveščamo, da smo objavili novo publikacijo, priročnik Katalogizacija videoposnetkov, avtorice Suzane Šulek, sodelavke NUK.
 
V Priročniku boste našli navodila za bibliografsko obdelavo videoposnetkov, namenjen pa je vsem katalogizatorjem, tako začetnikom kot tistim z dolgoletnimi izkušnjami. Navodila se nanašajo tako na videoposnetek na fizičnem nosilcu kot na videoposnetek, dostopen na daljavo. Prinaša najprej splošne značilnosti videoposnetka, nato so izpostavljena tri področja, ki pri katalogizaciji videoposnetkov od katalogizatorja zahtevajo največ premisleka: viri podatkov, določanje avtorstva in letnice. Sledijo navodila po poljih formata za bibliografske podatke COMARC/B. V dodatkih je zbranih tudi nekaj pogostih napak, dodan je pregled nekaterih tehničnih posebnosti pri predvajanju videoposnetkov in pregled značilnih kod za vrsto avtorstva pri videoposnetkih, v zadnjem delu pa so primeri bibliografskih zapisov v formatu COMARC/B.
 
Priročnik Katalogizacija videoposnetkov je brezplačno na voljo v Digitalni knjižnici Slovenije.
dekorativna slika

Spletna delavnica o objavljanju v akademskih revijah (Taylor & Francis)

Konzorcij COSEC v sodelovanju z založnikom Taylor & Francis predstavlja spletno delavnico o objavljanju v akademskih revijah z naslovom Publishing in Academic Journals.

Objavljanje strokovnih in znanstvenih člankov je sestavni del raziskovalnega procesa, ki ga morajo akademiki opraviti vsaj enkrat v svoji poklicni karieri. Pri objavljanju se morajo raziskovalci tudi prilagajati nenehno spreminjajoči založniški situaciji.

V delavnici bo predstavljen proces objavljanja in smernice, ki so ključne za uspeh pri objavljanju. V ta namen bo predstavljen osnovni pregled trenutnega stanja v akademskem založništvu; posebni poudarek bo na odprtem dostopu. Na delavnici bodo s pomočjo primerov predstavljene teme, o katerih bodo udeleženci lahko zastavili tudi vprašanja:

 • pregled založniške situacije;
 • ocenjevanje revij: kaj je pomembno pri izbiri revije;
 • prednosti in izzivi odprtega dostopa;
 • odprt dostop pri založbi Taylor & Francis;
 • priprava rokopisa;
 • raziskovalna in založniška etika: pregled založniške etike;
 • osnove recenzentskega postopka: predstavitev in priporočila, kako se odzvati na komentarje recenzentov;
 • tipični razlogi za zavrnitev člankov in kako se jim izogniti.

Delavnica je namenjena predvsem raziskovalcem na začetku njihove kariere, ko so njihove izkušnje z objavljanjem še omejene. Potekala bo v četrtek 22. aprila 2021 od 14.00 do 15.30. Delavnica bo v angleškem jeziku. Za udeležbo je potrebna registracija.

Vabljeni!

dekorativna slika

Enciklopedija Britannica z novo podobo, video vodičem in izobraževanji

Enciklopedija Britannica je izjemen vir, ki vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje, dostopne prek spleta. Prek oddaljenega dostopa je študentom in osebju Univerze v Ljubljani, Centralne tehniške knjižnice UL, Nacionalnega inštituta za biologijo in vsem članom knjižnic UL, Centralne tehniške knjižnice UL, Nacionalnega inštituta za biologijo ter NUK tako na spletu na voljo več kot 108.000 člankov s pripadajočim slikovnim gradivom in mnogimi spremeljvalnimi iskalnimi orodji.
 
Pred kratkim je enciklopedija dobila novo podobo, ki ponuja izboljšano uporabniško izkušnjo. Ob tem so pripravili video vodič in brošuro z uvodnimi informacijami za učinkovitejše iskanje. Posebno skrb namenjajo študentom, ponujajo pa tudi spletna izobraževanja.
 
Vabljeni k iskanju in raziskovanju.
dekorativna slika

Podelitev Trubarjevega priznanja prof. dr. Pavletu Zdovcu na Dunaju

Veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju mag. Ksenija Škrilec je včeraj ob prisotnosti sodelavcev veleposlaništva podelila Trubarjevo priznanje prof. dr. Pavletu Zdovcu. Zaradi trenutne epidemiološke situacije prejemnik priznanja ni prevzel osebno, temveč je plaketo zanj prevzela njegova nečakinja Brigitte Zdovc v spremstvu profesorice slovenistike na Dunajski univerzi prof. dr. Elizabete Jenko.

Skrb za gradivo, ki tvori slovensko pisno kulturno dediščino je ena najpomembnejših nalog Narodne in univerzitetne knjižnice, zato tudi že vrsto let podeljujemo Trubarjeva priznanja. Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri letošnji podelitvi priznanja, prof. Zdovcu pa ponovno čestitamo in izrekamo poklon njegovemu delu. Oziroma ponovimo besede Komisije iz utemeljitvePavel Zdovc je s svojo skromnostjo in požrtvovalnostjo odločilno prispeval k nepretrganemu razvoju slovenistike na Univerzi na Dunaju v 20. stoletju, tako da lahko morda zapišemo: kar je bil nekoč Miklošič slavistiki, je Zdovc moderni slovenistiki na Dunaju.

Fotografije s podelitve so delo Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

dekorativna slika

Iskalnik naključij nadaljuje svojo pot v Dresdnu

V Narodni in univerzitetni knjižnici smo izjemno ponosni, da smo dve leti nazaj sodelovali na najstarejšem evropskem bienalu oblikovanja. V sklopu BIO 26 | Skupno znanje smo imeli priložnost, da smo na kreativen in inovativen način sodelovali s skupinami oblikovalcev z vsega sveta. Kot ena izmed šestih ustanov, ki jih je BIO 26 uvrstil med nosilce skupnega znanja, smo delovali kot partner in mentor. Z zanimanjem smo spremljali, kako bodo sodelujoči obudili knjižnico kot prostor srečevanja in druženja, kako bodo z uporabo digitalnih tehnologij obogatili izkušnjo obiska knjižnice in iskanja informacij.

Tako je nastal Iskalnik naključij. Projekt, ki je odgovarjal na vprašanje, kako s kombinacijo prostorske instalacije, strojnega učenja in človeške izkušnje knjižnične zaklade predstaviti na drugačen način, ki ustvarja nove in neintuitivne povezave med objekti. Prototip Iskalnika naključij, ki je nastal v obdobju slabih šestih mesecev, uporabniku na podlagi algoritma predlaga naključna gradiva in ga interaktivno vključuje v iskanje.

Instalacija je bila obiskovalcem knjižnice na ogled in preizkus na voljo med 14. novembrom 2019 in 9. februarjem 2020 v avli pred veliko čitalnico. Projekt je tako spoznalo mnogo obiskovalcev, tudi prek vodenih ogledov, ko so bili prisotni tudi člani skupine, ki so lahko nudili vpogled v proces izdelovanja in oblikovanja Iskalnika. Kot edini projekt Bienala je bil predstavljen tudi na tednu oblikovanja v Milanu, na Ars Electronici, na 19. nizozemskem tednu oblikovanja 2020 in v Nemčiji v Kunstgewerbemuseumu v Dresdnu.

Prav v okviru Design Laba, ki ga vodijo v Kunstgewerbemuseum, se bo projekt nadaljeval in živel še naprej. Z veseljem bomo še naprej lahko spremljali navdušujoče novice o potovanju, ki ga Iskalnik naključij vodi skozi različne države, projekte in predstavitve. Toliko bolj, ker gre za projekt, pri katerem so od vsega začetka kot mentorji sodelovali tudi sodelavci NUK.

Več o Iskalniku naključij in ekipi, ki skrbi zanj, si lahko preberete na spletni strani designcampus.org.

dekorativna slika

Vabljeni na portal Knjižničarske novice

Dobrodošli na portalu: KNJIZNICARSKE-NOVICE.SI

Predstavljamo vam spletni portal Knjižničarske novice, s katerim želimo preseči okvire tiskane revije in vam vsebine ponuditi na drugačen način, prosto dostopne in brezplačne, namenjene vsem knjižnicam in knjižničarjem. Redno bomo na tem spletnem mestu skupaj z vami objavljali aktualne vsebine, strokovne informacije in prispevke, namenjene knjižničarski in drugi zainteresirani javnosti.

Hvaležni bomo vseh odzivov, predlogov, mnenj in pripomb. Predvsem pa novic, informacij, prispevkov in strokovnih člankov - za pripravo teh najdete navodila v zavihku Sodelujte z nami. Z vami bomo le en klik stran in kot vedno tudi na naslovu: knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.

Uredništvo portala vas prijazno vabi k branju in sodelovanju.

dekorativna slika

Ob 100. obletnici rojstva Pavle Gruden

Med številnimi slovenskimi izseljenci, ki so svojo novo domovino našli na oddaljeni celini pod južnim križem, je bila tudi Pavla Gruden, ki bi letos dopolnila 100 let. Rodila se je 14. februarja 1921 v Ljubljani, štiriindvajsetletna pa je odšla v Avstralijo, kjer je s svojo markantno pojavo in neumornim delovanjem kmalu postala ena glavnih ustvarjalk kulturnega življenja.

Svoje prve pesmi je objavila v petdesetih letih v avstralsko slovenski reviji Misli. Bila je ena od treh urednikov izseljenskega časnika Avstralski Slovenec, ki ga je izdajalo Slovensko društvo Sydney in tudi med soustanovitelji Slovensko-avstralskega literarno-umetniškega krožka (SALUK). Na njeno pobudo je začela izhajati revija Svobodni razgovori, ki je bila neke vrste avstralski odmev na dogodke v Sloveniji. S pesmimi in prozo ter publicističnimi prispevki je sodelovala še v številnih drugih publikacijah.

Njena prva pesniška zbirka Snubljenje duha je izšla leta 1994 v Sloveniji. Po mnenju mnogih je ena najlepših zbirk poezije haiku v slovenskem jeziku. V Ljubezni pod džakarando iz leta 2002 pa predstavlja svojo življenjsko in pesniško popotovanje na daljno celino ter razvoj v kritično opazovalko sveta, socialnih pretresov in krivic.

Vabljeni k branju časopisov in zbirke na portal Digitalne knjižnice Slovenije in obiščite spletno stran Zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu NUK.

dekorativna slika

Navodila za fotografe amaterje iz 1926 pomočjo projekta EODOPEN na dLib.si

Hiter razvoj tehnologije nam je v današnji čas prinesel mobilne naprave in pripomočke, ki nam omogočajo instantno zajemanje visokokvalitetnih slik. Prek projekta Eodopen digitalizirana publikacija Navodila za fotografe-amaterje: nauk o fotografiranju s praktičnimi nasveti in slikami iz leta 1926, nas spomni, da je zajemanje in razvijanje fotografij v preteklosti potekalo popolnoma drugače.

Za obujanje preteklosti je delo dostopno prek portala dLib.si.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

dekorativna slika     

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

Testni dostop do Project MUSE Premium

V sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Project MUSE Premium. Project MUSE Premium je zbirka strokovnih in znanstvenih časopisov s področja humanistike in družboslovja. Dostopna so celotna besedila iz več kot 700 časopisov, ki jih objavlja 125 založnikov.

Testni dostop je na voljo do 5. maja 2021 (na lokacijah knjižnic in prek oddaljenega dostopa) za študente in osebje Univerze v Ljubljani, osebje CTK, NIB in NUK ter vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK, NIB in NUK.

Vabljeni k testiranju!

dekorativna slika

Objavljena je sedma, posodobljena izdaja Priročnika za uporabnike ISBN

"Ponosni smo, da smo se s slovenskim prevodom priročnika pridružili družini izvirnika in številnih drugih prevodov. V Slovenski agenciji za ISBN upamo, da bodo založniki v priročniku našli marsikateri koristen nasvet in da ga bodo s pridom uporabljali."

S temi besedami je novo izdajo Priročnika za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke v njenem predgovoru pospremila prevajalka, upokojena sodelavka NUK, Alenka Kanič. Priročnik je v prvi vrsti namenjen založnikom in pojasnjuje delovanje mednarodnega sistema številčenja knjig, določa korake, ki so potrebni za pravilno dodeljevanje oznak ISBN ter daje tudi posebna navodila za dodeljevanje oznak ISBN digitalnim publikacijam.

Besedilo je prevedla in priredila Alenka Kanič, strokovno ga je pregledal Ivan Kanič, lektorirala Suzana Šulek, oblikoval pa Maj Blatnik.

Najdete ga na spletni strani NUK.

dekorativna slika

Testni dostop do Central & Eastern European Academic Source

Pridobili smo testni dostop do Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). Vir bo na voljo do 15. aprila.

Zbirka vključuje celotna besedila iz več kot 2.000 publikacij. Večji del sestavljajo znanstveni članki s področij ekonomije, izobraževanja, humanistike, zgodovine, mednarodnih odnosov, prava, literature, medicine, politike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.

Dostop je omogočen z lokacij Univerze v Ljubljani, Centrale tehniške knjižnice UL in NUK; prek oddaljenega dostopa je na voljo vsem članom knjižnic UL, CTK in NUK.

Vabljeni k testiranju!

dekorativna slika

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na seminar za neformalne založnike, ki bo v sredo, 21. aprila 2021, med 9. in 13. uro preko spletne aplikacije ZOOM. Seminar je namenjen začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem, ki občasno izdajajo fizične ali spletne publikacije. Prijave na brezplačen seminar sprejemamo do zapolnitve mest.

Podrobneje o seminarju si lahko preberete na spletni strani NUK. Za dodatna pojasnila smo na voljo na tel.: 01 586 13 07 ali na e-naslovu: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Vabljeni!

dekorativna slika

Disertacija Melite Pivec Stele na dLib.si, tudi s pomočjo projekta EODOPEN

Prek projekta Eodopen smo digitalizirali ‍doktorsko disertacijo La vie économique des Provinces Illyriennes : (1809-1813) : suivi d'une bibliographie critique, avtorice Melite Pivec Stele, knjižničarke Državne študijske knjižnice, predhodnice NUK, in zgodovinarke ter prve Slovenke z dvema doktoratoma. Dedičem se zahvaljujemo za prenos avtorskih pravic za digitalizacijo in prosto objavo na portalu dLib.si.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

dekorativna slika slika prikazuje portret Melite Pivec Stele s profila, ki v naročju drži hčerko Melite desna slika: Melita Pivec-Stele s hčerko Melito na fotografiji Veličana Beštra 

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

Novo spletno mesto Založniki v NUK

Z veseljem sporočamo, da smo v Narodni in univerzitetni knjižnici vzpostavili novo, svoje spletno mesto Založniki v NUK.  Namenjeno je založnikom in samozaložnikom, ki želijo pridobiti CIP zapis in ISBN številko za monografske publikacije, ki jih izdajajo. Z marcem namreč nudimo tudi storitev pridobitve CIP zapisa za e-knjige. Založnikom, ki želijo pridobiti CIP zapis za elektronske monografske publikacije, v pomoč priporočamo ogled navodil o oddaji in prevzemu CIP zahtev.

Spletno mesto, ki ste ga uporabljali do sedaj – catsi.info, bo sredi marca ukinjeno, zato vas prosimo, da se registrirate na novem spletišču in začnete z oddajo zahtevkov za pridobitev CIP zapisov za e-knjige na zalozniki.nuk.si oz. ecip.nuk.si.

Spletišče Založniki v NUK bomo nadgrajevali še naprej, z novimi storitvami, kot so pridobitev CIP-a za ostale elektronske publikacije, oddaja obveznega izvoda elektronskih publikacij ali pridobitev CIP zapisov za fizično gradivo. Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na elektronski pošti ecip@nuk.uni-lj.si.          

dekorativna slika

Oton Župančič s pomočjo EODOPEN na dLib.si

V sklopu projekta EODOPEN smo portal dlib.si dopolnili z nekaterimi temeljnimi deli Otona Župančiča. Na portalu so sedaj dostopne poezije: Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, V zarje Vidove in Zimzelen pod snegom ter njegovo dramsko delo Veronika Deseniška. Kot zanimivost naj dodamo, da so v publikaciji Samogovori ohranjeni tudi avtorjevi osebni zapiski, Veronika Deseniška pa ima na naslovni strani avtorjevo posvetilo dr. Karlu Dobidi.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

dekorativna slika  dekorativna slika  dekorativna slika  dekorativna slika  dekorativna slika  dekorativna slika

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

 

Raziskave za določanje primernih postopkov varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

Na EU razpisu Marie Skłodowska Curie je bila uspešna prijava postdoktorskega projekta dr. Floriane Coppola UNCERTIR. Tema projekta dr. Floriane Coppola, ki se nam pridružuje z Univerze v Bologni, bo pregled zbirk knjižničnega gradiva z neporušnimi metodami infrardeče spektroskopije. Rezultate meritev bomo uporabili za določanje primernih postopkov varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Raziskave bodo potekale na Katedri za analizno kemijo FKKT v povezavi s slovenskim vozliščem Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Dr. Coppola bo v Narodni in univerzitetni knjižnici neporušno datirala arhivsko gradivo. Mentor projekta je prof. dr. Matija Strlič iz UL FKKT, sodelujeta pa tudi dr. Jasna Malešič iz Narodne in univerzitetne knjižnice in dr. Manfred Anders iz podjetja ZFB GmbH (Leipzig).

Več si lahke preberete na spletni strani HSSL.

 dr. Floriana Coppola z Univerze v Bologni bo tudi v NUK izvajala raziskave

dekorativna slika

 

E-čitalnica NUK

Na pobudo uporabnikov odpiramo vrata e-čitalnice! Pridružite se učečim sotrpinom in povečajte motivacijo za študij. E-čitalnica je med tednom odprta od 8. do 20. ure, v soboto od 8. do 14. ure, v nedeljo je zaprta. Za vstop v ZOOM e-čitalnico pišite na citalnica@nuk.uni-lj.si. Ob prijavi v e-čitalnico vam bomo izklopili mikrofone, da omogočimo tiho čitalnico.

dekorativna slika

dekorativna slika

Pridobitve knjižnične zbirke NUK v letu 2020

Knjižnična zbirka NUK ima status kulturnega spomenika, zato so pridobitve, ki jo bogatijo, toliko pomembnejše. Mednje spadajo zapuščine, ki so pomembne priče umetniškega ali znanstvenega procesa in tudi ostalo tiskano ter rokopisno gradivo, vezano na kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda. Prav vse ponujajo nove in izvrstne priložnosti za študij in raziskovanje posameznega avtorja, vsebine dela ali obdobja, v katerem je deloval, hkrati pa nepogrešljivo dopolnjujejo zbirko Narodne in univerzitetne knjižnice, v kateri se nahaja okoli 2, 8 milijona enot knjižničnega gradiva, temeljne zbirke pisne dediščine slovenskega naroda.

Vabljeni na spletno stran, kjer predstavljamo najpomembnejše pridobitve knjižnične zbirke NUK v letu 2020.

 

dekorativna slika

ARMA - branje v srednjem veku

Oktobra leta 2020 je z aktivnostmi začel projekt ARMA, v katerem poleg Narodne in univerzitetne knjižnice, ki projekt koordinira, sodeluje sedem evropskih dediščinskih ustanov iz Nizozemske, Belgije, Irske, Francije, Nemčije in Češke. Pred nekaj dnevi je pričela delovati tudi skupna spletna stran projekta, na kateri so zbrane vse informacije o projektu in najpomembnejše povezave. Na strani je objavljen tudi prvi dokument projekta Milestone 01: Selection and Digitisation Plan - rezultati prve aktivnosti projekta, ki je potekala med 1. oktobrom in 31. januarjem z načrtom izbora vsebine in digitalizacije.

Projekt ARMA (The Art of Reading in the Middle Ages/ Umetnost branja v srednjem veku) bo potekal do maja 2022 in v središče postavljal prikaz razvoja srednjeveške bralne kulture in njenega pomena za razvoj evropske kulture. Z veseljem sodelujemo v projektu, ki bo s pomočjo sodobnih tehnologij, znanja in sodelovanja z različnimi evropskimi ustanovami s področja kulturne dediščine iskal inovativne in uporabne rešitve za povečevanje dostopa do dragocenega knjižničnega gradiva, ki je običajno skrbno varovano v trezorjih posameznih zbirk. Dostopnost gradiva bomo povečevali z digitalizacijo, bogatenjem uporabniške izkušnje, skrbnim opremljanjem podatkov v digitalni knjižnici, ustvarjanjem pestrih učnih virov in zanimivih spletnih razstav. Pri vsem tem pa iskali nove priložnosti povezovanja strokovnjakov, ustvarjanja dobrih praks in širjenju skupnega projekta Europeane, evropske digitalne knjižnice.

Poglavitni cilji projekta so:

 1. povečanje dostopnega gradiva: na voljo bo 20.000 digitalnih objektov (srednjeveški rokopisi, zgodnji tiski in drugi) gradiva, ustvarjenega med leti 500 in 1550, dostopni bodo prek portala Europeana;
 2. pospeševanje vključevanja: spodbujanje kolegov, ki skrbijo za srednjeveško gradivo, da ga vključijo med učne aktivnosti na Europeani;
 3. povezovanje inovacij na področju kulturne dediščine in inovacij v okolju digitalnega učenja in
 4. krepitev zmogljivosti dediščinskih ustanov za boljše razumevanje pomena knjig in branja v srednjem veku. V te aktivnosti je vključena 3D digitalizacija srednjeveških rokopisov, obogaten dostop in uporaba teh virov, uporaba skupnih objektov digitalne infrastrukture in izdelava digitalnih učnih orodij za razumevanje srednjeveških zbirk.

dekorativna slikadekorativna slika

dekorativna slika

Fotografski arhiv časnika Jutro

Po konserviranju-restavriranju in digitalizaciji arhiva fotografskih negativov dnevnika Jutro se je v preteklem letu začela postopna identifikacija 2203 srebroželatinskih negativov na steklenih ploščah in 35 nitroceluloznih negativov, ki jih hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Negativom smo z digitalizacijo omogočili miren počitek v arhivskih ovojih in zaščitnih škatlah, hranjenih v ustreznih klimatskih razmerah depoja, omejili rokovanje z njimi ter omogočili neomejeno raziskovanje in identifikacijo ter postopno objavo negativov z ustreznimi podatki na Digitalni knjižnici Slovenije. Sedaj lahko dostopate do vpogleda skozi fotografsko lečo zabeleženih odmevnih in velikih zgodb tistega časa, poročanja s športnih dogodkov, beleženja drobnih utrinkov in portretov neznanih prebivalcev naše dežele kot tudi ostalih dokumentarnih podob, ki dopolnjujejo in bogatijo zapisane besede v časniku Jutro.

Vabimo vas, da raziščete prvi skop objavljenih negativov, ki so nastali v letih 1926, 1928, 1929, 1930 in 1931 ali prelistate časnik Jutro, v katerem so bili objavljeni.

dekorativna slika  dekorativna slika  dekorativna slika

dekorativna slika

Rekordno število izposoj e-knjig na portalu Biblos

Narodna in univerzitetna knjižnica poleg klasičnega tiskanega gradiva svojim uporabnikom nudi tudi dostop do elektronskih in zvočnih knjig. Na ta način omogoča nekoliko drugačen dostop do gradiva, ki je na voljo prek elektronskih naprav, osebnih računalnikov, e-bralnikov in/ali mobilnih naprav. Leto 2020 je bilo za izposojo tovrstnega gradiva posebno leto, saj so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19, ko je bil dostop do knjižnice omejen, v uporabi pogosteje bile predvsem številne storitve, ki jih ponujamo prek spleta. Med njimi je tudi izposoja elektronskih knjig.

Medtem, ko je izposoja zvočnih knjig, ki jih imajo naši člani na voljo prek Audibook, šele dobro pričela, za portal Biblos, na katerem lahko dostopajo do mnogih naslovov v slovenskem jeziku, velja, da smo doživeli rekordno leto po številu izposoj. V vsem obdobju, odkar ponujamo izposojo elektronskih knjig na Biblosu (od leta 2014 naprej), smo imeli do leta 2020 skupaj skoraj tretjino manj izposoje kot lani zgolj v obdobju enega leta. Izposoja v letu 2020 je bila skoraj petkrat višja kot v letu poprej.

V letu 2020 so bili najpogosteje izposojeni naslovi: 1. Belo se pere na devetdeset (B. Žakelj); 2. Jezero (T. Golob); 3. Luciferka (S. Makarovič); 4. Ivana pred morjem (V. Simoniti) in 5. Kuga (A. Camus).

Narodna in univerzitetna knjižnica v tem trunutku svojim članom prek portala Biblos ponuja več kot 1200 naslovov e-knjig, ki žanrsko segajo od biografij, fantastike, kriminalk, romanov, zgodovinskih del, kratkih zgodb, satire, poezije, stripov, potopisov ter strokovne literature in priročnikov izvirno slovenske oz. prevodne literature. Seznam naslovov nenehno dopolnjujemo z novimi nakupi, tudi na podlagi vašega povpraševanja (beležijo se neuspešne izposoje).

Še naprej lepo vabljeni k branju e-knjig. Vse informacije najdete na Mrežniku.

dekorativna slika

Objavljen je Program izobraževanja 2021

Na spletni strani NUK je na voljo Program izobraževanja NUK 2021.

Tudi našo izobraževalno dejavnost spremljajo ukrepi za preprečitev širjenja bolezni Covid-19, zato bomo, če bo potrebno, izobraževanja izvedli v spletni obliki. Seveda bomo informacije o načinu izvedbe ažurno objavljali na spletnih strane, vsi prijavljeni pa bodo obvestilo prejeli tudi na naslov e-pošte.

V letu 2021 bi vas radi opozorili predvsem na nekaj novosti:

... in seveda tudi na vse druge vsebine za začetnike v stroki, permanentnega izobraževanja in v sklopu izobraževanja za vzajemno katalogizacijo

Več informacij o tečajih in prijavnico boste našli na spletnih straneh izobraževanja, na vsa vprašanja pa vam bodo z veseljem odgovorili sodelavci Oddelka za izobraževanje, razvoj in svetovanje.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na tečajih.

dekorativna slika

NUK pridobil Schönlebnov rokopis

V novembru 2020 je smo s pomočjo Ministrstva za kulturo uspeli pridobiti tudi enega zanimivejših rokopisov teologa in zgodovinarja Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681). Gre za kompilacijo besedil z naslovom Varia statum politicum, judicialem, et oeconomicum Carnioliae concernentia (»Razne politične, sodne in ekonomske zadeve dežele Kranjske«). Poleg pravnih besedil kompilacija vsebuje tudi polemično različico molitve očenaš proti švedskemu kralju, poročilo o ljubljanski kapucinski pasijonski procesiji na veliki petek, ki je datirano v 1. junij 1681, recept za tablete iz aloe vere in dopasni portret cesarja Leopolda I.

Rokopis sicer ne vsebuje Schönlebnovega avtorskega dela, je pa nastal po njegovem naročilu in vključuje njegove lastnoročne komentarje in zabeležke. Po mnenju največje slovenske poznavalke življenja in opusa Janeza Ludvika Schönlebna, dr. Monike Deželak Trojar z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, je Schönleben besedila zbral za načrtovano drugo knjigo dela Carniolia antiqua et nova, v katerem je nameraval popisati kranjsko zgodovino od leta 1000 do svojega časa oziroma do leta 1660. Prav zato bo rokopis izjemno zanimiv za raziskovalce slovenske pravne in kulturne zgodovine.

V Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo osemnajst Schönlebnovih del, večina njegovega opusa iz zbirke NUK ter iz Mestne knjižnice Ljubljana je javnosti dostopna tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

Infografika z naslovom Projekt Eodopen v letu 2020 predstavlja naslednje štiri sklope: 1. Digitalizacija publikacij: 83 publikacij; Digitalizirali smo publikacije 20. in 21. stoletja. Predloge so posredovali uporabniki in sodelavci. 2. Predlogi za digitalizacijo: 43 predlogov; Vzpostavili smo spletni obrazec za prejemanje predlogov za digitalizacijo del 20. in 21. stoletja. 3. Avtorske pravice: 2 dogovora; Pridobili smo dovoljenja za digitalizacijo in objavo publikacij na portalu dLib.si. 4. Promocijske aktivnosti: 73 aktivnosti; O projektnih dejavnostih smo obveščali preko družbenih omrežij, spletnih strani, s prispevki v medijih in predstavitvami projekta zainteresirani javnosti. Na dnu infografike je povezava eodopen.eu in logotipi Narodne in univerzitetne knjižnice, projekta Eodopen in Evropske unije »sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa«.

Projekt EODOPEN v letu 2020

S ponosom sodelujemo v štiriletnem evropskem projektu EODOPEN - E-knjige po naročilu, odpiranje dostopa evropskim uporabnikom spleta - z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva in z njim dosežemo veliko, še posebej mladih ter slepih in slabovidnih uporabnikov. Sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Sodelavke na projektu so pripravile pregled pomembnejših rezultatov projekta v lanskem letu.

V projektu lahko sodelujemo vsi! Pomagajte pri izboru gradiva z oddajo obrazca za podajanje predlogov za digitalizacijo.

 

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

  

dekorativna slika

Trubarjevo priznanje za leto 2020 prejmeta dr. Pavel Zdovc in dr. Michael Biggins

Skrb za pisno kulturno dediščino slovenskega naroda je ena od osrednjih nalog Narodne in univerzitetne knjižnice. S tem zagotavljamo dostopnost gradiva za študij in raziskovanje, ki spodbujata znanstveno, kulturno in umetniško produkcijo jutrišnjega dne. Nadvse veseli smo, ker pri skrbi za spomin slovenskega naroda nismo sami. Zato že od leta 2008 podeljujemo Trubarjeva priznanja za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Trubarjevo priznanje je v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. Priznanja podeljuje posebna komisija, ki pobude zbira na podlagi javnega razpisa.
Komisija za podeljevanje Trubarjevih priznanja je odločila, da v letu 2020 priznanje prejmeta prof. dr. Pavel Zdovc in prof. dr. Michael Biggins.

Iz utemeljitve za prof. dr. Pavla Zdovca: "Dr. Pavel Zdovc je s svojo skromnostjo in požrtvovalnostjo odločilno prispeval k nepretrganemu razvoju slovenistike na Univerzi na Dunaju v 20. stoletju, tako da lahko morda zapišemo: kar je bil nekoč Miklošič slavistiki, je Zdovc moderni slovenistiki na Dunaju. Njegov znanstveni opus je izjemno dragocen prispevek k umestitvi kulturno pomembnih dokumentov v prostor in čas."

Iz utemeljitve za prof. dr. Michaela Bigginsa: "Prof. Michael Biggins je zapisal: »Slovenija je majhna, njena literatura pa ne.« Prav zaradi takšnih osebnosti lahko slovenska kultura uresničuje Trubarjevo vizijo »stati inu obstati«. Prof. Bigginsu, ki je slovenščino ponotranjil kot svoj intimni ali umetniški jezik, podeljujemo Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge in vseživljenjsko ohranjanje, prevajanje in promocijo slovenske pisne kulturne dediščine na najvišji ravni v mednarodnem prostoru."

Prejemnikoma Trubarjevega priznanja za leto 2020 se zahvaljujemo za njun velik doprinos k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine in jima iskreno čestitamo!

dekorativna slika

Trije novi zvezki Slovenskih knjižnic v številkah 

Pripravili smo tri nove zvezke Slovenskih knjižnic v številkah za leto 2019. Poročila za visokošolske, splošne in specialne knjižnice so dostopna na naši spletni strani. Ravno tako si lahko ogledate nov letni načrt statističnih raziskovanj in Pravilnik o statističnih meritvah knjižnic, ki ga je 16. 12. 2020 sprejel ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice, gospod Viljem Leban.

Vabljeni k branju.

 

odpiralni čas

"Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo."

Ob 30. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo smo pripravili spletno razstavo pregleda slovenske osamosvojitvene misli.

Razstava s podnaslovom Pregled slovenske osamosvojitvene misli ponuja sprehod skozi nekaj manj kot 150 let naše zgodovine. Vodi nas od prve jasno izražene ideje o združitvi Slovencev v pomladi narodov leta 1848, preko prvič jasno zapisane misli o samostojni Sloveniji leta 1941 in razvoja osamosvojitvene misli med slovenskimi izseljenci, vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je misel na samostojnost dobila krila tudi v matični domovini. Vodila je v sosledje dogodkov, ki so nas pred natanko tridesetimi leti, 23. decembra 1990, pripeljali do plebiscita za neodvisno Slovenijo. Tam smo z veliko večino potrdili veljavnost slovenskim tisočletnim sanjam. Pol leta kasneje, 25. junija 1991, se je rodila samostojna in neodvisna Slovenija. Besede iz naslova »Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo«  je že v petdesetih letih prejšnjega stoletja izrekel profesor Oton Muhr, ki je v svoje sanje tudi brezpogojno verjel in prav zato pooseblja mnoge posameznike in skupine, ki so razmišljali in delovali v smeri neodvisne Slovenije.

Spletno razstavo smo pripravili s pomočjo gradiva, ki ga hranimo v svoji zbirki in na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Na njej predstavljamo spomin naših osamosvojitvenih teženj in aktivnosti, ki so del bogate pisne kulturne dediščine in spomina našega naroda. Tako se pridružujemo obeležitvam ob 30. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo in želimo, da praznične dni obogati spomin na eno najpomembnejših zgodovinskih odločitev našega slovenskega naroda.

dekorativna slika

odpiralni čas

ZBDS vabi na spletno srečanje s Čopovimi nagrajenci

Danes, 21. decembra, bo na spletu potekalo srečanje s Čopovimi nagrajenci, prejemniki najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega pomena in prispevajo k napredku stroke. Letos bo tudi za Narodno in univerzitetno knjižnico nekaj posebnega. Prejemnica Čopove diplome je namreč tudi naša sodelavka, dr. Alenka Kavčič-Čolić.

Spletno srečanje boste ob 19. uri lahko spremljali na facebook strani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Iskrene čestitke Alenki in ostalim prejemnikom: Čopovo diplomo bo prejela tudi mag. Angela Čuk, Čopovi priznanji pa bosta prejela mag. Matjaž Eržen in Veronika Rijavec Pobežin. 

Več o nagrajencih si preberite v knjižici.

dekorativna slika

Testni dostop do Oxford Handbooks Online

V sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani smo pridobili testni dostop do Oxford Handbooks Online.

Oxford Handbooks Online je zbirka priročnikov oziroma učbenikov. Gre za eno najprestižnejših področij Oxfordovega znanstvenega založništva. Vsebuje poglobljene članke najboljših znanstvenikov in strokovnjakov. Priročniki pokrivajo različne tematike:

 • nevroznanost
 • arheologija
 • klasične študije
 • kriminologija
 • ekonomija
 • zgodovina
 • pravo
 • jezikoslovje
 • književnost
 • glasba
 • filozofija
 • naravoslovje
 • politologija
 • psihologija
 • religija
 • sociologija

Oxford Handbooks Online vodi uredniški odbor vodilnih svetovnih znanstvenikov. Vsak priročnik ponuja temeljit uvod v teme, kritičen pregled trenutnega stanja področij, preučuje in vzpostavlja temelje znanosti ter določa možnosti za nove raziskave.

Elektronski vir bo dostopen do 15. januarja 2021. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane knjižnic UL, CTK, NIB in NUK.

dekorativna slika

Testni dostop do elektronskega vira Statista

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Statista.

Statista sodi med največje statistične in tržne platforme, ki omogoča dostop do več kot 1,5 milijona statistik, napovedi, dosjejev, poročil in infografik. Pokriva več kot 80.000 različnih tematik iz več kot 22.500 virov. Pokriva preko 170 panog in več kot 150 držav. Na platformi lahko iščete npr. podatke o glasbeni industriji, stopnji revščine po svetu, nadzoru nad orožjem, poročila z različnih področij za posamezne države in mesta, navade potrošnikov, statistike s področja knjižnične dejavnosti ter še mnogo drugih zanimivih statistik in poročil. Zbirka med drugim nudi tudi več praktičnih orodij – grafične prikaze lahko izvozite v png, pdf, xls in ppt formatu.

Testni dostop je omogočen do 31. januarja 2020. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.

dekorativna slika

Testni dostop do Bloomsbury International Encyclopedia of Surrealism

V sodelovanju s knjižnico Akademije za likovno umetnost in oblikovanje smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Bloomsbury International Encyclopedia of Surrealism.

Bloomsbury International Encyclopedia of Surrealism je elektronska oblika tiskane enciklopedije nadrealizma v treh zvezkih. Prinaša celovit in sistematičen pregled enega najvplivnejših umetnostnih gibanj, ki je vplivalo na vse umetnostne oblike od slikarstva, arhitekture, filma, literature, glasbe, gledališča, mode in oblikovanja od njegovega nastanka pa vse do današnjih dni.

Po vsebini lahko iščemo ali pregledujemo teme glede na umetnostne smeri, področja, kraje in umetnike. Na voljo so tudi bogato slikovno gradivo in časovni trak ter zemljevid sveta, na katerem lahko vidimo, na katere države so vezani prispevki v enciklopediji. 

Testni dostop je omogočen do 31. decembra 2020. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter vse člane NUK.

 

dekorativna slika

Bilten Kaljenje na dLib.si

V sklopu projekta EODOPEN smo od Skupnost centrov za socialno delo Slovenije pridobili dovoljenje za digitalizacijo in objavo sodobne serijske publikacije. Dovoljenje nam je omogočilo digitalizacijo vseh trinajst številk biltena Kaljenje in prost dostop do številk, ki niso več v prodaji. Številke, ki so še v prodaji so v NUK dostopne preko namenskih računalnikov. Dostop do številk biltena je omogočen preko portala dLib.

Sodelujte tudi vi! Pomagajte pri izboru gradiva za digitalizacijo, svoj predlog lahko oddate na spletni strani https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen.

V projektu EODOPEN sodelujemo z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva, sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa

dekorativna slika

15 let Digitalne knjižnice Slovenije

29. novembra 2020 praznujemo 15. obletnico nastanka Digitalne knjižnice Slovenije. Ponosni smo, da je spletno mesto www.dlib.si v teh letih postalo nepogrešljiv vir za dostop do bogastva slovenske pisne kulturne dediščine ter sodobnih strokovnih in znanstvenih vsebin v digitalni obliki.

Rojstnega dne pa ne praznujemo sami. Digitalna knjižnica Slovenije nastaja v sodelovanju. Za razvoj in vzdrževanje kot tudi za večji del gradiva, ki je na voljo na portalu, skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, a s posredovanjem gradiva portal sooblikujejo tudi številni partnerji, predvsem slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove, izvorno digitalne vsebine pa predvsem založniki, avtorji in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Gre torej tudi za praznovanje sodelovanja in priložnost, da se vsem partnerjem najtopleje zahvalimo.

Na portalu je v tem hipu na voljo 902.745 enot (in še večje število digitalnih objektov). Največ je besedil (869.245) in slikovnega gradiva (28.457). Dostopno je tudi okoli 14.500 digitaliziranih knjig in številno neknjižno gradivo (fotografije, razglednice, notno gradivo, zemljevidi). Na letni ravni na dLib.si dodamo okoli 50.000 novih enot. Statistika obiskov na spletni strani skozi leta vzpodbudno raste in nam kaže, da je pot, po kateri lahko uporabniki do informacij in gradiva pridejo tudi na daljavo, pomembna paradigma sodobnega izobraževanja, raziskovanja in tudi preživljanja prostega časa. V letu 2020 smo doslej zabeležili več kot 4.300.000 vpogledov v vsebine na portalu.

Digitalna knjižnica Slovenije bo prav zaradi teh raznovrstnih potreb in želja po raziskovanju naše kulturne in znanstvene kulturne dediščine še naprej omogočala dostop do različnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Ostala bo spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven sestavni del sodobne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne infrastrukture. S ponosom bomo še naprej omogočali trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki in s tem poskrbeli za dostopnost gradiva prihodnjim rodovom.

Kot pred petnajstimi leti, tudi danes – vabljeni k raziskovanju Digitalne knjižnice Slovenije.

dekorativna slika

Testni dostop do Building Types Online

Pridobili smo testni dostop do Building Types Online.

Building Types Online je baza podatkov, ki služi preučevanju in izvajanju arhitekturnega oblikovanja. Temelji na visokem mednarodnem ugledu založbe Birkhäuser: na njihovih strokovnih knjigah o arhitekturi, na znanju avtorjev in urednikov, ki so vodilni strokovnjaki na svojih področjih, pa tudi na kakovosti ilustracij. Baza podatkov ponuja zelo prilagodljivo in podrobno iskanje in brskanje po vsebinah. Vse vsebine so napisali in izbrali mednarodno priznani avtorji s področja arhitekturnega oblikovanja.

Elektronski vir bo dostopen do 24. decembra 2020. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK.

Vabljeni k testiranju!

dekorativna slika

Testni dostop do Neues System der philosophischen Wissenschaften im Grundriss Online

V sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) smo pridobili testni dostop do Neues System der philosophischen Wissenschaften im Grundriss Online (Brill).

Neues System der philosophischen Wissenschaften im Grundriss Online je zbirka filozofskih del Dirka Hartmanna. Naslov aludira na izjemno Heglovo delo Neue Enzyclopädie der filozophischen Wissenschaften im Grundrisse iz leta 1817. Od tedaj še noben filozof ni poskušal izčrpno opisati glavnih filozofskih problemov in njihovih sistematičnih medsebojnih povezav. Dvesto let po Heglovi Enciklopediji se je Dirk Hartmann lotil izziva in je poskušal pripraviti sistematično in koherentno raziskavo sodobne filozofije - poskušal je osmisliti in do neke mere tudi odpraviti povečano razdrobljenost in specializacijo, ki sta jo filozofija in znanost doživeli v 20. stoletju.

Elektronski vir bo dostopen do 11. decembra 2020.

Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK.

dekorativna slika

Brezplačno pošiljanje gradiva po pošti

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb in obvladovanja epidemije COVID-19 je začasno omejil prehajanje med občinami in tako tudi številnim uporabnikom Narodne in univerzitetne knjižnice onemogoča prevzem knjižničnega gradiva. Zato smo vzpostavili sistem izposoje gradiva na daljavo, po pošti, pri čemer ste oproščeni plačila stroškov dostave gradiva na dom.

Brezplačno pošiljanje naročenega gradiva po pošti velja do sprostitve ukrepov Vlade RS, ki omejujejo gibanje med regijami ali občinami. Več informacij dobite na izposoja@nuk.uni-lj.si ali telefonski številki 01/2001 205.

dekorativna slika

Dostop brez omejitev za izdaje založbe Genija

Odlična novica za vse, ki potrebujete dostop do naslovov za domače branje.. 

Z založbo Genija smo se dogovorili, da njihove izdaje, ki jih hranimo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, lahko ponudimo v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko brez omejitev v tem času beremo 80 knjižnih izdaj, večinoma klasična dela slovenske književnosti.

Vabljeni k branju na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije

Hvaležni smo knjižnici Osnovne šole Kašelj za pobudo in založbi Genija za dovoljenje.

logo eod open

Tretje srečanje projekta EODOPEN, 5. in 6. november 2020

Zaradi pandemije COVID-19 se je v spletno okolje preselilo tudi tretje srečanje projekta EODOPEN. Iz svojih domov ali knjižnic se je srečanja udeležilo okoli 50 predstavnikov 15 projektnih partnerjev iz skupno 11 držav, pridružili so se tudi predstavniki mreže EOD. 

Projektni partnerji so med 5. in 6. novembrom 2020 spremljali predstavitve dosedanjega dela posameznih delovnih skupin in aktivno sodelovali pri načrtovanju novih projektnih aktivnosti. Srečanje se je pričelo s pregledom sprememb in prilagoditev dela, ki jih zahteva pandemija COVID-19, ter nadaljevalo z delavnico o razčiščevanju avtorskih pravic. Na delavnici, potekala je v spletni aplikaciji Miro, so udeleženci skušali zbrati izkušnje in dobre prakse pri iskanju nosilcev avtorskih pravic in pridobivanju dovoljenj za digitalizacijo gradiva ter njegovo uporabo. Izsledki delavnice bodo uporabljeni pri snovanju orodja za dokumentacijo postopkov pridobivanja avtorskih pravic.

Drugi dan srečanja je delovna skupina Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami (vodi jo Narodna in univerzitetna knjižnica) predstavila analizo rezultatov raziskave, izvedene med uporabniki e-knjig ter slepimi in slabovidnimi uporabniki e-knjig. Raziskava predstavlja eno od izhodišč za pripravo smernic in priporočil za dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene. Srečanje se je nadaljevalo s pregledom promocijskih projektnih dejavnosti. Izpostavljeni so bili predvsem pristopi, ki uspešno nagovarjajo ciljne skupine projekta. V zaključku srečanja so se udeleženci posvetili tehničnim vidikom vzpostavljanja portala, na  katerem bodo dostopna digitalizirana dela 20. in 21. stoletja.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

Vlada RS predala izvod Dalmatinove Biblije v hrambo NUK

Na pobudo predsednika Vlade RS Janeza Janše je bil Narodni in univerzitetni knjižnici v hrambo predan izvod Biblije, s celotnim naslovom Biblia, tu ie, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta, ki jo je prevedel in leta 1584 izdal Jurij Dalmatin. Predaja Biblije je potekala v sredo, 28. oktobra 2020. Vladi RS se za izkazano zaupanje najlepše zahvaljujemo. Izvod smo umestili med druga dela zbirke protestantskih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice, ki spadajo med največje dragocenosti naše knjižnice.

Primerek Biblije, ki smo ga prejeli, je bil, kot je razvidno iz obstoječih virov, prvotno nekoč v lasti barona Adama Egkha z gradu Brdo pri Kranju. V tem, danes protokolarnem objektu, ki je v preteklosti zamenjal številne lastnike, med katerimi so bili tudi baroni Zoisi, je bila Biblija verjetno hranjena prav od svojega izida leta 1584. V zahvalo za podporo protestantskim deželnim stanovom jo je v dar prejel Adam Egkh, vnuk barona Janeza Jožefa Egkha, Trubarjevega prijatelja ter člana komisije, ki je pregledala njegova dela z namenom ugotoviti, ali so skladna z augsburško veroizpovedjo in ali so ustrezno prevedena v slovenski jezik. 

NUK hrani večje število izvodov Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Med njihovimi najpomembnejšimi nekdanjimi lastniki in anotatorji so Jurij Rain s Strmola, Doroteja Bohorič, Leopold Maksimilijan Rasp, Žiga Zois, Jernej Kopitar, Ivan Vrhovnik in Tomo Zupan. Rainov izvod vsebuje tudi Dalmatinovo osebno posvetilo.

Izvod z Brda je izvrstno ohranjen. Vezan je v galunsko kožo. Na sprednji platnici ima slepo vtisnjen Lutrov doprsni portret, na hrbtni platnici pa Melanchthonov portret.

  

Sodelavki NUK sodelovali na jubilejnem 20. strokovnem srečanju konservatorjev-restavratorjev

Prejšnji teden je potekalo jubilejno 20. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev, ki ga je pospremila izdaja obsežnega zbornika Konservator-restavrator – 20 let.

Odlična priložnost za vpogled v delo naših sodelavcev, ki skrbijo za varovanje in ohranjanje gradiva. V zborniku je predstavljena tudi dejavnost konservatorjev-restavratorjev NUK na rokopisnih zapuščinah, masovno razkislinjevanje gradiva ter raziskovalna dejavnost  s področja kulturne dediščine. Opisani so začetki konservatorsko-restavratorske stroke v NUK, organizacija izobraževalnih delavnic ter navedena pridobljena priznanja.

Na letošnjem srečanju sta s plakati sodelovali tudi naši sodelavki Meta Kojc in dr. Jasna Malešič, kjer sta predstavili konservatorsko-restavratorsko oziroma raziskovalno dejavnost v NUK. Jasna je sodelovala tudi v uredniškem odboru zbornika.

 

Testni dostop do Index Buddhicus Online

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Index Buddhicus Online.

Index Buddhicus Online je specializirana bibliografija s področja budizma založnika Brill. Namenjena iskanju podatkov o člankih v revijah, prispevkih v zbornikih, referenčnih virov, knjig, doktorskih del itn.

Testni dostop je omogočen do 25. 11. 2020 z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

Omogočamo vam prevzem in vračanje gradiva

Od 27. oktobra naprej lahko na prevzemnem mestu dvignete naročeno knjižnično gradivo in kopije iz gradiva ter vrnete izposojene knjige. Prevzemno mesto je pri vhodu v časopisno čitalnico z Vegove ulice. Dostopno je od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00 ter ob sobotah med 9.00 in 14.00. Gradivo je predhodno razkuženo in ga je mogoče takoj uporabiti.

Prosimo vas, da za varen prevzem upoštevate naslednje:

 • Pred prevzemom gradiva svoj prihod sporočite na tel. št. 01/2001 205.
 • Na prevzemnem mestu skozi okno pokažite člansko izkaznico. Če prevzemate gradivo za nekoga drugega, pripravite še svoj osebni dokument.
 • Ko se bodo vrata odprla, se v prostoru zadržite čim krajši čas. Vrnjeno gradivo oddajte na označeno mesto. Naročeno gradivo vas bo čakalo v vrečki, na kateri bo navedena številka izkaznice uporabnika. V vrečke bomo dali tudi naročene kopije.
 • Morebitne dolgove lahko poravnate preko COBISS+.
 • Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago na izposoja@nuk.uni-lj.si.

Hvala za razumevanje.

Zaprtje prostorov NUK za uporabnike

Na podlagi odloka, sprejetega s strani vlade RS, uporabniki od 24. 10. do nadaljnjega ne morete vstopati v prostore NUK. Prosimo vas, da naročanje gradiva in poizvedovanje za informacijami opravite prek spleta.

Izkoristite možnosti, ki vam jih ponujamo v spletnem okolju

Hvala za razumevanje.

Omejeno število uporabnikov v prostorih NUK

V skladu z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je število uporabnikov v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice omejeno.

Najvišje število uporabnikov v prostorih je:

 • prostor za vpis in izposojo: 3,
 • velika čitalnica: 22,
 • časopisna čitalnica:8,
 • informacijsko središče: 8,
 • rokopisna čitalnica: 2.

Zasedenost Velike čitalnice NUK lahko vsak trenutek preverite na spletni strani.

logo cleveland public library

Sporazum o sodelovanju s Splošno knjižnico Cleveland

Viljem Leban, ravnatelj NUK, je sodeloval na spletni konferenci sestrskih mest Clevelanda, skupaj s predstavniki mesta Cleveland, predstavniki ključnih mestnih inštitucij in gosti iz različnih držav sveta, tudi Ljubljane, ki prav tako spada med sestrska mesta Clevelanda. Konferenca je naslovila različne teme od razvojne politike mest, družbe, trajnostne energije, mobilnosti, izobraževanja, gospodarstva in kulture, prostor pa so namenili tudi dobrim praksam soočanja z izzivi, ki jih je prinesla globalna pandemija Covid 19. V okviru konference je ravnatelj Viljem Leban predstavil Narodno in univerzitetno knjižnico in s Feltonom Thomasom Jr., izvršnim direktorjem Splošne knjižnice Cleveland, podpisal sporazum o sodelovanju.

Sporazum o medsebojnem sodelovanju Splošne knjižnice Cleveland in Narodne in univerzitetne knjižnice je namenjen krepitvi poslanstev obeh ustanov z recipročnim sodelovanjem, partnerskimi projekti in izmenjavo storitev. Predstavlja podlago za skupno načrtovanje in sponzoriranje dogodkov, koordiniranje dejavnosti in programov, izobraževanja in strokovne izmenjave zaposlenih in organizacijo priložnostnih razstav v obeh knjižnicah. Sporazum je pomembna vzpodbudna gesta, ki poudarja pomen globalnega sodelovanja med knjižnicami v času velikih izzivov informacijske dobe, še posebno pod pritiskom trenutne epidemiološke situacije.

Nikakor ni naključje, da je slovenska nacionalna knjižnica podpisala sporazum s knjižnico iz Clevelanda. V Ohiu je namreč izjemno močna skupnost Slovencev, ki je pred sto leti veljal za eno izmed treh mest z največ slovenskimi prebivalci (Trst, Ljubljana, Cleveland). Sporazum med knjižnicama je bil tako podpisan in bo služil tudi z mislijo na slovenske skupnosti v Združenih državah Amerike, še posebej v Clevelandu.

logo audibook

Članom Narodne in univerzitetne knjižnice odslej na voljo tudi zvočne knjige

Članom Narodne in univerzitetne knjižnice smo omogočili dostop do portala Audibook.

Audibook je zbirka zvočnih knjig v slovenščini. Prek aplikacije, ki si jo namestite na svoje pametne telefone, imate na voljo 100 leposlovnih zvočnih knjig. Izposodite si lahko največ pet knjig hkrati; prav toliko si jih največ lahko izposodite v enem dnevu. Posamezno knjigo imate lahko izposojeno največ 14 dni. Če gradiva ne vrnete sami, se po tem času vračilo izvede samodejno. Pomoč pri uporabi najdete v opisu postopka izposoje.

Vabljeni k uporabi!

plakat za dneve konservatorstva-restavratorstva

Evropski dnevi konservatorstva-restavratorstva

V tednu od 5. do 11. oktobra, potekajo že tretji evropski dnevi konservatorstva-restavratorstva pod okriljem E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations). Konservatorsko-restavratorska dejavnost zaseda ključno vlogo pri varovanju kulturne dediščine, zato je potrebno opozarjati na pomen te stroke, ki prepleta tako humanistična kot tudi naravoslovna znanja.

Konserviranje-restavriranje papirja je interdisciplinarno področje. Naravoslovna znanost ima pri razvoju konservatorstva kulturne dediščine že več kot stoletje vodilno vlogo. Potreba po naravoslovnih raziskavah se kaže z vzpostavitvijo številnih laboratorijev za kulturno dediščino tako v svetu, kot pri nas z namenom raziskovalne podpore pri konservatorsko-restavratorskih posegih ter razvojem novih postopkov stabilizacije propadajoče kulturne dediščine.

Eden perečih problemov kulturne dediščine na papirju je propadanje nosilcev zaradi uporabe korozivnih črnil in pigmentov, kot sta železo-taninsko črnilo ter pigment verdigris. Z razvojem postopkov stabilizacije se že vrsto let ukvarjamo v laboratoriju Narodne in univerzitetne knjižnice v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter številnimi tujimi partnerji.

Na sliki je model Prešernove Zdravljice po pospešeni razgradnji. Leva slika prikazuje neobdelan model, desna pa model po uporabi postopka stabilizacije, razvitega v NUK.

rokopis Zdravljice, na levi je prikaz rokopisa z vidnimi poškodbami, luknjami zaradi črnila, na desni pa isti rokopis brez poškodb

Vabimo vas, da spremljate objave na spletnih straneh Društva restavratorjev Slovenije, E.C.C.O. in pod oznako #EUDayConservationRestoration tudi na družbenih omrežjih, tudi na NUK profilih Facebook in Twitter.

jasna

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v torek, 10. novembra 2020, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo fizične ali spletne publikacije. Podrobneje o seminarju si lahko preberete na spletni strani.

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca do 6. novembra 2020 oziroma do zasedbe mest. Če seminarja zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa ne bo možno izvesti v živo, bomo za prijavljene pripravili spletno predavanje s pomočjo aplikacije Zoom.

Prijavnica na seminar

Vabljeni!

dekorativna slika

V NUK je ponovno možna uporaba Printboxa

V NUK je ponovno možna uporaba samopostrežnega tiskalnika Printbox. Nahaja se v Informacijskem središču, kjer omogoča varno uporabo v skladu s priporočeno medosebno razdaljo. Prosimo vas, da si pred in po uporabi Printboxa razkužite roke. V ta namen smo v neposredno bližino namestili tudi podajalnik za razkužilo.

dekorativna slika

Finžgar in Plečnik: prijateljstvo brez meja

»Usoda je odločila, da sva si bila na Mirju soseda. Tako skromno tiho je Plečnik leta 1922 zasedel stolico Ljubljanske univerze, da res njegovi učenci in mi sosedje nismo niti slutili, kak umetnik se je naselil med nami. Prvič sem se sešel z njim, ko sem se ukvarjal s potrebno mislijo, kako bi podrl trhle deske in postavil novo ograjo med njegovim in župnijskim vrtom. Mirno me je poslušal. Nato mi je z ljubkim smehljajem rekel: ›Le poderite to revno ostarelost, toda nove ne postavljajte!‹ Zavzel sem se. On pa je resno nadaljeval: ›Čemu bi si dva soseda zapirala ljubi veter, ki mirno pihlja od soseda do soseda?‹ On me je bistro opazoval in uganil, da sem ga prišel prosit načrta za novo ograjo. Oba sva za hip umolknila. Prvi je spregovoril Plečnik: ›Moj načrt je v eni besedici: Nič! Bodimo ljudje in se sosedje radi imejmo. To je najlepša ograja.‹ Segel sem mu v roko. Tedaj je vzbrstelo najino prijateljstvo, ki se vsa leta niti trohico ni skalilo.«

Vabimo vas na ogled razstave Finžgar in Plečnik: prijateljstvo brez meja, ki bo na ogled v Plečnikovi hiši od 16. oktobra 2020 do 21. januarja 2021. Razstava bo predstavila izbor Plečnikovih originalnih pisem, načrtov in skic, ki nam odkrivajo njegovo snovanje grafičnega oblikovanja knjig in revij. Pri tem ga je zelo spodbujal njegov prijatelj in trnovski sosed Fran Saleški Finžgar. Prvič bomo predstavili novo arhivsko gradivo iz Finžgarjeve zbirke, ki ga hranimo v Rokopisni zbirki v NUK in temo povezali z ohranjenimi Finžgarjevimi pismi iz Plečnikove zbirke MGML.

Več informacij najdete tudi na spletni strani Plečnikove hiše.

dekorativna slika

Testni dostop do medicinskih revij založnika Taylor & Francis

Konzorcij COSEC je za Univerzo v Ljubljani pridobil testni dostop do zbirke Medical Library založnika Taylor & Francis.

Sedaj lahko uporabniki dostopajo do treh obsežnih zbirk založnika:

 • Science & Technology Library (S&T Library): 535 revij s področja naravoslovnih znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika);
 • Social Science & Humanities Library (SSH Library): 1.473 revij s področja družbenih ved in humanistike (antropologija, arheologija, umetnost, ekonomija, pravo, izobraževanje, geografija, knjižničarstvo, informacijska znanost, kultorologija, komunikologija, socialno delo, politologija, mednarodni odnosi, psihologija, sociologija, turistika, šport, varnostne študije);
 • Medical Library (MED Library): 201 revij s področja medicine (javno zdravje, klinična psihiatrija, nevroznanost, splošna medicina, zobozdravstvo, farmacija, toksikologija).

Dostop bo omogočen vsaj do 31. septembra 2020 z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljeni dostop pa študentom in osebju UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK.

Vabljeni k uporabi!

dekorativna slika

Testni dostop do Sources Chrétiennes Online

V sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Sources Chrétiennes Online.

Sources Chrétiennes vse od njenih začetkov leta 1942 prinaša kritične izdaje besedil prvih 1400 let Cerkve. Besedila so opremljena s francoskimi prevodi ter z uvodi in opombami. Zbirko sestavljajo besedila s prevodi krščanskih besedil v grščino in latinščino, pa tudi v druge jezike, npr. v sirijski, aramejski in gruzijski jezik. Medtem ko je poslanstvo zbirke že od začetka narediti besedila čim bolj dostopna za referenco in (jezikovno, zgodovinsko, filozofsko in teološko) preučevanje, selitev zbirke v spletno obliko Sources Chrétiennes Online te možnosti še povečuje.

Dostop je omogočen od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljeni dostop je omočen za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK.

Vabljeni k uporabi!

dekorativna slika

Usoda pesnikove zapuščine: Integrali Srečka Kosovela

V Trstu že od julija poteka festival Znanost v mestu, ki sega na različna področja znanosti in kulture.

Med predavatelji bo tudi naš sodelavec mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke v NUK. V torek, 1. septembra, bo v avditoriju muzeja Revoltella s prispevkom Usoda pesnikove zapuščine: Integrali Srečka Kosovela, predstavil pesnika in njegovo obsežno zapuščino, ki jo hranimo v naši knjižnici.

Lepo vabljeni!

logo eod open

Na projektu EODOPEN smo digitalizirali prvih 37 del

V okviru projekta EODOPEN smo digitalizirali prvih 37 del in kmalu bodo vsa tudi javnostina voljo na portalu dLib.si. Gre za starejše gradivo iz 20. stoletja, ki je poškodovano in zato ni primerno za izposojo. Veseli smo, da na takšen način gradivo ohranjamo v digitalni obliki. Gre za zelo raznolike tiskovine – od povesti, kratkočasnic, učnih snovi, prigod, leksikona, strokovnega gradiva do navodil, študij, sanjske knjige, bontona in knjige o narodnih nošah – in vse so zelo zanimive.

Sodelujte tudi vi! Pomagajte pri izboru gradiva za digitalizacijo https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen

V projektu EODOPEN sodelujemo z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva, sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

dekorativna slika dekorativna slika

infografika

Zbirka in prirast knjižničnega gradiva

Nacionalna, visokošolske, splošne in specialne knjižnice so v letu 2019 svojim uporabnikom nudile 22.984.320 inventarnih enot gradiva (na fizičnih nosilcih) ter imele 611.375 inventarnih enot prirasta.

Leta 2000 so imele knjižnice 16.538.853, leta 2009 pa 20.365.995 enot gradiva. V obdobju 2000 – 2009 se je knjižnična zbirka povečala za 3.827.142 enot oziroma 23%, v obdobju 2009 – 2019 pa za 2.618.325 enot oziroma 13%. Knjižnice so imele v letu 2019 6.445.467 inventarnih enot gradiva oziroma 39% več kot pred devetnajstimi leti. Primerjava enot prirasta knjižničnega gradiva v letih 2000, 2009 in 2019 nam pokaže, da so imele knjižnice največji prirast leta 2009 in sicer 960.944 enot, najmanjši pa leta 2019, ko je ta znašal 611.375 enot oziroma 349.569 enot in 36 % manj kot pred desetimi leti.

Več informacij in statističnih podatkov najdete na https://bibsist.nuk.uni-lj.si/.

Infografiko Zbirka in prirast knjižničnega gradiva si lahko prenesete v .jpg ali .pdf formatu.

logo eod open

Pričeli smo z digitalizacijo v okviru projekta EODOPEN

V teh dneh smo digitalizirali prvo knjigo v okviru projekta EODOPEN. To je Slovenski šaljivec Silvestra Košutnika iz leta 1900. Nadaljevali bomo z digitalizacijo okoli 40 naslovov iz 20. stoletja. Gre za poškodovano gradivo, ki ga tako želimo ohraniti v digitalni obliki.

Sodelujte tudi vi! Pomagajte pri izboru gradiva za digitalizacijo https://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen

V projektu EODOPEN sodelujemo z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva, sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

dekorativna slika dekorativna slika

inforgrafika

Šolske knjižnice v letu 2018

Šolske knjižnice so v Sloveniji obvezen del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Otrokom od vstopa v osnovno šolo in mladim do zaključka srednje šole omogočajo najlažji dostop do knjige. Podpirajo učni proces, ga s svojim gradivom in storitvami nadgrajujejo ter odpirajo učencem in dijakom poti do področij znanja, ki presega učni načrt. Strokovnim delavcem šol zagotavljajo strokovno literaturo in skrbijo za učbeniški sklad.

Narodna in univerzitetna knjižnica izvaja redne statistične meritve njihovih aktivnosti in skrbi za predstavitev ter analizo rezultatov. Knjižnicam dodeljuje identifikacijske številke (sigle) in jim nudi strokovno bibliotekarsko pomoč ter svetovanje pri vstopu in delovanju v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS.

Več informacij in statističnih podatkov najdete na https://bibsist.nuk.uni-lj.si/.

Infografiko Šolske knjižnice v letu 2018 si lahko prenesete v .jpg ali .pdf formatu.

monografija

Bogata slovenska kartografska dediščina v novi knjigi

Izšla je nova dvojezična slovensko-angleška monografija Kartografski zakladi slovenskega ozemlja / Cartographic treasures of Slovenian territory

Monografija predstavlja bogastvo zgodovinskih kartografskih upodobitev slovenskega ozemlja. Beremo lahko o zgodovini evropske kartografije do konca 19. stoletja, kartografskih prikazih slovenskega ozemlja do začetka 20. stoletja ter zemljevidih kot kulturni dediščini. Slikovni del prinaša kronološki prikaz pomembnejših zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Format knjige omogoča odličen prikaz kakovostnih reprodukcij zemljevidov od srede 16. stoletja, ko so nastala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega ozemlja, do začetka 20. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Na koncu je dodan seznam zemljevidov slovenskega ozemlja v obravnavanem obdobju. Prikazana je bogata slovenska kartografska dediščina. Monografija je dvojezična, saj je bila kartografija na slovenskem del širše srednjeevropske kartografije in je zato zanimiva tudi za širšo regijo.

Prva e-izdaja knjige je prosto dostopna na spletni strani ZRC SAZU

Avtorji monografije so dr. Primož Gašperič (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU), dr. Renata Šolar (Narodna in univerzitetna knjižnica) in dr. Matija Zorn (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU). Oktobra si bo izbor dragocenih zemljevidov, predstavljenih v knjigi, mogoče ogledati tudi na razstavi v NUK. Oba projekta sta plod sodelovanju dveh ustanov, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Narodne in univerzitetne knjižnice.

študij v čitalnici

Individualno svetovanje na daljavo tudi v poletnem času

Če potrebujete pomoč pri iskanju literature za seminarsko nalogo ali zaključno delo, vam Narodna in univerzitetna knjižnica ponuja svetovanje na daljavo.

Prijavite se na povezavi https://mreznik.nuk.uni-lj.si/svetovanje/prijava-na-svetovanje

logo elsevier

Dostop do zbirk Brill

Konzorcij COSEC je v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Filozofsko fakulteto, Teološko fakulteto, Pravno fakulteto in ŠSFF pridobil trajni dostop do novih zbirk založnika Brill::

 • New Pauly Online je enciklopedični akademski informacijski vir, ki se ukvarja z obdobjem starega veka. Dopolnjujeta ga dve dodatni zbirki:

  • New Pauly Supplements Online I (Chronologies of the Ancient World; Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts; Historical Atlas of the Ancient World; The Reception of Myth and Mythology; The Reception of Classical Literature; The History of Classical Scholarship)
  • New Paully Supplements Online II (Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music; The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism; The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC; History and Culture of Byzantium; Byzanz)
 • Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online je referenčni vir, ki sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe.
 • The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online ponuja celovit pregled in študije slovanskih jezikov.

Dostop je omogočen z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

press

Nove slovenske publikacije na portalu PressReader

Na portalu PressReader lahko pregledujete več kot 7.300 aktualnih številk časnikov in revij iz celotnega sveta, med njimi pa je sedaj tudi več slovenskih publikacij:

 • Delo, s prilogami:

  • Sobotna priloga
  • Posel in denar
  • Ona
  • Delo in dom
  • Polet O2
 • Nedelo, s prilogo:

  • Odprta kuhinja
 • Slovenske novice, s prilogami:

  • Suzy
  • Vikend
 • Nedeljske novice
 • Dnevnik
 • Nedeljski dnevnik

Do elektronskega vira PressReader lahko dostopate tudi prek aplikacij na svojih pametnih telefonih ali tablicah. Postope dostopa je naslednji:

 • Prek oddaljenega dostopa se prijavite v spletno različico PressReader:

 • Na spletni različici PressReader ustvarite osebni račun. Pri tem lahko uporabite svoj obstoječi račun (Facebook, Twitter, Google) ali pa ustvarite nov profil s svojim elektronskim naslovom. Nato se z istimi podatki prijavite tudi v aplikacijo.
 • Po začetni prijavi lahko še sedem dni dostopate do vsebin preko aplikacije, nato je treba opisani postopek ponoviti.

Vabljeni k uporabi!

de gruyter logo

 

 

Podaljšanje obdobja dostopa do e-knjig založnika De Gruyter

V konzorciju COSEC smo podaljšali obdobje testnega dostopa do zbirke 75.000 naslovov elektronskih knjig založnika De Gruyter in partnerskih založnikov. Gre za knjige, ki so bile objavljene med leti 1650 in 2016 in pokrivajo različna področja humanistike in družboslovja.

Do zbirke lahko dostopate preko portala De Gruyter Online, kjer so dostopne tudi vse znanstvene in strokovne revije založnika. Oddaljeni dostop je omogočen do 31. 7. 2020 za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Z založnikom De Gruyter imamo podpisan tudi dogovor o odprtem dostopu, ki prinaša 30% popust na stroške objav člankov (APC) za dopisne avtorje, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij:

 • Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
 • Univerza v Mariboru (z UKM)
 • Univerza na Primorskem
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Pedagoški inštitut
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Inštitut informacijskih znanosti, Maribor (IZUM)

Podrobnosti dogovora najdete na povezavi.

Vabljeni k uporabi virov in koriščenju popustov!

nuk2

NUK 2 na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

Včeraj je Vlada RS na svoji 21. redni seji določila seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Veseli nas, da je na seznamu tudi gradnja NUK 2. Ustrezen prostor in spodbudno okolje za študij in raziskovanje sta nepogrešljivi del infrastrukture za dolgoročni razvoj ne samo gospodarstva, ampak celotne slovenske družbe.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

jstor

Podaljšanje obdobja dostopa do razširjenega nabora vsebin na JSTOR

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je za vse člane konzorcija JSTOR podaljšala obdobje razširjenega dostopa do njihovih vsebin do 31. 8. 2020. Uporabniki lahko dostopajo do vseh arhivskih in tekočih zbirk revij ter do približno 35.000 knjig nekaterih založb. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Povezava do razširjenega nabora vsebin: https://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title

Vabljeni k uporabi!

drama online logo

Testni dostop do Drama Online

Pridobili smo testni dostop do elektronskega vira Drama Online.

Zbirka predstavlja tako nove pisce kakor tudi bolj znamenita imena v zgodovini dramatike, ob tem pa s pomočjo znanstvenih del in praktičnih vodnikov uporabniku nudi zgodovinski kontekst in kritično ozadje. Zbirka se nenehno dopolnjuje in ustreza različnim učnim potrebam: gledališke študije, tečaji literature, dramske šole.

Dostop je omogočen do 10. julija 2020 z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

blomsbury

Podaljšali smo testni dostop do štirih zbirk založnika Bloomsbury

Uporabniki lahko do konca junija 2020 dostopate do štirih zbirk založnika Bloomsbury:

Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k testiranju!

logo taylor and francis

 

eucomission

Drugo srečanje projekta EODOPEN in letno srečanje mreže EOD

Zaradi pandemije COVID-19 se je v spletno okolje preselilo drugo srečanje projekta EODOPEN. Iz svojih domov ali knjižnic se ga je udeležilo 40 predstavnikov 15 projektnih partnerjev iz skupno 11 držav. Projektni partnerji so od 13. do 15. maja 2020 sodelovali pri srečanjih posameznih delovnih skupin in spoznali kolege in kolegice iz mreže EOD knjižnic.

»V normalnih okoliščinah bi se v teh dneh zbrali v čudovitem mestu Olomouc na Češkem. Ker na žalost to ni mogoče, smo se odločil, da projektno srečanje in srečanje mreže EOD izvedemo prek spleta,« je povedala Silvia Gstrein, vodja projekta in vodja Oddelka za digitalne storitve knjižnice Univerze v Innsbrucku. »Iskreno povedano, zgodilo se je prvič, da smo morali organizirati celotno konferenco v tej obliki. Izkazalo se je, da se je srečanje odvilo neverjetno dobro.«

Prvi dan srečanja, 13. maja, so si projektni partnerji izmenjali mnenja o koordinaciji in upravljanju projekta ter zasnovali načrte za širšo diseminacijo projektnih dejavnosti v prihodnosti, denimo kako nagovarjati javnost in ciljne skupine projekta po COVID-19. Delovna skupina Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami, vodi jo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, je predstavila prve rezultate raziskave o potrebah uporabnikov e-knjig in tehnične zahteve za digitalizacijo. V 12 jezikov sta bila prevedena vprašalnik za uporabnike e-knjig na mobilnih napravah ter vprašalnik za slepe in slabovidne uporabnike e-knjig. Razširjanje obeh vprašalnikov se bo po partnerskih mrežah nadaljevalo do konca junija.

14. maja se je srečanje nadaljevalo z razpravljanjem o načinih reševanja avtorskih pravic ter spletnem orodju za dokumentacijo postopkov iskanja nosilcev avtorskih pravic. Udeleženci so zasnovali tudi načrt nadaljnjih dejavnosti in se pripravili na delavnico o pogojih za vzpostavitev tehnične infrastrukture, ki je potekala naslednji dan. Z namenom vidnosti in dostopnosti projektnih rezultatov so se udeleženci posvetovali tudi o pogojih za vzpostavitev skupnega portala, na katerem bodo dostopna digitalizirana dela 20. in 21. stoletja. Letno srečanje uporabnikov mreže EOD je potekalo v popoldanskem času, udeležili so se ga lahko tudi vsi sodelujoči pri projektu EODOPEN.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

logo taylor and francis

Skoraj 2.000 naslovov revij Taylor & Francis

Podpis pogodbe z založnikom Taylor & Francis, ki smo jo pripravili pri konzorciju COSEC, prinaša uporabnikom dostop do skoraj 2.000 strokovnih in znanstvenih revij:

 1. Zbirka SSH Library vsebuje 1464 revij s področja družboslovja, humanistike in umetnosti.
 2. Zbirka S&T Library vsebuje 527 revij s področja naravoslovja in tehnike.

Dostop je omogočen z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Vabljeni k uporabi!

logo elsevier

Podaljšali smo testne dostope do elektronskih virov založnika Brill

Trenutno lahko uporabniki dostopajo do:

 • Religion Past and Present (RPP) Online je enciklopedični vir s področja religiologije, teologije in svetopisemskih študij.
 • Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online je referenčni vir, ki sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe.
 • Jacoby Online združuje zbirko fragmentov antičnih grških zgodovinskih besedil Fragmente der Griechischen Historiker Felixa Jacobya ter Brill’s New Jacoby Online, ki predstavlja popolnoma novo izdajo Fragmente der Griechischen Historiker.
 • The New Pauly Online je angleška izdaja nemškega zgodovinskega vira Der Neue Pauly Online, enciklopedičnega akademskega informacijskega vira, ki se ukvarja z obdobjem starega veka (antični Rim in antična Grčija). Dostopni so tudi dodatki New Pauly Supplements Online.
 • The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online ponuja celovit pregled in študije slovanskih jezikov.
 • Jesuit Historiography Online je odprtodostopen elektronski vir, ki ponuja številne prispevke s področja zgodovine jezuitov.

Testne dostope, ki so podaljšani do 31. 5. 2020, omogočamo v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in konzorcijem COSEC. Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

logo elsevier

Testni dostop do ScienceDirect Freedom Collection eBooks 2020

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je pridobila testni dostop do elektronskega vira ScienceDirect Freedom Collection eBooks 2020. Gre za zbirko založnika Elsevier, ki ponuja skoraj 30.000 knjig in učbenikov z vseh znanstvenih področij.

Oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Vabljeni k uporabi!

logo oxforld scholarly editions

Testni dostop do Oxford Scholarly Editions Online

Konzorcij COSEC je pridobil testni dostop do elektronskega vira Oxford Scholarly Editions Online.

Gre za zbirko celotnih besedil klasičnih avtorjev, ki vključuje dela pisateljev, ki so delovali med leti 701 in 1901, ter rimskih in grških avtorjev: Aristotel, Austen, Bentham, Katul, Dickens, Platon, Virgil, Wordsworth, Aristofan idr. Vsebuje več kot 1500 knjig, kar ustreza več kot 754.000 tiskanim stranem besedil.

Oddaljeni dostop je omogočen do 26. 6. 2020 za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Vabljeni k uporabi!

čitalnica nuk

Objavljena spletna stran Strokovna podpora knjižnicam

V Oddelku za izobraževanje, razvoj in svetovanje vam skupaj z drugimi oddelki v Narodni in univerzitetni knjižnici zagotavljamo podporo in svetovanje pri strokovnih vprašanjih in dilemah. Z vami delimo novosti in informacije s področja knjižnične dejavnosti ter nudimo mesto za izmenjavo idej, dobrih praks in strokovnih izzivov.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Strokovna podpora knjižnicam, kjer boste našli informacije s področja dejavnosti oddelka, v zavihku Strokovna vprašanja pa nam lahko prek spletnega obrazca posredujete vprašanja, povezana z vašim strokovnim delom. Spletno stran bomo v prihodnje še dopolnjevali, zato bomo veseli vaših predlogov za njeno izboljšanje. Sporočite nam jih na naslov iris@nuk.uni-lj.si.

eodopen logo

Raziskava o branju e-knjig na mobilnih napravah

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) s ponosom sodeluje v štiriletnem evropskem projektu EODOPEN – E-knjige po naročilu, odpiranje dostopa evropskim uporabnikom spleta, z željo, da povečamo količino digitalno dostopnega gradiva in z njim dosežemo veliko, še posebej mladih ter slepih in slabovidnih uporabnikov. Sofinancira ga Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

V okviru projekta izvajamo dve anketni raziskavi med uporabniki vseh petnajstih projektnih partnerjev. S prvo želimo doseči bralce e-knjig na mobilnih napravah, predvsem mlade, z drugo pa slepe in slabovidne bralce e-knjig, prav tako na mobilnih napravah. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšne so potrebe za prilagajanje gradiva v različne datotečne formate, kako struktura in lastnosti e-knjig vplivajo na uporabniško izkušnjo in bralne prakse ter katere aplikacije in pripomočke slepi in slabovidni uporabniki potrebujejo pri branju e-knjig. V raziskavi zbrane podatke bomo uporabili pri nadaljnjih aktivnostih projekta ter pri pripravi smernic in priporočil za ustvarjanje dostopnega digitaliziranega gradiva.

Prosimo vas, da si vzamete približno sedem minut časa in izpolnite ustrezni vprašalnik:  

Vprašalnika sta aktivna do 30. junija 2020. V primeru, da bi pri izpolnjevanju želeli pomoč, pišite na elektronska naslova tina.glavic@nuk.uni-lj.si ali andreja.hari@nuk.uni-lj.si.

V času trajanja projekta zbiramo tudi predloge za digitalizacijo gradiva iz zbirke NUK, ki jih lahko oddate preko obrazca.

logo ustvarjalna evropa

brill logo

 

 

Testni dostop do treh e-virov založnika Brill

V sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) smo pridobili testni dostop do treh zbirk založnika Brill s področja humanistike in družboslovja:

 • Religion Past and Present (RPP) Online je enciklopedični vir s področja religiologije, teologije in svetopisemskih študij.
 • Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online je referenčni vir, ki sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe.
 • Jacoby Online združuje zbirko fragmentov antičnih grških zgodovinskih besedil Fragmente der Griechischen Historiker Felixa Jacobya ter Brill’s New Jacoby Online, ki predstavlja popolnoma novo izdajo Fragmente der Griechischen Historiker.

Elektronski viri bodo dostopni do 22. maja 2020. Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljublani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

citiranje

 

 

Prenovljena navodila za citiranje virov in literature v pisni nalogi za bibliotekarski izpit

V okviru Komisije za bibliotekarski izpit smo pripravili in objavili prenovljena Navodila za citiranje virov in literature v pisni nalogi za bibliotekarski izpit. Pri pripravi navodil za citiranje, sklicevanje na citirane vire ter njihov bibliografski opis so se opirali na 7. izdajo standarda APA (cop. 2020).

Bistvene razlike med 6. in 7. izdajo standarda APA lahko strnemo v nekaj točk:

 • pri virih s tremi ali več avtorji že pri prvem sklicevanju v besedilu navedemo le priimek prvega avtorja in dodamo »et al.« oziroma »idr.« ter letnico, npr.: (Ambrožič idr., 2020),
 • pri virih, ki imajo do 20 avtorjev, v seznamu uporabljenih virov navedemo vse avtorje,
 • pri virih, ki imajo več kot 20 avtorjev, v seznamu uporabljenih virov navedemo prvih 19 avtorjev, dodamo tropičje (označuje opuščanje) in nato še zadnjega avtorja,
 • v seznamu uporabljenih virov ne navajamo več kraja izida publikacije,
 • v seznamu uporabljenih virov navajamo spletne povezave do e-virov brez uvode fraze »Retrieved from« oziroma »Pridobljeno na/s/z«,
 • v seznamu uporabljenih virov oznake DOI ne navajamo več z uvodnim zapisom »doi:«, temveč le navedemo ustrezno DOI spletno povezavo, npr.:

            Papy, F. (ur.). (2008). Digital libraries. ISTE. https://doi.org/10.1002/9780470611302.ch2

Ta navodila lahko rešijo marsikatero zagato pri spopadanju s citiranjem in navajanjem virov po standardu APA. Za dodatne informacije ali z vprašanji v zvezi z Navodili se lahko obrnete na sodelavko Natašo Knap.

ebsco logo

 

 

Testni dostop do Academic Search Ultimate (EBSCO)

V konzorciju COSEC smo pridobili testni dostop do elektronskega vira Academic Search Ulitmate (ponudnik EBSCO).

Zbirka ponuja zbirko recenziranih revij s celotnimi besedili, vključno s številnimi revijami, indeksiranimi v glavnih indeksih citatov. Znanstvene revije, poljudne revije, periodične publikacije, poročila, knjige in videoposnetki so namenjene strokovnjakom številnih disciplin – astronomije, antropologije, biomedicine, inženirstva, zdravstvenih ved, zakonodaje, literature, matematike, farmakologije, ženskih študij, zoologije in drugih področij.

Oddaljeni dostop je omogočen do 16. 6. 2020 za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, NUK in CTK.

Vabljeni k uporabi!

gorenjski

demokracija

 

Gorenjski glas in Demokracija v času epidemije prosto dostopna

Še ena odlična novica za bralce in raziskovalce slovenskih časopisov.

Izdaje Gorenjskega glasa, ki jih hranimo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, so v času epidemije  tudi v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko brez omejitev v tem času beremo naslednje naslove:

Poleg tega je v prostem dostopu na voljo tudi politični tednik Demokracija iz obdobja 2004–2008.

V prostem dostopu je odslej na voljo okoli 5.680 številk, ki so bile doslej dostopne le v prostorih NUK. Gorenjskemu glasu in Novim obzorjem se za dovoljenje in olajšano pot do gradiva iskreno zahvaljujemo.

Vabljeni k branju in raziskovanju.

de gruyter logo

 

 

Testni dostop do e-knjig De Gruyter

V konzorciju COSEC smo pridobili testni dostop do 75.000 naslovov elektronskih knjig založnika De Gruyter in partnerskih založnikov. Gre za zbirko knjig, ki so bile objavljene med leti 1650 in 2016 in pokrivajo različna področja humanistike in družboslovja.

Do zbirke lahko dostopate preko portala De Gruyter Online.

Oddaljeni dostop je omogočen do 30. 6. 2020 za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

core

newpaulylogo

sage

Testni dostop do e-virov založnika SAGE, podaljšanje testiranja New Pauly Supplements Online in omogočen dostop do Cambridge Core

V času izrednih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa so nekateri ponudniki in založniki elektronskih informacijskih virov razširili svoj nabor vsebin, ki jih imajo v ponudbi ali omogočili širši dostop do obstoječih. Tako smo v sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani zagotovili dostop do elektronskega vira Cambridge Core založnika Cambridge University Press. Zbirka bo dostopna do 31. maja 2020.

Na Univerzi v Ljubljani smo podaljšali testni dostop do dodatkov k enciklopedičemu viru s področja starega veka New Pauly OnlineNew Pauly Supplements Online sestavljajo:

New Pauly Supplements Online I:

 • Chronologies of the Ancient World
 • Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
 • Historical Atlas of the Ancient World
 • The Reception of Myth and Mythology
 • The Reception of Classical Literature
 • The History of Classical Scholarship

New Paully Supplements Online II:

 • Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music
 • The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism
 • The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC
 • History and Culture of Byzantium

Testni dostop, ki je podaljšan do 10. maja 2020, omogočamo v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in konzorcijem COSEC. Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

V konzorciju COSEC smo pridobili tudi testni dostop do dveh virov založnika SAGE:

 • SAGE Knowledge je obsežen elektronski vir, ki vsebuje segmente SAGE Books, SAGE Reference, SAGE Navigator, SAGE Video, SAGE Business Cases in CQ Press. Zbirka pokriva različna področja družboslovja in vključuje elektronske knjige, pregledna in referenčna dela ter video posnetke. Omogočeno je iskanje po več kot 10.000 enotah gradiva.
 • SAGE Research Methods Video vključuje video posnetke na temo raziskovalnega procesa. Na voljo je skoraj 500 posnetkov v skupnem trajanju 125 ur.,Digitalne vsebine so namenjene študiju in raziskovanju. Za lažje delo z e-viri so uporabnikom na voljo tudi vodiči.

Elektronska vira sta do 7. julija 2020 dostopna vsem članicam konzorcija SAGE, t.j. naročnikom na zbirko revij SAGE Journals Online (SAGE Premier). Oddaljeni dostop je omogočen študentom, diplomantom, redno ali začasno zaposlenim, pogodbenikom ter upokojenim osebam v institucijah:

 • Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Pedagoški inštitut
 • Urbanistični inštitut
 • ZRC SAZU
 • Nova univerza

Prijazno vabljeni k uporabi.

čitalnica

Izobraževanja knjižničarjev, bibliotekarski izpiti in strokovni nazivi ter Knjižničarske novice v času epidemije

Knjižnice v Sloveniji se v času epidemije soočajo z izzivi, s kakršnimi se še nikdar niso. Seveda tudi v NUK. Ne le za uporabnike, tudi dejavnosti za knjižničarje smo morali močno okrniti. Kljub temu pa smo prav tako za uporabnike in tudi za knjižničarje še vedno prisotni v spletnem okolju.

Spletna stran za strokovno podporo in svetovanje knjižnicam je v sklepni fazi postavitve, o objavi vas bomo nemudoma obvestili. V primeru strokovnih vprašanj, dilem in tudi pobud se lahko obrnete na Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje NUK na iris@nuk.uni-lj.si.

Vsa izobraževanja so do konca meseca aprila odpovedana. Glede na razmere bodo najbrž odpovedana tudi vsa izobraževanja v mesecu maju. Prijavljene udeležence bomo o odpovedih pravočasno obvestili.

Odpovedali smo tudi junijski rok bibliotekarskih izpitov. Vse prijave kandidatov smo prestavili na jesenski izpitni rok (14.–28. 11. 2020). Prijava na jesenski rok mora biti vložena najkasneje do 14. 6. 2020. Pošljite jo po elektronski pošti. Originale s podpisi boste poslali, ko se bodo ukrepi za preprečevanje širjenjenja virusa v zadostni meri zmanjšali oz. prenehali.

Na podlagi 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20), roki v upravnim postopkih ne tečejo. Prekinitev rokov ne vpliva na uveljavljanje drugih pravic kandidatov za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti, saj bo pridobljeni strokovni naziv, kot določa drugi odstavek 7. člena Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Ur. List RS, št. 65/16), veljal od 15. maja 2020. Kandidati, ki so vlogo za pridobitev strokovnega naziva oddali do 31. 1. 2020 bodo odločbo o nazivu prejeli v poletnih mesecih.

Izdajo nove številke revije Knjižničarske novice načrtujemo 25. 5. 2020. Vljudno vas vabimo k oddaji prispevkov. Še zlasti zaželeni so prispevki o dejavnostih in posebnih ukrepih vaše knjižnice v času, ki ga kroji epidemija. Prispevke v elektronski obliki pošljite najkasneje do 4. 5. 2020 na knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.

Pridružite se nam tudi na Facebooku, kjer vas bomo obveščali o uporabnih in zanimivih vsebinah, ki so na voljo knjižničarjem in uporabnikom: Narodna in univerzitetna knjižnica, Osrednje območne knjižnice in Knjižničarske novice.

Za vsa vprašanja smo dosegljiivi na elektronskem naslovu iris@nuk.uni-lj.si.

jstro logo

Razširjen nabor vsebin in povečan dostop elektronskih virov prek oddaljenega dostopa

V času izrednih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa so nekateri ponudniki in založniki elektronskih informacijskih virov razširili svoj nabor vsebin, ki jih imajo v ponudbi ali omogočili širši dostop do obstoječih.

 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je za vse člane konzorcija JSTOR pridobila razširjen dostop do vsebin. Uporabniki lahko sedaj dostopajo do vseh arhivskih in tekočih zbirk revij ter do približno 35.000 knjig nekaterih založb. Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Povezava do razširjenega nabora vsebin.
 • V konzorciju COSEC smo večino licenčnih pogodb po za elektronske vire ponudnika EBSCO preoblikovali tako, da je oddaljeni dostop do virov sedaj omogočen za vse člane knjižnic oziroma institucij. Podrobnosti so na spletni strani Mrežnika.
 • Med 6. aprilom in 5. junijem je založnik Elsevier omogočil dostop do šestih dodatnih elektronskih virov (oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK):

  • Cell Press Journals je zbirka 30 znanstvenih revij s področja biologije.
  • ClinicalKey je zbirka različnih vsebin (revije, knjige, video vsebine) s področja kliničnega zdravstva in medicine.
  • Embase je obsežen vir medicinske literature (članki, prispevki iz konferenc).
  • Funding Institutional je informacijski vir, namenjen iskanju informacij s področja financiranja znanstvenih raziskav.
  • Reaxys je baza podatkov s področja kemije (npr. lastnosti spojin, reakcij).
  • SciVal je elektronski vir, ki omogoča primerjavo raziskovalnih dosežkov.

Prijazno vabljeni k uporabi.

študij v čitalnici

Individualno svetovanje na daljavo

V času izrednih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa Narodna in univerzitetna knjižnica uvaja novo storitev svetovanja na daljavo. Uporabniki se lahko od ponedeljka do petka v času od 10. do 12. ure pogovorijo v živo z informatorjem. Uporabniki lahko dobijo pomoč pri iskanju po elektronskih informacijskih virih in tematskih poizvedbah.

Na svetovanje se prijavite preko obrazca Vprašajte NUK. Na obrazcu navedite vaše vprašanje ter dan in uro, kdaj bi želeli svetovanje. Z informatorjem se boste dogovorili o terminu in prejeli dodatna navodila za virtualni sestanek. V primeru, da je termin zaseden, vas bomo obvestili o prvem prostem terminu. Svetovanje poteka individualno, posamezen termin bomo zato namenili le enemu uporabniku. Pred prijavo si oglejte navodila za uporabo aplikacije Zoom

blomsbury

Testni dostop do štirih zbirk založnika Bloomsbury

Pridobili smo testni dostop do štirih zbirk založnika Bloomsbury:

Oddaljen dostop je omogočen za študente in osebje Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter za vse člane NUK.

Vabljeni k testiranju!

mit

Evropska komisija potrdila nominacijo Prešernove Zdravljice za Znak evropske dediščine

Z veseljem prenašamo odlično novico, da je Evropska komisija potrdila nominacijo Prešernove Zdravljice za Znak evropske dediščine in dragoceni dokument uvrstila med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini evropske ideje in povezovanja. Nominacija Zdravljice je nastala v sodelovanju Ministrstva za kulturo in Narodne in univerzitetne knjižnice kot nosilke spomenika ter zunanjih strokovnjakov. To je poleg Javorce in Partizanske bolnice Franja že tretji vpis slovenske dediščine na prestižni seznam evropske dediščine.

Zdravljica s svojim humanističnim sporočilom odraža bistvo ideje povezane in miroljubne Evrope. Prešernovi svobodoljubni in svetovljanski verzi presegajo časovne in prostorske meje ter so globoko aktualni še danes. Zdravljica ni zgolj slovenski nacionalni simbol: je neposredni izraz Pomladi narodov ter želje po mirnem sobivanju skupin in posameznikov ter boja za svobodo izražanja in odpravo cenzure. In ki je, nenazadnje, edina državna himna, ki identiteto skupnosti gradi na univerzalni, kozmopolitski izkušnji sobivanja in prijateljstva, v čemer odzvanja sporočilo Beethovnove Ode radosti, himne Evropske unije.

Podelitev Znaka evropske dediščine je priznanje kulturni dediščini slovenskega naroda in njegovega prispevka k ideji evropskega povezovanja. Narodna in univerzitetna knjižnica je kot hranilka rokopisa postala sedež spomeniškega območja Prešernove Zdravljice.

Lepo vabljeni na ogled digitaliziranih rokopisov Zdravljice dr. Franceta Prešerna.

mit

Testni dostop do e-knjig The MIT Press Direct

V sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani smo pridobili testni dostop do elektronskega vira The MIT Press Direct. Zbirka vsebuje več kot 2.500 knjig iz različnih področij: umetnost, arhitektura, biomedicina, ekonomija, humanistika, informacijska znanost, lingvistika, nevroznanost, družboslovje in filozofija.

Oddaljeni dostop je omogočen za študente in zaposlene Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Testni dostop bo na voljo do 31. maja 2020.

dlibdelo

Delove izdaje v času epidemije prosto dostopne

Odlična novica za raziskovalce in bralce časopisa Delo.

S časopisno hišo Delo smo se dogovorili, da velik del njihovih preteklih izdaj, ki jih hranimo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, v času epidemije ponudimo tudi v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko brez omejitev v tem času beremo naslednje naslove:

Sedaj je v prostem dostopu skupno okoli 30.000 digitalnih objektov, ki so bili doslej dostopni le v prostorih NUK. Zahvaljujemo se časopisni hiši Delo za dovoljenje in olajšano pot do gradiva.

Vabljeni k branju Delovih edicij

harvard

Testni dostop do eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection

Pridobili smo testni dostop do eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection. Gre za zbirko s področja managementa in poslovnih ved in vsebuje več kot 400 monografij, temeljnih del in novih knjig ter več kot 150 kompilacij člankov serije Harvard Business Review Classics. Oddaljen dostop je omogočen za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Na voljo bo do konca maja 2020. 

Vabljeni k testiranju.

objavljam

Festival Objavljam, torej sem v NUK tudi v letošnjem letu

V aprilu poteka festival Objavljam, torej sem v NUK, kjer se srečamo z založniki, samozaložniki in avtorji, vsebine pa so zanimive tudi za širšo javnost. Letošnje bodo še posebej povezale pomen obveznega izvoda, položaj knjige v Sloveniji, založnike in NUK Predstavili bomo spodbudne rezultate raziskave, ki smo jo v letu 2019 izvedli med založniki, naš posebni gost pa bo dr. Samo Rugelj, založnik in pisatelj, tokrat v vlogi soavtorja raziskave Knjiga in bralci VI. Z vami bomo podelili zanimivosti iz zapuščine prvega sodobnega slovenskega založnika Lavoslava Schwentnerja in vas nato popeljali na ogled skladiščnih prostorov NUK, kjer hranimo dragoceno sloveniko.

Dogodek bo potekal v četrtek, 2. aprila 2020. med 14. in 17. uro v prostorih NUK na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Vabljeni, da z nami preživite zanimivo in informativno popoldne. Dogodek je brez kotizacije, zaradi prostorskih omejjitev pa je obvezna predhodna prijava.

Dodatne informacije in prijavnico najdete na spletni strani Objavljam, torej sem v NUK.

gruyter

30 % ZNIŽANJE APC-JEV ZA DE GRUYTER

V sodelovanju z EIFL sta konzorcij COSEC in založnik De Gruyter podpisala pogodbo, ki upravičenim avtorjem prinaša 30 odstotni popust na stroške objav prispevkov (APC) v odprtem dostopu. Popust velja za prispevke, ki bodo oddani v uredništvo revij med 26.02.2020 in 31.12.2020.

Popust je mogoče uveljaviti za objavo prispevka v revijah, katerih seznam najdete na povezavi.

Do popustov so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij:

 • Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
 • Univerza v Mariboru (z UKM)
 • Univerza na Primorskem
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Pedagoški inštitut
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Inštitut informacijskih znanosti, Maribor (IZUM)

Informacije najdete na spletni strani Mrežnika. V primeru vprašanj lahko kontaktirate COSEC.

newpauly

Testni dostop do New Pauly Supplements Online na Univerzi v Ljubljani

Od 02. 03. 2020 do 31. 03. 2020 je na Univerzi v Ljubljani zagotovljen testni dostop do dodatkov k enciklopedičemu viru s področja starega veka New Pauly Online. New Pauly Supplements Online sestavljajo:

New Pauly Supplements Online I:

 • Chronologies of the Ancient World
 • Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
 • Historical Atlas of the Ancient World
 • The Reception of Myth and Mythology
 • The Reception of Classical Literature
 • The History of Classical Scholarship

New Paully Supplements Online II:

 • Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music
 • The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism
 • The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC
 • History and Culture of Byzantium

Testni dostop omogočamo v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Vabljeni k uporabi!

udk

4. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12

29. februarja 2020 je izšla 4. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12.

Slovenski prevod angleškega izvirnika zajema 72.000 vrstilcev UDK. Nova izdaja vključuje več kot 6.000 novih vrstilcev (več kot 2.000 novih skupin, 3.000 sprememb, dopolnitev in več kot 700 izbrisanih vrstilcev). Opazne spremembe so pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik (romanski jeziki, afriški jeziki), splošnih privesnih vrstilcih za kraj (Srednja Amerika, antarktična ozemlja, skandinavske države, Rusija), 51 Matematika (algebra), 58 Botanika (alge glive), 59 Zoologija (nevretenčarji), 61 Medicina (seksologija), 622 Hidroinženirstvo.

Mednarodno standardno referenčno zbirko vrstilcev UDC MRF (Universal Decimal Classification Master Reference File) izdaja Konzorcij UDC s sedežem v Haagu. Prevod je narejen iz angleškega izvirnika srednje izdaje UDCMRF12. Koordinator prevoda je Narodna in univerzitetna knjižnica. Pri prevajanju (prve, druge, tretje in 4. izdaje) je sodelovalo 41 prevajalcev iz različnih strokovnih področij.

Skladno z uporabo 4. elektronske izdaje Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12 v COBISS-u, v polju 675, podpolju $v vpisujemo kodo UDCMRF12.

Vabimo vas na brezplačno predstavitev 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12, ki bo v okviru Novosti v knjižničarstvu, 13. 3. 2020, v Narodni in univerzitetni knjižnici.

statista

Statista - testni dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NUK do 31. 03. 2020

Statista sodi med največje statistične in tržne platform, ki omogoča dostop do več kot 1,5 milijona statistik, napovedi, dosjejev, poročil in infografik. Pokriva več kot 80.000 različnih tematik iz več kot 22.500 virov. Na njej lahko poiščete npr. podatke o glasbeni industriji, stopnji revščine po svetu, nadzoru nad orožjem, poročila z različnih področij za posamezne države in mesta, navade potrošnikov, statistike s področja knjižnične dejavnosti ter še mnogo drugih zanimivih statistik in poročil. Zbirka med drugim nudi tudi več praktičnih orodij – grafične prikaze lahko izvozite v png, pdf, xls in ppt formatu.

Statista je dostopna z računalnikov Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter prek oddaljenega dostopa.

Vabljeni k raziskovanju!

korona

Preventivna priporočila v zvezi s koronavirusom

V Narodni in univerzitetni knjižnici redno spremljamo dogajanje in morebitno širjenje koronavirusa. Vsa knjižnična dejavnost se še vedno izvaja v polnem obsegu. Na podlagi smernic in priporočil Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo knjižnica uporabnike sproti obveščala o spremembah v delovanju in izvajanju dejavnosti..

Namenska razkužila za roke so nameščena v sobi za vpis in izposojo, časopisni in veliki čitalnici ter drugih najbolj obiskanih prostorih knjižnice.

Za vse dodatne informacije vabimo k branju priporočil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, kjer najdete tudi ključne informacije o koronavirusu.

imf

Prosti dostop do e-vira IMF eLibrary

Elektronski vir IMF eLibrary je od 1. 1. 2020 prosto dostopen vsem uporabnikom. Zbirka vsebuje knjige, serijske publikacije in statistike s področja ekonomije, ki jih objavlja Mednarodni denarni sklad.

Vljudno vabljeni k uporabi!

 

 

oxford

Brezplačna vavčerja za APC v revijah Oxford

Pogodba med založnikom Oxoford University Press in konzorcijem za nakup elektronskih virov COSEC v letu 2020 omogoča upravičenim avtorjem brezplačno objavo dveh člankov upravičenih avtorjev v odprtem dostopu. Članek lahko upravičen avtor objavi v eni izmed revij, ki jih najdete tukaj. Upravičen avtor je dopisni avtor članka, ki je član osebja ali študent z veljavnim študentskim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Dodatne informacije najdete na Mrežniku

 

nuk2zdaj

Odprtje nove razstave v Plečnikovem hodniku NUK

Od 13. 2. 2020 do 17. 5. 2020 bo v Plečnikovem hodniku NUK postavljena razstava NUK2ZDAJ. Tipografske vizije študentov NTF UL.

V času, ko pripravljamo programske vsebine za novo stavbo NUK2, smo v sodelovanju z Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (UL NTF) v okviru predmeta Ustvarjalna tipografija povabili 15 slovenskih in dve gostujoči študentki, da oblikujejo lastne predloge pisav za Narodno in univerzitetno knjižnico. Pod mentorstvom doc. dr. Naceta Pušnika je tako nastalo 17 izvirnih tipografij, v katerih so študenti ujeli svoje vizije ustanove, kjer se stoletja tradicije prepletajo z novimi informacijskimi trendi – kot tudi svoje lastne odgovore na vprašanje, kaj in kakšna naj bo sodobna knjižnica.

Odprtje razstave NUK2ZDAJ bo v četrtek, 13. februarja 2020, ob 18. uri v Plečnikovem hodniku NUK.

Vljudno vabljeni k ogledu!

press

Preizkusite PressReader

Od 31. 01. 2020 do 03. 03. 2020 je omogočen testni dostop do elektronskega vira PressReader za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani (vključno z NUK in CTK). 

Zbirka PressReader prinaša tekoče izdaje več kot 7.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike.

Vljudno vabljeni k testiranju!

jasna

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v sredo, 19. februarja 2020, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Namenjen je neformalnim založnikom in izdajateljem oziroma vsem, ki sodelujejo pri pripravi publikacij za izdajo ali skrbijo za oddajo obveznih izvodov NUK. 

Prijave preko spletnega obrazca

Vabljeni!

jasna

Izdan zbornik Works of Art on Parchment and Paper

Včeraj so v Arhivu RS predstavili znanstveno monografijo Works of Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches. Gre za zbornik prispevkov, ki je nastal po lanskoletnem mednarodnem znanstvenem simpoziju Likovna dela na pergamentu in papirju. V knjigi lahko preberete tudi prispevek, ki ga je skupaj z Damirjem Globočnikom in Petro Zaviršek objavila sodelavka NUK dr. Jasna Malešič.

Zbornik je izdala Znanstvena založba Filozofska fakulteta UL in Arhiv Republike Slovenije. Na voljo je v prostem dostopu.

Vabljeni k branju!

plecnik

''Plečnikova Ljubljana'' za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine

Plečnikovo stavbno in urbanistično delo v Ljubljani - in s tem tudi stavba Narodne in univerzitetne knjižnice - se poteguje za vpis na UNESCOV seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Vabljeni k branju prispevka na portalu Vlade RS gov.si.

zdravljica

Zdravljica, priložnostna razstava v NUK

V soboto, 8. februarja 2020, na dan pesnikove smrti in slovenski kulturni praznik, vas vabimo v Veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, na ogled priložnostne razstave izbora rokopisov in tiskanih izdaj Zdravljice dr. Franceta Prešerna. V izjemni Plečnikovi čitalnici si boste lahko ogledali tudi izbor prevodov Zdravljice. Razstavo si bo mogoče ogledati med 9.00 in 15.00 uro.

Prijazno vabljeni, da delček slovenskega kulturnega praznika preživite tudi v NUK!

izobraževanje

Predstavitev monografije ob stoletnici Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je ob jubileju stote obletnice izdala monografijo Univerza v Ljubljani 100 let 1919-2019: Svoboda duha. Monografijo je v slovenskem in angleškem jeziku, predstavili pa jo bodo njeni avtorji: prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Mladen Dolar in rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič. V uvodu bo zbrane nagovoril Viljem Leban, ravnatelj NUK.

Predstavitev monografije, posvečene stoletnici Univerze v Ljubljani, bo v četrtek, 30. januarja 2020, ob 11. uri v Rokopisni čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice.

Vljudno vabljeni!

izobraževanje

Objavljen je Program izobraževanja NUK za leto 2020

Program izobraževanja je na voljo na spletni strani NUK.

V letošnjem letu smo za vas pripravili nekaj novih vsebin s področja permanentnega izobraževanja knjižničarskih delavcev, in sicer:

• Delavnica za osnovne postopke popravila knjig,

• Metoda ”Design Thinking“ za knjižničarje,

• Digitalni marketing,

• Medijska pismenost,

• Uspešno javno nastopanje,

• Upravljanje časa – upravljanje sebe (”Time Management“).

Zaradi omejenega števila udeležencev za posamezno izobraževanje vas vabimo, da se čim prej prijavite na želeno izobraževanje. Za morebitna dodatna vprašanja in pomoč smo vam na voljo. Več informacij o naših izobraževanjih in elektronsko prijavnico najdete na spletnem mestu izobraževanja NUK.

Vabljeni k prijavi!

oxford

Nove revije založnika Oxford University Press

Za leto 2020 smo pridobili dostop do do dodatnih 47 revij in imamo sedaj dostop do 291 naročniških časopisov založnika Oxford University Press. Zbirka pokriva različna področja: medicino, biologijo, matematiko in fiziko, pravo, humanistiko in družboslovje.

Zbirka je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, NUK in CTK.

Vabljeni k uporabi!

degruyter

Dostop do revij De Gruyter

Pridobili smo dostop do naročniških revij založnika De Gruyter.

Preko portala De Gruyter Online lahko dostopate do okoli 450 znanstvenih in strokovnih revij (od tega nekaj več kot 100 v odprtem dostopu). Revije, ki so večinoma v angleškem jeziku, so plod sodelovanja tudi z mednarodnimi društvi in pokrivajo različna tematska področja: biologija, kemija, geografija, zgodovina, pravo, bibliotekarstvo in informacijska znanost, jezikoslovje, literatura, matematika, fizika, medicina, filozofija, teologija, religiologija, politologija, ekonomija in sociologija.

De Gruyter online je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa za študente in osebje Univerze v Ljubljani in CTK ter vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

emerald

Nove revije založnika Emerald v 2020

Za leto 2020 smo pridobili dostop do paketa revij Emerald Premier, t.j. do vseh revij založnika Emerald.

V paketu revij Emerald Premier lahko dostopate do okoli 309 znanstvenih in strokovnih revij oziroma do 112 revij več kot do sedaj. Revije pokrivajo področja ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved.

Emerald Premier online je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa za študente, diplomante in osebje (tudi za upokojene profesorje) Univerze v Ljubljani in CTK ter vse člane NUK.

Vabljeni k uporabi!

čitalnica

PODALJŠANA ODPRTOST ČITALNIŠKIH PROSTOROV NUK

Med 6. januarjem in 14. februarjem 2020 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje. Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni na večerni študij v NUK.

odpiralni čas

ZBDS vabi na podelitev Čopovih nagrad

Vljudno vabljeni na podelitev Čopovih diplom za leto 2019, najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke.

Čopovo diplomo za leto 2019 bosta prejeli dr. Jerneja Ferlež in Luana Malec.

Slavnostni dogodek bo v petek, 20. decembra 2019, ob 19. uri v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice*.

 

*Zaradi prireditve bomo 20. 12. 2019 veliko čitalnico zaprli ob 17. uri. Do 20. ure boste lahko študirali v časopisni čitalnici in prostoru za skupinsko učenje.

odpiralni čas

Delovni čas NUK med prazniki

Knjižnica bo med prazniki za uporabnike odprta po naslednjem urniku:

torek,
24. december
9.00 – 14.00
sreda,
25. december
božič - ZAPRTO
četrtek,
26. december
dan samostojnosti in enotnosti – ZAPRTO
27. – 28. december redni odpiralni čas
ponedeljek,
30. december
redni odpiralni čas
torek,
31. december
9.00 – 14.00
sreda,
1. januar 2020
novo leto - ZAPRTO
četrtek,
2. januar 2020
novo leto - ZAPRTO
petek,
3. januar 2020
redni odpiralni čas
sobota,
4. januar 2020
redni odpiralni čas

 

Lepe praznike vam želimo in vse dobro v novem letu.

finlit

15 vavčerjev (15 člankov) za brezplačne objave člankov v odprtem dostopu

Nova pogodba med COSEC in Emarald Publishing prinaša upravičenim avtorjem 15 vavčerjev (15 člankov) za brezplačne objave člankov v odprtem dostopu. 

Pogodba velja za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020. Upravičeni avtorji pooblaščenih organizacij lahko uporabijo 15 vavčerjev za stroške objav prispevkov (APC) v vseh revijah Emerald Premier (308 revij), vseh zlatih odprtih revijah založnika Emerald (2) in na odprtodostopnih platformah založnika Emerald (Emerald Open Research). 

Več informacij najdete na spletni strani Mrežnika.

finlit

Sestanek sodelavcev projekta Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah

Narodna in univerzitetna knjižnica sodeluje na projektu Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (Financial Literacy Through Public Libraries). Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS +. Partnerji na projektu so  Information Society Development Foundation, Varšava, Poljska (koordinator projekta); Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Slovenija; Global Libraries Bulgaria Foundation, Sofija, Bolgarija; Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu Hunedoara, Bucarest, Rumunija. Čas trajanja projekta je od 1. 12. 2018  do 31. 3. 2021.

Namen projekta je v sodelovanju s splošnimi knjižnicami pripraviti model izobraževanja in usposabljanja za dvig ravni finančne pismenosti odraslih v štirih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Finančno pismenost lahko opredelimo kot kombinacijo finančnih znanj in sposobnosti, ki pripomorejo k razumevanju finančnih tveganj in priložnosti, sprejemanju racionalnih in zavestnih odločitev ter seznanjenosti z viri, ki prebivalcem lahko pomagajo, da izboljšajo svoj življenjski standard. Kot mesta za informiranje in učenje morajo imeti knjižnice pomembno vlogo pri finančnem opismenjevanju prebivalstva. Spletna stran projekta: https://finlit.eu/edu/.

NUK bo gostil člane projektnega konzorcija na delovnem sestanku 10. in 11. decembra na Turjaški ulici v Ljubljani.

eodopen

Projekt EODOPEN: 15 000 digitaliziranih knjig

Na Univerzi Nikolaj Kopernik v Torunju na Poljskem je 19. novembra potekalo prvo srečanje predstavnikov organizacij, ki bodo sodelovale v štiriletnem projektu EODOPEN, ki ga v okviru Kulturnega programa sofinancira Evropska komisija. Ob upoštevanju potreb in pobud opredeljenih ciljnih skupin, je cilj projekta digitalizacija 15 000 knjig iz 20. in 21. stoletja.

Namen projekta EODOPEN je sodelovanje lokalnih in regionalnih skupnosti pri izbiri gradiva. Med cilji projekta je tudi ponuditi digitalizirano gradivo v različnih oblikah, da bo dostopno vsem (npr. uporabnikom mobilnih naprav, slepim in slabovidnim). Drugi cilj je izboljšati sposobnost zaposlenih v knjižnicah in drugih ustanovah s področja kulturne dediščine glede ustreznega obravnavanja vprašanja pravic.

Med projektom bodo organizirani različni dogodki, da bi od ciljnih skupin pridobili povratne informacije glede izbire besedilnega gradiva, ki naj bi ga digitalizirali. Pričakovati je, da bodo študenti, akademiki, raziskovalci, učitelji, in tudi širša javnost izrazili svoje potrebe po digitalizaciji. Širši evropski javnosti bodo digitalizirane enote na voljo v uveljavljenih digitalnih knjižnicah udeležencev projekta, kot tudi na skupnem portalu, ki bo v času trajanja projekta zagotavljal nadnacionalno kroženje in dostop do del s področja kulture.

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens  je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Kultura, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov. Več informacij je na voljo pri dr. Alenki Kavčič Čolić.

ul

Univerza v Ljubljani praznuje! Čestitamo!

Častitljivih 100 let mineva od prvega predavanja slavista dr. Franceta Ramovša o historični gramatiki slovenskega jezika. Narodna in univerzitetna knjižnica slavljenki čestita ob jubileju, uporabnike pa vabi k ogledu več kot 1200 digitaliziranih doktoratov, ki so jih spisali doktorandi UL – začenši s prvim doktoratom Ane Mayer Kansky, 15. julija 1920, za disertacijo »O učinkovanju formalina na škrob«.

Skoraj polovica gradiva je prosto dostopnega, ostalo je zaradi avtorskopravne zaščite dostopno v prostorih NUK

 

Prijetno praznovanje želimo in vabimo k raziskovanju digitaliziranega gradiva na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

dan kulture

Ta veseli dan kulture je spet tu

Ta veseli dan kulture je spet tu in z njim se veselimo tudi dogodkov, ki jih prinaša. Že na predvečer Prešernovega rojstnega dne se bomo s tradicionalno podelitvijo Trubarjevih priznanj zahvalili dvema posameznikoma za pomemben prispevek k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine v letu 2019. Podelitev Trubarjevih priznanj bo v ponedeljek, 2. decembra 2019, v Veliki čitalnici NUK. Slavnostni dogodek bo z baročno lutnjo obogatila akademska glasbenica Meta Korenjak. Na prireditvi se bomo zahvalili tudi štirinajstim darovalcem zapuščin in tistim, ki so nam še posebej pomagali pri zbiranju slovenske pisne kulturne dediščine v letošnjem letu. 

Prejemnika Trubarjevega priznanja za leto 2019 sta dr. Miklavž Komelj in dr. Anton Janko

Ob prireditvi bomo na ogled postavili tudi priložnostno razstavo izbora pridobitev rokopisne kulturne dediščine v letošnjem letu, ki bo postavljena v avli pred Veliko čitalnico in si jo bo mogoče ogledati tudi na dan odprtih vrat.

3. decembra bo Narodna in univerzitetna knjižnica na široko odprla svoja vrata. Skrite kotičke Plečnikove stavbe in del zakladov, ki jih hrani, si boste lahko ogledali na dveh vodenih ogledih, ob 11. in 17. uri. Prav tako bo na ta dan (med 9. in 18. uro) možno vračilo knjig brez plačila zamudnine, vsi udeleženci ogledov pa bodo dobili bon za brezplačno enoletno članstvo v NUK.

Veseli bomo, če se nam pridružite pri praznovanju tega veselega dne kulture.

zoiskatalog

Knjižnica barona Žige Zoisa tudi na knjižnem sejmu

Od torka, 26. 11., do nedelje, 1. 12., bo v Cankarjevem domu potekal 35. Slovenski knjižni sejem.

V 2. preddverju, na stojnici založbe ZRC SAZU bo na voljo tudi knjigo Knjižnica barona Žige Zoisa, odlična spremljevalna publikacija (in katalog) ob razstavi, ki je na ogled v NUK. Napisala sta jo avtorja razstave dr. Luka Vidmar in dr. Sonja Svoljšak. Knjiga bo na voljo z 20 % sejemskim popustom, ob nakupu vas čaka tudi majhno darilo.

Lepo vabljeni na ogled.

bio

BIO 26| Skupno znanje tudi v NUK

Osrednja tema bienala oblikovanja, ki poteka pod naslovom Skupno znanje, je kriza na področju informacij. BIO 26 bo predstavil šest zmagovalnih projektov, ki so bili izbrani v okviru oblikovalskega maratona, kjer so se skupine oblikovalcev in ne-oblikovalcev lotile izzivov povezanih z institucijami za produkcijo in posredovanje znanja. Projekti se bodo predstavili v okviru 26. bienala oblikovanja, BIO 26 – Skupno znanje, ki bo med 14. novembrom 2019 in 9. februarjem 2020 v Ljubljani.

V okviru BIO 26| Skupno znanje bo v tem obdobju v NUK predstavljen eden od zmagovalnih projektov oblikovalskega maratona. Zmagovalni projekt s področja knjižnice je pripravila mednarodna (naključno izbrana) skupina oblikovalcev kot odgovor na vprašanje, kako s kombinacijo prostorske instalacije, strojnega učenja in človeške izkušnje knjižnične zaklade predstaviti na drugačen, interaktiven način, ki ustvarja nove in neintuitivne povezave med objekti. Prototip »Iskalnika naključij« si lahko ogledate v avli pred Veliko čitalnico.

Lepo vabljeni na ogled.

karmela

Ogled dokumentarnega portreta Karmela

V sredo, 20. novembra 2019, bo ob 18. uri v čitalnici Rokopisne zbirke NUK projekcija dokumentarnega portreta Karmela. Spremljal jo bo pogovor z gosti, režiserjem Markom Sosičem, Alešem Bergerjem in Marijanom Rupertom iz NUK.Vstop je prost. 

Letos obeležujemo 120. obletnico rojstva Karmele Kosovel, sestre pesnika Srečka Kosovela, ki je svoj pečat v slovenski kulturni zgodovini pustila kot odlična pianistka. Rojena je bila v Sežani, odrasla v Tomaju, glasbeno izobrazbo pa je pridobivala v Ljubljani, Trstu in v Münchnu; tako v Ljubljani kot tudi v Münchnu je tudi nastopila. Umrla je leta 1990 v kraju Steinach am Brenner v Avstriji.

Leta 2018 je Marko Sosič posnel dokumentarno igrani portret o Karmeli Kosovel. Dokumentarni film govori o pianistki, ki je večji del svojega življenja preživela na tujem; pripoveduje o Karmelinih ljubeznih, o slikarju Avgustu Černigoju, akademiku Josipu Vidmarju, avstrijskem slikarju in njenem možu Alfonzu Graberju ter o družbenih razmerjih v prvih desetletjih 20. stoletja. V filmu, tako režiser Marko Sosič, so želeli poudariti Karmeline življenjske odločitve. Pri pripravah in snemanju filma so sodelovali poznavalci Kosovelovih, kot so Aleš Berger, Ludwig Hartinger in tudi naš sodelavec, Marijan Rupert, sicer vodja Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK. V NUK omenjena zbirka hrani tudi del rokopisne zapuščine Kosovelovih, ki je bila zelo pomembna za nastanek filma, saj prav pisma iz te zapuščine kot že tolikokrat doslej ponujajo odločilen vpogled v življenjske poti in odločitve posameznikov. Korespondenci se pridružujejo tudi drugi dokumenti iz zapuščine, denimo kritike in poročila njenih klavirskih nastopov.

Lepo vabljeni na ogled.

sosedje

Razstava Sosedje Slovenci gostuje v Karlovcu

Sosedje Slovenci so se v goste odpravili v Karlovac. Razstava o Slovencih na Hrvaškem, ki sta jo pripravili dr. Barbara Riman (INV) in Helena Janežič (NUK), je od ponedeljka, 4. novembra, na ogled v Gradski knjižnici Ivan Goran Kovačić, kjer bo postavljena do 22. novembra 2019.

Fotografije z odprtja razstave v Karlovcu so na Facebook strani Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačič.

Vabljeni na ogled.

dekorativna slika

Predstavitev novosti v knjižničnem sistemu Slovenije

Center za razvoj knjižnic NUK pripravlja predstavitev Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije, ki bo 15. 11. 2019 v prostorih NUK na Leskoškovi 12 v Ljubljani

Program vključuje:

• Novosti v letu 2019 (Eva Kodrič Dačić)
• Statistične meritve knjižnic v letu 2018 in terminski načrt meritev 2019 (Damjana Tizaj Marc)
• Slovenska založniška produkcija 2018 (Martina Dervarič)
• Novosti pri vodenju e-Razvida (Gorazd Vodeb)
• Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (Miro Pušnik)
• Poročilo o delavnicah o izzivih in ukrepih pri uresničevanju Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 2018-2028 (Gorazd Vodeb, Milena Bon)
• Trajno ohranjanje elektronskega gradiva za OOK (Matjaž Kragelj)
• Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028 (Irena Sirk, Manica Čelik, Janja Petek, Andreja Videc)
• FINLIT Finančna pismenost v splošnih knjižnicah (projekt Erasmus+) (Alenka Kavčič-Čolić, Milena Bon)
• NUK in šolske knjižnice v letu 2019 (Eva Kodrič Dačić)
• Poročilo o delu šolskih knjižnic za šolsko leto 2017/2018 (Linda Škufca)
• Meritve dejavnosti knjižnic glasbenih šol v šolskem letu 2018/2019 (Linda Škufca)
• Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic (Milica Pavlović, Miha Mali)

Predstavitev se bo pričela ob 10.45 uri in končala ob 16.15 uri. Kotizacije ni, obvezna pa je prijava prek obrazca na povezavi

Celoten pragram je na voljo v pdf dokumentu.

Vabljeni na predstavitev.

dekorativna slika

Znanstvenokritična izdaja Beethovnove Pastoralne simfonije

Letos mineva 200 let, odkar je Ludwig van Beethoven, eden največjih skladateljev in ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini glasbe, pustil svoj osebni pečat tudi v Ljubljani. V odgovoru Filharmonični družbi na imenovanje za častnega člana je obljubil, da bo v Ljubljano v znak hvaležnosti poslal "eno svoje, še neobjavljeno delo". Iskanje skrivnostnega dela že vrsto let buri duhove in znanstvene razprave. V arhivu Filharmonične družbe se je ohranil rokopis partiture Beethovnove 6. simfonije z njegovimi lastnoročnimi pripisi, ki je danes shranjen med zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. V počastitev obletnice dogodka je v sodelovanju Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Založbe Univerze na Primorskem in Narodne in univerzitetne knjižnice izšla znanstvenokritična izdaja Beethovnove Pastoralne simfonije

V petek, 18. oktobra, vas ob 12. uri vljudno vabimo v Viteško dvorano Križank na predstavitev te pomembne izdaje in ogled dragocenega dokumenta. Spregovorili bodo dekan AG UL prof. Marko Vatovec, ravnatelj NUK Viljem Leban, odgovorni urednik dr. Jonatan Vinkler ter avtorji strokovnih prispevkov dr. Jernej Weiss, dr. Alenka Bagarič in prof. Uroš Lajovic. Poleg Beethovnove glasbene podlage v izvedbi Akademije za glasbo UL in manjše pogostitve bomo lahko izjemoma uživali v prisotnosti izvirnega dokumenta s skladateljevim rokopisnim pečatom, ki ga bomo ob tej priložnosti za kratek čas postavili na ogled.

Partnerji projekta so Akademijia za glasbo Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem ter Narodna in univerzitetna knjižnica.

Vabljeni na predstavitev.

dekorativna slika

NUK je partner projekta razstave Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg (1420‒1488) v Narodni galeriji

Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg (1420–1488) je razstava, ki razkriva živahni, a danes malo znani čas Ljubljane na prelomu iz 14. v 15. stoletje. Osrednji eksponat razstave v Narodni galeriji je Brevir iz osebne knjižnice škofa Lamberga. Pred štirimi leti je ta molitvenik na dražbi v tujini odkupila Nadškofija Ljubljana in s tem omogočila, da se je na pravo mesto vrnil dragoceni del naše dediščine. Gre za prvotisk na pergamentu, natisnjen v Benetkah, Picov mojster (Mojster Plinija za Pica della Mirandola) ali Bartolomeo del Tintore je dodal slikarski okras. Poleg Brevirja je na razstavi na ogled še 29 drugih predmetov: od iluminiranih rokopisov, prvotiskov, listin, povezanih z ustanovitvijo škofije in imenovanjem Lamberga za škofa, do pečata in slik. 

Avtorja razstave in spremljajočega kataloga sta ddr. Nataša Golob in dr. France Martin Dolinar. Narodna in univerzitetna knjižnica je kot partner projekta posodila gradivo za razstavo, pri konservatorsko-restavratorski pripravi gradiva pa so sodelovali dr. Jasna Malešič in sodelavci Centra za konzerviranje in restavriranje NUK. 

Informacije o razstavi so na spletni strani Narodne galerije.

Vabljeni na ogled.

dekorativna slika

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 24. oktobra 2019, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. 

Prijave preko spletnega obrazca ali na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si sprejemamo do vključno 21. oktobra 2019. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

dekorativna slika

Novo študijsko leto je tu! Vabimo k vpisu in podaljšanju članstva v NUK

Vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva v NUK. Prinaša vam študij v edinstveni Plečnikovi čitalnici, izposojo klasičnega in elektronskega gradiva, uporabo elektronskih informacijskih virov, pomoč pri iskanju gradiva in še marsikaj drugega. Ob vpisu vam podarimo tudi bon za brezplačno kavo v Kavarni NUK.

Študente Univerze v Ljubljani vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva. Članarino ste poravnali že ob vpisu v visokošolski zavod, tako da potrebujete:

• za vpis

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču,
 • 3,00 € za izdelavo članske izkaznice.

• za podaljšanje

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču.

Odgovore na svoja vprašanja o članstvu poiščite na http://www.nuk.uni-lj.si/obisk/faq.

Vljudno vabljeni!

dekorativna slika

Nova razstava v Plečnikovem hodniku NUK

Štajer-mark. Po sledeh skupne zgodovine - razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890-1920)

Poznate Štajersko? Ste vedeli, da danes obstajata dve Štajerski, ena v Sloveniji in druga v Avstriji? In da sta bili ti dve ločeni Štajerski nekoč združeni v eno samo regijo, ki jo je na njenem najbolj južnem delu zaznamovala dvojezičnost? Razstava, ki je nastala ob 100-letnici njune ločitve skuša dvojezično pokrajino približati preko zelo razširjenega medija tistega časa - razglednice, ki jo je takrat uporabljala večina prebivalstva. Razstavo, ki jo v NUK odpiramo 3. oktobra ob 18. uri, je ustvarila projektna skupina Univerze v Gradcu pod vodstvom dr. Heinricha Pfandla.

Pred odprtjem razstave bo ob 17. uri v sejni sobi NUK predstavitev portala Polos.

Portal Polos je virtualna zbirka trenutno 2243 razglednic s področja Spodnje Štajerske, v katero so vključene izbrane razglednice iz številnih javnih in zasebnih virov - knjižnic Ljubljana (NUK), Celja, Ptuja, Maribora, Admonta in Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu, ter osebnih zbirk Teodora Domeja (Celovec), Walterja Lukana (Dunaj) in Heinricha Pfandla (Gradec).  Polos je del arhiva Visual Archive of South Eastern Europe (VASE) in je dostopen na naslovu https://gams.uni-graz.at/context:polos Ta slikovna in podatkovna zbirka omogoča iskanje razglednic na osnovi različnih vsebinskih in jezikovnih kriterijev; tako nudi možnost za raziskovanje in opazovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in Nemcev v obravnavanem obdobju.

Vljudno vabljeni!

dekorativna slika

Jubilejni slovenski festival znanosti tudi v NUK

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v svojem srebrnem jubiljenem letu tudi jubilejni slovenski festival znanosti. Potekal bo med 24. in 26. septembrom 2019 na več lokacijah v Ljubljani, tudi v NUK.

Tako bo v četrtek, 26. septembra, v čitalnice Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK dr. Edvard Kobal spregovoril o dediščini Hermana Potočnika Noordunga, zatem bo sodnik Frank J. LaBuda predaval o forenzičnih in DNK dokazih na ameriških sodiščih. Zvečer bo v Veliki čitalnici NUK najprej slovesna razglasitev podpisa memoranduma o sodelovanju Slovenske znanstvene fundacije s Space Generation Advisory Councilom, sledila pa bo še okrogla miza Prvi slovenski sateliti – priložnost za popularizacijo znanosti z moderatorjem mag. Matjažem Vidmarjem.

Narodna in univerzitetna knjižnica kot nacionalna in univerzitetna, hkrati pa tudi kot osrednja znanstvena knjižnica stremi k najširšemu dostopu do slovenske in svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine v klasični in digitalni obliki. Zato z veseljem sodelujemo pri programu 25. slovenskega festivala znanosti.

Sodelovanje pri slovenskem festivalu znanosti nam ponuja priložnost, da pokažemo nekaj del, ki so izjemnega pomena za našo znanstveno dediščino in so dragocen del naše zbirke. To so navdihujoča dela, plod dolgotrajnih preučevanj, raziskovanj, meritev in radovednosti. Izbrali smo dela, ki se ukvarjajo s filozofijo narave, astronomijo, matematiko in vesoljem. Avtorji teh del so pustili neizbrisen pečat v naši kulturni in znanstveni okolici. Dela bodo na ogled postavljena pred Veliko čitalnico NUK.

Podroben program festivala najdete na spletnih straneh Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, prav tako povzetke dogajanja.

Vljudno vabljeni!

dekorativna slika

Večerni študij v NUK

Med 19. avgustom in 6. septembrom 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah.

V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje. Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

dekorativna slika

Novi ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice

S 24. julijem 2019 je vodenje Narodne in univerzitetne knjižnice prevzel ravnatelj Viljem Leban.

dekorativna slika

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah je danes ključni temelj za poslovanje knjižnic, tako za zaposlene kot uporabnike, saj si brez računalnika, internetne povezave in storitev, ki jih ta omogoča, sodobne knjižnice ne moremo več predstavljati.

Skupina sistemskih administratorjev in informatikov vseh osrednjih območnih knjižnic, ki jo vodi koordinatorica posebnih nalog OOK v NUK, se je na osnovi spremljanja novosti v tehnologiji in storitvah ter v želji po izboljšanju kompetenc zaposlenih na področju IKT odločila pripraviti razvojna izhodišča na področju IKT v splošnih knjižnicah za srednjeročno obdobje. Namen je spremljanje in izboljšanje stanja na področju IKT v splošnih knjižnicah, dvig digitalne pismenosti zaposlenih in uporabnikov ter uvajanje novih storitev. V okviru ožje skupine je nastal dokument razvojnih izhodišč Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028. V dokumentu je predstavljena analiza stanja, strateške usmeritve glede človeških virov, izobraževanja, opreme, financiranja in informacijske varnosti. V prilogah je predstavljen model izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT za vse splošne knjižnice in analiza ankete, ki je bila izvedena leta 2017.

dekorativna slika

Emerald odslej v novi podobi

Elektronski informacijski viri ponudnika Emerald bodo od jutri, 29. 6., na voljo na novem spletnem naslovu Emerald Insight. Prenova pri Emerald vključuje prenovljeno podobo in dodane funkcionalnosti. Spremembe so nastale tudi v sodelovanju z različnimi univerzami po svetu.

Emerald Insight je namenjen predvsem iskanju znanstvene in strokovne literature ter branju člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Prenovljena podoba ponuja hitrejši iskalnik in preglednejše predstavljene rezultate iskanja. Iskalno okence ostaja ves čas na vrhu zaslona, za lažjo navigacijo med rezultati iskanja pa so tu dodatne možnosti filtriranja in prilagajanja. Vse to bo, po besedah ponudnika, omogočilo boljšo izkušnjo prikaza in diseminacijo rezultatov raziskovanja za avtorje, bralce, študente, raziskovalce in bibliotekarje.

Emerald Insight je dostopen je z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, prek oddaljenega dostopa pa študentom, diplomantom in osebju Univerze v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vsem članom NUK.

Vabljeni k raziskovanju!

dekorativna slika

Dr. Lojze Gostiša, 1923 – 2019

Prejeli smo žalostno vest, da nas je v 96. letu zapustil umetnostni zgodovinar, zbiratelj, urednik in prijatelj dr. Lojze Gostiša.

Dr. Gostiša je svoje življenje je posvetil preučevanju, zbiranju in promociji slovenske umetnosti. Neprecenljiv je njegov prispevek k mednarodnem prepoznanju Jožeta Plečnika, k razumevanju opusa Franceta Miheliča, izdaji ponatisa Valvasorjeve obsežne grafične zbirke ter k ohranjanju slovenske kulturne dediščine nasploh. Naši knjižnici je podaril dragoceno gradivo iz svojega osebnega arhiva, med drugim del zapuščine Izidorja Cankarja ter zlasti obsežno dokumentacijo o delu Jožeta Plečnika, ki ga je tudi osebno poznal. Prav dr. Gostiša je bil poleg arhitekta najbolj zaslužen za uresničitev zadnjega Plečnikovega dela, vrtnega paviljona na Brionih.

Ob neki priložnosti mu je Plečnik zaupal stavek, ki bi ga prav lahko pripisali tudi dr. Gostiši: »Nad vsem, kar boste dobrega in lepega napravili, sem navdušen. Z vsem srcem sem z vami in kot vidite sem tudi bil. Z vso predanostjo služiti narodu sem delal to lopo.«

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

dekorativna slika

Testni dostop do Proquest One Academic

Na voljo je testni dostop do multidisciplinarne zbirke s celotnimi besedili člankov, e-knjig, doktorskih disertacij ter magistrskih nalog, novic in video vsebin Proquest One Academic.

Proquest One Academic omogoča iskanje v zbirkah Proquest Central, ki je celovita multidisciplinarna zbirka podatkov o raziskavah; Academic Video Online, ki je najobsežnejša zbirka pretočnih vsebin (66.000 naslovov); Academic Complete z več kot skrbno izbranimi 150.000 e-knjigami in Proquest Dissertation & Theses Global, ki z več kot 4,5 milijona disertacijami predstavlja najobsežnejšo zbirko disertacij na svetu. Zbirke skupaj obsegajo mnoga področja, vštevši posel, zdravje, medicino, zdravstveno nego, družbene vede, umetnost in humanistiko, izobraževanje, znanost, tehniko in religijo, antropologijo, film in glasbo.

Proquest One Academic je v testnem dostopu na voljo do 4. julija 2019 vsem članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK z lokacije knjižnic UL ali prek oddaljenega dostopa.

Ker je vaše mnenje o zbirki pomembno, vas prosimo, da ga posredujete na e-naslov podpora@izum.si.

Vabljeni k raziskovanju in testiranju zbirke!

dekorativna slika

Testni dostop do Research Monitor

Pridobili smo možnost dostopa do elektronskega vira Research Monitor. Ta bo na voljo študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani od 20. maja do 18. junija 2019 preko povezave. Prijava je potrebna tudi na lokacijah fakultet in knjižnic.

Research Monitor je referenčna baza podatkov s področja ekonomije in je uporabno orodje tudi za študente različnih področij: ekonomija, družboslovje, humanistika, turizem itd. Omogoča dostop do vsebin več kot 5000 raziskav: vsebuje poročila o industrijah, državah in potrošnikih za 80 držav ter dnevne poslovne novice, članke in mnenja strokovnjakov. Obravnava je celovita in poglobljena ter enako obsežna za vsako državo.

V obdobju testnega dostopa bodo nekatere funkcionalnosti elektronskega vira (prenos vsebin) nedostopne.

Vabljeni k raziskovanju!

dekorativna slika

Večerni študij v NUK

Med 6. majem in 21. junijem 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Velika čitalnica NUK bo za oglede odprta 1. in 2. maja 2019 od 10.00 do 18.00 ter v soboto, 4. maja 2019, od 14.30 do 18.00.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

dekorativna slika

NOČ KNJIGE 2019

Torek, 23. april 2019, ob 21.00 uri

Tudi letos Noč knjige prinaša edinstveno priložnost, da si NUK in njene zaklade ogledate v prav posebni luči. Ponoči, v soju žepnih svetilk se bomo podali v notranjost Plečnikove knjižnične palače ter preko kotičkov, ki so sicer obiskovalcem nedostopni, spoznali njeno delovanje, funkcijo, zgodovino ter izbrane zaklade iz njenih bogatih zbirk.

Število mest je omejeno. Prijave na: ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si

dekorativna slika

PREDSTAVITEV KNJIGE ŠE NEOBJAVLJENIH ZAPISOV SREČKA KOSOVELA

Četrtek, 11. april 2019 ob 12.00 uri, čitalnica Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK, Turjaška 1.

Srečko Kosovel je o sebi pisal kot o zvezdnem utrinku, ki ga bodo šli ljudje iskat in ga ne bodo našli – ob tem pa se bodo zavedeli, da so sami utrinki velike kozmične volje. Njegov literarni opus, nastal v nekaj letih neverjetno intenzivnega pisanja, je bil objavljan postopoma – v različnih časih je šele nova senzibilnost v njem odkrila nove tekste.

V dveh knjigah te izdaje so zbrani vsi zapisi iz Kosovelove zapuščine, ki jo hrani Rokopisna zbirka NUK in so ostali neobjavljeni do danes.

Dve knjigi nosita naslov Srečko Kosovel: Vsem naj bom neznan in sta tik pred izidom pri Založbi Goga. Za Izbor, urejanje in spremno besedo je poskrbel Miklavž Komelj.

O knjigi bodo spregovorili Miklavž Komelj in Ravel Kodrič ter urednica Jelka Ciglenečki.

Veseli bomo vaše udeležbe.

 

dekorativna slika

SEMINAR ZA OBLIKOVALCE PUBLIKACIJ

Sreda, 3. april 2019, od 17.00 do 19.00, NUK, Turjaška 1.

Seminar za založnike, ki ga v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) namenjamo predvsem neformalnim založnikom in avtorjem, smo tokrat pripravili za oblikovalce publikacij. Govorili bomo o pripravi in pomenu kolofona za različne vrste publikacij, navajanju avtorstva (osebne bibliografije), o postopku za pridobitev kataložnega zapisa (CIP), mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode, uporabi spletnega vmesnika Catsi, pa tudi o oddaji obveznih izvodov fizičnih in spletnih publikacij na portal SVAROG

PRIJAVNICA na seminar

Seminar je brezplačen. Prijave sprejemamo do 1. aprila 2019.

Veseli bomo vaše udeležbe.

Udeležence seminarja vljudno vabimo tudi na ogled dveh razstav iz cikla Lepota knjige, in sicer razstave Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta v Razstavni dvorani NUK (možen voden ogled po seminarju) in razstave Tipografija študentov ALUO in NTF v Plečnikovem hodniku NUK.

dekorativna slika

SEMINAR ZA NEFORMALNE ZALOŽNIKE

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v sredo, 6. marca 2019, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. 

Prijave preko spletnega obrazca ali na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si sprejemamo do vključno 28. februarja 2019. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

dekorativna slika

Predstavitev »Slavinskega misala« v Kulturnem domu v Slavini

Kulturno društvo Slavina, župnija Slavina in Narodna in univerzitetna knjižnica vas vabimo na slovesnost ob mesecu kulture in predstavitev »Slavinskega misala«, ki bo v petek, 22. februarja 2019, ob 18. uri v Kulturnem domu v Slavini.

Slavinski misal – iluminiran rokopisni kodeks je bil izdelan leta 1481 v Nürnbergu za podružnično cerkev sv. Danijela v Zalogu. Misal je z več vidikov pomemben za slovensko kulturno dediščino in zgodovino, zanimiv pa je tudi zaradi svoje usode. Ta ga je vodila širom sveta, dokler ga ni lani Narodna in univerzitetna knjižnica odkupila in umestila v nacionalno zakladnico srednjeveških rokopisov. Po tem dolgem potovanju se bo misal tokrat za nekaj ur ustavil tudi v domačih krajih.

Lepo vabljeni!

.

dekorativna slika

Kulturni dan s Prešernovim nagrajencem Borisom A. Novakom

Narodna in univerzitetna knjižnica vas ob kulturnem dnevu, v petek, 8. februarja 2019, ob 20. uri prisrčno vabi na večer

"Zgodovina in pesniška zgodBovina", posvečen Borisu A. Novaku, Prešernovemu nagrajencu za leto 2018.

Prof. dr. Janez Vrečko bo v literarnozgodovinskem kontekstu predstavil epsko naravo Novakovih "Vrat nepovrata", odlomke bosta skupaj s pesnikom brala dramska igralka Jožica Avbelj in prof. dr. Lado Kralj, večer pa bo s svojimi šansoni obogatil Jani Kovačič.

Lepo vabljeni!

.

dekorativna slika

Borut Abram, 1954 – 2019

Nepojmljivo se zdi, da smo se morali posloviti od Boruta Abrama, dragocenega kolega, izjemnega pravnika. Odšel je prvo januarsko soboto, še ne star 65 let. V Narodni in univerzitetni knjižnici se je zaposlil pred natanko 30 leti, kjer je skoraj ves ta čas opravljal naloge glavnega tajnika knjižnice. Užival je v zapletenih pravnih izzivih, za katere je vedno našel enostavne rešitve in bil vsem, ne le v pravnih vprašanjih, pripravljen svetovalec. V lepem spominu ga bodo obdržali tudi kolegi iz drugih javnih organizacij.

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je svojo profesionalno pot pričel na sodišču v Ljubljani. Bil je preiskovalni sodnik, znan po natančnosti in doslednosti. A njegova radovednost in želja spoznavati širše pravno področje ga je pripeljala v Narodno in univerzitetno knjižnico in v knjižničarstvo. Bil je eden redkih pravnikov v knjižničarski družini. Dragoceno je bilo njegovo sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov s področja knjižničarstva. Vedno je bil pripravljen pomagati knjižnicam s pravnimi mnenji in nasveti s področja knjižnične normative, delovanja javnih zavodov, javnih naročil in predvsem pri reševanju zapletenih avtorskopravnih vprašanj. S svojim znanjem in vztrajnim zavzemanjem za pravno perfektnost je vgradil in zapustil trajen pečat urejenega in pravno korektnega poslovanja Narodne in univerzitetne knjižnice. Njegovo poznavanje prava javnih naročil je pripomoglo k uspešni in pravilni izpeljavi množice zahtevnih postopkov in sklepanja pogodb. Borut je strokovno obvladal zapleteno delovnopravno zakonodajo, tako da NUK v vsem njegovim obdobju skoraj ni imel delovnopravnih sporov. A njegovo najljubše pravno področje je bilo avtorsko pravo. Vestno je spremljal spreminjanje evropske zakonodaje in sodne prakse, sodeloval pri oblikovanju slovenske zakonodaje ter reševal vrsto konkretnih avtorskopravnih zapletov. S predavanji, neposrednimi nasveti in prek bibliotekarskih izpitov je zaslužen za dvig ravni znanja slovenskih knjižničarjev ter njihovega zavedanja o pomembnosti avtorskopravne ureditve za knjižnice. Posebej je potrebno omeniti njegov prispevek pri urejanju avtorskopravnih razmerij pri digitalni knjižnici ter pri pravni podlagi reševanja prostorske stiske NUK pri najemu in odkupu prostorov na Leskoškovi! Knjižničarji bomo zelo pogrešali poglobljeno znanje in široko pravno razgledanost Boruta Abrama. Njegovo delo je trajno vtkano v ureditev slovenskega knjižničarstva in njegovega NUK, ki mu je bil v celoti predan.

Borut Abram je bil v prostem času ljubiteljski zbiratelj različnih prevodov nekaterih znanih knjižnih del, zato objavljamo tudi delček Malega princa v grščini, ki jo je imel tako rad.

dekorativna slika

.

dekorativna slika

Večerni študij v NUK

Med 7. januarjem in 15. februarjem 2019 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

.

dekorativna slika

Odprtost knjižnice med prazniki

Knjižnica bo med prazniki obratovala po naslednjem urniku:

Ponedeljek, 24. december 2018 - 9.00-14.00

Torek, 25. december 2018 - ZAPRTO

Sreda, 26. december 2018 - ZAPRTO

27. - 29. december 2018 - redni delovni čas

Ponedeljek, 31. december 2019 - 9.00-14.00

Torek, 1. januar 2019 - ZAPRTO

Sreda, 2. januar 2019 - ZAPRTO

Lepo vabljeni!

 

dekorativna slika

Podelitev Čopovih priznanj v petek, 21. decembra 2018

Obiskovalce Velike čitalnice obveščamo, da bomo zaradi prireditve danes, 21. 12. 2018, čitalnico NUK zaprli ob 17.00 uri. Do 20.00 ure boste lahko študirali v Časopisni čitalnici, Informacijskem središču in Prostoru za skupinsko učenje NUK.

Hvala za razumevanje, seveda pa vljudno vabljeni na podelitev Čopovih nagrad, najvišjih državnih nagrad za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki bo ob 19. uri v Veliki čitalnici NUK.

 

dekorativna slika

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, prejemnica Trubarjevega priznanja 2018

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, univ. dipl. inženirka kemije, že od leta 1980 dela kot konservatorka-restavratorka v Arhivu Republike Slovenije. Od leta 1990 in vse do danes vodi Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva. Z odločitvami in delovanjem na različnih področjih konservatorsko-restavratorske dejavnosti je veliko pripomogla k visoki strokovnosti Centra in znanju drugih konservatorjev-restavratorjev pisne kulturne dediščine iz Slovenije in Hrvaške.  O strokovnem in znanstvenem delu priča njena bogata bibliografija. Za plodno sodelovanje z zaposlenimi NUK, prispevek pri strokovnem razvoju konservatorjev-restavratorjev ter odlični pomoči pri pridobitvi Slavinskega kodeksa ji z največjim veseljem in v zahvalo podeljujemo Trubarjevo priznanje za leto 2018.

Trubarjeva priznanja podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica od leta 2008 za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. 

Iskreno in s spoštovanjem izrekamo čestitke!

 

dekorativna slika

(Za)pisana ustvarjalnost ali Ta veseli dan kulture v NUK

Vabljeni, da se nam pridružite pri praznovanju 3. decembra 2018, na Ta veseli dan kulture v NUK. Letos bo v znamenju 70. obletnice Slovenske bibliografije, predstavitve pridobitev Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK in seveda tradicionalne podelitve Turbarjevega priznanja.

 • 11.00 (Za)pisana ustvarjalnost: 70-letnica izida tekoče Slovenske bibliografije. Sprejem v oddelku Slovenske bibliografije s komentarjem vodje oddelka Borisa Rifla ter z ogledom in vodenjem po priložnostni razstavi. Pritličje NUK.
 • 12.00 Dragocenosti NUK: Predstavitev in ogled zapuščin ter rokopisnega gradiva v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK. Drugo nadstropje NUK.
 • 19.00-21.00 V Veliki čitalnici NUK bomo javnosti prvič pokazali novo dragoceno pridobitev - pismo Jurija Vege o izdaji logaritemskih tablic, s komentarjem prof. dr. Tomaža Pisanskega s fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Praznovali bomo desetletnico podeljevanja Trubarjevega priznanja za posebne dosežke pri ohranjanju in promociji slovenske pisne kulturne dediščine in 70 let Slovenske bibliografije. Podelili bomo zahvalne listine darovalcem rokopisnega gradiva in zapuščin v letih 2017 in 2018. Prejeli jih bodo Ciril Gale, Niko Grafenauer, Neža Maurer, Boris Pahor, Ivan Sivec ter sorodniki in darovalci zapuščin Frana Ellerja, družine Kosovel, Rajka Pavlovca, Janka Perata, Dušana Pirjevca, Nedeljke Pirjevec, Jožeta Toporišiča, Jerneja Vilfana, Ceneta Vipotnika, Saše Vuga, Igorja Zabela in Cirila Zlobca. V večerno slavnostno prireditev nas bo popeljala ravnateljica Martina Rozman Salobir, zahvalne listine darovalcem rokopisnega gradiva in zapuščin bo podelila predsednica Društva slovenskih pisateljev Aksinja Kermauner, Trubarjevo priznanje pa bo podelil dr. Mihael Glavan.

Nastopil bo trio Sozvočja Sloveniije: Janez Dovč, Goran Krmac in Gregor Volk.

 • 20.00 Ogled dragocenih pridobitev iz zapuščin v letih 2017 in 2018 v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK, s komentarjem vodje oddelka, mag. Marijanom Rupertom.

 

Lepo vabljeni v NUK.

 

dekorativna slika

Dr. Borut Loparnik (1934-2018)

V 85. letu starosti je preminil muzikolog dr. Borut Loparnik, vodja Glasbene zbirke NUK med letoma 1987 in 2003. Dr. Loparnik je v svojem poklicnem delovanju postavljal in utrjeval strokovne temelje ter izrisoval smernice v dveh nacionalnih ustanovah: najprej kot prvi urednik 3. programa Radia Ljubljana, kasneje kot vodja Glasbene zbirke NUK. Slednji je z veliko vnemo za zbiranje slovenske glasbene dediščine vtisnil neizbrisljiv osebni pečat. Bil je eden najvidnejših poznavalcev slovenske glasbe 19. in prve polovice 20. stoletja. Dosežke svojega raziskovalnega dela je skozi pronicljive umetelno oblikovane miselne sklope posredoval v številnih znanstvenih razpravah in monografskih publikacijah.

Dr. Loparnik je letos prejel Mantuanijevo nagrado, najvišje priznanje za življenjsko delo na področju muzikologije.

Družini izrekamo iskreno sožalje ob izgubi.

Sodelavci NUK

 

dekorativna slika

DOBRODOŠLI V CANKARJEVO VESOLJE

V okviru Cankarjevega leta ob 100. obletnici njegove smrti je nastalo tudi Cankarjevo vesolje - pilotni učni vir, namenjen podpori učnemu procesu. S sodobnim prikazom digitalno dostopnih virov kulturne dediščine, ki jo hranimo v NUK, ponuja celovit vpogled v življenje, delo in čas Ivana Cankarja. Nastalo v sodelovanju z Osnovno šolo Kašelj, Gimnazijo Vič in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Toplo vas vabimo k ogledu, branju in raziskovanju!

 

dekorativna slika

ODPRTOST KNJIŽNICE MED PRAZNIKI

Obveščamo vas, da bo Velika čitalnica NUK med jesenskimi počitnicami odprta za turistične oglede v sredo, 31. oktobra 2018, med 10. uro in 18. uro, ter v soboto, 3. novembra 2018, med 14.30 in 18. uro. V tem času bo obratovala tudi Kavarna NUK.

V četrtek, 1. novembra 2018, bo NUK zaprt.

 

dekorativna slika

SEMINAR ZA NEFORMALNE ZALOŽNIKE

Obveščamo vas, da smo zaključili zbiranje prijav na seminar za založnike, ki bo v sredo, 7. novembra 2018, saj je že polno zaseden. Odslej zbiramo prijave za naslednji seminar. Datum bomo določili naknadno.

Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila pokličite na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

 

dekorativna slika

VPIS IN PODALJŠANJE ČLANSTVA ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI

Študente Univerze v Ljubljani vabimo k vpisu oziroma podaljšanju članstva. Članarino ste poravnali že ob vpisu v visokošolski zavod, tako da potrebujete:

• za vpis:

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,  
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču,
 • 3,00 € za izdelavo članske izkaznice.

• za podaljšanje: 

 • študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu,
 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču.

Odgovore na vaša vprašanja o članstvu poiščite na http://www.nuk.uni-lj.si/obisk/faq.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

dekorativna slika

Večerni študij v NUK

Med 16. avgustom in 7. septembrom 2018 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

dekorativna slika

Po sledeh misijonarjev

Že v 19. stoletju so številni Slovenci delovali v afriških misijonih, med njimi tudi Ignacij Knoblehar, ki je že leta 1848 ustanovil prvo misijonsko postajo v Kartumu (Sudan). Po Knobleharjevi smrti leta 1858 je Italijan Daniele Comboni na temelju njegovega dela ustanavljal nove misijone in v Evropi budil zanimanje za evangelizacijo Afrike ter borbo proti suženjstvu. Po njegovi smrti so bili Combonijevi misijonarji uradno priznani kot red Presvetega Jezusovega srca, Nemška veja reda pa je začela leta 1898 izdajati mesečnik »Stern der Neger«, ki je vseboval zapise o delu misijonarjev in v katerem so prispevke objavljali številni slovenski člani reda.

»Stern der Neger«, ki ostaja glasnik delovanja Slovencev v afriških misijonih in daje vpogled v vpetost slovenskih dežel v širši srednjeevropski kulturni prostor ter v delovanje Slovencev v oddaljenih deželah, je na pobudo in ob podpori dr. Aleša Musarja zdaj v celoti dostopen tudi na portalu dLib.si.

Vabljeni k ogledu!

 

dekorativna slika

Izreden uspeh mladih znanstvenikov

Dijaka Gimnazije Vič Mitja Denac in Bor Kolar Bačnik sta z raziskovalno nalogo New techniques of sample preparation and stabilization of paper with pigment verdigris (Preservation of Our Cultural Heritage), pod mentorstvom dr. Jane Kolar, dr. Jasne Malešič in Alenke Mozer, znova dosegla odličen uspeh. Na olimpijadi Genius, ki je potekala med 11. In 16. junijem v Oswegu (New York, ZDA), sta v kategoriji Science prejela zlato medaljo. Oddanih je bilo 1,657 raziskovalnih nalog iz 70 držav celega sveta.

Posebej smo ponosni, da sta glavnino raziskovalnega dela opravila v laboratoriju Narodne in univerzitetne knjižnice.

Mitji in Boru iskreno čestitamo!

 

dekorativna slika

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, med 9. in 13. uro v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen predvsem začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem tistim, ki občasno izdajajo publikacije. Kotizacije ni.

Prijave do zapolnitve mest sprejemamo na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si. Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni!

 

dekorativna slika

Večerni študij v NUK

Med 7. majem in 22. junijem 2018 bodo čitalniški prostori NUK ponovno odprti tudi v večernih urah. V tem času bo uporabnikom od ponedeljka do petka med 20.00 in 22.00 na voljo 196 sedežev v Veliki čitalnici in prostoru za skupinsko učenje). Po 20. uri vstop v knjižnico ni mogoč.

Vljudno vabljeni in uspešen študij!

 

dekorativna slika

Odprtje razstave Plečnik na Brionih v Varaždinu

Slovensko kulturno društvo Nagelj v Varaždinu letos praznuje že 10. obletnico delovanja. V počastitev obletnice so skupaj z Veleposlaništvom RS na Hrvaškem organizirali gostovanje razstave Plečnik na Brionih v prostorih Državnega arhiva v Varaždinu.

Razstavo, ki je nastala v sodelovanju Plečnikove hiše in NUK ter govori o zadnjem delu našega največjega arhitekta, je odprla veleposlanica RS na hrvaškem dr. Smiljana Knez. Nekaj besed so spregovorili tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec, predstavniki mesta Varaždin, hrvaškega državnega arhiva, avtorja razstave mag. Marijan Rupert in Žiga Cerkvenik iz NUK, ter Ana Porok iz Plečnikove hiše, ki je s predavanjem o Plečniku postavila piko na i čudovitemu dogodku.

Razstava bo na ogled do 8. maja 2018, kasneje pa potuje še v Osijek, Split in Karlovac.

 

bagaric

Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov

Za šolske knjižnice, ki vstopajo v COBISS, smo izdelali priročnik Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS. Najdete ga v pdf dokumentu na spletnem mestu Centra za razvoj knjižnic NUK. Avtorica dr. Alenka Bagarič je vodja Glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici. 

Upamo, da bo priročnik v pomoč vsem, ki se ukvarjate z obdelavo muzikalij.

 

loeb

Elektronske knjige Loeb Classical Library odslej tudi na Mrežniku

Od 11. aprila 2018 naprej je na Mrežniku na voljo Loeb Classical Library.

Loeb Classical Library je zbirka elektronskih knjig, ki predstavlja celotno klasično dediščino. Vključuje izvirna besedila v latinskem in grškem jeziku s prevodi v angleščino. Našli boste tako epiko in liriko, tragedije, komedije, zgodovino, filozofijo kot tudi medicinska in matematična dela. Gre za elektronsko zbirko, ki ponuja popolnoma enako vsebino kot tiskana zbirka (sicer v celoti na voljo v NUK), katere začetek sega v leto 1911 in je že vrsto let nepogrešljiva pri študiju humanistike, še posebno klasične filologije.

Loeb Classical Library je na voljo z lokacij Filozofske in Teološke fakultete Univerze v Ljubljani ter NUK, prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju Filozofske in Teološke fakultete UL ter članom NUK.

Vabljeni k študiju in raziskovanju!

 

kosovel

Korespondenca družine Kosovel v NUK

V Rokopisni zbirki smo pridobili novo čudovito gradivo: korespondenco družine Kosovel. Dragocena pisma sester in brata Srečka Kosovela se bodo tako pridružila njegovi zapuščini in prispevala k vedenju o neverjetnem potencialu družine Kosovel in njihovem doprinosu k slovenski kulturni zgodovini. Pisma so preko posredovanja Kosovelove knjižnice Sežana prišla v hrambo NUK kot dar Občine Sežana.

Najlepše se zahvaljujemo za dragoceno gradivo!

 

čitalnica

Ivan Cankar: od karikature do stripa. Pogovorni večer z avtorji spremne besede knjig Cankar v stripu

»Kdor piše pri nas po resnici, pravijo, da karikira; to ni nič čudnega, kajti življenje tam doli je res strahovita farsa.« Ivan Cankar 

Slišite boben, ki oznanja Cankarjevo leto? Bo drzno, kot so drzne njegove besede? In Smrekarjeve karikature? Pa njegove zgodbe, ki jih zdaj pripoveduje strip?

Tako je.

Cankar v stripu prihaja s tem letom, bobnom in to drznostjo. Z vznemirljivimi zgodbami in izjemno ilustracijo. Prinaša pa tudi tri poglobljene študije, zgodbe o zapuščini našega največjega pisatelja. Kaj nam je zapustil? Kaj nam te sledi povedo o njem? In kje ga najdemo danes? Sploh kje? Ali preprosto povsod, kamor se ozremo?

Na pogovornem večeru v torek, 20. marca, ob 18. uri v Rokopisni zbirki NUK bodo dr. Mladen Dolar, Matic Kocijančič in mag. Marijan Rupert, skrbnik pisateljeve bogate zapuščine v NUK, spregovorili o Cankarju kot umetniku, pronicljivem analitiku, politiku, predvsem pa človeku, ujetem v nezlomljive okove časa. Pogovor bo vodila urednica zbirke Cankar v stripu, Ženja Leiler.

Večer bomo popestrili z izvirnimi karikaturami Cankarja izpod peresa predhodnika slovenskega stripa Hinka Smrekarja, Cankarjeve avtorske ilustracije in portreti ter dela Damijana Stepančiča, Tanje Komadina in Igorja Šinkovca, s katerimi je Cankarjeva misel zaživela tudi v stripu. Dogodek organizirata Narodna in univerzitetna knjižnica in Zavod Škrateljc v okviru obeležitve 100. obletnice pisateljeve smrti in je del projekta Cankar v stripu.

Vabljeni!

 

čitalnica

Testni dostop do Gale Reference Complete

Pridobili smo možnost preizkusa odlične zbirke virov Gale Reference Complete. Do 13. aprila je na voljo multidisciplinarna zbirka primarnih in sekundarnih virov referenčnega gradiva, serijskih publikacij, literarne kritike in raziskovalnih virov ter celotnih besedil literarnih del in virov za raziskovanje zgodovine ponudnika Gale.

Obsežna zbirka virov med drugim vključuje uporabna iskalna orodja, tematske preglede, ponekod tudi vmesnike v slovenskem jeziku ter iskanje (in brskanje po disciplinah) po več kot 90 milijonih člankov iz kakovostnih znanstvenih in strokovnih revij v Academic OneFile, digitalnih zbirkah dokumentov za raziskovanje različnih tem od srednjega veka do politične zgodovine 20. stoletja, 149.000 biografskih zapisih znotraj Contemporary Authors, kritičnih literarnih esejih, referenčnih e-knjigah, obsežnem izboru literarnih komentarjev, gradivu o 130.000 avtorjih v Literature Resource Center ter po skoraj 200 milijonih člankov iz dnevnih časopisov, več kot 150.000 pesmih in drugih literarnih delih v LitFinder ipd.

Gale Reference Complete je do 13. aprila 2018 na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, tudi CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa je na voljo študentom in osebju Univerze v Ljubljani, CTK ter vsem članom NUK.

Veseli bomo vaših opažanj, pripomb in predlogov, sporočite nam jih na cis@nuk.uni-lj.si.

Vabljeni k raziskovanju.

 

čitalnica

Slavka Lokar (1931-2018)

V 87. letu starosti nas je zapustila Slavka Lokar, slavistka in bibliotekarka, sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice. Rojena je bila v Ljubljani 1. 7. 1931. Leta 1956 je diplomirala na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leto kasneje se je zaposlila v Narodni in univerzitetni knjižnici in leta 1960 opravila bibliotekarski strokovni izpit. Od leta 1962 do leta 1978 je bila zaposlena kot vodja knjižnice in dokumentacije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. V Narodno in univerzitetno knjižnico se je vrnila leta 1979 in do leta 1987 delala kot vodja Oddelka za pridobivanje gradiva. Posebej pomemben je bil njen prispevek k zbiranju slovenike. Vzdrževala je vezi s Slovenci po svetu ne glede na njihovo politično pripadnost in skrbela, da so imeli dostop do slovenske knjige, nacionalna knjižnica pa gradiva, ki pričajo o življenju zamejcev in Slovenskih izseljencev po svetu. Leta 1980 je dosegla najvišji strokovni naziv bibliotekarski svetovalec. Strokovno delo je nadaljevala tudi po upokojitvi in sodelovala pri izdelavi gledališkega terminološkega slovarja.

Družini izrekamo iskreno sožalje ob izgubi.

Sodelavci NUK

 

čitalnica

Darilo Onje Grad Tekavčič Narodni in univerzitetni knjižnici

Klinična psihologinja prof. dr. Onja Grad Tekavčič je lansko leto zaključila svojo bogato kariero na Psihiatrični kliniki. Svojo knjižnico je podarila NUK z željo, da bo dostopna študentom in raziskovalcem. Samomorilnost, žalovanje in pomoč ljudem v duševnih stiskah so najpogostejše teme, s katerimi se je ukvarjala. Objavljala je tako doma kot v tujini, bila je mentorica pri številnih diplomskih in doktorskih delih. Sodelovala je na številnih mednarodnih kongresih doma in v tujini. NUK je večino gradiva vključil v svojo zbirko, dvojnice in diplomske naloge pa je podaril Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Za dar se prof. dr. Onji Grad Tekavčič najlepše zahvaljujemo.

 

čitalnica

Jože Munda (1930-2018)

V 89. letu nas je zapustil Jože Munda, bibliograf, urednik, leksikograf, literarni zgodovinar in sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice. Rojen je bil leta 1930 v Novem mestu. V Ljubljani je študiral slavistiko in diplomiral leta 1957. Od leta 1958 je bil zaposlen pri slovenskem centru Jugoslovanskega leksikografskega zavoda. V letih 1969 do 1979 je vodil bibliografski oddelek v NUK, kasneje pa se je kot glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona ponovno posvetil leksikografski dejavnosti. Kot bibliotekar se je odlikoval na področju bibliografske dejavnosti. Poleg tega, da je bil urednik Slovenske bibliografije, je izdelal več kot 40 različnih bibliografij: od osebnih, do bibliografij založb in revij. V letih 1969-1980 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani predaval predmet Bibliografija. Leta 1983 je objavil publikacijo Knjiga (22. zvezek Literarnega leksikona), v kateri je pisal o bibliotekarstvu. V letih 1965 – 1969 je urejal revijo Knjižnica.

Družini izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci NUK
 

 

čitalnica

Seminar za neformalne založnike

Vabimo vas na brezplačni seminar za neformalne založnike, ki bo v četrtek, 15. februarja 2018, med 9. in 13. uro v enoti Narodne in univerzitetne knjižnice na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Seminar je namenjen začetnikom v založniški dejavnosti oziroma vsem, ki občasno izdajajo publikacije. Kotizacije ni. Prijave sprejemamo na e-naslov: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si. Podrobneje o seminarju si lahko preberete tukaj. Za dodatna pojasnila smo na voljo na: 01 586 13 07.

Vabljeni! 

 

naxosworld

Novosti na Mrežniku

Družini elektronskih virov Naxos na Mrežniku se je s 1. januarjem pridružil Naxos Music Library World. Naxos Music Library World je servis, ki omogoča poslušanje glasbe sveta (world music). Na voljo je več kot 105.000 posnetkov (več kot 32.000 glasbenikov), ki ponujajo raznovrstni razpon od legendarnih zgodovinskih glasbenih izvedb do sodobne glasbe sveta.

V začetku leta smo pridobili tudi vir RILM Music Encyclopedias. Gre za zbirko celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe, ki trenutno vključuje več kot 40 naslovov (od 1775 do danes), vsako leto pa se priključijo novi. Na voljo je več kot 260.000 geselskih člankov, namenjenih vsem raziskovalnim potrebam mednarodne glasbene skupnosti, pokriva pa tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel.

Raziskovalci glasbe lahko odslej uporabljajo tudi Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online). Gre za nemško enciklopedijo glasbe, ki vključuje celotno vsebino druge izdaje Die Musik in Geschichte und Gegenwart z vsemi posodobitvami, kar pomeni več kot 19.000 prispevkov, ki jih je napisalo 3.500 avtorjev in ki pokrivajo vsa področja raziskovanja glasbe.

Vsi trije viri so na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vsem članom NUK

Servis ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Vir je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa študentom in osebju UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK. Za uporabo vira se je potrebno prijaviti z geslom tudi na lokaciji Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, reprodukcija natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov ali kakršna koli uporaba v komercialne namene ni dovoljena! 

Vabljeni k raziskovanju!

eod

Splošna stavka javnega sektorja

Uporabnike obveščamo, da bo Narodna in univerzitetna knjižnica v sredo, 24. januarja 2018, med splošno stavko javnega sektorja obratovala po rednem urniku in da bodo uporabniške storitve dostopne kot običajno.

 

eod

Biografija Žige Herbersteina na dLib.si

Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije smo poskrbeli, da je na Digitalni knjižnici Slovenije - dLib.si dostopna digitalna kopija ene zgodnejših in zelo redkih biografij diplomata in potopisca Žige Herbersteina iz leta 1561. Vsebuje tudi šest celopostavnih upodobitev Herbersteina v različnih opravah, ki jih je nosil na svojih potovanjih, upodobitve posameznih vladarjev, ki jih je obiskal ter nekaj prizorov z njegovih potovanj. 

Ogledate si jo lahko na http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CZVAI57C

 

eod

EOD akcija tudi v NUK

Na tisoče novih del, ki so v zadnjih 10-ih letih postala prosta avtorskih pravic, lahko do konca meseca januarja 2018 naročite izdelavo digitalne knjige po posebni ceni 10 EUR. Gradivo lahko poiščete in naročite preko EOD iskalnika.

V devetih knjižnicah, ki sodelujejo pri storitvi EOD, lahko do konca meseca januarja 2018 naročite izdelavo digitalne knjige po posebni ceni 10 EUR.

 • Gradivo lahko poiščete preko iskalnika na spletni strani EOD. Iščete lahko po avtorju ali po naslovu,
 • izberite želeni naslov,
 • naročilo pošljite s klikom na gumb “EOD – digital on request”,
 • v obrazcu za naročanje v opombe vpišite promocijsko kodo “public2018”,
 • po oddaji naročila vam bomo v potrditev poslali končno ceno.
 • *Popust velja za največ 200 strani, vsaka nadaljna stran se zaračunava po ceniku.

V akciji sodelujejo naslednje knjižnice: Knjižnica Univerze v Innsbrucku, Knjižnica Univerze na Dunaju, Dunajska mestna knjižnica (Avstrija); Knjižnica Univerze v Regensburgu, Knjižnica Humboldtove univerze v Berlinu (Nemčija); Nacionalna tehnična knjižnica Češke republike, Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije, Nacionalna knjižnica Estonije in Švicarska nacionalna knjižnica. Sodelujoče knjižnica si v določenih primerih pridržujemo pravico do izjem. Ob oddaji naročila v zapisu izbrane knjige preberite Pogoje poslovanja. Akcijo organizira Knjižnica Univerze v Innsbrucku.

S posebno ponudbo digitalizacije knjig knjižnice obeležujemo mednarodni dan knjig v javni domeni, ki je 1. januarja. V večini primerov avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, nato delo postane javna last. V letu 2017 so postala javno dostopna številna dela znanih avtorjev, npr. inženirja Henrija Forda, fizika Maxa Plancka ter pisateljev Hansa Fallada ter Rose Mayreder.

Naročite digitalno knjigo in odklenite kulturno dediščino!

 

ARHIV NOVIC