Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet

ink  ink2 ink3

Vabilo k udeležbi na mednarodni znanstveni konferenci

Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities
Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet

23. marec – 26. marec 2021
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija

»Kraj« je stvarna entiteta, povezana s posebnimi lokacijami – geografskimi ali arhitekturnimi, kjer potekajo vsakovrstne dejavnosti. Po drugi strani je pojem »prostora« abstrakten; lahko je intelektualno, kulturno in eksperimentalno okolje, v katerem se zbirajo in povezujejo posamezniki ali skupine. Kljub temu, da sta prostor in kraj zelo pomembna za razvoj sleherne obrti, sta oba koncepta v povezavi s tiskarsko in založniško produkcijo nemalokrat prezrta. Kraj in prostor sta pomembna dejavnika razvoja lokalne tiskarske estetike: sta pomembna dejavnika pri določanju lokalnih tiskarskih praks in pri razvoju obrtnih posebnosti, ključna za sodelovanje tiskarstva z drugimi industrijami, temeljna za povezovanje ljudi, ki delujejo v panogi in izven nje, ter osrednjega pomena za prenos znanja, materialov in tehnik, ki narekujejo tehnološki napredek.

Z namenom razmisleka o vplivih tiskarskih krajev in prostorov na razvoj tiskarstva, založništva in tiskov organiziramo konferenco, ki bo širše zajela tudi pomen tiska pri oblikovanju lastnega prostora obrti in pri soustvarjanju regionalne identitete okolja. Na konferenci bomo obravnavali estetski, kulturni in oblikovni vidik regionalnega tiskarstva, trgovino, distribucijo in tehnologijo tiska, kot tudi družbene in gospodarske kontekste regionalnega tiska. Konferenca je namenjena razpravam o tiskarstvu po vseh regijah in vseh obdobjih ter za vse vrste gradiva: tako za monografije in periodiko kot tudi za drobne tiske.

Oddaja prispevkov

K oddaji prispevkov vabimo raziskovalce zgodovine knjige, tiskarstva in tiskarske kulture; kulturne, sociološke in gospodarske zgodovinarje, bibliografe, bibliotekarje, konservatorje, bibliofile in zbiratelje; ter strokovnjake s področij tiskarske obrti, knjigoveštva, tipografij in grafičnega oblikovanja.

Pričakujemo prispevke za 20-minutne predstavitve in predloge za enourne panelne diskusije treh sodelujočih udeležencev. Predlogi in predstavitve naj bodo v angleškem jeziku.

Predlogi naj vključujejo:

  • za 20-minutne predstavitve: naslov in kratek povzetek (200 besed), kratek življenjepis (200 besed) in kontaktne podatke avtorjev;
  • za enourne panelne diskusije: naslov, povzetek panelne diskusije (400 besed), kratke življenjepise (200 besed) in kontaktne podatke razpravljavcev.

Prosimo, da predloge pošljete v obliki Word dokumenta na oba naslova:

Caroline Archer (caroline.archer@bcu.ac.uk)
in
Ines Vodopivec (ines.vodopivec@nuk.uni-lj.si).

Prejete predloge bodo recenzirali člani uredniškega odbora konference. Člani uredniškega odbora bodo imenovani s strani Centra za tiskarsko zgodovino in kulturo, Birmingham, Združeno kraljestvo in Narodne in univerzitetne knjižnice, Ljubljana, Slovenija

 

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 30. september 2020.

 


Objava prispevkov

Povzetki prispevkov bodo najkasneje do 1. januarja 2021 objavljeni v e-zborniku konference na spletni strani. Izbor prispevkov v razširjeni obliki bo objavljen v posebni izdaji zbirke z naslovom Printing History and Culture pri založbi Peter Lang Ltd.

Kotizacija

Kotizacija znaša 70,00 EUR. Vključuje v udeležbo na vseh predavanjih, pogostitve med predavanji in ogled zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice. Udeleženci se lahko udeležijo tudi večerje na Ljubljanskem gradu z doplačilom 30,00 EUR.

Organizatorji

Konferenco organizirata Centre for Printing History and Culture at Birmingham City University / University of Birmingham, United Kingdom (Centra za tiskarsko zgodovino in kulturo na Mestni univerzi Birmingham, Združeno kraljestvo) in Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija.

 

 cphc