Še en dan odprtega znanja

copyright

Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, z inštitutom Danes je nov dan in z uporabniško skupino Slovenski wikipedisti, ob podpori Communie in Wikimedie 

24. oktobra 2019 v Mestnem muzeju v Ljubljani organizira

ŠE EN DAN ODPRTEGA ZNANJA 2019

Dogodek bo potekal 24. oktobra od 9tih do 16tih v Mestnem muzeju v Ljubljani in bo imel dva dela: dopoldan bo potekala delavnica Avtorsko pravo za knjižnice, popoldan pa dogodek "Wikimedia ljubi spomenike”, na katerem bodo člani uporabniške skupine Slovenski wikipedisti predstavili pomen Wikimedie za prakso akademskega objavljanja in razglasili zmagovalca slovenskega dela fotografskega natečaja Wiki Loves Monuments 2019.

 

1. delavnica "Avtorsko pravo za knjižničarje"

Na delavnici se bodo knjižničarji seznanili s trenutnim pravnim okvirjem, kot je določen v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in s priložnostmi, ki jih prinaša nova Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (DSM Direktiva), ki jo mora Republika Slovenija implementirati do junija 2021.

Delavnico bosta vodila Benjamin White (Univerza Bournemouth) in dr. Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino). Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku brez prevajanja.

9:00-9:15  Uvod
9:15-10:30 Avtorsko pravo za knjižnice v skladu z veljavnim ZASP
10:30-11:00 Določbe za ustanove kulturne dediščine v novi DSM direktivi (člen 6 in členi 8-11)
11:00-11:15 odmor
11:15-11:30 Ohranitev javne domene (člen 14)
11:30-12:15 Izjema za besedilno in podatkovno rudarjenje (člen 3 in 4)
12:15-12:30 Zaključne misli in dodatna vprašanja (oba)

 

2. "Wikimedia ljubi spomenike"

14:00-14:30  prof. dr. Miran Hladnik - Wikimedija na univerzi
14:30-15:00 dr. Jernej Polajnar - Wikimedia ljubi spomenike 2019
15:00 razglasitev zmagovalca slovenskega dela fotografskega natečaja Wiki Loves Monuments 2019
15:30-16:00 Dimitar Pervanov Dimitrovi, Wikimedia - Reforma avtorskega prava v EU

 

Sodelujoči

Benjamin White je raziskovalec na Univerzi Bournemouth na področju umetne inteligence, prava intelektualne lastnine in varstva podatkov. Preden je postal raziskovalec, je deloval kot vodja oddelka za intelektualno lastnino v Britanski knjižnici (British Library). Ben ima izkušnje v založništvu in je aktiven na področju intelektualne lastnine v Združenem Kraljestvu, saj je bil član številnih teles, vključno s Svetovalnim odborom BBC-jevega ustvarjalnega arhiva, Programom ustvarjalne ekonomije Vlade Združenega Kraljestva (konkurenca in intelektualna lastnina), kakor tudi Odbora partnerjev Copyright Hub in Svetovalnega odbora raziskovanja na področju intelektualne lastnine in javne sfere pri Inštitutu za javno politiko. Trenutno predseduje pravno-delovni skupini Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) in je član Strokovne raziskovalne in svetovalne skupine za neregistrirano intelektualno lastnino pri Uradu za intelektualno lastnino Združenega Kraljestva. Nedavno je sodeloval pri dvoletnem projektu, imenovanem Future TDM, ki ga je financira Evropska komisija, kjer je preučeval ovire za nadaljnje koriščenje podatkovne analitike v Evropi. Ben pogosto predava o avtorskih pravicah, med drugim na Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), na Internet Governance Forum, v Evropskem parlamentu in na različnih dogodkih v Veliki Britaniji. V preteklosti je veliko je predaval o pravu avtorskih pravic in pravicah na podatkovnih baz, saj se nanašajo na ustanove kulturne dediščine tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi po svetu. O tej temi je predaval tudi na Internet Governance Forum in WIPO. Kot vabljeni strokovnjak je sodeloval na pogovoru o zadevah v zvezi z avtorskim pravom in kulturno dediščino na Odboru za pravne zadeve (JURI) Evropskega parlamenta in k Izbornemu odboru za poslovno industrijo in znanja pri parlamentu Združenega kraljestva.

Dr. Maja Bogataj Jančič je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani (1996), magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltà di Giurisprudenza di Torino (2005, intelektualna lastnina) ter doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo). Je avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine. Njeno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih. Vodila je projekt Creative Commons Slovenija, od leta 2019 pa je predstavnica in pravna vodja slovenskega chapter-ja v mreži Creative Commons Global Network. V času reforme avtorskega prava je svetovala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Narodno in univerzitetno knjižnico zastopa v skupini za avtorsko pravo pri CENL (The Conference of European National Librarians).

Prof. dr. Miran Hladnik je redni profesor za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani, kjer predava o slovenskih pripovednih žanrih. Ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze in s spletno pismenostjo. Pod licencami Creative Commons je objavil knjige o povesti, slovenski kmečki povesti, slovenskem zgodovinskem romanu, trivialni literaturi, jezikovni priročnik za turiste, učbenik strokovnega pisanja, kritično izdajo zbranega dela pesnika Alojza Gradnika. Ureja diskusijski forum Slovlit in Slavistično revijo ter sodeluje na Wikimedinih spletiščih.

dr. Jernej Polajnar je raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer se strokovno ukvarja z vibracijsko komunikacijo žuželk. V prostem času, od leta 2007 soustvarja prosto spletno enciklopedijo Wikipedio in sorodne vsebine pod licencami Creative Commons, kjer so zanimanja prerasla strokovni okvir, tako da ureja tudi vsebine o obče pomembnih enciklopedičnih temah in Sloveniji. Poleg tega je v skupnosti slovenskih wikipedistov prevzel organizacijsko vlogo in vlogo predstavnika za stike navzven. Zanimata ga še odprto znanje nasploh in sodobna digitalna tehnika.

Dimitar Pervanov Dimitrov se je rodil v Bolgariji, odraščal v Libiji in študiral politologijo na Dunaju. Zadnjih sedem let dela kot zastopnik gibanja Wikimedia v Bruslju, pri čemer se zavzema, da bi bil ‘glas’ odprtega znanja slišan v evropskem zakonodajnem postopku. Teme, kot so regulacija platform, dezinformacije in varstvo podatkov, so del njegovega raziskovalnega področja, pri čemer daje največji poudarek na regulacijo in varstvo avtorskih pravic. V času evropske reforme avtorskih pravic, se je Wikimedia zavzemala za širjenje omejitev in izjem, da bi zagotovila dostop do znanja kot tudi zaščito statusa javne domene starih del po digitalizaciji. Dimitar, poznan tudi pod skrajšanim imenom Dimi, obožuje kavo, ne mara korenčkovega soka in misli, da je Twitter majhna verzija interneta.
 

Udeležence vljudno prosimo, da se na delavnico “Avtorsko pravo za knjižničarje” prijavite do 21. oktobra 2019 prek spletnega obrazcaUdeležba na dogodku “Wikimedia ljubi spomenike” je prosta brez predhodne prijave.

 

ipi            nuk            wikimedia                dekorativna slika

 

Prijavnica