Podelitev Trubarjevih priznanj in zahvalnih listin darovalcev zapuščin za leto 2019

dekorativna slika

Trubarjeva priznanja v NUK

V Narodni in univerzitetni knjižnici že od leta 2008 podeljujemo Trubarjeva priznanja in zahvalne listine, s katerimi se poklonimo vsem, ki so bili v preteklem letu še posebej zaslužni za ohranjanje skupne pisne kulturne dediščine. Poleg starejšega rokopisnega gradiva, prvotiskov, starih in redkih tiskov posebno pozornost namenjamo tudi rokopisni in drugi zapuščini slovenskih avtorjev in avtoric. Zbiranje zapuščin ni vedno enostavno, zato smo hvaležni vsem, ki nam pri tem pomagajo. 

Prejemnika Trubarjevega priznanja

Letos Trubarjevo priznanje prejmeta dr. Miklavž Komelj in prof. dr. Anton Janko. Vabljeni k branju utemeljitev komisije.

Zahvalne listine darovalcem zapuščin

Zahvalne listine za darove NUK letos prejmejo Tadej Ocvirk (korespondenca Antona Ocvirka), dr. Iztok Durjava (zapuščina likovnih umetnikov Nandeta in Draga Vidmarja), Marjeta Prelesnik Drozg (Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; zapuščina jezikoslovca Franca Šturma), Matej Šurc (biografsko gradivo Cirila Zlobca), dr. Aldo Milohnić (pismo Slavka Gruma), dr. Katarina Bogataj Gradišnik (ostalina Janeza Gradišnika), mag. Barbara Suša (ostalina Boštjana Seliškarja), Aleš Jan (radijski prispevki Cirila Zlobca), Brane Mozetič (digitalna ostalina Cirila Berglesa), Jani Oswald (osebni arhiv, dar avtorja), dr. Milan Dolgan (osebni arhiv, dar avtorja), Smiljan Trobiš (osebni arhiv, dar avtorja), Društvo za domače raziskave (Alenka Pirman, Damijan Kracina in Jani Pirnat; digitalni arhiv Razvezanega jezika) in Lojzka Špacapan (zapuščina Ivana Minattija).

Posebne zahvale

Posebno zahvalo za prispevek v zakladnico slovenske pisne kulturne dediščine v letu 2019 prejmeta Mladinska knjiga, s katere finančno pomočjo je NUK odkupil arhiv znamenitega založnika in knjigotržca Schwentnerja ter Cistercijanska Opatija Stična, ki je z izdelavo faksimila Carte Caritatis, ustanovnega dokumenta cistercijanskega reda, ki ga hrani NUK, priložnostno razstavo in znanstveno aktualizacijo pomembno doprinesal k ohranjanju pisne kulturne dediščine na Slovenskem.

 

Podelitev Trubarjevih priznanj in zahvalnih listin za darove bo v ponedeljek, 2. decembra 2019, ob 19. uri v Veliki čitalnici NUK. Slavnostni dogodek bo z baročno lutnjo obogatila akademska glasbenica Meta Korenjak.

 


Priložnostna razstava

Ob prireditvi bomo na ogled postavili tudi priložnostno razstavo izbora pridobitev rokopisne kulturne dediščine v letošnjem letu, ki bo postavljena v avli pred Veliko čitalnico in si jo bo mogoče ogledati tudi na dan odprtih vrat, 3. decembra 2019.