Napaka v postopku nakupovanja

Žal je prišlo do napake pri poskusu izvedbe transakcije nakupa.

Narocilo se ni izvedlo. Težave pri osvezevanju iz baze narocil.