Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas

Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas

19,00€


Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas : ob petstoletnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514-1564).

Zupanič Slavec, Z., Svoljšak, S. in Kocjan, U. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2015
Besedilo je v slovenskem in angleškem jeziku.
ISBN: 978-961-6551-58-8

ID: Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas.