rss

Zapisniki sestankov

Zapisnik 18. seje (15. december 2017)
Zapisnik 17. seje (16. februar 2017)

Trenutno v obravnavi

Elektronski viri

V obravnavi je vprašanje glede obdelave elektronskih virov, ki niso dostopni niti na fizičnem nosilcu niti na spletu, ali pa so objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi Dropbox:

Klasifikacija

Klasifikacija je postopek identifikacije vsebine dela, pri katerem s klasifikacijskimi oznakami kratko in jedrnato opišemo njegovo vsebino. Klasifikacijske oznake vsebino dela opredeljujejo s črko, številko, simbolom ali z njihovo kombinacijo. Najbolj razširjena knjižnična klasifikacija v Sloveniji je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), ki se stalno spreminja in dopolnjuje; zadnja izdaja je iz leta 2011 (UDCMRF 2011). Uporablja pa se tudi druge klasifikacijske oznake (npr. Dewejeva decimalna klasifikacija, klasifikacija CTK, Frascati itd.).

O Komisiji

4. decembra 2008 je Strokovni svet Narodne in univerzitetne knjižnice za potrebe reševanja strokovne problematike na področju formalne bibliografske obdelave ustanovil Komisijo za katalogizacijo.

Temeljna področja delovanja komisije za katalogizacijo so:

Posebnosti katalogizacije za potrebe bibliografije raziskovalcev

 

Videoposnetki in zvočni posnetki

CONOR

Kodirani podatki – blok 1XX

Avtorstvo – blok 7XX, blok 9XX

Publikacije v več zvezkih

 

Strani