rss

Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov

sklep, sprejet na 17. seji Komisije za katalogizacijo, 16. 2. 2017

Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije

sklep, sprejet na 17. seji Komisije za katalogizacijo, 16. 2. 2017

In vendar so jih brali - prepovedane knjige v zgodnjem novem veku

Arhiv novic

konjicek

Čopove nagrade za leto 2017

Odsev prihodnosti

Zapisniki sestankov

Zapisnik 18. seje (15. december 2017)
Zapisnik 17. seje (16. februar 2017)

Trenutno v obravnavi

Elektronski viri

V obravnavi je vprašanje glede obdelave elektronskih virov, ki niso dostopni niti na fizičnem nosilcu niti na spletu, ali pa so objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi Dropbox:

Klasifikacija

Klasifikacija je postopek identifikacije vsebine dela, pri katerem s klasifikacijskimi oznakami kratko in jedrnato opišemo njegovo vsebino. Klasifikacijske oznake vsebino dela opredeljujejo s črko, številko, simbolom ali z njihovo kombinacijo. Najbolj razširjena knjižnična klasifikacija v Sloveniji je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), ki se stalno spreminja in dopolnjuje; zadnja izdaja je iz leta 2011 (UDCMRF 2011). Uporablja pa se tudi druge klasifikacijske oznake (npr. Dewejeva decimalna klasifikacija, klasifikacija CTK, Frascati itd.).

O Komisiji

4. decembra 2008 je Strokovni svet Narodne in univerzitetne knjižnice za potrebe reševanja strokovne problematike na področju formalne bibliografske obdelave ustanovil Komisijo za katalogizacijo.

Temeljna področja delovanja komisije za katalogizacijo so:

Posebnosti katalogizacije za potrebe bibliografije raziskovalcev

 

Strani