rss

Ne čakaj na maj - življenje in delo glasbenika Boruta Lesjaka

naslovnica razstave

Rojstvo novih domovin - bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji

naslovnica razstave

Komisija za bibliotekarski izpit

študentje v razredu NUK izvaja za zaposlene v knjižnicah različne oblike neformalnega izobraževanja, organizirane v okviru štirih programskih sklopov, in sicer: • Izobraževanje za začetnike v stroki, namenjeno v prvi vrsti knjižničnim delavcem, ki se usposabljajo za delo v knjižnici oziroma se pripravljajo na bibliotekarski izpit..

Spletni vodiči

EBSCOhost 

Črna umetnost v barvah

naslovnica razstave

Beseda Božja ostane na veke - ob 500. obletnici začetka reformacije

naslovnica razstave

Strani