rss

Spletni vodiči

EBSCOhost 

Črna umetnost v barvah

naslovnica razstave

Beseda božja ostane na veke - ob 500. obletnici začetka reformacije

naslovnica razstave

Namen razstave je predstaviti ključne oz. prelomne dogodke in temeljna besedila (knjige), ki v 16. stoletju – in s svojimi posledicami številni še danes – določajo miselno, tekstno in delovanjsko podobo najprej gibanja in nato Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi. 

 

Knjige koprskega plemiča: knjižnica grofa Francesca Grisonija med razsvetljenstvom in risorgimentom

naslovnica razstave

Napaka v postopku nakupovanja

Žal je prišlo do napake pri poskusu izvedbe transakcije nakupa.

Naročilo se ni izvedlo. Težave pri branju iz baze naročil.

Napaka v postopku nakupovanja

Žal je prišlo do napake pri poskusu izvedbe transakcije nakupa.

Naročilo se ni izvedlo. Težave pri branju iz baze naročil.

status napake: "!ERROR! - CGW000222-Payment Status Invalid"

Napaka v postopku nakupovanja

Žal je prišlo do napake pri poskusu izvedbe transakcije nakupa.

Narocilo se ni izvedlo. Težave pri osvezevanju iz baze narocil.

Hvala za izpolnjeno prijavo

Vaša prijava je bila sprejeta.


Strani