Obrazec za vnos podatkov o objavljenem delu v sistem COBISS

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam lahko bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) in druge sestavke (objavljene v zbornikih in podobnih publikacijah) izdelamo zaposleni v NUK. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev NUK. Bibliografske zapise izdelamo praviloma le za gradivo, ki ga hranimo v naši knjižnični zbirki.

Storitev zaračunamo v skladu s cenikom NUK. Za leto 2012 je cena storitve 21,60 EUR na uro, ob upoštevanju normativa treh bibliografskih zapisov na uro. Postopek za naročilo in izdelavo bibliografskih zapisov poteka takole:

  1. avtor izpolni obrazec s podatki o objavljenem delu in avtorju/avtorjih ter ga pošlje NUK prek spleta;
  2. če avtor posreduje nepopolne ali napačne podatke, ga o tem obvestimo in prosimo, da jih ustrezno dopolni oziroma popravi;
  3. po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca pripravimo račun, na katerem sta razvidna cena in rok izdelave bibliografskih zapisov, in ga posredujemo naročniku storitve;
  4. bibliografske zapise izdelamo po plačilu računa.

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki NUK, izdelamo na osnovi dogovora z avtorjem. V tem primeru bo avtor dolžan NUK kot dar posredovati brezplačni izvod gradiva, storitve pa ne bomo zaračunali. Pri sprejemanju darov upoštevamo nabavno politiko knjižnice. Rok za izdelavo bibliografskega zapisa oziroma zapisov bomo določili glede na naše kadrovske zmogljivosti.

.

Informacije:
Irena Sešek,
predstojnica Enote za pridobivanje
in obdelavo knjižničnega gradiva
tel: 01 58 61 309


PODATKI O AVTORJIH:
 
 Predlagatelj:  


 Vrsta avtorstva: Priimek: Ime: Leto rojstva: Šifra raziskovalca: Področje delovanja: Dodaj avtorja:
 


PODATKI O DELU:

 
 Naslov knjige, članka:  

 ISSN revije:

 
 ISBN knjige, zbornika:  
 Leto:  
 Letnik:  
 Številka:  
 Strani:  
 Tipologija dela:  
 Predlagane ključne besede:  


IZVLEČEK:

 


PODATKI O NAROČNIKU:

 
 Ime in priimek:  
 Ulica in hišna številka:  
 Poštna številka in pošta:  
 Elektronski naslov:  
 Telefon:  

Da, naročam obdelavo navedenega gradiva. Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.

NUK 2010