slika O zbirki
slika Fond
slika Dostop do zbirke
slika Digitalne vsebine
slika Pogoji uporabe
slika Delovni čas
slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Zbirka starih tiskov > O zbirki

kontakt:
NUK
Zbirka starih tiskov 
Sonja Svoljšak
Turjaška 1
T: (01) 2001 142
F: (01) 4257 293
E: sonja.svoljsak@nuk.uni-lj.si


slikaPosebne zbirke
slikaRokopisna zbirka
   in zbirka redkih tiskov

slikaZbirka starih tiskov
slikaGlasbena zbirka
slikaKartografska zbirka
slikaSlikovna zbirka
slikaZbirka gradiva EU
slikaZbirka posebnega knjižn. gradiva
slikaZbirka AV gradiva
slikaZbirka serijskih publikacij
slikaZbirka tiskov Slovencev zunaj RS  digitalna knjižnica
slika Katalogi NUK
slika Slovenska bibliografija
slika Mrežnik
slika dLib.si
slika The European Library

slika     slika    slika


Zbirka starih tiskov
Fond

Dostop do zbirke

Digitalne vsebine
Pogoji uporabe, delovni čas

O zbirki

Med gradivom, ki je tvorilo osnovo leta 1774 ustanovljene Licejske knjižnice, so najpomembnejše knjige iz pogorelega jezuitskega kolegija ter knjige iz samostanov ljubljanskih avguštincev, bosonogih avguštincev in kapucinov, bistriških in kostanjeviških kartuzijanov, stiških cistercijanov ter devinskih servitov.

V zbirki je tudi veliko število knjig in knjižnic prominentnih ljubljanskih meščanov, plemičev, znanstvenikov in drugih slovenskih zbirateljev, ki so bile odkupljene ali pa so bile knjižnici predane kot zapuščine. Med njimi so najpomembnejše Raigersfeldova, Hohenwarthova, Barbo-Waxensteinova, Čopova, Kopitarjeva, Zoisova in Metelkova knjižnica ter knjižnica Kmetijske družbe za Kranjsko.

Med drugimi pomembnejšimi zasebnimi in cerkvenimi zbirkami, ki se sedaj nahajajo v zbirki starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice, velja omeniti vsaj še zbirko generalnega vikarja ljubljanske škofije Karla Von Peera ter leta 1933 pridobljeno zbirko trnovskega župnika Ivana Vrhovnika, ki vsebuje precejšnje število slovenskih tiskov iz 17. in 18. stoletja. Ob koncu 18. stoletja je bilo v tedanjo Licejsko knjižnico predanih tudi nekaj knjig iz gornjegrajske škofijske knjižnice. 

slika