slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Notranja organizacija
Organizacija NUK

Organigram NUK

 Enota skupnih služb

slikaSlužba za pravne, kadrovske 
in administrativne zadeve
slikaFinančna služba in računovodstvo

slikaSlužba za skupne programe in projekte 
slikaTehnično-vzdrževalna služba

Enota za informacijsko tehnologijo in digitalno knjižnico

slika Služba za informacijsko-komunikacijsko podporo
slika Služba za knjižnično informatiko
slika Služba za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice

 Enota za razvoj knjižničarstva

slika Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center
slika Center za razvoj knjižnic

 

V O D S T V O

 

Enota za pridobivanje, obdelavo in ohranjanje knjižničnega gradiva

slika Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva
slika Služba za bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva
slikaOddelek za opisno in vsebinsko obdelavo
slikaAgencija ISBN za Slovenijo

slikaAgencija ISMN za Slovenijo
slikaCenter ISSN za Slovenijo

slikaOddelek Slovenska nacionalna bibliografija
slika Center za varovanje in ohranjanje knjižničnega gradiva

 Enota za uporabniške storitve

slikaSlužba za hranjenje knjižničnega
gradiva

slikaSlužba za izposojo in posredovanje knjižničnega gradiva
slikaCenter za informacijske storitve

Enota posebnih knjižničnih zbirk

slika Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov 
slika Glasbena zbirka
slika Kartografska zbirka in slikovna zbirka
slika Zbirka drobnega tiska in sive literature
slika Zbirka serijskih publikacij

slika Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS


 

slika

kontakti    |    kolofon © 1998-2011  NUK - Vse pravice pridržane     |    moje mnenje