slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > AKTUALNO > Koledar razstav 2007Koledar razstav 2014
 

Arhiv
Leto 2013
Leto 2012  
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007
Leto 2006
Leto 2005
Leto 2004
Leto 2003
Leto 2002


Arhiv razstave:
Rojstni list slovenske kulture slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Koledar razstav 2007

 13. januar 2007 - 31. januar 2007


MANDALE

Na razstavi bodo na ogled originali mandal, ki so naslikani ročno s čopičem na steklu. Mandala, ki jo sestavljajo različni znaki, liki, simboli in figure,  je že od praveka služila kot osnovni simbol pri koncentraciji, meditaciji, osebnostno zrelostnem procesu, v vseh religijah pa jo uporabljajo kot vir duhovne pomoči.

Otvoritev: v soboto, 13. januarja 2007 ob 10.00 uri
Govornik bo dr. Zmago Šmitek, prof., mednarodno priznani poznavalec mandal

Avtorja:
Gabrijela Železnik, Vanda Omejc
Lokacija: Razstavna dvorana NUK
Odprtost:  do srede 31. januarja 2007 vsak dan razen nedelje
od 10.00 do 19.00, v soboto od 10.00 do 13.00 ter 31.1. 2007 do 16.00.

slika

 

 7. februar 2007 - 7. april 2007


JOŽE PLEČNIK
"Da ne pride v pogin in pozabljenje:
Plečnikova vizija Ljubljane – slovenskih Aten: arhitektov dar knjižnici"

Razstava predstavlja zbirko dvaindvajsetih načrtov, ki jih je leta 1943 arhitekt Jože Plečnik podaril tedanji Univerzitetni biblioteki. V njej so načrti za urbanistično ureditev Ljubljane in za nekatere javne zgradbe, za katere Plečnik ni verjel, da jih bo mogel kdajkoli realizirati, sodili pa so v njegovo vizijo mesta in jih je želel ohraniti zanamcem. Idejo grških Aten je projiciral v svoj čas. Njegova Ljubljana bi imela vse sestavine »klasičnega« mediteranskega mesta, zunanjosti njegovih zgradb pa bi ljudi nagovarjale z nenavadno inventivnim modernističnim parafraziranjem minulih arhitekturnih slogov izvedenih v modernih materialih. Katalog razstave vsebuje besedili Petra Krečiča in Damjana Prelovška, ki načrte Jožeta Plečnika umeščata v širši okvir njegovega arhitekturnega snovanja mestne podobe Ljubljane. Predgovor avtorja razstave, Veselina Miškovića, pa razstavo uvršča v niz avtorskih premišljevanj o tem, kako se v gradivu NUK kaže proces nastajanja slovenske nacije ter predstavlja svoje misli o Jožetu Plečniku in njegovem mestu v ideologiji slovenstva.

Avtorji: Dr. Peter Krečič, Veselin Mišković (NUK), dr. Damjan Prelovšek.
Lokacija: Razstavna dvorana NUK,
od ponedeljka do petka od 10:00 do 18:00 in ob sobotah od 10:00 do 13:00 ure

slika

 

 24. april 2007 - 19. maj 2007


Dr. METOD TURNŠEK

Na razstavi bo predstavljen literarni opus tega izredno ustvarjalnega kulturnega delavca, ki je velik del svojega življenja preživel na obrobju domovine – na Tržaškem, Goriškem in na Koroškem in s svojim delom izdatno pomagal pri ohranjanju slovenske besede v tem okolju. Med njegova najpomembnejša dela vsekakor sodi njegov bibliofilski biser »Album Slovenije«, ki je izšel leta 1947 v Trstu. Če je Turnškovo literarno delo še nekako prisotno in poznano, pa je skoraj nepoznano njegovo delo na področju časnikarstva (več kot 1.000 člankov – predvsem v zamejskem tisku). Zlasti je zanimiva avtorjeva bogata korespondenca tako z ljudmi iz domovine kot s številnimi znanci po vsem svetu. Razstava je vsebinsko vezana predvsem na izid knjige o Metodu Turnšku, ki naj bi predvidoma izšla v prvi polovici leta 2007.

Avtorja: dr. Milan Dolgan, dr. Rozina Švent (NUK)
Lokacija: Razstavna dvorana NUK

slika

 

 24. maj 2007 - 23. junij 2007


Dr. BRANKO SUHY, akad. slikar

Vljudno vabljeni na otvoritev slikarske razstave "Branko Suhy - v čast mojemu očetu" in predstavitev avtorjeve monografije in mape reprodukcij.

Pozdravna nagovora bosta imela ravnatelj NUK, mag. Lenart Šetinc in župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič. Monografijo in mapo reprodukcij bo predstavil dr. Peter Krečič, direktor Arhitekturnega muzeja v Ljubljani, o razstavljalčevi umetniški poti, povezani s sosednjo Avstrijo, pa bo spregovoril generalni direktor dunajskega Kunsthistorisches Museuma, dr. Wilfried Seipel.
Razstavo bo odprl akademik Boštjan Žekš, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Otvoritev: Četrtek, 24. maj, ob 19.00, Razstavna dvorana NUK
Avtor:
dr. BRANKO SUHY, akad. slikar
Lokacija: Razstavna dvorana NUK

slika

 

 28. junij 2007 - 28. avgust 2007


SLOVENSKO SVETO PISMO

Na razstavi bodo predstavljeni slovenski prevodi Svetega pisma od Trubarja do ekumenskih izdaj. Glavni sklopi in poudarki na razstavi bodo začetki prevajanja Svetega pisma v 16. stoletju: Trubarjevi in Dalmatinovi prevodi; prvi katoliški prevodi v 17. in 18. stol.: Čandik, Japelj, Kumerdej in drugi prevajalci; Sveto pismo v 19. stol.: Jakob Zupan, Stritar in svetopisemska družba ter moderni prevodi po 1. svetovni vojni vse do nove ekumenske izdaje (Krašovec, Kocijančič idr.).

Avtor: dr. Mihael Glavan
Lokacija: Razstavna dvorana NUK in preddverje pred Veliko čitalnico.
Razstavo pripravljamo v času Svetovnega bibličnega kongresa v Ljubljani.

slika

 

  4. september 2007 - 13. oktober 2007


VLOGA PREVODA V RAZVOJU
SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI

Razstava, ki bo potekala vzporedno z Evropskim kongresom prevodoslovcev, ki vsaki dve leti zbere približno 350 udeležencev, bo poudarila vlogo prevoda pri izoblikovanju slovenskega jezika, slovenske proze, slovenske dramatike in slovenske poezije. Razstava bo hkrati tudi nakazala, kako slovenska književnost prek prevodov sega v tuje kulture (npr. izbrani prevodi Cankarjevega »Hlapca Jerneja« v tuje jezike – poleg evropskih tudi v neevropske jezike).

Avtorica: dr. Nike Kocijančič Pokorn (FF)
Lokacija: Razstavna dvorana NUK

slika

 

 25. oktober 2007 - 20. november 2007


JURIJ JAPELJ

V oktobru 2007 bomo obeležili 200-obletnico smrti prevajalca, verskega pisatelja in jezikoslovca Jurija Japlja (1744-1807). Japelj predstavlja pomembno vez med klasicizmom in razsvetljenstvom na naših tleh. Med njegovimi deli je treba omeniti predvsem program prevajanja Svetega pisma. Novo zavezo je prevedel skupaj s Kumerdejem, manj pa je sodeloval pri prevajanju Starega testamenta. Kot tajnik škofa Herbersteina je polagoma postal janzenistično usmerjen ter v tem duhu napisal nekaj verskih knjig (katekizem, molitvenik in pridige). V času, ko je bila slovenska literatura še v povojih, je pisal posvetne in cerkvene pesmi v slovenščini in latinščini. Zanimivi in pomembni so tudi njegovi prevodi iz posvetne nemške in angleške literature ter ukvarjanje s slovensko slovnico. Bil je član Zoisovega krožka in tik pred smrtjo imenovan za tržaškega škofa.

Razstava bo nastala v sodelovanju z Semeniško knjižnico in Arhivom RS, ki poleg NUK hranita del Japljevega rokopisnega in knjižnega gradiva. Na ta način zbrano gradivo (ki bo prvič skupaj na ogled) bo poskušalo osvetliti pomembno obdobje slovenskega kulturnega razvoja.

Avtorja: mag. Marijan Rupert (NUK), Marijan Smolik in Lilijana Žnidaršič Golec
Lokacija: Razstavna dvorana NUK

slika

 

 26. november 2007 - 8. december 2007


PRVI OBVEZNI IZVOD NA SLOVENSKEM

Prvi odlok o obveznem izvodu, ki je veljal tudi v vseh tedanjih slovenskih deželah, je bil izdan 2. aprila 1807 v avstrijskem cesarstvu. V skladu z odlokom so morali knjigotržci in tiskarji brezplačno oddati po en izvod vsakega novega tiska javnim deželnim knjižnicam, in s tem je bil uporabnikom zagotovljen dostop do gradiva. Slovenska pisna kulturna dediščina se je začela zbirati v javnih knjižnicah v Ljubljani (za Kranjsko), v Gradcu (za Štajersko), v Celovcu (za Koroško), v Gorici (za Goriško in Gradiščansko) ter v Trstu (za Istro in Trst). V današnjih mejah Republike Slovenije je ostala le zbirka obveznega izvoda tedanje ljubljanske Licejske knjižnice, katere naslednica je današnja Narodna in univerzitetna knjižnica.
Na razstavi bodo predstavljeni prvi obvezni izvodi, odredba, ki predpisuje obvezno zbiranje tiskov v originalu in v prevodu, prevod uredbe iz časa Ilirskih provinc ter poročilo Matije Čopa o prevzemu obveznih izvodov iz leta 1834.
Zakonodaja na področju obveznega izvoda se je skozi 200-letno zgodovino velikokrat menjala, in nekateri predpisi so bili v veljavi zelo kratek čas. V različnih obdobjih so predpisi določali zbiranje obveznega izvoda različnih vrst gradiva. Iz različnih poročil, ki so ohranjena v knjižnici, pa lahko razberemo, da zbiranje kljub urejeni zakonodaji nikoli ni potekalo brez težav. Vedno so bili knjižničarji tisti, ki so skrbeli za reden dotok s predpisi določenega gradiva, in tako je še danes.

Avtorja: Irena Sešek (NUK), Samo Kristan (NUK)
Lokacija: Razstavna dvorana NUK

slika

   
slika