slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > AKTUALNO > Koledar razstav 2005Koledar razstav 2014
 

Arhiv
Leto 2013
Leto 2012  
Leto 2011
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007
Leto 2006
Leto 2005
Leto 2004
Leto 2003
Leto 2002


Arhiv razstave:
Rojstni list slovenske kulture slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Koledar razstav 2005

 3. december 2005 - 31. december 2005


CIRIL ZLOBEC

Ciril Zlobec je že na začetku pesniške poti izrekal svojo človeškost, svojo individualnost in svoj upor z ljubeznijo, celo strastjo. In ljubezen je ostala njegova osrednja literarna tema in tudi absolutna vrednota.
Radoživemu Kraševcu je ljubezen iznajdljiva, rešuje pesnikovo telo in pesnikovo misel, mu omogoča živeti priljudno in osmišljeno. Zato ta tema pri Zlobcu ni nikoli izpeta, ampak daje vedno nove možnosti za upesnjevanje človekove eksistence. S poezijo se odziva tudi, kadar protestira. Opazna je njegova velika politična zavzetost v vseh pomembnih trenutkih slovenske novejše zgodovine. Pesnjenje mu daje moč, da na ta način izgovarja vse svoje življenjske skrajnosti.
Ciril Zlobec je prav gotovo planetarni poslanec slovenske lirike in kulture in obenem strpnosti in sodelovanja med narodi. Za svoje delo je prejel vrsto domačih nagrad za izvirno leposlovje in vrsto mednarodnih nagrad za prevode.
V počastitev 80-letnice, ki jo letos obhaja, bomo pripravili razstavo njegove umetniške ustvarjalnosti. Iz obsežnega opusa bomo predstavili pesmi, prozo in publicistiko v monografskih izdajah, prevode v tuje jezike, pa tudi dokumentarno gradivo in rokopise, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica.

Avtorici razstave: mag. Rozina Švent (NUK), Tatjana Kovač (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure.

slika

 
3. november 2005 - 30. november 2005


PATRES - Cerkveni očetje v NUK

»Cerkveni očetje« se imenujejo tisti antični krščanski pisci, katerih avtoriteta je s časom postala posebej velika. Nekateri vodilni cerkveni očetje so zato dobili še naziv doctores ecclesiae, cerkveni učitelji.
Očetovska, »patristična« književnost je srednjemu veku z veliko žanrsko raznolikostjo posredovala tako evangeljsko duhovnost kot antični humanizem in je poleg Biblije predstavljala najmočnejši dejavnik zgodnje evropske kulture. V renesansi so zato poleg poganske antike na novo začeli odkrivati tudi krščansko: vrstiti so se začele knjižne izdaje očetov, ki so bili zelo navzoči tudi v evropski -in slovenski - reformaciji.
Zato ni presenetljivo, da v zakladnicah Narodne in univerzitetne knjižnice hranimo kodekse in zgodnje tiske cerkvenih očetov, ki jih označujejo sami superlativi: najstarejši in najlepši kodeks, najbogatejše iluminiran rokopis …
Razstava bo predstavila te dragocenosti in obenem orisala zanimive like njihovih avtorjev ter obiskovalcu tako posredovala pogled v zanimivo in po krivici pozabljeno poglavje naše preteklosti, ki se še ni zaključilo.

Avtor razstave: Gorazd Kocijančič (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto: od ponedeljka do petka od 10. do 20. ure,
             ob sobotah od 10. do 13. ure.

slika

 
4. november 2005 - 30. november 2005


10 let Tedna vseživljenjskega učenja -
za Slovenijo, učečo se deželo

V Plečnikovem hodniku NUK si lahko ogledate razstavo, posvečeno 10-letnici prirejanja Tedna vseživljenjskega učenja (TVU). TVU, ki je zasnovan kot vseslovenski festival učenja, povezuje več sto izvajalcev po državi, ti pa zagotavljajo vsebinsko zelo pisano paleto izobraževalnih, informativnih, kulturnih in drugih dogodkov. Festival učenja je zasnoval Andragoški center Slovenije, ki že vsa leta deluje tudi kot nacionalni koordinator. Namen prirejanja TVU je popularizirati kulturo učenja, hkrati pa spodbujati vedoželjnost in osebni razvoj. Vseživljenjskost učenja mora postati nepogrešljiva razsežnost življenjskega sloga vsakega posameznika, v vseh življenjskih obdobjih.

Avtor razstave: Zvonka Pangerc Pahernik, Slavica Borka Kucler,
Petra Javrh, Nevenka Kocijančič

Prostor razstave:
Plečnikov hodnik

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure.

slika

 
 29. september 2005 - 22. oktober 2005


V nekem kraju v Manči, katerega imena se ne maram spomniti...

Razstava ob 400-letnici izida Cervantesovega Don Kihota

Razstava predstavlja izbor izdaj tega romana, ki jih hrani NUK. Knjižne izdaja spremlja izbor likovnih upodobitev Nikolaja Pirnata in Jožeta Ciuhe. Več...

Avtor razstave: Veselin Mišković (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Otvoritev razstave: v četrtek, 29. septembra ob 12.00

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure.

slika

 
15. september 2005 - 24. september 2005


Razstava podarjenih del Trubarjevega sklada

Trubarjev sklad je nastal leta 1992 kot neformalno delovno telo Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN in Sklada Vladimirja Bartola z namenom subvencioniranja izdajanja literarnih del slovenskih avtorjev v prevodih pri tujih založnikih ter s tem tudi promocije Slovenije, slovenske literature in slovenskih literarnih ustvarjalcev v tujini. Delovanje in dejavnost Trubarjevega sklada sta zanimiva tudi za Narodno in univerzitetno knjižnico kot slovensko nacionalno knjižnico, katere ena izmed glavnih nalog je prav zbiranje, hranjenje in varovanje izdaj slovenskih avtorjev v vseh jezikih. Ta njun skupni interes je leta 1998 privedel do tvornega medsebojnega sodelovanja.
Na razstavi bodo na ogled knjižne izdaje, ki jih je Trubarjev sklad podaril Narodni in univerzitetni knjižnici, in so izšle z njegovo pomočjo.

Avtor razstave: Samo Kristan (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure.

slika

 
 23. junij 2005 - 3. september 2005


RUDA JURČEC - 1905 - 1975
RAZSTAVA OB 100-LETNICI ROJSTVA

Ruda Jurčec, pisatelj, esejist, urednik, novinar, politik, kulturni organizator in veliki zbiralec slik, je imel dvodelno življenje. Zlasti v svojem drugem obdobju, v Argentini, je sooblikoval t. i. »argentinski slovenski kulturni čudež«. Več...

Avtorica razstave: mag. Rozina Švent

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure.

V poletnem času od 4. julija do 27. avgusta
ob delavnikih od 9. do 14. ure (ob sredah do 16. ure).

slika

 
 26. maj 2005 - 18. junij 2005


Dr. KLEMENT JUG - 1898 - 1924
IZ ZAPUŠČINE

Klement Jug, alpinist in filozof. Njegovi neustavljivi gorniški strasti so lahko takrat sledili le redki. Dilem, povezanih z njegovim kratkim, a intenzivnim življenjem je toliko, da je njegovo življenje kmalu po smrti preraslo v mit – mit, ki še vedno traja in še danes spodbuja mlade plezalce. Morda si bodo lahko obiskovalci na vprašanja povezana z njim vsaj delno odgovorili tudi ob ogledu razstave iz Jugove osebne zapuščine, ki so jo pred leti njegovi sorodniki prijazno darovali Rokopisni zbirki NUK. Več...

Avtor razstave: mag. Marijan Rupert (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto:
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 14. ure

slika

 
 9. maj 2005 - 21. maj 2005


POZDRAV SVOBODI – razstava ob 60 - letnici osvoboditve

Razstava o uradnem koncu druge svetovne vojne.
Na razstavi predstavljamo rokopisno gradivo tistih avtorjev, ki jih hranimo v Rokopisni zbirki, in ki so se neposredno vključili v to dogajanje: Oton Župančič, Josip Vidmar, Edvard Kocbek in drugi. Predstavljamo tudi nekaj glasbenega in slikovnega gradiva, ki je prav tako nastalo v tem času in je shranjeno v Glasbeni oziroma Slikovni zbirki. Več...

Avtorica razstave: mag. Rozina Švent (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Otvoritev razstave: 9. maj ob 12.00

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 13. ure

slika

 
 14. april 2005 - 5. maj 2005


ALMA KARLIN - 1889 - 1950
RAZSTAVA OB 55 - LETNICI SMRTI

Svetovna popotnica, poliglotka, pisateljica Alma Maksimilijana Karlin je bila izjemna osebnost.
Najpomembnejša dela, med katerimi je največ potopisov, romanov in etnoloških del, je izdala v tridesetih letih 20. stoletja. S svojimi deli je zbudila pozornost švedske pisateljice Selme Lagerlöf, ki jo je predlagala za Nobelovo nagrado za književnost za delo Laterna smrt. Več...

Avtor razstave: Gregor Erjavec (NUK)

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Otvoritev razstave: četrtek, 14. aprila 2005 ob 18. uri

Odprto: od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 13. ure

slika

 
 10. marec 2005 - 2. april 2005

Dr. RUDOLF TROFENIK - 1911 - 1991
SLOVENSKI ZALOŽNIK V MÜNCHNU

Razstava je namenjena Trofenikovi založniški dejavnosti. Rudolf Trofenik, doktor prava in filozofije, je po »politični klavzuri« leta 1956 odšel v München, ustanovil založbo in izdajal znanstvena dela o kulturi in zgodovini Vzhodne Evrope in Balkana.
Osnoval je vrsto knjižnih zbirk s področja slovenistike, slavistike, balkanistike, albanistike, hungaristike.
Iz obsežnega opusa bo razstava prikazala dela, ki govore o Slovencih, slovenski kulturi, slovenski književnosti, slovenščini.
To so publikacije od Brižinskih spomenikov do Vebra, od Kopitarja do Slodnjaka.Več...

Avtor razstave: Tatjana Kovač

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Otvoritev razstave:
četrtek, 10. marca 2005, ob 11 uri

Odprto:
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 13. ure

slika

 
3. marec 2005 - 23. marec 2005

BRANKO RAJŠTER - 1930 - 1989
MARIBORSKI ZBOROVSKI DIRIGENT IN GLASBENI PEDAGOG

Razstava o življenju in delu mag. Branka Rajštra ob 15-letnici njegove smrti je del projekta Spomini na Rajštra, ki je nastal v sodelovanju med Univerzitetno knjižnico Maribor, Zvezo kulturnih društev Maribor, Radiem Maribor in Radiem Slovenija in v okviru katerega sta izšli tudi zbornik Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov in dvojna zgoščenka z naslovom Zborovska glasba v interpretaciji Branka Rajštra. Razstava se je iz Maribora v Ljubljano selila na povabilo Glasbene Matice in Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS.

Avtorja: Karmen Salmič Kovačič, mag. Franci Pivec

Kraj:
Plečnikov hodnik

Čas:
3. 3. - 23. 3. 2005

Otvoritev razstave in predstavitev projekta:

3. 3. 2005 ob 12. uri, Prešernova soba ZRC SAZU

 

 
3. februar 2005 - 5. marec 2005

BRATKO KREFT
VIHARNIK SLOVENSKE DRAMATIKE IN GLEDALIŠČA

Razstava rokopisnega, fotografskega in knjižnega gradiva
ob 100. obletnici rojstva dr. Bratka Krefta.

Avtorja razstave: dr. Mihael Glavan, Matjaž Lulik

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Otvoritev razstave:
četrtek, 3. februarja 2005, ob 12. uri

Odprto:
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah od 9. do 13.ure.

slika

 
18. januar 2005 - 18. februar 2005

OTROCI
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

Avtor: Klemen Prepeluh

Prostor razstave:
Plečnikov hodnik

Odprto: ponedeljek - petek od. 8.00 do 20.00
             sobota od 9.00 do 14.00

"Bodite kot otroci in vaše bo nebeško kraljestvo."
Sveto pismo

Iz spremne besede kulturne antropologinje Katarine Ferkov :
/…/ Fotografsko oko Klemna Prepeluha je v otroku jasno spregledalo njegovo dejansko naravo, brez sprenevedanja in čebljanja in mu hkrati ni odvzelo tiste prvinskosti, o kateri se samo šepeta. Črnobele fotografije nas očarajo s svojo ostrino in nam kažejo otroke, kakršnih skorajda ne poznamo več. Brez odvečnega estetiziranja in vkalupljanja. /…/
/---/ Njegova vizualna govorica se ne pretvarja in najde v otroku spet tisto privlačnost in lepoto, ki smo se jima zaradi vsemogočih zlorab že odrekli. V času hiperprodukcije vizualnega kiča in hlepenja po avtentičnosti, se lahko fotografov jezik prvi hip zazdi naiven. Daleč od tega. Njegov kontrastni sprehod skozi otroške podobe nam ponuja tako potrebno barvitost človeškega izraza. /…/

slika

 
21. december 2004 - 12. januar 2005

Narodna in univerzitetna knjižnica in
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Vas vljudno vabita na otvoritev razstave

ZNANOST ZA OHRANJANJE PISNE KULTURNE DEDIŠČINE

ki bo v torek, 21.12.2004 ob 10 uri v razstavni dvorani NUK.
Razstavo bo pospremila kratka predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev, ki so uspešno zaključili koordinacijo evropskih raziskovalnih projektov za ohranitev pisne kulturne dediščine.

Otvoritev: v torek, 21. decembra 2004, ob 10. uri

Prostor razstave:
Razstavna dvorana NUK

Odprto:
Razstava bo na ogled od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
             ob sobotah zaprto.

slika

slika