slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > ZALOŽNIKI > ISBNVprašalnik za dodelitev ISBN oznak
Elektronska verzija vprašalnika
Primer črtne kode
Priročnik ISBN 2012
Najpogostejša vprašanja
v zvezi s sistemom ISBN

Kontakti slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
ISBN - Mednarodna standardna knjižna številka

Katere so prednosti ISBN?

 • je enkratna mednarodna identifikacija, ki lahko nadomesti bibliografski opis;
 • olajša delo v založniških hišah;
 • omogoča pripravo založniških katalogov, kot je npr. Books in Print;
 • pospešuje izvedbo naročil in distribucije;
 • podpira označevanje s črtno kodo in elektronsko prodajo;
 • omogoča registracijo copyrighta;
 • olajša delo v knjižnicah.

Kaj je ISBN?
Sistem ISBN (International Standard Book Number) je mednarodni sistem številčenja publikacij z namenom enkratne in nezamenljive identifikacije vsakega naslova posebej v mednarodni izmenjavi podatkov.

Kako je sestavljen ISBN?
13-mestno oznako ISBN sestavljajo:

 • predpona 978 
 • oznaka nacionalnega, geografskega ali jezikovnega področja;
 • oznaka založnika – dolžina je odvisna od založniških načrtov;
 • oznaka enote – dolžina je odvisna od založniških načrtov;
 • kontrolna številka – enomestno število.

Kdo dodeljuje ISBN?
ISBN v Sloveniji določa Slovenska agencija za ISBN, ki deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Agencija bo delovala in dodeljevala založniške predpone (številke založnikov) na podlagi vrnjenega vprašalnika.

Katere publikacije imajo ISBN?

 • knjige in brošure;
 • publikacije na različnih medijih;
 • didaktični kompleti;
 • knjige na kasetah;
 • elektronske publikacije;
 • mikrooblike;
 • publikacije v Braillovi pisavi;
 • zemljevidi, namenjeni knjižnemu trgu.

Potrebno je paziti na enkratnost ISBN oznake.

Enkratnost številke ISBN
Ena ISBN oznaka se sme uporabiti samo ENKRAT. Za različne formate se uporabi različne ISBN številke, prav tako tudi za različne vezave in popravljene izdaje, kjer naj bodo navedene tudi ISBN oznake prejšnjih izdaj z navedbo posamezne izdaje.
ISBN imajo lahko tudi publikacije v več zvezkih, kjer bo celota imela en ISBN, vsak posamezni zvezek pa še svojega. Zaželeno je, da v takem primeru publikacija nosi ISBN celote, ISBN določenega zvezka pa tudi ISBN ostalih zvezkov.
Če publikacija izide v sodelovanju dveh založb, lahko vsaka založba navede svoj ISBN, predvsem pa založba, ki je zadolžena za distribucijo publikacije.
Pri prevodih naj bo v publikaciji naveden tudi ISBN izvirne izdaje.

Kje naj bo natisnjen ISBN?
Oznaka ISBN mora biti natisnjena na vidnem mestu: na hrbtu ali na dnu naslovne strani, v desnem kotu zadnje strani platnic pa tudi na ščitnem ovoju.

Katere so naloge slovenske agencije za ISBN?

 • sodelovanje z založniki na območju nacionalne skupine številk;
 • dodeljevanje razpona oznak ISBN za posameznega založnika;
 • dodeljevanje predpon založnikom;
 • nadzorovanje uporabe oznak ISBN;
 • nadzorovanje veljavnosti oznak ISBN;
 • dodeljevanje oznak ISBN neoštevilčenim primerkom prek nacionalne bibliografije;
 • vzdrževanje baze podatkov o slovenskih založnikih;
 • vzdrževanje baze podatkov o posameznih oznakah ISBN;
 • sodelovanje z Mednarodno agencijo v Berlinu.

Kdo upravlja z mednarodnim sistemom ISBN?
International ISBN Agency
Staastbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Potsdamer Strasse 33
D-10772 Berlin
E: isbn@sbb.spk-berlin.de
http://isbn-international.org

Kdo upravlja s slovenskim sistemom ISBN?
Narodna in univerzitetna knjižnica
Slovenska agencija za ISBN
1001 Ljubljana, P.P. 259
E: isbn@NUK.uni-lj.si

Informacije in odgovornost:
Alenka Kanič
T: 01/5861-333
E: alenka.kanic@nuk.uni-lj.si
F: 01/5861-311

Metka Kramberger
T: 01/5861-330
E: margerita.kramberger@nuk.uni-lj.si
F: 01/5861-311

Uradne ure:
- od ponedeljka do četrtka: 9.00–14.00,
- v petek od 9.00-13.00
na Leskoškovi 12, v Ljubljani.

slika