slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > KNJIŽNIČARJI > Izločanje gradivaPomoč pri pripravi seznama
-pdf dokument
Kontakti slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Izločanje gradiva

Knjižnice morajo izločati knjižnično gradivo v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva  in ga ponuditi nacionalni knjižnici na podlagi 12. člena Zakona o knjižničarstvu.

Pojasnila za pripravo ponudbe odpisanega gradiva (13. člen navodil)

 1. Ponudba odpisanega gradiva mora vsebovati samo tiste publikacije, ki jih NUK lahko uvrsti v svojo zbirko. Iz ponudbe izločite poškodovano gradivo, ki je izšlo po letu 1960, prav tako morate izločiti vse izgubljene in založene publikacije.
 2. NUK-u posredujte abecedne sezname odpisanega gradiva.
 3. V primeru daljših seznamov odpisanega gradiva se bomo s posamezno knjižnico dogovorili za daljši rok za izbor gradiva.
 4. Sezname, ki ne bodo ustrezali danim priporočilom, bomo zavrnili.
 5. Seznam odpisanega monografskega gradiva in seznam odpisanega serijskega gradiva morata biti pripravljena ločeno. Če so bibliografski podatki o odpisanem gradivu vključeni v vzajemni katalog, mora knjižnica na seznamu navesti še identifikacijsko številko bibliografskega zapisa:
   
  • abecedni seznam odpisanega monografskega gradiva mora praviloma vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, avtorja, naslov, izdajo, kraj, založbo, leto izdaje in knjižno zbirko;
  • abecedni seznam odpisanega serijskega gradiva pa: zaporedno številko, ISSN številko, naslov, leto, letnik in številčenje. Če publikacija nima ISSN številke, potem so obvezni podatki še: kraj, založba in leto izida.

 6. Gradivo, ki je bilo izdano pred letom 1960, mora biti v seznamu odpisanega gradiva posebej označeno.
 7. Seznam mora vsebovati kontaktno osebo v knjižnici ter telefon in e-pošto kontaktne osebe.
 8. Abecedne sezname odpisanega gradiva knjižnice pošljite po elektronski pošti na naslov: odpis@nuk.uni-lj.si  ali v tiskani obliki na naslov:

  Narodna in univerzitetna knjižnica
  Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva
  p.p. 259
  1000 Ljubljana 

Več informacij:
Tereza Poličnik - Čermelj
T: (01) 5861 344
ali
E: odpis@nuk.uni-lj.si

 

slika