slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > ZALOŽNIKI > CIPKontakti

Knjige v tisku slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Kaj je CIP?
CIP (cataloguing-in-publication) je akronim za kataložni zapis o publikaciji. Izdelan je v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo še pred izidom publikacije, vsebuje pa bibliografski opis in vse elemente za dostop v katalogih.

Namen CIP-a je:

 • predstaviti vsebino in obliko slovenske knjige tistemu, ki ne obvlada slovenskega jezika;
 • omogočiti pripravo publikacije Knjige v tisku;
 • skrajšati čas obdelave določene bibliografske enote, kar omogoča hitrejšo dostopnost publikacije;
 • pospeševati pretok informacij;
 • olajšati delo tistim knjižničarjem, ki nimajo strokovnega osebja za obdelavo publikacij in izgradnjo katalogov;
 • standardizirati bibliografski opis;
 • izvajati bibliografsko kontrolo v državi in izven nje;
 • knjigarnam olajšati razvrščanje v tematske sklope.

Za CIP potrebujemo:

 • notranjo naslovno stran;
 • ostale prednje strani;
 • kazalo vsebine;
 • kolofon, ki mora biti v skladu z 8. členom ZOIPub

  ali
   
 • zadnji korekturni izvod.

CIP ni nadomestilo za kolofon. Gradivo prejemamo na naslovu cip@nuk.uni-lj.si.

Narodna in univerzitetna knjižnica ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost posredovanih podatkov, zanje odgovarjajo založniki sami. O kakršnih koli nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na vsebino zapisa, je potrebno Narodno in univerzitetno knjižnico obvestiti takoj, ko pride do teh sprememb. Vsaka publikacija ima lahko samo en zapis CIP.

Katere publikacije imajo CIP in so obvezni izvod ?

 • Atlasi in turistične karte, ki so namenjene prodaji (glej tudi ISBN);
 • Avdiovizualno gradivo z dokumentarno, domoznansko in izobraževalno vsebino;
 • Glasbeni tiski ne glede na naklado (glej tudi ISMN);
 • Knjige;
 • E-knjige in druge elektronske publikacije (na fizičnih nosilcih ali online);
 • Zvočne knjige.

Katere publikacije nimajo CIP in so obvezni izvod?

 • Avdiovizualno gradivo razen gradiva z dokumentarno, domoznansko in izobraževalno vsebino;
 • Brošure in prospekti z namenom množičnega informiranja oz. omejenega obsega;
 • Doktorske naloge, razen če izidejo kot knjižne izdaje;
 • Gledališki listi;
 • Igralne in druge vrste karte kot samostojne enote;
 • Kartografsko gradivo, razen atlasov in turističnih kart, ki so namenjene prodaji;
 • Kartonke brez strnjenega besedila;
 • Lepaki, letaki;
 • Osnovnošolski in srednješolski raziskovalni projekti;
 • Plakati;
 • Pobarvanke brez strnjenega besedila;
 • Posebni odtisi;
 • Prednatisi;
 • Prospekti in brošure z namenom množičnega informiranja oz. omejenega obsega;
 • Razglednice;
 • Razstavni katalogi omejenega obsega;
 • Ročno izdelane knjige, razen faksimile;
 • Rokovniki s strnjenim besedilom;
 • Serijske publikacije;
 • Sestavljanke;
 • Slikovni koledarji;
 • Sudokuji in križanke;
 • Zloženke, tudi tiste s strnjenim besedilom.

Katero gradivo nima CIP in ni obvezni izvod?

 • gradivo s tečajev, delavnic in podobnih oblik izobraževanja, ki je brezplačno razdeljeno udeležencem in vsebuje natisnjene prosojnice;
 • letna poročila za AJPES, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku in ki niso izdana v nakladi najmanj 50 izvodov;
 • magistrske in diplomske naloge, razen če izidejo kot knjižne izdaje;
 • namizni koledarji brez strnjenega besedila;
 • navodila za uporabo, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku;
 • osnovnošolske in srednješolske raziskovalne naloge;
 • publikacije v nakladi do 50 izvodov;
 • rokovniki brez strnjenega besedila;
 • slikovni koledarji, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku;
 • učna gradiva, ki jih pišejo profesorji kot učni pripomoček za svoje učence in dijake;
 • personalizirane knjige.

Koliko časa potrebujemo za CIP?
Kataložni zapis o publikaciji v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravimo v treh delovnih dneh.

Kje naj bo natisnjen CIP?
Založnik tiska CIP v izdelani obliki na hrbtu notranje naslovne strani, ločeno od drugih podatkov. Potrebno je upoštevati obliko, ki jo izdela Narodna in univerzitetna knjižnica.
CIP ni nadomestilo za kolofon.

Primer:

slika

Informacije in odgovornost:
Alenka Kanič
T: 01/5861-333
F: 01/5861-311
E: cip@nuk.uni-lj.si

Metka Kramberger
T: 01/5861-330
F: 01/5861-311
E: cip@nuk.uni-lj.si

Uradne ure:
- od ponedeljka do petka: 9.00–14.00,
na Leskoškovi 12, v Ljubljani.

slika