slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > KNJIŽNIČARJI > Katalogizacija sestavnih delov (člankov)
 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
21. Katalogizacija sestavnih delov (člankov)

TRAJANJE: 1 dan, 8 ur

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1

TERMINA: 26. marec, 8. oktober 2015

ČAS: 9.00 – 17.00

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki katalogizirajo sestavne dele (članke) v sistemu COBISS.SI.

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Priporočljivo je, da imajo opravljen tečaj Katalogizacija kontinuiranih virov. Zaželeno je, da imajo opravljene tudi tečaje za katalogizacijo neknjižnega gradiva, ki jih prav tako izvaja NUK. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.

CILJI: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo sestavnih delov (člankov) v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  1. Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov – definicija sestavnega dela (članka).
  2. Značilna območja Smernic in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
  3. Katalogizacija sestavnih delov (člankov).

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

LITERATURA: Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov. NUK, Ljubljana, 1998; COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001

TEČAJ IZVAJA: Marjeta Šušterčič

KOTIZACIJA: 70 EUR

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na nadaljevalnem tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija (izvaja ga IZUM) oziroma pogoj za pridobitev dovoljenja kategorije B1 za vzajemno katalogizacijo.

slika