slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > KNJIŽNIČARJI > Pridobivanje strokovnih nazivovKontakti slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Pridobivanje strokovnih nazivov

Knjižnični delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/2009, str. 708-714). Z dnem njegove uveljavitve se v delu, kjer so urejene vrste strokovnih kvalifikacij ter pogoji in postopek za njihovo pridobivanje, prenehajo uporabljati določbe Samoupravnega sporazuma o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Ur. l. SRS št. 30/1980).

Vloge za pridobivanje višjih nazivov obravnava Komisija za podelitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki deluje na Ministrstvu za kulturo.

Roka za oddajo vlog: 1. april in 1. oktober.

Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Ministrstva za kulturo, kamor lahko naslovite tudi vsa vprašanja glede pridobivanja višjih nazivov.

slika