slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > KNJIŽNIČARJI > Pridobivanje strokovnih nazivov



Kontakti



 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Pridobivanje strokovnih nazivov

Knjižnični delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/2009, str. 708-714). Z dnem njegove uveljavitve se v delu, kjer so urejene vrste strokovnih kvalifikacij ter pogoji in postopek za njihovo pridobivanje, prenehajo uporabljati določbe Samoupravnega sporazuma o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Ur. l. SRS št. 30/1980).

Vloge za pridobivanje višjih nazivov obravnava Komisija za podelitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki deluje na Ministrstvu za kulturo.

Roka za oddajo vlog: 1. april in 1. oktober.

Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Ministrstva za kulturo, kamor lahko naslovite tudi vsa vprašanja glede pridobivanja višjih nazivov.

slika