slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > KNJIŽNIČARJI > Katalogizacija kontinuiranih virov
 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
20. Katalogizacija kontinuiranih virov

TRAJANJE: 3 dni, 24 ur

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1

TERMINI: 11. – 13. marec (ODPOVEDAN TERMIN!), 5. – 7. oktober 2015 

ČAS: 9.00–16.00 prvi dan, ostali dnevi 8.30–16.00

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki katalogizirajo kontinuirane vire v sistemu COBISS.SI.

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje kategorije A za vzajemno katalogizacijo. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba priložiti k prijavi na tečaj.

CILJI: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kontinuiranih virov v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  1. ISBD(CR) – definicija in zvrsti kontinuiranih virov.
  2. Značilna območja ISBD(CR) in ustrezna polja v formatu COMARC/B.
  3. Katalogizacija serijskih publikacij in integrirnih virov.
  4. ISSN in začasne številke za kontinuirane vire.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

LITERATURA: ISBD(CR). NUK, Ljubljana, 2005; COBISS. COMARC/B Format. IZUM, Maribor; PREKAT. NUK, Ljubljana, 2001; ZNAČKA. NUK, Ljubljana, 2001; Oblika in struktura korporativnih značnic. NUK, Ljubljana, 1997

TEČAJ IZVAJATA: Neja Mlakar, Valentina Velkavrh

KOTIZACIJA: 150 EUR

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na nadaljevalnem tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija (izvaja ga IZUM) oziroma pogoj za pridobitev dovoljenja kategorije B2 za vzajemno katalogizacijo.

slika