slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > SPONZORJI IN DONATORJI> Posvojite knjigoPosvojite knjigo
Iskanje mecenov
Posvojitelji
Kontakti


Diamantna skupina
Zlata skupina
Srebrna skupina
Bronasta skupina
Mikrofilmi slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Posvojitelji


Diamantni

slika


Mercator d.d.

 

Jernej Kopitar: Zapuščina. Rokopisi.

Rokopisna zbirka hrani kar obsežno zapuščino tega velikega znanstvenika. Zlasti pomembni so njegovi jezikoslovni zapiski (Ms 580) in korespondenca z mnogimi pomembnimi znanstveniki njegove dobe (Ms 579).

slika

 

slika


Mercator d.d.

 

Rokopisi Ivana Cankarja

Ivan Cankar: Zapuščina. Rokopisi (30 map).
Obširna zapuščina enega največjih umetnikov slovenske besede vsebuje njegove drame, prozo, poezijo, članke, korespondenco, beležnice, tudi nekaj njegovih risb. Zapuščina je ena od najbolj dragocenih nacionalnih osebnih zbirk.

slika

 

slika    

Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d.
za delo:

Srečko Kosovel: Zapuščina
(13 map); Ms 1385.

Pesniški rokopisi, pisma in korespondenca velikega modernega slovenskega pesnika, katerega letos praznujemo 100 letnico rojstva.

slika

slika


Zlati

slikaBanka Koper d.d. za delo:

 

Gaius Suetonius Tranquilius: Vitae XII caesarum, Bologna 1493
Izvod znanega Svetonijevega dela je vezan v krašeno usnje iz 17. stoletja, pripadal je knjižnici ljubljanskega jezuitskega kolegija.

slika

 

slika


Hypo Group Alpe Adria, Hypo leasing, podjetje za financiranje d.o.o.

Hieronymus Megiser: Dictionarium quatuor linguarum, videlicet Germanicae, Latinae, Illyricae (quae vulgo Sclavonica appellatur) & Italicae sive Hetruscae, impressum Graecii Styriae (i. e. Gradec), 1592; R 19140.
To je prvi večji slovar, v katerem je sistematično obdelan slovenski besedni zaklad. Megiser je uporabil register iz Dalmatinove Biblije in besedni zaklad Bohoričeve slovnice, črpal pa je tudi iz drugih pisnih ali ustnih virov različnih slovenskih narečij.

slika

 

slika


Rotary Club Ljubljana Emona
 

Simon Gregorčič: Poezije 1882; Ms 607.
Znamenita Gregorčičeva rokopisna pesniška zbirka, ki je že ob prvem izidu dobila ime Zlata knjiga.
Poleg Prešernovih Poezij najbolj popularna in največkrat ponatisnjena slovenska pesniška zbirka.
Izvirni zapis z avtorjevo roko (6 snopičev, 98 listov), s podpisom.

slika

slika


Srebrni


Mizarstvo Vidmar Peter Vidmar s.p.
 

Ljudsko zdravilstvo, začetek 18. stoletja, rokopisni zvezek ;
Ms 1483.
Knjiga z opisi bolezni, njihovega zdravljenja in oznakami zdravilnih zelišč. Redkost iz časov, ko še nismo imeli tiskanih zdravilskih knjig.

slika

 

slikaMFC.2, arhiviranje dokumentov, podatkov in informacij d.o.o.
 

Digitalizacija Valvasorjevih del
Topographia Ducatus Carnioliae moderne 1679
Topographia arcium Lambergianarum 1679
Die Ehre des Herzogthums Crain1689
Theatrum mortis humanae tripartitum 1682.

 

slika


Bronasti

slikaSPL Ljubljana d.d., podjetje za poslovanje z nepremičninami in inženiring
 

Modus legendi abbreviaturas, Strasbourg, 1490;
Ti II 17518.
Ena od redkejših in pomembnejših inkunabul iz zbirke NUK. Pravniškemu spisu je privezanih 39 listov, popisanih s pravnimi obrazci ter sklepi generalne sinode v Baslu. Ohranjena je izvirna vezava, ki pa je hudo poškodovana od rabe in lesnih zajedalcev.

slika

 

slika

Občina Lukovica za delo:

Jakob Zupan: Pesmi. Izvirni avtorjev rokopis;
Gradivo je izvirni Zupanov zapis pesmi za Krajnsko čbelico, predvsem za I. in II. zbornik (1831, 1832).

slika

 


Klegrad d.o.o
 

Jernej Basar: Conciones juxta libellum Exercitiorum s. p. Ignatij : in singulas anni Dominicas digestae per.
P. Bartholomaeum Bassar (…) = Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia : sloshene na usako nedelo zhes lejtu. - Labaci [i. e. v Ljubljani]: typis Adami Friderici Reichardt, 1734.

516 str.; R 10174.
Razvojno pomembna zbirka baročnih pridig v slovenščini, ki jih je imel avtor v jezuitskih kolegijih in v ljubljanski stolnici. Odlikujeta jih čvrsta zgradba in značilna baročna poetika. Poškodovana je predvsem vezava volumna.

slika

 

slika

Elpra d.o.o.,
elektromontažno trgovsko podjetje

Franciscus de Zabarellis: Lectura super Clementinis, Torino, 1492; Ti III 16061.
Inkunabula iz knjižnice znanega bibliofila J. K. Seebacha, kar je razvidno iz ekslibrisa na naslovni strani. Izvirna vezava v polusnje in les je slabo ohranjena.

slika

 


Antonija Zalar, odvetnica Trdinova ulica 2
 

Friderik Irenej Baraga:
Otawa Anamie-Misinaigan, Wawiyatanong

1832; R 23404.
Katoliški molitvenik v jeziku Indijancev Otava, kjer je škof Baraga deloval kot misijonar v Arbre Croche ob Michiganskem jezeru. Papir je že močno poškodovan.

slika

 
slika

Skupina Atlantis za delo:

Provisorische Verordnung gegen den Missbrauch der Presse, 1848.
Po sprejetju zakona o tisku 31. marca 1848 je bil, z namenom lažjega izvajanja določil tega zakona, izdan Začasni odlok o zlorabi tiska, ki je na določen način zagotavljal »cenzuro« tiska.

slika

 


Soroptimist Int. Klub za delo:
 

Franc Serafin Metelko: Številiše (Shtevilishe)

slika

 

slika

SRC.si d.o.o., sistemske integracije,
 Tržaška 116, Ljubljana


Josip Murn: Pesmi in romance. Rokopis znamenite pesniške zbirke priljubljenega pesnika slovenske moderne.

 

slika