slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > POKROVITELJI > Podarite nam visokošolski učbenik


IZJAVA o donatorstvu slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Podarite nam visokošolski učbenik

Cenjeni uporabniki, cenjeni prijatelji NUK!

Kot univerzitetna knjižnica bi NUK želel kar najbolje zadovoljevati potrebe in želje študentov ter jim poleg bogate ponudbe elektronskih informacijskih virov omogočati tudi izposojo visokošolskih učbenikov na dom. Prosimo, da nam pri tem pomagate tudi vi in se pridružite donatorjem, ki že sodelujejo z nami ter z darovi bogatijo našo knjižnično zbirko in naše storitve.

Če imate morebiti doma visokošolske učbenike, ki jih za svoje delo oziroma študij ne potrebujete več, in so primerno ohranjeni, jih podarite NUK! Z veseljem jih bomo sprejeli.

Zakaj potrebujemo vašo pomoč?

Zakon o obveznem izvodu publikacij, sprejet leta 2006, je določil, da NUK za knjižnično zbirko prejema le dva izvoda vsake v Sloveniji izdane publikacije. Enega hranimo kot arhivski izvod, drugega pa v skladu z zakonom lahko uporabnikom nudimo le v čitalniških prostorih. Zaradi omejenih sredstev lahko za izposojo na dom kupujemo le najnujnejše visokošolske učbenike, kar pa ne zadošča potrebam študentov po študijski literaturi.

Katere visokošolske
učbenike podariti?

Učbenike, ki so kot obvezna ali priporočena študijska literatura navedeni v obstoječih študijskih programih visokošolskih zavodov. Lahko so v slovenskem ali tujem jeziku.

Kakšni naj bodo
darovani učbeniki?

V knjižnično zbirko lahko vključimo le dobro ohranjeno gradivo, kar pomeni, da ne sme biti fizično poškodovano (npr. poškodbe platnic in hrbta publikacije, manjkajoči listi, podčrtana, označena ali kako drugače poškodovana vsebina).

Kam in kako lahko dostavim
darovane učbenike?

Darovane učbenike sprejemajo zaposleni v oddelku izposoje (pritličje, soba 04). Lahko se oglasite osebno ali pa gradivo v vašem imenu prinese kdo drug. H gradivu ne pozabite priložiti izpolnjene izjave o donatorstvu.

Se lahko zgodi, da darovani
učbenik ne bo vključen
v knjižnično zbirko NUK?

Da. Če bo knjižnica prejela večje število izvodov posameznega učbenika, bo gradivo uporabila v mednarodni zameni gradiv ali ga ponudila ostalim univerzitetnim oziroma visokošolskim knjižnicam, po potrebi pa še ostalim knjižnicam.

Ali bom prejel/a potrdilo o
donatorstvu?

Da. Če nam boste v izjavi o donatorstvu zaupali vaš naslov, vam bomo potrdilo poslali po pošti.

Ali bo moje ime objavljeno na
seznamu donatorjev
visokošolskih učbenikov?

Da, vaše ime bo objavljeno, če boste to dovolili v izjavi o donatorstvu.


Dodatna vprašanja o akciji zbiranja visokošolskih učbenikov naslovite na vodjo Enote za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva, gospo Ireno Sešek (e-naslov: irena.sesek@nuk.uni-lj.si), ki vam bo z veseljem odgovorila nanje.


 

 

slika