slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Knjige v tisku - januar 2013Knjige v tisku - arhiv
Knjige v tisku - impresum slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Knjige v tisku - januar 2013

0 SPLOŠNO


1.
ADAM, Frane
        Stanje in trendi inovacijske ter razvojno raziskovalne uspešnosti v Evropski Uniji - problemi merjenja in kazalnikov / Frane Adam in Dolores Modic. - Ljubljana : Inštitut za razvojne in strateške analize, 2013

ISBN 978-961-92399-8-8

001.891:061.1EU
COBISS.SI-ID 265125632


slika

2.
CREME, Phyllis, 1942-
        Kako pisati na univerzi / Phyllis Creme, Mary R. Lea ; prevedla Mateja Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013

Prevod dela: Writing at university

ISBN 978-961-241-698-0

001.81:378(035)
COBISS.SI-ID 265280256


slika

3.
DRUŠTVO upokojencev (Škofljica)
        Zbornik Društva upokojencev Škofljica 2003-2013 / [avtorji besedil Alojz Žist ... [et al.] ; uredil Alojz Žist ; fotografije arhiv in posamezniki Društva upokojencev Škofljica]. Skrite stezice življenja / [pesmi] Antonija Podlogar ; [ilustracije pesmi članice likovne komisije Društva upokojencev Škofljica]. - Škofljica : Društvo upokojencev, 2013

ISBN 978-961-269-912-3

061.2-057.75(497.4Škofljica)"2003/2013"
821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265203200


slika

4.
        MLADINSKI projektni laboratorij : [projektna publikacija] / [urednica Tjaša Kermc]. - Maribor : Subkulturni azil, 2012 (Postojna : ČukGraf). - (Frontier ; 065)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6620-30-7

061.2-053.6(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 72871937


slika

5.
SRAKA-Šadl, Marija
        Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor : 2. letnik. Del 2, Študijsko gradivo / Marija Sraka-Šadl. - 5. dopolnjena izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. - (Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-160-2

006:663/664(075.8)
COBISS.SI-ID 265288960


slika

6.
        V letu Evropske prestolnice kulture 2012 / [publikacijo uredila Nataša Vihar]. - V Mariboru : Filozofska fakulteta, 2012 ([s. l.] : Tiskarna Saje)

100 izv. - V kolofonu: FF UM v letu Evropske prestolnice kulture

ISBN 978-961-6656-97-9

008(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 72784385


004 RAČUNALNIŠTVOslika

7.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

ISBN 978-961-204-505-0

659.2:004(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 265358592


slika

8.
        UPORABA poslovno-informacijskih rešitev / uredili Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2013. - (Vaje Ekonomske fakultete)

ISBN 978-961-240-255-6

659.23:004(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 265254400


005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENTslika

9.
FISK, Peter Robert
        Poslovni genij / Peter Fisk ; [prevajalka Renata Mihalič]. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2013

Prevod dela: Business genius

ISBN 978-961-91837-7-9

005.336.1
COBISS.SI-ID 240221696


slika

10.
KOS Knez, Silva
        Nekateri vidiki organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na Zavodu RS za šolstvo v letu 2012 / [avtorja Silva Kos Knez, Tomi Deutsch]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012. - (Zbirka S kakovostjo do odličnosti)

ISBN 978-961-03-0074-8

37:005.71(497.4)
COBISS.SI-ID 265313280


slika

11.
KOS Knez, Silva
        Nekateri vidiki organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na Zavodu RS za šolstvo v letu 2012 [Elektronski vir] / [avtorja Silva Kos Knez, Tomi Deutsch]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012. - (Zbirka S kakovostjo do odličnosti)

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/vidiki-org-klime-ZRSS-2012.pdf

ISBN 978-961-03-0075-5 (pdf)

37:005.71(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 265313792


slika

12.
        KULTURA odličnosti in povzetek vloge Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost / [avtorji Marko Lotrič ... [et al.] ; fotografije Design Lojze Tarfila]. - Ljubljana : Lotrič Meroslovje, 2013

ISBN 978-961-93444-0-8

005.336.1
COBISS.SI-ID 265156096


slika

13.
MIHALIČ, Renata
        Kako vodim skupino in tim : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2013. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

ISBN 978-961-92820-8-3

005(035)
COBISS.SI-ID 259134720


slika

14.
MIHALIČ, Renata
        Moja uspešna zaposlitev : veliki priročnik za uspeh pri delu in na delovnem mestu / Renata Mihalič. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2013

ISBN 978-961-92820-0-7

005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 250209024


slika

15.
RIDDERSTRÅLE, Jonas
        Nova energija organizacije / Jonas Ridderstråle, Mark Wilcox ; [prevajalka Renata Mihalič]. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2013

Prevod dela: Re-energizing the corporation

ISBN 978-961-91837-9-3

005.336.1
COBISS.SI-ID 250195712


slika

16.
ROBIČ, Milan
        Etika kreposti : učbenik o učenosti : know how / Milan Robič. - Ruše : www.predsednik-drzave.si, 2013

ISBN 978-961-93330-5-1

174:005
COBISS.SI-ID 265239296


slika

17.
ROBIČ, Milan
        Management rezoniranja : nova znanja za iskanje resnice : postanite zgled, postanite partner : know how / Milan Robič. - Ruše : www.predsednik-drzave.si, 2013

ISBN 978-961-93330-3-7

005
159.947.3
COBISS.SI-ID 265125888


slika

18.
ROBIČ, Milan
        Sectio aurea : posvečeno generaciji ipsilon : postanite zgled, postanite partner : know how / Milan Robič. - Ruše : www.predsednik-drzave.si, 2013

ISBN 978-961-93330-1-3

005
159.947.3
COBISS.SI-ID 265004288


slika

19.
SCHUSTER, Klaus
        [Enajst]
        11 menedžerskih grehov, ki bi se jim morali izogniti : kako se vodilni kadri spravijo ob kariero, razum, zakonskega partnerja in veselje / Klaus Schuster ; [prevedel Aleš Maver]. - 9. natis. - Ljubljana : Časnik Finance, 2013

Prevod dela: 11 Managementsünden, die Sie vermeiden solten

ISBN 978-961-6541-30-5

005(035)
COBISS.SI-ID 265293568


slika

20.
ZAKRAJŠEK, Srečo
        Osnove projektnega dela v multimedijski produkciji : učno gradivo / Srečko Zakrajšek. - Ljubljana : Biteks, 2013

Bibliografija: f. 19-20 in 37-38

ISBN 978-961-90208-4-5

005.8:004.032.6(075.8)
COBISS.SI-ID 265249024


084.11+087.5 STRIPI. SLIKANICEslika

21.
BAN, Tatjana
        Pesmice za 10 prstkov / besedilo in ilustracija Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013

ISBN 978-961-93445-1-4

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 265201920


slika

22.
BOUMANS, Lieve
        Igram se z Nano : knjiga o rački Nani / Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - (Račka Nana)

Prevod dela: Je joue avec Nana. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-30-9

087.5
COBISS.SI-ID 265363456


slika

23.
BOUMANS, Lieve
        Imam 1 leto. Otrok že zna / Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - (Zbirka Zvedavčki)

Prevod dela: Bebe sait deja faire ça

ISBN 978-961-6910-16-3

087.5
COBISS.SI-ID 265061632


slika

24.
BOUMANS, Lieve
        Imam 2 leti. Barve / Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - (Zbirka Zvedavčki)

Prevod dela: Les couleurs

ISBN 978-961-6910-17-0

087.5
COBISS.SI-ID 265061888


slika

25.
BOUMANS, Lieve
        Imam 2 leti. Besede : nalepke / [zasnova, risbe in besedilo] Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Les mots. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-27-9

087.5
COBISS.SI-ID 265361408


slika

26.
BOUMANS, Lieve
        Imam 2 leti. Moj srček že zna / Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - (Zbirka Zvedavčki)

Prevod dela: Mon trésor sait déjà faire ça

ISBN 978-961-6910-19-4

087.5
COBISS.SI-ID 265131264


slika

27.
BOUMANS, Lieve
        Imam 2 leti. Živali na kmetiji : nalepke / [zasnova, risbe in besedilo] Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Les animaux de la ferme. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-26-2

087.5
COBISS.SI-ID 265360128


slika

28.
BOUMANS, Lieve
        Imam 3 leta. Štejem do deset : nalepke / [zasnova, risbe in besedilo] Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Je compte jusqu'à 10. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-29-3

087.5
COBISS.SI-ID 265362688


slika

29.
BOUMANS, Lieve
        Imam 3 leta. Štejem na prste / Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - (Zbirka Zvedavčki)

Prevod dela: Compter sur les doigts

ISBN 978-961-6910-18-7

087.5
COBISS.SI-ID 265062144


slika

30.
BOUMANS, Lieve
        Imam 3 leta. Živali : nalepke / [zasnova, risbe in besedilo] Lieve Boumans ; [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Les animaux. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6910-28-6

087.5
COBISS.SI-ID 265361664


slika

31.
DONALDSON, Julia
        Zverjasec / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The gruffalo

ISBN 978-86-11-17275-0

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 265089024


slika

32.
        GRDI raček. Volk in sedem kozličkov / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno v Indiji). - (Zbirka Uživaj v najljubših pravljicah)

ISBN 978-961-6910-15-6

087.5
COBISS.SI-ID 265063680


slika

33.
KENDA Hussu, Damjana
        Hudojede jagode, opičje norčije in šakalje barabije / Damjana Kenda Hussu ; ilustracije Zarja Menart. - Ljubljana : Forma 7, 2013

ISBN 978-961-6181-81-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265151744


slika

34.
KLOPČIČ, Alenka
        Papiga št. 1 / Alenka Klopčič ; ilustrirala Vesna Arko. - Lukovica : Eko knjiga, 2013

ISBN 978-961-93301-5-9

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265003008


slika

35.
        KNJIGA o džungli : s 40 nalepkami v obliki sestavljanke / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: El libro de la selva

ISBN 978-961-6910-22-4

087.5
COBISS.SI-ID 265303552


slika

36.
KOCJAN Ačko, Darja
        Polž Matic / Darja Kocjan Ačko ; ilustrirala Anamarija Ačko. - Ljubljana : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-640-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265217024


slika

37.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        O požrešni luži / napisala Tatjana Kokalj ; ilustrirala Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2013

ISBN 978-961-93445-2-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265202176


slika

38.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Pravljice za 10 prstkov / besedilo Tatjana Kokalj ; ilustracija Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013

ISBN 978-961-93445-0-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265201664


slika

39.
KRALJIČ, Helena
        Kako raste laž / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Suzi Bricelj. - Jezero : Morfem, 2013

ISBN 978-961-6840-71-2

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265067008


slika

40.
        LEPOTICA in zver : s 40 nalepkami v obliki sestavljanke / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: La bella y la bestia

ISBN 978-961-6910-21-7

087.5
COBISS.SI-ID 265303296


slika

41.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sovica Oka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - (Zbirka Svetlanovčki)

ISBN 978-86-11-14622-5

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 265134848


slika

42.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        V Butalah sejejo sol / Fran Milčinski ; ilustracije Ana Razpotnik Donati. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - (Zbirka Sanjska knjigica)

ISBN 978-961-274-173-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-174-7 (broš.)

821.163.6-93-7
087.5
COBISS.SI-ID 265035776


slika

43.
        MOJCA Pokrajculja : koroška pripovedka / ilustriral Marjan Manček ; [zapisal Vinko Möderndorfer]. - 10. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 978-961-01-1805-3

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 265189632


slika

44.
        PEPELKA. Janko in Metka / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno v Indiji). - (Zbirka Uživaj v najljubših pravljicah)

ISBN 978-961-6910-14-9

087.5
COBISS.SI-ID 265063424


slika

45.
        PIŠEMO v angleščini. 123 / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: Escribo, pinto y borro en ingles

ISBN 978-961-6910-24-8

087.5
COBISS.SI-ID 265340160


slika

46.
        PIŠEMO v angleščini. ABC / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: Escribo, pinto y borro en ingles

ISBN 978-961-6910-25-5

087.5
COBISS.SI-ID 265340416


slika

47.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Mačji zakaji / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žlabudron)

ISBN 978-961-01-2236-4

636.8(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 265316864


slika

48.
        PREVZETNA miška : s 40 nalepkami v obliki sestavljanke / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: La ratita presumida

ISBN 978-961-6910-23-1

087.5
COBISS.SI-ID 265303808


slika

49.
PUCER, Sonja
        Čebelica in potepuh / Sonja Pucer ; ilustrirala Barbara Koblar. - 1. ponatis. - Ljubljana : Viharnik, 2013. - (Zbirka Čarobni jantar ; 15)

O čebeli / Jurij Senegačnik: str. 20-22

ISBN 978-961-6057-87-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265103360


slika

50.
REBA, Matea
        Maruškin svet. Zlata ribica / Mateja Reba ; ilustrirala Tina Perko. - Domžale : Studio Hieroglif, 2013

ISBN 978-961-93125-5-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265366016


slika

51.
SENDAK, Maurice, 1928-
        Tja, kjer so zverine doma / napisal in narisal Maurice Sendak ; [prevedla Jasmina Šuler Galos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Where the wild things are

ISBN 978-961-01-2709-3

821.111(73)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 264993280


slika

52.
        TRIJE prašički. Rdeča kapica / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno v Indiji). - (Zbirka Uživaj v najljubših pravljicah)

ISBN 978-961-6910-12-5

087.5
COBISS.SI-ID 265062912


slika

53.
        TRNULJČICA. Sneguljčica in sedem palčkov / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2013 (natisnjeno v Indiji). - (Zbirka Uživaj v najljubših pravljicah)

ISBN 978-961-6910-13-2

087.5
COBISS.SI-ID 265063168


slika

54.
        VOLK in 7 kozličkov : s 40 nalepkami v obliki sestavljanke / [prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2013

Prevod dela: Los 7 cabritillos

ISBN 978-961-6910-20-0

087.5
COBISS.SI-ID 265303040


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJAslika

55.
ALEKSEJEV, Jure
        Against philosophy / Jure Aleksejev ; translation Jure Aleksejev. - Maribor : Subkulturni azil, 2013 (Postojna : ČukGraf tiskarna). - (Frontier ; 064)

500 izv. - Prevod dela: Proti filozofiji

ISBN 978-961-6620-31-4

101
COBISS.SI-ID 72925441


slika

56.
CONTENT, Élisabeth
        Poroka --- in potem? : graditi, vzdrževati in negovati odnos / Élisabeth Content, Bénédicte Lucereau, Valérie Mathieu ; [prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji)

Prevod dela: Ils se mariéront --- et après?

ISBN 978-961-222-942-9

173.5/.7:159.922.1
COBISS.SI-ID 265358848


slika

57.
DEBELAK, Maja, 1977-
        Ljubezen [Zvočni posnetek] : kako ustvariti pravega partnerja / Dobra vila. - 2. natis. - Kresnice : Divinum, 2013

ISBN 978-961-93306-6-1

159.922.2(086.76)
COBISS.SI-ID 265094912


slika

58.
DEBELAK, Maja, 1977-
        Ljubezen : kako ustvariti pravega partnerja / Dobra vila Maja. - 1. ponatis. - Kresnice : Divinum cor, 2013

ISBN 978-961-93306-7-8

159.922
COBISS.SI-ID 265273344


slika

59.
DEBELAK, Maja, 1977-
        Ljubezen : kako ustvariti pravega partnerja / Dobra vila Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2013

ISBN 978-961-93306-7-8

159.922
COBISS.SI-ID 265241344


slika

60.
HAWKES, Joyce Whiteley
        Zdravljenje na celični ravni : most med dušo in celico / Joyce Whiteley Hawkes ; [prevedla Jedrt Maležič ; spremna beseda Joan C. King]. - Brežice : Primus, 2013. - (Zbirka In zdravje)

Prevod dela: Cell-level healing

ISBN 978-961-6804-81-3

159.922:615.8(035)
COBISS.SI-ID 265004544


slika

61.
JAROSCH, Linda
        Kraljica in divja ženska : živi, kar si! / Linda Jarosch, Anselm Grün ; [prevedla Alenka Novak]. - 3. natis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 174 str. ; 21 cm

Prevod dela: Königin und Wilde Frau

ISBN 978-961-218-779-8

159.922.1-055.2
27-236.5:929
COBISS.SI-ID 265138176


slika

62.
LINN, Dennise
        Razkrijte skrivna sporočila svojega telesa : 28-dnevni program za sijoče zdravje in izjemno vitalnost / Denise Linn ; [prevod Matjaž Juričak. - 1. izd. - Ljubljana : Govinda, 2013

Prevod dela: Unlock the secret messages of your body!

ISBN 978-961-6649-11-7

159.922:615.8
133.2
COBISS.SI-ID 265010688


slika

63.
LUTHRA, Prem
        Hrana je Bog / Prem Luthra ; [prevod Tatjana Medvešek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013

Prevod dela: Food is God

ISBN 978-961-246-408-0 (broš.)
ISBN 978-961-246-409-7 (trda vezava)

133.2
613.2
COBISS.SI-ID 265051136


slika

64.
        OKO [Garnitura] : kabalistični orakelj za novo dobo : 22 kart in navodila za delo s kartami / [avtorice] Vesna Kravcar ... [et al.]. - Ptuj : Amaraia, 2013

ISBN 978-961-93443-0-9

133.3
COBISS.SI-ID 265098752


slika

65.
PARKIN, John C.
        Kurc gleda pot : majhna knjiga, velika modrost / John C. Parkin in Gaia Pollini ; [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: The way of fuck it

ISBN 978-961-01-1756-8

17.023.3
COBISS.SI-ID 265008640


slika

66.
SAGAN, Samuel
        Prebujanje tretjega očesa / Samuel Sagan ; [prevod M. N.]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013

Prevod dela: Awakening the third eye

ISBN 978-961-246-414-1 (broš.)
ISBN 978-961-246-415-8 (trda vezava)

133.2
COBISS.SI-ID 265243136


slika

67.
SANTAYANA, George
        Pogovori v limbu / George Santayana ; [prevod Mitja Uršič ; spremna beseda Marko Uršič]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - (Filozofska zbirka Aut ; 59)

ISBN 978-961-6894-09-8

1Santayana G.
82.0-83
COBISS.SI-ID 265261056


slika

68.
ŠKOF, Lenart
        Etika diha in atmosfera politike : od etike k politiki ali poskus o intersubjektivnosti / Lenart Škof. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012. - (Slovenska filozofska misel ; 14)

ISBN 978-961-213-231-6

172
COBISS.SI-ID 265246208


slika

69.
VARANELLI, Luigi
        Vse, kar hočem vedeti o tebi : psihologija ljubezni in spolnega življenja / Luigi Varanelli. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. L. Varanelli, 2013

ISBN 978-961-269-926-0

177.6:159.922.1
COBISS.SI-ID 265329152


2 VERSTVA. TEOLOGIJAslika

70.
BARBARIČ, Marjana
        Verujem : križev pot / Marjana Barbarič ; [avtor fotografij Andrej Šauperl]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). - (Zbirka Odvalimo kamen ; 4)

500 izv.

ISBN 978-961-265-101-5

27-534.3-312.8
COBISS.SI-ID 72829441


slika

71.
        BOG : orfične himne, odlomki iz Upanišad, gnostičnih spisov in rimske zgodovine / [izbor besedil, avtor pesmi] K. B. Meško. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2013

ISBN 978-961-6654-96-8

29
2-291
COBISS.SI-ID 265105152


slika

72.
ESTÉS, Clarissa Pinkola
        Odveži močno žensko : brezmadežna ljubezen Blažene matere do divje duše / Clarissa Pinkole Estés ; [prevedla Vetra Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] : Matformat)

ISBN 978-961-6359-94-8

27-312.47
COBISS.SI-ID 265348608


slika

73.
FERNÁNDEZ Carvajal, Francisco
        Pogovori z Bogom. Razmišljanja za post, veliki teden in veliko noč / Francisco Fernández-Carvajal ; [prevod Simona Janež]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013. - 796 str. ; 17 cm. - (Knjižnica Beseda med nami ; knj. 1)

Prevod iz: Hablar con Dios

ISBN 978-961-222-886-6

27-565.4/.6
27-584
COBISS.SI-ID 265199872


slika

74.
        GOSPOD, ostani z nami : molitvene ure za duhovne poklice / [zbrala in uredila Štefka Klemen]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2013. - (Hvalite Gospoda ; 59)

1.500 izv.

ISBN 978-961-265-099-5

27-534.35
COBISS.SI-ID 72855041


slika

75.
GRÜN, Anselm
        Boj in ljubezen : kako moški najde pot do sebe / Anselm Grün ; [prevedla Alenka Novak]. - 4. natis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 180 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kämpfen und lieben. - Bibliografija: str. 179-180. - Povzetek

ISBN 978-961-218-721-7

27-236.5:929
159.922.1-055.1
COBISS.SI-ID 265137920


slika

76.
HADJADJ, Fabrice, 1971-
        Vera demonov ali Preseženi ateizem / Fabrice Hadjadj ; [prevod Jasmina Rihar ; spremna beseda Branko Cestnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013

Prevod dela: La foi des démons ou l'athéisme dépassé. - Njegov napuh in njena zmaga / Branko Cestnik: 5-15. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-222-907-8

27-423.5
27-184.3
299.2
COBISS.SI-ID 265100544


slika

77.
IVANČIĆ, Tomislav, 1938-
        Marijin križev pot / Tomislav Ivančić ; [prevod Miran Kelvišar]. - 4. izd. - Turno : Skupnost MiR Slovenija, 2013

Prevod dela: Marijin križni put

ISBN 978-961-93425-5-8

27-532.2-312.8
COBISS.SI-ID 265037568


slika

78.
IVANČIĆ, Tomislav, 1938-
        Pojdi z menoj : srečanje z Jezusom Kristusom na križevem potu / Tomislav Ivančić ; [prevod Miran Kelvišar]. - 4. izd. - Turno : Skupnost MiR Slovenija, 2013

Prevod dela: Pođi za mnom

ISBN 978-961-93425-6-5

27-532.2-312.8
COBISS.SI-ID 265038336


slika

79.
KATEHETSKI simpozij (43 ; 2013 ; Slovenija)
        Izzvana kateheza : zbornik / 43. katehetski simpozij, [Celje, 10.-15. februar 2013, Mirenski grad, 17.-22. februar 2013, Kančevci, 22.-24. februar 2013, Sveti Duh, 4.-6. marec 2013] ; [uredila Simona Jeretina]. - Ljubljana : Slovenski katehetski urad, 2013

ISBN 978-961-92803-3-1

27-47(082)
27-472-051(082)
COBISS.SI-ID 265196800


slika

80.
KOROŠAK, Bruno J.
        Marijina s trnjem posuta življenjska pot / Bruno Korošak. - 3. izboljšana izd. - Nova Gorica : Branko, 2013. - (Frančiškova pot ; 35)

ISBN 978-961-6532-27-3

27-5-312.47
COBISS.SI-ID 265178112


slika

81.
        MOLITVE za otroke : prazniki, sveta maša, bogoslužni slovarček / [besedila zbral Matej Jakopič ; ilustracije Brigita Klajnšek]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2013. - (Hvalite gospoda ; 60)

1000 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-265-103-9

243=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 72928257


slika

82.
        NA poti z don Boskom : gradivo v pripravi na romanje relikvij sv. Janeza Boska / [pripravili Barbara Poredoš ... [et al.] ; uredila Blažka Merkac]. - Ljubljana : Salve, 2013

ISBN 978-961-211-666-8

27-584
COBISS.SI-ID 265190912


slika

83.
NEŽIČ, Julka
        Krst vašega otroka / Julka Nežič ; [spremna beseda Marjan Turnšek ; fotografije Tatjana Splichal, Oton Naglost, arhiv Založbe Družina]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013

ISBN 978-961-222-850-7

27-558.3
COBISS.SI-ID 265099776


slika

84.
NOUWEN, Henri Joseph Michiel, 1932-1996
        Živeti kot ljubljeni : duhovno življenje v sekulariziranem svetu / Henri J. M. Nouwen ; [prevod Katarina Ropret]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013. - (Sol zemlje ; 3)

Izv. stv. nasl.: The life of the beloved

ISBN 978-961-222-885-9

27-584
COBISS.SI-ID 265099520


slika

85.
POIROT-Bourdain, Agathe
        Gledam Jezusa, On gleda mene : mala šola adoracije / besedilo Agathe Poirot-Bourdain ; ilustracije Armelle Joly ; [prevod Katarina Šimenc]. - Ljubljana : Emanuel, 2013

Prevod dela: Je me prépare à l'adoration

ISBN 978-961-93317-5-0

27-532.2-31
COBISS.SI-ID 265005824


slika

86.
RUSTJA, Božo
        Petrova pot / Božo Rustja. - Koper : Ognjišče, 2013

ISBN 978-961-263-108-6

27-584
27-36sv.Peter
COBISS.SI-ID 265186048


slika

87.
SCHUBERT, Linda
        Čudežna ura molitve : spremenila bo vaše življenje / Linda Schubert ; [prevedla Barbara Iršič]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2013

Prevod dela: Miracle hour

ISBN 978-961-222-438-7

27-282.5
COBISS.SI-ID 265100032


slika

88.
        STARE slovenske molitve / uredila, [opombe in spremna beseda] Marija Stanonik ; [uvodna beseda Marjan Pogačnik, Marija Stanonik ; fotografije Klemen Kunaver]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013

ISBN 978-961-222-938-2

27-282.5
COBISS.SI-ID 265177600


slika

89.
        V slavi vstajenja : kronika Kozarjevega leta III / [zbrala in uredila Klavdija Dominko ; fotografije Klavdija Dominko, Lojze Kozar ml. in arhiv župnije Odranci]. - Odranci : Župnija, 2013

ISBN 978-961-91144-6-9

27-774(497.4Odranci)"2012"
COBISS.SI-ID 265174784


slika

90.
ZAJŠEK, Boštjan
        Tudi nam pripada Božje sonce : ob 150-letnici Evangeličanske občine Maribor / Boštjan Zajšek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor ; zv. 37)

200 izv.

ISBN 978-961-6507-52-3

274(497.4Maribor)(083.824)
COBISS.SI-ID 72768769


30+316 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. SOCIOLOGIJAslika

91.
BAKOVNIK, Nina
        Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 / [avtorji Nina Bakovnik, Tadej Beočanin, Janja Jazbar ; strip Zoran Smiljanić]. - Ajdovščina : Mladinski svet, 2013

ISBN 978-961-92943-2-1

316.346.32-053.6(497.4Ajdovščina)"2013/2018"\\ .
352:316.346.32-053.6(497.4)
COBISS.SI-ID 265239040


slika

92.
BLÜMNER, Heike
        Knjiga za ženske / Heike Blümner, Jacqueline Thomae ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Eine Frau, ein Buch

ISBN 978-961-00-1743-1

316.728-055.2
304.3-055.2
COBISS.SI-ID 265089280


slika

93.
DAVIDSON, Basil
        Breme črnega človeka : Afrika in prekletstvo nacionalne države / Basil Davidson ; [prevedel Matija Urbanija]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013. - (Rdeča zbirka)

ISBN 978-961-257-046-0

308(6)
COBISS.SI-ID 265242880


slika

94.
        DRŽAVLJANSKA in domovinska vzgoja ter etika . Učbenik za 8. razred / [avtorji Simona Bezjak ... [et al.] ; ilustracije 123 RF Stock Photos ... [et al.] ; fotografije 123 RF Stock Photos ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2013. - (Zbirka Učbeniška gradiva)

ISBN 978-961-6348-77-5

3(075.2)
37.017.4(075.2)
17(075.2)
COBISS.SI-ID 265343488


slika

95.
FORUM za dialog med vero in kulturo (7 ; 2013 ; Lovran)
        Obrazi revščine : zbornik / VII. forum za dialog med vero in kulturo ; [uredil Milan Knep]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013. - (Zbirka Človek, pot Cerkve)

ISBN 978-961-222-937-5

316.344(082)
330.342.14(082)
COBISS.SI-ID 265093632


slika

96.
GÜRTLER, Helga
        Otroci imajo radi stare starše : priročnik za življenje z vnuki / Helga Gürtler ; prevedla in priredila Tanja Pihlar ; [spremna beseda Božidar Voljč ; ilustrirala Cornelia von Seidlen]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013

Prevod dela: Kinder lieben Großeltern

ISBN 978-961-278-060-9

316.4.051.6
COBISS.SI-ID 265221376


slika

97.
KNEŽEVIĆ Hočevar, Duška
        Etnografija medgeneracijskih odnosov : dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi / Duška Knežević Hočevar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013

ISBN 978-961-254-419-5

316.4.051.6(497.4)
316.334.55(497.4)
COBISS.SI-ID 265065216


slika

98.
MACUH, Bojan
        Uvod v sociologijo / Bojan Macuh. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013 (Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede). - (Zbirka Učbeniki FKPV)

ISBN 978-961-6825-69-6

316(075.8)
COBISS.SI-ID 265284608


slika

99.
ORWELL, George, 1903-1950
        Pot v Wigan / George Orwell ; prevedla Tina Mahkota. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: The road to Wigan Pier

ISBN 978-961-242-566-1

316.343-058.14(410)"19"
316.323.7
821.111-316.2
COBISS.SI-ID 265080064


slika

100.
        SOŽITJE med kulturami : poti do medkulturnega dialoga II / [urednica Maja Lamberger Khatib]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike : Pivec, 2013

300 izv.

ISBN 978-961-6897-16-7

316.72(082)
COBISS.SI-ID 72966401


slika

101.
        STRATEGIJA razvoja romske skupnosti v Pomurju do leta 2020 : pregled stanja, vizija razvoja, programi in projekti za razvoj romske skupnosti v Pomurju / [urednik Romeo Varga, sourednik Samuel Friškič]. - Murska Sobota : Regionalna razvojna agencija Mura, 2013

ISBN 978-961-93442-0-0

308(497.411=214.58)
323.15(497.411=214.58)
COBISS.SI-ID 265092352


slika

102.
        STRATEGIJA za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 [Elektronski vir] : elektronska zbirka / avtorji Nina Bakovnik ... [et al.]. - Ajdovščina : Mladinski svet, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-92943-3-8

316.346.32-053.6(497.4Ajdovščina)"2013/2018"(0 86.034.4)
352:316.346.32-053.6(497.4)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 265250304


311/314 STATISTIKA. DEMOGRAFIJAslika

103.
        FROM traineeship to retirement / [authors Lenart Lah ... [et al.] ; photos Irena Svetin and Lenart Lah ; translator Marina Urbas]. - Ljubljana : Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2013. - (Collection Brochures / Statistical Office of the Republic of Slovenia)

ISBN 978-961-239-262-8
ISBN 978-961-239-263-5 (pdf)

331.5:311(497.4)
COBISS.SI-ID 265164032


32 POLITIKAslika

104.
MARC, Leon
        Dežela priložnosti : kaj je narobe s Slovenijo in kako jo pozdraviti? / Leon Marc ; [spremna beseda Matej Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji)

ISBN 978-961-222-940-5

323(497.4)
COBISS.SI-ID 265210112


slika

105.
        VSAKO leto eno ime : neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske : znanstveno srečanje : mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Šoa - spominjajmo se 2013, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2013 / povzetke referatov zbrala in uredila Marjetka Bedrač ; prevod Hana Kovač, Vera Klopčič, Anna Maria Gruenfelder. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013

120 izv.

323.12(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 72854785


33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVOslika

106.
        DOING business in Slovenia / [prepared by Marijana Bednaš ... [et al.] ; editor Vladoša Milenkovič]. - Ljubljana : CMSR, Centre for International Cooperation and Development, 2013

ISBN 978-961-6038-27-0

338.2(497.4)(035)
339.5/.7(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 265152000


slika

107.
        OVERCOMING the crisis : economic and financial developments in Asia and Europe / edited by Štefan Bojnec, Josef C. Brada, Masaaki Kuboniwa. - Koper : University of Primorska Press, 2012

Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-32-8.pdf

ISBN 978-961-6832-33-5
ISBN 978-961-6832-32-8 (pdf)

339.7(082)
336.71(082)
COBISS.SI-ID 265090816


331 DELOslika

108.
ŠTRAVS, Simona
        Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti / Simona Štravs. - Ljubljana : Dashöfer, 2013

ISBN 978-961-6869-24-9

331.2
336.226.11
657.471.12
COBISS.SI-ID 265251584


34/35 PRAVO. JAVNA UPRAVAslika

109.
        ALPSKI izvidniški vodi Teritorialne obrambe / [uredil Blaž Torkar]. - Bohinjska Bela : Združenje vojaških gornikov Slovenije, 2013

ISBN 978-961-269-913-0

356.114(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 265208832


slika

110.
DEČMAN Dobrnjič, Olga
        Od nasilja k nenasilju [Elektronski vir] / Olga Dečman Dobrnjič, Milan Pagon in Majda Pšunder. - 1. izd. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta ; Ljubljana : Društvo za socialo, preventivo, izobraževanje in razvoj Slovenije, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-6731-07-2 (Evropska pravna fakulteta)

343.615
343.615:37(497.4)
COBISS.SI-ID 265134080


slika

111.
        DOKTRINA vojaške strateške rezerve Republike Slovenije. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, 2012

ISBN 978-961-92644-9-2

355.02(497.4)
COBISS.SI-ID 265221888


slika

112.
HEDL, Dušan
        Podjetništvo v kulturi / Dušan Hedl. - Maribor : Subkulturni azil, 2012 (Postojna : Čukgraf). - (Frontier. Teorija ; 063)

500 izv.

ISBN 978-961-6620-32-1

351.85
COBISS.SI-ID 72968449


slika

113.
        KAZENSKO pravo. Splošni del / Ljubo Bavcon ... [et al.]. - 6. izd., 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013

ISBN 978-961-204-503-6

343.2(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 265110016


slika

114.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) : (neuradno prečiščeno besedilo) ; Zakon o financiranju občin (ZFO-1). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

ISBN 978-961-204-502-9

352(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 265008128


slika

115.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Gospodarski oddelek
        Zbirka odločb : 2009-2012 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Gospodarski oddelek ; [redakcijski odbor Vladimir Balažic, Vladimir Horvat, Nevenka Rihar ; sodelovanje pri redakciji lastnih odločb in oblikovanje jeder zanje Vladimir Balažic ... [et al.] ; stvarno kazalo Nevenka Rihar ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2013

ISBN 978-961-247-236-8

347.991(497.4)"2009/2012"(094.9)
347:347.991(497.4)"2009/2012"
COBISS.SI-ID 265295872


36 SKRBSTVO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVOslika

116.
NAJRAJTER, Dora
        Pravo in vodenje dokumentacij v sociali : 1. letnik. Študijsko gradivo : izredni študij / Dora Najrajter. - 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. - (Zbirka Višješolski študijski program Organizator socialne mreže)

ISBN 978-961-258-158-9

364:002(075.8)
364:34(075.8)
COBISS.SI-ID 265176320


slika

117.
RAMOVŠ, Jože, 1947-
        Prostovoljski dnevnik pri osebnem prostovoljskem delu z ljudmi in učenju lepega medčloveškega sožitja / [Jože Ramovš]. - 2. izd. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2013

ISBN 978-961-6128-44-5

364-32
005.966.2
COBISS.SI-ID 265209856


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVOslika

118.
        BODI koroški študent - vabi te ustvarjalno, prijazno in inovativno okolje : informativna publikacija za bodoče študentke in študente o študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec / [uredniki Danica Železnik ... et al.]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2013 (Slovenj Gradec : M. Kopija, Marjeta Cerjak)

200 izv.

378(497.4Slovenj Gradec)
COBISS.SI-ID 72900609


slika

119.
        BRIHTNA glavca za cicibane : naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let] / avtorice Alenka Rot Vrhovec ... [et al.] ; ilustracije Polona Lovšin ... [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

ISBN 978-961-01-2119-0

793.7(02.053.2)
373.2(02.053.2)
COBISS.SI-ID 264976384


slika

120.
CHAVANETTE-Iglesia, Pascale
        Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole / avtorica Pascale Chavanette-Iglesia ; priredba Marina Rugelj, Helena Horvat ; prevod Blaž Rugelj ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths CE1

ISBN 978-961-01-1770-4

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 264977664


slika

121.
COLIN, Pierre, pedagoški svetovalec
        Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole / avtorja Pierre Colin, Pierre-Louis Glaser ; prevod, priredba Marina Rugelj, Andreja Perdih ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths CE2

ISBN 978-961-01-1771-1

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265007104


slika

122.
        EVROPSKI priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih / [avtorji izvirnega pripročnika Maria Gutknecht-Gmeiner ... [et al.] ; avtorji prirejenga priročnika Sonja Klemenčič ... [et al.] ; prevod iz angleščine Barbara Skubic]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2012

ISBN 978-961-6851-20-6

374.7.048(035)
374.7:005.336.3(035)
COBISS.SI-ID 264963584


slika

123.
FAKULTETA za matematiko in fiziko (Ljubljana). Oddelek za matematiko
        Matematika : študijski programi 1. stopnje / [urednik Tomaž Košir ; fotografija Tomaž Lunder ... et al.]. - V Ljubljani : Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, 2013

ISBN 978-961-6619-15-8

378.016:51(497.4Ljubljana)(073)
COBISS.SI-ID 264996096


slika

124.
GRISON, Stéphanie
        Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole / avtorici Stéphanie Grison, Isabelle Petit-Jean ; prevod, priredba Marina Rugelj, Karmen Kranjec Klopčič ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths CP

ISBN 978-961-01-1769-8

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 264976640


slika

125.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za angleščino v 4. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-01-1807-7

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 264973568


slika

126.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Mlinček 1. Vadnica za matematiko za 1. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-241-653-9

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265327872


slika

127.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Mlinček 2. Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, Tanja Pristovnik ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 104 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-241-574-7

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265328128


slika

128.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-705-5

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265339392


slika

129.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole. Učbenik / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-702-4

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 265337856


slika

130.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mlinček 1. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 89, [3] f. barvnih pril. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-241-652-2

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265327360


slika

131.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mlinček 2. Vadnica za slovenščino za 2. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević, Ivan Mitrevski ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Bigstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji)

ISBN 978-961-241-573-0

811.163.6(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265328384


slika

132.
KORDIGEL Aberšek, Metka
        Lili in Bine 3. [Berilo za tretji razred osnovne šole] / Metka Kordigel Aberšek ; [ilustracije Jure Kralj, Tina Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013

ISBN 978-961-271-278-5

821-82(075.2)
COBISS.SI-ID 265179392


slika

133.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine. [Delovni zvezek za opismenjevanje] / [Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; ilustracije Uroš Hrovat, Igor Šinkovec, Gyldendal ; fotografije Milka Kern, Majda Pipan]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-315-7

003-028.31(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 264828928


slika

134.
KRNEL, Dušan
        Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

Vsebina:
Del 1 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Zakaj tako), Mojca Pečar (soavtorica poglavij Z druge strani vidim drugače, Na poti v šolo)]
Del 2 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Družine), Mojca Pečar (soavtorica poglavja Na cesti)]
Del 3

ISBN 978-961-241-649-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-650-8 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-651-5 (zv. 3)

5(075.2)
51(075.2)
811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 265327104


slika

135.
        KURIKULUM za vrtce : predšolska vzgoja v vrtcih / [besedilo so pripravili Eva D. Bahovec ... et al.] ; [izdajatelj] Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za razvoj šolstva. - 2. izd., 10. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 78 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 76-78

ISBN 978-961-234-613-3 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)

373.2.016
COBISS.SI-ID 265359104


slika

136.
        LOCARE : low carbon economy regions / [urednica Nataša Kristan Primšar ; prevajalka Tilka Sever]. - Kranj : Tehniški šolski center, 2012

ISBN 978-961-90607-9-7

37.091.6:620.9(082)
628.4.032:502(082)(082)
COBISS.SI-ID 265090304


slika

137.
MANFREDA Kolar, Vida
        Tretja matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

ISBN 978-961-01-2657-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2658-4 (zv. 2)

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265045504


slika

138.
        MATEMATIKA. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorice Sylvie Chavaroche ... [et al.] ; priredba Marina Rugelj, Irena Demšar ; prevod Ana Marija Toman ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba del: Je comprends tout. Maths CM1 ; Je comprends tout. Maths CE2

ISBN 978-961-01-1772-8

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265007360


slika

139.
        MLINČEK 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-241-519-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-557-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-572-3 (zv. 3)

5(075.2)
51(075.2)
811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 265328640


slika

140.
MOL, Hans
        Magic adventure 1. Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika / Hans Mol ; [ilustracije Franfou ; fotografije Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013. - 71 str., [2] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-955-8

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265280512


slika

141.
        O naravi učenja : uporaba raziskav za navdih prakse / uredili Hanna Dumont, David Istance in Francisco Benavides ; [prevedli Sonja Sentočnik ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012

Prevod dela: The nature of learning : using research to inspire practice

ISBN 978-961-03-0073-1

37.015.3(082)
159.953.5(082)
COBISS.SI-ID 265132032


slika

142.
        OKOLJE in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole / Dušan Krnel ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

Vsebina:
Zv. 1 / [ilustratorji Davor Grgičević, Jože Glad, Robert Fister]. - 56 str.
Zv. 2 / [ilustrator Davor Grgičević]. - 52 str.

ISBN 978-961-241-541-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-549-5 (zv. 2)

5(075.2)
3(075.2)
COBISS.SI-ID 265342976


slika

143.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Dušan Krnel... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 59 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 29 cm + 1 list

ISBN 978-961-241-621-8

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265329408


slika

144.
        OŠ Ivanjkovci : z malimi koraki do velikih zgodb : 130 let OŠ Ivanjkovci / [uredili Brigita Fridl in Mojca Grula]. - Ivanjkovci : OŠ ; Ormož : Občina, 2013 ([Gorišnica] : Alinea)

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik ob 130-letnici OŠ Ivanjkovci. - 400 izv.

373.3(497.4Ivanjkovci)"1883/2013"(082)
COBISS.SI-ID 72841473


slika

145.
SLIVAR, Branko
        Na poti k dobremu počutju : obvladovanje stresa v šoli - teoretični vidik : knjiga za ravnatelje in učitelje o obvladovanju stresa na ravni šole in na ravni posameznika / Branko Slivar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013

ISBN 978-961-03-0048-9

37.011.3-051:159.944
159.913:37.011.3-051
COBISS.SI-ID 265270528


slika

146.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 4., 5. in 6. razredu : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča / Lilijana Štepic ; [ilustracije Marcel-Talt Lah]. - 1. izd., 13. natis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2013

ISBN 978-961-90689-2-2

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 264994560


slika

147.
        TECHNICAL creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product : from the kindergarten to the technical faculty : 12th international science symposium, 17.-19. April 2013, Portorož, Slovenia : proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca do fakultetnega tehniškega študija : 12. mednarodni znanstveni posvet, [17.-19. april 2013, Portorož, Slovenia] : zbornik prispevkov / edited by Jožica Bezjak. - Ljubljana : Somaru, 2013

Publikacija izšla skupaj z elektronsko verzijo na CD-ROM-u

ISBN 978-961-6728-32-4

37.016:62(082)
COBISS.SI-ID 265003264


slika

148.
        TECHNICAL creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product [Elektronski vir] : from the kindergarten to the technical faculty : 12th international science symposium, 17.-19. April 2013, Portorož, Slovenia : proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca do fakultetnega tehniškega študija : 12. mednarodni znanstveni posvet, [17.-19. april 2013, Portorož, Slovenia] : zbornik prispevkov / edited by Jožica Bezjak. - Ljubljana : Somaru, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6728-33-1

37.016:62(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 265003520


slika

149.
        VREDNOTE, prepričanja in dileme v vrtcu / [uredniški odbor Betka Vrbovšek, Marjeta Domicelj, Jurij Smerdelj]. - Ljubljana : Supra, 2013

ISBN 978-961-92500-9-9

373.2(082)
COBISS.SI-ID 265123584


slika

150.
        ZNANKA ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole. Samostojni delovni zvezek / Draga Jeretina Anžin ...[et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-704-8

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265338880


379.8 PROSTI ČAS. LJUBITELJSTVOslika

151.
BAN, Tatjana
        Otrok ustvarja voščilnice / [avtorica, ilustracija Tatjana Ban ; fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2013

ISBN 978-961-93445-3-8

745.54:379.826(02.053.2)
COBISS.SI-ID 265202432


slika

152.
GEOGRAFSKI raziskovalni tabor (16 ; 2012 ; Brežice)
        Občina Brežice : obmejnost kot priložnost brezmejnih možnosti / 16. geografski raziskovalni tabor, Brežice, 7.-15. 7. 2012 ; [uredniki Simon Koblar ... et al.]. - Ljubljana : Društvo mladih geografov Slovenije, 2013

ISBN 978-961-93437-1-5

913(497.4Brežice)(082)
379.825(497.4Brežice)"2012"
COBISS.SI-ID 265192192


slika

153.
LJUBLJANSKI festival kulturno-umetnostne vzgoje (5 ; 2013)
        Bobri / 5. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, od 26. januarja do 9. februarja 2013 ; [avtorji besedil Anka Bogataj ... [et al.] ; urednica Tina Malič]. - Ljubljana : Slovensko mladinsko gledališče, 2013

ISBN 978-961-92045-7-3

7.079(497.4Ljubljana)"2013"(083.97)
379.822-053.5:7.079
COBISS.SI-ID 265151232


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLORAslika

154.
        The INTERPLAY of performances, performers, researchers, and heritages / edited by Jurij Fikfak and Laurent Sébastien Fournier. - Ljubljana : Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing, 2012

ISBN 978-961-254-424-9

39(082)
COBISS.SI-ID 265279744


slika

155.
MAUČEC, Ivan
        Ftìjčje gostüvanje / Ivan Maučec ; [fotografije arhiv Ivan Maučec]. - Beltinci : samozal., 2013 ([Lendava] : Arma)

Nasl. v kolofonu: Ftijčje gostüvanje. - 600 izv.

398.332.1
COBISS.SI-ID 72850689


slika

156.
MRKUN, Anton
        Narodopisna knjižnica / zbral Anton Mrkun ; risbe Tone Ljubič ; [razpravljalni del Mihael Glavan ... [et al.] ; uredniki Mihael Glavan, Ivan Grandovec, Drago Samec]. - 1. izd. - Grosuplje : Mestna knjižnica, 2013. - (Knjižna zbirka Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje ; 3)

Vsebina na nasl. str: Kmetijstvo ; Obrti in trgovina

ISBN 978-961-92529-3-2

39(497.434)
COBISS.SI-ID 265253120


slika

157.
        POJTE, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; naslikala Marlenka Stupica. - 13. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD (13 min, 51 sek). - (Zbirka Deteljica)

ISBN 978-961-01-0978-5

398.831(497.4)(02.053.2)
398.831(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 265136128


slika

158.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Maske danes, obrazi jutri : karnevalska kultura na Slovenskem v XX. stoletju / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013

ISBN 978-961-6665-26-1

394.25(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 265305088


slika

159.
ŽAGAR, Matija
        Kostel in Kostelci, takrat ko so še murenčki peli : Kosteu i Kosteuci, onda ko so iše krikaci popevalï / Matija Žagar Tiče Mavrčki Dolenji ; [spremna beseda Anita Matkovič ; fotografije Matija Žagar in drugi]. - Koper : Tiskarna Vek, 2013

ISBN 978-961-269-927-7

39(497.4Kostel)
908(497.4Kostel)
COBISS.SI-ID 265329920


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDEslika

160.
        AKTIVNO v naravoslovje 1. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo ... [et al.] ; [ilustracije Andrej Kustec, Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2013

2.000 izv.

ISBN 978-961-02-0116-8

5(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 265121792


slika

161.
        ASTRONOMI v Kmici : petnajstič / [urednik Mitja Slavinec]. - [Murska Sobota] : AD Kmica : ZOTKS, 2013 ([Murska Sobota] : AIP Praprotnik)

400 izv.

ISBN 978-961-92312-3-4 (AD Kmica)

520/524:379.825-053.6(497.4-18)(082)
COBISS.SI-ID 72761601


slika

162.
BAJD, Barbara
        Moji prvi kopenski polži : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Luka Praprotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013

ISBN 978-961-6882-06-4

594.38.081.12(02.053.2)
COBISS.SI-ID 265134592


slika

163.
DOLENC, Darko
        Praktikum iz organske kemije / [avtor, slike in risbe] Darko Dolenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013

ISBN 978-961-6756-38-9

547(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 265176576


slika

164.
ERDANI-Kreft, Mateja
        Celična biologija z osnovami klasične genetike / Mateja Erdani Kreft, Andreja Erman, Daša Zupančič. - 1. ponatis. - V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2013

ISBN 978-961-267-004-7

576.3(075.8)
576.3(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 265150208


slika

165.
GABRIČ, Alenka
        Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred devetletne osnovne šole / avtorici Alenka Gabrič, Lenka Žigon ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog z rešitvami za kemijo v 8. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-01-2126-8

54(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 264974592


slika

166.
HOPPE, Ansgar
        Alpske cvetlice / Hoppe ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013

Prevod dela: Blumen der Alpen

ISBN 978-961-6893-19-0

581.9(234.3)(035)
COBISS.SI-ID 265045760


slika

167.
LANG, Angelika
        Ptice : [opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst] / Angelika Lang ; [prevedla Petra Piber]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Nemčiji). - 256 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Narava na dlani)

Prevod dela: Vögel. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2635-5

598.2(4)(035)
COBISS.SI-ID 265144064


slika

168.
MALEK, Nevenka
        Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Laboratorijske vaje / Neva Malek. - 3. spremenjena izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013 (Maribor : GBT Marksl). - (Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-161-9

663/664:543.06(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 265298688


slika

169.
MALEK, Nevenka
        Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Študijsko gradivo / Neva Malek. - 1. izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013 (Maribor : GBT Marksl). - (Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-102-2

663/664:543.06(075.8)
COBISS.SI-ID 265299200


slika

170.
        MATEMATIČNE naloge raziskave TIMSS : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja : 4. in 8. razred / uredila Barbara Japelj Pavešić. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2011 ; zv. IV)

ISBN 978-961-270-123-9

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265221120


slika

171.
MODEC, Barbara
        Vaje iz spektroskopije / Barbara Modec in Nina Lah. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013

ISBN 978-961-6756-37-2

543.42(075.8)(076.5)
638.5(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 265090048


slika

172.
NAHBERGER Marčič, Vida
        Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 1, Mikrobiologija : laboratorijske vaje / Vida Nahberger Marčič. - 3. spremenjena izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013 (Maribor : GBT Marksl). - (Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-163-3

579.67(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 265299712


slika

173.
NAHBERGER Marčič, Vida
        Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 1, Mikrobiologija : študijsko gradivo / Vida Nahberger Marčič. - 3. spremenjena izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013 (Maribor : GBT Marksl). - (Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-162-6

579.67(075.8)
COBISS.SI-ID 265299456


slika

174.
        NARAVOSLOVNE naloge raziskave TIMSS : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja : 4. in 8. razred / [uredila Karmen Svetlik]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2011 ; zv. III)

ISBN 978-961-270-124-6

5(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 265185280


slika

175.
        PTICE okoli nas / [avtorji besedil Damijan Denac ... [et al.] ; avtorji fotografij Dejan Bordjan ... [et al.] ; zbrala in uredila Eva Vukelič]. - Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2012

ISBN 978-961-6674-17-1

598.2
COBISS.SI-ID 265150976


slika

176.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Saša Aleksij Glažar, Mitja Slavinec ; [ilustracije in tehniške risbe Andrej Kustec ... [et al.] ; fotografije Miran Udovič ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2013

ISBN 978-961-02-0115-1

5(075.2)
COBISS.SI-ID 265137664


slika

177.
WALKER, Richard, 1951-
        Kdo sem jaz? : kako možgani, geni in telo sodelujejo, da nastaneš Ti / Richard Walker ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

Prevod dela: Who am I?

ISBN 978-961-00-1736-3

572(02.053.2)
COBISS.SI-ID 265004800


61 MEDICINAslika

178.
ADAM, Eva
        Dajmo se dol. Del 3, Seksualni kvocient : za več veselja pri spolnosti / Eva Adam ; [prevod Ernest Jeler ; ilustracije Dunja Kofler]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga / Prešernova družba)

Prevod dela: Der Sexquotient

ISBN 978-961-6512-65-7

613.88(035)
COBISS.SI-ID 231521280


slika

179.
        AVDIOMETRIJA, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi : učbenik za tečajnike avdiometrije in vestibulometrije, avdiološke elektroakustike, defektologe, študente splošne in dentalne medicine, specializante otorinolaringologije in nevrologije ter specializante medicine dela, prometa in športa / [urednik Saba Battelino]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete : Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center, 2013

ISBN 978-961-267-057-3 (Medicinska fakulteta)

616.28-072.7(075)
616.28-008.5-072(075)
COBISS.SI-ID 265242624


slika

180.
DELAVNICA o alergijskih kožnih boleznih (2012 ; Zgornji Brnik)
        Zbornik predavanj strokovnega srečanja / Delavnica o alergijskih kožnih boleznih - AKB, Zgornji Brnik, 21. september 2012 ; [organizatorji] Dermatovenerološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana [in] Katedra za dermatovenerologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani [in] Združenje slovenskih dermatovenerologov ; [urednik Tomaž Lunder]. - Ljubljana : Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2013

ISBN 978-961-92387-4-5

616.5-056.43(082)
COBISS.SI-ID 265055488


slika

181.
        EKSTRAVAZACIJA protirakavih zdravil : priročnik / [urednica Marjana Bernot ; ilustratorka Simona Čefarin]. - Ljubljana : Onkološki inštitut, 2013

ISBN 978-961-6071-78-9

616-006-085(035)
COBISS.SI-ID 265191680


slika

182.
ELEKTROFIZIOLOŠKO usmerjen simpozij o atrijski fibrilaciji pri nas z mednarodno udeležbo (3 ; 2013 ; Maribor)
        Atrijska fibrilacija : klinični in elektrofiziološki pristop k diagnozi in terapiji / Tretji elektrofiziološko usmerjen simpozij o atrijski fibrilaciji pri nas z mednarodno udeležbo ; [uredništvo Damijan Vokač, Franjo Naji]. - Maribor : Klinika za interno medicino, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Univerzitetni klinični center, 2013

ISBN 978-961-6909-03-7

616.12-008.313(082)
COBISS.SI-ID 265280000


slika

183.
FRAWLEY, David
        Joga zelišč : ajurvedski vodnik po zeliščarstvu / David Frawley, Vasant Lad ; [prevedel Janez Kristijan Hiti]. - Ljubljana : Orbis, 2013

Prevod dela: Yoga of herbs

ISBN 978-961-6372-79-4

615.8(540):615.322
COBISS.SI-ID 265083648


slika

184.
        IZBOLJŠANJE kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske : zbornik projekta LQ-CELIAC 2012 / [avtorji besedila Jasmina Dolinšek ... [et al.] ; [prevod povzetkov Jolanda Császár]. - 1. izd. - Maribor : Slovensko društvo za celiakijo, 2013 ([s. l.] : Tiskarna Petrič)

2.000 izv. - Besedilo v slov. in povzetki prevedeni v madž.

616.341-008.1(497.111)(082)
COBISS.SI-ID 72853249


slika

185.
JOANNIDES, Paul
        Dajmo se dol : celovit vodnik skozi čudoviti svet spolnosti za odrasle vseh starosti! / avtor Paul Joannides ; [prevod Tamara Zalokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2013. - 2 zv. - (Zbirka Žepna knjiga / Prešernova družba)

Prevod dela: Guide to getting it on!

ISBN 978-961-6831-09-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-6831-10-9 (zv. 2)

613.88(035)
COBISS.SI-ID 265053440


slika

186.
KOŠOROK Humar, Alenka
        Hormonska joga : poetično dinamični priročnik za uravnoteženo hormonsko življenje / [napisala] Alenka Košorok Humar ; [spremno besedo napisala Ifigenija Simonovič ; fotografirala Milena Rupar]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013

ISBN 978-961-6359-91-7

615.851.8
612.43
COBISS.SI-ID 265187584


slika

187.
LEKARNE (Maribor)
        Lekarne Maribor : 50 let / [besedilo Senka Dreu ; fotografije arhiv Založba Ostroga, arhiv Lekarne Maribor, Martin Radovanovič]. - Maribor : Ostroga, 2013

ISBN 978-961-6903-02-8

615.1(497.4Maribor)(091)
COBISS.SI-ID 265054720


slika

188.
MAYER, Johannes Gottfried
        Priročnik samostanskega zdravilstva / Johannes Gottfried Mayer, Bernhard Uehleke, Kilian Saum ; [ilustracije rastlin Susanne Bräunig, Herald Vorbrugg ; prevod iz nemščine Marja Goršek Konečnik]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Arkadija, 2013

1.000 izv.

ISBN 978-961-6451-20-8

615.322(035)
615.89:27-523.6(035)
COBISS.SI-ID 265143040


slika

189.
MILJKOVIĆ, Jovan, 1949-
        Kožne in spolne bolezni : skripta za študente / Jovan Miljković. - Maribor : Fakulteta za zdravstvene vede, 2013

500 izv.

ISBN 978-961-6254-51-9

616.5(075.8)
616.97(075.8)
COBISS.SI-ID 72782081


slika

190.
POVŠNAR, Erika, 1955-
        Kopanje novorojenčka [Videoposnetek] / Erika Povšnar, Marija Jenko ; režija Milan Lebar. - Kranj : OZG OE Zdravstveni dom, Zdravstveno vzgojni center, 2013

Produkcija: Video Oskar. - 30 izv.

ISBN 978-961-269-910-9

613.953(035)
COBISS.SI-ID 265152512


slika

191.
RICCI, Kayla
        Skrivnosti Kamasutre in drugi užitki z Vzhoda / Kayla Ricci ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

ISBN 978-961-01-2761-1

613.88(035)
COBISS.SI-ID 265074432


slika

192.
ROBIDA, Andrej
        Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov : sistematična analiza globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje : priročnik / Andrej Robida. - 1. izd. - Bled : Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt, 2013

ISBN 978-961-269-925-3

614.25
COBISS.SI-ID 265317376


slika

193.
SIMPOZIJ Ženski spolni hormoni v klinični praksi (2013 ; Ljubljana)
        Zbornik prispevkov / Simpozij Ženski spolni hormoni v klinični praksi, Ljubljana, 25. januar 2013 ; [urednica Lucija Vrabič Dežman]. - Ljubljana : Združenje za ambulantno ginekologijo - Slovensko zdravniško društvo, 2013

ISBN 978-961-6456-78-4

618(082)
COBISS.SI-ID 265223424


slika

194.
SLOVENSKA konferenca o komorbidnosti - obravnavi oseb z duševnimi motnjami in boleznijo odvisnosti (dvojnimi diagnozami) (2013 ; Ljubljana)
        Program : povzetki / Slovenska konferenca o komorbidnosti - obravnavi oseb z duševnimi motnjami in boleznijo odvisnosti (dvojnimi diagnozami), 30. in 31. januar 2013, Cankarjev dom, Klub CD, Ljubljana ; [urednika Andrej Kastelic, Tatja Kostnapfel Rihtar]. - Ljubljana : Prohealth, 2013. - (Odvisnosti ; 2013, 13. Supl. ; 1)

ISBN 978-961-91390-5-9

616.89-008.1-06(082)
613.8(082)
COBISS.SI-ID 265209600


slika

195.
SLOVENSKO srečanje o klinični farmakologiji (1 ; 2013 ; Ljubljana)
        Varna uporaba zdravil : zbornik prispevkov / 1. slovensko srečanje o klinični farmakologiji, Ljubljana, 25. januar 2013 ; [urednik Miran Brvar]. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo, 2013

ISBN 978-961-6456-77-7

615.065(082)
COBISS.SI-ID 265169920


slika

196.
SLOVENSKO-hrvaško srečanje intenzivistov (2013 ; Golte)
        Zbornik predavanj / Slovensko-hrvaško srečanje intenzivistov 2013 ; [urednika Roman Parežnik, Štefan Grosek]. - Ljubljana : Slovensko združenje za intenzivno medicino, 2013

ISBN 978-961-6373-33-3

616-083.98(082)
COBISS.SI-ID 265081344


slika

197.
ŠOLA za klinične mentorje (6 ; 2013 ; Ljubljana)
        Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje / 6. šola za klinične mentorje, Ljubljana, 31.1.2013 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013 (Ljubljana : Salve)

150 izv.

ISBN 978-961-6888-05-9

616-083(082)
COBISS.SI-ID 72774401


slika

198.
        TAKO mladi, kot se počutite : vodnik za aktivno življenje v zrelih letih / [avtorice Elizabeth Adlan ... [et al.] ; redakcija slovenske izdaje Tine Logar ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: As young as you feel. - Na nasl. str.: Reader's Digest. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-2676-8

613.98(035)
COBISS.SI-ID 265356544


slika

199.
TLAKER Žunter, Vesna
        Nega suhe in občutljive kože / [avtorica Vesna Tlaker Žunter]. - Ljubljana : Janssen, 2013

ISBN 978-961-91470-7-8

616.36-002-085
615.065:616.5
COBISS.SI-ID 265266944


slika

200.
        UPORABNA kardiologija 2013 : dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore : poudarki in nasveti, Portorož, 31. januar - 2. februar 2013 / urednik Marko Gričar. - Ljubljana : Edumedic, 2013

ISBN 978-961-269-922-2

616.12(082)
COBISS.SI-ID 265283072


slika

201.
        UPRIMO se raku : preventiva, zgodnje odkrivanje, zdravljenje / [strokovni avtorji Marcus Oehlrich ... [et al.] ; slikovno gradivo Christina Horut ; prevedla Lydia Frece]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Krebs vorbeugen und bekämpfen

ISBN 978-961-01-2699-7

616-006(082)
COBISS.SI-ID 265158400


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE NEZGOD. RDEČI KRIŽslika

202.
KROFLIČ, Milan
        Priročnik za uporabo prenosnih lestev v gasilstvu / Milan Kroflič. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2012

ISBN 978-961-6482-20-2

614.847.1(035)
COBISS.SI-ID 265294080


slika

203.
VOZELJ, Jože, 1943-
        Aparati in oprema za zaščito dihalnih organov / Jože Vozelj. - (Ponatis dopolnjene izd.). - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2013

ISBN 978-961-90674-8-2

614.84:614.894
COBISS.SI-ID 265218560


62+66/69 INŽENIRSTVO. TEHNOLOGIJA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTIslika

204.
ARZENŠEK Pinter, Rosvita
        Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 2, Biotehnologija. Laboratorijske vaje / Rosvita Arzenšek Pinter. - 1. dopolnjena izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. - I, 24 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana)

Bibliografija: str. 24

ISBN 978-961-258-132-9

60(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 265207808


slika

205.
ARZENŠEK Pinter, Rosvita
        Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 2, Biotehnologija. Študijsko gradivo / Rosvita Arzenšek Pinter. - 3. prenovljena izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, OE Višja strokovna šola, 2013. - (Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-159-6

60(075.8)
COBISS.SI-ID 265207296


slika

206.
KONFERENCA kakovosti (12 ; 2013 ; Velenje)
        Odpadna embalaža in komunalni odpadki med monopolom in trgom : zbornik referatov / 12. konferenca kakovosti, Velenje, 15. 11. 2012 ; [ureditev zbornika Vilma Fece]. - Velenje : Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem : Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, 2013

ISBN 978-961-6666-72-5 (GZS)

628.4(497.4)(082)
628.477.6:620.21(082)
COBISS.SI-ID 265010432


slika

207.
        LABORATORIJSKE vaje iz OE II : študijsko leto 2012/2013 / Iztok Humar ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2013

ISBN 978-961-93299-2-4

621.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 265041664


slika

208.
SMOLE, Franc, 1956-
        Polprevodniška elektronika / Franc Smole ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2013

ISBN 978-961-243-224-9 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.382.2/.3(075.8)
COBISS.SI-ID 265293824


slika

209.
STROKOVNI seminar Optične komunikacije (2013 ; Ljubljana)
        Optične komunikacije : zbornik = Optical communications : proceedings / Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 30 January - 1 February 2013 ; uredila (ed.) Boštjan Batagelj, Jožko Budin ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko = [editor] Faculty of Electrical Engineering. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2013

ISBN 978-961-243-223-2 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.39:537.533.3(082)
COBISS.SI-ID 265242368


slika

210.
        SUHOMONTAŽNA gradnja : standardizirani popisi del, pravila za obračun in normativi / [avtorji Franc Markovič ... et al.]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Odbor izvajalcev suhomontažnih del, 2013

ISBN 978-961-6560-42-9

692.2.057(083.7)
COBISS.SI-ID 265218816


slika

211.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik iPhone : uporaba in triki za iPhone / Matjaž Štrancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt, Janez Jožef Starc, Matej Butala. - Ljubljana : Štrancar.com, 2013

ISBN 978-961-6877-08-4
ISBN 978-961-6877-09-1 (ePub)

621.395.721.5:004.7(035.034.2)
COBISS.SI-ID 265216768


slika

212.
VESENJAK, Matej
        Strojni elementi : preračun s programom KISSsoft : navodila za računalniške vaje / Matej Vesenjak, Matej Borovinšek, Zoran Ren. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje, Laboratorij za zahtevne inženirske simulacije, 2013 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-248-370-8

621.8:004.42(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 72968705


slika

213.
ŽEGARAC Leskovar, Vesna
        Educational projects on energy-efficient timber buildings : architectural workshop for the Municipality of Podlehnik / [authors Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov ; translated by Sabina Mulej]. - Maribor : Faculty of Civil Engineering, 2013

50 izv.

ISBN 978-961-248-369-2

697(082)
COBISS.SI-ID 72908801


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVOslika

214.
DAKSKOBLER, Igor
        Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca / Igor Dakskobler, Petra Košir, Lado Kutnar ; [avtorji fotografij Lado Kutnar ... [et al.] ; prevod angleškega besedila Andreja Šalamon Verbič]. - Ljubljana : Silva Slovenica : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2013

ISBN 978-961-6425-69-8 (Silva Slovenica)

630*176/*177(497.4)
COBISS.SI-ID 265170688


slika

215.
FRECH-Emmelmann, Reinhild
        Pridelujmo svoja semena 2 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj / [Reinhild Frech-Emmelmann, Bertold Heyden, Brigitte von Wistinghausen ; prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2013

ISBN 978-961-92468-7-0

631.147
631.53.01
COBISS.SI-ID 265312512


slika

216.
GODEC, Boštjan
        Zrela hruška pade sama : opisi starih sort hrušk z recepti za vsakdanjo rabo / Boštjan Godec, Mojca Godec ; [fotografije Boštjan Godec ... [et al.] ; slike Martin Humek ... et al.]. - Ljubljana : Orbis, 2013

ISBN 978-961-6372-80-0

634.13(497.4)
641.55:634.13(083.12)
COBISS.SI-ID 265120512


slika

217.
HARRISON, John, 1955-
        Vrt v malem : gojenje zelenjave, sadežev in zelišč pri roki / John Harrison ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Vegetable, fruit and herb growing in small places

ISBN 978-961-01-2687-4

635.043(035)
COBISS.SI-ID 265163008


slika

218.
KOVAČ, Milena, 1957-
        Rejski program za prašiče SloHibrid [Elektronski vir] / Milena Kovač in Špela Malovrh. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012

ISBN 978-961-91255-4-0

636.4(497.4)(086.034.44)
COBISS.SI-ID 265203968


slika

219.
LAUGHTON, Rebecca
        Zeleno kmetovanje : priročnik za uspešno ekološko kmetijo ali vrt / Rebecca Laughton ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013

ISBN 978-961-6861-19-9

631.147
COBISS.SI-ID 265195264


slika

220.
MILLAN, Cesar
        Šepetalec psom : vodnik za razumevanje in odpravljanje pogostih težav pri psih / Cesar Millan in Melissa Jo Peltier ; [prevod Boštjan Vidic]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013

Prevod dela: Cesar's way : the natural, everyday guide to understanding and correcting common dog problems

ISBN 978-961-251-280-4

636.7:591.51
159.929:636.7
COBISS.SI-ID 265204480


slika

221.
        NOVI izzivi v agronomiji 2013 : zbornik simpozija = New challenges in agronomy 2013 : proceedings of symposium, Zreče, [24. in 25. januarja] 2013 / [uredili Barbara Čeh, Peter Dolničar in Rok Mihelič]. - Ljubljana : Slovensko agronomsko društvo, 2013

ISBN 978-961-90884-7-0

63(082)
COBISS.SI-ID 265042432


slika

222.
PUŠENJAK, Miša
        Zelenjavni vrt / [besedilo in fotografije] Miša Pušenjak. - 2. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013

ISBN 978-961-203-334-7

635.1/.6(035)
COBISS.SI-ID 265220608


slika

223.
        SPODNJA Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 2, Hmelj - hmeljarstvo / [gradivo zbral in uredil Jožef Čeh ; fotografije Barbara Čeh]. - Celje : Grafika Gracer, 2013

ISBN 978-961-6487-62-7

633.791(497.431)(091)
061.2:633.791(497.4Žalec)(091)
COBISS.SI-ID 265295104


slika

224.
STANIČ, Gojko
        Sonaravni vrt na strehi : kako z vrtom na strehi vsak dan v letu do sveže zdrave zelenjave / Gojko Stanič. - 2. natis. - Ljubljana : G. Stanič - svetovanje, 2013. - 119 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Bibliografija: str. 119

ISBN 978-961-269-759-4

635:711.4
635:631.147
COBISS.SI-ID 265198336


slika

225.
WHITTINGHAM, Jo
        Vrt : pridelujte in uživajte / Jo Whittingham ; [prevod Milan Lovka, Nataša Lovka]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013

Prevod dela: Grow something to eat every day

ISBN 978-961-251-368-9

635(035)
COBISS.SI-ID 265166336


slika

226.
WISTINGHAUSEN, Brigitte von
        Pridelujmo svoja semena 1 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj / [Brigitte von Wistinghausen, Marija Thun, Georg Wilhelm Schmidt ; prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2013

ISBN 978-961-92468-6-3

631.147
631.53.01
COBISS.SI-ID 265310464


64 GOSPODINJSTVOslika

227.
BEER, Günter
        Enolončnice : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1742-4

641.81(083.12)
COBISS.SI-ID 265159936


slika

228.
BEER, Günter
        Meso : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1749-3

641.55:637.5(083.12)
COBISS.SI-ID 265161216


slika

229.
BEER, Günter
        Ribe in morski sadeži : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1750-9

641.55:637.56(083.12)
COBISS.SI-ID 265161984


slika

230.
BEER, Günter
        Sladice : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1751-6

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 265162240


slika

231.
BEER, Günter
        Solate : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Meta Žnidar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1752-3

641.83(083.12)
COBISS.SI-ID 265162496


slika

232.
BEER, Günter
        Zelenjava : pravilna priprava in pravi užitek - vsak dan / Günter Beer, Patrik Jaros ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

ISBN 978-961-00-1753-0

641.55:635(083.12)
COBISS.SI-ID 265162752


slika

233.
GOLJAT, Andrej
        Slastno pecivo / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013

ISBN 978-961-203-410-8

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 265173248


slika

234.
LAVRINEC, Jože
        Kuharske delavnice o zdravi kuhinji. Del 5, Pasti nakupovanja / Jože Lavrinec. - Tržič : Društvo diabetikov, 2012

ISBN 978-961-92151-2-8

641.1
641.56:616.379-008.64(083.12)
COBISS.SI-ID 265212672


slika

235.
        MAFINI / [prevedla Nina Medved]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Prevod dela: Cupcakes

ISBN 978-961-00-1740-0

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 265142016


slika

236.
        MAKRONI / [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Prevod dela: Macaroons

ISBN 978-961-00-1741-7

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 265142272


slika

237.
MRĐENOVIĆ, Anica
        Pite 2 / [avtor Anica Mrđenović ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - (Naše najboljše ; št. 45)

ISBN 978-961-6812-57-3

641.55:664.684(083.12)
COBISS.SI-ID 265120000


slika

238.
        NAREDIMO doma : več kot 700 stvari, ki jih zlahka naredimo sami in s tem prihranimo denar / [avtorji Kim Gayton Elliott ... [et al.] ; prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Homemade

ISBN 978-961-01-2738-3

64(035)
641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 265157632


slika

239.
OLIVER, Jamie
        [Trideset]
        30 minut za kosilo / Jamie Oliver ; fotografije David Loftus ; [prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Jamieʼs 30 minute meals

ISBN 978-961-01-2335-4

641.55:642.1"378.5"(083.12)
COBISS.SI-ID 265240832


slika

240.
ROGEL, Anika
        Slovenska družina za domačo in popotno mizo / Anika in Marjan Rogel ; [fotografiral Jan Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013

ISBN 978-961-6840-77-4

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 265284864


slika

241.
        SLASTNE jedi z zelenjavo : 500 izbranih receptov / [prevedel Danijel Mlakar]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Mein großes Grundkochbuch der Gemüseküche

ISBN 978-86-11-17154-8

641.55:635(083.12)
COBISS.SI-ID 265332224


654/656 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. PROMETslika

242.
BEZJAK, Alenka, 1981-
        Commercial vehicles in Southeast Europe : telematics solutions and perspectives / authors Alenka Bezjak and Dan Podjed. - 1st ed. - Ljubljana : Ergo Institute, 2012

ISBN 978-961-93441-0-1

656.052:629.34(4-11-13)
911.3:656.052(4-11-13)
COBISS.SI-ID 265070336


slika

243.
        KAJ moram vedeti kot upravljalec prevozov v cestnem prometu? : priročnik za delo upravljavcev prevozov v cestnem prometu v skladu z Uredbo (ES) 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika / avtorji Marija Stanič ... [et al.]. - Ljubljana : Inter-es, 2012

ISBN 978-961-92446-1-6

656.1-021.372(035)
COBISS.SI-ID 265248000


slika

244.
ROBNIK, Vojko
        Priročnik za voznike, ki prevažajo nevarno blago : operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga / Vojko Robnik, Alojz Habič. - Ljubljana : Tipografija, 2013

ISBN 978-961-91261-8-9

656.1.073.436:620.26(035)
620.26:614.8(035)
COBISS.SI-ID 265210624


slika

245.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Morsko prase / Mitja Zupančič. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Osminka & Co., 2013 (tiskano v Sloveniji)

Vsebina: Mornarjev priročnik ; Mornarjeva kuharica ; Mornarjeva pesmarica

ISBN 978-961-90961-3-0

656.61(035)
641.55:637.56(083.12)
821-1
COBISS.SI-ID 265103616


657/659 KNJIGOVODSTVO. POSLOVANJE. OGLAŠEVANJEslika

246.
IVANKOVIČ, Gordana
        Osnove računovodstva v turizmu / Gordana Ivankovič in Mateja Jerman. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2013

ISBN 978-961-6832-35-9

657:338.48(075.8)
COBISS.SI-ID 265295360


slika

247.
MIHALIČ, Renata
        Leksikon : management človeškega kapitala, management človeških virov, managament kadrov / Renata Mihalič. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2013

ISBN 978-961-91837-5-5

658.3(031)
COBISS.SI-ID 239446528


slika

248.
MUSTER, Blanka
        Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 / Blanka Muster. - Ljubljana : Däshofer, 2013

ISBN 978-961-6869-23-2

657.4:336.226.11(497.4)"2010"
COBISS.SI-ID 265247232


slika

249.
        SLOVENSKI računovodski standardi 2006 / [izdajatelj] Slovenski inštitut za revizijo. - 8. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2013

ISBN 978-961-252-056-4

657:006.44(497.4)
006.44:657(497.4)
COBISS.SI-ID 265270272


7 UMETNOSTslika

250.
CIGLENEČKI, Marjeta
        Umetnost: zdaj : interier - eksterier / [besedilo Marjeta Ciglenečki, Mojca Puncer, Janez Balažic ; prevod v angleški jezik Polona Mertelj ; avtorji fotografij Damjan Švarc, Vojko Stiplovšek, Valeska Rimele]. - Maribor : Univerza, 2012 ([s. l.] : Tiskarna Koštomaj)

500 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-6567-14-5

7.01(083.824)
COBISS.SI-ID 72663809


slika

251.
NOVAK Klemenčič, Renata
        ABC umetnostne zgodovine. Delovni zvezek za prvi letnik gimnazij / Renata Novak ; [ilustracije Alen Bauer ; fotografije Bridgeman Art Libray, Narodna galerija Ljubljana, Renata Novak]. - 1. izd., 6. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013

ISBN 978-961-209-118-7

7.072(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 265270784


slika

252.
        STATE in time / [edited by Irwin]. - 2nd ed. - Ljubljana : Društvo NSK Informativni center ; Novo mesto : Dolenjski muzej, 2013

ISBN 978-961-6306-42-3 (Dolenjski muzej)

7(497.4)"1992/..."(082)
COBISS.SI-ID 265018112


slika

253.
        UPRAVNA enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava / [avtorji besedil Helena Seražin ... et al.] ; urednica Helena Seražin ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU ; [tlorisi Nejc Bernik]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 2 zv. - (Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783)

ISBN 978-961-254-415-7

7.072(497.4Ajdovščina)
930.85:7.03(497.4Ajdovščina)
COBISS.SI-ID 264992768


71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURAslika

254.
DRUŠTVO arhitektov (Ljubljana)
        Arhitektura inventura : 2010-2012 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana / [urednici Maja Ivanič, Nena Gabrovec ; uvodno besedilo Maja Ivanič]. - Ljubljana : DAL - Društvo arhitektov, 2013

ISBN 978-961-90787-5-4

72(497.4)"2010/2012"(083.824)
COBISS.SI-ID 265242112


slika

255.
KRMELJ, Vesna
        Rožnik / Vesna Krmelj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012. - (Umetnine v žepu ; 6)

ISBN 978-961-254-418-8

719(497.4Ljubljana-Rožnik)(036)
COBISS.SI-ID 265057280


slika

256.
LANDSCAPE Design Workshop (2012 ; Ljubljana)
        Out of scale = Iz merila : report / Landscape Design Workshop, Ljubljana, marec 2012 ; [avtorji] Abram Žiga ... [et al.] ; [organizator] UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo v sodelovanju s Technische Universität München ; [avtorji besedil Ana Kučan, Udo Weilacher in drugi ; uredila Ana Kučan]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013

ISBN 978-961-6833-06-6

712.2(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 265281280


slika

257.
        LEARNING from Dunaj and other stories / [avtorji] Ksenija Zdešar ... [et al.] ; [spremna beseda Luka Skansi]. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2013

ISBN 978-961-6823-29-6

72(436.1)(082)
COBISS.SI-ID 265292032


slika

258.
        SHAPING the city : student workshop / [Gregor Bucik ... [et al.] ; edited by Jordi Badia]. - Ljubljana : Faculty of Architecture, 2013

ISBN 978-961-6823-30-2

711(082)
COBISS.SI-ID 265255936


slika

259.
        STOŽICE : prvih 25 let / [besedila Marta Bon ... [et al.] ; fotografije Blaž Budja ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Grep : Javni zavod Šport, 2013

ISBN 978-961-269-906-2

725.1:79(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 265046272


slika

260.
TILL, Jože
        Bad Eisenkappel und seine Kirchen entdecken = Spoznavanje Železne Kaple in njenih cerkva / [Text, Fotos] Josef, Jože Till. - 1. Aufl. = 1. izd. - Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, 2013

ISBN 978-3-7086-0733-7

726:27-523.4(436.5Železna Kapla)
94(436.5Železna Kapla)
COBISS.SI-ID 265318400


slika

261.
ZUPANČIČ, Domen
        Material in oblika / Domen Zupančič, Borut Juvanec ; [prevodi Martin Hugh Cregeen]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2013

ISBN 978-961-6823-31-9

72.031.4(497.4)
COBISS.SI-ID 265343232


73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJAslika

262.
DRUŠTVO šaleških likovnikov (Velenje)
        S potezo čopiča skozi čas : oris delovanja Društva šaleških likovnikov / [avtorici tekstov Tatjana Vidmar, Janja Jedlovčnik ; uvodnik, glavni urednik Salih Biščić ; fotografije Miha Godec]. - Velenje : Društvo šaleških likovnikov, 2013

ISBN 978-961-269-916-1

73/76(497.431)(091)
COBISS.SI-ID 265269248


slika

263.
GALERIJA likovnih samorastnikov (Trebnje)
        Nove pridobitve Galerije likovnih samorastnikov Trebnje v 2011 in 2012 : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 14. 2.-19. 5. 2013 / [besedilo Andrejka Vabič Nose ; fotografije Boštjan Pucelj]. - Trebnje : Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, cop. 2013

300 izv.

ISBN 978-961-6841-06-1

73/75(100)"2011/2012"(083.824)
COBISS.SI-ID 265345536


slika

264.
GLOBOČNIK, Damir
        Likovna satira : poglavja o karikaturi v slovenskih satiričnih listih / Damir Globočnik. - Ljubljana : Revija SRP, 2013

ISBN 978-961-6109-60-4

741.4"1870/1940"
COBISS.SI-ID 265124096


slika

265.
KREGAR, Stane
        Romar k lepoti : Stane Kregar 1905-1973 : spominska razstava : [Narodna galerija, Ljubljana, 6. februar - 5. maj 2013] / [avtor besedila Andrej Doblehar ; predgovor Barbara Jaki ; ureditev seznama literature Nataša Kovačič]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2013

ISBN 978-961-6743-40-2

75(497.4):929Kregar S.
COBISS.SI-ID 265241856


slika

266.
        KRIŽCI za pokušino / [gradivo zbrala Špela Pugelj ; fotografije Matjaž Razbornik, Andreja Munih]. - Ljubljana : Društvo Naše korenine, 2012. - (Zbirka Naše korenine)

ISBN 978-961-93067-5-8

746.3:391(497.4)
641.56(497.4)(083.12)
COBISS.SI-ID 265366784


slika

267.
MEDNARODNI fotografski natečaj (4 ; 2012 ; Ajdovščina)
        Med nebom in zemljo 2012 = Between the sky and the earth 2012 / 4. mednarodni fotografski natečaj = 4th International Salon of Photography ; organizator, organizer Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina ; [urednik Bogomir Ipavec ; prevod Polona Kovač]. - Ajdovščina : Fotografsko društvo Veno Pilon, 2013 ([Ljubljana] : Eldar plus)

77.04(100)"20"(083.824)
77.058.1
COBISS.SI-ID 265006336


slika

268.
MEDNARODNI fotografski salon Loka (8 ; 2012 ; Škofja Loka)
        Lumen 2012 / 8. mednarodni fotografski salon Loka = 8th Loka International Salon of Photography ; [urednik Peter Pokorn ml.]. - Škofja Loka : Foto klub Anton Ažbe, 2013

ISBN 978-961-269-918-5

77.04(4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 265268224


slika

269.
STANFIELD, Lesley
        [Sto]
        100 pletenih in kvačkanih rožic : zbirka čudovitih cvetov, s katerimi polepšamo oblačila, modne dodatke in okrasne izdelke / Lesley Stanfield ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-961-01-1929-6

746.4(035)
COBISS.SI-ID 265177344


slika

270.
VUJINOVIĆ Kušej, Tatjana
        Ultramono #8 / Tanja Vujinović ; [texts Petja Grafenauer, Sanja Kojić Mladenov]. - Ljubljana : Ultramono, 2013

ISBN 978-961-92451-4-9

7.038.53(497.4):929Vujinović Kušej T.
COBISS.SI-ID 265296640


slika

271.
WHITING, Sue
        Velika knjiga o kvačkanju / Sue Whiting ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: The crochet bible

ISBN 978-961-01-1758-2

746.4(035)
COBISS.SI-ID 265173760


78 GLASBAslika

272.
FRITH, Simon
        Glasba in avtorska pravica : zbornik / Simon Frith, Lee Marshall ; [prevod Ičo Vidmar ; spremna beseda Ičo Vidmar in Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012

Prevod dela: Music and copyright

ISBN 978-961-6798-35-8

78:347.78(082)
COBISS.SI-ID 265043456


slika

273.
HABE, Tomaž, 1947-
        Koncert [Glasbeni tisk] : za fagot in klavir = Concerto : for bassoon and piano / Tomaž Habe ; [prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 121)

ISMN 979-0-709036-72-1
Mc. DSS 121

785.6:780.644.2:780.616.433
COBISS.SI-ID 265244928


slika

274.
LEBIČ, Lojze
        Cantino II [Glasbeni tisk] : glasba za orkester = music for orchestra / Lojze Lebič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 1600)

ISMN 979-0-709036-76-9
Ed. DSS 1600

785.11
COBISS.SI-ID 265330944


slika

275.
        PUCCINI : tragedija v operi / [prevod Sanja Struna]. - 1. izd. - Maribor : International Masters Publishers, 2013. - (Svetovni skladatelji)

- - Tragedija v operi [Zvočni posnetek] / Puccini

ISBN 978-961-6913-11-9

78(450):929Puccini G.
COBISS.SI-ID 265244672


slika

276.
RANČIGAJ, Ljubo
        Pod oknom [Glasbeni tisk] : za nizki glas in klavir = Under the window : for low voice and piano / Ljubo Rančigaj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 127)

ISMN 979-0-709036-74-5
Mc. DSS 127

78
COBISS.SI-ID 265245440


slika

277.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2013

ISMN 979-0-709006-83-0

780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 265319936


slika

278.
ŠAVLI, Peter, 1961-
        Visuddhi [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in gonge = for alto saxophone and gongs / Peter Šavli. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 116)

ISMN 979-0-709036-75-2
Mc. DSS 116

780.643.2:780.634
COBISS.SI-ID 265245696


slika

279.
        VERDI : operne mojstrovine / [prevod Tina Benčina]. - 1. izd. - Maribor : International Masters Publishers, 2013. - (Svetovni skladatelji)

- - Operne mojstrovine [Zvočni posnetek] / Verdi

ISBN 978-961-6913-10-2

78(450):929Verdi G.
COBISS.SI-ID 265244416


slika

280.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 9. Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v devetem razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustratorji Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Robert Fister ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča)

ISBN 978-961-01-2648-5

78(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265082112


slika

281.
        VSE o One Direction / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

Prevod dela: All about One Direction

ISBN 978-961-00-1735-6

784.66(410)One Direction(02.053.2)
COBISS.SI-ID 264955904


slika

282.
WEISS, Jernej
        Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem / Jernej Weiss. - Maribor : Litera : Pedagoška fakulteta, 2012

300 izv.

ISBN 978-961-6647-32-8

78.071(=162.3)(497.4)"18/19"
COBISS.SI-ID 72703745


slika

283.
        ZBOROVSKA glasba 2013 DSS [Glasbeni tisk] / [glavni urednik Marko Mihevc Muni ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 2045)

ISMN 979-0-709036-71-4
Ed. DSS 2045

784.1(497.4)
784.087.68
COBISS.SI-ID 265033984


slika

284.
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Recitativi [Glasbeni tisk] : per voce alta e cimbalo cromatico / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 115)

ISMN 979-0-709036-73-8
Mc. DSS 115

784.3.087.612.6:780.651.1
COBISS.SI-ID 265245184


79slika

285.
VERDENIK, Zdenko
        Igra v napadu [Videoposnetek] : metodika učenja igre v napadu / Zdenko Verdenik ; snemanje Janko Badovinac, Thomas Aymard. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012. - 1 video DVD

400 izv.

ISBN 978-961-6843-38-6

796.332(086.034.4)
COBISS.SI-ID 265115136


791/792 FILM. GLEDALIŠČEslika

286.
SLOVENSKO amatersko gledališče (Trst)
        SAG - Trst : (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77) / Bogomila Kravos. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2012

ISBN 978-961-6860-07-9

792.077(450.361.11=163.6)"1971/1977"
821.163.6(450.36)-2
COBISS.SI-ID 265013760


793/794 DRUŽABNA ZABAVA IN RAZVEDRILO. PLES. NAMIZNE IGREslika

287.
BAN, Tatjana
        Kraljestvo šaha za mlade / Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013

ISBN 978-961-93445-5-2

794.1(02.053.2)
793.5/.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 265202688


796/799 ŠPORTslika

288.
LEŠNIK, Blaž
        Naše smučine : teorija in metodika alpskega smučanja : [univerzitetni učbenik in uradni učni načrt na tečajih usposabljanja za učitelje alpskega 1., 2. in 3. stopnje] / Blaž Lešnik, Milan Žvan ; [fotografije Aleš Fevžer ... et al.]. - 2. dopolnjena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : SZS - ZUTS Slovenije, 2013

ISBN 978-961-91052-5-2

796.926(075.8)
COBISS.SI-ID 265084160


slika

289.
MEŠTROVIČ Horvat, Franc
        [Petdeset]
        50 let juda v Lendavi : 1960-2010 / Franc Horvat Meštrovič ; [fotografije prispevali Tomislav Krajačič ... et al.]. - Lendava : Športna zveza, 2013

ISBN 978-961-269-915-4

796.853.23(497.4Lendava)(091)
COBISS.SI-ID 265216256


slika

290.
MEŠTROVIČ Horvat, Franc
        [Šestdeset]
        60 let igranja košarke v Lendavi : 1948-2008 / Franc Horvat Meštrovič ; [fotografije prispevali Vlado Bratkovič ... et al.]. - Lendava : Športna zveza, 2013

ISBN 978-961-269-914-7

796.323(497.4Lendava)(091)
COBISS.SI-ID 265215744


slika

291.
PAVUNC, Gregor
        Nenavadni izleti / Gregor Pavunc. - Ljubljana : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-639-9

796.51/.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 265178624


slika

292.
        SPLOŠNI strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije / [avtorji Klemen Bedenik... et al.] ; urednika Jernej Salecl, Mitija Samardžija Pavletič. - Ljubljana : Gimnastična zveza Slovenije, 2013

ISBN 978-961-6733-05-2

796.4(082)
COBISS.SI-ID 265229568


80/81 FILOLOGIJA. JEZIKOSLOVJE. JEZIKIslika

293.
        AKTUALNA vprašanja slovanske fonetike / Hotimir Tivadar (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013

ISBN 978-961-237-560-7

811.16'34(082)
COBISS.SI-ID 265175040


slika

294.
        ANALIZA jezikovnih težav učencev : korpusni pristop / Iztok Kosem ... [et al.] ; [urednik Iztok Kosem]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. - (Zbirka Sporazumevanje)

ISBN 978-961-92983-8-1

37.091.3:811.163.6(082)
COBISS.SI-ID 264940032


slika

295.
        ANGLEŠKA slovnica : enostavna in razumljiva pot do znanja / [prevedla Irena Samide]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Englisch Grammatik

ISBN 978-86-11-16861-6

811.111'36(035)
COBISS.SI-ID 264968960


slika

296.
CELINŠEK, Dubravka
        Introduction to English for business and management. Textbook / Dubravka Celinšek ; [fotografije Dubravka Celinšek, Borut Likar]. - Koper : Faculty of Management, 2013

- - Introduction to English for business and management. Audio book [Zvočni posnetek] / Dubravka Celinšek

ISBN 978-961-266-136-6
ISBN 978-961-266-137-3 (CD)

811.111:33(075.8)
COBISS.SI-ID 265119744


slika

297.
DEBENJAK, Primož
        Mali nemško-slovenski & slovensko-nemški slovar = Kleines deutsch-slowenisches & slowenisch-deutsches Wörterbuch / [Primož, Doris in Božidar] Debenjak. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2013. - XII, 396 str. ; 14 cm. - (Slovarji DZS)

ISBN 978-86-341-3037-9

811.112.2'374=163.6
811.163.6'374=112.2
COBISS.SI-ID 265119488


slika

298.
GOSTENČNIK, Ivan
        Ukraïnsʹko-slovensʹkij i slovensʹko-ukraïnsʹkij sučasnij slovnik / Ivan Gostenčnik = Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski moderni slovar / Ivan Gostenčnik. - 1-i vid. - [Muta] : zdijsneno koštom avtora, 2013

Cir. in lat.

ISBN 978-961-6927-00-0

811.161.2'374=163.6
811.163.6'374=161.2
COBISS.SI-ID 265351424


slika

299.
HOČEVAR Gregorič, Mateja
        Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 6. razredu osnovne šole / Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013-

Vsebina:
Del 1. - 2013

ISBN 978-961-01-2650-8 (zv. 1)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265326848


slika

300.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca)

ISBN 978-961-01-2124-4

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 264974080


slika

301.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Učbenik / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-703-1

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 265338368


slika

302.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 9 : slovenščina za 9. razred osnovne šole / Marta Kocjan-Barle, Milena Smisl ; [ilustracije Iztok Sitar ; fotografije Bigstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-700-0

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 265305600


slika

303.
KODRE, Petra
        Od glasov do knjižnih svetov 8 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole : jezik in književnost] / Petra Kodre ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Dreamstime, Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013

ISBN 978-961-271-250-1

811.163.6(075.2(076)
821.09(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265175296


slika

304.
OŽBOT, Martina
        Prevodne zgodbe : poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose / Martina Ožbot. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. - (Studia translatoria ; 4)

Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-254-417-1

81'255.4:82-1
821.09-1:81'25
COBISS.SI-ID 265118720


slika

305.
PETRIC Lasnik, Ivana
        Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Igor Rehar]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

ISBN 978-961-237-310-8

811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 265322752


slika

306.
PIRIH Svetina, Nataša
        A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Bojan Sumrak ; fotografije in drugo slikovno gradivo Alenka Mohar Mihajlović ... [et al.] ; prevodi Peter Herrity ... et al.]. - 4. natis 3., prenovljene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-237-229-3

811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 265322240


slika

307.
POTOČNIK, Bernarda, 1969-
        Angleško-slovenski, slovensko-angleški žepni slovar / Bernarda Potočnik. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Žepni slovarji / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-0356-1

811.111'374=163.6
811.163.6'374=111
COBISS.SI-ID 265239808


slika

308.
RAMBAHER, Bojan
        Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo / Bojan Rambaher. - 1. izd., ponatis. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013 (Maribor : GBT Marksl). - (Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana)

ISBN 978-961-258-101-5

811.111'373.46:663/664(075.8)
COBISS.SI-ID 265300224


slika

309.
        S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna stopnja / Andreja Markovič ... [et al.] ; [urednici Jana Zemljarič Miklavčič, Metka Lokar ; ilustrator Igor Rehar]. - 6. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

- - S slovenščino nimam težav. Delovni listi. - 36 str.

ISBN 978-961-237-012-1

811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 265323008


slika

310.
        SLIKA jezika [Garnitura] : slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika / avtorji Mihaela Knez ... [et al.] ; ilustrirala Sonja Makuc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Bori). - 1 garnitura (1882 kartic) : ilustr. ; v škatli 26 x 35 x 8 cm

- - Slika jezika. Priročnik k slikovnemu gradivu za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. - 13 str., [36] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-364-1

811.163.6(076)
COBISS.SI-ID 265318656


slika

311.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 9. razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden,Tatjana Košak ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013-

Dosedanja vsebina: Del 1. - 2013

ISBN 978-961-01-2654-6 (zv. 1)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 265336064


slika

312.
        ZDRUŽENJE konferenčnih tolmačev Slovenije : 40 let : jubilejni zbornik / [glavna urednica Jana Veber]. - Ljubljana : Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, 2013

ISBN 978-961-269-924-6

81'253(497.4)"1973/2013"(082)
COBISS.SI-ID 265305344


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJEslika

313.
HOFMAN, Anja, 1984-
        Prelistaj življenje : analiza pesniške zbirke Stojana Vida Jaksetiča Pobiraš se sam / Anja Hofman. - Koper : samozal., 2013

821.163.6.09Jaksetič S.V.
929Jaksetič S.V.
COBISS.SI-ID 265325824


821 SVETOVNA KNJIŽEVNOST. ANTOLOGIJE. ČITANKEslika

314.
        BOG ima smisel za humor / uredili Jana Podjavoršek, Katarina Šimenc. - 1. ponatis. - Ljubljana : Emanuel, 2013. - 129 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-93026-4-4

821-7
821-36
COBISS.SI-ID 265243648


slika

315.
        DREVO pravljic : pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica / [napisali Hans Christian Andersen ... [et al.] ; izbrali in uredili Andrej Ilc, Pavle Učakar in Irena Matko Lukan ; prevedli Fran Albreht ... [et al.] ; spremni besedili napisala Judita Krivec Dragan in Milček Komelj ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Sončnica)

ISBN 978-961-01-1286-0

821-93-82
087.5
75.056(497.4):929Stupica M.
COBISS.SI-ID 265081088


slika

316.
        "PER kraju morja na sinji skali", (France Prešeren, Lepa Vida), "Si mi voz muriera en la tierra llevadla al nivel del mar" (Rafael Alberti, La Sirenilla Cristiana) : literarni dialogi = diálogos literarios : Slovenija - Španija = Eslovenia - España : prvi cikel = primer ciclo / [organizacija Društvo slovenskih pisateljev ... [et al.] ; uredila Nana Vogrin]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2013

ISBN 978-961-6547-70-3

821.09:316.72(082)
COBISS.SI-ID 265206016


slika

317.
TRISTO petinšestdeset
        365 pravljic za lahko noč / [besedilo, priredba Maria José Valero, equipo Susaeta, Marcela Grez ; ilustracije Magda in Vernet ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013

Prevod dela: Lee cada noche 365 cuentos

ISBN 978-961-6898-43-0

821-93-34
COBISS.SI-ID 265228288


821.1/.9 OSTALE KNJIŽEVNOSTI POSAMEZNIH NARODOV. KNJIŽEVNOST V ESPERANTUslika

318.
BAYDAR, Oya
        Izgubljena beseda / Oya Baydar ; iz turškega jezika prevedla Erna Pačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kayip Söz

ISBN 978-961-274-134-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-176-1 (broš.)

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 265036288


slika

319.
LEFTAH, Mohamed
        Zadnji spopad kapetana Nimata / Mohamed Leftah ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2012. - (Zbirka Lambda ; 103)

Prevod dela: Le dernier combat du captain Ni'mat

ISBN 978-961-6751-65-0

821.411.21'06(64)-311.2
COBISS.SI-ID 265015296


slika

320.
PAASILINNA, Arto
        Srečni človek / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Onnellinen mies

ISBN 978-961-01-1817-6

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 265038848


slika

321.
PEDROLO, Manuel de
        Tipkopis o drugem nastanku / Manuel de Pedrolo ; [prevedla in spremno besedo napisala Veronika Rot]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Mecanoscrit del segon origen

ISBN 978-961-6564-54-0

821.134.1-312.9
COBISS.SI-ID 265269760


slika

322.
        VRHOVI levjih barv : antologija gruzinske kratke proze / [izbrala Irma Ratiani ; iz ruščine prevedla Lijana Dejak ; spremna beseda Barica Smole]. - Novo mesto : Goga, 2013. - (Literarna zbirka Goga)

ISBN 978-961-277-037-2

821.353.1-32(082)
COBISS.SI-ID 265214208


821.11 OSTALE GERMANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

323.
ABDOLAH, Kader, 1954-
        Hiša ob mošeji / Kader Abdolah ; iz nizozemščine prevedla Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Het huis van de moskee

ISBN 978-961-274-126-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-180-8 (broš.)

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 265037056


slika

324.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Palčica / Hans Christian Andersen ; ilustrirala Marlenka Stupica ; [iz danščine prevedla Silvana Orel Kos]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 978-86-11-17307-8

821.113.4-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 265221632


slika

325.
DE la Motte, Anders, 1971-
        Igra / Anders de la Motte ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - (Zbirka Žepna knjiga)

Prevod dela: Geim

ISBN 978-961-00-1718-9

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 265017856


slika

326.
DE la Motte, Anders, 1971-
        Igra / Anders de la Motte ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Geim

ISBN 978-961-00-1737-0

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 265017344


slika

327.
NESBØ, Jo, 1960-
        Prdoprašek doktorja Proktorja / Jo Nesbø ; ilustriral Per Dybvig ; [prevedla Marija Zlatnar Moe]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012

Prevod dela: Doktor Proktors prompepulver

ISBN 978-961-261-273-3

821.113.5-31
COBISS.SI-ID 265156608


821.111 ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTIslika

328.
ADELINE, Marie L.
        S.K.R.I.V.N.O.S.T / L. Marie Adeline ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga)

Prevod dela: S.E.C.R.E.T

ISBN 978-961-00-1746-2

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 265318144


slika

329.
ADELINE, Marie L.
        S.K.R.I.V.N.O.S.T / L. Marie Adeline ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

Prevod dela: S.E.C.R.E.T

ISBN 978-961-00-1765-3

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 265317632


slika

330.
ALEXANDER, Tasha
        Nevarno spoznanje / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - (Zbirka Žepna knjiga)

Prevod dela: Dangerous to know

ISBN 978-961-00-1713-4

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264969216


slika

331.
ALEXANDER, Tasha
        Nevarno spoznanje / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Dangerous to know

ISBN 978-961-00-1734-9

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264969472


slika

332.
ALMOND, David, 1951-
        Ime mi je Mina / David Almond ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - (Zbirka Zorenja)

Prevod dela: My name is Mina

ISBN 978-961-272-110-7

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 265167360


slika

333.
CARTER, Chris, 1965-
        Podobe smrti / Chris Carter ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - (Zbirka Žepna knjiga)

Prevod dela: The death sculptor

ISBN 978-961-00-1717-2

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264960512


slika

334.
CARTER, Chris, 1965-
        Podobe smrti / Chris Carter ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: The death sculptor

ISBN 978-961-00-1733-2

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264960768


slika

335.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Ledeni pogled / Agatha Christie ; [prevedel Vital Klabus]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 283 str. ; 21 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The mirror crack'd from side to side. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2715-4

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 265093120


slika

336.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Velika četverica / Agatha Christie ; [prevedla Irina Maty]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The big four

ISBN 978-961-01-2729-1

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 265044224


slika

337.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Zločinska zabava / Agatha Christie ; [prevedla Irena Matović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Dead man's folly

ISBN 978-961-01-2730-7

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 265044480


slika

338.
DAY, Sylvia
        Prevzeta : drugi del trilogije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Kristina Radešček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Reflected in you

ISBN 978-961-01-2747-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 264973312


slika

339.
DAY, Sylvia
        Prevzeta : drugi del trilogije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Kristina Radešček]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-2748-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265074176


slika

340.
ENRIGHT, Anne, 1962-
        Pozabljeni valček / Anne Enright ; prevedla Katja Šaponjić. - Maribor : Študentska založba Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: The forgotten waltz. - 500 izv.

ISBN 978-961-6780-80-3

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 72835329


slika

341.
GARWOOD, Julie
        Vrtnica v divjini / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: For the roses. - 2.600 izv.

ISBN 978-961-01-2845-8

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265353728


slika

342.
GARWOOD, Julie
        Vrtnica v divjini / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: For the roses. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2846-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265352448


slika

343.
GERRITSEN, Tess
        Vajenec / Tess Gerritsen ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The apprentice

ISBN 978-961-01-2671-3

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264994048


slika

344.
GRAHAM, Lynne
        Neizkušena ljubimka / Lynne Graham ; [prevod Simonca Cesar]. - Dolič : GDČ založba, 2013

Prevod dela: The Italianʼs inexperienced mistress

ISBN 978-961-93070-4-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-93070-5-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 265171968


slika

345.
GREGORY, Philippa
        Kraljica rek / Philippa Gregory ; [prevedla Seta Oblak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The lady of the rivers

ISBN 978-961-01-2688-1

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 265044736


slika

346.
GREGORY, Philippa
        Rdeča kraljica / Philippa Gregory ; [prevedla Seta Oblak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The red queen

ISBN 978-961-01-2712-3

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 265214976


slika

347.
HAMILTON, Dianna
        Zamolčani dedič / Dianna Hamilton ; [prevod Mateja Malnar Stembal]. - Dolič : GDČ založba, 2013

Prevod dela: The mediterranean billionaireʼs secret baby

ISBN 978-961-93070-2-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93070-3-8 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 265171712


slika

348.
HILL, Geoffrey
        Mercijske himne in druge pesmi / Geoffrey Hill ; prevod in spremna beseda Veno Taufer. - Ljubljana : KUD Logos, 2012. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 21)

ISBN 978-961-6519-70-0

821.111-1
821.111.09Hill G.
COBISS.SI-ID 265099264


slika

349.
HOSSEINI, Khaled
        Tek za zmajem / Khaled Hosseini ; [prevedel Radovan Kozmos]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The kite runner

ISBN 978-961-01-0372-1

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265041920


slika

350.
HOSSEINI, Khaled
        Tisoč veličastnih sonc / Khaled Hosseini ; [prevedla Darja Divjak]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A thousand splendid suns

ISBN 978-961-01-1126-9

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265042688


slika

351.
HOUCK, Colleen
        Tigrovo potovanje / Colleen Houck ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - (Tigrova saga ; knj. 3)

Prevod dela: Tiger's voyage

ISBN 978-961-00-1756-1

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 265241600


slika

352.
        IZBRANI romani [19] / [izbral in skrajšal] Reader's Digest. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Vsebina: Svilena hiša = House of silk / Anthony Horowitz ; [prevod Miro Mrak]. Reševanje Ceecee Honeycutt = Saving Ceecee Honeycutt / Beth Hoffman ; [prevod Eva Grce]. Ko ni kaj izgubiti = Nothing to lose / Lee Child ; [prevod Ljubica Klančar]. Šminka iz Afganistana = Lipstick in Afghanistan / Roberta Gately ; [prevod Petra Piber]

ISBN 978-961-01-2733-8

821.111(73)-31(082)
COBISS.SI-ID 265065472


slika

353.
JACKSON, Vina
        Barve poželenja / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Trilogija Osemdeset dni / Vina Jackson ; del 2)

Prevod dela: Eighty days blue

ISBN 978-961-00-1755-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265222144


slika

354.
JACKSON, Vina
        Barve poželenja / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga) (Trilogija Osemdeset dni / Vina Jackson ; del 2)

Prevod dela: Eighty days blue

ISBN 978-961-00-1745-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265222656


slika

355.
JAMES, Samantha
        Grehi vikonta Sutherlanda / Samantha James ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2013

Prevod dela: The sins of viscount Sutherland

ISBN 978-961-6892-40-7 (broš.)
ISBN 978-961-6892-41-4 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265128192


slika

356.
JOYCE, William
        Čudovite leteče knjige gospoda Morrisa Lessmora / William Joyce ; [prevedla Maja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013

Prevod dela: The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore

ISBN 978-961-241-678-2

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 265119232


slika

357.
LUDLUM, Robert, 1927-2001
        Protokol Sigma / Robert Ludlum ; [prevod Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Ig : Anu Elara, 2013

Prevod dela: The sigma protocol

ISBN 978-961-6892-18-6 (broš.)
ISBN 978-961-6892-19-3 (trda vezava)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 265127168


slika

358.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Dajmo, troli! / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

Prevod dela: Trolls united. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-67-6

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 72827137


slika

359.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Kozja pogača / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

Prevod dela: Goat pie. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-69-0

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 72825089


slika

360.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Pojdite domov, troli! / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

Prevod dela: Trolls go home!. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-66-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 72825345


slika

361.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Troli na počitnicah / Alan MacDonald ; ilustracije Mark Beech ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

Prevod dela: Trolls on hols. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-68-3

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 72826625


slika

362.
MERWIN, William Stanley, 1927-
        Beseda v svinčniku / W. S. Merwin ; [izbral, iz angleščine prevedel in spremne opombe napisal Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Nova lirika ; 22)

Izbor iz: Migration ; The shadow of Sirius

ISBN 978-961-01-2751-2

821.111(73)-1
821.111(73).09Merwin W.S.
COBISS.SI-ID 264964864


slika

363.
MITCHELHILL, Barbara
        Damjan Drot - mega detektiv. Ugrabitelj psov / Barbara Mitchel Hill ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Amanda Mlakar]. - Hoče : Skrivnost, 2013

ISBN 978-961-6793-87-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6793-88-9 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 265036544


slika

364.
MOORE, Pamela
        Sladko življenje / Pamela Moore ; [prevod Mateja Maligoj]. - Izola : Grlica, 2013. - (Na robu)

Prevod dela: Chocolates for breakfast

ISBN 978-961-244-164-7

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 265133568


slika

365.
PATTERSON, James, 1947-
        Ubiti Alexa Crossa / James Patterson ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kill Alex Cross

ISBN 978-961-01-2675-1

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 265035008


slika

366.
PATTERSON, James, 1947-
        Zasebnost / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Private

ISBN 978-961-01-2731-4

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 265034752


slika

367.
ROWLING, J. K.
        Nadomestne volitve / J. K. Rowling ; [prevedli Jolanda Blokar in Nataša Müller, prevod Rihannine pesmi Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The casual vacancy

ISBN 978-961-01-2723-9

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 265043712


slika

368.
SCARROW, Simon
        V znamenju orla / Simon Scarrow ; prevedla Ljubica Klančar. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Under the eagle

ISBN 978-961-00-1744-8

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 265197568


slika

369.
SCARROW, Simon
        V znamenju orla / Simon Scarrow ; prevedla Ljubica Klančar. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

Prevod dela: Under the eagle

ISBN 978-961-00-1754-7

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 265197312


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOSTslika

370.
BERTRAM, Rüdiger
        Knjigoljub išče zaklad / Rüdiger Bertram ; ilustriral Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Das Leserabe auf Schatzsuche. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-70-6

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72974849


slika

371.
BOEHME, Julia
        Toko, mamut in sabljezobi tiger / Julia Boehme ; ilustrirala Silke Voigt ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Toko und Mammut und der Säbelzahntiger. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-72-0

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72975873


slika

372.
GLATTAUER, Daniel, 1960-
        Za vedno tvoj / Daniel Glattauer ; [prevedla Sandra Baumgartner-Naylor]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - (Zbirka Žepnice / Cankarjeva založba)

Prevod dela: Ewig Dein

ISBN 978-961-231-925-0

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 265240320


slika

373.
MAI, Manfred, 1949-
        Mama ima danes prost dan / Manfred Mai ; ilustrirala Franziska Harvey ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Mama hat heut' frei. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-64-5

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72816129


slika

374.
MAI, Manfred, 1949-
        Samo za en dan / Manfred Mai ; ilustrirala Franziska Harvey ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Nur für einen Tag. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-65-2

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72821249


slika

375.
MOTSCHIUNIG, Ulrike
        Kje je sreča? / Ulrike Motschiunig ; ilustracije Nina Dulleck ; [v slovenščino prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013

Prevod dela: Glück gesucht!

ISBN 978-3-7086-0731-3

821.112.2(436)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265170432


slika

376.
NEUDERT, Cornelia
        Pošasti / Cornelia Neudert ; ilustrirala Betina Gotzen-Beek ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Monstergeschichten. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-71-3

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72975361


slika

377.
ONDRACEK, Claudia
        Čarovniška šola / Claudia Ondracek ; z ilustracijami Silke Voigt ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Das Hexeninternat. - 500 izv.

ISBN 978-961-6744-63-8

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 72813569


slika

378.
PAREI, Inka
        Hladilna postaja / Inka Parei ; [prevedla Tamara Bosnič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013. - (Zbirka Evropske pisave)

Prevod dela: Die Kältezentrale

ISBN 978-961-272-109-1

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 265014272


821.124+821.14 KLASIČNE KNJIŽEVNOSTIslika

379.
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius, maior, 23-79
        Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija : knjige 1-6 / Plinij Starejši ; [prevod Matej Hriberšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. - (Zbirka Historia scientiae)

Prevod dela: Naturalis historia 1-6

ISBN 978-961-254-425-6

5(37):929Plinius S.G.
913(3)
5"652"
COBISS.SI-ID 265275392


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOSTslika

380.
GINZBURG, Natalia
        Družinski besednjak / Natalia Ginzburg ; iz italijanščine prevedla Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2013. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 6)

Prevod dela: Lessico famigliare

ISBN 978-961-6468-67-1

821.131.1-312.6
COBISS.SI-ID 265177088


slika

381.
GIORDANO, Paolo, 1982-
        Samotnost praštevil / Paolo Giordano ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La solitudine dei numeri primi

ISBN 978-961-01-1379-9

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 265042176


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOSTslika

382.
BÉJART, Maurice
        Trenutek v življenju drugega : spomini / Maurice Béjart ; [prevedel Marjan Poljanec ; spremno besedo napisal Henrik Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Un instant dans la vie dʼautrui

ISBN 978-961-241-697-3

821.133.1-94
929Béjart M.
COBISS.SI-ID 265189120


slika

383.
BIZOT, Thierry
        Anonimni katolik / Thierry Bizot ; [prevod Špela Žakelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2013

Prevod dela: Catholique anonyme

ISBN 978-961-93317-7-4

821.133.1-31
COBISS.SI-ID 265244160


slika

384.
CARRÈRE, Emmanuel, 1957-
        Ruski roman / Emmanuel Carrère ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Un roman russe

ISBN 978-961-00-1739-4

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 265035520


slika

385.
HYVERNAUD, Georges
        Živinski vagon / Georges Hyvernaud ; prevedla Tanja Lesničar-Pučko. - Maribor : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - (Knjižna zbirka Babilon)

500 izv.

ISBN 978-961-6780-78-0

821.133.1-31
COBISS.SI-ID 72631041


slika

386.
VEDOMEC
        Nirtylna : le choix humain / Vedomec. - Ljubljana : samozal., 2012-

Dosedanja vsebina:
T. 1. - 2012

ISBN 978-961-276-600-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-276-627-6 (ePub, zv. 1)
ISBN 978-961-276-638-2 (AZW, zv. 1)

821.133.1-312.9
COBISS.SI-ID 264532992


821.134.2/.3 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST. PORTUGALSKA KNJIŽEVNOSTslika

387.
BOLAÑO, Roberto, 1953-2003
        Telefonski klici / Roberto Bolaño ; prevedla Veronika Rot. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Llamadas telefónicas

ISBN 978-961-242-565-4

821.134.2-32
COBISS.SI-ID 265080320


821.161.1 RUSKA KNJIŽEVNOSTslika

388.
BULGAKOV, Mihail Afanasʹevič, 1891-1940
        Mojster in Margareta / Mihail Bulgakov ; [prevedel Janez Gradišnik ; spremno besedo napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Master i Margarita

ISBN 978-961-01-2706-2

821.161.1-311.2
821.161.1.09Bulgakov M.A.
COBISS.SI-ID 265297664


slika

389.
GOGOLʹ, Nikolaj Vasilʹevič, 1809-1852
        Plašč : novela / Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; prevod in spremna beseda Sara Špelec. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - (Bela zbirka ; knj. 3)

ISBN 978-961-6879-24-8

821.161.1-32
COBISS.SI-ID 264998144


821.162.3/.4 ČEŠKA IN SLOVAŠKA KNJIŽEVNOSTslika

390.
KLÍMA, Ivan
        Čakanje na temo, čakanje na svetlobo / Ivan Klima ; prevedla Nives Vidrih. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013

Prevod dela: Čekání na tmu, čekání na světlo

ISBN 978-961-278-059-3

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 265363968


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

391.
BEJTA, Zenel
        Dad so rovela? = Oče, zakaj jočeš? = Vater, warum weinst du? / Zenel Bejta ; [uredil in spremno besedo napisal Marjan Pungartnik ; prevod v nemščino Daniela Kocmut ; prevod v slovenščino Zenel Bejta]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2013. - (Zbirka Mariborska literarna družba ; 62)

300 izv.

ISBN 978-961-6850-17-9

821.163.41(497.115)-1
COBISS.SI-ID 72833537


slika

392.
KOKALJ, Vida
        Take z vrta / Vida Kokalj ; ilustracije Vilma Šušteršič. - Ljubljana : Alivoo, 2013

ISBN 978-961-269-919-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265271040


slika

393.
LAUŠEVIĆ, Žarko
        Leto mine, dan nikoli : dnevnik nekega kaznjenca / Žarko Laušević ; [prevedla Lili Potpara ; spremno besedo napisal Esad Babačić]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Godina prođe, dan nikad

ISBN 978-961-241-701-7

821.163.41-94
929Laušević Ž.
COBISS.SI-ID 265330176


slika

394.
LOU Profa
        Rokenrol : izbrane pesmi / Lou Profa ; prevod in spremna beseda Matej Krajnc. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - (Črna zbirka ; knj. 19)

ISBN 978-961-6879-26-2

821.163.42-1
COBISS.SI-ID 265217536


slika

395.
        NEIZSANJANO : antologija srbske novejše poezije / [Miodrag Jakšić ... et al.] ; prevedel Franjo Frančič ; [spremni besedi Franjo Frančič, Denis Poniž]. - Koper : Društvo prijateljev zmernega napredka, 2013

ISBN 978-961-90815-7-0

821.163.41-194
COBISS.SI-ID 265206784


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTslika

396.
        AN, ban, ciciban! / izbrala in uredila Slavica Remškar ; [spremne besede napisali Ida Mlakar, Milček Komelj in Slavica Remškar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Cicibanova zbirka)

ISBN 978-961-01-2218-0

821.163.6-93-82
087.5
050(0.053.2)(091)
COBISS.SI-ID 264992256


slika

397.
BEDRAČ, Dani
        Kladivo, konj in voda : Vidov ples / [Dani Bedrač] ; [spremna beseda Matej Krajnc ; ilustracija Branko Dobravc - Laki]. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - (Črna zbirka ; knj. 18)

ISBN 978-961-6879-23-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264997376


slika

398.
BOGATAJ, Matej
        Zaupne besede / Matej Bogataj. - [Maribor] : Študentska založba Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - (Nova znamenja ; 42)

350 izv.

ISBN 978-961-6780-79-7

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 72695809


slika

399.
CEPUŠ, Aleksander
        Alex Bass v JNA / Aleksander Cepuš. - 1. naklada. - Celje : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-637-5

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 265171200


slika

400.
CESTNIK, Mare
        Sadeži hoje / Mare Cestnik. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. - (Zbirka Apokalipsa ; 58)

ISBN 978-961-6894-08-1

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 265248768


slika

401.
CUNDRIČ, Valentin
        Jasmin v spominu mojem / Valentin Cundrič. - Jesenice : samozal. V. Cundrič ; Žirovnica : Medium, 2013

ISBN 978-961-6895-01-9 (Medium)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265136640


slika

402.
ERŽEN, Anja
        Podoba iz daljave / Anja Eržen ; [ilustracije Polona Tušar, Anja Eržen in Mateja Gartnar ; spremna beseda Andreja Uršič]. - Gorenja vas : Osnovna šola Ivana Tavčarja, 2013

ISBN 978-961-269-909-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265133312


slika

403.
FRUMEN, Tanja
        Popolno življenje / [besedilo in] ilustracije Tanja Frumen Duraković. - Portorož : Murano, 2013

ISBN 978-961-93042-2-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 265246464


slika

404.
FRUMEN, Tanja
        Strupena vrtnica / Tanja Frumen Duraković. - 2. izd. - Portorož : Murano, 2013

ISBN 978-961-6883-24-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 265254144


slika

405.
FRUMEN, Tanja
        Temni strahovi preteklosti / [[besedilo] in ilustracije] Tanja Duraković. - Portorož : Murano, 2013

ISBN 978-961-6883-23-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 265246976


slika

406.
FURLAN, Alja
        Tačke, tace in velika sreča / Alja Furlan ; ilustracije Karin Berce. - Vrhnika : Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, 2013

ISBN 978-961-269-911-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265147136


slika

407.
GOLOB, Berta
        Besede srca : sreča je iz besed : izbor najlepših misli iz zakladnice knjig Berte Golob / Berta Golob ; [izbor Danica Zupan ; izvirne ilustracije Lucijan Reščič]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2013

ISBN 978-961-275-082-4

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 264973056


slika

408.
GREGORC, Janez, 1933-
        Čas mojega življenja. Knj. 3, Zapis dela v pesniški obliki / Janez Gregorc - Rajšter ; [spremna beseda Polonca Kolenc Ozimic ; fotografije družinski arhiv]. - Mozirje : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-633-7

821.163.6-1
929Gregorc J.
COBISS.SI-ID 265007616


slika

409.
HVALEC, Anica
        Moja Črnolica / Anica Hvalec ; [ilustracije Ivo Brodej ; spremna beseda Rado Palir]. - Šentjur : Ljudska univerza : Literarno društvo, 2013

ISBN 978-961-93446-0-6 (Literarno društvo)

821.163.6-821
COBISS.SI-ID 265335552


slika

410.
JUST, Franci
        Panonski književni portreti : Ferdo Godina : narečni literarni opus 1930-1936 / Franci Just. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - (Knjižna zbirka Podobe Panonije)

300 izv.

ISBN 978-961-255-056-1

821.163.6(497.4-18).09
COBISS.SI-ID 72683777


slika

411.
KARLIN, Vesna
        Prevara / Vesna Karlin. - 1. izd. - Rakek : T&D, 2013

ISBN 978-961-93120-1-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 265082880


slika

412.
KETTE, Dragotin
        Deček in cvet : deset otroških pesmi / Dragotin Kette ; [ilustracije Doris Barbiš ... [et al.] ; uredniški odbor Ester Juriševič ... et al.]. - Ilirska Bistrica : Osnovna šola Dragotina Ketteja, 2013 (Divača : Mljač)

Ob 50. obletnici šole. - 300 izv.

ISBN 978-961-269-928-4

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 265356032


slika

413.
KODRIČ, Neli
        Solze so za luzerje / Neli Kodrič Filipić ; [spremna beseda Majda Mramor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Odisej)

ISBN 978-961-01-2242-5

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 265349888


slika

414.
KOKOT, Andrej, 1959-
        Misli o O / Andrej Kokot ; [avtor fotografij Gašper Kokot]. - 1. izd. - Radovljica : Prava beseda, 2013

ISBN 978-961-269-923-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265304832


slika

415.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Kava pri dišečem jasminu / Nataša Konc Lorenzutti. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-2728-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 265240576


slika

416.
KORANTER, Sonja
        Zardoz in računalnik / Sonja Koranter ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013

ISBN 978-961-6668-67-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265240064


slika

417.
KOZINC, Nuša, 1969-
        Sem / Nuša Kozinc ; [fotografije Boris Kozinc ; spremna beseda Mateja Kunc]. - Hraše : samozal. ; Žirovnica : Medium, 2013

ISBN 978-961-6895-02-6 (Medium)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265274880


slika

418.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Gora Stipe, krimialpi(ni)stični romanesk / Matej Krajnc. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - (Bela zbirka ; knj. 4)

ISBN 978-961-6879-25-5

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 264998656


slika

419.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Najprej Beatli, ženske in otroci / Matej Krajnc. - 1. natis. - Ljubljana : Kulturno-umetniško društvo Lema, 2013. - (Posebna zbirka ; knj. 10)

ISBN 978-961-6879-22-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264996352


slika

420.
KRALJIČ, Helena
        Imam Downov sindrom / Helena Kraljić ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj)

ISBN 978-961-6840-86-6

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265111296


slika

421.
KRESE, Maruša, 1947-2013
        Da me je strah? / Maruša Krese ; [spremna beseda Stanka Hrastelj]. - 1. ponatis. - Novo mesto : Goga, 2013. - 201 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

ISBN 978-961-277-029-7

821.163.6-311.2
821.163.6.09Krese M.
COBISS.SI-ID 265082624


slika

422.
KUDER, Milena
        Žuborenje : pesmi in slike / Milena Kuder. - Ajdovščina : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-634-4

821.163.6-1
75(497.4):929Kuder M.
COBISS.SI-ID 265056000


slika

423.
LIPUŠ, Florjan
        Poizvedovanje za imenom / Florjan Lipuš. - [Maribor] : Študentska založba Litera, 2013 ([Ljubljana] : Demat)

350 izv.

ISBN 978-961-6780-81-0

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 72904961


slika

424.
LUTMAN, Andrej
        Kolo-vrat : za (s)poznavalce in (s)poznavalke / Andrej Lutman. - Ljubljana : Bistisk, 2013

ISBN 978-961-92144-3-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 265194752


slika

425.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Čuk na palici / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Mateja Jager. - Ponatis. - Ljubljana : Arsem, 2013

Knjižna izd. z zgoščenko

ISBN 978-961-92923-1-0

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 264979456


slika

426.
MARKUŠ, Jasna
        Velika zmaga Janija Trepetla / Jasna Markuš ; ilustriral Simon Sanda. - Maribor : Pivec, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 2)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6897-18-1

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 72737025


slika

427.
MAZZINI, Miha
        Polni koledarji, prazni dnevi / Miha Mazzini ; [spremna beseda Barica Smole]. - 2. natis. - Novo mesto : Goga, 2013. - (Literarna zbirka Goga)

ISBN 978-961-277-036-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 265082368


slika

428.
MIŠKOT, Rudi
        Kremen ključ : pesniška zbirka / Rudi Miškot ; [uvodna beseda France Bernik ; uredil Pavle Šijanec]. - Ljubljana : samozal., 2013 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Tome)

200 izv.

ISBN 978-961-276-647-4

821.163.6-1
821.163.6.09Miškot R.
COBISS.SI-ID 265362944


slika

429.
MLAKAR, Amanda
        Las tres ratitas / Amanda Mlakar ; [ilustracionesTjaša Rener ; traducción al español Simona Janež]. - Liubliana : Lepa beseda, 2013

ISBN 978-961-6766-30-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265192704


slika

430.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2681-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265123072


slika

431.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in zajček Branko / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2680-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265138432


slika

432.
MURTIĆ, Alma
        Moji tabuji : zbirka kratkih zgodb / Alma Murtić ; [fotografije učenci fotografskega krožka OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen in mentor Vojko Franetič ; spremna beseda Martina Fabjan]. - Komen : OŠ Antona Šibelja - Stjenka, 2013

ISBN 978-961-91744-1-8

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265275904


slika

433.
        NAŠE zvezdice : pesniška zbirka učencev OŠ Šentjanž / [avtorji, ilustracije učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž]. - Šentjanž : OŠ Milana Majcna, 2013

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 265273600


slika

434.
NOVAK, Božidar, 1965-
        Prestolnica : zgodbe o Evropski prestolnici kulture, Harvardu in odnosih z javnostmi / Božidar Novak. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012

300 izv.

ISBN 978-961-6744-62-1

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 72667649


slika

435.
PAVLENČ, Anja
        Slonček se uči pisati / Anja Pavlenč ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

ISBN 978-961-6916-12-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265332992


slika

436.
PEČAVER, Minka
        Haloška trnovka II : zbirka pesmi / Minka Pečaver ; [ilustrirala Tjaša Rener]. - Ljubljana : Lepa besea, 2013

ISBN 978-961-6766-31-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265274624


slika

437.
POGOREVC, Andreja, 1980-
        Ajda se nauči šteti / napisala Andreja Pogorevc ; ilustrirala Katja Višnar. - 1. natis. - Slovenska Bistrica : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-644-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265340672


slika

438.
PREŠEREN, France
        Nova pisarija / France Prešeren ; narisal Igor Ribič ; [spremna beseda Ivan Bizjak]. - 1. izd. - Piran : Sanjska knjiga, 2013

ISBN 978-961-6125-39-0

821.163.6-17
COBISS.SI-ID 265019136


slika

439.
RIBIČ, Gaja
        Žanína in skrivnostni klic / [[besedilo in] ilustracije] Gaja Ribič. - Bevke : Smar-team, 2013

ISBN 978-961-6916-10-3

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 265249792


slika

440.
RUGELJ, Samo
        Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton / Samo Rugelj. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : UMco, 2013. - (Zbirka Preobrazba)

ISBN 978-961-6803-62-5

821.163.6-94
796.422.16(092)
COBISS.SI-ID 265287936


slika

441.
RUS, Gašper
        Gugalnica / Gašper Rus, Žiga Valetič ; [spremna beseda Saška Roškar, Bogdan Dobnik in Onja Tekavčič Grad]. - Ljubljana : Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013

ISBN 978-961-278-061-6 (Celjska Mohorjeva družba)

821.163.4-93-32
179.7(084.11)
COBISS.SI-ID 265351168


slika

442.
SAMOBOR, Katarina
        Dežela sanj / Katarina Samobor ; ilustracije Beti Lonček. - Bevke : Smar-team, 2013. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

ISBN 978-961-6916-11-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265332736


slika

443.
SEMENIČ, Ida
        Leto podpiše knjigo spominov : prigodnice s primorsko dušo / Ida Semenič ; [spremna beseda Aleksandra Kocmut ; ilustracije Rajko Gorjan]. - 1. izd., 1. natis. - Velike Lašče : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2013

ISBN 978-961-92836-8-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265002496


slika

444.
SENČAR, Majda
        Okruški / Majda Senčar. - Grosuplje : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-643-6

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 265258240


slika

445.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Triglavski kralj / Ivan Sivec ; [spremna beseda France Urbanija. - Kamnik : Ico, 2013. - (Zbirka Večno zelene ; št. 4)

ISBN 978-961-6868-21-1

821.163.6-32
929Aljaž J.
796.52(497.4):929Aljaž J.
COBISS.SI-ID 265170944


slika

446.
        SMEH je zdravje : samo dobri vici / [zbral in uredil] Zdravko Kaltnekar. - Kranj : samozal., 2013

ISBN 978-961-92343-8-9

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 264993792


slika

447.
SVETINA, Peter, 1970-
        Mrožek, mrožek / Peter Svetina ; ilustrirala Mojca Osojnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 978-961-01-2694-2

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265272064


slika

448.
ŠTIRN, Slavica
        Izgubljanje / Slavica Štirn ; [spremna beseda Neža Maurer]. - Celje : [samozal.] S. Štirn : Društvo Mohorjeva družba, 2013

ISBN 978-961-278-054-8 (Društvo Mohorjeva družba)

821.163.6-1
821.163.6.09Štirn S.
COBISS.SI-ID 264971520


slika

449.
ŠTOK-Vojska, Nelda
        Hrastova omara in Smrekov stol : čarodejka voda in druge pravljice / Nelda Štok-Vojska ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013

ISBN 978-961-6668-66-8

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 265146368


slika

450.
TURNŠEK, Metod
        Med koroškimi brati : medvojni roman / Metod Turnšek. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013. - (Zbirka Epika, povesti in romani / Metod Turnšek ; knj. 4)

ISBN 978-961-222-939-9

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 265176064


slika

451.
VASLE, Luka
        Morski pes Anton / Luka Vasle ; [ilustriral Jernej Žumer]. - 1. natis. - Domžale : samozal., 2013. - (Zbirka Pravljice iz luke)

ISBN 978-961-276-642-9

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 265231616


slika

452.
VOGRINEC, Silvester
        Karate bojevnik. [Knj. 2], Dvoboj / Silvester Vogrinec. - Ptuj : ABV, 2013

ISBN 978-961-92706-2-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 264971008


slika

453.
VREČER, Bojan
        Kašča srca / Bojan Vrečer. - Dobrna : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-646-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265344512


slika

454.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Skrivnostna hiša : mladinski roman / Iztok Vrhovec. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium)

ISBN 978-961-6814-98-0

821.163.6-93-312.9
COBISS.SI-ID 265326080


slika

455.
ZENAJEVIC, Harria
        Svetloba v temi / Harria Zenajevic. - Ilirska Bistrica : samozal., 2013

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265325312


slika

456.
ZORN, Miran
        Pod sencami neba / Miran Zorn. - Šempeter : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-636-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 265113088


slika

457.
        ŽIVALI se igrajo / [Jaka Grebenšek ... [et al.] ; mentorici Alenka Ocvirk, Vera Potočnik ; ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

ISBN 978-961-6916-09-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 265135872


slika

458.
ŽLAUS, Jože
        Turki na Dednem Vrhu / [[besedilo in] ilustracije] Jože Žlaus. - Vojnik : Galerija Piros, 2013

ISBN 978-961-269-907-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 265102592


slika

459.
ŽUPANČIČ, Oton, 1878-1949
        Mehurčki in petdeset ugank / Oton Župančič ; naslikala Marlenka Stupica ; [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Alenka Glazer]. - 9. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 81 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-11-15503-6

821.163.6-93-1
821.163.6-93-193.1
COBISS.SI-ID 265230336


902/904+93/94 ARHEOLOGIJA. ZGODOVINAslika

460.
CIGLAR, Iva
        Zamarkova - Senekovič / Iva Ciglar ; [sodelavci] Ivan Žižek, Tomaž Verbič, Bojan Djurić ; [terenske fotografije Danilo Goričan, fotografije predmetov Boris Farič ; terenski izrisi Iva Ciglar, Tomaž Ciglar ; načrt najdišča Merilo ; risanje predmetov Majda Gojkovič, Jožica Hrustel]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 32)

ISBN 978-961-6902-17-5
ISBN 978-961-6902-18-2 (pdf)

903/904(497.4Zamarkova)
COBISS.SI-ID 265182208


slika

461.
CIGLAR, Iva
        Zamarkova - Senekovič [Elektronski vir] / Iva Ciglar ; sodelavci Ivan Žižek, Tomaž Verbič, Bojan Djurić ; terenske fotografije Danilo Goričan, fotografije predmetov Boris Farič ; terenski izrisi Iva Ciglar, Tomaž Ciglar ; načrt najdišča Merilo ; risanje predmetov Majda Gojkovič, Jožica Hrustel. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM). - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 32)

ISBN 978-961-6902-19-9

903/904(497.4Zamarkova)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 265182976


slika

462.
DULAR, Janez, 1948-
        Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi = Nordostslowenien in der späten Bronzezeit / Janez Dular ; [prevod Wilhelma Henningsen ; risbe Dragica Knific Lunder]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2013. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 27)

ISBN 978-961-254-416-4

903(497.4-18)"637"
COBISS.SI-ID 265003776


slika

463.
        ELIMINACIONIZEM in emancipacija : zbornik razprav / ur. Igor Grdina. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013

ISBN 978-961-254-422-5

94(4)"18/19"(082)
COBISS.SI-ID 265360896


slika

464.
        GORIŠNICA skozi čas : zbornik / [urednik Sašo Radovanovič ; fotografije Martin Radovanovič ... et al.]. - Maribor : Ostroga, 2013

ISBN 978-961-6903-03-5

94(497.4Gorišnica)(082)
COBISS.SI-ID 265249280


slika

465.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Čas imperija : 1875-1914 / Eric Hobsbawm ; [prevedla Zdenka Erbežnik, Tomaž Jurca]. - Ljubljana : Sophia, 2012. - (Zbirka Respublica ; 4)

Prevod dela: The age of empire : 1875-1914

ISBN 978-961-6768-51-1

94(100)"1875/1914"
COBISS.SI-ID 265148416


slika

466.
KOPAČ, Janez, 1961-
        Medʼn in Medanci skozi čas / Janez Kopač ; [slovarček medanskih ledinskih in drugih krajevnih imen sestavil Marko Snoj ; izbor in prevod srednjeveških zapisov o Mednu pripravil Božo Otorepec ; panoramski posnetki Ortofoto, Geodetska uprava Republike Slovenije]. - 2. izd. - Medno : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-641-2

94(497.4 Medno)
COBISS.SI-ID 265218304


slika

467.
KOŠIR, Tone
        Dediščina Župnije Šentjošt : ljudje, domačije in znamenitosti : ob 150-letnici Župnije Šentjošt nad Horjulom / Tone Košir, Alojz Demšar, Petra Leben Seljak ; [fotografije avtor, družinski arhivi in avtorji knjige]. - Šentjošt : Župnija, 2013

ISBN 978-961-269-904-8

94(497.4Šentjošt)
27-774(497.4Šentjošt)(091)
COBISS.SI-ID 265001472


slika

468.
LAPAJNE, Ivan, 1849-1931
        Krško in Krčani : zgodovinske in spominske črtice / spisal Ivan Lapajne. - 2. ponatis izvirne izd. iz leta 1894. - Krško : Neviodunum, 2013

Izv. izd.: Krško : Odbor za olepšanje mesta, 1894

ISBN 978-961-6784-22-1

94(497.4Krško)
COBISS.SI-ID 265273088


slika

469.
        LENDVA 820 éve = 820 let mesta Lendava / [szerkesztő Király M. Jutka ; fordítás Dunjko Vesna]. - Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti =Lendva : Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, 2013

ISBN 978-961-93008-3-1

94(497.4Lendava)(082)
COBISS.SI-ID 265265152


slika

470.
MEDVED, Drago
        Slovenski Dunaj / Drago Medved ; [fotografije Peter Marinšek ... et al.]. - 2. izpopolnjena izd. - Celje : Grafika Gracer, 2013

ISBN 978-961-6487-60-3

930.85(436.1=163.6)
COBISS.SI-ID 265211904


slika

471.
MEDVED, Drago
        Slowenisches Wien / Drago Medved ; [Deutsche Übersetzung Senka Karlovčec]. - Celje : Grafika Gracer, 2013

ISBN 978-961-6487-61-0

930.85(436.1=163.6)
COBISS.SI-ID 265280768


slika

472.
        VROČE sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih 1945 do 1991 / ur. Jože Dežman, Hanzi Filipič ; [prevodi v slovenščino Stanislav M. Maršič, Hanzi Filipič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013

ISBN 978-3-7086-0737-5

94(497.4)"1945/1991"(082)
94(436.5)"1945/1991"(082)
323.28(497.4)"1945/1991"(082)
COBISS.SI-ID 265174272


slika

473.
        ZASTAVE in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja / [ureditev in transkripcija vira, avtor spremne študije in kazal] Dejan Zadravec. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2012. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 35)

ISBN 978-961-6143-39-4

930.25(436)
332.2(436-89)"15"(093)
COBISS.SI-ID 265142528


908+91 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPISslika

474.
        ČUDESA sveta : najveličastnejši kraji in naravni pojavi / [Bridget A. English, urednica ; prevod Dora Mali]. - 1. izd. - Ljubljana : National Geographic Slovenija, Rokus Klett, 2013

ISBN 978-961-271-314-0

908(100)
502.2(100)
COBISS.SI-ID 265337600


slika

475.
DEŠNIK, Stanka
        A Goričko és a Rábavidék a kultúrában összefonódva : hétnapos túrakalauz / Stanislava Dešnik, Janez Balažic ; [fényképek Stanislava Dešnik ... [et al.] ; térképek JZ Krajinski park Goričko ; fordíttota Novak Császár Jolanda és Gábris László]. - Grad : Javni zavod Krajinski park Goričko, 2012

ISBN 978-961-92147-8-7

908(497.411)
908(439.111)
COBISS.SI-ID 265135104


slika

476.
DEŠNIK, Stanka
        Goričko in Porabje linked through culture : seven-day tour guide / Stanislava Dešnik, Janez Balažic ; [photos Stanislava Dešnik ... [et al.] ; maps Goričko Nature Park Public Institute ; English translation by Romana Mlačak]. - Grad : Goričko Nature Park Public Institute, 2012

ISBN 978-961-92147-7-0

908(497.411)
908(439.111)
COBISS.SI-ID 265134336


slika

477.
DEŠNIK, Stanka
        Goričko und das Raabgebiet - durch Kultur verbunden : ein Reiseführer für sieben Tage / Stanislava Dešnik, Janez Balažic ; [Fotografien Stanislava Dešnik ... [et al.] ; Landkarten Goričko Naturparkbehörde ; Übersetzung ins Deutsche Roman Lukas Prunč]. - Grad : Javni zavod Krajinski park Goričko, 2012

ISBN 978-961-92147-9-4

908(497.411)
908(439.111)
COBISS.SI-ID 265135616


slika

478.
        DOMAČI kraji : zbornik Občine Dobrova - Polhov Gradec in okoliških krajev / [urednica Milka Bokal ; fotografije arhiv družine Delalut ... et al.]. - Dobrova ; Polhov Gradec : Občina, 2013. - (Domači kraji ; letn. 1, št. 1)

ISBN 978-961-269-921-5

908(497.4Dobrova)(082)
908(497.4Polhov Gradec)(082)
COBISS.SI-ID 265283840


slika

479.
FERFILA, Bogomil
        Indijanci severne Amerike - nekoč in danes / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013. - (Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 17)

ISBN 978-961-235-627-9

39(7)
908(7)
COBISS.SI-ID 265136896


slika

480.
FURLAN, Borut
        Piran : kjer se srečata morje in mesto / [fotografije] Borut Furlan ; [spremna besedila Tom Turk ; uvodni tekst Tomo Jeseničnik ; prevod v angleški jezik Maja Kogej]. - Ljubljana : Littera picta, 2013

ISBN 978-961-6030-89-2

908(497.4Piran)(084.12)
77.047(497.4Piran)
COBISS.SI-ID 265109248


slika

481.
FURLAN, Borut
        Piran : where the sea meets the town / [photographs] Borut Furlan ; [accompanying text Tom Turk ; foreword Tomo Jeseničnik ; English translation Maja Kogej]. - Ljubljana : Littera picta, 2013

ISBN 978-961-6030-90-8

908(497.4Piran)(084.12)
77.047(497.4Piran)
COBISS.SI-ID 265114368


slika

482.
        ODKRIVAJMO in izkusimo Slovenijo [Kartografsko gradivo] : topografski zemljevidi = Discover and experience Slovenia : topographic maps / [uredil Dušan Peček ; zemljevidi Geodetski inštitut Slovenije]. - 1. izd. - 1:50.000. - Ljubljana : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-632-0

912.43(497.4)
COBISS.SI-ID 265000448


slika

483.
        PO osrednjih Slovenskih goricah : občina Benedikt / [zbrala in uredila Renata Vajngerl v sodelovanju z Občino Benedikt] ; fotografije Zmago Kokol]. - [Sveta Trojica v Slovenskih goricah] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Benedikt] : Občina Benedikt, 2012 ([s. l.] : Grafis)

120 izv.

908(497.4Benedikt)(036)
COBISS.SI-ID 72619777


slika

484.
        PO osrednjih Slovenskih goricah : občina Lenart / [zbrala in uredila Renata Vajngerl v sodelovanju z Občino Lenart] ; fotografije Zmago Kokol]. - [Lenart v Slovenskih goricah] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Lenart] : Občina Lenart, 2012 ([s. l.] : Grafis)

120 izv.

908(497.4Lenart)(036)
COBISS.SI-ID 72606721


slika

485.
        PO osrednjih Slovenskih goricah : občina Sveta Ana / [zbrala in uredila Renata Vajngerl v sodelovanju z Občino Sveta Ana] ; fotografije Zmago Kokol]. - [Lenart v Slovenskih goricah] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Sveta Ana] : Občina Sveta Ana, 2012 ([s. l.] : Grafis)

120 izv.

908(497.4Sveta Ana)(036)
COBISS.SI-ID 72605441


slika

486.
        PO osrednjih Slovenskih goricah : občina Sveta Trojica / [zbrali in uredili Renata Vajngerl ... [et al.] ; fotografije Zmago Kokol]. - [Sveta Trojica v Slovenskih goricah] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Sveta Trojica] : Občina Lenart, 2012 ([s. l.] : Grafis)

120 izv.

908(497.4Sveta Trojica)(036)
COBISS.SI-ID 72619521


slika

487.
        PO osrednjih Slovenskih goricah : občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah / [zbrala in uredila Renata Vajngerl v sodelovanju z Občino Sveta Ana] ; fotografije Zmago Kokol]. - [Lenart v Slovenskih goricah] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric : Razvojna agencija Slovenske gorice ; [Sveti Jurij v Slovenskih goricah : Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 2012 ([s. l.] : Grafis)

120 izv.

908(497.4Sveti Jurij v Slovenskih goricah)(036)
COBISS.SI-ID 72606465


slika

488.
RABE, Cordula
        Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili / [[besedilo in] fotografije] Cordula Rabe ; [prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Prevod dela: Spanischer Jakobsweg

ISBN 978-961-01-2330-9

913(460-17)(036)
796.51/.52(460-17)(036)
27-57(460Santiago de Compostela)(036)
COBISS.SI-ID 265087744


slika

489.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Moja prva geografija : učbenik za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 7., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013

ISBN 978-961-241-699-7

91(075.2)
COBISS.SI-ID 265291264


slika

490.
        SLOVENIJA [Kartografsko gradivo] : ročna zemljevida / izris zemljevidov Kartografija ; uredila Tadeja Galonja ; strokovni pregled Matija Zorn. - 1. izd., 4. natis. - 1:500.000, 1:700.000. - Ljubljana : DZS, 2013. - 2 zvd. : obojestransko, barve ; 55 x 39 cm in 40 x 28 cm na listu 61 x 46 cm, zložen na 16 x 23 cm

ISBN 978-961-02-0189-2

912.43(497.4)
BL:
372.1
COBISS.SI-ID 265091072


929 BIOGRAFIJEslika

491.
BAR, Dominique
        Janez Pavel II. / [ilustracije] Dominique Bar ; [besedilo] Louis-Bernard Koch, Guy Lehideux ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2013

Prevod dela: Avec Jean Paul II

ISBN 978-961-93317-6-7

929Janez Pavel II(084.11)
COBISS.SI-ID 265243904


slika

492.
CAIOLI, Luca
        Ronaldo : obsedenost s popolnostjo / Luca Caioli ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Ronaldo

ISBN 978-961-00-1747-9

929Ronaldo C.
796.332(469):929Ronaldo C.
COBISS.SI-ID 265300480


slika

493.
CAIOLI, Luca
        Ronaldo : obsedenost s popolnostjo / Luca Caioli ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013

Prevod dela: Ronaldo

ISBN 978-961-00-1766-0

929Ronaldo C.
796.332(469):929Ronaldo C.
COBISS.SI-ID 265300736


slika

494.
        HOJA s teboj. - Ljubljana : Galenia, 2013

ISBN 978-961-269-917-8

929Pavlič M.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 265270016


slika

495.
        JOŽEF Klekl ml. : zbornik / [uredil Franc Kuzmič]. - Dolenci : Župnija, 2012

ISBN 978-961-269-920-8

929Klekl J.(082)
27-725(497.4):929Klekl J.(082)
COBISS.SI-ID 265274112


slika

496.
KRNJAK, Franc
        O ljudskih grbih in še kaj / Franc Krnjak ; [likovna upodobitev grbov Vida Rajh]. - Ormož ; Stanovščak : S. Kelnerič, 2013 ([s. l.] : S. Kelnerič)

200 izv.

ISBN 978-961-276-631-3

929.6
COBISS.SI-ID 72644353


slika

497.
MOŽINA, Jože, 1968-
        Pedro Opeka [Videoposnetek] : the friend of the poor / written and directed by Jože Možina ; camera Jože Jagrič, Jože Možina, Stane Kerin ; music Blaž Šivic ; translators Janez Mesec, Rok Gajšek, Tantely Ralaibeza Urbančič. - Ljubljana : Družina, 2012

Posneto 2011. - Podnapisi v angl., franc. in špan. - Produkcija: Radio Televizija Slovenija in Etika Studio Fos

ISBN 978-961-222-941-2 (28,60 EUR)

791.229.2:929Opeka P.
929Opeka P.(086.82)
COBISS.SI-ID 265223680


slika

498.
ŠTEFANEC, Tone
        Pestro in zanimivo življenje : od Trojice do Ljubljane / Tone Štefanec. - Ljubljana : samozal., 2013

ISBN 978-961-276-635-1

929Štefanec T.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 265083136


slika

499.
        ZVONIMIR Ciglič : (1921-2006) / [urednica Darja Koter ; prevajalec angleških povzetkov Aljoša Vrščaj]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2012. - (Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876 ; zv. 17)

ISBN 978-961-6393-12-6

78(497.4):929Ciglič Z.(082)
COBISS.SI-ID 265131008

slika