slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Medknjižnična izposojaCenik storitev
Splošni pogoji poslovanja NUK slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Medknjižnična izposoja

Storitev medknjižnične izposoje

Če želenega knjižničnega gradiva NUK nima v lastnih knjižničnih zbirkah, ga lahko naročimo iz drugih slovenskih knjižnic ali iz tujine. Naročamo vse vrste gradiva za študijske in raziskovalne namene, in sicer v izvirni obliki ali kot kopije. Knjižno gradivo (npr. monografije) si za naročnika izposodimo za določen čas, članke in druge sestavke pa mu posredujemo v obliki fotokopij ali v elektronski obliki. Gradivo, ki se izposoja, naročamo in posredujemo le članom knjižnice, kopije gradiva in druge nevračljive dokumente pa tudi ostalim uporabnikom knjižnice.

Prek medknjižnične izposoje posredujemo tudi gradivo iz lastnih knjižničnih zbirk, vendar le članom pravnim osebam, tj. knjižnicam in drugim organizacijam v Sloveniji in tujini. Če niste član NUK, pa bi potrebovali gradivo iz naših zbirk, se lahko obrnete na svojo splošno, visokošolsko ali specialno knjižnico. Želeno gradivo bomo v vašo knjižnico posredovali v čim krajšem času. Iz lastnih knjižničnih zbirk posojamo praviloma le gradivo, ki je namenjeno izposoji na dom. Kopije gradiva izdelamo in posredujemo v skladu z avtorskopravno zakonodajo.

Naj vas opozorimo, da lahko kopije knjig, ki so bile natisnjene v obdobju med letoma 1500 in 1945 in so izvzete iz zaščite avtorskega prava, ter nekatere knjige, ki niso več na voljo na tržišču, naročite v elektronski obliki, in sicer neposredno prek storitve EOD (e-knjige po naročilu). Poleg elektronske oblike lahko naročite tudi tiskane izvode knjig (POD – tisk na zahtevo). Storitvi EOD in POD sta na voljo tako članom knjižnice kot tudi ostalim uporabnikom.

Naročanje gradiva za medknjižnično izposojo

Gradivo je mogoče prek medknjižnične izposoje naročiti na več načinov, in sicer:

 • prek spletne storitve COBISS - Moja knjižnica,
 • z elektronsko naročilnico,
 • po elektronski pošti na naslov: illnuk@nuk.uni-lj.si,
 • po pošti na naslov: NUK, Medknjižnična izposoja, p. p. 259, 1001 Ljubljana,
 • prek faksa: (01) 4255 007,
 • osebno v sobi 036 v pritličju zgradbe NUK na Turjaški 1 (od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ter ob sredah od 9.00 do 18.00 oziroma v poletnem času do 17.00).

Uporabnik se ob oddaji naročila obveže, da bo:

 • pri uporabi gradiva dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice,

 • ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov,
 • poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel,
 • izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano,
 • v primeru prekoračitve izposojevalnega roka poravnal vse nastale stroške,
 • v primeru poškodovanja ali izgube izposojenega gradiva poravnal vse nastale stroške.

Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju v tujino, praviloma ni možno preklicati. Preklic naročila v slovensko knjižnico je možen le v primeru, če knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Uporaba gradiva

V izvirni obliki pridobljeno knjižnično gradivo si član izposodi za določen čas. Način in rok izposoje gradiva ter možnost podaljšanja izposojevalnega roka določajo dobavitelji, ki gradivo posojajo. Kopije gradiva, za katere naročnik plača nadomestilo, postanejo njegova last in jih ni treba vračati.

Stroški storitve

Stroški medknjižnične izposoje gradiva in posredovanja dokumentov so odvisni od vrste storitve ter cenika dobavitelja naročenega gradiva in so razvidni iz veljavnega cenika storitev NUK. Uporabnik, ki ima do knjižnice neporavnane zapadle terjatve, do njihove poravnave storitev medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov praviloma ne more uporabljati.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 2001 141.

slika