slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Knjige v tisku - december 2010Knjige v tisku - arhiv
Knjige v tisku - impresum slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Knjige v tisku - december 20100 SPLOŠNO


1.
BAYARD, Pierre
        Kako govoriti o knjigah, ki jih nismo prebrali / Pierre Bayard ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : Sodobnost International, 2010. - (Zbirka Črka ob črki)

Prevod dela: Comment parler des livres que l‛on n‛a pas lus?
ISBN 978-961-6564-32-8

028
655.4/.5
COBISS.SI-ID 253685504


slika

2.
BONIN, Zdenka
        Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva / Zdenka Bonin, Deborah Rogoznica ; [prevod v italijanščino Deborah Rogoznica ; fotografsko in arhivsko gradivo je iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Koper ... et al.]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2010

ISBN 978-961-92704-4-8

003(091)(497.4Koper)
930.25(497.4Koper)
COBISS.SI-ID 254087680


slika

3.
BRUDAR, Jože
        A letoviščarji niso odnehali / [avtor Jože Brudar ; slikovno gradivo arhiv TD Rateče - Planica]. - Rateče : Turistično društvo Rateče - Planica, 2010

ISBN 978-961-269-377-0

061.2:338.48(497.4Rateče)(091)
COBISS.SI-ID 254024192


slika

4.
INTERNATIONAL Technology Transfer Conference (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Book of abstracts of the 3nd International Technology Transfer Conference, Jožef Stefan Institute, 7th-8th October 2010 / [zbrali in uredili Špela Stres, Tanja Zdolšek]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2010

ISBN 978-961-264-023-1

001.892:338.45(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253691392


slika

5.
KOVAČ, Tatjana, 1955-
        IT podpora menedžmentu / Tatjana Kovač. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Učbeniki FKPV. Magistrski študij)

ISBN 978-961-6825-20-7

005.311.6(075.8)
004.8(075.3)
COBISS.SI-ID 253829888


slika

6.
PEČJAK, Sonja
        Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi / Sonja pečjak ; [prevod povzetka Simona Nagernik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - (Zbirka Razprave FF)

ISBN 978-961-237-401-3

028
COBISS.SI-ID 254148352


slika

7.
        ROBOTIKA : priročnik za laboratorijske vaje / Jure Rejc ... [et al.] ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2010

ISBN 978-961-243-165-5 (Fakulteta za elektrotehniko)

007.52(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 254150400


slika

8.
SLOMŠEK, Anton Martin
        Koroške in štajerske pesmi : faksimile izdaje iz leta 1852 / Anton Martin Slomšek ; [spremna beseda Matija Ogrin]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2010. - (Zbrano delo. Faksimile / Anton Martin Slomšek ; 4)

Izv. izd.: V Celovcu, 1852
ISBN 978-961-218-935-8

091.07:398.8(497.4)
COBISS.SI-ID 253837824


slika

9.
SLOMŠEK, Anton Martin
        Liturgični priročnik. 1, Mnemosynon slavicum : slov(e)nski (obredni) opomnik / Anton Martin Slomšek ; [spremna beseda Slavko Krajnc]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2010. - (Zbrano delo / Anton Martin Slomšek)

ISBN 978-961-218-936-5

091.07"1860":27-475
27-475
27-534.3-55
COBISS.SI-ID 254073856


slika

10.
TAVČAR, Mitja I.
        Strateški management znanjskih organizacij / Mitja I. Tavčar. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2010. - (Strokovne monografije MFDPŠ)

ISBN 978-961-6813-02-0

005.21:001.101
COBISS.SI-ID 254039040


slika

11.
ZAGER, Miran
        Inovacijski trendi FTP in skladnost SGLTP z le-temi [Elektronski vir] / avtor Miran Zager ; predgovor Franc Pohleven. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2010. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-11-9

001.895(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254017280


slika

12.
ZAID, Gabriel
        Skrivnost slave / Gabriel Zaid ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : Sodobnost International, 2010. - (Zbirka Črka ob črki)

ISBN 978-961-6564-31-1

028.4(081)
821.09(081)
COBISS.SI-ID 253685248


slika

13.
        ZAKAJ je moje delo moj konjiček? Zakaj je moje delo moj hobi?. Dr. Gregor Majdič (fiziolog) in dijaki Gimnazije in veterinarske šole [Videoposnetek] : (pogovor znanstvenika z dijaki) / avtorji Gregor Majdič ... [et al.] ; uredil Luka Vidic. - Ljubljana : Hiša eksperimentov, 2010. - 1 video DVD

ISBN 978-961-6847-00-1

001-051:373.5-057.87(086.82)
COBISS.SI-ID 253837312


005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENTslika

14.
IVANKOVIČ, Gordana
        Merjenje uspešnosti poslovanja v hotelirstvu / Gordana Ivankovič, Mateja Jerman. - Portorož : Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010

ISBN 978-961-6469-54-8

005.336.1:640.4(075.8)
COBISS.SI-ID 254132736


slika

15.
KOVAČ, Tatjana, 1955-
        Sistemi za podporo odločanju : študijsko gradivo / Tatjana Kovač. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Učbeniki FKPV. Dodiplomski študij, Komerciala)

ISBN 978-961-6825-19-1

005.311.6:004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 253829632


slika

16.
ŠKAFAR, Branko
        Kakovost v poslovanju : [visokošolski učbenik] / Branko Škafar. - Maribor : Doba Epis, 2010

ISBN 978-961-6818-11-7

005.336.3(075.8)
COBISS.SI-ID 66181889


084.11+087.5 STRIPI. SLIKANICEslika

17.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Kako živijo mladi kužki / besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; ilustracije Chiara Bordoni ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - (Zbirka Odkritja za najmlajše)

Prevod dela: La vie des bébés chiens
ISBN 978-961-6785-53-2

636.7(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 254100480


slika

18.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Kako živijo mladi mucki / besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; ilustracije Chiara Bordoni ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - (Zbirka Odkritja za najmlajše)

Prevod dela: La vie des bébés chats
ISBN 978-961-6785-52-5

636.8(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 254099968


slika

19.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Kraljična Pia / [besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; fotografije René Brassart ; prevedla Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - (Zbirka Ko bom velika)

Prevod dela: Lola joue à la princesse
ISBN 978-961-6785-50-1

087.5
COBISS.SI-ID 254099456


slika

20.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        V konjeniškem klubu / besedilo Émilie Beaumont ; ilustracije Sylvie Michelet ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - (Podobe za najmlajše)

Prevod dela: Au poney club
ISBN 978-961-6785-54-9

087.5
COBISS.SI-ID 254100736


slika

21.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Veterinarka Livija / [besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; fotografije René Brassart ; prevedla Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - (Zbirka Ko bom velika)

Prevod dela: Lou joue au vétérinaire
ISBN 978-961-6785-51-8

087.5
COBISS.SI-ID 254099712


slika

22.
BOURGUIGNON, Laurence
        Olga / Laurence Borguignon ; [ilustracije] Quentin Gréban ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Olga
ISBN 978-961-249-118-5

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253647616


slika

23.
DEETJEN, Claudia
        Česar nihče ne ve / Claudia Detjeen, Kathrin Stöckigt ; ilustracije Kati Meden ; prevod in priredba Andreja Mikuž. - Maribor : Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, 2011

Prevod dela: Was keiner wieß
ISBN 978-961-91883-8-5

821.112.2-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 253865984


slika

24.
EKART, Ana
        Domače pošasti / Ana Ekart ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-50-8

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254131200


slika

25.
FINSTERBUSCH, Monika
        Princeska Lili in zmajčica / Monika Finsterbusch ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Prinzessin Lillifee und der kleine Drache
ISBN 978-961-00-1270-2

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253918208


slika

26.
JAMMES, Laurance
        Pisana druščina. Igra s števili / [besedilo in ilustracije Laurance Jammes in Marc Clemens ; prevod Marjeta Drobnič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: La tropa de trapo. Juega con los números
ISBN 978-961-251-256-9

087.5
COBISS.SI-ID 253777408


slika

27.
JAMMES, Laurance
        Pisana druščina. Igra z barvami / [besedilo in ilustracije Laurance Jammes in Marc Clemens ; prevod Marjeta Drobnič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: La tropa de trapo. Juega con los colores
ISBN 978-961-251-255-2

087.5
COBISS.SI-ID 253775616


slika

28.
JEFFREY, Sean
        Frančkova poučna slikanica : 60 zabavnih okenc / Sean Jeffrey ; [prevod Živa Hren ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Franklin‛s big lift-and-learn book
ISBN 978-961-251-259-0

821.111(71)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254132480


slika

29.
KORITNIK, Ana
        Mala siva miška / Ana Koritnik ; ilustrirala Maja Šubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-500-6

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253602816


slika

30.
LEE, Suzy, 1974-
        Val / Suzy Lee. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Wave
ISBN 978-961-01-1536-6

087.5
COBISS.SI-ID 253638144


slika

31.
MCBRATNEY, Sam
        A veš, koliko te imam rad / napisal Sam McBratney ; ilustrirala Anita Jeram ; prevedla Polonca Kovač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - [30] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Guess how much I love you
ISBN 978-961-01-0784-2

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 254022656


slika

32.
MCCLOUD, Scott
        Kako nastane strip : pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana / [besedilo in risba] Scott McCloud ; [prevod Maša Peče]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za oživljanje zgodbe 2. koluta : Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010

Prevod dela: Making comics
ISBN 978-961-92992-0-3 (Društvo za oživljanje zgodbe 2. koluta)

084.11:741.02(035)
COBISS.SI-ID 253995264


slika

33.
MEGLEN, Anja
        Palček Pit in prstanček Rimavček / Anja Meglen, Nika Hamiti ; [ilustracije Loti Benček]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-44-7

087.5
COBISS.SI-ID 253724160


slika

34.
MODIC, Maša
        Božična dogodivščina / Maša Modic ; ilustrirala Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-45-4

087.5
COBISS.SI-ID 253724416


slika

35.
MODIC, Maša
        Vrtnica / Maša Modic ; ilustracije Ivana Kobal. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-46-1

087.5
COBISS.SI-ID 253724672


slika

36.
        ODIL Krok se uči zelo zabavne besede / ilustracije Lieve Boumans ; [prevedla Saška Prevolšek]. - Ljubljana : Grahovac, 2010

Prevod dela: Odil Krok leert prappige woordjes
ISBN 978-961-6795-30-2

087.5
COBISS.SI-ID 253960704


slika

37.
        ODIL Krok, zelo prijazen krokodil / ilustracije Lieve Boumans ; [prevedla Saška Prevolšek]. - Ljubljana : Grahovac, 2010

Prevod dela: Odil Krok is een heel lieve krokodil
ISBN 978-961-6795-29-6

087.5
COBISS.SI-ID 253960448


slika

38.
OUD, Pauline
        V posteljo z Beti in Miho / Pauline Oud ; [prevedla Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Slapen met Fien en Milo
ISBN 978-961-249-115-4

087.5
COBISS.SI-ID 253598464


slika

39.
OUD, Pauline
        Za mizo z Beti in Miho / Pauline Oud ; [prevedla Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Eten met Fien en Milo
ISBN 978-961-249-114-7

087.5
COBISS.SI-ID 253597952


slika

40.
PENI, 1962-
        Deček brez sence / Pedro Penizzotto ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Le garçon sans ombre
ISBN 978-961-249-110-9

087.5
COBISS.SI-ID 253648896


slika

41.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 14. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak) (Velike slikanice)

ISBN 978-86-11-01313-8

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 254041600


slika

42.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - Posebna miniaturna izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-86-11-17040-4

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 254043136


slika

43.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O petelinu, ki je hotel znesti jajce / Mojiceja Podgoršek ; ilustriracije Ivan Mitrevski. - Domžale : Epistola, 2011

ISBN 978-961-92719-7-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254029056


slika

44.
PREGL Kobe, Tatjana
        Hlačke za oblačke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustriral Arjan Pregl ; [izbor Majda Koren ; spremna beseda Tone Pavček ; o ilustracijah Črtomir Frelih]. - Ljubljana : Edina, 2010

ISBN 978-961-6364-47-8

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 254174464


slika

45.
PREGL, Sanja
        Hobotnica Alenčica in Modra morska želva / Sanja Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - Ljubljana : Edina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6364-46-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254174208


slika

46.
        RAČKA Nana pozna barve / ilustracije Lieve Boumans ; [prevedla Saška Prevolšek]. - Ljubljana : Grahovac, 2010

Prevod dela: Nana eend kent de kleuren
ISBN 978-961-6795-27-2

087.5
COBISS.SI-ID 253959424


slika

47.
        RAČKA Nana šteje od 1 do 10 / ilustracije Lieve Boumans ; [prevedla Saška Prevolšek]. - Ljubljana : Grahovac, 2010

Prevod dela: Nana eend telt van 1 tot 10
ISBN 978-961-6795-28-9

087.5
COBISS.SI-ID 253959936


slika

48.
RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
        Zvezdica / Vesna Radovanovič ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2010 (tiskano v Eu). - (Zbirka Modri planet)

ISBN 978-961-6585-44-6

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 66104321


slika

49.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Urška / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - Posebna miniaturna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1489-5

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 253782272


slika

50.
SEKIRNIK, Marija
        Kahlica Zebe / Marija Sekirnik ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-49-2

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253986304


slika

51.
SEKIRNIK, Marija
        Zajči / Marija Sekirnik ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-48-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253986048


slika

52.
STEWART, Amber
        Še malo, pa bo! / [besedilo] Amber Stewart & [ilustracije] Layn Marlow ; [prevedla Andreja Trtnik Herlec]. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: Little by little
ISBN 978-961-6582-78-0

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253951744


slika

53.
STEWART, Amber
        Tako kot nocoj / [besedilo] Amber Stewart & [ilustracije] Layn Marlow ; [prevedla Andreja Trtnik Herlec]. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: Just like tonight
ISBN 978-961-6582-77-3

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253951232


slika

54.
ŠKOBERNE, Biljana
        V deželi številk / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Yuliya Polishchuk. - Tržič : Loreda, 2011. - (Zbirka Črke)

ISBN 978-961-92894-4-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253994240


slika

55.
VIDEMŠEK, Tasja
        Dežela Bambus / Tasja Videmšek ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2008/2009)

ISBN 978-961-6830-52-2

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254131712


slika

56.
WESTON, Carrie
        Bravo, Boris! / Carrie Weston ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevod Vida Frelih]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Bravo, Boris!
ISBN 978-961-251-247-7

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253839872


slika

57.
WESTON, Carrie
        Ojoj, Boris! / Carrie Weston ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevod Vida Frelih]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Oh, Boris!
ISBN 978-961-251-246-0

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253839360


slika

58.
WICKINGS, Ruth
        Hop postavljanke / [papirnate konstrukcije Ruth Wickings in Alan Brown ; ilustratorja Frances Castle in Andrew Crowson ; prevod Tadeja Dović]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Pop-up
ISBN 978-961-251-253-8

379.826(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 254161920


slika

59.
ZAGORC, Ivanka
        Medvedkov deževni dan / napisala Ivanka Zagorc ; narisal Rožle Matko. - Šmarješke Toplice : samozal. I. Zagorc, 2010

ISBN 978-961-276-069-4

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253672448


slika

60.
ŽUGELJ, Zarja
        Devet mačjih življenj / Zarja Žugelj ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-51-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254131456


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJAslika

61.
ADAM, Barbara, 1945-
        Čas / Barbara Adam ; [prevod Barbara Banović, Jelena Varda, Milan Franc]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2010. - (Frontier ; 050)

Prevod dela: Time
ISBN 978-961-6620-16-1

115
COBISS.SI-ID 253673472


slika

62.
        AION : prispevki k simboliki sebstva / C. G. Jung ; [prevedla Davorin Flis in Tesa Drev ; spremna beseda Jože Magdič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

Prevod dela: Aion
ISBN 978-961-218-932-7

159.9:133.5
159.9Jung C.G.
COBISS.SI-ID 253723136


slika

63.
BUNTA, Aleš
        Magnetizem neumnosti / Aleš Bunta. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. - (Zbirka Analecta)

ISBN 978-961-6376-49-5

130.2
COBISS.SI-ID 254085376


slika

64.
COURTNEY, Hazel
        Korak do duhovne evolucije : duhovno potovanje v znanstveno teorijo o vsem / Hazel Courtney ; [prevod Tina Pergar]. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: Countdown to coherence
ISBN 978-961-92847-8-0

130.33(035)
133.2(035)
COBISS.SI-ID 253625088


slika

65.
ČAČINOVIČ-Puhovski, Nadežda
        Čemu brati filozofe : v petdesetih kratkih poglavjih / Nadežda Čačinovič ; [prevedla Helena Motoh]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010. - (Zbirka Varia / Založba /*cf.)

ISBN 978-961-257-030-9

1:929(091)
COBISS.SI-ID 253647104


slika

66.
DERRIDA, Jacques
        Ostroge : Nietzschejevi stili : razprava / Jacques Derrida ; [prevod iz francoščine Jana Pavlič]. - Koper : Hyperion, 2010

ISBN 978-961-6382-66-3

1Nietzsche F.
81:1
COBISS.SI-ID 253706496


slika

67.
DOLAR, Mladen
        Oficirji, služkinje in dimnikarji / Mladen Dolar. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. - (Zbirka Analecta)

ISBN 978-961-6376-51-8

130.2
COBISS.SI-ID 254086144


slika

68.
FORD, Debbie
        Zakaj dobri ljudje počnejo slabe stvari : kako prenehate biti sam svoj najhujši sovražnik / Debbie Ford ; [prevedla Barbara Lipovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Samala, 2010

Prevod dela: Why good people do bad things
ISBN 978-961-92987-0-1

159.923.2
COBISS.SI-ID 253658880


slika

69.
HAMILTON, David R.
        Kako um zdravi telo / David R. Hamilton ; [prevedel Vera Čertalič]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2010

Prevod dela: How your mind can heal your body
ISBN 978-961-6804-27-1

130.33:615.85(035)
COBISS.SI-ID 253625600


slika

70.
HENDRIX, Harville
        Ohraniva najino ljubezen : program, ki razkriva možnosti sreče v modernem zakonu / Harville Hendrix ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2010

Prevod dela: Keeping the love you find
ISBN 978-961-6372-70-1

177.61
159.922.1
COBISS.SI-ID 254133760


slika

71.
KATZ, Elliot
        Postanite (močan) moški, kakršnega si želi vsaka ženska : brezčasna modrost moškosti / Elliot Katz. - Ljubljana : Cangura.com, 2011

Prevod dela: Being the strong man a woman wants
ISBN 978-961-6769-19-8

159.922.3-055.1(035)
COBISS.SI-ID 253998848


slika

72.
KOIDL, Roman M.
        Prasci : zakaj vedno znova naletim na napačnega / Roman Maria Koidl ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Scheisskerle
ISBN 978-961-00-1268-9

159.922.1
COBISS.SI-ID 253999872


slika

73.
KOLŠEK, Katja
        Drugi demokracije : problemi imanence in drugosti v sodobnih teorijah demokracije / Katja Kolšek ; [prevajanje Breda Biščak]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6732-22-2 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

130.2:32
321.7.01
COBISS.SI-ID 253833728


slika

74.
LABINOWICZ, Ed
        Izvirni Piaget : mišljenje, učenje, poučevanje / Ed Labinowicz ; [prevod Maja Zupančič, Mojca Winter ; ilustracije Susie Pollard Frazee]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010

Prevod dela: The Piaget primer
ISBN 978-961-02-0170-0

159.95:929Piaget J.
159.922.7:159.95
37.01:929Piaget J.
159.95:37.01
COBISS.SI-ID 253656576


slika

75.
LAMPE, Frančišek
        Uvod v modroslovje / France Lampe. - Ljubljana : Družina, 2010. - (Zbirka Sidro ; 35)

ISBN 978-961-222-821-7

1(035)
COBISS.SI-ID 253936896


slika

76.
LAPAJNE, Milka
        Življenje je dar, ne zapravimo ga / Milka Lapajne. - Cerknica : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-071-7 (broš.) ISBN 978-961-276-072-4 (trda vezava)

159.922(035)
COBISS.SI-ID 253740544


slika

77.
LOCKE, John, 1632-1704
        Dve razpravi o oblasti ; Pismo o toleranci / John Locke ; [prevedli Zdenka Erbežnik ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevoda del: Two treatises of government ; A letter concerning toleration
ISBN 978-961-260-040-2

172.4
1Locke J.
COBISS.SI-ID 253953536


slika

78.
LUNDER, Urška
        Odprto srce : izkušnje in spoznanja ob umiranju in smrti / Urška Lunder ; [fotografije Aleš Lunder ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Kultura)

ISBN 978-961-01-1237-2

159.91:616-036.8
COBISS.SI-ID 254121472


slika

79.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (4 ; 2011 ; Ljubljana)
        Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka : zbornik / IV. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2011 ; [urednici Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih]. - Ljubljana : MiB, 2011

ISBN 978-961-92823-2-8

159.922.7-053.4(082)
159.942-053.4(082)
COBISS.SI-ID 254028288


slika

80.
MORRIS, Howard J.
        Ženske so nore, moški so neumni : preprosta resnica o zapletenih razmerjih / Howard J. Morris in Jenny Lee ; [prevedla Ana Šorc]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2011. - (Zbirka Mrhe)

Prevod dela: Women are crazy, men are stupid
ISBN 978-961-6804-28-8

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 253840384


slika

81.
PEČEK, Mojca
        Državljanska vzgoja in etika 7. Delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletne osnovne šole / Mojca Peček-Čuk, Tatjana Devjak, Mirjam Milharčič-Hladnik. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 7)

ISBN 978-86-341-4035-4

17(075.2)(076.1)
37.017.4(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253753856


slika

82.
PEČEK, Mojca
        Državljanska vzgoja in etika. Delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletne osnovne šole / Mojca Peček-Čuk, Tatjana Devjak, Mirjam Milharčič-Hladnik. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 8)

ISBN 978-86-341-4036-1

17(075.2)(076)
37.017.4(075.2)(076)
3(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253754368


slika

83.
        PO čem hrepeni tvoja duša? / [razni avtorji, učenci Lectorium Rosicrucianum]. - 1. izd. - Ljubljana : Rosa, 2010

ISBN 978-961-91626-8-2

141.332
27-784
061.25:133
COBISS.SI-ID 253963776


slika

84.
REBULA-Tuta, Alenka
        Sto obrazov notranje moči : meditacije / Alenka Rebula ; ilustrirala Meta Wraber. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1265-5

159.923.1
821.163.6-32
COBISS.SI-ID 254000384


slika

85.
ROJŠEK, Janez
        Izbrana poglavja iz psihodinamične psihoterapije / Janez Rojšek. - Kranj : [samozal.] J. Rojšek, 2010 (Kranj : Trelc)

ISBN 978-961-276-075-5

159.964
COBISS.SI-ID 254144768


slika

86.
SALECL, Renata
        Izbira / Renata Salecl ; [prevedla Marjana Karer]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Zbirka Čas misli)

Prevod dela: Choice
ISBN 978-961-231-779-9

130.2
COBISS.SI-ID 253991680


slika

87.
SPINETTA, John J., 1938-
        Družina in emocije : čustveni vidiki otroka in mladostnika, obolelega za krvnim rakom / John J. Spinetta, Patricia Deasy Spinetta and Faith H. Kung ; [prevod Petra Tomc Šavora, Elizabeta Kos Korimšek]. - Maribor : Slovensko društvo staršev otrok z rakom, 2010

ISBN 978-961-269-371-8

616-006-053.2:159.9
COBISS.SI-ID 253646336


slika

88.
STO en
        101 način za izboljšanje spomina : [igre, triki, strategije] / [avtor iger Mike Laatz ; izdelava igralnih modulov Fabrice Bouvier ... [et al.] ; ilustracije Laurent Audouin ... [et al.] ; izdelava anagramnih izpolnjevank, dopolnjevank, iskalnic, izrezanih črk, izpolnjevank, križank, lestev, magičnih kvadratov in likov, mrež, odvečnih črk, piramid, rebusov, rešet, sestavljank in zavitih skrivalnic Jože Petelin ; ilustracije rebusov DFD -DamianaDesign ; prevedel Vital Sever]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: 101 ways to improve your memory. - Kazala
ISBN 978-961-01-1022-4

159.952/.953(035)
COBISS.SI-ID 253640448


slika

89.
TRKOVNIK, Milenka
        Dobro za vsak dan [Zvočni posnetek] : meditacije / Milenka Trkovnik ; glasba Dominik Krt. - Dob : samozal., 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Razmišljajmo pozitivno)

ISBN 978-961-276-077-9

159.922(035)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254161152


slika

90.
        UVOD v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0108-3

159.9(075.3)
COBISS.SI-ID 253826560


slika

91.
ŽALEC, Bojan
        Človek, morala in umetnost : uvod v filozofsko antropologijo in etiko / Bojan Žalec. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 23)

ISBN 978-961-6844-01-7

141.319.8
17
COBISS.SI-ID 254041344


slika

92.
ŽIŽEK, Slavoj
        Najprej kot tragedija, nato kot farsa / Slavoj Žižek. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. - (Zbirka Analecta)

ISBN 978-961-6376-50-1

130.2
1Žižek S.
COBISS.SI-ID 254085632


2 VERSTVA. TEOLOGIJAslika

93.
BENEDICTUS XVI, papež
        Verska svoboda - pot do miru : poslanica ob svetovnem dnevu miru, 1. januar 2011 / papež Benedikt XVI. ; [prevod Rafko Valenčič]. - Ljubljana : Družina, 2010. - (Cerkveni dokumenti. Nova serija ; 17)

Prevod dela: Liberta religiosa, via per la pace
ISBN 978-961-222-822-4

272-732.2-284
172.4(093.2)
342.731(093.2)
COBISS.SI-ID 254018304


slika

94.
        EVANGELIJ po Janezu : slovenski standardni prevod. - 2. natis. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6726-04-7

27-247.8
COBISS.SI-ID 253692160


slika

95.
JENKINS, Philip, 1952-
        Novi krščanski svet : prihod globalnega krščanstva / Philip Jenkins ; prevedla Jasna Hrovat ; uredil in spremno besedo napisal Matjaž Črnivec. - Ljubljana : KUD Logos, 2010. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 32)

Prevod dela: The next Christendom
ISBN 978-961-6519-55-7

27(100)"20"
COBISS.SI-ID 253690112


slika

96.
KRAJNC-Vrečko, Fanika
        Človek v božjem okolju : teološka misel Jožeta Rajhmana v luči teološke antropologije / Fanika Krajnc-Vrečko. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 22)

ISBN 978-961-6844-00-0

27-1Rajhman J.
27-18
COBISS.SI-ID 253642752


slika

97.
        MALI pogrebni obrednik / [izdala] Slovenska škofovska konferenca. - 4. slovenska izd. - Ljubljana : Družina, 2010

ISBN 978-961-222-823-1 (Družina) ISBN 978-961-90047-9-1 (Slovenska škofovska konferenca)

27-557-282.7
COBISS.SI-ID 254082816


slika

98.
        RAZISKUJMO krščanstvo : učbenik / [prevod Živa Hren]. - Murska Sobota : Vrelec, 2010

Prevod dela: Christianity explored
ISBN 978-961-91576-4-0

27(075)
COBISS.SI-ID 253738240


slika

99.
SELLNER, Albert Christian
        Večni koledar papežev / Albert Christian Sellner ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Immerwährender Päpstekalender
ISBN 978-961-241-505-1

272-732.2
COBISS.SI-ID 253987072


slika

100.
SUHOVERŠNIK, Marko
        "Pričakuj --- in presenečen boš!" : božična devetdnevnica / Marko Suhoveršnik ; [ilustracije Valentina Rus]. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-561-6

27-53(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253664512


slika

101.
ŠTAMPAR, Janko
        Deutscher Orden in Slowenien / [Autoren Janko Štampar, Jožefa Ogulin ; Fotografien Štefan Hozyan ... [et al.] ; Übersetzung Jana Vejnovič]. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2010

ISBN 978-961-6816-05-2

27-788.4(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253641728


slika

102.
ŠTAMPAR, Janko
        Križniki v Sloveniji / [avtorja Janko Štampar, Jožefa Ogulin ; fotografije Štefan Hozyan ... et al.]. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2010

ISBN 978-961-6816-03-8

27-788.4(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253640704


slika

103.
ŠTAMPAR, Janko
        Teutonic order in Slovenia / [authors Janko Štampar, Jožefa Ogulin ; photographs Štefan Hozyan ... [et al.] ; translation Alenka Ropret]. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2010

ISBN 978-961-6816-04-5

27-788.4(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253641472


slika

104.
TRUBAR, Primož
        Ta celi novi testament 1582 [Elektronski vir] / Primož Trubar ; [prevedla in spremno besedo napisala] Fanika Krajnc-Vrečko (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbrana dela Primoža Trubarja ; 6)

ISBN 978-961-270-042-3

27-246(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254025984


slika

105.
        V iskanju univerzalne etike : nov pogled na naravni moralni zakon / [pripravila] Mednarodna teološka komisija ; [prevod Peter Jerebič ; spremna beseda Roman Globokar]. - Ljubljana : Družina, 2010. - (Cerkveni dokumenti, ISSN 1318-1262 ; 130)

Prevod dela: Alla ricerca di un‛etica universale
ISBN 978-961-222-818-7

27-428.2(093.2)
17.02(093.2)
COBISS.SI-ID 253672192


slika

106.
VALENČIČ, Rafko
        Osnove pastoralne teologije / Rafko Valenčič. - Ljubljana : Družina, 2010. - (Zbirka Teologija za laike / Družina ; 2)

ISBN 978-961-222-819-4

27-46
COBISS.SI-ID 253764864


30+316 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. SOCIOLOGIJAslika

107.
BATAGELJ, Borut, 10.7.1976-
        Zima : od strahu k veselju / Borut Batagelj. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2010

ISBN 978-961-6448-24-6

316.728"324"(083.824)
COBISS.SI-ID 253849088


slika

108.
BOURDIEU, Pierre
        Moška dominacija / Pierre Bourdieu ; [prevod Jelka Kernev-Štrajn ; spremna beseda Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 4)

Prevod dela: La domination masculine
ISBN 978-961-6768-24-5

316.346.2
COBISS.SI-ID 254103552


slika

109.
EKIRCH, A. Roger, 1950-
        Ob zatonu dneva : noč v minulih časih / A. Roger Ekirch ; [prevod in spremna beseda Andrej Kurillo]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010

Prevod dela: At day‛s close
ISBN 978-961-6798-15-0

316.7"345"
COBISS.SI-ID 254030592


slika

110.
FREITAG, Michel, 1935-
        Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije / Michel Freitag ; [prevod Katja Kraigher]. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 6)

Prevod dela: Le naufrage de l‛Université et d‛autres essais d‛épistémologie politique
ISBN 978-961-6768-27-6

316:1(081)
378.4(081)
COBISS.SI-ID 254130432


slika

111.
HORVAT, Marjan, 1978-
        Evropska identiteta v procesih globalizacije / Marjan Horvat ; [izdal] Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2010, 1)

ISBN 978-961-237-400-6

316.73(4)
COBISS.SI-ID 254122496


slika

112.
KRAMBERGER, Taja
        Misliti družbo, ki (se) sama ne misli / Taja Kramberger in Drago Rotar. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 5)

ISBN 978-961-6768-25-2

316.7
130.2
COBISS.SI-ID 254130176


slika

113.
        LE vkup le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955 / uredil Jože Dežman. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2011. - str. : ilustr.

ISBN 978-3-7086-0533-3

316.343:63-051(497.4)"1945/1955"(082)
COBISS.SI-ID 254152192


slika

114.
MEDGENERACIJSKI center Hudinja (Celje)
        Medgeneracijski center Hudinja Celje : sistem vzdrževanja kakovosti življenja / Ana Špat, Kevin Rihtar. - 1. natis. - Celje : MGC Hudinja, 2010

ISBN 978-961-92995-0-0

316.4.051.6(497.4Celje)
COBISS.SI-ID 254007296


slika

115.
        OD ženskega boja do feminizma in queera : intervjuji z organizatorkami festivala Rdeče zore / uredila Tea Hvala ; [fotografije Rüzgar G. Gözüm ... et al.]. - Ljubljana : KUD Mreža, 2010 ([Ljubljana] : Demat)

316.723-055.34
394.4:316.723-055.34
COBISS.SI-ID 254145792


slika

116.
        PRIMERJALNO družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2010. - (Dokumenti SJM ; 17)

ISBN 978-961-235-416-9

3(082)
COBISS.SI-ID 253895680


slika

117.
RUS, Velko S.
        Socialna, societalna in socio-psiho-logija, psiho-sociologija / Velko S. Rus. - Ljubljana : samozal. Velko S. Rus, 2010

ISBN 978-961-276-068-7

316.6
COBISS.SI-ID 253665024


311/314 STATISTIKA. DEMOGRAFIJAslika

118.
        DRŽAVLJANI tretjih držav ali tretjerazredni državljani? : integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji / uredili Mojca Medvešek in Romana Bešter. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010. - (Etničnost = Ethnicity ; 8)

ISBN 978-961-6159-38-8

314.151.3-054.72(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 254121216


slika

119.
JOSIPOVIČ, Damir
        Slovensko-hrvaški obmejni prostor : etnične vzporednice med popisi prebivalstva po letu 1991 / Josipovič Damir, Kržišnik-Bukić Vera. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2010. - (Zbirka Medetnični odnosi v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško ; zv. 3)

ISBN 978-961-6159-37-1

314(497.4=163.42)
314(497.5=163.6)
COBISS.SI-ID 254083584


32 POLITIKAslika

120.
BOJINOVIĆ Fenko, Ana
        Premoščanje ločnice med proučevanjem mednarodnih odnosov in zunanje politike : primer mednarodnega regionalizma / Ana Bojinović Fenko. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010. - (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi / Fakulteta za družbene vede)

ISBN 978-961-235-414-5

327
323.174(100)
COBISS.SI-ID 253614336


slika

121.
COX, Alexander
        Kdo je glavni? / [besedilo Alexander Cox, Deborah Lock, Fleur Star ; predgovor Andrew Marr ; prevedel Jože Stabej]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Who‛s in charge?. - Kazalo
ISBN 978-961-249-119-2

32(02.053.2)
COBISS.SI-ID 254014720


slika

122.
        The OPEN method of coordination : a view from Slovenia / edited by Danica Fink Hafner. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2010. - (Book series Javne politike)

ISBN 978-961-235-418-3

321.01(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 254037504


slika

123.
STARIKOV, Nikolaj
        Kriza : kako $e to dela / Nikolaj Starikov ; [prevod Marija Sotnikova Štravs]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2011. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 96. Bela Premiera)

ISBN 978-961-6803-16-8

327
COBISS.SI-ID 254077184


slika

124.
SVETLIČ, Rok
        Izbrana poglavja iz politične morale / Rok Svetlič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2010

ISBN 978-961-6832-00-7

32:17(075.8)
340.1(075.8)
COBISS.SI-ID 254048768


slika

125.
        VOLITVE v evropski parlament 2009 / uredila Alenka Krašovec. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010. - (Knjižna zbirka Politika)

ISBN 978-961-235-415-2

324(497.4):328(4)(082)
COBISS.SI-ID 253708032


33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVOslika

126.
BRAUDEL, Fernand
        Dinamika kapitalizma / Fernand Braudel ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 2)

Prevod dela: La dynamique du capitalisme
ISBN 978-961-6768-21-4

330.342.14"14/17"
316.324.5/.6(100)"14/17"
339.9"14/17"
COBISS.SI-ID 253625344


slika

127.
ČEH, Živa
        Doing business in tourism / Živa Čeh. - 1. izd., 3. ponatis. - Portorož : Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010

ISBN 978-961-6469-26-5

338.48
COBISS.SI-ID 254048512


slika

128.
DJURIĆ Drozdek, Vera
        Financiranje obveznih nalog občine / Vera Djurić Drozdek, Štefan Bojnec ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-102-7

336.531.2:352
COBISS.SI-ID 253982720


slika

129.
GOSTIŠA, Mato
        Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev : priročnik za člane svetov delavcev / Mato Gostiša. - 1. izd. - Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo, 2011

ISBN 978-961-90759-2-0

331.107.2:005.7
COBISS.SI-ID 253656320


slika

130.
JUVAN, Emil
        Globalna avioprometna omreženost destinacij / Emil Juvan. - Maribor : Fakulteta za turizem, 2011

200 izv.

338.48:656.73
COBISS.SI-ID 66259713


slika

131.
PETKOVŠEK, Janja
        Metal processing industry of Slovenia / [contents Janja Petkovšek, Željko Jokić]. - Ljubljana : CCIS, Metal Processing Industry Association, 2011

ISBN 978-961-6666-48-0

334.72:621.7/.9(497.4)(083.824)
338:621.7/.9(497.4)(058.7)
050.8(497.4)
COBISS.SI-ID 253624576


slika

132.
POLANEC, Sašo
        Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia / Sašo Polanec, Aleš Ahčan, Miroslav Verbič. - Ljubljana : Institute for Economic Research, 2010. - (Working paper / Inštitut za ekonomska raziskovanja, ISSN 1581-8063 ; no. 52)

ISBN 978-961-6543-80-4

330.101.542:368.914.2
COBISS.SI-ID 253897984


slika

133.
        RAZISKAVE in razvoj, izobraževanje ter gospodarska rast : dinamični pristop splošnega ravnovesja z endogeno rastjo / Boris Majcen ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja = Institute for Economic Research, 2011

ISBN 978-961-6543-81-1

330.34
COBISS.SI-ID 253935104


slika

134.
SCHUMPETER, Joseph Alois
        Lahko kapitalizem preživi? : ustvarjalno uničevanje in prihodnost globalne ekonomije / Joseph A. Schumpeter ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Božidar Debenjak, Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010

Prevod dela: Can capitalism survive?
ISBN 978-961-6798-14-3

339.9
330.342.14
COBISS.SI-ID 253732352


slika

135.
SEDMAK, Gorazd
        Avtentičnost turističnega proizvoda / Gorazd Sedmak. - Portorož : Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010

ISBN 978-961-6469-53-1

338.48:338.33(497.4Piran)
COBISS.SI-ID 253841408


slika

136.
STROKOVNA tematska konferenca Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive (2010 ; Murska Sobota)
        Zbornik prispevkov / Strokovna tematska konferenca Socialno podjetništvo - izzivi in perspektive, petek, 10. december 2010, Murska Sobota ; uredili Goran Miloševič, Zdenka Kovač, Bojan Radej. - 1. izd. - Murska Sobota : Pribinovina, 2010

ISBN 978-961-269-384-8

330.342.146
005.35:334.72
316.344.233
COBISS.SI-ID 254098688


slika

137.
VARL, Natalia
        Predmet Nabavno-prodajna veriga : [visokošolski učbenik] / avtorica Natalia Varl. - Maribor : Doba Epis, 2010. - (Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje)

ISBN 978-961-6818-12-4

339.162.3/.4(075.8)
COBISS.SI-ID 66196993


slika

138.
ZAGER, Miran
        Četrta generacija BSC in aplikacija kazalnikov tveganja v razvojnih strategijah [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2009. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-08-9

330.341.1(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254016512


slika

139.
ZAGER, Miran
        Kako pripraviti kvalitetno prijavo za tehnološke razpise [Elektronski vir] / avtor Miran Zager ; predgovor Franc Pohleven. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2009. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-06-5

330.341.1(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254016000


slika

140.
ZAGER, Miran
        Konkurenčnost in merjenje le-te na mikro ravni [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2010. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-10-2

339.137.2(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254017024


slika

141.
ZAGER, Miran
        Konkurenčnost slovenske lesne in pohištvene industrije na nemškem trgu [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2010. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-12-6

339.137.2:674(497.4)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254017536


slika

142.
ZAGER, Miran
        Vpliv recesije na konkurenčnost slovenske lesne in pohištvene industrije [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2010. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-09-6

339.137.2:674(086.034.4)
338.124.2
COBISS.SI-ID 254016768


331 DELOslika

143.
KOŠČAK, Tina, 1987-
        Pridobivanje izkušenj v tujini / pripravila Tina Koščak. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Nefiks publikacije) (Moja prva zaposlitev ; 10)

ISBN 978-961-211-566-1

331.578.2-053.6(4)
378.014.24(4)
COBISS.SI-ID 254124800


34/35 PRAVO. JAVNA UPRAVAslika

144.
BERGER Škrk, Alenka
        Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo : pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS : harmonizacija na ravni EU in Sveta Evrope / Alenka Berger Škrk. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-159-0

347.426.4
COBISS.SI-ID 253613056


slika

145.
BOHINC, Rado, 1949-
        Comparative corporate governance / Rado Bohinc. - 1st ed. - Koper : Faculty of Management, 2010

ISBN 978-961-266-065-9

347.722
COBISS.SI-ID 254078976


slika

146.
BUSH, Robert A. Baruch
        Obljuba mediacije. Transformativni pristop h konfliktu / [Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger ; prevod Matej Žlajpah]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RAKMO, 2011

Prevod dela: The promise of mediation. The transformative approach to conflict
ISBN 978-961-92827-3-1

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)
COBISS.SI-ID 254194176


slika

147.
DEŽELAN, Tomaž, 1980-
        Naproti evropskemu federalizmu? : evolucija ideje državljanstva od mestnih republik do federalne države in konfederalnih struktur / Tomaž Deželan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010. - (Knjižna zbirka Politika / Fakulteta za družbene vede)

ISBN 978-961-235-417-6

342.71(091)
COBISS.SI-ID 254034688


slika

148.
EKART, Andrej
        Čezmejna izvršba v EU : osrednja tema evropskega civilnega procesnega prava / Andrej Ekart, Vesna Rijavec. - Ljubljana : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-160-6

341.98(4)
347.952(4)
COBISS.SI-ID 253847040


slika

149.
        EQUAL opportunities in Slovenian diplomacy / edited by Milan Jazbec ... [et al.] ; [translation Maida Alilović ... et al.]. - Ljubljana : ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2011

Prevod dela: Enake možnosti v slovenski diplomaciji
ISBN 978-961-254-244-3

305:341.7(497.4)(082)
341.7(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253936640


slika

150.
KONFERENCA Informatika in pravo (5 ; 2009 ; Maribor)
        Informatika in pravo : zbornik vabljenih predavanj pete konference / INPRO‛2009, Maribor, 11. junij 2009 ; [urednika Urška Kežmah in Boštjan Kežmah]. - Maribor : CEPRIS, [2010]

Naslov v kolofonu --> Zbornik vabljenih predavanj pete konference INPRO‛2009 Informatika in pravo
ISBN 978-961-92966-0-8

004:34(082)
COBISS.SI-ID 66256129


slika

151.
KONFERENCA Informatika in pravo (6 ; 2010 ; Maribor)
        Informatika in pravo : zbornik vabljenih predavanj šeste konference / INPRO‛2010, Maribor, 16. junij 2010 ; [urednika Urška Kežmah in Boštjan Kežmah]. - Maribor : CEPRIS, 2010

Naslov v kolofonu --> Zbornik vabljenih predavanj šeste konference INPRO‛2010 Informatika in pravo
ISBN 978-961-92966-1-5

004:34(082)
COBISS.SI-ID 66256385


slika

152.
        NOVA državljanstva v dobi globalizacije / [Jernej Pikalo ... et al.] ; Jernej Pikalo (ur.). - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2010, 34)

ISBN 978-961-6768-22-1

342.71(082)
005.44(082)
COBISS.SI-ID 253935872


slika

153.
PUHARIČ, Krešimir
        Evropsko delovno pravo / Krešo Puharič, Rok Lampe, Eneja Drobež. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Učbeniki VKŠ. Magistrski študij)

ISBN 978-961-6825-16-0

349.2(4)(075.8)
COBISS.SI-ID 253623808


slika

154.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Kazenski oddelek
        Zbirka odločb : 2007-2010 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Kazenski oddelek ; [redakcijski odbor Marko Šorli, Alenka Jelenc Puklavec, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Maja Rihtaršič ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-165-1

347.991(497.4)"2007/2010"(094.9)
347:347.991(497.4)"2007/2010"
COBISS.SI-ID 254030848


slika

155.
        VAROVANJE osebnih podatkov pacientov v praksi : zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 14. 1. 2011 / [avtorji Marinič Milena ... [et al.] ; urednici Marinič Milena, Kobentar Radojka ; fotografije Marinič Davorin]. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2011

ISBN 978-961-91166-9-2

347.121.2:61(082)
342.7:61(082)
COBISS.SI-ID 254032128


slika

156.
VLAHEK, Ana
        Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru / Ana Vlahek. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010. - (Zbirka Scientia iustitia ; 18)

ISBN 978-961-247-161-3

347.233.347.4(4)
COBISS.SI-ID 253785344


slika

157.
        ZAKONODAJNI referendum : pravna ureditev in praksa v Sloveniji / Igor Kaučič ... [et al.] ; Igor Kaučič (ur.) ; [stvarno kazalo Mojca Zadravec, Iztok Štefanec]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za primerjalno pravo : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-162-0 (GV založba)

342.573(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253912576


36 SKRBSTVO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVOslika

158.
BERK Skok, Aleš
        Rešitve v dodatnem pokojninskem sistemu / Aleš Berk Skok, Matjaž Musil, Boštjan Vovk. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010

ISBN 978-961-240-204-4

368.914
COBISS.SI-ID 253604352


slika

159.
        DEMENCA - izziv za socialno delo / Jana Mali, Vida Miloševič Arnold (urednici). - 2. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2011

ISBN 978-961-6569-13-2

364.4:616.892.3
COBISS.SI-ID 253780992


slika

160.
KREK, Milan
        Ko si na dnu / [avtorji Milan Krek, Janko Belin ; fotografije Milan Krek]. - Koper : Zavod za zdravstveno varstvo, 2010

ISBN 978-961-92984-0-4

364.682.42(497.4Koper)
316.344.7-058.51(497.4Koper)
613.81/.84-058.51(497.4)"2002"
COBISS.SI-ID 253626368


slika

161.
        NESOCIALNA Slovenija / zbral in uredil Urban Vehovar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. - (Knjižnica Annales Ludus)

ISBN 978-961-6328-89-0 (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales)

364(497.4)
331.5(497.4)
COBISS.SI-ID 254057216


slika

162.
POSAVEC, Mateja
        Empirično ocenjevanje vzdržnosti obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji / Mateja Posavec, Primož Dolenc ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-096-3

368.914
364.324
COBISS.SI-ID 254020096


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVOslika

163.
BLAZINŠEK, Alenka
        Zaposlitvena pismenost / pripravili Alenka Blazinšek, Tadeja Ozebek. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Nefiks publikacije)

ISBN 978-961-211-565-4

374
COBISS.SI-ID 254128896


slika

164.
        CESARSKO-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : Slovenski oddelek / [urednici Mirjana Kontestabile Rovis in Jasna Čebron ; prevod povzetkov Neven Ušumović, Daniela Milloti Bertoni, Polona Glavan]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2010

ISBN 978-961-92704-3-1

377.8(497.4Koper)(091)
COBISS.SI-ID 253993728


slika

165.
COTIČ, Mara
        Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Darjo Felda. - 1. izd., 13. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 1)

Vsebina:
Zv. 1 / [ilustrirala Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka ; fotografije so prispevali R. Brus ... et al.]
Zv. 2 / [ilustrirali Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka, Peter Škerl ; fotografije so prispevali K. Oblak, M. Feist]
Zv. 3 / [ilustrirala Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka ; fotografije so prispevali K. Oblak, I. Modic]
ISBN 978-86-341-1927-5 (zv. 1) ISBN 978-86-341-2404-0 (zv. 2) ISBN 978-86-341-2494-1 (zv. 3)

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253759744


slika

166.
COTIČ, Mara
        Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi / M. Cotič, I. D. Ražman ; [ilustrirala Sonja Munih, tehnične risbe je izdelal Syncomp]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 1)

ISBN 978-86-341-3083-6

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253759232


slika

167.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Ksenija Konvalinka, Simon Kajtna ; fotografije Klemen Oblak]. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

ISBN 978-86-341-2805-5 (zv. 1) ISBN 978-86-341-2806-2 (zv. 2) ISBN 978-86-341-2807-9 (zv. 3)

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253821440


slika

168.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Učni listi / M. Cotič, I. Dubok Ražman ; [ilustrirala Sonja Munih, tehnične risbe je izdelal Syncomp]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

ISBN 978-86-341-4259-4

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253821696


slika

169.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Ksenija Konvalinka, Simon Kajtna ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 3)

ISBN 978-86-341-2812-3 (zv. 1) ISBN 978-86-341-2813-0 (zv. 2) ISBN 978-86-341-2814-7 (zv. 3)

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253821952


slika

170.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Učni listi / M. Cotič, I. Dubok Ražman ; [ilustrirala Sonja Munih, tehnične risbe je izdelal Syncomp]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 241 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 3)

ISBN 978-86-341-4260-0

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253822208


slika

171.
ČEPAR, Žiga
        Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji : analiza povpraševanja / Žiga Čepar. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2010

ISBN 978-961-6832-01-4

378(497.4)
COBISS.SI-ID 254119936


slika

172.
        DRUŽBA. Delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole / Elizabeta Hriberšek Balkovec ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-2944-1

3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253753344


slika

173.
        DRŽAVLJANSTVO in globalizacija : k državljanski vzgoji za sodobni svet / [Ian Davies ... et al.] ; [uredil in predgovor napisal] Jernej Pikalo ; [prevedli Tit Neubauer ... et al.]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2010, 33)

ISBN 978-961-6768-20-7

37.017.4(082)
342.71(082)
005.44(082)
COBISS.SI-ID 253766912


slika

174.
FAGANEL, Armand
        Zaznavanje kakovosti visokošolskih storitev / Armand Faganel ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-088-8

378:005.336.3
COBISS.SI-ID 253921024


slika

175.
FAKULTETA za matematiko in fiziko (Ljubljana). Oddelek za matematiko
        Matematika : študijski programi 1. stopnje / [urednik Tomaž Košir ; fotografija Tomaž Lunder ... et al.]. - 5. izd. - V Ljubljani : Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, 2011

ISBN 978-961-6619-13-4

378.016:51(497.4Ljubljana)(073)
COBISS.SI-ID 254082304


slika

176.
FAKULTETA za naravoslovje in matematiko. Oddelek za matematiko in računalništvo (Maribor)
        Bolonjski študijski programi / [urednika Daniel Eremita, Bojan Hvala ; fotografije Daniel Eremita, Matevž Kokol, Ivo Vek]. - Maribor : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010 (Maribor : Mi-Bo tisk)

Naslov v kolofonu: Bolonjski študijski programi Fakultete za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
ISBN 978-961-6657-18-1

378.096:51+004(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 66182401


slika

177.
FESTIVAL primerov dobrih praks (2010 ; Strahinj)
        Zbornik izvlečkov / Festival primerov dobrih praks, Strahinj, 8. december 2010 ; [urednika Elizabeta Strenčan, Majda Kolenc Artiček]. - Naklo : Biotehniški center ; Celje : ŠHVU, 2010

ISBN 978-961-92210-8-2 (Biotehniški center)

37.091.33-027.22:5(082)
37.015.31:57.081.1(082)
COBISS.SI-ID 253664000


slika

178.
FESTIVAL primerov dobrih praks (2010 ; Strahinj)
        Zbornik prispevkov [Elektronski vir] / Festival primerov dobrih praks, Strahinj, 8. december 2010 ; [urednik Metod Štrancar]. - El. knjiga. - Nova Gorica : TŠC, Biotehniška šola, 2010

ISBN 978-961-269-372-5

37.091.33-027.22:5(082)
37.015.31:57.081.1(082)
COBISS.SI-ID 253676032


slika

179.
FILOZOFSKA fakulteta (Ljubljana). Oddelek za sociologijo
        Petdeset let študija sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani : 1960-2010 / uredili Alojz Cindrič, Avgust Lešnik, Mojca Žaberl ; [fotografije Borut Krajnc in zasebni arhivi]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - (Zbirka Album / Znanstvena založba Filozofske fakultete ; 2)

ISBN 978-961-237-393-1

378.61(497.4 Ljubljana).096:316
013:378.61(497.4 Ljubljana)
COBISS.SI-ID 253697792


slika

180.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi polovici 19. stoletja / Monika Govekar-Okoliš ; [prevod izvlečka Katarina Kobilica]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - (Razprave FF)

ISBN 978-961-237-397-9

373.5(497.4)"1848/1914"
323.1(497.4)"1848/1914"
COBISS.SI-ID 253989888


slika

181.
        HEJ hoj 4. Delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. razredu / Damjana Šubic ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-4109-2

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253758464


slika

182.
IVANČIČ, Angela
        Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : percepcije in izkušnje udeležencev / [Angelca Ivančič, Vida A. Mohorčič Špolar, Marko Radovan]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2010. - (Študije in raziskave / Andragoški center Slovenije ; 15)

ISBN 978-961-6130-99-8

374.7(497.4)
COBISS.SI-ID 253732096


slika

183.
KOSTAJNŠEK, Gertruda
        Prima 1 : nemščina za mlade začetnike. Delovni zvezek / Gertruda Kostajnšek, Jelka Dežman, Marinka Maležič ; [ilustrirala Milanka Fabjančič]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2824-6

811.112.2(075.1)(076)
COBISS.SI-ID 253804544


slika

184.
        MODEL učinkovitega managementa visokošolskega zavoda / uredila Nada Trunk Širca ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-079-6

378.091.113(082)
005:378(082)
COBISS.SI-ID 254019072


slika

185.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Delovni zvezek za pouk angleščine : 4. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Buenos Dias, Peter Kremžar]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 80 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 f. pril. z nalepkami + 1 plakat. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-3076-8

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253806336


slika

186.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Učbenik za pouk angleščine : 4. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Peter Kremžar, Dušan Vrščaj, Marko Feist]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-3075-1

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 253808896


slika

187.
OBLAK, Breda
        Glasbena slikanica 1 : [učbenik za 1. razred devetletne osnovne šole] / Breda Oblak ; [ilustracije Marija Prelog]. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček ; 1)

ISBN 978-86-341-2557-3

78(075.2)
COBISS.SI-ID 253757440


slika

188.
OBLAK, Breda
        Glasbena slikanica 2 : [učbenik za 2. razred devetletne šole] / Breda Oblak ; [ilustracije] Marija Prelog. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 2)

ISBN 978-86-341-2560-3

78(075.2)
COBISS.SI-ID 253757696


slika

189.
OBLAK, Breda
        Glasbena slikanica 3 : [učbenik za tretji razred devetletne osnovne šole] / Breda Oblak ; [ilustracije] Marija Prelog. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 3)

ISBN 978-86-341-2919-9

78(075.2)
COBISS.SI-ID 253757952


slika

190.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 1. Učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 2. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 1)

ISBN 978-86-341-3699-9

5(075.2)
3(075.2)
COBISS.SI-ID 253802240


slika

191.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole. Delovni listi / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Saša Bogataj Ambrožič, Dunja Kofler, Peter Škerl]. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zakajček 2)

ISBN 978-86-341-2868-0

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253802496


slika

192.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 29 cm + 5 listov. - (Zakajček 3)

ISBN 978-86-341-2942-7

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253803264


slika

193.
        OPISMENJEVANJE in razvoj vseh čutil / Magda Štupnikar ... [et al.] ; [fotografije Tatjana Murovec ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-927-1

37.091.33:003-028.31(035)
COBISS.SI-ID 253784832


slika

194.
        OTROCI potrebujemo gibanje : otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga : gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok / zbraki in uredili Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut in Rado Pišot. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales, 2010

ISBN 978-961-6328-86-9

37.015.31:796(082)
796.012-053.2:373.2/.3(082)
COBISS.SI-ID 253708544


slika

195.
        OTROK v gibanju doma in v vrtcu : povezanost gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja / Jera Zajec ... [et al.] ; [prevajalec Matej Bevc]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna Založba Annales, 2010. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

ISBN 978-961-6328-88-3

37.015.31:796(082)
796.012-055.2:373.2/.3(082)
COBISS.SI-ID 254043904


slika

196.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Fizika : mehanika, topolota, nihanje / Miroslav Cvahte ... [et al.] ; [uredili Miroslav Cvahte, Ivanka Toman, Samo Božič ; risbe Samo Božič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-930-1

37.091.3:53(082)
COBISS.SI-ID 253666560


slika

197.
RADULY-Zorgo, Eva
        Disleksija - vodnik za tutorje / pripravili Eva Raduly-Zorgo in Ian Smythe, Eva Gyarmathy ; priredile in uredile Milena Košak Babuder, Marija Kavkler, Lidija Magajna ; prevod Barbara Zemljak. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010

ISBN 978-961-92931-2-6

376-057.875
616.89-008.434.5
COBISS.SI-ID 253835264


slika

198.
RAJŠP, Martina
        Tretji koraki v matematiko 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole / Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustrator Alen Bauer]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 2 zv. (97; 106 str.) : ilustr. ; 30 cm

- - Tretji koraki v matematiko. Matematične igre 3 : delovna mapa za matematiko v 3. razredu osnovne šole. - 1 mapa (6 str., [20] delovnih listov, [2] igralni predlogi)
ISBN 978-961-209-775-2

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 254155520


slika

199.
        SCHOOL governance and social inclusion : involvement of parents : South East Europe countries accounts of the parents‛ views / edited by Gordana Miljevic. - Ljubljana : Faculty of Education, 2010

ISBN 978-961-253-056-3

37.091.113(4-12)
37.064.1(4-12)
COBISS.SI-ID 253607424


slika

200.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-2949-6

5(075.2)(076.5)
62(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253805568


slika

201.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Mojca Lampe Kajtna ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-2950-2

5(075.2)
62(075.2)
COBISS.SI-ID 253805824


slika

202.
        SPODBUJANJE aktivnega državljanstva s študijami primerov iz zgodovine in sodobnega sveta. Migracije : zbornik prispevkov / [uredila Jelka Razpotnik ; slikovno gradivo avtorji prispevkov]. - 1. izd. - Šentvid : Gimnazija, 2011

ISBN 978-961-91722-2-3

37.091.313:314.15(082)
COBISS.SI-ID 254129408


slika

203.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Sonja Munih, Ksenija Konvalinka ; fotografije prispeval arhiv DZS]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (87; 85 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-3805-4

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253822720


slika

204.
        SVET matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirala Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka ; fotografije Igor Modic ... et al.]. - 2. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (86; 88 str.) : ilustr. ; 29 cm + 7 listov. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-3804-7

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253822464


slika

205.
VIDMAR, Klara, 31.7.1985-
        Kako se odrasli učijo / Klara Vidmar. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Zbirka Nefiks publikacije)

ISBN 978-961-211-563-0

374
COBISS.SI-ID 254093312


379.8 PROSTI ČAS. LJUBITELJSTVOslika

206.
GEOGRAFSKI raziskovalni tabor (14 ; 2010 ; Volče)
        Občina Tolmin : sotočje mladih možganov in aktualnih izzivov / 14. geografski raziskovalni tabor, Volče, 12.-21. 7. 2010 ; [urednika Tamara Klar, Jaka Ortar]. - Ljubljana : Društvo mladih geografov Slovenije ; Tolmin : Občina, 2010

ISBN 978-961-90964-8-2 (Društvo mladih geografov Slovenije)

913(497.4Tolmin)(082)
913(497.473)(082)
379.825(497.4Volče)"2010"
COBISS.SI-ID 253946624


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLORAslika

207.
BEATON, Clare
        Velikonočni izdelki : knjiga, polna zamisli za izdelke in dejavnosti med velikonočnimi prazniki / Clare Beaton ; [prevod Tadeja Dović]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Easter activity book
ISBN 978-961-251-248-4

745:398.332.12(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253624064


slika

208.
FLORJANČIČ, Alojzij Pavel
        Uršna sela vas sprejemajo vesela : mali zbornik letnika 1940 / Alojzij Pavel Florjančič. - Uršna sela : Krajevna skupnost, 2010

908(497.4Uršna sela)
94(497.4Uršna sela)
39(497.4Uršna sela)
COBISS.SI-ID 253814784


slika

209.
        FÜMI pa tudi vzimi rože cvetejo : zbirka ljudskih pesmi s Huma in okolice / [pesmi zbrali člani Prosvetnega društva "Janez Trstenjak", Hum pri Ormožu ; odgovorna urednica Nevenka Korpič]. - Hum pri Ormožu : Prosvetno društvo "Janez Trstenjak", 2010 ([s. l.] : Aleksander Kelnarič, s. p.)

500 izv.
ISBN 978-961-269-373-2

398.8(497.4-18)
COBISS.SI-ID 66193921


slika

210.
        JABLANIŠKA pripoved : dediščina naših babic in dedkov / [avtorji domačini Jablaniške doline]. - Šmartno pri Litiji : Društvo za razvoj podeželja Laz, 2010

ISBN 978-961-269-385-5

39(497.432)
398(497.432)
COBISS.SI-ID 254164992


slika

211.
KAJZELJ, Miroslav
        Bovško : od doline do planine : oris tradicionalnega gospodarjenja = Bovec country : from valley to the Alpine pasture : an outline of traditional farming economy / [[besedilo], fotografije, risbe] Miroslav Kajzelj ; [angleški prevod Valerija Karba]. - Ljubljana : Debora, 2011. - (Zbirka Skrita Slovenija)

ISBN 978-961-6525-70-1

39:636(497.473)
728.6(497.473)
COBISS.SI-ID 253790720


slika

212.
        KURENTOVANJE : Mednarodni pustni festival = Internationale Faschingsfestival = Međunarodni pokladni festival = Festival internazionale del Carnevale = Festival internazionale del Carnevale = Festival international de carneval / [Texte Andrej Brence ... [et al.] ; Übersetzung Sandra Travnikar ; Fotografien Andrej Brence ... et al.]. - Ptuj : Mestna občina, 2010 ([Ptuj] : Ptujska tiskarna)

Izv. nasl.: Kurentovanje
ISBN 978-961-6791-07-6

394.25(497.4Ptuj)
391.8(497.4Ptuj)
COBISS.SI-ID 66296065


slika

213.
        MURAVIDÉKI népmondák / [összegyűjtötte] Magyar Zoltán ; [a képeket készítették Magyar Zoltán ... et al.]. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2010

ISBN 978-961-6232-42-5

398.2(497.411=511.141)
COBISS.SI-ID 253674496


slika

214.
OMERZEL, Kiki
        Beštje : napisala čarovnica Eršigal po svojih raziskovanjih in pripovedovanju čarovnikov Sveta čarovnikov / [besedilo in ilustracije Kiki Omerzel]. - 1. natis. - Metlika : Spitama, 2010

ISBN 978-961-92997-0-8

398.4
COBISS.SI-ID 254083072


slika

215.
PANCE, Tadeja
        Od starih pričevanj k sodobni odrski preobleki : priprava kostumografije za folklorno skupino po vzoru oblačilne podobe s konca 19. in z začetka 20. stoletja na Viču / Tadeja Pance ; [fotografije Jure Osredkar in drugi]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : KUD Židan parazol : JSKD, 2010

ISBN 978-961-6819-15-2 (JSKD)

391(497.4Ljubljana-Vič)
394.3(497.4):391
COBISS.SI-ID 253881088


slika

216.
        POHORSKE pravljice / [zapisal] Jože Tomažič. - 3. ponatis vseh treh del v skupni knjigi. - Renče : Studio RO - Humar, 2010

Vsebina: Pohorske pravljice (1942). Pohorske bajke (1943). Pohorske legende (1944)
ISBN 978-961-6097-35-2

398.2(497.4Pohorje)
COBISS.SI-ID 253992960


slika

217.
        SLOVENSKA zemlja v pesmi in besedi [Dva medija] : sijaj, sonce! = Slovenia in song and prose : shine, sun, shine! / uredila Simona Moličnik ; prevod besedil Polona Mertelj ; fotografije Ksenija Mikor, Miha Robnik. - Ljubljana : Založba kaset in plošč RTV Slovenija, 2010 1 zv. 1 CD

ISBN 978-961-92981-0-7 (komplet)

398.8(497.4)
784.4(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 253593600


slika

218.
        TEMELJNA besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo / zbrala in pripravila Taja Kramberger in Drago B. Rotar ; prevajalci Taja Kramberger ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2010. - 2 zv. - (Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije, ISSN 1854-0376 ; vol. 12, no. 1-2; 3-4)

ISBN 978-961-6328-91-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6328-92-0 (zv. 2)

572.028(082)
316.7:39(082)
39:316(082)
COBISS.SI-ID 253626624


slika

219.
        ZABUČALE gore : pesmi iz srečanj / [zbrale in uredile Klara Debeljak, Marijana Korošec in Anja Starič]. - Ribnica : Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost, Pevsko-pogovorna skupina Večerni zvon, 2011

ISBN 978-961-92994-0-1

398.8(497.4)
COBISS.SI-ID 254004224


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDEslika

220.
        BIOLOGIJA. Navodila za laboratorijsko delo / [avtorji Jože Drašler ... [et al.] ; laboratorijska dela je zbrala in uredila Smilja Pevec]. - 1. izd., 15. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2106-3

57(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 253745152


slika

221.
BOLTEŽAR, Miha
        Mehanska nihanja / Miha Boltežar. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2010-. - Zv. <1->

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2010
ISBN 978-961-6536-45-5 (zv. 1)

531.38/.39(075.8)
COBISS.SI-ID 253726720


slika

222.
BOŽIČ, Maja, 1954-
        Mikrobiologija : delovni zvezek za mikrobiološke vaje / Maja Božič, Romana Predin, Marinka Trehtar ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Romana Predin]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3824-5

579(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 253763328


slika

223.
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; fotografije Roman Remškar ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0077-2

54(075.3)
COBISS.SI-ID 253820416


slika

224.
DOLENC, Darko
        Kemija danes 2. Delovni zvezek za 9. razred devetletne osnovne šole / Darko Dolenc, Mojca Graunar, Barbara Modec ; [ilustracije Boštjan Plesničar, Andrej Kustec in Silvo Kragelj ; risbe modelov Katja Kravanja ; formule organskih spojin Darko Dolenc]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 9)

ISBN 978-86-341-3061-4

54(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253760512


slika

225.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Matematika 1 / Gregor Dolinar ; [slike Tomaž Željko] ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2010

ISBN 978-961-243-164-8 (Fakulteta za elektrotehniko)

51(075.8)
COBISS.SI-ID 254056448


slika

226.
        ENA Evropa ena geologija : geoznanost za sodobno družbo / [avtor One Geology-Europe Consortium]. - 1. izd. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2010

Prevod dela: One geology one Europe
ISBN 978-961-6498-25-8

55(4)
COBISS.SI-ID 254039552


slika

227.
        EVOLUCIJA, biotska pestrost in ekologija. Evolucija : biologija v gimnaziji / Barbara Vilhar ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Milijan Šiško ; računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Barbara Vilhar ; fotografije Wikipedia ... et al.]. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-86-341-3991-4

575.8(075.3)
COBISS.SI-ID 254020608


slika

228.
HÖNIGSFELD Adamič, Marjana
        Vidra v ribniku / [besedilo Marjana Hönigsfeld Adamič ; pravne podlage Tatjana Gregorc in Igor Nekrep ; fotografije arhiv projekta Life, arhiv inštituta Lutra ; ilustracije Ueli Iff]. - Ljubljana : Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 2010

ISBN 978-961-91066-7-9

599.742.4
COBISS.SI-ID 253673984


slika

229.
JUŽNIČ, Stanislav, 1955-
        Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik : 2. del / Stanislav Južnič. - Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2010

ISBN 978-961-92989-0-9

533.5(091)
621.52(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253778688


slika

230.
        KEMIJA danes 1. Delovni zvezek za 8. razred devetletne osnovne šole / Alenka Gabrič ... [et al.] ; [ilustracije Petra Varl in Andrej Kustec ; rebusi in križanka Silvo Kragelj ; risbe modelov Katja Kravanja ; formule organskih spojin Maja Harej]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 8)

ISBN 978-86-341-2800-0

54(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253760000


slika

231.
KETE, Karmen
        Reševanje problemov linearnega programiranja / Karmen Kete. - Ljubljana : Jutro, 2010

ISBN 978-961-6746-48-9

519.852
COBISS.SI-ID 253650176


slika

232.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. +1, Pot k maturi iz fizike / [besedilo in tehnične risbe] Rudolf Kladnik. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-1807-0

53(075.3)
53:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 253804288


slika

233.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 3, Svet elektronov in atomov / [besedilo in tehnične risbe] Rudolf Kladnik ; [risbe Božo Kos]. - 1. izd., 16. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 212 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-86-341-1620-5

53(075.3)
COBISS.SI-ID 253820928


slika

234.
LOJEVEC Mrvič, Vida
        Fizika, narava, življenje 1. Delovni zvezek za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica ; [risbe Gregor Lojevec]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 8)

ISBN 978-86-341-2915-1

53(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253755136


slika

235.
        MATEMATIKA 1. Zbirka nalog za gimnazije / Olga Arnuš ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0094-9

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 253762304


slika

236.
        MEHANIKA in toplota : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol = Mechanika és hőtan : fizika a középiskolák I. és II. osztálya számára / Marjan Hribar ... [et al.] ; [prevod Irena Kovač ; ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. = 1. kiad. - Ljubljana : Modrijan, 2010-. - Zv. <1->

Dosedanja vsebina:
Del 1 = R. 1. - 2010
ISBN 978-961-241-506-8 (zv. 1)

531(075.3)
536(075.3)
COBISS.SI-ID 254041088


slika

237.
        MERJENJE v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija / Alojz Robnik ... [et al.] ; [tehnične risbe izdelal Matjaž Željko]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 978-86-341-3714-9

514(075.3)(076.2)
514.11(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 253825792


slika

238.
MERTIK, Matej
        Bayesove mreže in verjetnostno sklepanje : monografija / Matej Mertik, Miljenko Križmarić. - Ljubljana : Vega, 2010

ISBN 978-961-92951-4-4

519.226
COBISS.SI-ID 253668608


slika

239.
        NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / Saša Aleksij Glažar ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, tehniške risbe Hinko Šolinc ml.]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 97 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 7)

ISBN 978-86-341-2802-4

5(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253800960


slika

240.
NEALE, Kirsty
        Doba dinozavrov / [besedilo Kirsty Neale ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011. - (Zbirka Mladi raziskovalci)

Prevod dela: The age of dinosaurs
ISBN 978-961-6834-07-0

568.19(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253780736


slika

241.
NOVAK, Bernarda, 1962-
        Biologija 8. Delovni zvezek za 8. razred devetletne osnovne šole / Bernarda Novak ; [ilustracije Marija Prelog, Erika Omerzel Vujić, Suzana Bužan ; fotografije Razvojni nauk ... et al.]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2706-5

57(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253745408


slika

242.
        PERIODNI sistem elementov / [metodična obdelava Nina Dekleva, Saša Aleksij Glažar in Andrej Šmalc ; izbor motivov, sličic in podatkov o elementih Andrej Šmalc ; ilustracije Andrej Kustec]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 1 zgibanka : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-86-341-3877-1

54
COBISS.SI-ID 253803776


slika

243.
PEVEC, Smilja
        Biologija. Laboratorijsko delo / Smilja Pevec. - 2. izd., 13. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2107-0

57(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 253744896


slika

244.
POVH, Janez, 1973-
        Zbirka rešenih nalog iz matematike 1 / Janez Povh, Simona Pustavrh, Melita Gorše Pihler ; [tehnične risbe Gregor Mohorčič]. - Ljubljana : Vega, 2010

ISBN 978-961-92951-3-7

51(075.8)(076.2)
COBISS.SI-ID 253657600


slika

245.
        RAZISKUJEMO, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Franko Florjančič, Sonja Zajc, arhiv DZS]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 110 str., 16 f. pril., [4] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-86-341-3694-4

5(075.2)(076.5)
62(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253806080


slika

246.
SEVŠEK, France
        Fizikalni praktikum / France Sevšek. - 8. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6808-21-7

53(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 254108672


slika

247.
SLOVENSKO združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (16 ; 2011 ; Ljubljana)
        Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010 : zbornik predavanj / 16. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko Ljubljana, 27. januar 2011 ; [organizator Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ; uredniški odbor Miran Kuhar]. - V Ljubljani : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011

ISBN 978-961-6167-95-6

550.3(497.4)(082)
528(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 254163200


slika

248.
STRNAD, Janez
        Svet nihanj in valovanj / Janez Strnad. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 90)

ISBN 978-961-212-234-8

534
COBISS.SI-ID 253947392


slika

249.
STUŠEK, Peter
        Celica : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije / [napisal, ilustracije] Peter Stušek ; [fotografije Marjan Grm, Jernej Pavšič, Petra Maja Prelovšek idr.]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2554-2

576.3(075.3)
COBISS.SI-ID 253745920


slika

250.
        SVET matematičnih čudes 5. Učbenik za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Uroš Hrovat, Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3092-8

51(075.2)
COBISS.SI-ID 253822976


slika

251.
        SVET matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirala Uroš Hrovat, Edo Podreka ; fotografije Primož Bedenk in arhiv DZS]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (87; 95 str.) : ilustr. ; 29 cm + 7 listov. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3626-5

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253823232


slika

252.
        SVET matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za pouk matematike : 6. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije Primož Bedenk in arhiv DZS]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (91; 95 str.) : ilustr. ; 29 cm + 7 listov. - (Vedež 6)

ISBN 978-86-341-3802-3

51(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 253823488


slika

253.
        SVET matematičnih čudes 7. Delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole : vaje za utrjevanje / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije Bedenk & Co. in arhiv DZS ; rešitve nalog so prispevali Emerik Hodžič ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (93; 101 str.) : ilustr. ; 29 cm + [2] str. - (Raziskovalec 7)

ISBN 978-86-341-3980-8

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253823744


slika

254.
        SVET matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije sta prispevala Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zv. (110; 110 str.) : ilustr. ; 29 cm + [4] str. pril. (potence in koreni naravnih števil). - (Raziskovalec 9)

ISBN 978-86-341-4173-3

51(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 253824256


slika

255.
ŠEGATIN, Nataša
        Fizikalno kemijske metode v živilstvu : laboratorijske vaje / Nataša Šegatin, Darja Rudan-Tasič, Nataša Poklar Ulrih. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2010

ISBN 978-961-6333-90-0

663/664:543.5(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 253834496


slika

256.
TARMAN, Kazimir
        Ekologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije / Kazimir Tarman ; [ilustracije Boštjan Tarman, Jurij Mikuletič ; fotografije Janez Gregori, Matija Gogala idr.]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2552-8

574(075.3)
COBISS.SI-ID 253746176


slika

257.
VENCELJ, Marija
        Matematika za triletne poklicne šole / Marija Vencelj ; [tehnične risbe izdelala Boštjan Jaklič in Martin Zemljič]. - 1. prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011-. - Zv. <1>

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: [Učbenik]. - 2011
ISBN 978-961-02-0059-8 (zv. 1)

51(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 253762560


slika

258.
WATSON, Fred
        Zakaj je Uran prekucnjen? : kar bi radi vedeli o astronomiji, pa niste nikoli vprašali / Fred Watson ; [prevedla Seta Oblak]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 89)

ISBN 978-961-212-233-1

52
COBISS.SI-ID 253947136


slika

259.
        WHERE did we come from? : current views on human evolution / editor Barbara Bajd. - Ljubljana : Faculty of Education, 2010

ISBN 978-961-253-055-6

572.1/.4(082)
COBISS.SI-ID 253669632


slika

260.
ŽELJKO, Lucija
        Fizika, narava, življenje 1. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Lucija Željko ; [risbe Matjaž Željko]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3798-9

53(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 253755648


slika

261.
ŽELJKO, Lucija
        Fizika, narava, življenje 2. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Lucija Željko ; [risbe je narisal Matjaž Željko]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3889-4

53(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 253755904


61 MEDICINAslika

262.
ALBREHT, Tit
        Slovenian health care in transition : studies of the changes in the Slovenian health care system in the period from 1985 to 2010 : doctoral thesis / Tit Albreht ; [translation Judith Verschuren]. - Ljubljana : National Institute of Public Health of Slovenia, 2010

ISBN 978-961-6659-75-8

614.2(497.4)(043.3)
COBISS.SI-ID 253973504


slika

263.
BREGANT, Tina
        Ketogena dieta / Tina Bregant, Tadeja Križnar Jamnikar, Nataša Fidler Mis. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Center za razvojno nevroznanost, 2010. - (Knjižnica otroške nevrologije ; let. XIII/2, št. 17)

ISBN 978-961-6454-22-3

616.853-085
615.874.2
COBISS.SI-ID 253767168


slika

264.
CERAR, Katarina, 1972-
        Dihanje in zdravje / Katarina Cerar, Mirjam Lasan. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu : Fundacija za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-06-5 (Fakulteta za šport)

612.2
COBISS.SI-ID 253602048


slika

265.
D‛ADAMO, Peter J. [Štirje]
        4 načini zdrave prehrane za nosečnice in dojenčke za 4 krvne skupine : vodnik maksimalnega zdravja in prehrane v času plodnosti, nosečnosti, dojenja ter v prvem letu življenja vašega otroka / Peter J. D‛Adamo v sodelovanju s Catherine Whitne. - Ljubljana : Cangura.com, 2011

Prevod dela: Eat right 4 your baby
ISBN 978-961-6769-18-1

613.2:612.118(035)
613.2-055.26(035)
641.56-053.3(083.12)
641.56-055.26(083.12)
COBISS.SI-ID 253998592


slika

266.
EBNER, Iva
        Bela omela : zdravljenje z Viscum album (VAE) / Iva Ebner. - Celje : Grafika Gracer, 2010

ISBN 978-961-6487-44-3

615.322:582.728.4
616-006:615.322
COBISS.SI-ID 253842176


slika

267.
        EPIDEMIČNE bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju = Le malattie epidemiche in Istria tra ‛800 e ‛900 = Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća / uredil, a cura di, uredio Ante Škrobonja. - Koper = Capodistria : Histria Editiones, 2010. - (Histria colloquium ; 2)

ISBN 978-961-92235-7-4

616-036.22(497.472+497.571)"18/19"
COBISS.SI-ID 253932288


slika

268.
FINK, Alojzija
        Pomoč in oskrba 1 : učbenik za predmet Pomoč in oskrba v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja : [učbenik za bolničarje negovalce] / Alojzija Fink, Marija Edita Černelč ; [ilustrirala Mojca Lampe Kajtna ; avtorji in viri fotografij Alojzija Fink ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 142-143
ISBN 978-86-341-3954-9

616-083(075.3)
COBISS.SI-ID 253826048


slika

269.
        KAJ pomaga in kaj ne : vse, kar morate vedeti o zdravju / [avtorji Ron Geraci ... [et al.] ; stvarno kazalo Cohen Carruth Indexes ; prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: What works what doesn‛t
ISBN 978-961-01-1618-9

613(035)
COBISS.SI-ID 253858048


slika

270.
        KLETKA strahu in smrti : medicinski in pravni vidik zblojenosti / Jože Felc, Lorenzo Toresini ; [spremna beseda Vito Flaker]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

Vsebina: On v psihiatriji - psihiatrija v njem / Jože Felc. Brez glave / Lorenzo Toresini ; [prevedla Myriam Klanjšček]. - Izv. nasl. drugega dela: La testa tagliata
ISBN 978-961-218-746-0

616.89
COBISS.SI-ID 253899264


slika

271.
        KONCEPTUALNI okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov / [prevod in predgovor k slovenski izdaji Prosunt]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010

Prevod dela: Conceptual framework for the international classification for patient safety
ISBN 978-961-6523-48-6

614.253.83
COBISS.SI-ID 253773312


slika

272.
        KONJ, s konjem - na konju : priročnik o terapevtskem jahanju / [avtorji Valerija Bužan ... [et al.] ; fotografije Silva Bajde in Alenka Japelj]. - Draga : CUDV, 2010

ISBN 978-961-91398-6-8

615.825:798.2(035)
COBISS.SI-ID 253805312


slika

273.
LANGE, Elisabeth [Petdeset]
        50 naj nasvetov za vitko postavo / Elisabeth Lange, Elmar Trunz-Carlisi ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Schlankmacher : die 50 besten GU Tipps
ISBN 978-961-01-1525-0

613.24
COBISS.SI-ID 253605888


slika

274.
LEONARDIS, Lea
        Pompejeva bolezen / Lea Leonardis. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo distrofikov Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91728-4-1

616-008.9
COBISS.SI-ID 253596160


slika

275.
        MEDICINA in pravo : sodobne dileme II / [uredniki Rijavec Vesna ... [et al.]. - Maribor : Pravna fakulteta : Univerzitetni klinični center, 2010

ISBN 978-961-6399-60-9

614.253
61:34
COBISS.SI-ID 66274561


slika

276.
MLINARIČ-Raščan, Irena
        Farmakogenomika / Irena Mlinarič-Raščan. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2010

ISBN 978-961-6378-37-6

616-097(075.8)
COBISS.SI-ID 253955072


slika

277.
NEALE, Kirsty
        Človeško telo / [besedilo Kirsty Neale ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011. - (Zbirka Mladi raziskovalci)

Prevod dela: Human body
ISBN 978-961-6834-06-3

611/612(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253779968


slika

278.
        OSNOVE otroške dermatologije za pediatre 2 : zbornik tečaja / [urednica Vlasta Dragoš]. - Ljubljana : Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010

ISBN 978-961-90481-3-9

616.5-053.2(082)
COBISS.SI-ID 253627648


slika

279.
PFEIFER, Marija
        Antipsihotično zdravljenje : hormonski in presnovni zapleti / [avtorja Marija Pfeifer, Andrej Žmitek]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanofi-aventis, 2010

ISBN 978-961-269-381-7

615.214.06
COBISS.SI-ID 254071296


slika

280.
PLUT, Štefan
        Anatomija in fiziologija človeka. Učbenik / Štefan Plut ; [ilustracije Tomaž Amon ; fotografije arhiv DZS]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2962-5

611(075.3)
612(075.3)
COBISS.SI-ID 253742592


slika

281.
PRIJATELJ, Nadja
        Praktični pouk iz farmakognozije. Botanični del / Nadja Prijatelj ; [ilustracije Nadja Prijatelj in Meta Škrabar]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 67 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 67
ISBN 978-86-341-3734-7

581.19(075.3)(076.5)
615.322(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 253826304


slika

282.
        PRIROČNIK o kazalnikih kakovosti / [avtorji Rade Pribaković Brinovec ... et al.] ; urednika Mircha Poldrugovac, Biserka Simčič. - Različica 1.0. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010

ISBN 978-961-6523-49-3

614.2:005.336.3(035)
COBISS.SI-ID 253948416


slika

283.
        PRIROČNIK za preživetje : bodimo pripravljeni / [po različnih virih zbral Martin Gran ; prevod Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Ara, 2011

ISBN 978-961-6005-95-1

614.8(035)
COBISS.SI-ID 253788160


slika

284.
REPA, Jasna
        Zasvojenost z internetom / Jasna Repa ; [ilustratorka Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-564-7

613.8:004.738.5
COBISS.SI-ID 254077952


slika

285.
ROTOVNIK-Kozjek, Nada
        Prehrana in rak : kaj jesti, če zbolimo / Nada Rotovnik Kozjek, Denis Mlakar Mastnak, Irena Sedej ; [avtor ilustracij Andrej Verbič]. - 2. natis. - Ljubljana : Delo Revije, 2010

ISBN 978-961-6782-01-2

616-006:613.2(035)
COBISS.SI-ID 253608448


slika

286.
SERVAN-Schreiber, David
        Življenje brez raka / David Servan-Schreiber ; [prevedla Marjeta Novak Kajzer]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010

Prevod dela: Anticancer
ISBN 978-961-259-087-1

616-006
COBISS.SI-ID 253781248


slika

287.
STROKOVNO društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (Murska Sobota)
        Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine : zbornik 2010 : zbornik ob 50-letnici delovanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja / [uredniški odbor Emilija Kavaš ... [et al.]. - Murska Sobota : Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2010

600 izv.
ISBN 269-382-4

616-083(082)
COBISS.SI-ID 66277633


slika

288.
SVEČKO, Marina
        Biologija 9. Delovni zvezek za 9. razred devetletne osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Suzana Bužan, Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 9)

ISBN 978-86-341-2984-7

611/612(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253745664


slika

289.
        ŠOLA intenzivne medicine : 2. letnik : zbornik predavanj / [urednik Gorazd Voga]. - Ljubljana : Slovensko združenje za intenzivno medicino, 2010

ISBN 978-961-6373-27-2

616-083.98(082)
COBISS.SI-ID 253598720


slika

290.
        URGENTNA stanja v psihiatriji - agitacija : zbornik predavanj, Psihiatrična klinika Ljubljana, 21. oktober 2010 / [urednica Virginija Novak Grubič]. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2010

ISBN 978-961-91166-8-5

616.89-008.481(082)
COBISS.SI-ID 253706240


slika

291.
        VODNIK po zdravstvenih pravicah otrok, mladostnic in mladostnikov : [priročnik za starše, mladostnice in mladostnike] / [avtorice Polona Brcar ... [et al.] ; urednici Polona Brcar, Andreja Črnak Meglič ; ilustracije Petra Štrukelj]. - Ljubljana : UNICEF Slovenija, 2010

ISBN 978-961-90362-9-7

614.253.83-053.2
COBISS.SI-ID 253736448


slika

292.
ZUPANC, Vlasta
        Disfagija in prehrana : ko postane požiranje problem : informacije za bolnike in svojce / Vlasta Zupanc Isoski, Irena Sedej. - Ljubljana : Inštitut Persea, 2010

ISBN 978-961-269-380-0

616.32-008.1:641.56(035)
COBISS.SI-ID 254039296


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE NEZGOD. RDEČI KRIŽslika

293.
SPITTANK, Jürgen
        Priročnik požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m / [avtorji Jürgen Spittank, Ulrich Dietmann, Stefan Schmidt ; prevedla Petra Lončar]. - Ljubljana : IZS - Inženirska zbornica Slovenije, 2010

Prevod dela: Vorbeugender Brandschutz im Bild
ISBN 978-961-6724-11-1

614.84(035)
699.81(035)
COBISS.SI-ID 253801216


62+66/69 INŽENIRSTVO. TEHNOLOGIJA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTIslika

294.
ABERŠEK, Boris
        Tehnika 7. Delovni zvezek : delovni zvezek za pouk tehnike in tehnologije v 7. razredu devetletne osnovne šole / Boris Aberšek, Franko Florjančič, Amand Papotnik ; [risbe Martina Gobec, tehnične risbe Amand Papotnik ; fotografije Amand Papotnik]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 7)

ISBN 978-86-341-2426-2

62(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253824768


slika

295.
ABERŠEK, Boris
        Tehnika 8. Delovni zvezek : delovni zvezek za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu devetletne osnovne šole / Boris Aberšek, Franko Florjančič, Amand Papotnik ; [risbe je narisal Slavko Sraka, tehnične risbe je narisal Amand Papotnik ; fotografije so posneli Franko Florjančič, Božidar Kunstelj, Amand Papotnik]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 39 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

ISBN 978-86-341-2749-2

62(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253825024


slika

296.
DEVOLDERE, John
        Etika in operaterski postopki za radioamaterje : priročnik za radioamaterje operaterje / avtorja John Devoldere, Mark Demeuleneere ; prevedla in uredila Jure Vraničar, Jurij Gantar. - Ljubljana : Zveza radioamaterjev Slovenije : The International Amater Radio Union, 2010

Prevod dela: Etics and operating procedures for the radio amateur
ISBN 978-961-90200-2-9

379.826:621.396(035)
COBISS.SI-ID 253778432


slika

297.
DUHOVNIK, Jože, 1948-
        Space modelling : exercise book - course book / Jože Duhovnik, Ivan Demšar ; [translation Simon Demšar]. - Ljubljana : Faculty of Mechanical Engineering, 2010

ISBN 978-961-6536-44-8

62-1:004.42:744(075.8)(076)
004.92:744(075.8)
COBISS.SI-ID 253601536


slika

298.
GRAHAM, Ian, 1953-
        Hitri avtomobili --- in druga hitra vozila na cestah / Ian Graham ; [prevedel Tilen Šućur]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010

Prevod dela: Fast! Supercars
ISBN 978-961-251-238-5

629.33.016.5(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253808384


slika

299.
GRAHAM, Ian, 1953-
        Hitri vlaki --- in druga hitra vozila na tirih / Ian Graham ; [prevedla Nina Čuden]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010

Prevod dela: Fast! Bullet trains
ISBN 978-961-251-239-2

629.4.016.56(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253809152


slika

300.
MINTZ, Sidney Wilfred, 1922-
        Sladkost in moč : mesto sladkorja v moderni zgodovini / Sidney W. Mintz ; [prevedla Ičo Vidmar in Polona Poberžnik ; spremna beseda Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Sweetness and power
ISBN 978-961-257-032-3

664.1(091)
COBISS.SI-ID 254120192


slika

301.
        ODPADKI v Sloveniji / [besedilo Uroš Černota ... [et al.] ; urednik Jože Volfand ; prevod Alkemist ; fotografije Shutterstock, arhivi podjetij]. - Celje : Fit media, 2010. - (Zbirka Zelena Slovenija)

ISBN 978-961-6283-42-7

628.4(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253641216


slika

302.
OKROGLA miza Slovenija: inovativna družba brez inženirjev? (2010 ; Ljubljana)
        Zbornik Okrogle mize Slovenija: inovativna družba brez inženirjev?, Ljubljana, 23. april 2010 / Posvet Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji. - Ljubljana : Inženirska akademija Slovenije, 2010

ISBN 978-961-92782-1-5

316.422.44:62(497.4)(082)
001.895(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 254080512


slika

303.
POTOČNIK, Herman, 1892-1929
        The problem of space travel : the rocket motor / Herman Potočnik Noordung ; [translation Rok Podgrajšek, Andreja Alt]. - 2nd ed. of English translation. - Ljubljana : KSEVT, 2010

Prevod dela: Das Problem der Befahrung des Weltraums
ISBN 978-961-92999-1-3

629.76/.78:001.5
629.78(497.4):929Potočnik H.
929Potočnik H.
COBISS.SI-ID 254086656


slika

304.
POTOČNIK, Herman, 1892-1929
        The problem of space travel [Elektronski vir] : the rocket motor / Herman Potočnik Noordung ; [translation Rok Podgrajšek, Andreja Alt]. - Digital ed. - El. knjiga. - Ljubljana : KSEVT, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.noordung.info/NoordungEng.pdf. - Prevod dela: Das Problem der Befahrung des Weltraums
ISBN 978-961-92999-3-7

629.76/.78:001.5(0.034.2)
629.78(497.4):929Potočnik H.(0.034.2)
929Potočnik H.(0.034.2)
COBISS.SI-ID 254087168


slika

305.
POTOČNIK, Herman, 1892-1929
        Problem vožnje po vesolju : raketni motor / Herman Potočnik Noordung ; [prevod Peter Srakar, Andreja Alt, Rok Podgrajšek]. - 2. izd. slovenskega prevoda. - Ljubljana : KSEVT, 2010

Prevod dela: Das Problem der Befahrung des Weltraums
ISBN 978-961-92999-0-6

629.76/.78:001.5
629.78(497.4):929Potočnik H.
929Potočnik H.
COBISS.SI-ID 254086400


slika

306.
POTOČNIK, Herman, 1892-1929
        Problem vožnje po vesolju [Elektronski vir] : raketni motor / Herman Potočnik Noordung ; [prevod Peter Srakar, Andreja Alt, Rok Podgrajšek]. - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : KSEVT, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.noordung.info/NoordungSlo.pdf. - Prevod dela: Das Problem der Befahrung des Weltraums
ISBN 978-961-92999-2-0

629.76/.78:001.5(0.034.2)
629.78(497.4):929Potočnik H.(0.034.2)
929Potočnik H.(0.034.2)
COBISS.SI-ID 254086912


slika

307.
        TEHNIKA 6. Gradiva [Garnitura] : gradiva za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu devetletnega osnovošolskega izobraževanja : učilo k učbeniku Tehnika 6 in delovnemu zvezku Tehnika 6 / urednik Erik Karič. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 1 garnitura

ISBN 978-86-341-3894-8

62(075.2)(076.5)
COBISS.SI-ID 253824512


slika

308.
        UPORABNI podatki jekel / [zbral in uredil Franc Legat]. - Zabreznica : samozal. : Medium, 2010

ISBN 978-961-92318-4-5 (samozal.)

669.14(035)
COBISS.SI-ID 253736704


slika

309.
WINTERS, Pierre
        Na pot z letalom / [besedilo] Pierre Winters in [ilustracije] Tineke Meirink ; [prevod Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011. - (Zvedavček / Pomurska založba)

Prevod dela: Willewete. Op reis met het vliegtuig
ISBN 978-961-249-117-8

629.73(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253813504


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVOslika

310.
BOSHOUWERS, Suzan
        Kavboji / [besedilo] Suzan Boshouwers in [ilustracije] Marjolein Hund ; [prevod Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011. - (Zvedavček / Pomurska založba)

Prevod dela: Willewete. Cowbojs
ISBN 978-961-249-116-1

636(73)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253814272


slika

311.
HAAS, Hansjörg
        Obrezovanje rastlin : navodila za obrezovanje vseh vrst vrtnih rastlin, osnove obrezovanja, oblikovanje okrasnih drevnin in sadnega drevja : [veliki priročnik o rastlinah] / Hansjörg Haas ; skice je narisala Heidi Janiček ; več kot 130 fotografij so prispevali Ursel Borstell ... [et al.] ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Pflanzenschnitt. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0181-9

631.542:634.1/.7(035)
631.542:635.9(035)
COBISS.SI-ID 254012928


slika

312.
HEGEWALD-Kawich, Horst
        Pasme psov od A do Ž : več kot 200 priljubljenih pasem psov z vsega sveta : dodatek: kako najti primernega mladiča / Horst Hegewald-Kawich ; [prevajalka Alenka Benedik]. - 1. predelana izd. - Olševek : Narava, 2011. - (Vodnik od A do Ž / Narava)

Prevod dela: Hunderassen von A bis Z
ISBN 978-961-6582-76-6

636.7.082(035)
COBISS.SI-ID 253696512


slika

313.
        OESTERREICHERISCHE Vieh-Ordnung, aus denen von Herschafftlichen Wirtschaffteren Wegen Anno 1729 und 1730 grassirten Viehes-Umfall Eingereichten Berichten gezogen, und mit so wol Präservier- als Curier-Mitteln eingerichtet zum Nutzen deren Herrschafften, und Unterthanen in Crain, und aller Orthen künfftig sich ereignenden Seuchen, oder sogenannten Vieh-Stäuppen zu gebrauchen / von einer Landes-Fürstlichen hohne Obrigkeit heraus gegeben. - Ljubljana : Veterinarska fakulteta, 2010

Leto izvirne izdaje 1731. - Izv. izd.: Laybach : bey Johann Georg Mayer, Einer Löbl. Landschafft in Crain Buchdrucker und Handler. - Vsebuje tudi slov. prevod: Avstrijski živinski red sestavljen na podlagi poročil graščinskih oskrbnikov, v zvezi z živinsko kugo, ki je razsajala v letih 1729 in 1730 z dodanimi napotki za preprečevanje kot tudi za zdravljenje v korist gosposke in podložnikov na Kranjskem in drugod, za rabo pri ponovnih izbruhih živinskih bolezni ali živinskih kug / [prevajalec in pisec spremne besede Andrej Pengov]
ISBN 978-961-6199-52-0

636.2.09:616.9
COBISS.SI-ID 253616640


slika

314.
        PREDSTAVITVE raziskovalnih projektov programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 in aplikativnih raziskovalnih projektov / [glavni urednik Robert Brus]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010

ISBN 978-961-6020-58-9

630*1(497.4)(083.94)
COBISS.SI-ID 253860352


slika

315.
SAL, Emma
        Moja knjiga o konjih : s plakati / [napisala Sal Emma ; ilustrirali Jess Perna, Carlee Justis ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: My horses poster book
ISBN 978-961-01-1678-3

636.1(02.053.2)
084.11
COBISS.SI-ID 254090752


slika

316.
SAL, Emma
        Moja knjiga o psičkih : s plakati / [napisala Sal Emma ; ilustrirala CArlee Justis ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: My puppies poster book
ISBN 978-961-01-1695-0

636.7(02.053.2)
084.11
COBISS.SI-ID 254090496


64 GOSPODINJSTVOslika

317.
CRAMM, Dagmar von
        Vegetarijanski užitki / Dagmar von Cramm, Martin Kintrup ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Vegetarisch Geniessen
ISBN 978-961-01-1659-2

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 253607936


slika

318.
FRELIH, Janez, 1923-
        Strežba : [učbenik] / Janez Frelih, Alfred Polak ; [ilustracije in risbe Darko Simeršek, Nedžad Žujo ; fotografije Alfred Polak]. - 3. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3678-4

642(075.3)
COBISS.SI-ID 253820672


slika

319.
FURTMAYER, Andreas
        Hitri in okusni grižljajčki : za domačo zabavo / Andreas Furtmayer ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2010. - (Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Quick & easy fingerfood
ISBN 978-961-6754-31-6 (Pisanica)

641.84(083.12)
COBISS.SI-ID 253802752


slika

320.
        GASTRONOMIC challenges : Šmartinsko jezero / [recipes Boštjan Bezgovšek ... [et al.] ; texts Simona Čater, Edvard Kužner ; food photographs Blaž Lah, Potograf Rogaška Slatina, other photographs Gregor Katič]. - Celje : Zavod Celeia, 2010 ([Vojnik] : Dinocolor). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-91918-2-8

641.56(497.431)(083.12)
556.55(497.4Šmartinsko jezero)(084.12)
COBISS.SI-ID 254122240


slika

321.
JANJIĆ, Mirko J.
        Jedi iz pečice / [avtor Mirko J. Janjić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - (Naše najboljše ; št. 26)

ISBN 978-961-6812-25-2

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 253828096


slika

322.
KREMPL, Urša
        Mali kuharji / Urša Krempl ; [ilustriral Jure Kralj]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2010

ISBN 978-961-92466-7-2

641.55(083.12)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253985024


slika

323.
        KUHAJMO domače : izbrani recepti regionalnih jedi od Soče do Bele Krajine = Traditional home cooking : selected recipes of regional dishes from the Soča to the Bela Krajina region / [avtorji receptov člani in delavci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ; uredila Tatjana Vrbošek ; prevod Leemeta Translations ; avtor fotografij Tomo Jeseničnik]. - Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6846-00-4

641.56(497.4)(083.12)
COBISS.SI-ID 253767936


slika

324.
NAPOTNIK, Boštjan, 1972-
        Kuhinja za prave moške / Boštjan Napotnik ; [fotografije Tomo Jeseničnik ; ilustracije Tibor Kranjc]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 231 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 978-961-231-773-7

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 253604096


slika

325.
        PREPROSTE rešitve vsakdanjih težav : koristna uporaba preprostih stvari : od bananinega olupka do zobotrebca / [avtorji besedil Stephen Brewer ... [et al.] ; urednica Elissa Altman ; avtor kazala Cohen Carruth Indexes ; prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1502-1

64(035)
COBISS.SI-ID 253937664


slika

326.
        SMERNICE dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu / [avtorji Pavel Pollak ... et al.]. - Ljubljana : Turistično gostinska zbornica pri GZS : Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6560-38-2 (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije)

640.4
614.31
COBISS.SI-ID 253952000


654/656 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. PROMETslika

327.
KORELIČ, Bruno
        Srečanja z Luko : 30 let s pristaniščem in njegovimi ljudmi / Bruno Korelič ; [fotografije osebni arhiv avtorja]. - Hrvatini : samozal., 2010

656.615(497.4 Koper)(091)
COBISS.SI-ID 253778176


slika

328.
ROBNIK, Vojko
        Priročnik za voznike, ki prevažajo nevarno blago : operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga / Vojko Robnik, Alojz Habič. - Maribor : Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja, 2011

ISBN 978-961-92589-1-0

656.1.073.436:620.26(035)
620.26:614.8(035)
COBISS.SI-ID 253843200


657/659 KNJIGOVODSTVO. POSLOVANJE. OGLAŠEVANJEslika

329.
BIZJAK, Matjaž, 1971-
        Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513 / Matjaž Bizjak, Aleksander Žižek ; [prevod v nemščino Niko Hudelja]. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010 ([Celje] : Grafika Gracer)

ISBN 978-961-254-247-4 (ZRC SAZU) ISBN 978-961-6448-25-3 (Zgodovinski arhiv Celje)

657.32:347.962(497.4Celje)
COBISS.SI-ID 254123264


slika

330.
GERŠAK Podbreznik, Aleksandra
        Izvajanje investicij / Aleksandra Geršak Podbreznik. - 2. dopolnjena izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Učbeniki FKPV)

ISBN 978-961-6825-18-4

658.152(075.8)
COBISS.SI-ID 253829120


slika

331.
        SLOVENSKI računovodski standardi 2006 / [izdajatelj] Slovenski inštitut za revizijo. - 6. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2011

ISBN 978-961-252-033-5

657:006.44(497.4)
006.44:657(497.4)
COBISS.SI-ID 254084096


slika

332.
STUBELJ, Igor, 1969-
        Vrednotenje podjetij na podlagi pričakovanih dobičkov : empirična ocena modelov na primeru slovenskih delniških družb / Igor Stubelj ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-094-9

658.14/.17
657.92
COBISS.SI-ID 254100992


slika

333.
ZAGER, Miran
        Primerni kazalniki investicijske upravičenosti kot sodilo o dodelitvi subvencijskih sredstev [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2009. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-07-2

658.152(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254016256


slika

334.
ZAGER, Miran
        Vrednotenje podjetja ob upoštevanju povečanih dejavnikov tveganja [Elektronski vir] / avtor Miran Zager. - El. knjiga. - Domžale : ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave, 2009. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6690-05-8

657.372.2(086.034.4)
COBISS.SI-ID 254015232


7 UMETNOSTslika

335.
FER, Briony
        O abstraktni umetnosti : [razprava] / Briony Fer ; [prevedla Ljubica Klančar]. - Koper : Hyperion, 2010. - (Edicija Hyperion)

ISBN 978-961-6382-67-0

7.038
COBISS.SI-ID 253707008


slika

336.
        PREKINJENE delitve = Displaced divisions : Galerija Škuc, 15. 12.-21. 1. 2011 / Harold Ancart ... [et al.] ; [besedila Tevž Logar, Samo Tomšič ; prevod v angleški jezik Tina Škoberne]. - Ljubljana : Galerija Škuc, 2010

ISBN 978-961-6751-37-7

7(100)(083.824)
COBISS.SI-ID 253640192


slika

337.
PUNCER, Mojca
        Sodobna umetnost in estetika / Mojca Puncer. - 1. natis. - Ljubljana : Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti : Maribor : Pedagoška fakulteta, 2010. - (Zbirka Eos / Publicistično društvo ZAK ; knj. 1)

ISBN 978-961-6747-05-9 (ZAK)

7.038.53
111.852
COBISS.SI-ID 254087936


slika

338.
SEEBACHER, Avgust Friderik
        Celeja antiqua et nova [Slikovno gradivo] : I. zvezek / 12 izvirnih radirank izvršil A. F. Seebacher ; [spremno besedo napisala Tatjana Kač ; prevod spremne besede v nemščino Greta Jenček]. - Celje : Osrednja knjižnica, 2010

Izv. izd.: Celje : M. Perc, 1926
ISBN 978-961-6557-03-0

76.041.5(497.4):929.52Celjski
76(497.4):929Seebacher A.F.
COBISS.SI-ID 253596672


slika

339.
SRAKAR, Andrej, 1975-
        Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov : umetnost med trgom in državo / Andrej Srakar. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010

ISBN 978-961-235-419-0

7.075
008:33
COBISS.SI-ID 254080768


slika

340.
VEZZOSI, Alessandro
        Neskončni Leonardo / Alessandro Vezzosi ; v sodelovanju z Agnese Sabato ; uvod Carlo Pedretti ; [K slovenski izdaji Brane Kovič ; prevedla Irena Trenc-Frelih, verze iz Božanske komedije prevedel Andrej Capuder]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Prevod dela: Leonardo infinito
ISBN 978-961-01-1455-0

7(450):929Leonardo da Vinci
COBISS.SI-ID 253560576


71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURAslika

341.
FRIEDMAN, Yona, 1923-
        O konceptu ville spatiale = Around the ville spatiale : Mala galerija, Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, [25. 10.-28. 11. 2010] / Yona Friedman ; [prevod Tamara Soban ; fotografije Dejan Habicht, Matija Pavlovec]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2010

ISBN 978-961-206-089-3

72(44):929Friedman Y.
COBISS.SI-ID 253732864


slika

342.
JEWESBURY, Daniel
        Ljubljana. Infantilno mesto, od znotraj - od zunaj / Daniel Jewesbury ; [angleški prevod Tanja Passoni]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Revija Likovne besede = Union of the Slovene Fine Artists Association, Artwords Magazine, 2010. - (Ljubljana osebno, alternativni vodič = Ljubljana personal, alternative city guide ; knj. 4)

ISBN 978-961-92481-8-8

711.4(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 254103808


slika

343.
        LEKCIJA 3 : družbene stavbe 1 / [urednika, besedila] Miloš Florijančič, Mitja Zorc. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2010-. - Zv. <1->

Dosedanja vsebina:
1: 1999/2000-2008/2009 : [izbor študentskih vaj pri predmetu Družbene stavbe 1med šolskima letoma 1999/2000 in 2008/2009. - 2010
ISBN 978-961-6823-08-1

725/727(497.4)(076)
COBISS.SI-ID 253838848


slika

344.
OGRIN, Dušan
        Krajinska arhitektura : osnove oblikovanja krajine / Dušan Ogrin. - Ljubljana : Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6833-02-8

712(497.4):929Ogrin D.
712"1955/2009"
COBISS.SI-ID 253697024


slika

345.
        PRIROČNIK za nego predmetov kulturne dediščine / urednica Ana Motnikar. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej ; Skupnost muzejev Slovenije, 2010. - (Zbirka Priročniki SEM)

ISBN 978-961-6388-26-9 (Slovenski etnografski muzej)

719:025.7/.9(035)
COBISS.SI-ID 253999360


slika

346.
        PROSTOR za vse : priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru / [avtorji Andreja Albreht ... [et al.]. - 1. izd. - Maribor : Mestna občina, 2010

ISBN 978-961-92993-0-2

711-056.26
COBISS.SI-ID 253996544


slika

347.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 23)

ISBN 978-961-6057-79-0

728.81(497.473)
COBISS.SI-ID 254084608


73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJAslika

348.
BREJC, Tomaž
        Študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju / Tomaž Brejc. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010

ISBN 978-961-213-208-8

75(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 254181376


slika

349.
CURTO, Rosa Maria, 1951-
        Naučimo se risati / [besedilo in ilustracije Rosa Maria Curto ; prevod Polona Švigelj]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Aprèn a dibuixar
ISBN 978-961-251-118-0

741(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253914880


slika

350.
KARIŽ, Žiga, 1973-
        Izgubljeni raj / Žiga Kariž v sodelovanju z Vasjo Cenčičem = Lost paradise / Žiga Kariž in collaboration with Vasja Cenčič. - V Ljubljani : Zavod Projekt Atol, 2010

ISBN 978-961-92449-1-3

77.04(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 253870080


slika

351.
LENARDIČ, Zmago
        Podrsavanje = Shuffle : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 18. 11. 2010-2. 1. 2011 / Zmago Lenárdič ; [besedilo Nadja Gnamuš ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Damjan Švarc]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010

ISBN 978-961-6587-71-6

75/77(497.4):929Lenárdič Z.
COBISS.SI-ID 253671424


slika

352.
        MAXI fotografski vodič / [prevod Daniel Andjelković]. - Maribor : Videotop, 2010. - (Digitalna kamera. Posebna izdaja)

ISBN 978-961-92847-9-7

77.04(035)
77.0:004(035)
COBISS.SI-ID 253863424


slika

353.
MEDNARODNA likovna kolonija (7 ; 2010 ; Kog)
        7. mednarodna likovna kolonija Kog, izletniško vinogradniška kmetija Hlebec, Kog, od 1. do 6. avgust 2010 / [besedilo Franc Obal]. - Kog : Mednarodna likovna kolonija, 2010

200 izv.

73/76(4)(083.824)
COBISS.SI-ID 66218241


slika

354.
        MNEMOZINA : [čas ljubljanskega grafičnega bienala] / [urednica Vesna Teržan ; prevod iz srbohrvaščine Nada Colnar, prevod iz angleščine Irena Duša Draž ; dokumentacija Karla Železnik in Dokumentacijski oddelek Moderne galerije Ljubljana ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010

ISBN 978-961-6229-34-0

76(100)(091)(084)
COBISS.SI-ID 253832960


slika

355.
NAGLE, Shane
        Osupljive zamisli za risanje : več kot 80 risarskih projektov : osem knjig v eni / [avtor Shane Nagle ; prevod Vital Sever]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Awesome things to draw
ISBN 978-961-251-151-7

741.02(035)
COBISS.SI-ID 253914368


slika

356.
OKOLJE Consulting (Ljubljana)
        Okolje Consulting art collection / [tekst, urednica Nevenka Šivavec ; prevod v angleščino Arven Šakti Kralj Szomi, prevod v kitajščino Wang Xuan ; dokumentacija Nevenka Šivavec, Sabina Dečman ; fotografije Robert Ograjenšek in avtorji]. - Ljubljana : Okolje Consulting ; Celje : Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, 2010

ISBN 978-961-92988-0-0 (Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti)

73/76(4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 253776896


slika

357.
RADOVIČ, Bojan
        Timebox : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 23. 7. 2010-22. 8. 2010, Pilonova galerija Ajdovščina, 15. 10. 2010-5. 11. 2010 / Bojan Radovič ; [pisec teksta Sebastjan Leban, pisec teksta Ikona Marina Gržinić ; prevodi Tanja Passoni]. - Novo mesto : Hiša fotografije, 2010

ISBN 978-961-269-383-1

77.04(497.4):929Radovič B.
COBISS.SI-ID 254089728


slika

358.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o prostorskem načrtovanju : (ZPNačrt) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem / [avtorica komentarja Emilija Bratož]. - Ljubljana : Dashöfer, 2011. - 52 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-6614-75-7

711.2(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 254034432


78 GLASBAslika

359.
BACH, Johann Sebastian, 1685-1750
        Ave Maria [Glasbeni tisk] : za klavirski trio / [klavir] Johann Sebastian Bach, [violina] Charles Gounod, [violončelo] Rajko Sabo. - Ljubljana : samozal. R. Sabo, 2010

Vsebina:
Zv. 1: Violina
Zv. 2: Violončelo
Zv. 3: Klavir
Zv. 4: Partitura
ISMN 979-0-9009072-0-2 (zv. 1, violina) ISMN 979-0-9009072-1-9 (zv. 2, violončelo) ISMN 979-0-9009072-2-6 (zv. 3, klavir) ISMN 979-0-9009072-3-3 (zv. 4, partitura)

787.73
COBISS.SI-ID 254049536


slika

360.
KOROŠKI oktet (Ravne na Koroškem) [Petdeset]
        50 let Koroškega okteta : 1960/61-2011 / [besedila Tomaž Rožen, Mirko Osojnik, Janez Kolerič ; fotografije Foto studio Ocepek ... et al.]. - Ravne na Koroškem : Kulturno društvo Prežihov Voranc, 2011

78.087.68(497.4Ravne na Koroškem)"1960/2010"
COBISS.SI-ID 253957120


slika

361.
KULTURNO društvo Mysterium (Kranj). Komorni pevski zbor Mysterium [Pet]
        5 let delovanja Kulturnega društva Mysterium Kranj in Komornega pevskega zbora Mysterium Kranj : 2005-2010 / [besedilo Mojca Logar ... [et al.] ; uredili Olga Križnar, Ajda Valher ; fotografije Iztok Zupan ... [et al.] ; izbor fotografij Gašper Kuralt, Ajda Valher]. - Kranj : KD Mysterium, 2010

78.087.684(497.4Kranj)"2005/2010"
061.2(497.4Kranj)"2005/2010"
COBISS.SI-ID 253733376


slika

362.
        LJUDSKI pevci s Stranic, buditelji Vodovnikovih pesmi [Elektronski vir] : elektronska dokumentarna knjiga ob 28-letnici delovanja in 80-letnici vodje / zbral, uredil Anton Gričnik ; faksimili in fotografije iz arhiva Antona Rošerja, njegovega sina Draga in avtorja. - El. knjiga. - Zreče : Občina, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-91854-2-1

784.4(497.4Stranice)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 253837056


slika

363.
MAKOVAC, Aleš
        Prva mladinska maša [Glasbeni tisk] : za flavto, violino, pevski zbor in orgle / Aleš Makovac. - 1. natis. - Novo mesto : samozal., 2010

ISMN 979-0-709012-26-8

783.22
COBISS.SI-ID 253712896


slika

364.
        MLADI kitarist 2. Skladbe [Glasbeni tisk] / [izbral] Tomaž Šegula. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011-. - Zv. <1->. - (Vedež)

Dosedanja vsebina:
Del. 1. - 2011
ISMN 979-0-709001-21-7 (zv. 1)

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 253764608


slika

365.
        MLADI kitarist 2. Tehnične vaje, etude [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež)

ISMN 979-0-709001-22-4

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 253765632


slika

366.
MÜLLER, Aleksander
        Skladbe za kljunasto flavto, flavto, klarinet in oboo s klavirsko spremljavo [Glasbeni tisk] / Aleksander Müller. - Vrhnika : Glasbena šola, 2010

ISMN 979-0-709006-55-7

784.4(497.4)
COBISS.SI-ID 253713920


slika

367.
OBLAK, Breda
        Glasba v 20. stoletju : učbenik za glasbeno vzgojo : 9. razred devetletne osnovne šole / Breda Oblak ; [ilustriracije Marija Prelog]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2999-1

78(075.2)
COBISS.SI-ID 253757184


slika

368.
        PJEVAJ mi, pjevaj, sokole [Zvočni posnetek] : uskoška pesemska dediščina Bele krajine = Sing to me, sing, falcon : song heritage of the uskoks in White carniola / [avtorji zgoščenke in izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Marko Terseglav, Drago Kunej ; spremna beseda Marko Terseglav ; prevod v angleščino DEKS]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm + 1 spremna knjižica. - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

ISBN 978-961-254-246-7 (knjižica) GNI CD 014 Glasbenonarodopisni inštitut

784.4(497.4-122)(086.034.4)
781.7(497.4-122)
COBISS.SI-ID 254091264


slika

369.
PUCIHAR, Jaka
        Radi igramo [Glasbeni tisk] : pihalni orkester = wind band / Jaka Pucihar. - Ljubljana : Zveza slovenskih godb ; Maribor : Hartman, 2010. - (Edicije Zveze slovenskih godb ; 15)

ISMN 979-0-709018-68-0 (Hartman) EH 01.0268.51 Hartman

785.12
COBISS.SI-ID 253900544


slika

370.
ROZMAN, Tatjana, 1964-
        Pojoči kastrati - (zlo)rabljeno telo na odru / Tatjana Rozman ; [prevod Klara Pavšer Stropnik ; slikovno gradivo Pokrajinski muzej Celje]. - Celje : Zgodovinsko društvo, 2010. - (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591 ; 10)

ISBN 978-961-6845-00-7

78.087.6(091)
782.071.2(091)
COBISS.SI-ID 253691136


slika

371.
SERAJNIK, Zdenka
        Tihe rože Zdenke Serajnik [Glasbeni tisk] : pesmarica. - Slovenske Konjice : Epigraf, 2010

ISMN 978-961-6803-16-8 Hartman

774.4(497.4)
821.163.6-1
COBISS.SI-ID 254079488


slika

372.
        SKLADBE za klavir 3 [Glasbeni tisk] / redakcija Eva Kvartič. - Instruktivna izdaja, prenovljena, 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 51 str. ; 31 cm. - (Vedež)

ISMN 979-0-709001-60-6

780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 253811200


slika

373.
        SPEJVAJ nama, Katica [Zvočni posnetek] : ljudske pesmi Prekmurja = Sing to us, Katie : folk songs from Prekmurje / [avtorji zgoščenke, ki so pripravili izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin ; spremna beseda, izbor slikovnega gradiva Marija Klobčar ; etnomuzikološki komentar Urša Šivic ; prevod v angleščino DEKS]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm + 1 spremna knjižica. - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

ISBN 978-961-254-245-0 (knjižica) GNI CD 015 Glasbenonarodopisni inštitut

784.4(497.411)(086.76)
COBISS.SI-ID 254009344


slika

374.
ŠKULJ, Edo
        Škrablova orglarska delavnica / Edo Škulj ; [fotografije Marjan Smerke in arhiv Orglarstvo Škrabl ; uvodna beseda Stanislav Lipovšek ; spremna beseda Anton Škrabl]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010

ISBN 978-961-222-820-0

780.649(497.4):929Škrabl A.
COBISS.SI-ID 253803520


slika

375.
WEISS, Jernej
        Hans Gerstner : (1851-1939) : življenje za glasbo / Jernej Weiss. - Maribor : Litera : Pedagoška fakulteta, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna)

300 izv.
ISBN 978-961-6780-33-9

78(497.4):929Gerstner H.
COBISS.SI-ID 66171649


791/792 FILM. GLEDALIŠČEslika

376.
KUROSAWA, Akira, 1910-1998
        Nekakšna avtobiografija / Akira Kurosawa ; prevedla Katarina Jerin. - Ljubljana : Umco, 2010. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 95. Modra Premiera)

ISBN 978-961-6803-15-1

791.633-051(520):929Kurosawa A.
929Kurosawa A.
COBISS.SI-ID 254076672


slika

377.
POČKAR, Ivanka
        Savski kólnarji [Videoposnetek] : dokumentarni film / scenarij, besedilo Ivanka Počkar ; režija, snemanje, montaža Djurdja Maršić, Vladimir Bogovčič. - Brežice : Društvo za oživitev mesta, 2010

ISBN 978-961-91718-1-3

791.229.2(497.4)(086.82)
COBISS.SI-ID 253668096


slika

378.
SIVEC, Jože
        Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja : izbrana poglavja / Jože Sivec ; uredila, [izbor slikovnega gradiva] Metoda Kokole in Klemen Grabnar ; priprava Kazala imen in glasbeno-gledaliških del Klemen Grabnar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010

ISBN 978-961-254-240-5

782(497.4Ljubljana)(091)
792.54(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 253844736


slika

379.
        ŠKRATOVA filmska mala šola. Revščina in socialna izključenost skozi filmski medij : zbornik / [avtorice in avtorji tekstov Nina Cvar ... [et al.] ; urednica Nina Cvar ; fotografije Nina Cvar, Barbara Drole, Tit Podobnik]. - Ljubljana : KUD Anarhiv, 2010 ([Ljubljana] : Demat)

ISBN 978-961-92324-2-2

791(100):316.344.233(082)
COBISS.SI-ID 253979136


slika

380.
        VSE to je film = This is all film : eksperimentalni film v Jugoslaviji 1951-1991 = experimental film in Yugoslavia 1951-1991 : [Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, 22. 12. 2010-28. 2. 2011] / [besedila Bojana Piškur ... [et al.] ; urednici Bojana Piškur, Tamara Soban ; prevodi Tamara Soban]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2010

ISBN 978-961-206-090-9

791(497.1)"1951/1991"(083.824)
COBISS.SI-ID 253875456


793/794 DRUŽABNA ZABAVA IN RAZVEDRILO. PLES. NAMIZNE IGREslika

381.
II. gimnazija (Maribor). English Student Theatre
        English Student Theatre : ob 20-letnici : 1990-2010 / [urednika Andreja Gungl, Saša Mikić]. - Maribor : II. gimnazija, 2010 (Miklavž na Dravskem polju : Florjančič tisk)

600 izv.
ISBN 978-961-91331-9-4

373.54(497.4Maribor):792.57"1990/2010"
792.57(497.4Maribor)"1990/2010"
COBISS.SI-ID 66168065


slika

382.
LENARČIČ, Martin, teolog, 1980-
        Igre za gradnjo timov in skupin / Martin Lenarčič, Mojca Mikac ; [ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Zbirka Žepne igre ; 8)

ISBN 978-961-211-562-3

793.5/.7(035)
796.1/.2(035)
COBISS.SI-ID 254013696


slika

383.
MILEVOJ, Boris
        Dvosmerni ugankarski slovar : opisi gesel po abecedi, gesla po abecedi / Boris Milevoj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1360-7

793.7(03)
COBISS.SI-ID 254045440


796/799 ŠPORTslika

384.
        CHEER ples / [avtorji Katja Britvič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Športna cheerleading zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-269-375-6

793.3
COBISS.SI-ID 253979392


slika

385.
ČOH, Milan
        Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika / Milan Čoh, Mitja Bračič ; [fotografije Mitja Bračič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-08-9

796.015.363
796.034.6-015
COBISS.SI-ID 253984768


slika

386.
DOUPONA Topič, Mojca
        Objektivnost v športnem novinarstvu / Mojca Doupona Topič ; [fotografije Aleš Fevžer, Vid Ponikvar, osebni arhiv Saše Jereba]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-09-6

796:070
COBISS.SI-ID 254057984


slika

387.
JOŠT, Bojan
        Geometrijske značilnosti postopnega razvoja profila letalnice do velikosti HS300M / Bojan Jošt. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2010

ISBN 978-961-6843-07-2

796.925:796.012
COBISS.SI-ID 253603840


slika

388.
KOŠAK, Vera
        Krplje / Vera Košak ; prevod Iztok Bregar ; [skice, ilustracije izdelali Zdenka Sertić ... [et al.] ; fotografije A. Zettersten, John Loewenthal ; izdelava zemljevida Vladimir Vičić]. - 1. izd. - V Ljubljani : Športni klub Vidra, 2011

Prevod dela: Krplje
ISBN 978-961-92996-0-9

796.921
COBISS.SI-ID 254010624


slika

389.
PETERNEL, Mitja, 1972-
        Najlepši turni smuki Avstrijske Koroške : izborni turnosmučarski vodnik / Mitja Peternel ; [zemljevidi Kompass, Lojze Miklavčič]. - Ljubljana : Sidarta, 2011. - (Vodniki / Sidarta)

ISBN 978-961-6027-61-8

796.92:796.57(234.323)(036)
COBISS.SI-ID 253984000


slika

390.
PIŠOT, Rado
        Skiing is a game : pedagogical and biomechanical foundations of learning to ski / Rado Pišot, Ron Kipp, Matej Supej ; [prevod Martina Zajc ; fotografija Helena Mašera ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna Založba Annales, 2010. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

ISBN 978-961-6328-87-6

37:796.926-053(082)
796.012-053.2(082)
COBISS.SI-ID 253999104


slika

391.
PIŠOT, Rado
        Smučanje je igra [Videoposnetek] : didaktični film / Rado Pišot, Mateja Videmšek ; režija Valter Podgornik ; kamera Igor Vučič. - 1. ponatis. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales : Pedagoška fakulteta, 2010. - 1 DVD : barve, zvok

ISBN 978-961-6328-44-9

796.926(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 253655040


slika

392.
SVEČKO, Marina
        Janja in Marko v šoli jadranja : jadranje na Optimistu / zgodba Marina Svečko, Sandi Dekleva ; [ilustracije, fotografije in del besedila ob ilustracijah] Žiga Okorn. - 1. izd. - Maribor : Društvo vodnih športov Skipper marina, 2010

ISBN 978-961-269-370-1

797.14(02.053.2)
629.525(02.053.2)
656.61(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253638912


80/81 FILOLOGIJA. JEZIKOSLOVJE. JEZIKIslika

393.
        AVVENTURA.IT 7. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 7. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Neva Šečerov ... [et al.] ; [ilustratorka Fulvia Zudič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

ISBN 978-961-01-0304-2

811.131.1(075.2)
COBISS.SI-ID 253675008


slika

394.
BERGOČ, Simona
        Slovenščina med Balkanom in Evropo : o slovenščini in njenih govorcih in govorkah v obdobjih politične odcepitve in integracije / Simona Bergoč. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6732-21-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

811.163.6‛27:316.7
COBISS.SI-ID 253704448


slika

395.
COLLIE, Joanne
        Way up. Intermediate. Delovni zvezek za 1. in 2. letnik gimnazij in vse letnike strokovnih šol / Joanne Collie ; [ilustracije Robert Fister, Matej Kovačič, Milan Plužarev]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov.
ISBN 978-961-271-022-4

811.111(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 254155776


slika

396.
ČREŠNIK, Vlasta
        Hura za slovenščino!. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 9. razredu devetletne osnovne šole] / [Vlasta Čresnik, Irena Lapanje ; ilustracije Ciril Horjak]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 9)

ISBN 978-86-341-3796-5

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253758976


slika

397.
EMERŠIČ, Stanka
        Ich und Deutsch 3 : nemški jezik 3 za drugo triletje osnovne šole. Delovni zvezek / Stanka Emeršič in Rozemarija Standeker ; [likovna podoba Andrejka Čufer, Leonard Rubins, Cirila Jančič]. - Dotis. - Maribor : Obzorja, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 150 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-230-274-0

811.112.2‛24(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 66179585


slika

398.
GARDNER, John, 1933-1982
        Umetnost pripovedništva : mladim piscem namenjene beležke o veščini / John Gardner ; [prevod Branko Gradišnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2010. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 94. Zbirka Knjige o knjigah)

Prevod dela: The art of fiction
ISBN 978-961-6803-14-4

808.1(035)
82.0-3(035)
COBISS.SI-ID 254074112


slika

399.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2912-0

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 253743104


slika

400.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2968-7

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 253743616


slika

401.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2967-0

811.163.6(075.3)
COBISS.SI-ID 253743872


slika

402.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3649-4

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 253744128


slika

403.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3648-7

811.163.6(075.3)
COBISS.SI-ID 253744384


slika

404.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 4. Delovni zvezek za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja / Mateja Gomboc, Anica Ačko, Mirjam Sterle ; [ilustracije Uroš Hrovat]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-4001-9

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 253744640


slika

405.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-4008-8

811.163.6(075.3)
COBISS.SI-ID 253743360


slika

406.
GOODEY, Diana
        Messages 4. Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole / Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy ; [prevod Maja Štojs ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 124 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-567-3

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 254155008


slika

407.
        GRADIM slovenski jezik 6 : rad te imam. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v šestem razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. izd., 5. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole
ISBN 978-961-209-672-4

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 254153472


slika

408.
KOSTAJNŠEK, Gertruda
        Prima 2. Delovni zvezek za pouk nemščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Gertruda Kostajnšek, Jelka Dežman ; [ilustrirala Milanka Fabjančič]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-2996-0

811.112.2(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253805056


slika

409.
LEVY, Meredith
        Messages 3. Delovni zvezek za pouk angleščine v 8. razredu osnovne šole [Dva medija] / Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey ; avtorji slovenskega dela gradiva Simona Napast, Nevenka Jesenik in Simon Dragšič ; prevod Petra Bizjak ; ilustracije in fotografije po izvirniku, ilustracije slovenskega dela gradiva Stjepan Lukić. - 1. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk) 109 str. : ilustr. ; 28 cm 1 CD (25 min, 1 sek) : stereo ; 12 cm

Potiskane notr. str. ov.
ISBN 978-961-209-555-0

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 254154240


slika

410.
LJESKOVAC, Nevenka
        Konferenčna terminologija / Nevenka Ljeskovac in Jasmina Markič. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010

ISBN 978-961-237-396-2

81‛373.46:005.745
COBISS.SI-ID 253978624


slika

411.
MARANGON, Claudio
        Hi there! 5. Učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole / Claudio Marangon, Cristina Richieri ; [prevod Petra Bizjak ; ilustracije Giancarlo Dallosta, Stjepan Lukić ; fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 119 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Hi there!. - Besedilo v angl., navodila za vaje tudi v slov.
ISBN 978-961-209-617-5

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 254153728


slika

412.
MIHELAČ, Bojana
        Reach for the stars. Delovni zvezek za pouk angleščine : 6. razred devetletne osnovne šole / Bojana Mihelač ; [ilustracije Samo Jenčič]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 111 str. : ilustr. ; 29 cm + [2] f. pril. z nalepkami + plakat. - (Vedež 6)

ISBN 978-86-341-3962-4

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253810432


slika

413.
        NA pragu besedila 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič ... et al.]. - 3. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [128]
ISBN 978-961-209-905-3

811.163.6(075.3)
COBISS.SI-ID 254155264


slika

414.
NEŽMAH, Bernard
        Kletvice in psovke / Bernard Nežmah. - Ljubljana : Družba Piano, 2011. - (Rana dela)

ISBN 978-961-6693-52-3

811.163.6‛373.47:179.5
811.163.6‛27
COBISS.SI-ID 253815808


slika

415.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Delovni zvezek za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Nina Mažar]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 99 str. : ilustr. ; 29 cm + 2 f. z nalepkami + 1 plakat. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3730-9

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253809408


slika

416.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Učbenik za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Dejan Cvitkovič ... et al.]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3729-3

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 253809920


slika

417.
OROŽEN, Martina
        Kulturološki pogled na razvoj slovenskega jezika : (od sistema k besedilu) / Martina Orožen. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 74)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-46-7

811.163.6‛0
COBISS.SI-ID 66106369


slika

418.
PETEK, Jelisava
        Drugi tuji jezik 2. Italijanščina : študijsko gradivo / Jelisava Valentina Petek. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011 (Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede). - (Zbirka Učbeniki FKPV)

ISBN 978-961-6825-21-4

811.131.1:33(075.8)
COBISS.SI-ID 254102016


slika

419.
RAJH, Bernard
        Gúčati po antùjoško : gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora / Bernard Rajh. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 73)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-47-4

811.163.6‛282‛373(497.4-18)
COBISS.SI-ID 66172673


slika

420.
        SKUPNI evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje / [prevod Irena Kovačič]. - Ljubljana : Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2011

ISBN 978-961-6101-54-7

811(4)‛243(093.2)
COBISS.SI-ID 254011392


slika

421.
        SKUPNI evropski jezikovni okvir [Elektronski vir] : učenje, poučevanje, ocenjevanje / prevod Irena Kovačič. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2011

- Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_s....jezikovni_okvir_sejo/
ISBN 978-961-6101-55-4

811(4)‛243(093.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 254098944


slika

422.
STABEJ, Marko
        V družbi z jezikom / Marko Stabej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010. - (Zbirka Trojinski konj)

ISBN 978-961-92983-0-5

811.163.6‛271
COBISS.SI-ID 253607168


slika

423.
ŠUBIC, Damjana
        Hej hoj, ostani z menoj. Delovni zvezek za pouk slovenščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Damjana Šubic, Francka Bitenc ; [ilustracije Karmen Špelič]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-2927-4

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253758720


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJEslika

424.
EAGLETON, Terry
        Marksizem in literarna kritika / Terry Eagleton ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Lev Kreft]. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 3)

Prevod dela: Marxism and literary criticism
ISBN 978-961-6768-23-8

82.0:141.82
82.09
COBISS.SI-ID 254103296


slika

425.
HANUŠ, Barbara
        Poiščimo besede za vsevede. Delovni zvezek za pouk književnosti : 5. razred devetletne osnovne šole / Barbara Hanuš ; [ilustracije Matjaž Schmidt]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3742-2

821.163.6.09(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 253804032


slika

426.
        INGEBORG Bachmann weiter lesen und weiter schreiben / Neva Šlibar (Hrsg.) ; [prevodi nemških povzetkov v slovenščino Irena Samide]. - 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien ; 6)

ISBN 978-961-237-394-8

821.112.2(436).09Bachmann I.(082)
COBISS.SI-ID 253840896


slika

427.
KVAS, Jana
        Mlada obzorja. Književnost 3 : učbenik za 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja / Jana Kvas ; [ilustracije in fotografije Tanja Plevnik]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-4103-0

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253764352


slika

428.
SVETINA, Ivo
        Med smislom in skrivnostjo : izbrani spisi o slovenski poeziji / Ivo Svetina. - Koper : Hyperion, 2010. - (Edicija Hyperion)

ISBN 978-961-6382-65-6

821.163.6.09-1"19"
COBISS.SI-ID 253658624


slika

429.
ŠTUHEC, Miran
        Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950 / Miran Štuhec. - Ljubljana : Študentska založba, 2010

ISBN 978-961-242-335-3

821.163.6.09-4
COBISS.SI-ID 253784320


slika

430.
WESTERMAN, Frank, 1964-
        Inženirji duše / Frank Westerman ; prevod Tanja Mlaker. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Ingenieurs van de ziel
ISBN 978-961-242-334-6

821.161.1.09"19"
COBISS.SI-ID 253784064


821 SVETOVNA KNJIŽEVNOST. ANTOLOGIJE. ČITANKEslika

431.
        BESEDE za vsevede. Učbenik za pouk književnosti v 5. razredu devetletne osnovne šole / sestavila Barbara Hanuš ; ilustriral Matjaž Schmidt. - 1. izd. (prenovljena), 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 5)

ISBN 978-86-341-3741-5 (komplet)

821.163.6-82(075.2)
COBISS.SI-ID 253742848


slika

432.
        BRANJA 1 : berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [slikovno gradivo izbrali Majda Degan Kapus ... [et al.] ; urednica Majda Degan Kapus]. - 1. prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0052-9

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253752832


slika

433.
        KAKOR v nebesih --- : 365 misli o evangelijskih svetih / zbral Wilhelm Mühs ; [prevedel Stane Zore]. - Ljubljana : Novi svet, 2010

Prevod dela: Per amore del regno
ISBN 978-961-6338-89-9

821-84
COBISS.SI-ID 253838592


slika

434.
KVAS, Jana
        Mlada obzorja : književnost 1 : učbenik za 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja / Jana Kvas ; [fotografije in ilustracije Tanja Plevnik]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-3883-2

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253763840


slika

435.
        OD branja do znanja : književnost 3 : učbenik za slovenščino v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja / Darinka Ambrož ... [et al.] ; [ilustracije Ksenija Konvalinka ; izbor slikovnega gradiva Majda Degan Kapus, Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

Bibliografija: str. 219-221. - Kazala
ISBN 978-961-02-0176-2

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253801984


slika

436.
        OD branja do znanja. Književnost 1 : učbenik za slovenščino v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja / Darinka Ambrož ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

Bibliografija: str. 139. - Kazalo
ISBN 978-86-341-4206-8

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253801728


821.1/.9 OSTALE KNJIŽEVNOSTI POSAMEZNIH NARODOV. KNJIŽEVNOST V ESPERANTUslika

437.
MARKLUND, Liza, 1962-
        Morilca z razglednicami / Liza Marklund & James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Prevod dela: The postcard killers
ISBN 978-961-01-1469-7

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 253667328


slika

438.
MISHIMA, Yukio, 1925-1970
        Izpovedi maske / Jukio Mišima ; prevedla Andrej Zavrl in Peter J. Vojvoda. - Ljubljana : Škuc, 2010. - (Zbirka Lambda ; 89)

Prevod dela: Kamen no kokuhaku
ISBN 978-961-6751-38-4

821.521-311.2
COBISS.SI-ID 253730560


slika

439.
ÖZKAN, Serdar
        Ko življenje zasije / Serdar Özkan ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: When life lights up
ISBN 978-961-01-1533-5

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 253926912


slika

440.
SÁ-Carneiro, Mário de
        Lucijeva izpoved / Mário de Sá-Carneiro ; prevedla in spremno besedo napisala Barbara Juršič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: A confissão de Lúcio, narrativa
ISBN 978-961-241-508-2

821.134.3-311.2
821.134.3.09Sá-Carneiro M.de
COBISS.SI-ID 254121984


slika

441.
SUBAŠIĆ, Adam A.
        Čokolend - princeska nasmeha : (resnična pravljica) / Adam A. Subašić ; [prevod Alma Fajković ; ilustracije Edin Hasanić]. - Jesenice : Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser, 2010

Prevod dela: Čokolend - princeza osmijeh
ISBN 978-961-92030-1-9

821.163.4(497.6)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 254049024


821.11 OSTALE GERMANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

442.
STEIN, Mathilde
        Moje! / [besedilo] Mathilde Stein & [ilustracije] Mies van Hout ; [prevod Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011

Prevo dela: Van mij!
ISBN 978-961-261-206-1

821.112.5-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253610496


821.111 ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTIslika

443.
AUSTER, Paul, 1947-
        Newyorška trilogija / Paul Auster ; prevedel Miha Avanzo. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010

Prevod dela: The New York trilogy
ISBN 978-961-259-086-4

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 253660160


slika

444.
BARNES, Julian
        Arthur in George / Julian Barnes ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Arthur & George
ISBN 978-961-00-1258-0

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253896192


slika

445.
BENNETT, Sophia
        Nitke / Sophia Bennett ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 327)

Prevod dela: Threads
ISBN 978-961-01-1551-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 254029568


slika

446.
BROOKS, David, 1953-
        Na drugi strani sveta / David Brooks ; [prevedla Barbara Skubic]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The fern tattoo
ISBN 978-961-274-017-7

821.111(94)-31
COBISS.SI-ID 253705216


slika

447.
BUKOWSKI, Charles, 1920-1994
        Hollywood / Charles Bukowski ; prevedel Tone Škrjanec. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2011. - (Zbirka Enpirnaeks)

Prevod dela: Hollywood
ISBN 978-961-6804-29-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 253840640


slika

448.
DIRIE, Waris
        Puščavsko srce / Waris Dirie ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Schwarze Frau, weißes Land
ISBN 978-961-00-1251-1

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253949440


slika

449.
FIGES, Eva
        Pot nikamor : njeno iskanje obljubljene dežele / Eva Figes ; [prevod Kristina Božič ; spremno besedilo Mateja Ratej]. - 1. izd. - Bled : Produkcijska hiša RED, Zavod za užitke branja, 2010. - (Zbirka Republika izbire)

Prevod dela: Journey to nowhere
ISBN 978-961-6849-00-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253992192


slika

450.
FORTIER, Anne, 1971-
        Julija / Anne Fortier ; [prevod Barbara Hvala]. - Ig : Anu Elara, 2010

ISBN 978-961-6837-15-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-16-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 253917440


slika

451.
GERRITSEN, Tess
        Gospa X / Tess Gerritsen ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: The Keepsake
ISBN 978-961-01-1619-6

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 253945088


slika

452.
GLÜCK, Louise
        Onkraj noči / Louise Glück ; [izbrala, iz angleščine prevedla in spremne opombe napisala Veronika Dintinjana]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Nova lirika ; 16)

ISBN 978-961-01-1478-9

821.111(73)-1
COBISS.SI-ID 253639936


slika

453.
GRUEN, Sara
        Opičja hiša / Sara Gruen ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Ape house
ISBN 978-961-241-507-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 254083328


slika

454.
        HAIKU : [a collection of commended works of haiku in the English language from students in secondary level education] / [urednik Blanka Klobučar in Edin Saračević ; avtorja fotografij Alenka Zorman in Marjan Gresl ; avtor spremnega besedila Timothy David Gallagher]. - 1. izd. - Ljubljana : Gimnazija Vič, 2011

ISBN 978-961-6738-09-5

821.111-93-194
COBISS.SI-ID 254027776


slika

455.
        IZBRANI romani [10] / [izbral in skrajšal] Reader‛s Digest]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Vsebina: Trinajst ur = Thirteen hours / Deon Meyer ; [prevod Marija Brezigar]. Rojena pod srečno zvezdo = Leaving unknown ; [prevod Mojca Vodušek]. Gora med nama = The mountain between us ; [prevod Irena Furlan]. To sem že slišal = I heard that song before ; [prevod Maja Lichtenvalner]
ISBN 978-961-01-1500-7

821.111(73)-31(082)
COBISS.SI-ID 253845504


slika

456.
JEWELL, Lisa
        Ljubezen na prvi pogled / Lisa Jewell ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1.natis. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Vince & Joy
ISBN 978-961-00-1266-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253953024


slika

457.
LAURENS, Stephanie
        Zapeljivčeva ponudba / Stephanie Laurens ; [prevod Neža Kralj]. - Ig : Anu Elara, 2010

Prevod dela: A rogue‛s proposal
ISBN 978-961-6837-13-2 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-14-9 (broš.)

821.111(94)-311.6
COBISS.SI-ID 253737472


slika

458.
LE Clézio, Jean-Marie Gustave
        Napev o lakoti / J. M. G. Le Clézio ; prevod Mojca Medvedšek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010

ISBN 978-961-261-208-5

821.134.2(72)-311.2
COBISS.SI-ID 253954560


slika

459.
LINDSAY, Norman, 1879-1969
        Čudežni gibnik / Norman Lindsay ; [prevod Milan Dekleva ; spremna beseda Alenka Urh]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2010

Prevod dela: Magic pudding
ISBN 978-961-6067-66-9

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 253710848


slika

460.
LYONS, Darryn
        Paparac : dogajanje v ozadju najbolj odbitega fotografa slavnih / Darryn Lyons ; [prevedel Tomaž Gerdina]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2010

Prevod dela: Mr. paparazzi
ISBN 978-961-6372-69-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 254000128


slika

461.
MANSELL, Jill
        Bodi moja / Jill Mansell ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Rumour has it
ISBN 978-961-01-1725-4

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253813760


slika

462.
MEAD, Richelle
        Klic duha / Richelle Mead ; [prevedla Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Serija Vampirska akademija ; knj. 5)

Prevod dela: Spirit bound
ISBN 978-961-01-1522-9 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1521-2 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 254020864


slika

463.
MEADOWS, Daisy
        Ana, vila morskih prašičkov / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Mavrične vile)

Prevod dela: Georgia the guinea pig fairy
ISBN 978-961-01-1528-1 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1527-4 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253914112


slika

464.
MEADOWS, Daisy
        Tea, vila kužkov / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Mavrične vile)

Prevod dela: Lauren the puppy fairy
ISBN 978-961-01-1687-5 (broš.) ISBN 978-961-01-1688-2 (trda vez.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 254125312


slika

465.
MISTRY, Rohinton, 1952-
        Občutljivo ravnovesje / Rohinton Mistry ; [prevedla Varja Močnik in Alvina Žuraj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Fine balance
ISBN 978-961-257-031-6

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 253952512


slika

466.
MUNRO, Alice
        Sovraži me, rad me ima, dvori mi, ljubezen da, mož in žena sva / Alice Munro ; prevedla Katja Šaponjić ; [spremno besedo napisala Anja Golob]. - Maribor : Litera, 2010. - (Knjižna zbirka Babilon)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-34-6

821.111(71)-32
COBISS.SI-ID 66257665


slika

467.
NOËL, Alyson
        Modra luna : drugi del serije Nesmrtni / Alyson Noël ; [prevedel Miha Žličar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Nesmrtni ; knj. 2)

Prevod dela: Blue moon
ISBN 978-961-01-1505-2 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1506-9 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 253693696


slika

468.
PATTERSON, James, 1947-
        Dva proti enemu / James Patterson ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Double cross
ISBN 978-961-01-1623-3

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 253916416


slika

469.
PULLMAN, Philip, 1946-
        Njegova temna tvar. Knj. 1, Severni sij / Philip Pullman ; prevedel Jakob J. Kenda. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Northern lights
ISBN 978-961-01-0347-9

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 254162944


slika

470.
RICHLER, Mordecai
        Barneyjeva verzija / Mordecai Richler ; sprotne opombe in dodatek zapisal Michael Panofsky ; [prevedel Marcello Potocco]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Barney‛s version
ISBN 978-961-00-1267-2

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 253843968


slika

471.
SAGE, Angie
        Sirena / Angie Sage ; ilustracije Mark Zug ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Septimus Heap ; knj. 5)

ISBN 978-961-00-1237-3

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 254075648


slika

472.
SMITH, Tom Rob, 1979-
        Otrok 44 / Tom Rob Smith ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Child 44
ISBN 978-961-01-1511-3

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 254044928


slika

473.
SNUNIT, Mikhal
        Ptica v duši / Michal Snunit ; [prevedel Uroš Kalčič ; ilustracije Na‛ama Golomb]. - 3. ponatis, dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [42] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: The soul bird
ISBN 978-86-11-16485-4

821.111-93-84
COBISS.SI-ID 253652480


slika

474.
WIECHMANN, Daniel
        Jamski človek : v knjigi / Daniel Wiechmann ; [prevedel Peter Berden ; ilustriral Halldór Andri Bjarnason]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Caveman
ISBN 978-961-01-1519-9

821.111-32
COBISS.SI-ID 253696256


slika

475.
YOUNG, William P.
        Koliba / William Paul Young ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The shack
ISBN 978-961-01-1624-0

821.111(71)-31
COBISS.SI-ID 253944576


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOSTslika

476.
DEETJEN, Claudia
        Jaz / Claudia Detjeen, Kathrin Stöckigt ; ilustracije Kati Meden ; prevod in priredba Andreja Mikuž. - Maribor : Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, 2011

Prevod dela: Das Seelenentdecker Album
ISBN 978-961-91883-7-8

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 253864448


slika

477.
GLATTAUER, Daniel, 1960-
        Vsakih sedem valov / Daniel Glattauer ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Zbirka Žepnice / Cankarjeva založba)

Prevod dela: Alle sieben Wellen
ISBN 978-961-231-842-0

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 254002432


slika

478.
KNISTER
        Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli / Knister ; ilustrirala Birgit Rieger ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Lili)

Prevod dela: Hexe Lilli und die Zaubernacht im Klassenzimmer
ISBN 978-961-01-1532-8

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 253903616


slika

479.
MOERS, Walter, 1957-
        Mesto sanjajočih knjig / Walter Moers ; [prevedla Stana Anželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Die Stadt der Träumenden Bücher
ISBN 978-961-6767-97-2

821.112.2-93-31
COBISS.SI-ID 253667840


slika

480.
STEINHÖFEL, Andreas
        Riko, Oskar in zlomljeno srce / Andreas Steinhöfel ; [prevedla Neža Božič ; ilustriral Peter Schössow]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 326)

Prevod dela: Rico, Oskar und das Herzgebreche
ISBN 978-961-01-1520-5

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 253983232


821.124+821.14 KLASIČNE KNJIŽEVNOSTIslika

481.
ARISTOPHANES, ok.445-ok.385 pr.n.š.
        Politične komedije. 1, Ekonomska komedija / Aristofan ; prevod, komentar in spremne študije Maja Sunčič. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 14)

ISBN 978-961-6192-50-7

821.14‛02-22
821.14‛02.09Aristofan
COBISS.SI-ID 253691648


slika

482.
PLAUTUS, Titus Maccius
        Kljukec / Tit Makcij Plavt ; prevedla, [opombe in spremna študija] Nada Grošelj. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

Prevod dela: Psevdolus
ISBN 978-961-218-934-1

821.124‛02-22
821.124‛02.09Plautus
COBISS.SI-ID 253762048


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOSTslika

483.
DI Lampedusa, Giuseppe Tomasi
        Gepard / Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; prevedel [in spremno besedo napisal] Ciril Zlobec ; [predgovor Gioacchina Lanze Tomasija prevedla Nataša Müller]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: Il gattopardo
ISBN 978-961-01-1593-9

821.131.1-31
COBISS.SI-ID 253993216


slika

484.
OBIT, Michele
        Marginalia = Marginalije / Michelle Obit ; s sodelovanjem avtorja prevedla Pavlina in Iztok Osojnik ; [spremna beseda Iztok Osojnik]. - Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo, 2010. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 30)

ISBN 978-961-6263-42-9

821.131.1-1
COBISS.SI-ID 253894144


slika

485.
PIRANDELLO, Luigi
        Mož s kovčkom : novele za eno leto (izbor) / Luigi Pirandello ; prevedla [in spremna beseda] Tea Štoka. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-336-0

821.131.1-32
821.131.1.09Pirandello L.
COBISS.SI-ID 254018816


slika

486.
SANTOLIQUIDO, Anna
        Med vrsticami = Tra le righe / Anna Santoliquido ; izbrala, prevedla in uredila, scelta e traduzione a cura di Jolka Milič ; [uvodna beseda Maja Razboršek]. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Sodobnost International : Vodnikova založba, 2011. - (Zbirka Svetovna lirika)

ISBN 978-961-6564-33-5 (Sodobnost International)

821.131.1-1
COBISS.SI-ID 254014464


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOSTslika

487.
ARTAUD, Antonin
        Tarahumari : eseji, pesmi, pisma / Antonin Artaud ; [prevod Saša Jerele]. - Koper : Hyperion, 2011

Prevod dela: Tarahumari
ISBN 978-961-6382-68-7

821.133.1-821
COBISS.SI-ID 254084352


slika

488.
BUGUL, Ken
        Riwaan ali Peščena pot / Ken Bugul ; [prevedla Katja Zakrajšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Riwan ou le chemin de sable
ISBN 978-961-274-006-1

821.133.1(663)-311.2
COBISS.SI-ID 253668352


slika

489.
FOCCROULLE, Luc
        Žabji zbor / Luc Foccroulle ; [ilustracije] Annick Masson ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Choeur de grenouilles
ISBN 978-961-249-111-6

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 253763584


821.134.2/.3 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST. PORTUGALSKA KNJIŽEVNOSTslika

490.
BOLAÑO, Roberto, 1953-2003
        Nacistična literatura v Amerikah / Roberto Bolaño ; prevedla Irena Levičar. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-339-1

821.134.2(83)-32
COBISS.SI-ID 254165504


slika

491.
CASO, Ángeles
        Proti vetru / Ángeles Caso ; [prevedla Tina Malič]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Contra el viento
ISBN 978-961-00-1271-9

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 253950208


slika

492.
VALLEJO, César, 1892-1938
        Pesmi človeka : pesmi iz zapuščine / César Vallejo ; prevedli Mojca Jesenovec, Tina Šilc in Aleš Šteger ; Ob prevodu Aleš Šteger. - Ljubljana : KUD Logos, 2010. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 17)

Prevod dela: Poemas humanos
ISBN 978-961-6519-56-4

821.134.2(85)-1
821.134.2(85).09Vallejo C.
COBISS.SI-ID 253690368


821.162.1 POLJSKA KNJIŽEVNOSTslika

493.
WITKOWSKI, Michał, 1975-
        Kraljica Barbara / Michał Witkowski ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Zbirka Gostosevci)

ISBN 978-961-261-207-8

821.162.1-311.2
COBISS.SI-ID 253609728


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

494.
BARETIĆ, Renato
        Hotel Grand / Renato Baretić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-504-4

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 253749248


slika

495.
SPAHIĆ, Ognjen
        Hansenovi otroci / Ognjen Spahić ; prevedel Dean Rajčić ; [spremna beseda Dijana Matkovič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-333-9

821.163.41(497.16)-31
821.163.41(497.16).09Spahić O.
COBISS.SI-ID 253659904


slika

496.
VLAŠIĆ, Mila
        Gora sa sedam čudesa. Šeherezadeje 5 / Mila Vlašić Gvozdić ; [spremni besedi Marjan Pungartnik, Vlado Pandžić]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2010 (Prevalje : Forma film Rado Žaže s. p.). - (Zbirka Oglej ; 17)

ISBN 978-961-6483-97-1

821.163.4(497.4)-1
COBISS.SI-ID 66112513


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTslika

497.
ABRAHAM, Nina
        Druščina prepovedanega znanja / Nina Abraham. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010 ([Murska Sobota] : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Mega)

500 izv.
ISBN 978-961-255-024-0

821.163.6-93-311.9
COBISS.SI-ID 66127617


slika

498.
ABRAHAM, Nina
        Krvave prerokbe : zgodba Petih narodov / [besedilo, ilustracije] Nina Abraham. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-47-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 253724928


slika

499.
BALANTIČ, Ana
        Moja poletja / Ana Balantič ; [fotografije Vladimir Kržišnik]. - Idrija : samozal. A. Balantič, 2010

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253695488


slika

500.
BIZJAK, Pavlina
        Mavrične poti / Pavlina Bizjak ; ilustrirala Silva Copič. - Velike Žablje : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-067-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253654784


slika

501.
DEBELAK, Lidija
        Drobne pesmi in velika mesta : (1984-1989) / Lidija Debelak. - Gorenja vas : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-073-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253944064


slika

502.
DOLENC, Mate
        Maščevanje male ostrige / Mate Dolenc ; [ilustriral Adriano Janežič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2010. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 55)

ISBN 978-961-205-167-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253702912


slika

503.
ERDLEN, Karli
        Pesmi / Karli Erdlen ; [ilustratorja Bojan Novak in Ivan Vrečko]. - 2. natis. - Poljčane : samozal. Ž. Erdlen, 2011

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253766144


slika

504.
FLISAR, Evald
        Dama z železnim ugrizom in druge zgodbe : stripovska izdaja / Evald Flisar ; ilustrator Damijan Stepančič. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2010

ISBN 978-961-6067-65-2

821.163.6-32
084.11
COBISS.SI-ID 253709824


slika

505.
GAL Štromar, Maja
        Misli name, ko ti je lepo / Maja Gal Štromar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-1603-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253658112


slika

506.
GLIGIĆ, Milijana
        Bežeči ježi / Milijana Gligić - Mikica. - 1. izd. - Trebnje : Romsko društvo Romano drom, 2010

ISBN 978-961-269-374-9

821.163.6-94
316.347(497.4Hudeje=214.58)
COBISS.SI-ID 253891584


slika

507.
GREGORIČ Gorenc, Barbara
        Sladko leto / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2010. - (Knjižna zbirka Planika)

ISBN 978-961-205-168-6

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 253703680


slika

508.
GRUDEN, Jože
        --- Utrinki iskric s planin --- / Jože Gruden ; [izbor del iz likovnega opusa Ervina Kralja ; izbor fotografij arhiv avtorja]. - Maribor : samozal., 2011 (Maribor : Unigrafika)

200 izv.
ISBN 978-961-276-070-0

821.163.6-1
75.071:929Kralj E.:796.5
COBISS.SI-ID 66169857


slika

509.
IHAN, Alojz
        Srebrnik / Alojz Ihan. - Ljubljana : Družba Piano, 2011. - (Rana dela)

ISBN 978-961-6693-53-0

821.163.6-1
821.163.6.09Ihan A.
COBISS.SI-ID 253816064


slika

510.
JANČAR, Drago
        To noč sem jo videl / Drago Jančar. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-458-0

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253659648


slika

511.
KNEZ, Maša, 2001-
        Pravljica o pridnih mravljicah / Maša Knez ; [ilustracije Loti Benček]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-43-0

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 253645824


slika

512.
KOCET, Jan
        Na potep po Božičkovi vasi / Jan Kocet ; [ilustracije Loti Benček]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-42-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253597440


slika

513.
KODRIČ, Zdenko
        Opoldne zaplešejo škornji / Zdenko Kodrič. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-338-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 254165760


slika

514.
KOS Grabar, Jože, 1959-
        Svetiš / Jože Kos Sine ; [spremna beseda Bojana Kos Grabar in Borut Gombač ; fotografije Tomaž Zupančič]. - Maribor : Mariborska literarna družba : Frontier, 2010 ([Maribor] : Grafiti studio). - (Zbirka Antares ; 21)

300 izv.
ISBN 978-961-6483-50-6 (MLD)

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 57953793


slika

515.
KOS, Vladimir, 1924-
        Tebi, sirota Slovenija : tisoč in en verz : Tokyo in pri gori Fudži 2010 / Vladimir Kos. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2010 (Ljubljana : Formatisk)

ISBN 978-961-6748-14-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253979648


slika

516.
KOVIČ, Kajetan
        Moj prijatelj Piki Jakob / Kajetan Kovič ; [ilustrirala] Jelka Reichman. - 13. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Deteljica)

ISBN 978-86-11-01420-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 254003456


slika

517.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        When the saints go marching‛ in : roman / Matej Krajnc. - Ljubljana : KUD Lema, 2010

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 253987584


slika

518.
LAINŠČEK, Feri
        Ne bodi kot drugi : pesmi o dvojini / Feri Lainšček ; [ilustracije Zora Stančič]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011

ISBN 978-961-231-593-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253764096


slika

519.
LAMPRET Conradi, Ljudmila
        Podivjana reka / Ljudmila Lampret Conradi ; [spremna beseda Jana Hartman Krajnc]. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-35-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 254164480


slika

520.
LENIČ, Jože, 1965-
        Čez Afriko / Jože Lenič ; [zemljevid Igor Dolinar]. - Domžale : samozal. J. Lenič, 2010

ISBN 978-961-276-065-6

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 253609472


slika

521.
LOKAR, Metka, 1969-
        Podobe neizrekljivega : likovnost v sodobni slovenski poeziji / Metka Lokar. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010 ([s.l.] : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

ISBN 978-961-255-028-8

821.163.6.09"19"
COBISS.SI-ID 66214401


slika

522.
MAJ, Nika
        Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v središče galaksije / Nika Maj. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-31-7

821.163.6-93-312.9
COBISS.SI-ID 254163456


slika

523.
MAJ, Nika
        Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil Tian? / Nika Maj. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-32-4

821.163.6-93-312.9
COBISS.SI-ID 254163712


slika

524.
MARTINŠEK, Jana
        Vse je dišalo po pomladi / Jana Martinšek ; [ilustracije Nina Rupel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2011

ISBN 978-961-6668-28-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 254002688


slika

525.
MAZZINI, Miha
        Godbe / Miha Mazzini. - Ljubljana : Družba Piano, 2011. - (Rana dela)

ISBN 978-961-6693-54-7

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253816320


slika

526.
MERC, Dušan
        Pedagoški triptih / Dušan Merc ; [spremna beseda Eva Vrbnjak]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-337-7

821.163.6-311.2
821.163.6.09Merc D.
COBISS.SI-ID 254166016


slika

527.
MITROVIĆ, Urška
        Kar seješ, to žanješ [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica iz zbirke Vzgojnice za male in velike / Urška Mitrović. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Vzgojnice za male in velike)

ISBN 978-961-92517-7-5

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 253683712


slika

528.
MITROVIĆ, Urška
        V Nedovo sobo je treščila bomba! [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica / Urška Mitrović. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 978-961-92517-9-9

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 253684992


slika

529.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Nihče več ne piše pisem / Vinko Möderndorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-1601-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253993472


slika

530.
MUCK, Desa
        Blazno resno o šoli / Desa Muck ; ilustriral Matej de Cecco. - 2., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1158-0

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 254038528


slika

531.
MUKIČ, Francek
        Strgane korenine / Francek Mukič. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2010 ([s. l.] : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Križpotja)

500 izv.
ISBN 978-961-255-029-5

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 66284033


slika

532.
MUKIČ, Francek
        Vtrgnjene korenjé / Francek Mukič. - Murska Sobota : Franc-Franc ; [Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro)

V kolofonu --> Avtorjeva porabska priredba njegovega romana Strgane korenine. - 700 izv.
ISBN 978-961-255-026-4

821.163.6(439)-3
COBISS.SI-ID 66199553


slika

533.
NOVAK, Anja, 1991-
        Rdeča je za ljubezen / Anja Novak ; [spremna beseda Marko Trobevšek ; ilustracije Dino Turkič]. - Jevnica : Mladinsko društvo, 2010

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Na zelenjavnem vrtu Mladinskega društva Jevnica / Anže Grm, Špela Krajnc, Ajda Upelj ; [spremna beseda beseda Ajda Upelj ; ilustracije Dino Turkič]
ISBN 978-961-269-367-1

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 253599232


slika

534.
OCVIRK, Drago
        Raj --- z napako : Salomonovi otoki iz prve roke / Drago K. Ocvirk. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2010. - (Zbirka Izpovedi / Agencija Baribal)

ISBN 978-961-6816-02-1

821.163.6-94
308(935)
COBISS.SI-ID 253611520


slika

535.
OVČARIČEK, Marijana
        Jaz, voyager / Marijana Ovčariček. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-928-0

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253717760


slika

536.
PAJENK, Ivana
        Tople slike v mislih : ker vem, kaj si želim / Ivana Pajenk. - Velenje : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-074-8

821.163.6-84
77.04(497.4):929Pajenk I.
COBISS.SI-ID 253978112


slika

537.
PAJER, Majda
        Magdalence / Majda Pajer. - Grosuplje : Ekslibris, 2010

ISBN 978-961-6838-06-1

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253727488


slika

538.
PAUŠIČ, Olga
        Osumljen : (mladinski roman) / Olga Paušič. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-34-8

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 254164224


slika

539.
PENGOV, Tomaž
        Drevo in zvezda / Tomaž Pengov. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Srebrni glas)

ISBN 978-961-6767-84-2

821.163.6-1
821.163.6-1(086.76)
COBISS.SI-ID 253768704


slika

540.
PEROVIĆ, Željko, 1961-
        Sinapse / Željko Perović ; [spremna beseda Ivo Stropnik]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2010

300 izv.
ISBN 978-961-6817-25-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66167297


slika

541.
PLENIČAR, Andreja
        Vsak dan, v vsakem pogledu napredujem [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica iz zbirke Vzgojnice za male in velike / Andreja Pleničar. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Vzgojnice za male in velike)

ISBN 978-961-92517-8-2

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 253684224


slika

542.
PREBIL, Robert
        Modri trikotnik / Robert Prebil. - Ljubljana : Družba Piano, 2011. - (Rana dela)

ISBN 978-961-6693-55-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253816576


slika

543.
PREGL Kobe, Tatjana
        Las semillas maduras = Zrela semena : haiku / Tatjana Pregl Kobe ; prevedla Rea Novak ; [ilustracije Urška Nina Cigler]. - Ljubljana : Edina, 2010 (Žirovnica : Medium). - str. : ilustr.

ISBN 978-961-6364-45-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 254173952


slika

544.
        PRZEKŁADKA V : dreszcz czytelniczy, dreszcz translatorski = Premost V : bralski srh, prevajalski srh / [redakcja naukowa Agnieszka Będkowska-Kopczyk]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2010

ISBN 978-83-62292-45-5 (Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej) ISBN 978-961-92946-6-6 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)

821.163.6-82
821.162.3-82
821.163.6.09"19/20"
821.162.3.09"19/20"
COBISS.SI-ID 253990656


slika

545.
ROZINA, Roman, 1960-
        Šumijo besede domače / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (Ljubljana : Korotan)

ISBN 978-961-241-509-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 254153216


slika

546.
RUBIN, Samo
        Urban, sodoben ati ali oči / Samo Rubin. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-33-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 254163968


slika

547.
        SANJAM zgodbo : izbrane in nagrajene zgodbe literarnega natečaja Sanjam zgodbo / [avtorji Maja Čehovin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010

ISBN 978-961-274-009-2 (mehka (šivana) vezava) ISBN 978-961-274-010-8 (broš.)

821.163.6-32(082)
COBISS.SI-ID 253772032


slika

548.
        SLOVENSKE kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne / izbrala in uredila, [spremna beseda] Lado Kralj in Peter Scherber ; [biografske in bibliografske beležke Martin Grum]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

ISBN 978-961-218-930-3

821.163.6-32(082)
821.163.6.09-32"1919/1941"
COBISS.SI-ID 253714432


slika

549.
STRAŠEK, Justina
        Nasmejte se z mano / Justina Strašek ; [fotografije Foto Tone, Foto Nareks, Justina Strašek]. - Loče : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-076-2

821.163.6-7
821.163.6-36
COBISS.SI-ID 254147072


slika

550.
SVETINA Terčon, Magdalena
        Krčenje neskončnosti / Magdalena Svetina Terčon ; [spremna beseda David Terčon]. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2010

ISBN 978-961-6685-19-1

821.163.6-1
821.163.6.09Svetina Terčon M.
COBISS.SI-ID 253666304


slika

551.
ŠALAMUN, Tomaž
        Narobe svet je tudi svet / Tomaž Šalamun ; ilustrirala Ana Šalamun. - Šmarje-Sap : Buča, 2010. - (Zbirka Slovenske slikanice ; 12)

ISBN 978-961-6704-19-9

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253729792


slika

552.
ŠTEPEC, Andreja
        Mucek Bucko Smukec / [besedilo, ilustracije] Andreja Štepec in Maja Bračko. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-066-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253627392


slika

553.
ŠUKLJE, Fran
        Sodobniki, mali in veliki : III. del spominov / Fran Šuklje ; [izbral, uredil in napisal spremno študijo Andrej Rahten ; spremno študijo prevedla Katharina Andraschke ; imensko kazalo sestavil Aljoša Špelec]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010

ISBN 978-961-213-206-4

821.163.6-94
929Šuklje F.
COBISS.SI-ID 253799424


slika

554.
ŠVAJNCER, Jurij
        Gledališke igre / Jurij Švajncer ; [spremna beseda Janez J. Švajncer]. - Logatec : Mladinsko športno-kulturno društvo Dlan na dlan, 2010

Vsebina na nasl. str.: Noro nori norci ; Ponedeljek v črnem ; Na vrvi
ISBN 978-961-92998-0-7

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 253867264


slika

555.
TITAN, Štefan
        Sprehod skozi vrt spominov / Štefan Titan. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna)

300 izv.
ISBN 978-961-6817-32-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66226433


slika

556.
TOPLAK, Ferenc
        A kecske volt a fontosabb : egy kiskatona története : (az I. világháborúban) / Toplak Ferenc. - Lendava : Knjižnica ; Lendva : Könyvtár, 2010

Vsebuje tudi slov. prevod, tiskan v obratni smeri: Koza je bila pomembnejša : vojakova zgodba : (iz prve svetovne vojne) / [prevod v slovenski jezik Magda Berden]
ISBN 978-961-90887-2-2

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 254093824


slika

557.
VELIKONJA, Irena, 1974-
        Naj počiva v miru / Irena Velikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-1604-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253848832


slika

558.
VUKMIR, Andreja
        Martin na Veliki planini / Andreja Vukmir ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011. - (Zbirka Čarobni jantar)

ISBN 978-961-6057-78-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 254056960


slika

559.
        ZBORNIK izbranih pesnikov in pesnic Ekslibrisovega natečaja za najbolj izvirno pesniško zbirko / [uredila Jelena Lasan]. - Grosuplje : Ekslibris, 2010

ISBN 978-961-6838-04-7

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 253665536


slika

560.
        ZBORNIK prispevkov učencev in dijakov, ki so sodelovali v Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov Slovenije za leto 2010. - Ljubljana : Zveza delovnih invalidov Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91060-8-2

821.163.6-93-82
COBISS.SI-ID 253994496


slika

561.
        ZGODBE za mlade / zbral Božo Rustja ; [ilustracije Mladen Mrčela]. - Koper : Ognjišče, 2010

ISBN 978-961-263-057-7

821.163.6-93-32
27-29(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253836032


slika

562.
ZUPAN, Uroš, 1963-
        Oblika raja / Uroš Zupan. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-340-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 254165248


slika

563.
ZUPET, Krištof
        Strpnost 4 : dnevniški zapisi od 8. novembra 2009 do 21. novembra 2010 / Krištof Zupet ; [spremno besedilo Janez Zupet]. - Ljubljana : Math, 2011

ISBN 978-961-6100-94-6

821.163.6-94
929Zupet K.
COBISS.SI-ID 253983488


slika

564.
ŽUMBAR, Alenka
        Pi, the last polar bear / Alenka & Tomaž Klopčič ; illustrated by Roman Peklaj : [translated by Janja Gaborovič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2010. - (Sad earth collection)

ISBN 978-961-92964-3-1

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253709568


slika

565.
ŽUMBAR, Alenka
        Pi, zadnji polarni medvedek / Alenka & Tomaž Klopčič ; [ilustriral Roman Peklaj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2010. - (Sad earth collection)

ISBN 978-961-92964-2-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253670144


821.511.141 MADŽARSKA KNJIŽEVNOSTslika

566.
ZÁGOREC-Csuka, Judit
        V sebi zate / Judit Zágorec Csuka ; [prevod v slovenščino Gabriela Bence Utroša]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

500 izv.
ISBN 978-961-255-025-7

821.511.141(497.4)-821
COBISS.SI-ID 66165761


902/904+93/94 ARHEOLOGIJA. ZGODOVINAslika

567.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Slovenski plebiscit / Milan Balažic. - Ljubljana : Študentska založba, 2010

ISBN 978-961-242-332-2

94(497.4)"1990"
94(497.1)"1990"
COBISS.SI-ID 253659392


slika

568.
BRODNIK, Vilma
        Zgodovina 1. Učbenik za prvi letnik gimnazije / Vilma Brodnik, Robert Jernejčič, Srečko Zgaga ; [izris zemljevidov Kartografija [in] Monde Neuf]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 320 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazali
ISBN 978-961-02-0066-6

94(075.3)
COBISS.SI-ID 253826816


slika

569.
ČOH, Mateja
        "Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952 / Mateja Čoh ; [prevajanje Založba Sentenca]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2010

ISBN 978-961-92574-5-6

94(497.4)"1945/1952"
323(497.4)"1945/1952"
COBISS.SI-ID 253991936


slika

570.
ČUČEK, Filip
        Slovenska zgodovina v preglednicah / [Filip Čuček, Janez Polajnar, Marko Zajc ; vir likovnega gradiva arhiv MKZ]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011

ISBN 978-961-231-523-8

94(497.4)
COBISS.SI-ID 254044160


slika

571.
EILETZ, Silvin
        Pred sodbo zgodovine : Stalin, Tito in jugoslovanski komunisti v Moskvi / Silvin Eiletz. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010

ISBN 978-3-7086-0532-6

94(47)"193":929(497.1)
929Stalin J.V.
COBISS.SI-ID 254013440


slika

572.
FERENC, Mitja
        Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem = Die ehemalige deutsche Sprachinsel im Gottscheerland = Former German linguistic island of Kočevsko region / Mitja Ferenc ; uredil, Redaktion, edited by, [uvodna beseda] Ivan Kordiš ; [prevod v nemščino Doris Debenjak, prevod v angleščino Barbara Simoniti, Mark Alexander Valentine, Henrik Ciglič ; fotografije Mitja Ferenc ... et al.]. - 2. izd. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2010

ISBN 978-961-6517-15-7

323.15(497.4=112.2)(091)(083.824)
94(497.434)(083.824)
COBISS.SI-ID 253985792


slika

573.
FERENC, Tone
        Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 2, Raznarodovanje / Tone Ferenc ; uredil Mitja Ferenc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - (Izbrana dela / Tone Ferenc) (Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani ; 13)

ISBN 978-961-237-398-6

94(497.4)"1941/1945"
341.324(497.4)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 254026496


slika

574.
GRDINA, Igor, 1965-
        Sfinga brez uganke / Igor Grdina. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010. - (Zbirka Paradigme)

ISBN 978-961-6580-81-6

930.1
COBISS.SI-ID 253740800


slika

575.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-
        Čas revolucije : Evropa 1789-1848 / Eric Hobsbawm ; [prevod Mirko Avsenak ; spremna beseda Božo Repe]. - 2. pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Respublica ; 2)

Prevod dela: The age of revolution
ISBN 978-961-6768-26-9

94(4)"1789/1848"
COBISS.SI-ID 254164736


slika

576.
LENARDIČ, Marek
        Moderna zgodovina Slovenije / [avtor tekstov Marek Lenardič]. - Ljubljana : Fronta : KPS, 2011

ISBN 978-961-269-376-3

94(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 254013184


slika

577.
MAKAROVIČ, Marija
        Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; [arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : "Maks Viktor" ; Dolenjske Toplice : Društvo kočevarjev staroselcev, 2010

Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku : življenjske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser ... [et al.]
ISBN 978-961-92021-5-9 ("Maks Viktor")

94(497.4Koprivnik)
929(497.4Koprivnik)
COBISS.SI-ID 254162432


slika

578.
        MARUŠIČEV zbornik : zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča / [uredniški odbor Petra Kolenc ... [et al.] ; prevodi izvlečkov Andreja Blažič Klemenc ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2010. - (Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, ISSN 0350-2929 ; 2009-2010, 33-34)

ISBN 978-961-6201-39-1

94(497.473)(082)
930.1(497.4):929Marušič B.
929Marušič M.
COBISS.SI-ID 253833216


slika

579.
        MOJA dežela je naša država - Slovenija že 20 let [Elektronski vir] : razstava Arhiva republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno državo Slovenijo. Učno gradivo z delovnim listom za drugo triletje / avtorice Vesna Gotovina ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zavod RS za šolstvo, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=34&rID=2250
ISBN 978-961-6638-15-9 (Arhiv Republike Slovenije)

94(497.4)"1990"(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 254109696


slika

580.
        MOJA dežela je naša država - Slovenija že 20 let [Elektronski vir] : razstava Arhiva republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno državo Slovenijo. Učno gradivo z delovnim listom za gimnazije in druge srednje šole / avtorice Vesna Gotovina ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zavod RS za šolstvo, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=34&rID=2250
ISBN 978-961-6638-18-0 (Arhiv Republike Slovenije)

94(497.4)"1990"(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 254110720


slika

581.
        MOJA dežela je naša država - Slovenija že 20 let [Elektronski vir] : razstava Arhiva republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno državo Slovenijo. Učno gradivo z delovnim listom za prvo triletje / avtorice Vesna Gotovina ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zavod RS za šolstvo, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=34&rID=2250
ISBN 978-961-6638-16-6 (Arhiv Republike Slovenije)

94(497.4)"1990"(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 254109952


slika

582.
        MOJA dežela je naša država - Slovenija že 20 let [Elektronski vir] : razstava Arhiva republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno državo Slovenijo. Učno gradivo z delovnim listom za tretje triletje / avtorice Vesna Gotovina ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zavod RS za šolstvo, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=34&rID=2250
ISBN 978-961-6638-17-3 (Arhiv Republike Slovenije)

94(497.4)"1990"(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 254110464


slika

583.
OGRIN, Mija
        Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem / Marija Ogrin ; [sodelavci] Benjamin Štular... [et al.] ; [fotografije Drago Svoljšak ... [et al.] ; risbe predmetov Milan sagadin, Dragica Knific Lunder]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 14)

ISBN 978-961-6420-48-8

903/904(497.4Brezje)
COBISS.SI-ID 253646592


slika

584.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Aleksander Veliki / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

ISBN 978-961-92828-7-8

929Aleksander Veliki, makedonski kralj
94(381)
930.85(3)
COBISS.SI-ID 253898752


slika

585.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Arabci in islam / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

ISBN 978-961-92828-8-5

930.85(=411.21)
94(=411.21)
28(091)
COBISS.SI-ID 253901312


slika

586.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Slovani / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

ISBN 978-961-92828-9-2

94(=16)
COBISS.SI-ID 253902080


slika

587.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Slovenci v srednjem veku / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

ISBN 978-961-92990-0-5

94(497.4)"05/14"
COBISS.SI-ID 253903104


slika

588.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Življenje v srednjem veku / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

ISBN 978-961-92990-1-2

930.85(4)"09/14"
COBISS.SI-ID 253903360


slika

589.
RAZSTAVA Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo (2010 ; Ljubljana)
        Milijon 289 tisoč 369 : 20. obletnica plebiscita za samostojno Slovenijo / Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010-19.januar 2011 ; [avtorja kataloga Alenka Starman in Jernej Križaj ; prevodi v angleščino Furocat, Jernej Furlan]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Eurograf). - 51 str. ; 24 cm : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 34)

ISBN 978-961-6638-14-2

94(497.4)"1990"(083.824)
COBISS.SI-ID 253893888


slika

590.
RODE, Marjan, 1950-
        Koraki v času. 20. stoletje. Delovni zvezek : za 8. razred osemletke in 9. razred devetletke / Marjan Rode. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Raziskovalec 9)

ISBN 978-86-341-2953-3

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253760768


slika

591.
RODE, Marjan, 1950-
        Koraki v času. Prvi koraki v preteklost. Delovni zvezek za 6. razred devetletke / Marjan Rode, Elissa Tawitian. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Vedež 6)

ISBN 978-86-341-3664-7

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253761280


slika

592.
RODE, Marjan, 1950-
        Novi vek. Delovni zvezek za 8. razred devetletke / Marjan Rode ; [ilustracije Mojca Lampe-Kajtna]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Koraki v času) (Raziskovalec 8)

ISBN 978-86-341-2821-5

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253761024


slika

593.
SIMONIČ Mervic, Karmen
        Stari svet : zgodovina za 7. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = Az óvilág : a ketnyelvű általános iskolák 7. osztálya számára. Munkafüzet / Karmen Simonič Mervic ; [prevedla Judita Vida Törnar ; ilustrirala Andreja Peklar ; tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. = 1. kiad. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-501-3 (zv. 1) ISBN 978-961-241-502-0 (zv. 2)

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253651456


slika

594.
        SLOVENCI in čar Egipta : diplomati, zbiralci, misionarji in popotniki / zbrala in uredila Irena Lazar ; [angleški prevod Vesna Pintarič, Gregor Pobežin ; fotografije Tomaž Lauko ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2010. - (Annales Mediterranea)

ISBN 978-961-6328-79-1

930.85(620=163.6)(082)
COBISS.SI-ID 253781760


slika

595.
ŠAŠEL Kos, Marjeta
        Rimsko osvajanje zahodnega Balkana : Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini / Marjeta Šašel Kos. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 41)

ISBN 978-961-6777-08-7

94(398.7)
94(37)
COBISS.SI-ID 253603584


slika

596.
        TOTALITARIZMI na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala v Bruslju, v prostorih Evropske komisije 8. aprila 2008 / [uredil Damjan Hančič]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2010. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 1)

ISBN 978-961-92574-6-3

94(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 254038016


908+91 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPISslika

597.
        CHALLENGES of spatial development of Ljubljana and Belgrade / [authors Tijana Dabović ... et al.] ; [book edited by] Marko Krevs, Dejan Djordjević, Nataša Pichler-Milanović. - Ljubljana : Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2010. - (GeograFF ; 8)

ISBN 978-961-237-399-3

911.375(497.4Ljubljana)(082)
711.4(497.4Ljubljana)(082)
911.375(497.11Beograd)(082)
711.4(497.11Beograd)(082)
COBISS.SI-ID 254111232


slika

598.
DIETNER, Zala
        Koroška vrata - Koroško predmestje / [besedila učenci OŠ Prežihovega Voranca Zala Dietner in Miha Težak ; fotografije arhiv OŠ Prežihovega Voranca, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič ; ilustracije Sergej Vrišer]. - Maribor : K. Dreu, 2010

ISBN 978-961-92985-2-7

908(497.4Maribor-Koroška vrata)
COBISS.SI-ID 253694208


slika

599.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : fizični zemljevid / računalniška postavitev zemljepisnih imen in obdelava zemljevidov Monde Neuf ; avtorica besedila Senja Požar. - 1. izd., 8. natis. - 1:9.500.000. - Ljubljana : DZS, 2011. - 1 zvd : plastificiran, barve ; 53 x 43 cm na listu 75 x 46, zložen na 16 x 23 cm

ISBN 978-86-341-2635-8

912.43(4)(075)
BL:
200
COBISS.SI-ID 253810944


slika

600.
        GEOGRAFIJA. [Učbenik] / Jurij Kunaver ... [et al.]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Družboslovje / DZS)

ISBN 978-86-341-2417-0

91(075.3)
913(497.4)(075.3)
COBISS.SI-ID 253756672


slika

601.
        KAKO so na Murovi včasih živeli? / [zbrali in uredili Nataša Kokošinek in Zdenka Torkar Tahir ; slikovno gradivo so prispevali pripovedovalci in avtorji prispevkov ter Gornjesavski muzej Jesenice]. - Jesenice : Ljudska univerza, 2010. - (Študijski krožek Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti)

ISBN 978-961-91846-6-0

908(497.4jesenice)(082)
929(497.4Jesenice)(082)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 253693440


slika

602.
        KURZFÜHRER durch Ptuj / [Redaktion Marija Hernja Masten ... [et al.] ; deutsche Übersetzung Katja Vrabl ; Fotos Črtomir Goznik ... et al.]. - Abdruck. - Ptuj : Stadtgemeinde, 2010 ([Rače] : Grafis, grafični inženiring). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. nasl.: Kratki vodnik po Ptuju. - Zvd. na zadnji notr. str. ov. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 45

908(497.4Ptuj)
COBISS.SI-ID 66263553


slika

603.
        NA prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija / uredila Janez Nared, Drago Perko. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010. - (Capacities, ISSN 2232-2477 ; 1)

ISBN 978-961-254-243-6

911(497.4Idrija)(082)
308(497.4Idrija)(082)
COBISS.SI-ID 253725696


slika

604.
        POBREŽJE / [besedila učenci OŠ borcev za severno mejo Sara Goričan ... [et al.] ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhivi OŠ borcev za severno mejo ... [et al.] ; ilustracije Sergej Vrišer]. - Maribor : K. Dreu, 2010

ISBN 978-961-92985-1-0

908(497.4Maribor-Pobrežje)
COBISS.SI-ID 253693952


slika

605.
POPIT, Sabina
        Geografija 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije / Sabina Popit ; [izdelava zemljevidov Samo Kramberger ; ilustracije Jure Medvedšček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0070-3

911(075.3)
COBISS.SI-ID 253783808


slika

606.
        RADVANJE / [besedila učenci OŠ Ludvika Pliberška Analina Kralj ... [et al.] ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Ludvika Pliberška, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič ; ilustracije Sergej Vrišer]. - Maribor : K. Dreu, 2010

ISBN 978-961-92985-0-3

908(497.4Maribor-Radvanje)
COBISS.SI-ID 253597184


slika

607.
        ROČNI zemljevid Slovenije [Kartografsko gradivo] / izris zemljevidov Kartografija ; uredila Tadeja Galonja ; strokovni pregled Matija Zorn. - 1. izd., 2. natis. - 1:500.000. - Ljubljana : DZS, 2011. - 1 zvd : barve ; 55 x 39 cm na listu 60 x 46 cm, zložen na 16 x 23 cm

ISBN 978-961-02-0191-5

912.43(497.4)
BL:
372.1
COBISS.SI-ID 253811968


slika

608.
        SLOVENIJA [Kartografsko gradivo] : ročna zemljevida / izris zemljevidov Kartografija ; uredila Tadeja Galonja ; strokovni pregled Matija Zorn. - 1. izd., 2. natis. - 1:500.000, 1:700.000. - Ljubljana : DZS, 2011. - 2 zvd. : obojestransko, barve ; 55 x 39 cm in 40 x 28 cm na listu 61 x 46 cm, zložen na 16 x 23 cm

ISBN 978-961-02-0189-2

912.43(497.4)
BL:
372.1
COBISS.SI-ID 253811456


slika

609.
        STUDENCI / [besedila sedanji in nekdanji učenci OŠ Janka Padežnika ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Janka Padežnika, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič ; ilustracije Sergej Vrišer]. - Maribor : K. Dreu, 2010

ISBN 978-961-92985-3-4

908(497.4Maribor-Studenci)
COBISS.SI-ID 253694720


slika

610.
ZUPAN, Marjan, 1960-
        Tisočletni grad : Blejski grad = A thousand-year castle : Bled Castle = Die tausendjährige Burg : Die Burg von Bled = Il millennario castello : Il castello di Bled / [besedilo in fotografije] Marjan Zupan ; [prevodi Darja Pretnar angleški jezik, Lydia Frece nemški jezik, Boris Bajželj italijanski jezik]. - Radovljica : Sitra ; Bled : Zavod za kulturo, 2010

ISBN 978-961-269-378-7

728.81(497.4Bled)
908(497.4Bled)
COBISS.SI-ID 254026752


929 BIOGRAFIJEslika

611.
FRELIH, Marko
        Spomin Velikih jezer : ob 180. obletnici prihoda misijonarja Friderika Ireneja Baraga v Ameriko : [Muzej krščanstva na Slovenskem, 23. december 2010-28. julij 2011] = Memory of The Great Lakes : upon the 180th anniversary of the arrival of missionary Frederic Ireneus Baraga in America : [Slovene Museum of Christianity, 23rd December 2010-28th July 2011] / Marko Frelih ; [angleški prevod Ljubica Klančar, Dawn Reindl ; fotografija Tadej Trnovšek, Marko Habič]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2010

ISBN 978-961-90664-7-8

929Baraga F.I.(083.824)
27-76(77)(083.824)
COBISS.SI-ID 253605376


slika

612.
GLASER, Goran
        Črni metulj v očeh / Goran Glaser. - Ruše : Lira, društvo za razvoj, 2010 ([Limbuš] : Uprint)

ISBN 978-961-6752-07-7

929Glaser G.
617.751.98:929Glaser G.
COBISS.SI-ID 66240769


slika

613.
INKRET, Andrej
        In stoletje bo zardelo : Kocbek, življenje in delo / Andrej Inkret. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - (Poteze / Modrijan)

ISBN 978-961-241-503-7

929Kocbek E.
821.163.6.09Kocbek E.
COBISS.SI-ID 253693184


slika

614.
KLOPČIČ, Rok, 1933-2010
        Štiri strune, lok in pero / Rok Klopčič ; [spremna beseda Ivan Florjanc ; fotografije iz avtorjevega arhiva]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-931-0

929Klopčič R.
821.163.6-94
780.614.332.071.2Klopčič R.
COBISS.SI-ID 253624832


slika

615.
        PISATELJ neuničljivega upanja : zbornik o pisatelju Lojzetu Kozarju ob 100-letnici njegovega rojstva / uredil Lojze Kozar ml. - Odranci : Župnija : Kulturno društvo Osem src, 2010

ISBN 978-961-91137-1-4 (Kulturno društvo Osem src)

929Kozar L.(082)
821.163.6.09Kozar L.(082)
COBISS.SI-ID 253965312


slika

616.
TOMŠIČ, France, 1937-2010
        Od stavke do stranke / France Tomšič ; uredili Marta Lavrič Tomšič, Rosvita Pesek ; [fotografije iz družinskega albuma ... et al.]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010

ISBN 978-961-92986-0-2

929Tomšič F.
COBISS.SI-ID 253676544


slika

617.
TRNOVEC, Barbara
        Kolumbova hči : življenje in delo Alme M. Karlin / Barbara Trnovec ; [slikovno gradivo iz fondov Pokrajinskega muzeja Celje ... et al.]. - 1. izd. - Celje : Pokrajinski muzej, 2011. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje ; 5)

ISBN 978-961-6411-19-6

929Karlin A.
910.4(100)
COBISS.SI-ID 253814528


slika

618.
        V slavi vstajenja : Kozarjevo leto 2010 : ob 100-letnici rojstva msgr. Lojzeta Kozarja / zbrala in uredila Klavdija Dominko ; [fotografije Lojze Kozar ml. in arhiv župnije Odranci]. - Odranci : Župnija : Kulturno društvo Osem src, 2010

ISBN 978-961-91137-2-1 (Kulturno društvo Osem src)

929Kozar L.
COBISS.SI-ID 253965568


slika

619.
VOZNY, Jože
        Oče naroda [Videoposnetek] : koliko stopnic je do resnic ---? : portet Janeza Stanovnika / avtor scenarija, režiser Jože Vozny ; kamermani Blaž Košir, Grega Pregrad, Jure Galičič. - Medvode : Televizija, 2010. - 1 video DVD

ISBN 978-961-269-379-4

929Stanovnik J.(086.82)
COBISS.SI-ID 254036736

slika