slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika

Domov > UPORABNIKI > Garderobne omariceVpis in članstvo
Koristni napotki
Prostor za skupinsko učenje


Splošni pogoji poslovanja NUK slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Garderobne omarice

Član knjižnice z urejenim članstvom lahko, ob plačilu varščine po veljavnem ceniku, najame garderobno omarico za en dan ali za obdobje enega meseca.

Dnevni najem omarice uporabnik opravi pri garderoberju v kletnih prostorih NUK. Mesečni najem omarice uporabnik uredi v prostoru za vpis in izposojo, pritličje, soba 4.

Pri DNEVNEM NAJEMU garderobne omarice mora najemnik vrniti ključ garderoberju najkasneje do konca delovnega dne, sicer ni upravičen do vračila varščine. Če ključa ne vrne v roku enega tedna po najemu omarice, mu knjižnica zaračuna nadomestilo za izgubljeni ključ po veljavnem ceniku.

Pri MESEČNEM NAJEMU garderobne omarice mora uporabnik vrniti ključ najkasneje do izteka najemnega obdobja in mu ga ni potrebno vračati dnevno. Uporabnik, ki ključa ne vrne najkasneje zadnji dan najema, ni upravičen do vračila varščine. Če ključa ne vrne v roku enega tedna po izteku najema omarice, mu knjižnica zaračuna nadomestilo za izgubljeni ključ po veljavnem ceniku.

Uporabnik mora izprazniti omarico do izteka najemnega obdobja, drugače jo knjižnica komisijsko izprazni, uporabnik pa ni upravičen do vračila varščine. Njegove osebne predmete knjižnica hrani še 10 delovnih dni po izpraznitvi, nato vrednejše stvari izroči policiji, ostale pa zavrže.

Mesečni najem garderobne omarice lahko najemnik podaljša pred iztekom najema osebno v prostoru za vpis in izposojo (soba 4) ali po elektronski pošti izposoja@nuk.uni-lj.si.

V omarici ni dovoljeno shranjevati nevarnih ali pokvarljivih stvari.

Za predmete, shranjene v garderobni omarici, odgovarja njen najemnik, ne knjižnica. Svetujemo vam, da ključa garderobne omarice ne posojate nikomur. Če ga izgubite, nam to takoj sporočite po elektronski pošti izposoja@nuk.uni-lj.si.

 

slika