slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Koristni napotki za uporabnikeSplošni pogoji poslovanja NUK
Kje nas najdete?


 NUK v slikah slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Koristni napotki za uporabnike

KAKO DO KNJIŽNICE IN NJENIH PROSTOROV

Lokacija
in
zgradbi
knjižnice


Knjižnica deluje na dveh lokacijah, tj. v središču Ljubljane v Plečnikovi zgradbi na Turjaški ulici 1 in na območju poslovne cone BTC v najetih prostorih na Leskoškovi cesti 12. Dejavnost knjižnice na Turjaški je usmerjena na storitve za uporabnike (vpis in izposoja gradiva, čitalniški prostori, informacijska služba, zbirke posebnega knjižničnega gradiva itn.), na lokaciji Leskoškova pa potekajo pridobivanje, bibliografska obdelava, hranjenje in varovanje knjižničnega gradiva, tam sta tudi služba za sprejem obveznega izvoda publikacij in za izdelavo CIP zapisov ter Center za razvoj knjižnic.

Zgradba na Turjaški ulici se nahaja v območju, ki je dostopno le pešcem, najbližji parkirišči sta Parkirna hiša Kongresni trg in parkirišče NUK. Na lokaciji Leskoškova so pred poslovno zgradbo, v kateri ima prostore tudi NUK, na voljo brezplačna parkirna mesta.
 

Prostori
na
Turjaški
ulici 1


Ob prvem obisku knjižnice priporočamo, da se najprej oglasite v recepciji, ki se nahaja desno ob vhodnem stopnišču. Zaposleni vas bodo napotili do želenega oddelka ali poklicali osebo, ki jo želite. Če nameravate postati član knjižnice, obiščite službo za vpis in izposojo gradiva v pritličju zgradbe – njene prostore boste po vstopu skozi nihajna vrata našli na hodniku levo, soba 4. Zaposleni vam bodo z veseljem posredovali osnovne informacije o knjižnici, naših storitvah in informacijskih virih.
Za fizično ovirane uporabnike je poseben vhod v knjižnico z Vegove ulice. Neposreden dostop je možen pred časopisno čitalnico, kjer uporabnik na svoj prihod opozori z zvoncem.
Telefonska centrala: (01) 2001 110
Informacije: (01) 2001 188
Telefaks
: (01) 2513 052
 

Prostori
na
Leskoškovi cesti 12


Enota knjižnice na Leskoškovi cesti opravlja svojo dejavnost v poslovni zgradbi z več najemniki, dostop do prostorov NUK je označen z ustreznim napisom nad vhodom. Oglasite se pri vratarju, ki vas bo napotil do želene službe ali poklical osebo, ki jo želite.
Telefonska centrala: (01) 5861 300
Telefaks: (01) 5861 311
 

SLUŽBE IN STORITVE ZA UPORABNIKE KNJIŽNICE

Recepcija
in prodajalna NUK

(pritličje desno)


Prostor recepcije boste našli desno ob vhodnem stopnišču v zgradbo NUK. Zaposleni bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ali vas napotili na ustrezno službo oziroma osebo. Tam si lahko ogledate tudi ponudbo strokovnih publikacij in promocijskega gradiva NUK, ki je na voljo za prodajo.
 

Vpis v knjižnico
in
izposoja gradiva

(pritličje levo, soba 4)


Prostor službe za vpis in izposojo je mesto, ki ga obišče večina obiskovalcev knjižnice. Tukaj se boste lahko včlanili v knjižnico, dobili osnovne informacije o pogojih uporabe njenih storitev in informacijskih virov, prevzemali gradivo, ki ga boste prek elektronskega kataloga KatNUK naročili za izposojo na dom, ter naročali gradivo za uporabo v Veliki čitalnici. Vračali boste lahko tudi gradivo iz zbirk posebnega knjižničnega gradiva, ki ste si ga izposodili na dom.
 

Informacijsko središče
(pritličje, vhoda levo in desno ob glavnem stopnišču)


V Informacijskem središču so obiskovalcem na voljo računalniške delovne postaje za dostop do elektronskega kataloga KatNUK ter naročanje gradiva iz zbirk NUK, uporabljate pa jih lahko tudi za dostop do elektronskih informacijskih virov in interneta. Na voljo vam je tudi računalnik z urejevalnikom besedil MS Word. Za pomoč se lahko obrnete na informatorja, pogovoril se bo z vami in vas glede na vaše informacijske potrebe napotil na ustrezno službo oziroma zaposlenega v knjižnici. V primeru zahtevnejših informacijskih poizvedb vas bo usmeril v Center za informacijske storitve. Informator vam bo omogočil tudi tiskanje dokumentov.
 

Center za informacijske storitve
(pritličje, soba 9)


Informacijski specialisti v Centru za informacijske storitve vam lahko pomagajo oziroma svetujejo pri iskanju informacij po knjižničnih katalogih, digitalnih knjižnicah, specializiranih podatkovnih zbirkah in elektronskih revijah ter pri iskanju virov na internetu. Nanje se lahko obrnete tudi v primeru, ko imate težave z oddaljenim dostopom do licenčnih elektronskih virov, ki ga za uporabnike z Univerze v Ljubljani zagotavlja NUK, ali ko morebiti ne uspete na svojo mobilno napravo namestiti odjemalca za izposojo e-knjig ali odjemalca za uporabo brezžičnih omrežij v NUK. V prostorih Centra so na voljo priročna zbirka referenčne literature (enciklopedije, slovarji, leksikoni) in več osebnih računalnikov, na katerih lahko med drugim pregledujete tudi različne podatkovne nosilce (npr. video, multimedija). Opozorili bi vas še na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-informacijskih virov, ki jih za uporabnike knjižnice izvajajo sodelavci Centra skozi vse leto.
 

Medknjižnična izposoja
(pritličje, soba 36)


Medknjižnična izposoja je storitev, ki vam omogoča uporabo dokumentov drugih knjižnic, tako iz Slovenije kot tujine. Gradivo, ki se izposoja, naročamo in posredujemo le članom, kopije dokumentov in druge nevračljive dokumente pa tudi ostalim uporabnikom knjižnice. Službo za medknjižnično izposojo lahko obiščete osebno ali pa želeno gradivo naročite prek pošte oziroma po elektronski poti.
 

Čitalniška mesta


Za študij in raziskovalno delo je v NUK na voljo skupaj 314 čitalniških mest. Čitalniška mesta v Veliki čitalnici, časopisni čitalnici in prostorih zbirk posebnega knjižničnega gradiva so namenjena branju, učenju, izobraževanju in raziskovalnemu delu, zato prosimo, da v njih skrbite za mir in tišino ter dela drugih ne motite z govorjenjem ali zvoki mobilnih naprav. Čitalniška mesta v kletnem Plečnikovem hodniku so namenjena predvsem skupinskemu študijskemu delu, čitalniška mesta in računalniške delovne postaje v Informacijskem središču pa izključno za uporabo v študijske in raziskovalne namene, tj. za iskanju informacij po internetu, uporabo elektronskih virov in bibliografskega sistema COBISS ter za naročanje knjižničnega gradiva. Rezervacija čitalniških mest v Veliki čitalnici poteka po posebnem sistemu elektronskega evidentiranja. Drugih čitalniških mest ni mogoče rezervirati. Če boste čitalniško mesto poskušali rezervirati tako, da boste na mizi pustili svoje predmete, jih bo knjižnični delavec odstranil in shranil v zato namenjenih prostorih.
 

Velika čitalnica
(1. nadstropje)


Velika čitalnica s 176 čitalniškimi sedeži je namenjena individualnemu študijskemu in raziskovalnemu delu. V njej lahko uporabljate gradivo, ki ste si ga izposodili v NUK ali prinesli s seboj. Pred vstopom v čitalnico izklopite zvok na prenosnih napravah (prenosni telefoni in računalniki, zvočni predvajalniki ipd.). Zvoki, ki jih lahko povzročajo prenosni računalniki in druge elektronske naprave, morajo biti v času uporabe čitalnice izključeni. V prostor Velike čitalnice je dovoljeno prinašati le vodo v zaprti embalaži, uživanju drugih osvežilnih pijač in hrane je namenjena Kavarna NUK. Vrhnja oblačila, večje potovalke ter dežnike pred vstopom v čitalnico shranite v garderobi.
 

Rezervacija sedeža v Veliki čitalnici
(klet, garderoba)


Sedež v Veliki čitalnici lahko rezervirate v garderobi, in sicer z elektronsko knjižnično izkaznico. Rezervirani sedež morate zasesti v 10-tih minutah po dodelitvi. Ob vstopu v čitalnico najprej potrdite zasedbo čitalniškega mesta pri enem od čitalnikov elektronskih kartic (pri informatorju ali levo od vhodnih vrat), prav tako morate pri čitalniku registrirati vsak izhod iz čitalnice. Vašo odsotnosti beleži računalniški sistem, ki dovoljuje najdaljšo odsotnost 60 minut in dnevno vsoto vseh odsotnosti 100 minut. Po preteku tega časa se čitalniško mesto sprosti in je na razpolago drugim uporabnikom. Določeni sedeži so rezervirani za posebne namene: sedeži od številke 1 do 8 so namenjeni pregledovanju oziroma študiju starejšega knjižničnega gradiva ter obiskovalcem z dnevno izkaznico in visokošolskim pedagoškim oziroma raziskovalnim delavcem, sedeži od številke 9 do 72 pa so namenjeni uporabnikom s prenosnimi računalniki oziroma za uporabo brezžičnega omrežja. Ker je na voljo le omejeno število električnih priključkov, svetujemo, da baterijo prenosne naprave napolnite že doma.
 

Časopisna čitalnica
(pritličje, naravnost, vhod skozi Informacijsko središče)


V časopisni čitalnici s 47 čitalniškimi sedeži lahko pregledujete gradivo zbirke serijskih publikacij, na voljo je tudi 8 čitalnikov za pregledovanje mikrofilmskih zvitkov. Podatke o serijskih publikacijah, ki jih hrani NUK, boste našli v elektronskem katalogu KatNUK (oznaka P pred signaturo), za uporabo v časopisni čitalnici pa jih boste naročili osebno, z oddajo izposojevalnega listka/zadolžnice informatorju v čitalnici.
 

Čitalnice zbirk posebnega knjižničnega gradiva


Čitalniška mesta v prostorih zbirk posebnega knjižničnega gradiva so namenjena pregledovanju in študiju gradiva zbirk, ki si ga ni mogoče izposoditi na dom oziroma ga zaradi varovanja ni dovoljeno odnašati iz prostorov posameznih zbirk. Gradivo za čitalniško uporabo naročite pri informatorju v zbirki.
 

Prostor za skupinsko učenje
(klet, hodnik)


Za sproščen študij oziroma timsko delo je v kletnem hodniku NUK na voljo pet delovnih miz z 20 sedeži in električnimi priključki za prenosne računalnike oziroma druge mobilne naprave. Za dostop do interneta lahko uporabljate brezžično omrežje. Prosimo, da oblačila in osebne predmete, ki jih med delom ne boste potrebovali, shranite v garderobi. V prostor lahko vnašate le pijačo v zaprti embalaži, za uživanje hrane ste vabljeni v Kavarno NUK. Če prostor za skupinsko delo za določen čas zapustite, vrednejših osebnih predmetov ne puščajte na mizah, kajti NUK ne more skrbeti za njihovo varovanje pred morebitnimi krajami. Pred odhodom pospravite za seboj in ne pozabite vzeti svojih osebnih predmetov.
 

Služba za reproduciranje
knjižničnega gradiva

(klet, soba 604)


V službi za reproduciranje knjižničnega gradiva vam lahko zaposleni gradivo fotokopirajo ali naredijo kopije z uporabo novejših načinov reproduciranja (npr. digitalno fotografiranje in skeniranje). Vsako reproduciranje knjižničnega gradiva mora dovoliti informator, ki vam ga je izposodil. V primeru, ko gradivo zaradi starosti, stanja ali formata ne sme biti reproducirano s tehniko fotokopiranja, vas bo zaposleni opozoril na druge reprodukcijske tehnike, ki so na voljo v knjižnici. Za gradivo, ki je izšlo pred letom 1945, je dovoljeno le digitalno reproduciranje.
 

Samopostrežno fotokopiranje


Uporabniki NUK si lahko gradivo knjižnice, ki je izšlo po letu 1945 in ni poškodovano, fotokopirajo tudi sami. Samopostrežna kopirna stroja se nahajata v Veliki čitalnici in v Informacijskem središču. Za njuno uporabo si priskrbite kartico za fotokopiranje, ki jo prodajamo v prostorih službe za vpis in izposojo ter službe za reproduciranje gradiva. Zaradi zaščite gradiva prosimo, da zahtevnejše kopiranje naročite v službi za reproduciranje gradiva, da ne bi prihajalo do poškodb gradiva.
 

Garderoba in najem
garderobnih omaric

(klet)


Za shranjevanje osebne garderobe in prtljage so vam na voljo garderobne omarice v kletnih prostorih knjižnice. Pred vstopom v čitalniške prostore v garderobi odložite vrhnja oblačila (plašče, bunde ipd.), dežnike in večje torbe, sicer vas bodo na to opozorili zaposleni v knjižnici ali varnostna služba. Ključ garderobne omarice dobite pri garderoberju v kletnih prostorih. Garderobno omarico lahko najamete za dnevno ali mesečno uporabo. Za najem boste plačali varščino, določeno v veljavnem ceniku storitev. Ključ garderobne omarice, najete za en dan, vrnete garderoberju ob odhodu iz NUK, če ste omarico najeli za en mesec, boste ključ vrnili najkasneje zadnji dan najema. Ob vrnitvi ključa vam bomo vrnili vplačano varščino. Prosimo, da skrbno pazite na ključ garderobne omarice, kajti za izgubljen ali uničen ključ je uporabnik dolžan poravnati nadomestilo po veljavnem ceniku storitev.
 

Kavarna NUK
(klet)


Skodelico kave ali kozarec osvežilne pijače si privoščite v Kavarni NUK. V njej vas vsak dan pričaka sveže pečeno pecivo, jogurti, razni prigrizki, sendviči ipd. V prostorih kavarne se boste srečali tudi z likovno umetnostjo, saj vsak mesec gostimo novo razstavo likovnih del slovenskih in tujih ustvarjalcev. Na prostorni atrijski terasi lahko najbolj skrito notranjost Plečnikove palače doživite s povsem nove perspektive. Vabimo vas, da s seboj prinesete prenosnik ali dlančnik, saj lahko tudi v Kavarni NUK brezplačno dostopate do interneta prek brezžičnega javnega omrežja NeoWLAN.
 

Razstavna dvorana
(1. nadstropje)
Plečnikov hodnik

(klet)


Ob obisku NUK vas vabimo k ogledu razstav, ki promovirajo knjižnično gradivo in njegove ustvarjalce ter obeležujejo pomembne kulturne in znanstvene dogodke. Ob pregledovanju spletnih strani knjižnice se ne pozabite ustaviti na strani, kjer sta predstavljena koledar in vsebina razstav. Še zlasti bomo veseli, če se nam boste pridružili ob odprtju razstav, ko je priložnost tudi za sproščeno druženje.
 

Brezplačna brezžična omrežja (Eduroam, Libroam, NeoWLAN)


V NUK omogočamo članom in drugim uporabnikom brezplačen dostop do interneta prek več brezžičnih omrežij, in sicer Libroam (brezplačno brezžično omrežje za člane knjižnic-e), Eduroam (brezplačno brezžično omrežje za zaposlene in študente javnih visokošolskih zavodov, zaposlene in učence osnovnih in srednjih šol ter zaposlene v raziskovalnih institucijah) in NeoWLAN (Siolovo brezplačno omrežje, dostopno brez gesla in uporabniškega imena v prostorih Kavarne NUK, v Veliki čitalnici in Informacijskem središču). Vstopne točke za brezžična omrežja v NUK so: Velika čitalnica (levo, sedeži 9 – 72), časopisna čitalnica, Informacijsko središče, Kavarna NUK, Plečnikov hodnik, prostor za skupinsko učenje in Informacijski center za bibliotekarstvo.

Ker želimo, da bi dostop do brezžičnih omrežij izkoriščali čim bolj pogosto in brez težav, svetujemo, da se najprej seznanite z navodili za njihovo uporabo, v primeru težav pri namestitvi odjemalca ali uporabi omrežij pa se obrnite na Center za informacijske storitve.
 

UPORABA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV

Uporaba izposojenega knjižničnega gradiva


Gradivo, ki ste si ga izposodili za uporabo v čitalniških prostorih ali na dom, takoj po prevzemu preglejte in opozorite knjižničnega delavca na morebitne poškodbe. Z izposojenim gradivom ravnajte skrbno in spoštljivo, vanj ničesar ne zapisujte, ne podčrtavajte besedil ali gradivu škodite kako drugače. Za pregled določenega gradiva (npr. starega oziroma dragocenega) vas bodo knjižnični delavci opozorili na uporabo bombažnih rokavic. Gradivo, ki ste si ga izposodili za uporabo v čitalnicah, ne odnašajte iz čitalniškega prostora brez dovoljenja čitalniškega informatorja, vrniti pa ga morate do konca odpiralnega časa čitalnice. Če želite gradivo uporabljati tudi naslednji dan, na to opozorite čitalniškega informatorja. Zaradi varnosti lahko med daljšim odhodom iz čitalnice knjižnično gradivo shranite pri informatorju. Gradiva, ki ste si ga izposodili na dom, ne posojajte dalje kolegom ali znancem, saj ste za njegovo stanje in pravočasno vrnitev v knjižnico odgovorni vi.
 

Uporaba elektronskih virov in interneta


V knjižnici lahko brezplačno uporabljate elektronske vire (podatkovne zbirke, elektronske revije), strežnike, elektronsko pošto in internet. Pri dostopanju do elektronskih virov in pri njihovi uporabi morate upoštevati določila avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi virov. Dostop do elektronskih katalogov in drugih elektronskih virov knjižnice ter elektronske pošte in interneta je mogoč z uporabo računalniških delovnih postaj knjižnice oziroma lastnih računalniških naprav prek brezplačnega brezžičnega omrežja. Za opravljanje zahtevnejših informacijskih poizvedb so namenjene računalniške delovne postaje v Centru za informacijske storitve in v zbirkah posebnega knjižničnega gradiva. Uporabniki podatkovnih zbirk in drugih elektronskih virov knjižnice so dolžni skrbno varovati dodeljena članska gesla in pri iskanju ter uporabi elektronskih virov spoštovati določila Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja NUK. Internet uporabljate na lastno odgovornost. Knjižnica ni odgovorna za informacije na internetu, ki bi lahko bile žaljive ali škodljive za uporabnike.
 

REPRODUCIRANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Prosto reproduciranje
avtorskih del


Knjižnično gradivo je dovoljeno reproducirati le v prostorih knjižnice in z njeno tehnično opremo. Reproduciranje gradiva z lastno tehnično opremo lahko odobri le ravnateljica knjižnice, in sicer na osnovi pisne prošnje.
Pri reproduciranju moramo tako knjižnica kot naši uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zaposleni v službi za reproduciranje gradiva vam bodo zavrnili izdelavo kopij, če bi reproduciranje pomenilo kršitev navedenega zakona. Pri izdelavi kopij gradiva na samopostrežnih fotokopirnih strojih ste za spoštovanje zakonskih določil odgovorni uporabniki sami. Pogoje za prosto reproduciranje avtorskih del (tj. brez privolitve avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic) določa 50. člen ZASP.
 

Reproduciranje elektronskih virov


Reproduciranje gradiva v elektronski obliki, tj. izpisi ali prenosi podatkov iz licenčnih elektronskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, in sicer v skladu z avtorskopravno zakonodajo in določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi elektronskih virov. Cene storitev so določene v veljavnem ceniku storitev.
 

Reproduciranje notnega gradiva


Uporabnike opozarjamo, da je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah reproduciranje grafičnih izdaj glasbenih del dovoljeno le z ročnim prepisovanjem. Zato vse, ki želijo notno gradivo v NUK reproducirati s tehničnimi sredstvi, naprošamo, da od avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic pridobijo dovoljenje za reproduciranje notnih zapisov. Za več informacij se lahko obrnete na Društvo slovenskih skladateljev.
 

UPORABA GRADIVA IN STORITEV ZBIRK POSEBNEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Zbirke posebnega knjižničnega gradiva


V prostorih NUK deluje več zbirk, ki hranijo posebne vrste knjižničnega gradiva, večinoma unikatno in dragoceno ter zato dostopno pretežno za čitalniško uporabo. Zbirke so za uporabnike odprte krajši čas, kot ostale službe NUK, zato priporočamo, da se glede priprave gradiva za temeljitejši študij ali raziskovanje, vnaprej dogovorite z vodjo ustrezne zbirke.
 

Zbirka serijskih publikacij
(pritličje, vhod skozi Informacijsko središče)


NUK hrani največjo in najpopolnejšo zbirko slovenskih serijskih publikacij, tj. časnikov in časopisov, in sicer od samih začetkov časnikarstva na slovenskem ozemlju do danes. Serijskih publikacij ne izposojamo na dom. Tekoči letniki in nekateri naslovi so dostopni v časopisni čitalnici, starejše letnike pa hranimo v skladiščih in v Veliki čitalnici, zato jih morate predhodno naročiti pri informatorju v časopisni oziroma Veliki čitalnici ali v prostoru za vpis in izposojo.
 

Rokopisna zbirka in zbirka redkih tiskov
(2. nadstropje, soba 207)


Rokopisna zbirka skupaj z zbirko redkih tiskov predstavlja srčiko narodne knjižnice že vse od njenega nastanka. Hrani največji srednjeveški rokopisni fond in zbirko inkunabul v državi, z zbirko protestantike, redkimi izvodi stare slovenike ter novoveškimi rokopisi in zapuščinami slovenskih pesnikov in pisateljev pa deluje kot osrednji slovenski literarni arhiv.
 

Zbirka starih tiskov
(2. nadstropje, soba 207)


Zbirka starih tiskov hrani gradivo iz obdobja med začetkom 16. stoletja in prvo polovico 19. stoletja. Jedro zbirke predstavljajo knjige, ki so bile ob jožefinski reformi iz različnih samostanskih knjižnic predane nekdanji Licejski knjižnici. Tem se pridružujejo številni sočasni in kasnejši darovi ter nakupi gradiva iz zasebnih in drugih knjižničnih zbirk.
 

Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije
(2. nadstropje, soba 206)


Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije je naslednica tako imenovanega D-fonda (depozitarnega fonda), v okviru katerega je NUK v letih po drugi svetovni vojni zbiral in hranil gradivo slovenske emigracije, prepovedano iz moralno-političnih razlogov. Uradno je bil D-fond ustanovljen leta 1978 in imel do leta 1991 posebne pogoje dostopa. Danes se zbirka še vedno dopolnjuje z gradivom slovenskih izseljencev ali njihovih potomcev, raztresenih po vsem svetu. Zbiramo in hranimo njihova glasila, poročila o delovanju slovenskih društev in ustanov, vabila na prireditve, dokumentarno gradivo, zapuščine itn. V zbirki je tudi nekaj gradiva iz obdobja 1941-1945 (npr. Slovensko domobranstvo in dela Franceta Balantiča) ter zelo dragoceni in redki tiski iz begunskih taborišč v Avstriji in Italiji iz obdobja 1945-1950.
 

Glasbena zbirka
(3. nadstropje, soba 401)


Glasbena zbirka NUK je največja in najpopolnejša tovrstna zbirka v Sloveniji, z več kot 300.000 enotami gradiva. V njej najdete slovenske notne tiske in rokopise slovenskih glasbenih del ter glasbene zvočne posnetke, glasbene revije, koncertne sporede in dokumentarno gradivo slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Na voljo je tudi referenčna zbirka del iz svetovne glasbene zakladnice ter leksikalne in bibliografske literature o glasbenikih in glasbenih delih.
 

Kartografska zbirka in slikovna zbirka
(1. nadstropje, sobe 105-108)


Kartografska zbirka hrani več kot 23.000 zemljevidov in več kot 2000 atlasov. Posebna dragocenost zbirke so starejši atlasi in zemljevidi iz obdobja od 16. do konca 18. stoletja, na katerih je prikazano tudi slovensko ozemlje. Pomembne so zbirke izredno natančnih avstrijskih topografskih kart s konca 19. in začetka 20. stoletja, jugoslovanskih državnih topografskih kart in temeljnih topografskih načrtov ter najnovejša slovenska kartografska produkcija. Slikovna zbirka hrani litografije, plakate, razglednice, fotografije različnih žanrov, ekslibrise, koledarje in podobice ter akvarele in risbe slovenskih likovnih umetnikov.
 

Zbirka drobnega tiska in sive literature
Zbirka gradiva EU in mednarodnih organizacij

(1. nadstropje, soba 104)


V Zbirki drobnega tiska in sive literature (t. i. zbirki PKG) hranimo drobni tisk in drugo posebno knjižnično gradivo kot so katalogi, programi, učni pripomočki, koledarji ter reklamno in informativno gradivo. Glavna značilnost omenjenega gradiva je, da izhaja na nekonvencionalen način in v večini primerov ni dostopno preko redne knjigotrške mreže, torej ga ni mogoče kupiti. V zbirki najdete tudi letake, brošurice, vabila, prospekte, kataloge, razna glasila, biltene društev in političnih strank ipd.
Zbirka gradiva EU in mednarodnih organizacij vključuje publikacije, ki jih izdajajo uradna založba EU (EUR-OP) ter posamezne institucije, organi in agencije EU. Zbirko dopolnjujemo s slovenskimi in drugimi informacijskimi viri s področja EU, s publikacijami UNESCO, OECD, ILO ter s slovenskimi uradnimi in vladnimi publikacijami.
 

Informacijski center za bibliotekarstvo
(4. nadstropje, soba 402)


Informacijski center za bibliotekarstvo zbira in posreduje knjižnično gradivo in druge informacijske vire s področja bibliotekarske in informacijske znanosti, dokumentalistike, založništva in tiskarstva ter opravlja informacijsko dejavnost za raziskovalce in uporabnike s področja bibliotekarstva. Njegova knjižnična zbirka obsega več kot 33.000 enot. Zaradi prostorske stiske je večina gradiva shranjenega v glavnem skladišču NUK, v prostorih centra pa se v prostem pristopu nahaja okrog 4800 enot temeljnih novejših monografskih publikacij ter 150 naslovov domačih in tujih periodičnih publikacij s področja bibliotekarstva. Za čitalniško uporabo so dostopna tudi visokošolska dela, referenčne publikacije in t. i. siva literatura z omenjenega področja. Center izdaja in ureja periodično publikacijo Knjižničarske novice.
 

UPORABA KNJIŽNIČNIH PROSTOROV IN OPREME

Namembnost knjižničnih prostorov


Prostori knjižnice so namenjeni predvsem študiju in raziskovalnemu delu, v času odprtosti se lahko uporabljajo samo za dejavnost knjižnice in v skladu z njenim poslanstvom. V knjižnici ni dovoljeno organizirano zbiranje oseb brez dovoljenja ravnateljice knjižnice. Prav tako ni dovoljeno v prostorih knjižnice razstavljati, prodajati ali propagirati proizvodov v komercialne namene. Ravnateljica lahko izjemoma dovoli promocijo proizvodov in storitev, ki so namenjeni knjižnični dejavnosti. Snemanje in fotografiranje knjižničnih prostorov je dovoljeno samo z dovoljenjem pooblaščenega delavca knjižnice.
 

Vedenje v prostorih knjižnice


Prostore NUK v povprečju obišče več kot 1000 uporabnikov dnevno. Da bi se lahko vsi počutili varno in prijetno, prosimo, da se do ostalih obiskovalcev vedete obzirno, ne motite njihovega dela z glasnim govorjenjem in se vzdržite kakršnega koli vedenja, ki bi morebiti vključevalo elemente nadlegovanja, sovražnega govora ali kršenja zasebnosti obiskovalcev. Spoštljivo ravnajte z gradivom in opremo knjižnice ter pazite na svoje osebne predmete. Telefonske pogovore po možnosti opravite pred vstopom v zgradbo, v knjižnici pa je pogovor po prenosnih telefonih dovoljen v prostoru garderobe ali v Kavarni NUK. Uporabniki, ki prihajajo v knjižnico skupaj z mladoletnimi otroki, teh ne smejo puščati brez nadzora. V knjižnične prostore ni dovoljeno voditi psov ali drugih živali, izjema so psi vodniki slepih ali slabovidnih oseb. Prosimo, da živali ne puščate samih pred zgradbo knjižnice daljši čas, še zlasti ne v primeru vročine ali slabega vremena.  

Uporaba računalniških delovnih postaj


Računalniške delovne postaje v knjižnici so namenjene izključno za potrebe študijskega in raziskovalnega dela uporabnikov. Prosimo, da pri delu uporabljate le na njih že nameščeno programsko opremo in ne poskušate spreminjati obstoječih nastavitev. V času uporabe računalniške delovne postaje ste odgovorni za morebitno namerno povzročene okvare strojne ali programske opreme. Pazite tudi, da pri delu ne boste motili drugih uporabnikov. Ob neprimerni uporabi računalniške delovne postaje vas bosta varnostna služba oziroma pooblaščeni delavec knjižnice na to opozorila, če ravnanja kljub temu ne boste opustili, si knjižnica pridržuje pravico, da vam v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja NUK prepreči nadaljnjo uporabo računalniške delovne postaje.
 

Uporaba prenosnih računalnikov in drugih mobilnih naprav


Uporaba prenosnih računalnikov in drugih mobilnih naprav (npr. tablic) je dovoljena v vseh prostorih knjižnice, ki so namenjeni uporabnikom. Izjema je Velika čitalnica, kjer je njihova uporaba dovoljena le v levi polovici čitalnice (sedeži 9 - 72).
 

Hrana, pijača in prostor za kadilce


V knjižnico je dovoljeno prinašati samo brezalkoholne pijače v zaprti embalaži. V prostore Velike čitalnice, časopisne čitalnice in čitalnice zbirk posebnega knjižničnega gradiva je dovoljeno prinašati samo vodo v zaprti embalaži. Za uživanje hrane in druženje je uporabnikom na voljo Kavarna NUK. Kajenje je v prostorih knjižnice prepovedano, dovoljeno je le v atriju kavarne.
 

Toaletni prostori


Za obiskovalce knjižnice so toaletni prostori v kleti zgradbe poleg garderobe ter v pritličju poleg Informacijskega središča.
 

Elektronski varovalni sistem in video nadzor


V prostorih knjižnice je nameščen elektronski varovalni sistem. S pravili glede vstopanja in izstopanja iz knjižničnih prostorov uporabnike seznanimo ob vpisu v knjižnico. Prostor pred zgradbo, vhodni prostori knjižnice in prostor Informacijskega središča so varovani z videonadzorom.
 

Zvočni varnostni sistem


Za zagotavljanje varnosti knjižničnih skladišč, računalniškega centra, Razstavne dvorane, Rokopisne zbirke in zbirke redkega gradiva ter trezorja za dragoceno gradivo se uporablja zvočni alarmni varnostni sistem. V primeru sprožitve alarmnega sistema upoštevajte navodila knjižničnih delavcev oziroma varnostne službe.
 

Zagotavljanje reda v knjižnici


Če uporabnik krši red v knjižnici, ga pooblaščeni knjižnični delavec oziroma varnostna služba na to opozori in zahteva, da s kršitvijo takoj preneha. Uporabnika, ki z nekulturnim vedenjem, razgrajanjem, nadlegovanjem ali iz objestnosti moti red in mir v knjižničnih prostorih oziroma moti druge uporabnike ali knjižnične delavce, lahko iz knjižnice napoti varnostna služba ali v primeru hujših kršitev knjižničnega reda policija.

Uporabniki so odgovorni za namerno ali nenamerno povzročitev škode knjižnici ali tretji osebi. Knjižnica si pridržuje pravico, da uporabniku, ki ga zaloti pri tatvini ali namernem poškodovanju gradiva in opreme, za določeno obdobje prepove uporabo knjižnice.
 

Izgubljeni / najdeni predmeti


Za izgubljenimi predmeti povprašajte v recepciji NUK. Najdena živila zavržemo praviloma dan po najdbi, ostale predmete (če niso preveč poškodovani) pa hranimo 90 dni. Po preteku tega obdobja vrednejše predmete (npr. torbe, denarnice, ure, mobilne telefone, vrednejša oblačila) in ključe predamo Policijski postaji Ljubljana - Center. Ostale predmete zavržemo oziroma predamo Rdečemu križu Slovenije.
 

Ravnanje v primeru izrednih dogodkov


V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so obiskovalci dolžni hitro in tiho zapustiti knjižnico ter slediti ustreznim oznakam v prostorih knjižnice in navodilom varnostne službe oziroma pooblaščenih delavcev knjižnice.
 

slika