slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Knjige v tisku - marec 2011Knjige v tisku - arhiv
Knjige v tisku - impresum slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Knjige v tisku - marec 2011


0 SPLOŠNO


1.
ANDERSEN, Kurt Karsten
        Career plan 50+ toolkit [Elektronski vir] / Kurt Karsten Andersen, Tatjana Dragović, Swadhin Ghosh. - El. knjiga. - Ljubljana : Glotta Nova, 2011. - 1 el. disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-92960-3-5

001.101(086.034.44)
331.108.4(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255111680

slika
2.
DIVJAK, Tina
        Ogledalo vladi 2009/2010 : vključevanje javnosti v postopke priprave aktov : poročilo / Tina Divjak. - Ljubljana : Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2011

ISBN 978-961-91597-1-2

061.2:340.134(497.4)
COBISS.SI-ID 255532544

slika
3.
JALOVEC, Viljenka
        Rišem črke : delovni zvezek za pisane črke / Viljenka Jalovec ; [ilustracije] Marko Kočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Lenaja, 2011

ISBN 978-961-93033-0-6

003-028.31(076)
COBISS.SI-ID 76606720

slika
4.
MATTHEWS, Rupert O.
        Nepojasnjeno / Rupert Matthews ; [prevod Tadeja Dović]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Unexplained
ISBN 978-961-251-240-8

001.94
COBISS.SI-ID 255200000

slika
5.
PREGL, Slavko
        Slavko Pregl : one of the most brilliant voices in Slovenian children‛s and young-adult fiction : [catalogue] / [translations Erica Johnson Debeljak, Urška Zupanec]. - Radovljica : Didakta, 2011

ISBN 978-961-261-213-9

012Pregl S.
821.163.6-93(085.2)
COBISS.SI-ID 255389184

slika
6.
SVETOVNI vrh knjige (2011 ; Ljubljana)
        Knjiga kot nosilka razvoja človeštva : [zbornik kongresa] / Svetovni vrh knjige 2011 - WBS, [Ljubljana, 31. 3.-1. 4. 2011] ; [urednika Andrej Blatnik in Miha Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2011

ISBN 978-961-6157-44-5

002.2:930.85(082)
028(082)
COBISS.SI-ID 255206912

slika
7.
TRUBAR, Primož
        Katekizem ; Abecednik : (1550) : v sodobni knjižni slovenščini / Primož Trubar ; [spremna besedila Kozma Ahačič ; prevod Vinko Ošlak in Kozma Ahačič]. - Poljudna izd. - Slovenj Gradec : Združenje Trubarjev forum, 2011

ISBN 978-961-92432-6-8

094=163.6"1550"
27-282.3"1550"
COBISS.SI-ID 255282688

slika
8.
WORLD Book Summit (2011 ; Ljubljana)
        Book: the bearer of human development : [congress papers] / World Book Summit 2011 - WBS, [Ljubljana, March 31 - April 1, 2011] ; [edited by Andrej Blatnik and Miha Kovač]. - 1st ed. - Ljubljana : Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2011

ISBN 978-961-6157-45-2

002.2:930.85(082)
028(082)
COBISS.SI-ID 255207424


004 RAČUNALNIŠTVO


slika
9.
AKADEMSKA in raziskovalna mreža Slovenije. Konferenca (2011 ; Kranjska Gora)
        Kaj nam prinaša računalništvo v oblaku? : zbornik člankov / Konferenca Arnes 2011, 13. april 2011, Kranjska Gora, Slovenija ; [uredil Domen Božeglav]. - Ljubljana : Arnes, 2011

ISBN 978-961-6321-06-8

004.77(082)
COBISS.SI-ID 255435008

slika
10.
BORSE, Nataša
        Računalniška pismenost za odrasle : gradivo za samostojno učenje / [avtorja Nataša Borse, Andrej Kapš]. - Novo mesto : RIC, 2011

ISBN 978-961-91453-4-0

004(075)
004.42(075)
004.738.5(075)
COBISS.SI-ID 255429376

slika
11.
BRATKO, Ivan, 1946-
        Prolog in umetna inteligenca / Ivan Bratko ; [izdajatelj] Fakulteta za računalništvo in informatiko. - Ponatis. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2011

ISBN 978-961-6209-09-0

004.43(075.8)
004.8(075.8)
COBISS.SI-ID 255468800

slika
12.
GERŠAK, Blaž M.
        Positioner. Design document / by Blaž M. Geršak. - 1st ed. - Ljubljana : [author] B. M. Geršak, 2011

ISBN 978-961-276-101-1

004.8:794(035)
COBISS.SI-ID 255137792

slika
13.
KONFERENCA Dnevi slovenske informatike (18 ; 2011 ; Portorož)
        Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb [Elektronski vir] : zbornik konference / 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. - 1. izd. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6165-34-1

659.2:004(086.034.4)(082)
COBISS.SI-ID 255202816

slika
14.
LAJOVIC, Sonja, 1968-
        Scratch / Sonja Lajovic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011

ISBN 978-961-6661-29-4

004.43(035)
COBISS.SI-ID 255417600

slika
15.
TEKMOVANJE ACM in IJS v znanju računalništva (5 ; 2010 ; Ljubljana)
        Bilten / 5. tekmovanje ACM in IJS v znanju računalništva, Ljubljana, 27. marca 2010 ; [avtorji nalog Andrej Bauer ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011

ISBN 978-961-264-032-3

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 255355392


005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENT


slika
16.
        ČLOVEŠKI kapital kot vir uspeha v procesu globalizacije [Elektronski vir] : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Human capital as a source of success in the process of globalization : book of abstracts : international scientific conference, 24. in 25. marec 2011 / uredila Jasmina Starc. - El. knjiga. - Novo mesto : Fakulteta za poslovne in upravne vede : Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Bibliografija ter povzetek v slov. ali hrv. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6770-12-5 (Visokošolsko središče Novo mesto)

005.336.1(082)
005.7(082)
COBISS.SI-ID 255223808

slika
17.
DNEVI korporativne varnosti (2011 ; Ljubljana)
        Dileme razvoja in izzivi na področju korporativne varnosti [Elektronski vir] : zbornik prispevkov mednarodne znanstvene konference z nazivom Dnevi korporativne varnosti, Slovenija, Ljubljana, 23.-24. marec 2011 = Dilemmas and challenges of evaluation in area of corporative security : proceedings of the International Conference on Days of Corporate Security, Ljubljana, Marth, 23.-24th 2011 / uredniški odbor Denis Čaleta ... [et al.] ; prevajanje Inštitut za korporativne varnostne študije. - El. zbornik. - Ljubljana : Institut za korporativne varnostne študije, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-92860-1-2

005.922.1(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 255216896

slika
18.
KAVČIČ, Klemen, 1975-
        Oskrbne verige, logistika in nabava : visokošolski učbenik z recenzijo / Klemen Kavčič. - Ljubljana : Zavod za varnostne strategije pri Univerzi v Mariboru, 2011 (Ljubljana : Demat)

ISBN 978-961-92700-4-2

005.51(075.8)
658.7(075.8)
COBISS.SI-ID 255366400

slika
19.
PFEIFER, Žiga, 1982-
        Vodenje projektov javno-zasebnih partnerstev / Žiga Pfeifer. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

ISBN 978-961-6825-23-8

332.012.36:005.8(075.8)
COBISS.SI-ID 255303424

slika
20.
PLENIČAR, Andreja
        Kako pripravimo strateški načrt v splošni knjižnici [Elektronski vir] : priročnik / Andreja Pleničar. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2011

ISBN 978-961-93032-3-8

005.51:027.022(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255449856

slika
21.
        PROJEKTNI razvoj mladih : iz Slovenije do Bruslja in nazaj s projekti : Maribor-Bruselj, 14. - 17. marec 2011 : zbornik prispevkov / uredniki Kristijan Pukšič, Igor Vrečko, Rok Petje. - [Maribor] : Slovensko združenje za projektni management, Sekcija mladih projektnih managerjev, 2011 ([s. l.] : Lazar Biro-Dulcis)

100 izv.
ISBN 978-961-6597-07-4

005.8(082)
COBISS.SI-ID 66721025

slika
22.
ROZMAN, Rudi
        Sodobne teorije organizacije / Rudi Rozman, Miran Mihelčič, Jure Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2011

ISBN 978-961-240-210-5

005.7
COBISS.SI-ID 255442176


084.11+087.5 STRIPI. SLIKANICE


slika
23.
ARREDONDO, Francisco
        Gasilci / besedilo F. Arredondo ; [prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Bomberos
ISBN 978-961-6795-42-5

087.5
COBISS.SI-ID 255390464

slika
24.
BENDALL-Brunello, Tiziana
        Oh, ko bi --- lahko zaspal! : zgodba o pogumu / Tiziana Bendall-Brunello ; [ilustracije] John Bendall-Brunello ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: I wish i could --- sleep!
ISBN 978-961-249-123-9

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255374848

slika
25.
BENDALL-Brunello, Tiziana
        Oh, ko bi --- znal brati! : zgodba o sklepanju prijateljstva / Tiziana Bendall-Brunello ; [ilustracije] John Bendall-Brunello ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: I wish i could --- read!
ISBN 978-961-249-124-6

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255374080

slika
26.
BENDALL-Brunello, Tiziana
        Oh, ko bi --- znal plesati! : zgodba o sreči / Tiziana Bendall-Brunello ; [ilustracije] John Bendall-Brunello ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: I wish i could --- dance!
ISBN 978-961-249-126-0

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255374336

slika
27.
BENDALL-Brunello, Tiziana
        Oh, ko bi --- znal rjoveti! : zgodba o samozavesti / Tiziana Bendall-Brunello ; [ilustracije] John Bendall-Brunello ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: I wish i could --- roar!
ISBN 978-961-249-125-3

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255373824

slika
28.
BOUMANS, Lieve
        Moja prva knjiga : besede / besedilo Lieve Boumans ; [prevedla Liza Cvetkovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Mon premier livre de mots
ISBN 978-961-6795-35-7

087.5
COBISS.SI-ID 255119616

slika
29.
BOUMANS, Lieve
        Zabavna vozila / besedilo Lieve Boumans ; [prevedla Liza Cvetkovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Voici nos vehicules amusants
ISBN 978-961-6795-36-4

087.5
COBISS.SI-ID 255119872

slika
30.
CHEN, Zhiyuan, 1975-
        Guji Guji / Chih-Yuan Chen ; [prevedla Jana Bauer]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2011. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic / Vodnikova založba)

Prevod dela: Guji-Guji
ISBN 978-961-6067-68-3

087.5
COBISS.SI-ID 255293184

slika
31.
CORDEROY, Tracey
        Pogumni pingvinček / Tracey Corderoy ; [ilustracije] Gavin Scott ; [prevedla Sandra Stevanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Brave little penguin
ISBN 978-961-00-1166-8

087.5
COBISS.SI-ID 255252480

slika
32.
        DEKALOG I-IV / risba Joseph Béhé ... [et al.] ; scenarij Frank Giroud ; prevedel Mihael Šorl. - 1. natis. - Ljubljana : Buch, 2011

Prevod dela: Le Décalogue
ISBN 978-961-92830-4-2

084.11
COBISS.SI-ID 255553792

slika
33.
FINSTERBUSCH, Monika
        Princeska Lili in delfin / Monika Finsterbusch ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2011. - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Prinzessin Lillifee und der kleine Delfin
ISBN 978-961-00-0668-8

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255294464

slika
34.
FINSTERBUSCH, Monika
        Princeska Lili in samorog / Monika Finsterbusch ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd., 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2011. - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Prinzessin Lillifee und das Einhorn
ISBN 978-961-00-0667-1

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255294720

slika
35.
        FRANČEK gre na plažo : knjižnica z nalepkami in nalogami / [ilustracije Alice Sinkner in Shelley Southern ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Franklin goes to the beach
ISBN 978-961-251-265-1

087.5
COBISS.SI-ID 255088896

slika
36.
        FRANČEK spet v šoli : knjižnica z nalepkami in nalogami / [ilustracije Sean Jeffrey, Dimitrije Kostic in Alice Sinkner ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Back to school for Franklin
ISBN 978-961-251-266-8

087.5
COBISS.SI-ID 255088640

slika
37.
GREZ, Marcela
        Kmetija / besedilo M. Grez ; [prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Granja
ISBN 978-961-6795-41-8

087.5
COBISS.SI-ID 255390208

slika
38.
HERMANN, 1938-
        Jeremiah. Fifty-fifty / Hermann ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo in Mihael Šorl]. - Celje : Risar, 2011

Prevod dela: Jeremiah. Fifty-fifty
ISBN 978-961-92804-3-0

084.11
COBISS.SI-ID 255241216

slika
39.
        KLASIČNE pripovetke o živalih / [ilustracije Javier Inaraja ; prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Clasicos de animatios
ISBN 978-961-6795-38-8

087.5
COBISS.SI-ID 255363072

slika
40.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Škrat Packopat / Aleksandra Kocmut ; ilustriral Damijan Sovec. - Velike Lašče : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2011. - (Zbirka Pobarvanke s povabilom k ustvarjanju)

ISBN 978-961-92836-1-5

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 255213568

slika
41.
KREMPL, Urša
        Drugačen škrat / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2011. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Priloga revije Zmajček
ISBN 978-961-92466-8-9

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255230976

slika
42.
LEHMANN, Matthias, 1978-
        Ezekielove solze : [roman v stripu] / Matthias Lehmann ; prevod Andrej Tomše - Ceco. - Ljubljana : Forum, 2011. - (Ambasada Strip ; 10) (Posebna izdaja revije Stripburger)

ISBN 978-961-6553-46-9

084.11
COBISS.SI-ID 255287808

slika
43.
        MAČEK v črnilu : slovenska ljudska pravljica : [pravljica z Gorenjske] / [priredba besedila Marjeta Zorec] ; ilustrirala Marjana Šegula-Miš. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011. - (Zbirka Marjetice)

ISBN 978-961-261-212-2

398.2(497.4-18)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 255123968

slika
44.
MAJHEN, Zvezdana
        Majhne modre pravljice [1] / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2011 (tiskano v Eu). - (Zbirka Majhne modre)

ISBN 978-961-6585-45-3

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 66694401

slika
45.
MANČEK, Marjan
        Brundo se igra / Marjan Manček ; [avtorica spremne besede Vida Medved Udovič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Knjiga pred noskom)

ISBN 978-961-01-1707-0

087.5
COBISS.SI-ID 255377408

slika
46.
MUSTER, Miki
        Miki : zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955. - 2. ponatis. - Ljubljana : Buch, 2011 ([Ribnica] : KVM grafika)

ISBN 978-961-92830-0-4

084.11
COBISS.SI-ID 255552256

slika
47.
ROVIRA, Pere
        Živali sveta / [besedilo Pere Rovira ; ilustracije Javier Inaraja ; prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Animales del mundo
ISBN 978-961-6795-39-5

087.5
COBISS.SI-ID 255364096

slika
48.
RUIZ, Celia
        Basni in zgodbe o živalih / besedilo Celia Ruiz, Ana Serna in ekipa Susaeta ; [ilustracije Marife Gonzales ; prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Fabulas e historias de animales
ISBN 978-961-6795-43-2

087.5
COBISS.SI-ID 255391232

slika
49.
STANSBIE, Stephanie
        Kaj slišiš na kmetiji / Stephanie Stansbie ; [ilustrirala Veronica Vasylenko ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: The noisy noisy farm
ISBN 978-961-00-1172-9

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255539968

slika
50.
ŠKOFIČ-Maurer, Eva
        Miha --- in mravlja Lavra / Eva Škofič Maurer ; ilustrirala Milanka Fabjančič. - Ljubljana : Karantanija, 2011. - (Zbirka M)

ISBN 978-961-275-036-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255365888

slika
51.
        V svetu princesk / [ilustracije Javier Inaraja ; prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Un mundo de princesas
ISBN 978-961-6795-37-1

087.5
COBISS.SI-ID 255362816

slika
52.
VALIENTE, Francisca
        Moja zlata knjiga živali sveta / [besedilo in ilustracije] F. Valiente ; [prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Mi libro dorado de animales
ISBN 978-961-6795-44-9

087.5
COBISS.SI-ID 255391488

slika
53.
VANDEWIELE, Agnès
        Divje živali / Agnès Vandewiele ; ilustracije Emmanuelle Etiene ; [prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Les animaux sauvages
ISBN 978-961-251-268-2

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 255449600

slika
54.
VANDEWIELE, Agnès
        Kmetija / Agnès Vandewiele ; ilustracije Marcelle Geneste ; [prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: La ferme
ISBN 978-961-251-269-9

63(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 255449344

slika
55.
WILLIAMS, Rachel
        Sneženi mož in božične vile / [napisala Rachel Williams ; ilustrirala Kim Martin ; prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2011

Prevod dela: The snowman and the Christmas fairies
ISBN 978-961-6840-14-9

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255341824

slika
56.
ZAGORC, Ivanka
        Kdo me je prinesel? / Ivanka Zagorc ; [narisal] Rožle Matko. - Šmarjeta : samozal. I. Zagorc, 2011

ISBN 978-961-276-111-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255217664

slika
57.
        ŽIVALSKE basni / [ilustracije Javier Inaraja ; prevedla Nina Kovič]. - Ljubljana : Grahovac, 2011

Prevod dela: Fabulas de animales
ISBN 978-961-6795-40-1

087.5
COBISS.SI-ID 255364352


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


slika
58.
ALLEN, James, 1864-1912
        Biblija uspešnosti : zbirka del Jamesa Allena. - 1. natis. - Ljubljana : Filargo Publishing, 2011

Prevod dela: The James Allen collection
ISBN 978-961-93045-0-1

159.947.3(035)
COBISS.SI-ID 255290880

slika
59.
BACHELARD, Gaston
        Poetika sanjarije / Gaston Bachelard ; prevod Suzana Koncut. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: La poétique de la rêverie
ISBN 978-961-242-360-5

159.954:82
82.0-1
COBISS.SI-ID 255260928

slika
60.
BENEDICT, Gerald
        Maji 2012 : konec sveta ali vzcvet razsvetljenosti? / Gerald Benedict ; [prevod Tina Pergar]. - 1. izd. - Maribor : Videotop, 2011

Prevod dela: The Mayan prophecies for 2012
ISBN 978-961-93029-6-5

133.52:258.1
COBISS.SI-ID 255472384

slika
61.
BIERI, Peter
        Rokodelstvo svobode / Peter Bieri ; [prevod Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2011. - (Filozofska zbirka Aut ; 50)

ISBN 978-961-6644-74-7

165.195
159.947.2
17.021.2
COBISS.SI-ID 255174144

slika
62.
BYRNE, Rhonda
        Moč / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: The power
ISBN 978-961-01-1657-8

159.922(035)
COBISS.SI-ID 255225856

slika
63.
BYRNE, Rhonda
        Skrivnost / Rhonda Byrne ; [prevedla Jasna Kamin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: The secret
ISBN 978-961-01-1658-5

159.922(035)
COBISS.SI-ID 255199232

slika
64.
DEBELJAK, Jana
        Diagnosis: reincarnation or The trials and tribulations in the circle of life of two dyslexic women : three west-life stories real or imagined? / by Jana Debeljak, Dora Debeljak ; [translator Dora Debeljak]. - Ljubljana : selfpublisher D. Debeljak, 2011

Prevod dela: Predah v gibanju
ISBN 978-961-276-106-6

616.89-008.434.5(047.53)
129(047.53)
COBISS.SI-ID 255180032

slika
65.
        FILOZOFIJA za gimnazije / Nenad Miščević ... [et al.] ; [izbor misli o filozofiji Bronislava Aubelj ; prevajalca poglavij Nenada Miščevića Janez Bregant, Boris Vezjak ; urednik Tine Logar ; ilustrator Izar Lunaček ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-86-11-17727-4

1(075.3)
COBISS.SI-ID 243331072

slika
66.
GIRARD, René, 1923-
        Grešni kozel / René Girard ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2011. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 25)

ISBN 978-961-6844-02-4

179.7:27
27-312.8
343.615:2-264
COBISS.SI-ID 255365632

slika
67.
HAIDT, Jonathan
        Hipoteza o sreči : antična modrost in filozofija na preskusu pri moderni znanosti / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca]. - Novo mesto : Penca in drugi, 2011

Prevod dela: The happiness hypothesis
ISBN 978-961-91228-1-5

17.023.34
COBISS.SI-ID 255406336

slika
68.
JERŠEK, Marjetka
        KanDeLar : glossary of elfin symbols : keys to energies / [[text and] illustrations] Marjetka Jeršek ; [translated by Dora Debeljak]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

Prevod dela: Kandelar
ISBN 978-961-246-242-0

133.5(038)
COBISS.SI-ID 255239936

slika
69.
KALAPOŠ, Vlatko
        Nine stations of wisdom / Vlatko Kalapoš. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

Prevod dela: Devet postaja mudrosti
ISBN 978-961-246-243-7

159.923.2
COBISS.SI-ID 255240448

slika
70.
MARKIČ, Olga
        Kognitivna znanost : filozofska vprašanja / Olga Markič. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 11)

400 izv.
ISBN 978-961-220-076-3

165.194
COBISS.SI-ID 66755841

slika
71.
PINK, Daniel H.
        Zagon : presenetljiva resnica o tistem, kar nas dejansko motivira / Daniel H. Pink ; [prevod Tadeja Habicht]. - Maribor : Videotop, 2011

Prevod dela: Drive
ISBN 978-961-93029-4-1

159.947.5
COBISS.SI-ID 255185920

slika
72.
        PSIHOLOGIJA : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. izd., 1. prenovljena izd. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0109-0

159.9(075.3)
COBISS.SI-ID 255409664

slika
73.
RASMUSSEN, Jon
        Izsanjati svoj svet v resničnega : šamanove skrivnosti za uresničenje življenja, kakršnega si ga želite / Jon Rasmussen ; [prevod Polona Meglič]. - Mengeš : Bird Publisher, 2011

Prevod dela: Dreaming your world into being
ISBN 978-961-6763-80-6

133.4
COBISS.SI-ID 255508224

slika
74.
REDFIELD, James
        Vodnik po Celestinski prerokbi / James Redfield, Carol Adrienne ; prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2011. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The Celestine prophecy
ISBN 978-961-6804-34-9

133.2
COBISS.SI-ID 255341568

slika
75.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Evolucija zavesti kot jo razkriva nauk posvetitve : trinajst predavanj, Penmaenmawru, Wales, Velika Britanija, 19.-31. avgust, 1923 / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : Garbo Unique, 2011

Prevod dela: Initiations-erkenntnis
ISBN 978-961-92654-2-0

141.333
COBISS.SI-ID 255543296

slika
76.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Kdo duhovno vodi človeka in človeštvo? : rezultati duhovnoznanstvenih raziskovanj razvoja človeštva / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : Garbo Unique, 2011

Prevod dela: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit
ISBN 978-961-92654-3-7

141.333
COBISS.SI-ID 255543552

slika
77.
URBANČIČ, Ivan
        Zgodovina nihilizma : od začetka do konca zgodovine filozofije / Ivan Urbančič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011. - (Slovenska filozofska misel ; 10)

ISBN 978-961-213-209-5

165.721
COBISS.SI-ID 255204352

slika
78.
VODNARJEVA konferenca obnove (2 ; 1964 ; Calw)
        Svetovno bratstvo rožnega križa / Druga vodnarjeva konferenca obnove, Calw, 1964 ; [avtorja] Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh. - 1. slovenska izd. - Ljubljana : Rosa, 2011. - (Apokalipsa novega časa ; 2)

ISBN 978-961-93040-1-3

133
COBISS.SI-ID 255404288

slika
79.
VODNARJEVA konferenca obnove (5 ; 1967 ; Toulouse)
        Nova Merkurjeva palica / Peta vodnarjeva konferenca obnove, Toulouse, 1967 ; [avtorja] Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh. - 1. slovenska izd. - Ljubljana : Rosa, 2011. - (Apokalipsa novega časa ; 5)

ISBN 978-961-93040-0-6

133
COBISS.SI-ID 255250432


2 VERSTVA. TEOLOGIJA


slika
80.
BENEDICTUS XVI, papež
        Gospodova beseda = Verbum domini : posinodalna apostolska spodbuda / papež Benedikt XVI. ; [prevod Pavel Peter Bratina ; spremna beseda Rafko Valenčič]. - Ljubljana : Družina, 2011. - (Cerkveni dokumenti ; 131)

Prevod dela: Verbum domini
ISBN 978-961-222-837-8

27-312(093.2)
COBISS.SI-ID 255552000

slika
81.
CANTALAMESSA, Raniero
        Vrzite mreže : premišljevanja ob evangelijih : leto A / Raniero Cantalamessa ; [prevod Štefan Kožuh]. - Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2011. - (Frančiškova knjižnica. Priročniki ; št. 1)

Prevod dela: Gettate le reti
ISBN 978-961-6078-32-0

27-475(035)
COBISS.SI-ID 255154688

slika
82.
ČASL, Franc
        Zgodbe z dolgo brado / Franc Časl. - 1. izd. - Zgornja Velka : F. Časl, 2011 (Maribor : Dravske tiskarne)

300 izv.
ISBN 978-961-276-121-9

27-725(497.4):929Časl F.
COBISS.SI-ID 66787841

slika
83.
GRABUS, Nedžad
        Sožitje je naša pot : intervjuji in govori muftija dr. Nedžada Grabusa : 2006-2010 / [foto Zavod Averroes]. - Ljubljana : Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, 2011

ISBN 978-961-93054-0-9

28(497.4)(042)
28-741-051:929Grabus N.
COBISS.SI-ID 255467776

slika
84.
GRÜN, Anselm
        Najdi svojo življenjsko smer : zdravljenje ran iz otroštva - duhovne spodbude / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [prevedla Alenka Novak]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011

Prevod dela: Finde deine Lebensspur
ISBN 978-961-218-948-8

27-584
159.923.2
COBISS.SI-ID 255437824

slika
85.
GRÜN, Anselm [Petdeset]
        50 angelov za vse leto / Anselm Grün ; [prevedla Milena Turnšek]. - Ponatis 2. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

Prevod dela: 50 Engel für das Jahr
ISBN 978-961-218-807-8

27-423.7
COBISS.SI-ID 255194624

slika
86.
HARTMAN, Bob, 1955-
        Zgodbe za Božič / Bob Hartman ; ilustracije Krisztina Kállai Nagy ; [prevod Marko Čuk, prevod navodil za pripovedovanje Silvester Čuk, prepesnitev pesmi o dobrem kralju Venčeslavu Berta Golob]. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Koper : Ognjišče, 2011

Prevod dela: The Lion storyteller Christmas book
ISBN 978-961-263-061-4

27-236.5(02.053.2)
398.2(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255190528

slika
87.
        K tebi, o sveti Jožef : izbor devetdnevnic in molitev v čast sv. Jožefu / [zbral in uredil Tomaž Podobnik]. - Ljubljana : Duhovno središče sv. Jožefa, 2011

ISBN 978-961-91496-1-4

27-53-36
COBISS.SI-ID 255417344

slika
88.
KOROŠAK, Bruno J.
        Marijina s trnjem posuta življenjska pot / Bruno Korošak, Bernardin Sušnik. - Nova Gorica : Branko, 2011. - (Frančiškova pot ; 30)

ISBN 978-961-6532-21-1 (Branko)

27-5-312.47
COBISS.SI-ID 255352832

slika
89.
KRAJNC, Silvin
        Brata p. Angelik in p. Roman Tominec : glasnika pravičnosti in dobrote : njun prispevek k podobi slovenskega katolištva na Slovenskem pred drugo svetovno vojno in po njej : doktorska naloga na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani / Silvin Marijan Krajnc. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2011 (Ivančna Gorica : Impress). - (Zbirka Po njihovih stopinjah ; 5)

ISBN 978-961-6326-93-3

27-789.32(497.4)"19"
929.52Tominec
272-662:3(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 255195136

slika
90.
MALTESE, Curzio, 1959-
        Nabirka : koliko Italijane stane Cerkev / Curzio Maltese ; [prevedel Dean Rajčič]. - Mengeš : Ciceron, 2011

Prevod dela: Quanto costa la chiesa agli italiani
ISBN 978-961-6627-20-7

272(450):336
336:272(450)
COBISS.SI-ID 255108352

slika
91.
        MARIJA kliče : sporočila matere božje kraljice ljubezni : 1985-2004 / [prevod Miha Trpin]. - 1. slovenska izd. - Schio : Movimento Mariano Regina dell‛Amore, 2011

Prevod dela: Maria chiama

27-312.47
COBISS.SI-ID 255361792

slika
92.
MLAKAR, Tanja, 1964-
        Srnjaček, požar in --- dobra dela : [šmarnice za otroke] / Tanja Mlakar ; [izdal] SŠK-SKU. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-947-1

27-5-312.47(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255441664

slika
93.
        MOLITVENIK hčera Marije Pomočnice / [prevod in priredba Hčere Marije Pomočnice]. - Ljubljana : Hčere Marije Pomóčnice, 2011

Prevod dela: Le FMA in preghiera

27-282.5
COBISS.SI-ID 255240704

slika
94.
NANCY, Jean-Luc
        Corpus ; Noli me tangere ; Rojstvo prsi / Jean-Luc Nancy ; prevod Mirt Komel, Varja Balžalorsky. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevodi del: Corpus ; Noli me tangere ; La naissance des seins
ISBN 978-961-242-361-2

27-276.63-23
159.935:27
COBISS.SI-ID 255261440

slika
95.
O‛CALLAGHAN, Sean
        Vplivna verstva sveta : strnjen vodnik / Sean O‛Callaghan ; [prevod Nada in Dušan Voglar ; fotografije arhiv založbe Lion]. - Koper : Ognjišče, 2011

Prevod dela: The compact guide to world religions
ISBN 978-961-263-062-1

2(100)
COBISS.SI-ID 255292160

slika
96.
RAZBORŠEK, Mihaela
        Ljuba Marija, k tebi prihajamo : šmarnice za otroke / Mihaela Razboršek. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2011

ISBN 978-961-265-063-6

27-5-312.47(02.053.2)
COBISS.SI-ID 66710273

slika
97.
SEDAR, Klaudija
        Prva kronika evangeličanske cerkvene občine Bodonci / Klaudija Sedar. - Bodonci : Evangeličanska cerkvena občina, 2011 ([S. l.] : Atelje za črko in sliko)

100 izv.
ISBN 978-961-269-416-6

274-737(497.4Bodonci)"1792"
COBISS.SI-ID 66723073

slika
98.
SEEWALD, Peter
        Luč sveta : papež, Cerkev in znamenja časa / pogovor s Petrom Seewaldom ; [intervjuvanec] Benedikt XVI. ; [prevod Anton Štrukelj]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2011

Prevod dela: Licht der Welt
ISBN 978-961-222-825-5

272-732.2:929Benedikt XVI.(047.53)
27(100)"19"
COBISS.SI-ID 255100672

slika
99.
        SLAVA mučencu : kronika dogajanja v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Danijela Halasa / [zbrala Klavdija Dominko ; uredil, fotografije Lojze Kozar ml.]. - Murska Sobota : Škofija, 2011

27-558.6:929Halas D.
COBISS.SI-ID 255353856

slika
100.
SLOMŠEK, Anton Martin
        Mati čiste ljubezni : 31 govorov o Mariji / Anton Martin Slomšek ; [prevedla Aleksandra Antić]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2011

ISBN 978-961-265-064-3

27-312.47(042)
COBISS.SI-ID 66762753

slika
101.
SMERKOLJ, Urška
        Z Vincencijem v naš čas : [šmarnice za odrasle] / Urška Smerkolj ; [izdal] SŠK-SKU. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-950-1

27-5-312.47
929sv.Vincencij Pav.
27-58:929sv.Vincencij Pav.
COBISS.SI-ID 255466240

slika
102.
        TEDEN molitve za duhovne poklice, od 8. do 15. maja 2011 : predlagati duhovne poklice v krajevni Cerkvi / [zbral in uredil Franc Šuštar]. - Ljubljana : Salve, 2011

ISBN 978-961-211-575-3

27-725-534.3
COBISS.SI-ID 255436288

slika
103.
        VELIKI teden / [besedilo pripravil Branko Umek ; fotografije Andrej Golčnik, Branko Umek]. - Maribor : Vox, 2011 (Puconci : M. A. M.)

ISBN 978-961-6759-26-7

27-565.5
COBISS.SI-ID 66781953

slika
104.
        Z Marijo za Križanim : križev pot / [besedilo sestre klarise ; podobe Jožef Kramberger ; fotografije Justina Ugovšek-Bastl]. - Nazarje : Samostan Brezmadežne sester klaris, 2011

ISBN 978-961-91374-7-5

27-532.2-312.8
COBISS.SI-ID 255547904

slika
105.
ZWITTER, Alek
        Sveti Pavel za nepopolne : življenje velikega apostola v luči sodobnih vprašanj / Alek Zwitter ; [spremna beseda Anton Stres ; ilustracije Joži Bukovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011

ISBN 978-961-222-832-3

27-36:929sv.Pavel
929sv.Pavel
27-277-248.4
COBISS.SI-ID 255125760


30+316 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


slika
106.
        FACTS about Slovenia / [texts by Janko Prunk ... [et al.] ; editors Simona Pavlič Možina, Polona Prešeren ; translation U. T. A. Prevajanje ; map of Slovenia Geodetic Institute of Slovenia]. - 8th ed. - Ljubljana : Government Communication Office, 2011 ([Ljubljana] : DZS)

ISBN 978-961-6435-55-0

308(497.4)
908(497.4)
COBISS.SI-ID 255543808

slika
107.
IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011 (6 ; 2011 ; Maribor)
        Mladi v presečišču svetovnih sprememb : zbornik prispevkov = Youth in focus of world changes : conference proceedings / 6. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011, Maribor, 10.-12. marec 2011 = 6th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2011, Maribor, 10th - 12th March 2011 ; organizator IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ; uredniki Anita Hrast ... [et al.]. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2011. - (Zbirka Družbena odgovornost / Inštitut za razvoj družbene odgovornosti)

ISBN 978-961-92971-2-4

316.346.32-053.6(082)
COBISS.SI-ID 255162880

slika
108.
IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011 (6 ; 2011 ; Maribor)
        Mladi v presečišču svetovnih sprememb [Elektronski vir] : zbornik prispevkov / 6. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2011, Maribor, 10.-12. marec 2011 ; organizator IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ; uredniki Anita Hrast ... [et al.]. - El. knjiga. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbirka Družbena odgovornost / Inštitut za razvoj družbene odgovornosti)

ISBN 978-961-92971-1-7

316.346.32-053.6(082)(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255162624

slika
109.
        KAM po krizi? / Marta Gregorčič ... [et al.] ; [urednica Darja Kapš]. - Ljubljana : Kabinet predsednika vlade RS : Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2011

ISBN 978-961-6554-24-4 (Inštitut za civilizacijo in kulturo)

316.42(497.4)
330.34(497.4)
502.131.1(497.4)
COBISS.SI-ID 255531776

slika
110.
LUNAČEK, Izar T.
        Ciklična vera popularne kulture / Izar Lunaček. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2011

ISBN 978-961-220-075-6

316.7
COBISS.SI-ID 66689537

slika
111.
MUNC, Matic
        Nemoč nasilja / Matic Munc. - 1. ponatis. - Maribor : De Vesta, 2011 ([S. l.] : NTD). - 451 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 451
ISBN 978-961-6794-07-7

316.6
COBISS.SI-ID 66724097


311/314 STATISTIKA. DEMOGRAFIJA


slika
112.
PFAJFAR, Lovrenc
        Osnovna statistika za ekonomske in poslovne vede / Lovrenc Pfajfar. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2011

ISBN 978-961-240-208-2

311.1:33(075.8)
COBISS.SI-ID 255242752


32 POLITIKA


slika
113.
SHAMIR, Israel
        Kabala oblasti : Jarem Siona in pravica do razprave / Israel Shamir ; [prevod Marija Sotnikova Štravs]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2011. - (Zbirka Angažirano)

ISBN 978-961-6803-18-2

323(569.4)
COBISS.SI-ID 255093760

slika
114.
        SLOVENSKE legende in znamenja / [izbral in uredil Andrej Šiško ; spremna beseda Andrej Šiško ; ilustracije Beata Čop]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011. - (Zbirka Svojemu narodu)

ISBN 978-961-6654-68-5

323.1(497.4)
94(=163.6)
398.22(497.4)
COBISS.SI-ID 255467520


33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVO


slika
115.
ANDERSON, Chris, 1961-
        Brezplačno : prihodnost cenovne skrajnosti / Chris Anderson ; [prevedel Bojan Grbec]. - 1. natis. - Ljubljana : Časnik Finance, 2011. - (F knjige)

Prevod dela: Free
ISBN 978-961-6541-34-3

338.51:004.6
658.8.038
COBISS.SI-ID 255418112

slika
116.
BANDULET, Bruno
        Zadnja leta evra / Bruno Bandulet ; [prevedla Izidora Koštomaj]. - Mengeš : Ciceron, 2011

Prevod dela: Die letzen Jahre des Euro
ISBN 978-961-6627-19-1

336.74:061.1EU
COBISS.SI-ID 255101952

slika
117.
CINGULA, Marijan, 1953-
        Finančna regulacija / Marijan Cingula, Marina Klačmer Čalopa, Kristina Brodar ; [prevod Leemeta Translations]. - 2. izd., 2. natis. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. - (Strokovne in znanstvene monografije VKŠ)

ISBN 978-961-6603-49-2

336(075.8)
336.74(075.8)
COBISS.SI-ID 255560448

slika
118.
ČIBEJ, Jože Andrej
        Kako računati obresti / Jože Andrej Čibej ; [karikature Aljana Primožič]. - 3. prenovljena izd. - Ljubljana : ZBS - Združenje bank Slovenije, 2011

ISBN 978-961-6664-03-5

336.781(035)
COBISS.SI-ID 255220224

slika
119.
FRIEDMAN, Milton, 1912-2006
        Kapitalizem in svoboda / Milton Friedman ; [prevod Zlatko Turkovic]. - Ljubljana : Soleco, 2011

Prevod dela: Capitalism and freedom
ISBN 978-961-91095-8-8

330.342.14
316.334
COBISS.SI-ID 255093504

slika
120.
KONFERENCA Mladi za turizem na temo Turizem - moja priložnost za sanjsko kariero? (16 ; 2011 ; Celje)
        Državno tekmovanje 16. konference Mladi za turizem na temo Turizem - moja priložnost za sanjsko kariero?, 29. marec 2011, Celje / organizatorja Nacionalno turistično združenje [in] Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ; [avtorji dijaki srednjih gostinsko-turističnih šol ; urednici Nina Pečoler, Lidija Kokol]. - Ljubljana : Nacionalno turistično združenje, 2011

ISBN 978-961-6178-19-8

338.48(497.4)(047.31)
COBISS.SI-ID 255433728

slika
121.
KONFERENCA z mednarodno udeležbo Zmanjšanje stresa - povečanje zadovoljstva in produktivnosti (2011 ; Ljubljana)
        Prepoznavanje in obvladovanje problematike stresa na delovnem mestu s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini : zbornik prispevkov Konference z mednarodno udeležbo Zmanjšanje stresa - povečanje zadovoljstva in produktivnosti, 31. marec 2011 / [avtorji Anže Hiršl ... et al.] ; uredili Lilijana Šprah, Sarah Hieng. - Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2011

ISBN 978-961-6708-14-2

331.442(082)
159.944(082)
COBISS.SI-ID 255394304

slika
122.
MARDEN, Orison Swett, 1848-1924
        Blaginja : kako jo pritegniti / Orison Swett Marden ; [prevedla Julia Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Prevod dela: Prosperity
ISBN 978-961-92916-5-8

336(035)
COBISS.SI-ID 255437056

slika
123.
MURN, Karmen
        Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni / Karmen Murn. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, 2011

ISBN 978-961-6101-57-8

331.578-053.6(497.4)
COBISS.SI-ID 255338240

slika
124.
OBMOČNA obrtno-podjetniška zbornica (Ptuj) [Štirideset]
        40 let OOZ Ptuj : jubilejni bilten [Območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj : 1971-2011] / [gradivo pripravil in uredil Boris Repič ; fotografije arhiv Območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj]. - Ptuj : Območna obrtno-podjetniška zbornica, 2011 (Ptuj : Kukovec Iztok, Design studio K)

2.000 izv.

334.712(497.4 Ptuj)"1971/2011"
COBISS.SI-ID 66694913

slika
125.
PAPLER, Drago
        Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na trgu električne energije / Drago Papler, Štefan Bojnec ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2011. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-104-5

338.5:621.31
339.13:621.3
COBISS.SI-ID 255218176

slika
126.
PAPLER, Drago
        Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na trgu električne energije [Elektronski vir] / Drago Papler, Štefan Bojnec ; [risbe Alen Ježovnik]. - El. knjiga. - Koper : Fakulteta za management, 2011. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

- Način dostopa (URL): http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-105-2.html
ISBN 978-961-266-105-2

338.5:621.31(0.034.2)
339.13:621.31(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255218432

slika
127.
PŠUNDER, Mirko
        Operativno planiranje / Mirko Pšunder. - 2. dopolnjena izd., 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2011 (Maribor : UNI založba)

150 izv.
ISBN 978-961-248-158-2

005.521:69(075.8)
COBISS.SI-ID 66765569

slika
128.
TAVČAR, Vojmir
        Polom : Tržaška kreditna banka - zgodba o uspehu z žalostnim koncem / Vojmir Tavčar ; [fotografije Foto Kroma, Odsek za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici, zasebni arhivi]. - 1. izd. - Trst : Narodna in študijska knjižnica, 2011

336.71(450.36=163.6)
323.15(450.36=163.6):336.71
COBISS.SI-ID 4365036

slika
129.
TURK, Nataša, 1974-
        Indija - potrošniška Koromandija : priročnik o poslovanju z Indijo / Nataša Turk ; [fotografije Nataša Turk, arhiv GZS]. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2011

ISBN 978-961-6666-52-7

338.2(540)(035)
336(540)(035)
339.5(540)(035)
COBISS.SI-ID 255540480

slika
130.
VOLK, Tina, 1956-
        Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih razmer / nosilka projekta in urednica Tina Volk ; soavtorji Miroslav Rednak ... [et al.]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2011. - (Raziskave in študije / Kmetijski inštitut Slovenije ; 87)

ISBN 978-961-6505-50-5

338.43.02(497.4)(082)
551.588.7:63(082)
COBISS.SI-ID 255542016


331 DELO


slika
131.
        DELO za mlade! / [uredil Uroš Skrinar ; fotografi Simona Potočar ... et al.]. - Ljubljana : Zavod Mladinska mreža MaMa, 2011

ISBN 978-961-91987-4-2

331.5-053.6
COBISS.SI-ID 255128320

slika
132.
GREIF, Tatjana
        Upravljanje raznolikošću u zapošljavanju : priručnik i primjeri dobre prakse / Tatjana Greif. - Ljubljana : ŠKUC, 2011

ISBN 978-961-6751-42-1

331.582.3(035)
COBISS.SI-ID 255414272

slika
133.
        KRITERIJI in merila preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431 [Videoposnetek] / avtorji Majda Tumpej ... [et al.]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2011. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6322-88-1

331.546:637.1(086.82)
COBISS.SI-ID 255242496

slika
134.
        PRECARIOUS migrant labour across Europe / edited by Mojca Pajnik and Giovanna Campani. - 1st ed. - Ljubjana : Peace Institute, Institute for Contemporary Social an Political Studies, 2011. - (Book series Politike symposion)

ISBN 978-961-6455-62-6

331.556.4(4)(082)
COBISS.SI-ID 255200512

slika
135.
TRANSNATIONAL Conference Flexicurity and Active Ageing - How to Manage Challenge (2011 ; Maribor)
        Different experiences - new solutions [Elektronski vir] : miscellany of the Transnational Conference Flexicurity and Active Ageing - How to Manage Challenge, 15-16 February 2011, Maribor, Slovenija / authors Dušanka Lužar Šajt ... [et al.] ; editor Tatjana Pavlič. - El. knjiga. - Maribor : EIM, Center razvoja človeških virov, EIM, Human Resource Development Centre in cooperation with project partners, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-90780-5-1

331.5-053.9(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255435264


34/35 PRAVO. JAVNA UPRAVA


slika
136.
CEKLIN, Franci
        Izvlečki iz zakonov, ki urejajo dajanje gradbenih proizvodov v promet (na trg) in v uporabo s pojasnili / Franci Ceklin. - Ljubljana : Dashöfer, 2011

ISBN 978-961-6614-91-7

349.442:69(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 255470592

slika
137.
DWORKIN, Ronald M.
        Izbrane razprave / Ronald Dworkin ; uvodna razprava, [imensko in stvarno kazalo] Aleš Novak ; prevod Vera Lamut. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011. - (Zbirka Pravna obzorja ; 41)

ISBN 978-961-247-168-2

340.1
COBISS.SI-ID 255122688

slika
138.
GRAHEK, Urška, 1969-
        The influence of the Constitution of the United States of America on EU constitutionalism / Urška Grahek. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2011. - (Political processes and institutions collection)

ISBN 978-961-235-430-5

342.4(73)(043.3)
342:061.1EU(043.3)
COBISS.SI-ID 255531520

slika
139.
GROTIUS, Hugo, 1583-1645
        Svobodno morje ali Pravica, ki pripada Nizozemcem, da sodelujejo v vzhodnoindijski trgovini / Hugo Grotius ; [predgovor Samuel Žbogar ; prevod Ida Radan]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2011. - (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

ISBN 978-961-235-429-9 (FDV)

344.6
341
COBISS.SI-ID 255155712

slika
140.
KRANJC, Marijan F.
        Legendarni slovenski obveščevalci : slovenski vojaški obveščevalci in protiobveščevalci : 1919-1991 / Marijan F. Kranjc. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2011. - (Zbirka Trobojnica)

ISBN 978-961-92766-3-1

355.40(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 255190016

slika
141.
MEDNARODNI kongres medicinskih izvedencev Republike Slovenije (2 ; 2011 ; Maribor)
        Zbornik predavanj / 2. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Republike Slovenije, Maribor, 14.-16.04.2011 ; [urednik Života Lovrenov]. - Ljubljana : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2011

ISBN 978-961-92412-1-9

340.69(082)
616-036.86(082)
COBISS.SI-ID 255527680

slika
142.
PRIVOŠNIK, Nataša
        V primežu dela : ukrepi in napotila pri soočanju z nasiljem na delovnem mestu / Nataša Privošnik. - Ljubljana : Tarion, 2011

ISBN 978-961-93046-0-0

331.103.1:343.615
COBISS.SI-ID 255316736

slika
143.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G / uvodna pojasnila Hinko Jenull, Liljana Selinšek. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011

ISBN 978-961-247-169-9

343.791(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 255279872

slika
144.
SNEŽIČ, Rok
        Primerjalno pravni prikaz obdavčitve nepremičnin in utaje davčnih obveznosti s poudarkom na ustavno pravnem vidiku v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije / Rok Snežič. - Maribor : Snežič davčni inženiring, 2011

ISBN 978-961-269-424-1

347.235:336.221(497.4:497.1)
COBISS.SI-ID 255442688

slika
145.
STERGAR, Gorazd
        Merila, metode in postopki za ocenjevanje usposobljenosti poveljstev in enot. JRKB - izvidniški vod [Elektronski vir] / avtor Gorazd Stergar. - Ljubljana : Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2011

ISBN 978-961-6600-29-3

355.317:623.45(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255516672

slika
146.
SVETE, Uroš, 1975-
        Asimetrija in nacionalna varnost : od zgodovinskih izkušenj do sodobnih izzivov / Uroš Svete, Damijan Guštin, Damir Črnčec. - Ljubljana : Defensor, 2011

ISBN 978-961-6177-33-7

355.01
COBISS.SI-ID 255087104

slika
147.
TIČAR, Bojan, 1965-
        Pravo javnega sektorja / Bojan Tičar, Iztok Rakar. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011

ISBN 978-961-6842-01-3

342
COBISS.SI-ID 255431936


36 SKRBSTVO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


slika
148.
GORŠIČ, Mira
        Socialno zavarovanje poslovodnih oseb / Mira Goršič. - Ljubljana : Dashöfer, 2011

ISBN 978-961-6614-90-0

364.3-057.17
COBISS.SI-ID 255095296

slika
149.
SEMINAR s področja avtomobilskega zavarovanja (17 ; 2011 ; Ljubljana)
        [Zbornik prispevkov XVII. seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja] / XVII. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja, 13. april 2011. - Ljubljana : Slovensko zavarovalno združenje = Slovenian Insurance Association, 2011

ISBN 978-961-6593-23-6

368.212(082)
347.518(082)
COBISS.SI-ID 255173888

slika
150.
        VZPOSTAVLJANJE delovnega odnosa in osebnega stika / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; [urednik Bogdan Lešnik]. - 4. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2011. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

ISBN 978-961-91026-9-5

316.47:364
COBISS.SI-ID 255284480

slika
151.
        ZAPISOVATI socialno delo / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; uredila Milko Poštrak, Mojca Urek. - 2. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2011. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

ISBN 978-961-6569-22-4

364(035)
COBISS.SI-ID 255284736


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVO


slika
152.
BEADLE, Phil
        Kako učiti / Phil Beadle ; [prevod Helena Marko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: How to teach
ISBN 978-961-251-223-1

37.091.3(035)
COBISS.SI-ID 255427328

slika
153.
        DA sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti / [avtorji Marijana Kašnik Janet ... [et al.] ; ilustracije Ciril Horjak in Helena Maček ; fotografije Andreja Kuhar, Gordana Konečnik, Sonja Lah]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011. - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih in na str. 113. - Povzetek pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-234-832-8

793.7
37.015.3:793.7
COBISS.SI-ID 255232256

slika
154.
DEŽMAN, Cilka
        Igre z žogo v prvem triletju osnovne šole / Cilka in Brane Dežman ; [slikovno gradivo Gabrijel Vrhovec, Cilka Dežman]. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011. - 97 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 92-93
ISBN 978-961-6405-83-6

37.091.3:796.3(035)
COBISS.SI-ID 255444736

slika
155.
        DOTIK okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Irena Hergan ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1625-7

5(075.2)
3(075.2)
COBISS.SI-ID 255421952

slika
156.
DRUŠTVO učiteljev podružničnih šol Slovenije. Strokovni posvet (11 ; 2010 ; Šmartno v Tuhinju / Motnik)
        Gibanje je jezik otrok : zbornik prispevkov 11. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije, Šmartno in Motnik, 8. in 9. april 2011 / [uredili Lučka Drganc in Vida Kovačič]. - 1. natis. - Černelavci : Društvo učiteljev podružničnih šol ; Motnik : OŠ Šmartno v Tuhinju, POŠ, 2011

37.015.31:796(082)
COBISS.SI-ID 255533056

slika
157.
FORUM za dialog med vero in kulturo (6 ; 2011 ; Lovran)
        Koliko človeka gre v sodobno šolo? : zbornik / VI. forum za dialog med vero in kulturo ; [uredil Milan Knep]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011. - (Zbirka Človek, pot Cerkve)

ISBN 978-961-222-834-7

37.01(082)
COBISS.SI-ID 255304704

slika
158.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 1. Priročnik za učitelje likovne vzgoje v 1. in 2. razredu osnovne šole / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek ; [prevod Stanislav Maršič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011

ISBN 978-3-7086-0613-2

37.091.3:73/76(035)
COBISS.SI-ID 255563008

slika
159.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 2. Priročnik za učitelje likovne vzgoje v 3. in 4. razredu osnovne šole / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek ; [prevod Stanislav Maršič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011

ISBN 978-3-7086-0614-9

37.091.3:73/76(035)
COBISS.SI-ID 255563264

slika
160.
        GLASSERJEVA kakovostna šola na Slovenskem : izbrani članki objavljeni ob strokovnem srečanju Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem, Bled 24.-27. marec 2011 / [urednica Bosiljka Lojk]. - Kranj : Inštitut za realitetno terapijo, 2011

ISBN 978-961-92814-1-3

37.015.3
COBISS.SI-ID 255203328

slika
161.
GORENC, Tomaž, 1988-
        Šola - ključ za razvoj : šolarji Angole, Malavija in Gane / [avtorji besedila Tomaž Gorenc, Polona Logar in Tina Palaić]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2011

ISBN 978-961-6764-03-2

37(6)(083.824)
COBISS.SI-ID 255359232

slika
162.
KRAJNČAN, Mitja
        Igre v doživljajski pedagogiki / Mitja in Nataša Krajnčan. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2011

ISBN 978-961-93038-0-1

37.015.31
COBISS.SI-ID 255202048

slika
163.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2011 ; Kranjska Gora)
        (Zbornik) / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011 ; [uredile Andreja Bačnik ... [et al.] ; prevod Ana Šavli]. - Ljubljana : Miška, 2011

ISBN 978-961-92837-1-4

37:004(082)
37.091.64:004(082)
004:37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 255403776

slika
164.
MEDNARODNI znanstveni kongres Mednarodno leto mladih - dialog in medsebojno razumevanje (2011 ; Maribor)
        Mladi v procesih izobraževanja : zbornik mednarodnega znanstvenega kongresa Mednarodno leto mladih - dialog in medsebojno razumevanje, [Maribor, Ruše, 5. in 6. maj 2011] / uredil Tomaž Zupančič. - Maribor : Pedagoška fakulteta ; Ruše : Osnovna šola Janka Glazerja, 2011 ([s. l.] : Grafis)

ISBN 978-961-6647-27-4 (Pedagoška fakulteta)

37.013(082)
COBISS.SI-ID 66778113

slika
165.
        MEMORANDUM o univerzi regije Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje / [urednik Boris Bukovec]. - Novo mesto : Društvo Dolenjska akademska pobuda, 2011

ISBN 978-961-269-427-2

378.4(497.434)
COBISS.SI-ID 255481856

slika
166.
        METODOLOŠKI priročnik za delo šolskih komisij za kakovost / [avtorji Miran Papež ... [et al.] ; fotografije arhiv ŠC Velenje]. - Velenje : Šolski center, 2011 ([Velenje] : Bizjak)

ISBN 978-961-6755-03-0

377:005.336.3
COBISS.SI-ID 255196928

slika
167.
        MLADINSKO delo v teoriji in praksi / [avtorji Tadej Beočanin ... [et al.] ; spremna beseda Irena Mrak, Petra Pucelj, Lukan ; ilustracije Matej Kovačič, Andrej Burja]. - Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2011

ISBN 978-961-91161-8-0

374
364.4-053.6
316.346.32-053.6
COBISS.SI-ID 255172864

slika
168.
NEMEC, Bernarda
        Razvoj in učenje predšolskega otroka : učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja / Bernarda Nemec, Maja Krajnc ; [ilustrirala Marta Bartolj ; avtorji in viri fotografij Maja Krajnc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011

ISBN 978-961-92855-7-2

373.2(075)
COBISS.SI-ID 255551744

slika
169.
NOVKOVIĆ, Milica, 1947-
        Družinski priročnik : ljubezen, ne vojna v sodobni družini / Milica Novković ; [prevod Milena Ilić]. - Predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo Center za ustvarjalno vzgojo, 2011

Prevod dela: Porodični bukvar
ISBN 978-961-93052-0-1

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 255241472

slika
170.
OSNOVNA šola Ketteja in Murna (Ljubljana)
        Osnovna šola Ketteja in Murna, Ljubljana : zbornik ob 50-letnici šole / [uredniški odbor Pavla Kozlovič ... [et al.] ; fotografije iz šolske kronike, iz šolskega arhiva, iz zasebnih zbirk]. - Ljubljana : Osnovna šola Ketteja in Murna, 2011

ISBN 978-961-269-421-0

373.3(497.4Ljubljana)(091)(082)
COBISS.SI-ID 255406848

slika
171.
OSNOVNA šola (Solkan). Vrtec
        Zbornik ob 35-letnici otvoritve Vrtca pri OŠ Solkan / [uredili Nevenka Ostrogović, Magda Humar]. - Solkan : OŠ, 2011

373.23/.24(497.4Solkan)(091)(082)
COBISS.SI-ID 255289856

slika
172.
PESEK, Albinca
        Glasba 4. Učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Lahki učbeniki)

ISBN 978-961-01-0800-9

78(075.2)
COBISS.SI-ID 255144704

slika
173.
PESEK, Albinca
        Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Lahki učbeniki)

ISBN 978-961-01-0004-1

78(075.2)
COBISS.SI-ID 255146496

slika
174.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Filozofija / Marjan Šimenc ... [et al.] ; [uredili Marjan Šimenc, Mišo Dačić, Alenka Hladnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011

ISBN 978-961-234-938-7

37.091.3:1(082)
COBISS.SI-ID 255116032

slika
175.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Francoščina / Simona Cajhen ... [et al.] ; [uredili Simona Cajhen, Zdravka Kante]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011

ISBN 978-961-234-940-0

37.091.3:811.133.1(082)
COBISS.SI-ID 255559936

slika
176.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Italijanščina / Helena Bažec ... [et al.] ; [uredila Neva Šečerov]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011

ISBN 978-961-234-939-4

37.091.3:811.131.1(082)
COBISS.SI-ID 255153408

slika
177.
SLANA, Urška
        Prisluškovanje življenju : biografsko učenje v skupini / Urška Slana ; [izdaja] Socialna akademija. - Ljubljana : Salve, 2011. - (Zbirka Družbena odgovornost / Salve)

ISBN 978-961-211-574-6

37.01
COBISS.SI-ID 255111168

slika
178.
        ŠOLA smučanja v CIRIUS Vipava / [avtorji člankov Tanja Princes ... [et al.] ; fotografije fotoarhiv Centra]. - Vipava : Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2011

ISBN 978-961-93014-1-8

376:796.92(082)
COBISS.SI-ID 255438592

slika
179.
        UČITELJ : ob prelomnicah 1918-1945-1991 na mariborskem območju : zbornik : [zbornik o delovanju učiteljstva in razvijanju pedagoške misli na mariborskem območju z okolico] / [urednik Danilo Vranc]. - Maribor : Društvo učiteljev osnovnih šol, 2011

150 izv.
ISBN 978-961-269-419-7

37.091.321(497.4Maribor)"1918/1991"(082)
COBISS.SI-ID 66747649

slika
180.
UNIVERZA (Maribor)
        University of Maribor / [editor-in-chief Ivan Rozman ; photography Anže Golob ... et al.]. - Maribor : University, 2011. - 67 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv.
ISBN 978-961-6567-05-3

378.4(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 66689025


379.8 PROSTI ČAS. LJUBITELJSTVO


slika
181.
FINNANGER, Tone
        Očarljivi izdelki za dom : več kot 35 vznemirljivih zamisli, ki vas bodo v hipu navdušile / Tone Finnanger ; [prevod Neva Demšar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Sew pretty home style
ISBN 978-961-251-258-3

379.826
COBISS.SI-ID 255473152

slika
182.
REGIJSKO srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol (20 ; 2011 ; Kranj) [Dvajseto]
        XX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in XI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol, Kranj, 2. april 2011 / [urednika Stanislav Jagodic, Alenka Luštrek]. - Kranj : Tehniški šolski center, 2011

ISBN 978-961-90607-5-9

001.89-053.6(497.452)(082)
379.825-053.6(497.452)(082)
COBISS.SI-ID 255527168


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLORA


slika
183.
        EMIGANE Y‛abakiga = Folktales of Bakiga / abashwijumi, editors Festo Karwemera na/and Irma Šinkovec ; omuteezi w‛ebishani, illustrator Ssajjabbi Edward Kamugisha ; [omuhinduzi, translator into Rukiga Festo Karwemera]. - Škofja Loka : Edirisa Society Slovenia, 2011

ISBN 978-961-93057-0-6

398.2(676.1=432.875)
COBISS.SI-ID 255456768

slika
184.
KNIFIC, Bojan, 1971-
        Markova herbija : interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev - posebno Beltinčanov - v folklornih skupinah na Slovenskem / Bojan Knific ; [fotografije Dušan Legen, Janko Eržen in Stanko Sraka ; prevod v nemščino Urška Car, prevod v angleščino Tanja Genda]. - Beltinci : Kulturno društvo Marko, 2011

391(497.411)
COBISS.SI-ID 255215616

slika
185.
        OBUKOMOOKO bw‛enyanja ya Bunyonyi = The discovery of lake Bunyonyi / [omuteezi w‛ebishani, illustrator Aijuka Martin Depories ; omuhinduzi, translator into Rukiga Festo Karwemera]. - Škofja Loka : Edirisa Society Slovenia, 2011

ISBN 978-961-93057-1-3

398.2(676.1=432.875)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255457024

slika
186.
PETIŠKA, Eduard
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevedla Kristina Brenkova]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Staré řecké báje a pověsti
ISBN 978-86-11-17283-5

398.221(38)(02.053.2)
255.2(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255173376

slika
187.
        SLOVENIJA = Slovenia : odmevi večnosti = echoes of eternity : pripovedne, obredne in druge ljudske pesmi = Slovenian ballads, ritual songs, and other traditional songs : [knjiga z glasbeno zgoščenko] / [uredila] Ljoba Jenče ; [prevod Tobi Siter, Maja Majzelj ; fotografija Jana Jocif, Ljoba Jenče]. - Celovec : Mohorjeva založba, 2011. - str. + 1 CD

ISBN 978-3-7086-0610-1

398.8(497.4)
784.4(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 255426816

slika
188.
VERONIK, Saša
        À la carte : obnašanje od aperitiva do zobotrebca / Saša Veronik. - 1. izd. - Ljubljana : Ignis, 2011

ISBN 978-961-6499-54-5

392.8
COBISS.SI-ID 255425536


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDE


slika
189.
        ANNO domini 1511 / [glavni urednik Jože Janež]. - Idrija : Mestni muzej, 2011. - (Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523)

Izšlo kot tematska številka Idrijskih razgledov
ISBN 978-961-6563-20-8

550.34(497.473)"1511
COBISS.SI-ID 255141120

slika
190.
        BIOLOGIJA ob koncu devetletke : zbirka nalog za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Neva Grdadolnik Kržišnik ... [et al.] ; ilustracije Martina Zavec]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Ataja, 2011

ISBN 978-961-6225-73-1

57(075.2)(079.1)
COBISS.SI-ID 255540992

slika
191.
        BIOLOGIJA za gimnazije. Delovni zvezek / [avtorji Tracey Greenwood ... [et al.] ; prevajalci Bernarda Devetak ... [et al.] ; ilustracije in fotografije arhiv založbe Biozone International ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-224-1

57(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 255097344

slika
192.
EUROPEAN Meteorological Society. Media Session (2010 ; Zürich)
        Activities on the interface of journalism and meteorology [Elektronski vir] / European Meteorological Society, Media Media Session at the 10th Annual EMS Meeting, Zürich, Switzerland, 13-17 September 2010 ; authors R. Benestad ... [et al.] ; editor Tanja Cegnar. - Ljubljana : Ministry of the Environment and Spatial Planning, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2011. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6324-49-6

551.5:659.3(082)(086.82)
COBISS.SI-ID 255419648

slika
193.
HYNES, Margaret, 1970-
        Vreme / Margaret Hynes ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Zbirka Kažipot)

Prevod dela: Extreme weather
ISBN 978-961-00-1163-7

551.515(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255472128

slika
194.
        INFRASTRUKTURA za doživljanje in spoznavanje narave : smernice za inovativno načrtovanje / [avtorji Baldauf Michael ... [et al.] ; prevod v nemščino Maja Borko, Martina Kanzian, prevod v slovenščino Alenka Novak ; fotografije D. Bogner ... [et al.] ; zemljevid Miha Marolt] = Infrastruktur zur Naturvermittlung : Empfehlungen für innovative Planung / [Autoren Baldauf Michael ... [et al.] ; Übersetzung ins Deutsche Maja Borko, Martina Kanzian, Übersetzung ins Slowenische Alenka Novak ; Fotografien D. Bogner ... [et al.] ; die Karte Miha Marolt]. - 1. izd. = 1. Ausg. - Bled : Triglavski narodni park = Nationalpark Triglav, 2011 (Žirovnica : Medium)

ISBN 978-961-90673-8-3

57.081.1(1-751)
COBISS.SI-ID 255110656

slika
195.
KREFT, Samo
        Genetika in evolucija : biologija za gimnazije / Samo Kreft, Sonja Krapež ; [ilustracije Rajmond Cindrić ; fotografije Peter Skoberne, Inštitut za varovanje zdravja - Oddelek za medicinsko genetiko, arhiv založbe Modrijan]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-086-5

575(075.3)
COBISS.SI-ID 249787136

slika
196.
KREFT, Samo
        Spoznajmo gene in dedovanje : biologija za gimnazije 1 / Samo Kreft, Sonja Krapež ; [ilustracije Rajmond Cindrić, Aleš Sedmak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-527-3

575(075.3)
COBISS.SI-ID 255437312

slika
197.
LESKOVAR, Andreja, 1973-
        Svet linearne funkcije / Andreja Leskovar. - Slovenska Bistrica : samozal., 2011. - (Zbirka Svet matematike)

ISBN 978-961-93043-2-7

517.5
COBISS.SI-ID 255259648

slika
198.
LESKOVAR, Andreja, 1973-
        Svet racionalne funkcije / Andreja Leskovar. - Slovenska Bistrica : samozal., 2011. - (Zbirka Svet matematike)

ISBN 978-961-93043-1-0

517.535
COBISS.SI-ID 255259136

slika
199.
LESKOVAR, Andreja, 1973-
        Svet številskih množic / Andreja Leskovar. - Slovenska Bistrica : samozal., 2011. - (Zbirka Svet matematike)

ISBN 978-961-93043-0-3

511.11
COBISS.SI-ID 255258880

slika
200.
MAJCEN, Irena, 1981-
        Smelo na Olimp : 303 naloge iz teorije števil / Irena Majcen. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2011

ISBN 978-961-91896-4-1

511(076)
COBISS.SI-ID 255242240

slika
201.
        OCENA vplivov radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško na prebivalstvo / [avtorji Matjaž Stepišnik ... [et al.] ; urednika Benjamin Zorko in Denis Glavič-Cindro]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011

ISBN 978-961-264-030-9

504.064:539.16
621.311.25(497.4 Krško)
COBISS.SI-ID 255302656

slika
202.
        OKOLJE danes in jutri [Elektronski vir] / avtorji Klemen Bergant ... [et al.] ; urednik Tanja Cegnar. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6024-58-7

502/504(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255450624

slika
203.
POVH, Janez, 1973-
        Semidefinitno programiranje in njegova uporaba / Janez Povh. - Ljubljana : Vega, 2011

ISBN 978-961-92951-6-8

519.174
COBISS.SI-ID 255159552

slika
204.
ROZMAN, Franc, 1949-
        Zastrto vesolje / Franc Rozman. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2011

ISBN 978-961-92894-7-1

53
COBISS.SI-ID 255491328

slika
205.
SCHILLING, Govert
        Oči, zazrte v nebo : 400 let odkritij s teleskopi / Govert Schilling in Lars Lindberg Christensen. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 48)

ISBN 978-961-212-236-2

52(091)
520.2(091)
COBISS.SI-ID 255251712

slika
206.
SEIDL, Ferdinand
        Geološki izprehodi po Goriškem : prilogi: 2 zemljevidna načrta, 8 geoloških prorezov, 4 fotografske podobe / predaval v "Narodni Prosveti" v Gorici l. 1912 Ferdinand Seidl. - Anastatični ponatis. - V Gorici : Slovensko planinsko društvo, 2011

Izvirna izd.: Gorica : Socialna matica, 1913
- - Goriški preporod v začetku 20. stoletja / Vlado Klemše, Rajko Pavlovec

55(497.473+450.367)
COBISS.SI-ID 4376812

slika
207.
SIMPOZIJ slovenske medicinske genetike (3 ; 2011 ; Ljubljana)
        Osebna genomika med medicinsko uporabo in komercializacijo = Personalized genomics - between clinical application and commercialization : zbornik povzetkov / 3. Simpozij slovenske medicinske genetike = 3rd Slovene Medical Genetics Symposium, Ljubljana, 8. aprila 2011 ; [organizator Združenje za medicinsko genetiko, SZD in Klinični inštitut za medicinsko genetiko ; uredniki Luca Lovrečić, Nataša Teran]. - Ljubljana : Združenje za medicinsko genetiko, Slovensko zdravniško društvo, 2011

ISBN 978-961-93050-0-3

575:616(082)
575.111(082)
COBISS.SI-ID 255421696

slika
208.
        VDOR patogenih mikrobov v nova okolja : hitra diagnostika in ocena tveganja / [avtorji poglavij Maja Ravnikar ... et al.] ; Marina Dermastia (urednica) ; [fotografije arhiv NIB]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2011. - (Knjižna zbirka Vse živo, ISSN 2232-2418 ; zv. 2)

ISBN 978-961-92543-6-3

579.6
COBISS.SI-ID 255278592

slika
209.
        WTF is sustainable development / [editors Jan Peloza ... [et al.] ; illustrations Júlia Hentz, Lilla Gősi]. - Ljubljana : No Excuse Slovenia, 2011

ISBN 978-961-92664-1-0

502.131.1
COBISS.SI-ID 255517440

slika
210.
ŽELJKO, Matjaž
        Rešene naloge iz matematike s srednješolskih tekmovanj. Del 5, Izbirna in državna tekmovanja : 1997-2006 / Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 83)

ISBN 978-961-212-201-0

51(079.1)(497.4)
37.091.27:51(497.4)
MSC 2000:
97U40
COBISS.SI-ID 255529472

slika
211.
ŽELJKO, Matjaž
        Rešene naloge iz matematike z državnih in izbirnih tekmovanj. Del 4 / [besedilo in izdelava slik] Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - (Knjižnica Sigma ; 60)

Vsebina na nasl. str.: Državna tekmovanja 1988-1996 ; Izbirna tekmovanja 1992-1996
ISBN 978-961-212-057-3

51(079.1)(497.4)
37.091.27:51(497.4)
COBISS.SI-ID 255513088


61 MEDICINA


slika
212.
CELJSKI dnevi (8 ; 2011 ; Portorož)
        Zlom kolka v Sloveniji 2000-2010 / [VIII. Celjski dnevi, Portorož, 18. in 19. marec 2011 ; urednik Radko Komadina]. - Celje : Splošna in učna bolnišnica, 2011

Na nasl. str. tudi: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani, Društvo travmatologov Slovenije, Združenje ortopedov SZD, Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD
ISBN 978-961-6678-16-2

616.728.2-001.5(082)
COBISS.SI-ID 255198208

slika
213.
CONSTANT, C. R.
        Anatomska pobarvanka / C. R. Constant, Cecilia Brassett, Michelle Spear ; ilustracije James Berrangé ; [prevod Vika Smerdu] ; avtorja poglavij Klopni meningoencefalitis in Lymska borelioza Matevž Harlander, Barbara Stalowsky ; slikovno gradivo po izvirniku, slikovno gradivo poglavij Klopni meningoencefalitis in Lymska borelioza Tomi Trilar ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba, 2011 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: The anatomy colouring book
ISBN 978-961-251-267-5

611(076)
COBISS.SI-ID 255503872

slika
214.
        DELAVNICE urgentne medicine : zbornik izbranih tem / [glavni in odgovorni urednik Matija Ravnikar]. - Ljubljana : Društvo študentov medicine Slovenije, 2011

ISBN 978-961-91286-9-5

616-083.98(082)
COBISS.SI-ID 255172608

slika
215.
DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana
        Obvladajmo anksioznost : priročnik z delovnimi listi za vodje delavnic in predavatelje / Mojca Z. Dernovšek, Maja Valič, Nuša Konec Juričič. - Ljubljana : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, 2011

ISBN 978-961-93049-0-7

616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 255378432

slika
216.
DNEVI Angele Boškin (4 ; 2011 ; Gozd Martuljek)
        Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov / 4. dnevi Angele Boškin, Gozd Martuljek, 7. in 8. april, 2011 ; [urednice Zdenka Kramar ... et al.]. - Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica)

200 izv.
ISBN 978-961-92918-4-9

614.253.83(082)
616-083(082)
COBISS.SI-ID 66770945

slika
217.
EDEN, Donna
        Energijska medicina za ženske : uravnavanje telesnih energij za okrepitev zdravja in vitalnosti / Donna Eden in David Feinstein ; predgovor Christiane Northrup ; fotografije Christine Alcino ; prevajalka Špela Stritar Haddad. - Ljubljana : Gnostica, 2011

Prevod dela: Energy medicine for women
ISBN 978-961-229-113-6

613.99(035)
615.85-055.2(035)
COBISS.SI-ID 255403008

slika
218.
        EUROPEAN donation day : toolkit for event organizers / [contributors Danica Avsec ... et al.] ; edited by Danica Avsec and Jana Šimenc. - Ljubljana : Institute for Transplantation of Organs and Tissue of the Republic of Slovenia, Slovenija-transplant, 2011

ISBN 978-961-91156-1-9

616-089.843
COBISS.SI-ID 255275520

slika
219.
GREEN, Siski
        Kako jo obnoreti v postelji : priročnik za vsakega moškega, ki bi rad zadovoljil svojo žensko / Siski Green ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Brežice : Primus, 2011

Prevod dela: How to blow her mind in bed
ISBN 978-961-6804-33-2

613.88
COBISS.SI-ID 255115264

slika
220.
GRILC, Mirjam
        Zelišča z gore / Mirjam Grilc ; [fotografije Rok Plešnar, Gregor Grilc]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011. - 152 str. : fotogr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 152
ISBN 978-961-203-366-8

633.88(035)
615.322(035)
COBISS.SI-ID 255369984

slika
221.
        HEMATOLOŠKI bolniki in medicinska sestra - dolžnosti, odgovornost, pravice : zbornik predavanj, Podčetrtek, 15. in 16. april 2011 / [urednica Irena Katja Škoda Goričan]. - V Ljubljani : Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, 2011

ISBN 978-961-92613-4-7

616.15-083(082)
COBISS.SI-ID 255447296

slika
222.
HEWITT, Sally
        Moje telo / Sally Hewitt in Angela Royston ; naloge Tracey E. Dils ; [ilustracije Mike Byrne in Chris Davidson ; izbor slikovnega gradiva Claudia Tate ; prevod Kaja Šivic]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: My body
ISBN 978-961-249-122-2

611/612(02.053.2)
373.2.016
COBISS.SI-ID 255413760

slika
223.
INFEKTOLOŠKI simpozij (2011 ; Ljubljana)
        Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji: ali znamo odgovoriti? ; Nalezljive izpuščajne bolezni / Infektološki simpozij 2011, april 2011 ; [organizatorji] Sekcija za protimikrobno zdravljenje, SZD [in] Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni Klinični center Ljubljana [in] Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF Univerze v Ljubljani ; [uredniki Bojana Beović, Franc Strle, Janez Tomažič]. - Ljubljana : Sekcija za protimikrobno zdravljenje, SZD, 2011

ISBN 978-961-6456-60-9

616.9(082)
615.33.015.8(082)
COBISS.SI-ID 255411968

slika
224.
IZOBRAŽEVALNI dan programa ZORA (2 ; 2011 ; Predoslje)
        Zbornik / 2. izobraževalni dan programa ZORA, Brdo pri Kranju, 8. april 2011 ; [organizator] Onkološki inštitut Ljubljana [in] Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije ; uredniški odbor Urška Ivanuš ... et al.]. - Ljubljana : Onkološki inštitut, 2011

ISBN 978-961-6071-65-9

618.146-006-072(082)
COBISS.SI-ID 255468544

slika
225.
KAŽINIĆ Kreho, Lejla
        Prehrana 21. stoletja za ženske : s hrano preprečite najpogostejše bolezni in težave od najstniških let do menopavze / Lejla Kažinić Kreho ; prevedla Petra Novak ; [fotografije IStock in arhiv Profila, fotografije pogrinjkov in avtorice Tomislav Čuveljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Prehrana 21. stoljeća za žene
ISBN 978-961-241-521-1

613.2-055.2(035)
COBISS.SI-ID 255088128

slika
226.
KOKALJEVI dnevi (11 ; 2011 ; Kranjska Gora)
        Kronično vensko popuščanje - novi pristopi s fitoterapijo, depresija - od receptorjev do remisije, posledice pospešenega bitja srca, uporaba betablokatorjev pri srčno-žilnih boleznih, erektilna disfunkcija, upočasnjevanje biološkega staranja žil, diabetična polinevropatija : zbornik predavanj / XI. Kokaljevi dnevi, Kranjska Gora, 8. in 9. april 2011 ; urednika Zalika Klemenc-Ketiš, Marko Drešček. - Ljubljana : Zavod za razvoj družinske medicine, 2011. - (Družinska medicina ; 2011, 9. Suplement ; 1)

ISBN 978-961-6810-11-1

614.2:316.356.2(082)
616(082)
COBISS.SI-ID 255288832

slika
227.
KOŠIR, Aleš, 1982-
        Nevidni [Videoposnetek] / avtorja Aleš Košir, Mirko Simić ; režiser, direktor fotografije Mirko Simić - Simo ; avtorja glasbe Adi Smolar, Rok Terkaj - Trkaj ; snemalca Matjaž Mrak, Žiga Zorko. - Kranj : Zavod Drugo oko, 2011. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-269-418-0

616.899.6(086.82)
791.229.2(497.4)
COBISS.SI-ID 255276288

slika
228.
KRSTIČ, Nikola
        Čim več zdravja v zrelih letih : zgodbe o uspešnem sonaravnem zdravljenju : tretja knjiga / Nikola Krstič. - Mengeš : Center za medicinsko revitalizacijo pri MIC, 2011

ISBN 978-961-92339-4-8

616.72-003.8:615.32
613.292
COBISS.SI-ID 255384320

slika
229.
KVEDER, Tanja
        Krvne skupine : kažipot zdrave prehrane / Tanja Kveder ; [fotografija Manja Zore]. - Ljubljana : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-122-6

613.2:612.118(035)
COBISS.SI-ID 255511296

slika
230.
        LGBTQ slovar : slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed / urednice in urednik Špela Bibič ... [et al.]. - Ljubljana : Kulturni center Q (klub Tiffany), Društvo ŠKUC, 2011

ISBN 978-961-6751-41-4

613.885(038)
316.723-055.3(038)
COBISS.SI-ID 255105792

slika
231.
MEDNARODNI strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije (4 ; 2010 ; Zreče)
        Zdrave prehranske navade pri otroku - popotnica za življenje : zbornik predavanj / 4. mednarodni strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije, 23.-24. november 2010, Zreče ; [urednik Aleš Krulec]. - Ljubljana : Inštitut za sanitarno inženirstvo, 2010

ISBN 978-961-92846-1-2

613.22(082)
COBISS.SI-ID 255281920

slika
232.
MLAKAR, Boštjan, 1972-
        Hemoroidalna bolezen / Boštjan Mlakar. - Maribor : Zdrav splet, 2011

ISBN 978-961-93048-0-8

616.147.17-007.64
COBISS.SI-ID 255303168

slika
233.
MORRISON, Roger
        Ključni in potrdilni simptomi homeopatske materije medike / Roger Morison ; prevedel, [spremna beseda] Miloš Žužek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal. M. Žužek, 2011

Prevod dela: Desktop guide to keynotes and confirmatory symptoms
ISBN 978-961-92064-2-3

615.015.32(035)
COBISS.SI-ID 255232768

slika
234.
MOZETIČ, Tatjana
        Anatomija in fiziologija človeka. Delovni zvezek / Tanja Mozetič, Andreja Slapnik ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Peter Firbas, arhiv DZS]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-86-341-2864-2

611(075.3)(076.5)
612(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 255251968

slika
235.
        OCENA požarne odpornosti delno zaščitenih sovprežnih stropov : priročnik / [avtorji O. Vassart ... et al.]. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 2011

ISBN 978-961-6724-12-8

614.84:692.54(035)
COBISS.SI-ID 255339264

slika
236.
        ODLIČNOST v zdravstvu - odprti za nove ideje : zbornik prispevkov z recenzijo / [uredniki Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar, Suzana Majcen Dvoršak]. - [Ljubljana] : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu, 2011

200 izv.
ISBN 978-961-273-022-2

614.2:005(082)
COBISS.SI-ID 66708737

slika
237.
POLLARD, Jimmy
        Pohiti in čakaj! : spremljevalec osebe z motnjami spoznavnih sposobnosti : Huntingtonova bolezen v srednjih in kasnejših letih / Jimmy Pollard. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno vzgojo, 2011

ISBN 978-961-6523-51-6

616.851
COBISS.SI-ID 255364864

slika
238.
POSVETOVANJE Aktivno in zdravo staranje (2011 ; Ljubljana)
        Zbornik predavanj / Posvetovanje Aktivno in zdravo staranje, Ljubljana, 10. marec 2011 ; [urednika Darja Rugelj, France Sevšek]. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2011

ISBN 978-961-6808-24-8

612.67(082)
613.98(082)
COBISS.SI-ID 255090688

slika
239.
        PREPOZNAVNOST našega dela - izziv ali zahteva? : zbornik predavanj, Laško, 07. in 08. april, 2011 / [zbrala in uredila Andreja Žagar]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2011

ISBN 978-961-273-026-0

614.48(082)
COBISS.SI-ID 255465216

slika
240.
        PRIMERI dobre prakse v perioperativni zdravstveni negi : zbornik XXVII, Rogaška Slatina, Grand hotel Sava, 18. in 19. marec 2011 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2011

ISBN 978-961-92113-9-7

617-089:616-083(082)
COBISS.SI-ID 255159808

slika
241.
        PRIMERI dobre prakse v perioperativni zdravstveni negi [Elektronski vir] : zbornik XXVII, Rogaška Slatina, Grand hotel Sava, 18. in 19. marec 2011 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Bibliografija in izvleček pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6856-00-3

617-089:616-083(082)(086.034.44)
COBISS.SI-ID 255160832

slika
242.
REMEC, Manica
        Zdravje, promocija zdravja in vzgoja za zdravje / Manica Remec. - Izola : Visoka šola za zdravstvo, 2011

ISBN 978-961-91734-6-6

614(075.8)
613:37(075.8)
COBISS.SI-ID 255554560

slika
243.
RITTER, Savina A.
        Joga obraza [Videoposnetek] : trening obraznih mišic, notranjih organov in žlez / Savina A. Ritter. - Golnik : samozal. S. A. Ritter, 2011. - 1 DVD : barve, zvok

ISBN 978-961-276-107-3

613.99(086.82)
COBISS.SI-ID 255194368

slika
244.
SEMINAR za inženirje in tehnike laboratorijske medicine (2011 ; Slovenija)
        Zbornik predavanj / Seminar za inženirje in tehnike laboratorijske medicine, Izola, Jesenice, Ljubljana, Maribor, Slovenj Gradec, april, maj 2011 ; [uredili Štefka Krivec, Mojca Kozmelj]. - Ljubljana : Slovensko združenje za klinično kemijo, 2011

ISBN 978-961-92634-5-7

616-074(082)
COBISS.SI-ID 255489792

slika
245.
SERVAN-Schreiber, David
        Ozdravimo depresijo, tesnobo in stres brez zdravil in psihoanalize : 7 naravnih metod zdravljenja / David Servan-Schreiber ; [prevod Jana Lavtižar]. - 2. natis. - Kranj : Ganeš, 2011

Prevod dela: Guerir le stress, l‛anxiete et la depression sans medicaments ni psychanalyse
ISBN 978-961-200-028-8

616.895.4:615.8(035)
616.89-008.441:615.8(035)
COBISS.SI-ID 255304448

slika
246.
SIMPOZIJ zobnih bolezni in endodontije (14 ; 2011 ; Bled)
        Zbornik predavanj 14. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, Festivalna dvorana, 8. in 9. april 2011 / [organizator] Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD ; [urednik zbornika Janja Jan]. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2011

ISBN 978-961-93055-0-8

616.314(082)
COBISS.SI-ID 255510528

slika
247.
        SLOVENSKA kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) : priročnik / [avtorji Maja Klančnik Gruden ... et al.]. - (verzija 4). - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011

ISBN 978-961-273-023-9

616-083(035)
COBISS.SI-ID 255286784

slika
248.
SLOVENSKI forum o preventivi bolezni srca in žilja. Redno letno plenarno srečanje (12 ; 2011 ; Ljubljana)
        Slovenski forum za preventivo bolezni srca in žilja 2011 : zbornik prispevkov / [ob 12. rednem letnem plenarnem srečanju Slovenskega foruma o preventivi bolezni srca in žilja, Ljubljana, 19. marca 2011 ; avtorji Fras Zlatko ... [et al.] ; urednik Zlatko Fras]. - Ljubljana : Združenje kardiologov Slovenije - Slovenska hiša srca, 2011

ISBN 978-961-6786-02-7

616.1-084(082)
COBISS.SI-ID 255301888

slika
249.
SLOVENSKO zdravniško društvo. Združenje za žilne bolezni. Redno letno srečanje (2011 ; Šmarješke Toplice)
        Bolezni ven : priročnik za obravnavo bolnikov / Redno letno srečanje, Združenje za žilne bolezni, Šmarješke Toplice, 8. in 9. april 2011 ; [urednika Matija Kozak, Aleš Blinc]. - Ljubljana : Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2011

ISBN 978-961-6456-61-6

616.14(082)
COBISS.SI-ID 255469568

slika
250.
STARC, Radovan
        Zdravljenje z bioenergijo : človek in vesolje / Radovan Starc ; [ilustracije Alenka Vidrgar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sirius AP, 2011

ISBN 978-961-92188-8-4

615.85
133.2
COBISS.SI-ID 255428096

slika
251.
STONE, Gene, 1951-
        Skrivnosti ljudi, ki nikoli ne zbolijo / Gene Stone ; [prevod Romana Furlan]. - Maribor : Videotop, 2011

Prevod dela: The secrets of people who never get sick
ISBN 978-961-93029-3-4

613
COBISS.SI-ID 255089152

slika
252.
STROKOVNI seminar Pacient z astmo in KOPB v ambulanti družinske medicine (2011 ; Rogaška Slatina)
        Zbornik predavanj / Strokovni seminar Pacient z astmo in KOPB v ambulanti družinske medicine, Rogaška Slatina, 1. in 2. april 2011 ; urednik Božena Istenič. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, 2011

ISBN 978-961-273-027-7

616.248(082)
616.24-007.272(082)
COBISS.SI-ID 255473920

slika
253.
STROKOVNI seminar Zdravila v rokah reševalca (2011 ; Velenje)
        Varna uporaba zdravil v predbolnišnični nujni medicinski pomoči : zbornik predavanj / Strokovni seminar Zdravila v rokah reševalca , Velenje, 15. in 16. april 2011 ; urednik Anton Posavec. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2011

ISBN 978-961-92063-8-6

616-083.98(082)
615.03(082)
COBISS.SI-ID 255533312

slika
254.
        TIBETAN healing book : energy of the Himalaya. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-241-3

615.8(515)(035)
COBISS.SI-ID 255232512

slika
255.
TILDEN, John Henry, 1851-1940
        Temeljni vzrok bolezni : zastrupitev krvi ali toksemija / John H. Tilden ; [prevod Kristina Rihter]. - 1. natis. - Vojnik : Zavod Preporod, zavod za zdrav življenjski slog in samouresničitev, 2011

Prevod dela: Toxemia explained
ISBN 978-961-92731-2-8

616-02
COBISS.SI-ID 255126784

slika
256.
TOMŠIČ, Marija, 1956-
        Delovna terapija na nevrološkem področju : zgodnja delovnoterapevtska obravnava oseb s hemiplegijo / Marija Tomšič. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2011

ISBN 978-961-6808-25-5

616.8-009.11-031
615.851.3
COBISS.SI-ID 255124736

slika
257.
ULTRAZVOČNA šola z mednarodno udeležbo (2011 ; Ljubljana)
        Uporaba dopplerja v perinatologiji : zbornik predavanj / Ultrazvočna šola z mednarodno udeležbo, 24.-26. marec 2011, Ljubljana, Slovenija ; [urednica Barbara Šajina Stritar]. - Ljubljana : SZD, Združenje za perinatalno medicino, 2011

ISBN 978-961-6484-09-1

618.2/.3-073(082)
COBISS.SI-ID 255304192

slika
258.
YABSLEY, Charmaine
        Celovito razstrupljanje : preprosti napotki za izboljšanje zdravja in počutja / Charmaine Yabsley ; [prevod Živa Smerkolj]. - 2. natis. - Radovljica : Didakta, 2011 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: Total detox
ISBN 978-961-261-105-7

615.85(035)
641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 255313152

slika
259.
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Seminar (2011 ; Ljubljana)
        Skupnostna psihiatrična obravnava : zbornik predavanj z recenzijo / [Seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Ljubljana, 16. marec 2011] ; [organizator] Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji ; [urednika Branko Bregar, Jožica Peterka Novak]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2011

ISBN 978-961-90514-9-8

616.89(082)
COBISS.SI-ID 255172096

slika
260.
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji. Strokovni seminar (38 ; 2011 ; Maribor)
        Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, 38. strokovni seminar, Maribor, 1. april 2011 ; [urednici Miladinka Matković, Biserka Petrijevčanin]. - Ljubljana : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011

ISBN 978-961-273-025-3

316.772.4:614.253.5(082)
616-083:316.772.4(082)
COBISS.SI-ID 255370752

slika
261.
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Strokovni seminar (2011 ; Rogaška Slatina)
        Zdrav otrok in mladostnik - cilj medicinske sestre v pediatriji in najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu : zbornik predavanj / [Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pri Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije], Rogaška Slatina, 25. in 26. marec 2011 ; [urednica Andreja Ljubič]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2011

ISBN 978-961-92645-4-6

614.2:616-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 255193856

slika
262.
        ZBORNIK predavanj XXI. strokovnega seminarja z mednarodno udeležbo / [urednice Stanka Popovič ... et al.]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2011

ISBN 978-961-273-024-6

616-072.1-083(082)
COBISS.SI-ID 255366912

slika
263.
        ZDRAVSTVENA oskrba novorojenčkov na domu : zbornik prispevkov / [urednik Borut Bratanič]. - 8., dopolnjena izd. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za neonatologijo, 2011

ISBN 978-961-92938-3-6

616-053.31-083(082)
649-053.31(082)
COBISS.SI-ID 255462144

slika
264.
ZORC-Pleskovič, Ruda
        Histologija : učbenik in navodila za vaje / Ruda Zorc-Pleskovič, Danijel Petrovič, Aleksandra Milutinović-Živin. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2011

ISBN 978-961-90175-9-3

611.018(075.8)
COBISS.SI-ID 255412224


62+66/69 INŽENIRSTVO. TEHNOLOGIJA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


slika
265.
AMBROŽIČ, Vanja
        Uvod v programirljive krmilne sisteme / Vanja Ambrožič, David Nedeljković. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2011

ISBN 978-961-6371-91-9

681.527.7:004.4(075.8)
COBISS.SI-ID 255407360

slika
266.
BEISER, Rudi
        Čaji iz zelišč in sadežev : nabiranje, pripravljanje, uživanje / Rudi Beiser ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: Tee aus Kräutern und Früchten
ISBN 978-961-6582-83-4

663.95
COBISS.SI-ID 255474432

slika
267.
        COGENERATION case studies handbook : code project / [prepared by Stane Merše ... et al.]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011

ISBN 978-961-264-031-6

620.9(4)
COBISS.SI-ID 255352576

slika
268.
DNEVI energetikov (13 ; 2011 ; Portorož)
        Dajmo prednost energetski učinkovitosti! : zbornik / 13. Dnevi energetikov, [Portorož, 11. in 12. april 2011] ; [organizator Finance ; uredniki zbornika Barbara Petelin Visočnik, Stane Merše]. - Ljubljana : Časnik Finance, 2011

ISBN 978-961-6541-35-0

620.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 255557376

slika
269.
GREGL, Dominik
        Nameravam postati pilot jadralnega letala / [avtor Dominik Gregl ; risbe Miran Čobal, Tadej Gregl, Igor Zrinski ; fotografije Tadej Gregl ... et al.]. - Ljubljana : samozal. D. Gregl, 2011

ISBN 978-961-276-118-9

629.734.33
797.551
COBISS.SI-ID 255414016

slika
270.
GRUDEN, Dušan
        Varovanje okolja v avtomobilski industriji / Dušan Gruden ; [prevedla Katja in Peter Berden]. - 1. natis. - Mengeš : Izolit, 2011

Prevod dela: Umweltshutz in der Automobilindustrie
ISBN 978-961-6625-46-3

629.33:502
502.17:629.33
COBISS.SI-ID 255109120

slika
271.
HROVATIN, Nevenka
        Reforme elektrogospodarstva v EU in Sloveniji / Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2011

ISBN 978-961-240-209-9

621.31:332.021.8(497.4:4)
COBISS.SI-ID 255410176

slika
272.
KONFERENCA Beton v arhitekturi (2011 ; Lipica)
        Zbornik referatov / Konferenca Beton v arhitekturi, Lipica, april 2011 ; [organizator] Združenje za beton Slovenije - ZBS. - Ljubljana : ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2011

ISBN 978-961-91538-7-1

691.32:72(082)
COBISS.SI-ID 255470848

slika
273.
        LABORATORIJSKE vaje iz OE II : študijsko leto 2010/2011 / Iztok Humar ... [et al.] ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2011

ISBN 978-961-243-176-1 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 255330304

slika
274.
LAVRIČ, Henrik
        Močnostna elektronika : laboratorijske vaje : študijsko leto 2010/2011 / Henrik Lavrič, Rastko Fišer ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 4. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2011

ISBN 978-961-243-174-7 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.314:621.382(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 255412736

slika
275.
MAKUC, Danilo
        Električni stroji : laboratorijske vaje : študijsko leto 2010/2011 / Danilo Makuc ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2011

ISBN 978-961-243-175-4 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.313/.314(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 255227136

slika
276.
MEDNARODNA konferenca daljinske energetike (2011 ; Portorož)
        Zbornik prispevkov = Proceedings / Mednarodna konferenca daljinske energetike 2011 Slovenskega društva za daljinsko energetiko = International Conference on District Energy 2010, Portorož, 20.-22. marec 2011 ; [organizator Slovensko društvo za daljinsko energetiko (SDDE) ; urednik Boštjan Bibič]. - Ljubljana : Slovensko društvo za daljinsko energetiko, 2011 ([Ljubljana] : Abo grafika)

ISBN 978-961-92367-3-4

620.9:338.465(082)
COBISS.SI-ID 255198976

slika
277.
MEDVED, Drago
        Vinske bravure : o podobi vina ter njegovih snovnih in duhovnih poteh skozi našo zavest / Drago Medved. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-530-3

663.2:316
930.85:663.2
COBISS.SI-ID 255465728

slika
278.
        POGOJI za izvajanje del pod napetostjo : delovni postopki na nizki napetosti : PID - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 2. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Uvjeti za izvođenje radova pod naponom
ISBN 978-961-92222-4-9

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255492096

slika
279.
        POGOJI za izvajanje del pod napetostjo : delovni postopki na nizki napetosti za distribucijo : PID - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Uvjeti za izvođenje radova pod naponom
ISBN 978-961-92222-6-3

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255560960

slika
280.
PREMRL, Božidar
        Briški teri : zgodbe cerkva in zvonikov v Brdih / Božidar Premrl ; [prevodi povzetka Saša Quinzi, Arven Šakti Kralj Szomi, Wolfgang Zitta ; uvodna beseda Aleksander Peršolja ; fotografije Božidar Premrl ... et al.]. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2011

ISBN 978-961-6685-21-4

692.447(497.473)
726(497.473)
COBISS.SI-ID 255385856

slika
281.
        SPLOŠNI pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti : SPID - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 2. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Opći uvijeti za izvođenje radova pod naponom na niskom naponu
ISBN 978-961-92222-3-2

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255491840

slika
282.
        SPLOŠNI pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti za distribucijo : SPID - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Opći uvijeti za izvođenje radova pod naponom na niskom naponu za distribuciju
ISBN 978-961-92222-7-0

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255561472

slika
283.
STEELE, Philip, 1948-
        Vlaki : legendarna potovanja / Philip Steele ; [ilustrirala Sebastian Quigley, Nicholas Forder ; prevedla Urška Kaloper, Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Legendary journeys - trains
ISBN 978-961-01-1684-4

629.4(091)(02.053.2)
656.2(091)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255408896

slika
284.
STROKOVNO posvetovanje rudarjev in geotehnologov ob 42. Skoku čez kožo (2011 ; Ljubljana)
        Zbornik Strokovnega posvetovanja rudarjev in geotehnologov ob 42. Skoku čez kožo, Ljubljana, 01. april 2011 / urednik Jože Kortnik. - Ljubljana : Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT, 2011

ISBN 978-961-91096-4-9

622(082)
COBISS.SI-ID 255303936

slika
285.
        TEHNIČNI opis opreme in orodja za delo pod napetostjo na nizki napetosti za distribucijo : TOOO - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Tehnički opis alata za rad pod naponom na niskom naponu za distribuciju
ISBN 978-961-92222-8-7

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255561728

slika
286.
        TEHNIČNI opis orodja za delo pod napetostjo na nizki napetosti : TOOO - NN / [prevod Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin ; priredba Viktor Lovrenčič]. - 2. izd. - Ljubljana : C & G, 2011 (Ljubljana : Celzija)

Prevod dela: Tehnički opis alata za rad pod naponom na niskom naponu
ISBN 978-961-92222-5-6

621.31:614.825(035)
613.647(035)
COBISS.SI-ID 255492352


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVO


slika
287.
DRŽAVNI čebelarski posvet (34 ; 2011 ; Celje)
        Čebelarski zbornik, Celje, 2011 : [zbornik XXXIV. državnega čebelarskega posveta] / [zbral in uredil Vladimir Auguštin ; fotografije Franci Šivic ... et al.]. - Brdo pri Lukovici : Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2011

ISBN 978-961-6516-38-9

638.1:631.147(082)
638.15(082)
COBISS.SI-ID 255099904

slika
288.
        GOSPODARJENJE z gozdom za lastnike gozdov / [avtorji Mirko Medved ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011

ISBN 978-961-203-396-5

630(035)
COBISS.SI-ID 255198464

slika
289.
GOZDARSKI študijski dnevi (28 ; 2011 ; Ljubljana)
        Odzivi gozdne tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja : zbornik razširjenih izvlečkov / XXVIII. gozdarski študijski dnevi, Ljubljana, 13. in 14. april 2011 ; [glavni urednik Janez Krč ; fotografije Matevž Mihelič, Jurij Marenče, Boštjan Košir]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2011

ISBN 978-961-6020-59-6

630*3(082)
630*4(082)
COBISS.SI-ID 255446272

slika
290.
GROSSER, Wolfgang
        Zeliščni vrt / [besedilo Wolfgang Grosser ; prevod Ana Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Kräutergarten
ISBN 978-961-02-0262-2

635.7(035)
COBISS.SI-ID 255188992

slika
291.
HIMMELHUBER, Peter
        Sadovnjak / [besedilo Peter Himmelhuber ; prevod Aleksandra Maček in Katja Kladnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Obstgarten
ISBN 978-961-02-0260-8

634.1/.7(035)
COBISS.SI-ID 255189248

slika
292.
KIRSCHNER, Max
        Vrt na balkonu in terasi / [besedilo Max Kirschner, Peter Himmelhuber ; prevod Urška Godler]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Balkon- und Terassengarten
ISBN 978-961-02-0263-9

635.921(035)
COBISS.SI-ID 255189504

slika
293.
KOTAR, Marijan
        Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah / Marijan Kotar. - Ponatis. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije : Zavod za gozdove Slovenije, 2011. - 500 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 472-489
ISBN 978-961-6142-12-0 (Zveza gozdarskih društev Slovenije) ISBN 978-961-90653-9-6 (Zavod za gozdove Slovenije)

630*228(035)
630*56(035)
COBISS.SI-ID 255295232

slika
294.
        PREPOZNAVANJE znakov prisotnosti in plenjenja večjih zveri / Rok Černe ... [et al.] ; [urednik Rok Černe]. - Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije, 2011

ISBN 978-961-6605-11-3

639.111.7.058(035)
COBISS.SI-ID 255467008

slika
295.
PUŠENJAK, Miša
        Vodnik po vrtu / [[besedilo in] fotografije] Miša Pušenjak. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011

ISBN 978-961-203-395-8

635(035)
COBISS.SI-ID 255442944

slika
296.
        SADNI izbor za Slovenijo 2010 / Boštjan Godec ... [et al.] ; [fotografije v knjigi so prispevali Boštjan Godec ... et al.]. - Ljubljana : Orbis, 2011

ISBN 978-961-6372-71-8

634.1/.7(497.4)
631.526.3:634.1/.7(497.4)
COBISS.SI-ID 255490560

slika
297.
ŠTAMPAR, Franci
        Rez sadnih rastlin : gojenje sadnih rastlin v domačem vrtu in intenzivnih nasadih / Franci Štampar ; [fotografije Franci Štampar, Robert Veberič ; skice Dragutin Plasajec, Valentina Schmitzer]. - 4., dopolnjena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011

Bibliografija: str. 134-135
ISBN 978-961-203-361-3

631.542:634.1/.7(035)
COBISS.SI-ID 255369728

slika
298.
VOIT, Helga
        Zelenjavni vrt / [besedilo Helga Voit, Peter Himmelhuber ; prevod Manja Šturm Dolinšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - (Zbirka priročnikov Moj sanjski vrt)

Prevod dela: Gemüsegarten
ISBN 978-961-02-0261-5

635(035)
COBISS.SI-ID 255188736

slika
299.
WOLFF, Hans Günter
        Naši psi - zdravi s pomočjo homeopatije / Hans Günter Wolff ; [prevod Nataša Bauman, Anja Furlan]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: Unsere Hunde - Gesund durch Homöopathie
ISBN 978-961-6837-30-9

636.7.09:615.015.32
COBISS.SI-ID 255489024


64 GOSPODINJSTVO


slika
300.
BOLČINA, Toni
        Stara domača kuhinja / Toni Bolčina ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - (Male mojstrovine)

ISBN 978-961-6812-27-6

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 255140608

slika
301.
DEREANI, Mateja Tea
        Matejina veganska kuhinja 1 : kako okusno in zdravo skuhati in speči brez mesa, mleka, jajc, rafiniranih maščob, razhudnikov in sladkorja / [Mateja Tea Dereani ; pesmi Jaka Košir ; fotografija Matjaž Prešeren, Boško Stamenov]. - 2. natis. - Ljubljana : Dereani, 2011

ISBN 978-961-93034-0-5

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 255121408

slika
302.
        DOMAČE jedi / [fotografije Cveto Sonc]. - 2. natis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011

ISBN 978-961-203-397-2

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 255528704

slika
303.
HADŽI-Zarić, Gligorije
        Vojvodinska kuharica / Gligorije Hadži-Zarić ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2011. - (Male mojstrovine)

ISBN 978-961-6812-29-0

641.56(497.113)(083.12)
COBISS.SI-ID 255555072

slika
304.
        JEDI na žlico / [zbral in uredil Svetozar Pance]. - Grosuplje : Padre, 2011. - (Kuhinja moje babice ; št. 10)

ISBN 978-961-92564-9-7

641.81(083.12)
COBISS.SI-ID 255193088

slika
305.
        KUHARICA slovenskih Bosank : Zemzemov izbor receptov iz tradicionalne bosanske kuhinje / [uredile Sadika Grabus ... [et al.] ; foto Arsen Ferizović]. - Ljubljana : Žensko združenje Zemzem, 2011

ISBN 978-961-269-428-9

641.56(497.6)(083.12)
COBISS.SI-ID 255490816

slika
306.
        LAHKA kuhinja / [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Več kot 100 okusnih novih receptov)

Prevod dela: Low Fat
ISBN 978-961-00-1168-2

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 255475712

slika
307.
        MAFINI in tortice / [prevedla Nina Medved]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Več kot 100 okusnih novih receptov)

Prevod dela: Cupcakes & muffins
ISBN 978-961-00-1169-9

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 255476224

slika
308.
        MESNE jedi / [fotografije Kochen und Küche, Marjan Dobovšek, Cveto Sonc ; prevodi Slavica Dolinar]. - Ljubljana : Dedal, 2011. - (Dober tek : recepti)

ISBN 978-961-6612-28-9

641.55:637.5(083.12)
COBISS.SI-ID 255218944

slika
309.
        MESNE jedi / [fotografije Kochen und Küche, Marjan Dobovšek, Cveto Sonc ; prevodi Slavica Dolinar]. - Ljubljana : Dedal, 2011. - (Posebna izdaja revije Dober tek, ISSN 1581-9299)

ISBN 978-961-6612-27-2

641.55:637.5(083.12)
COBISS.SI-ID 255137536

slika
310.
SEVČNIKAR, Stane
        Biodieta : recepti : prvi dodatek h knjigi Zdrava sol / [avtor Stane Sevčnikar ; fotografije Shutterstock]. - Šentjanž pri Dravogradu : Salesalute Slovenija, 2011

ISBN 978-961-91568-1-0

641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 255450368

slika
311.
        SOLATE / [prevedla Anja Lipavic Oštir]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Več kot 100 okusnih novih receptov)

Prevod dela: Salate
ISBN 978-961-00-1167-5

641.83(083.12)
COBISS.SI-ID 255475200

slika
312.
TRIFKOVIĆ, Olgica
        Pecivo z orehi / [avtorji Olgica Trifković, Zorana Borozan ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2011. - (Naše najlepše ; št. 29)

ISBN 978-961-6812-28-3

641.85:634.51(083.12)
COBISS.SI-ID 255310336

slika
313.
VANN, Lizzie
        Zdrava kuhinja za dojenčke in malčke : [preprosti recepti za pripravo jedi iz naravnih sestavin] / Lizzie Vann ; fotografije Simon Brown ; [prevedla Nada Pantić Starič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Organic baby & toddler cookbook
ISBN 978-86-11-16395-6

613.22(035)
641.56-053.2(083.12)
COBISS.SI-ID 255200256

slika
314.
WRIEDT, Kerstin
        14-dnevna dieta z malo maščob : lahko in okusno / Kerstin Wriedt ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2011. - (Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Low fat 14-Täge Diät
ISBN 978-961-6754-34-7 (Pisanica)

641.56-046.22(083.12)
COBISS.SI-ID 255307776

slika
315.
        ZDRAVA kuhinja / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Več kot 100 okusnih novih receptov)

Prevod dela: Fitnessküche
ISBN 978-961-00-1170-5

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 255475456

slika
316.
        ZLATA knjiga sladic / [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: The golden book of desserts
ISBN 978-961-01-1735-3

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 255446528

slika
317.
ŽEROVEC, Marjeta
        Hotelsko gospodinjstvo / Marjeta Žerovec, Barbara Polak Tomšič, Srečko Koklič. - Ljubljana : Turistično gostinska zbornica pri Gospodarska zbornica Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Present)

ISBN 978-961-6666-51-0

640.4(035)
338.48(035)
COBISS.SI-ID 255527424


654/656 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. PROMET


slika
318.
INTERNATIONAL Symposium on Electronics in Traffic (19 ; 2011 ; Ljubljana)
        ITS - connecting transport : proceedings / 19th International Symposium on Electronics in Traffic [being] ISEP 2011, March 28, 2011, Ljubljana, Slovenia ; [editors Mario Anžek ... et al.]. - Ljubljana : Electrotechnical Association of Slovenia, 2011

ISBN 978-961-6187-49-7

656:004.8(082)
656:621.38(082)
COBISS.SI-ID 255384832

slika
319.
KORŠIČ, Igor
        Televizija in kakovost : (kako ju razvijati) / Igor Koršič. - Novo mesto : Goga, 2011. - (Zbirka Anagoga)

ISBN 978-961-277-008-2

654.197
COBISS.SI-ID 255437568

slika
320.
PRAŠNIKAR, Dušan, 1977-
        Koncept urejanja prometa v Kamniški Bistrici / [avtorji Dušan Prašnikar,Matej Ogrin in Matjaž Dovečar]. - 1. izd. - Ljubljana : CIPRA Slovenija, 2010

ISBN 978-961-90906-5-7

656(497.4Kamniška Bistrica)
COBISS.SI-ID 255262208

slika
321.
STROKOVNO posvetovanje Projekti za nove naložbe v prometno infrastrukturo - stanje pripravljenosti novih projektov in ocena možnosti pričetka gradnje (2011 ; Gornja Radgona)
        Projekti za nove naložbe v prometno infrastrukturo : stanje pripravljenosti novih projektov in ocena možnosti pričetka gradnje : zbornik referatov posvetovanja / [Strokovno posvetovanje Projekti za nove naložbe v prometno infrastrukturo - stanje pripravljenosti novih projektov in ocena možnosti pričetka gradnje], Gornja Radgona, 29. marec 2011 ; [organizirali] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [in] Društvo za ceste SV Slovenije in Društvo za ceste Ljubljana. - Ljubljana : DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori)

ISBN 978-961-6527-22-4

336.767:656(082)
COBISS.SI-ID 255319552

slika
322.
        VARNOST cestnega prometa / [avtorji Ljubo Bavcon ... et al.] ; urednik Dragan Petrovec ; [imensko in stvarno kazalo Bogomil Brvar]. - Ljubljana : Inštitut za krimonologijo pri Pravni fakulteti, 2011

ISBN 978-961-6503-18-1

656.1
COBISS.SI-ID 255148032


657/659 KNJIGOVODSTVO. POSLOVANJE. OGLAŠEVANJE


slika
323.
KOŽELJ, Stanko
        Računovodski in finančni vidiki poslovanja podjetja / Stanko Koželj, Tatjana Dolinšek. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. - (Zbirka Učbeniki FKPV)

ISBN 978-961-6825-22-1

657(075.8)
658.14/.17(075.8)
COBISS.SI-ID 255116544

slika
324.
RAVNIK, Marija
        Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva / Marija Ravnik. - 1. ponatis. - Brezovica pri Ljubljani : Inštitut za računovodstvo, 2011

ISBN 978-961-92038-2-8

657.32(035)
COBISS.SI-ID 255389952

slika
325.
VUKOVIČ, Goran
        Obvladovanje nabave / Goran Vukovič, Bruno Završnik. - 2. izd., 2. natis. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. - (Zbirka Učbeniki VKŠ. Magistrski študij)

ISBN 978-961-6603-38-6

658.7(075.8)
COBISS.SI-ID 255560704


7 UMETNOST


slika
326.
HESKETT, John
        Oblikovanje : zelo kratek uvod / John Heskett ; [prevedla Nataša Velikonja]. - V Ljubljani : Krtina, 2011. - (Knjižna zbirka Kratka ; 14)

Prevod dela: Design
ISBN 978-961-260-041-9

7.05
COBISS.SI-ID 255251456

slika
327.
        KOLAČKI za pevce [Glasbeni tisk] / [gradivo izbrala in uredila Mihela Jagodic]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011

ISMN 979-0-709010-25-7

784.1
COBISS.SI-ID 255502848

slika
328.
MOČNIK, Janez, 1936-
        Otroške pesmi na stihe Tončke Perčič [Glasbeni tisk] : za visoke glasove s klavirsko spremljavo / Janez Močnik. - 1. natis. - Tržič : Astrum, 2010. - (Zborovska glasba ; št. 7)

ISMN 979-0-709029-32-7 AS 1.097/01

784.087.681:780.616.433
780.8:780.616.433
COBISS.SI-ID 255461120

slika
329.
POKORNY, Robert
        Cords for guitar [Glasbeni tisk] / Robert Pokorny. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISMN 979-0-9009018-7-3

781.22:780.614.131(075)
780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 255111936

slika
330.
POKORNY, Robert
        Cords for piano [Glasbeni tisk] / Robert Pokorny. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISMN 979-0-9009018-8-0

781.22:780.616.433(075)
780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 255112192


71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURA


slika
331.
        GRAD Sevnica / [urednik Oskar Zoran Zelič]. - 1. izd. - Sevnica : Društvo Trg, 2011

ISBN 978-961-269-422-7

728.81(497.4Sevnica)(082)
COBISS.SI-ID 255440896

slika
332.
ZADNIKAR, Marijan
        Guida all‛abbazia di Stična / Marijan Zadnikar ; [traduzione dallo sloveno di Alojzij Premrl ; foto Branko Petauer]. - 2a ed. - Stična : Cistercijanska opatija, 2011

ISBN 978-961-6725-07-1

726:27-789.25-523.6(497.4Stična)(036)
COBISS.SI-ID 255439616

slika
333.
ZADNIKAR, Marijan
        Das Kloster Stična : kunsthistorischer Führer / Marijan Zadnikar ; [Übersetzung Mirjam und Herman Behek ; Photographien Branko Petauer]. - 2. Aufl. - Stična : Cistercijanska opatija, 2011

ISBN 978-961-6725-06-4

726:27-789.25-523.6(497.4Stična)(036)
COBISS.SI-ID 255438848

slika
334.
ZADNIKAR, Marijan
        Opatija Stična : vodič po stičkom samostanu / Marijan Zadnikar ; [prijevod sa slovenskog Goran Vujasinović i Claudio Graciani ; fotografije Branko Petauer]. - 2. prošireno izd. - Stična : Cistercijanska opatija, 2011

ISBN 978-961-6725-05-7

726:27-789.25-523.6(497.4Stična)(036)
COBISS.SI-ID 255438080


73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJA


slika
335.
BORČIĆ, Bogdan
        Najdene stvari : razstava slik in grafik, Galerija Murska Sobota, 14. 4. - 18. 5. 2011 / Bogdan Borčič ; [spremna beseda Robert Inhof ; fotografije Tomo Jeseničnik]. - Murska Sobota : Galerija, 2011 ([s. l.] : Dadotisk)

150 izv.

75.071(497.4):929Borčič B.(083.824)
COBISS.SI-ID 66679553

slika
336.
CIUHA, Jože
        Jože Ciuha : antološka izložba slika 1970-2009, akril na pleksi staklu, akril na platnu 1980-2010 = anthology exhibition of paintings 1970-2009, acrylic on plexi glass, acrylicon canvas 1980-2010 : Zagreb, 1. April - 21. April 2011, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika / [avtor predgovora Tonko Maroević ; fotografija Peter Ciuha ... [et al.] ; prijevod Radojka Krce]. - Ljubljana : Ustanova Fundacija Jože Ciuha, 2011

ISBN 978-961-90463-0-2

75(497.4):929Ciuha J.
COBISS.SI-ID 255181824

slika
337.
ČATER, Matjaž
        Jutra moje dežele : [fotografska razstava, galerija Magistrat, Mestna hiša Ptuj, Ptuj, od 7. aprila do 7. maja 2011] / Matjaž Čater ; [besedilo Marlen Premšak in Marta Timer]. - Ptuj : Mestna občina, 2011 ([s. l.] : Grafis)

150 izv.
ISBN 978-961-6791-08-3

77.04(497.4):929Čater M.(083.827)
COBISS.SI-ID 66780417

slika
338.
FLUSSER, Vilém, 1920-1991
        K filozofiji fotografije / Vilem Flusser ; [prevod Anja Naglič ; spremna beseda Jan Babnik]. - Ljubljana : ZSKZ : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010

Prevod dela: Für eine Philosophie der Fotografie
ISBN 978-961-93053-0-0 (ZSKZ)

7.01:77
COBISS.SI-ID 255445248

slika
339.
FORBICI, Jernej
        In my place : [paintings = quadri = slike : & objects = oggetti = objekti : 2001-2011 / Jernej Forbici ; texts, testi di, besedila Antonio Arevalo ... [et al.] ; [translations, traduzioni, prevodi Mateja Lapuh, Sandra Požun, Andreja Retelj ; photo, foto, foto Črtomir Goznik ... et al.]. - Ptuj : Art Stays, 2011 (Slovenj Gradec : Severin tisk)

Naslov na ovoju. - Besedilo vzporedno v slov. in angl. in ital. prevodu. - 800 izv.
ISBN 978-961-91668-1-9

75.071(497.4):929Forbici J.
COBISS.SI-ID 66723841

slika
340.
GORENEC, Bojan
        Vizualni birokrati : trojna ločitev podobe, težavna ločitev podobe, večkratna izključitev podobe : najlepša slika, lepša slika, lepa slika (brez naslova) : [Umetnostna galerija Maribor, 25. september - 14. november 2010] / Gorenec, Kariž, Ožbolt ; [uredila Breda Kolar Sluga ; besedila Petja Grafenauer, Alen Ožbolt, Tomislav Vignjevič ; prevod Ksenija Vidic ; fotografija Bojan Salaj] = Visual bureaucrats : a triple divorce of the image, a troubled divorce of the image, a multiple exclusion of the image : the most beautiful painting, the more beautiful painting, the beautiful painting (no title) : [Maribor Art Gallery, 25 September - 14 November 2010] / Gorenec, Kariž, Ožbolt ; [editor Breda Kolar Sluga ; text Petja Grafenauer, Alen Ožbolt, Tomislav Vignjevič ; translation Ksenija Vidic ; photography Bojan Salaj]. - Maribor : Umetnostna galerija, 2011

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod
ISBN 978-961-6489-17-1

73/76(497.41)(083.824)
COBISS.SI-ID 66777089

slika
341.
GOVEKAR, Nataša
        Božja Mati Marija v umetnosti patra Marka Ivana Rupnika in Ateljeja Centra Aletti / [Nataša Govekar ; fotografije arhiv Centra Aletti]. - Koper : Ognjišče, 2011

ISBN 978-961-263-064-5

75.046.3:27-312.47
738.5(100):929Rupnik M.
COBISS.SI-ID 255474944

slika
342.
JAKOPIČ-Kunaver, Marta
        Cvetoče mesto = The blooming town : monografija / Marta Jakopič Kunaver ; uredil Andrej Doblehar ; [prevod tekstov Cvetka Kham, prevod pesmi Irena Zorko Novak]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Družina, 2011

ISBN 978-961-222-835-4

73/76(497.4):929Jakopič Kunaver M.
COBISS.SI-ID 255417088

slika
343.
        JOŽE Tisnikar : 1998-2008 : ob desetletnici umetnikove smrti : simpozij, 26. 09. 2008 / [besedila Milček Komelj ... [et al.] ; fotografije Lado Jakša ... [et al.] ; urednika Marko Košan, Milena Zlatar]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2011

ISBN 978-961-6827-03-4

75(497.4):929Tisnikar J.
COBISS.SI-ID 255171584

slika
344.
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Bojan Kovačič : grafika, risba = prints, drawings / [avtor, prevod] Andrej Smrekar ; [Kristina Preininger Kovačičevo pedagoško poslanstvo ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj ; ilustracije v besedilu Janez Bernik ... et al.]. - Šmarje-Sap : Buča ; Ljubljana : Narodna galerija, 2011

ISBN 978-961-6704-21-2 (Buča)

74/76(497.4):929Kovačič B.
COBISS.SI-ID 255292672

slika
345.
STRAŽAR Kiyohara, Jože
        Jože Stražar Kiyohara : kipar in slikar : bronze statues and acrylic on paper (indoor space) / [teksti Jože Stražar Kiyohara, Anamarija Stibilj Šajn ; fotografije Jože Stražar Kiyohara]. - Ljubljana : Slovenska izseljenska matica, 2011

ISBN 978-961-90005-6-4

730(485):929Stražar J.
730(497.4):929Stražar J.
COBISS.SI-ID 255152896

slika
346.
TUTTA, Klavdij
        Klavdij Tutta : slike, objekti in keramika : 2008-2011 / [tekst Damir Globočnik, Anamarija Stibilj Šajn ; prevod v angleški jezik Sonja Škvarč]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2011

ISBN 978-961-6306-35-5

75(497.4):929Tutta K.
COBISS.SI-ID 255483392

slika
347.
        V čast sliki = Elogio della pittura = Homage to the painting : Emerik Bernard, Herman Gvardjančič, Jožef Muhovič, Franc Novinc, Branko Suhy / [redakcija kataloga Branko Suhy, Jožef Muhovič, Damir Globočnik ; prevodi v angleški jezik Amidas, Arven Šakti, Ivana Ostojčič, v italijanski jezik Amidas, Tonko Maroević ; fotografije Miha Benedičič, Bogdan Renko, fotoarhiv ; dokumentacija, življenjski podatki, seznam del Branko Suhy, Bogdan Renko]. - Kranj : Gorenjski muzej ; Ljubljana : Ljubljanski grad, 2011

ISBN 978-961-6478-34-2

75(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 255371264


78 GLASBA


slika
348.
DRUŠTVO slovenskih skladateljev (Ljubljana)
        Katalog edicij DSS = Catalogue of music - editions : 2011/12 / [pripravila in uredila Katarina Kraševac, Aleksij Valentinčič ; prevod Marina Horak, Andrej Rijavec, Steven Loy]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2011

ISBN 978-961-91080-4-8

781.97(497.4)"2011/2012"
COBISS.SI-ID 255360256

slika
349.
        JE dro luštno poleti [Glasbeni tisk] : zbirka slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi za citre : citre solo - standardna uglasitev / izbral in priredil Tomaž Plahutnik. - Spodnje Stranje : samozal. T. Plahutnik, 2011

ISMN 979-0-709012-27-5

780.8:780.615
COBISS.SI-ID 255353088

slika
350.
KOSEC, Primož, glasbenik
        Naš jubilej [Glasbeni tisk] : koračnica = Strassen Marsch = light march : pihalni orkester = Harmonie = Wind Band = Blaskapelle / Primož Kosec. - Maribor : Hartman, 2011. - (Zbirka Naj slovenska koračnica ; 10)

ISMN 979-0-709018-69-7 EH 01.0276.31 Hartman

78.084:785.12
COBISS.SI-ID 255561984

slika
351.
KUHAR, Janez, 1911-1997
        Izbrani otroški zbori [Glasbeni tisk] = Selected children‛s choruses / Janez Kuhar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2011. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1993)

ISMN 979-0-709036-13-4 Ed. DSS 1993

784.087.681
COBISS.SI-ID 255353600

slika
352.
MAURER, Neža
        Kaj delajo palčki pozimi? [Glasbeni tisk] : 38 pesmic Neže Maurer za male in velike / [uglasbitev Radovan Gobec ... [et al.] ; ilustratorji Saša Bogataj ... [et al.] ; fotografija Jana Jocif]. - Škofja Loka : Knjižnica Ivana Tavčarja, 2011. - (Zbirka Ustvarjalci s Škofjeloškega ; 2)

ISMN 979-0-709006-58-8

784.67(497.4)
37.015.31:78(035)
78.087.681
COBISS.SI-ID 255486464

slika
353.
MERKÙ, Pavle
        Otroške ljudske pesmi Slovencev v Italiji [Glasbeni tisk] : izdaja za večglasno petje v osnovni šoli = Canti popolari infantili degli Sloveni in Italia : elaborati a più voci per la Scuola dell‛ obbligo / Pavle Merkù ; [prevodi v italijanščino in iz italijanščine Janko Ban]. - 1. natis. - Tržič : Astrum, 2011

ISMN 979-0-709014-98-9 AS 1.087/01 Astrum

784.67(450.361=163.6)
784.4(450.361=163.6)
784.087.681
COBISS.SI-ID 255461632

slika
354.
PUCIHAR, Jaka
        Moj prijatelj klavir 2 [Glasbeni tisk] : [učbenik za učenje klavirja v 2. in/ali 3. razredu nižje glasbene šole] / Ilonka in Jaka Pucihar ; [avtor spremljav Jaka Pucihar ; ilustracije Imprimo]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2011

ISMN 979-0-9009063-3-5

780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 255176448

slika
355.
SLOVENSKI glasbeni dnevi (25 ; 2010 ; Ljubljana)
        Mitološke teme v glasbi 20. stoletja = Mythological themes in 20th century music / [25. slovenski glasbeni dnevi = 25th Slovenian Music Days], Ljubljana, Nova Gorica, Slovenija, 19.-25. III. 2010 ; [organizacija Festival Ljubljana ; uredil Primož Kuret ; prevod Neville Hall]. - Ljubljana : Festival, 2011

ISBN 978-961-93051-0-2

78(4):7.046(082)
2-264:78(4)(082)
398.3:78"19"(082)
COBISS.SI-ID 255422464

slika
356.
        SONGS and duets from Slovenija! [Glasbeni tisk] = Slovenski samospevi in dueti / [glavni urednik Dušan Bavdek]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2011. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1987)

ISMN 979-0-709036-14-1 Ed. DSS 1987

784.3(497.4)
COBISS.SI-ID 255354880

slika
357.
ULOKINA, Olga
        Nauk o glasbi 2 [Glasbeni tisk] : učbenik za 2. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah : lestvice, intervali, petje, ritem, glasbila, glasbena znanja / Olga Ulokina, Alenka Urbančič, Vildana Repše ; [ilustracije Jelka Reichman]. - Ljubljana : Glasbeni atelje Tartini, 2011 ([Kranj] : Trajanus)

ISMN 979-0-9009043-5-5

781.2(075)
784.9(075)
COBISS.SI-ID 255410688

slika
358.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 7. Delovni zvezek za glasbo v sedmem razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustrator Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Robert Fister ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 978-86-11-17214-9

78(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 255146752

slika
359.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 9. Delovni zvezek za glasbo v devetem razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustratorji Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Robert Fister ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Lahki učbeniki)

ISBN 978-86-11-17237-8

78(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 255147008


791/792 FILM. GLEDALIŠČE


slika
360.
FABRE, Jan, 1958-
        Jan Fabre : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 19. 3.-24. 4. 2011 / [besedila Lilijana Stepančič, Eric Mézil, Jan Fabre ; intervjuja Hans Ulrich Obrist, Jana Pavlič & Tomaž Toporišič ; prevodi Tamara Soban, prevod teksta Fabre v Ljubljani Lilijana Stepančič]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2011

ISBN 978-961-6587-72-3

792.9(493):929Fabre J.(083.824)
COBISS.SI-ID 255185664

slika
361.
        FILMOGRAFIJA slovenskih celovečernih filmov : 1931-2010 = Filmography of Slovenian feature films : 1931-2010 / [avtorji besedil Silvan Furlan ... [et al.] ; avtor spremne študije Zgodba o slovenskem filmu Zdenko Vrdlovec, avtorica spremne študije Oris filmske produkcije na Slovenskem Lilijana Nedič ; urednik Samo Rugelj ; prevod Igor Žužek ... et al.]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2010

ISBN 978-961-6803-19-9 (Umco)

792-21(497.4)"1931/2010"
791.62(497.4)
COBISS.SI-ID 255395072

slika
362.
FILMSKI festival Togetherness (2011 ; Domžale)
        Nenad Jovičić : zbornik III = miscellany III / Togetherness, filmski festival ; [zbral in uredil Žiga Valetič ; prevod Alkemist]. - Domžale : Muzejsko društvo = Museum Society : Občina = Municipality, 2011

ISBN 978-961-91849-5-0 (Občina Domžale)

791(082)
791.65.079(497.4Domžale)"2011"
COBISS.SI-ID 255407616

slika
363.
KRAVOS, Bogomila
        Slovensko stalno gledališče v Trstu : tradicija v medkulturni stvarnosti / Bogomila Kravos. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2011

ISBN 978-961-6218-99-3

792(450.361.11=163.6)
COBISS.SI-ID 255136000

slika
364.
KUD Vesel teater (Dolenjske Toplice) [Deset]
        10 let Veselega teatra : 2001-2011 / [uredili Andrej Hudoklin ... et al.]. - Dolenjske Toplice : KUD Vesel teater, 2011

792.077(497.4Dolenjske Toplice)"2001/2011"
COBISS.SI-ID 255112448

slika
365.
TEDEN slovenske drame (41 ; 2011 ; Kranj) [Enainštirideseti]
        41. teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj, 23. 3.-6. 4. 2011 = 41st Week of Slovenian Drama / [urednica Mirjam Drnovšček in Janez Vencelj ; besedila o predstavah Nika Arhar ; prevodi v angleščino Barbara Skubic ; fotografije Peter Uhan ... et al.]. - Kranj : Prešernovo gledališče = Prešeren Theatre, 2011 (Kranj : Žnidarič)

ISBN 978-961-92749-5-8

792.079(497.4)"2011"
COBISS.SI-ID 255317504


793/794 DRUŽABNA ZABAVA IN RAZVEDRILO. PLES. NAMIZNE IGRE


slika
366.
MILOVANOVIĆ, Branko, 1947-
        Knjiga ugank : 25 let z ugankami / Branko Milovanović ; [predgovor Štefan Markovič]. - 1. natis. - Ljubljana : Najeto pero, 2011

ISBN 978-961-269-426-5

794.5
COBISS.SI-ID 255464448

slika
367.
TODOROV, Tomo
        Vsi svetovni šahovski prvaki : od Steinitza, Fischerja, Botvinika do Ananda / Tomo Todorov. - Bled : Tomot, 2011

ISBN 978-961-269-420-3

794.1(035)
794.1(100):929
COBISS.SI-ID 255367168


796/799 ŠPORT


slika
368.
BRGLEZ, Franjo
        Kekčeva potepanja : 100 družinskih izletov čez breg in dol / [besedilo Franjo Brglez ; fotografije Franjo Brglez ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

ISBN 978-961-01-1509-0

796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 255116288

slika
369.
ELSNER, Branko, 1929-
        Nogomet : trening mladih : program dolgoročnega načrta procesa treninga mladih in program treningov / Branko Elsner. - Združen ponatis 1. in 2. dela. - V Ljubljani : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011 ([Ljubljana] : Studio Print)

ISBN 978-961-6583-17-6

796.332.015
COBISS.SI-ID 255191552

slika
370.
KAPUS, Venceslav
        Plavanje : učenje : slovenska šola plavanja za novo tisočletje : učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše / [avtor] Venceslav Kapus ; [soavtorji] Boro Štrumbelj ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - (Zbirka Voda, naša prijateljica)

ISBN 978-961-6405-15-7

37.091.3:797.2(075)
COBISS.SI-ID 255192064

slika
371.
MAHKOTA, Ante
        Sfinga : zadnja skrivnost triglavske stene / Ante Mahkota ; [fotografije Ante Mahkota ... [et al.] ; risbe Danilo Cedilnik]. - 4., delno spremenjena in dopolnjena izd. - Radovljica : Didakta, 2011

ISBN 978-961-261-214-6

796.52(100):929Mahkota A.
821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 255451392

slika
372.
MYATT, Claudia
        Gremo jadrat! : praktični priročnik za mlade / [besedilo in ilustracije Claudia Myatt ; prevod Andreja Kuzman ; slovar James Pidduck]. - Grosuplje : J.J.K., 2011

Prevod dela: Go sailing
ISBN 978-961-93039-0-0

797.14(035)
COBISS.SI-ID 255245824

slika
373.
PETDESET
        50 let moškega rokometa v Kočevju in 40 let neprekinjenega delovanja. - Kočevje : RK Grča, 2011

796.322(497.4Kočevje)(091)
061.2:796.322(497.4Kočevje)
COBISS.SI-ID 255147520

slika
374.
POGAČNIK, Vid
        Kar na Karnijce : [glavni greben Karnijskih Alp - vzhodni del] / [[besedilo in] zemljevidi] Vid Pogačnik ; [avtorja fotografij Vid Pogačnik in Jasmina Pogačnik ; spremna beseda Andrej Mašera]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2011

ISBN 978-961-6582-82-7

796.52(234.323.5)(036)
COBISS.SI-ID 255472896

slika
375.
TVD Partizan (Žirovnica) [Osemdeset]
        80 let od ustanovitve Sokolskega društva Žirovnica-Breznica / [uredila Natalija Štular]. - Žirovnica : TVD Partizan, 2011

061.2:796(497.4Žirovnica)(091)
COBISS.SI-ID 255466496


80/81 FILOLOGIJA. JEZIKOSLOVJE. JEZIKI


slika
376.
BRAČIČ, Stojan
        Textgrammatik, Textsemantik, Textstilistik : ein textlinguistisches Repetitorium / Stojan Bračič, Ulla Fix, Albrecht Greule. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011

ISBN 978-961-237-419-8

81‛42(082)
COBISS.SI-ID 255439872

slika
377.
ČEPON, Robert
        Usus II : latinščina za drugo leto učenja / Robert Čepon ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-269-2

811.124‛02(075)
COBISS.SI-ID 255225344

slika
378.
        DVO- in večjezičnost v družini : 12 spodbud za sožitje v družini = Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie : 12 Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie / [avtorji Martina Piko-Rustia ... [et al.] ; prevod Marjeta Wakounig, avtorji]. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-3-7086-0609-5

81‛246.3
COBISS.SI-ID 255193344

slika
379.
        GRADIM slovenski jezik 6. Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime, Istockphoto, fotodokumentacija Dela]. - 3. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011

ISBN 978-961-271-118-4

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 255426048

slika
380.
JALOVEC, Viljenka
        Pišem, berem, se učim : delovni zvezek za slovenski jezik : 2. razred / Viljenka Jalovec ; [ilustracije Marko Kočevar]. - Ljubljana : Lenaja, 2011-

ISBN 978-961-93033-2-0 (zv. 1)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 255163392

slika
381.
KALOH Vid, Natalia
        Ideological translations of Robert Burns‛s poetry in Russia and in the Soviet Union / Natalia Kaloh Vid. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 76)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-64-1

81‛255.4:821.111.09Burns R.=161.1
COBISS.SI-ID 66779649

slika
382.
KELLER, Andrew, 1960-
        Latinščina od besed do branja / Andrew Keller, Stephanie Russell ; prevedel in priredil David Movrin. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-. - Zv. <1-> ; 28 cm

Prevod in priredba dela: Learn to read Latin
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2011
ISBN 978-961-237-259-0 (zv. 1)

811.124‛02(075)
821.124(075)
COBISS.SI-ID 255206144

slika
383.
KELLER, Andrew, 1960-
        Latinščina od besed do branja. Vaje / Andrew Keller, Stephanie Russell ; prevedel in priredil David Movrin. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Prevod in priredba dela: Learn to read Latin. Workbook
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2011
ISBN 978-961-237-260-6 (zv. 1)

811.124‛02(076)
821.124(076)
COBISS.SI-ID 255206400

slika
384.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Doracak për komunikim = Priročnik za komunikacijo : AL - SL / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Mirsad Rakipi]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-294-9 (trda vezava) ISBN 978-961-246-295-6 (broš.)

811.18‛24=163.6(035)
COBISS.SI-ID 255110144

slika
385.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za komunikacijo = Doracak për komunikim : SL - AL / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Mirsad Rakipi]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-292-5 (trda vezava) ISBN 978-961-246-293-2 (broš.)

811.163.6‛24=18(035)
COBISS.SI-ID 255109888

slika
386.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za komunikacijo = Priračnik za komunikacija : SL - MK / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedla Amelija Grkovska]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-290-1 (trda vezava) ISBN 978-961-246-291-8 (broš.)

811.163.6‛24=163.3(035)
COBISS.SI-ID 255340288

slika
387.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za komunikacijo = Příručka pro komunikaci : SL - CZ / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Dragomir Pokorny]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-296-3 (trda vezava) ISBN 978-961-246-297-0 (broš.)

811.163.6‛24=162.3(035)
COBISS.SI-ID 255207680

slika
388.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Příručka pro komunikaci = Priročnik za sporazumevanje : CZ - SL / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel Dragomir Pokorny]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-298-7 (trda vezava) ISBN 978-961-246-299-4 (broš.)

811.162.3‛24=163.6(035)
COBISS.SI-ID 255208192

slika
389.
KRAPŠ Vodopivec, Irena
        Slovenščina : pravopis : besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce / Irena Krapš Vodopivec ; [fotografije Istockphoto, Dreamstime, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - (Čist simpl)

ISBN 978-961-209-913-8

811.163.6‛35(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 255231744

slika
390.
MOTTA, Giorgio
        Magnet 2. Učbenik za nemščino v osmem in devetem razredu osnovne šole / Giorgio Motta ; [ilustracije Monica Fucini, Anikibobo ; fotografije Olaf Stemme ... [et al.] ; prevod navodil Nataša Kopač ; slovenska priredba Andreja Retelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011

Prirejeno po: Magnet A1. Deutsch für junge Lerner ; Magnet A2. Deutsch für junge Lerner ;. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-271-106-1

811.112.2(075.2)
COBISS.SI-ID 255318272

slika
391.
NOVAK, Boris A.
        Salto immortale : študije o prevajanju poezije / Boris A. Novak. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. - (Zbirka Studia translatoria ; 3)

ISBN 978-961-254-259-7 (Založa ZRC, ZRC SAZU)

81‛255.4:82-1
821.09-1:81‛25
COBISS.SI-ID 255243520

slika
392.
PIVEC, Polona
        Ustvarjalno sporočanje : [visokošolski učbenik] / Polona Pivec. - Maribor : Doba Epis, 2011

ISBN 978-961-6818-16-2

811.163.6‛33(075.8)
COBISS.SI-ID 66763777

slika
393.
SAMMÜLLER, Sonja
        Učimo se angleško z medvedkom / Sonja Sammüller ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Mit Teddy Englisch lernen
ISBN 978-961-00-1171-2

811.111(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255508992

slika
394.
VREMŠAK-Richter, Vanda
        Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler : Vokale und Konsonanten : Lehr- und Übungsbuch / Vanda Vremšak-Richter. - Neu bearbeitete und aktualisierte 2. Aufl., Neukodifizierung 2009. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011

ISBN 978-961-237-417-4

811.112.2‛34(075.8)
COBISS.SI-ID 255358720


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJE


slika
395.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Literarne vrste in zvrsti : Stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa / avtorica Irena Avsenik Nabergoj ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011

Vsebuje tudi: Obravnava literarnih vrst in zvrsti in vzorčnega besedila / [prevod Jože Stabej]
ISBN 978-961-231-846-8

82.0-1/-9
COBISS.SI-ID 255187712

slika
396.
BOURDIEU, Pierre
        Sociologija, zgodovina, književnost / Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Carlo Ginzburg ; [prevod Varja Balžalorsky, Ignac Fock, Tomaž Jurca ; izbor in spremna beseda Neda Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011. - (Studia humanitatis)

ISBN 978-961-6798-18-1

82.0
316
930
COBISS.SI-ID 255531008

slika
397.
MORETTI, Franco, 1950-
        Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi / Franco Moretti ; [prevod, spremna beseda Jernej Habjan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011. - (Studia humanitatis)

Prevodi del: Conjectures on world literature ; More conjectures ; Graphs, maps, trees ; The end of the beginning
ISBN 978-961-6798-17-4

82.0
821.091
COBISS.SI-ID 255530496

slika
398.
NOLTZE, Holger
        Goethe na kratko / Holger Noltze ; prevedel in opremil s pojasnili za uporabo na Slovenskem Jaroslav Novak. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011

Prevod dela: Goethe für die Westentasche
ISBN 978-961-218-923-5

821.112.2.09Goethe J.W.von(031)
COBISS.SI-ID 255108096

slika
399.
PREGELJ, Sebastijan
        Ljubljana literary trail / Sebastijan Pregelj and Gašper Troha ; [translation Gregor Timothy Čeh]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-362-9

821.163.6(497.4Ljubljana).09(036)
930.85(497.4Ljubljana)(036)
COBISS.SI-ID 255409920

slika
400.
SIMPOZIJ o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove (2011 ; Ljubljana)
        Obdarovanja / Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, [Ljubljana, 13. april 2011] ; [uredili Darja Lavrenčič Vrabec ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2011

ISBN 978-961-91187-9-5

821.163.6.09Brenk K.(082)
929Brenk K.
012Brenk K.
COBISS.SI-ID 255517184

slika
401.
TOROŠ, Ana
        Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja / Ana Toroš. - Nova Gorica : Univerza, 2011

ISBN 978-961-6311-67-0

821.163.6.09-1"19"
821.131.1.09-1"19"
908(450.361.11):821
COBISS.SI-ID 255205888

slika
402.
        UMETNOST besede [Dva medija] : berilo 2 : učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / Darja Pavlič ... [et al.] ; [ilustratorji Zvonko Čoh in drugi ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Narodna galerija Ljubljana in drugi]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 335 str. : ilustr. ; 26 cm 1 optični disk (DVD) ; 12 cm

Kazalo
ISBN 978-961-01-0538-1

821.09(075.3)
821-82(075.3)
COBISS.SI-ID 255226624

slika
403.
        UMETNOST besede [Dva medija] : berilo 3 : učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku gimnazij / Darja Pavlič ... [et al.] ; [ilustratorji Zvonko Čoh in drugi ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Moderna galerija Ljubljana in drugi]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 354 str. : ilustr. ; 26 cm 1 DVD : zvok, barve ; 12 cm

Kazali
ISBN 978-961-01-0583-1

821.09(075.3)
821-82(075.3)
COBISS.SI-ID 255226880


821 SVETOVNA KNJIŽEVNOST. ANTOLOGIJE. ČITANKE


slika
404.
CONDÉ, Sekumady
        Tubab / Sekumady Condé. - Ljubljana : Mansacon, 2011

ISBN 978-961-93058-0-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249078272

slika
405.
        NA krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida ; [ilustratorji Damijan Stepančič idr.]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 196 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Bibliografija: str. 188-191. - Kazalo
ISBN 978-86-11-16461-8

821-82(075.2)
COBISS.SI-ID 255147264


821.1/.9 OSTALE KNJIŽEVNOSTI POSAMEZNIH NARODOV. KNJIŽEVNOST V ESPERANTU


slika
406.
DARVIŠ, Mahmud
        Domovina iz besed / Mahmud Darviš ; izbrala, iz arabščine in opombe napisala Mohsen Alhady in Margit P. Alhady ; [spremna beseda Margit P. Alhady]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2011. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 22)

ISBN 978-961-6758-14-7

821.411.21‛06-1
821.411.21‛06.09Darviš M.
COBISS.SI-ID 255377920

slika
407.
HAVUKAINEN, Aino
        Tine in Bine : nori izumi / Aino Havukainen in Sami Toivonen ; [prevedla Julija Potrč]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2011. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic / Vodnikova založba)

Prevod dela: Tatun ja Patun oudot kojeet
ISBN 978-961-6067-67-6

821.511.111-93-32
379.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255183104


821.11 OSTALE GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


slika
408.
PELSENEER, Reine De, 1982-
        Sponka / Reine de Pelseneer ; ilustrirala Hilde Schuurmans ; [prevedla Amanda Mlakar]. - Hoče : Skrivnost, 2011

Prevod dela: Nietje!
ISBN 978-961-6793-45-2

821.112.5(493)-93-32
COBISS.SI-ID 255539712


821.111 ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTI


slika
409.
BARTH, John
        Trgovec s tobakom / John Barth ; prevod Izar Lunaček in Julija Potrč ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Moderni klasiki ; 59)

Prevod dela: The sot-weed factor
ISBN 978-961-231-786-7

821.111(73)-312.6
821.111(73).09Barth J.
COBISS.SI-ID 255407872

slika
410.
BLADE, Adam
        Pustolovski priročnik / Adam Blade ; [ilustracije David Wyatt in Orchard Books ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2011. - (Lov na pošasti)

Prevod dela: Adventurer‛s handbook
ISBN 978-961-6834-20-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255223552

slika
411.
BRADFORD, Barbara Taylor
        Zadnja Deravenelova / Barbara Taylor Bradford ; [prevod Brigita Orel]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: Being Elizabeth
ISBN 978-961-6837-41-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-42-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255493888

slika
412.
BROWN, Joff
        Vitezi in zmaji / [besedilo Joff Brown ; ilustracije Robert Dunn, Roger Langton in Sara Silcock ; prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011

Prevod dela: Knights and dragons
ISBN 978-961-6834-21-6

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255413504

slika
413.
CARTER, Chris, 1965-
        Krvnik / Chris Carter ; [prevedel Janez Lavtižar]. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: The executioner
ISBN 978-961-00-1159-0

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 255153920

slika
414.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Gospa McGinty je mrtva / Agatha Christie ; [prevedla Brigita Vogrinec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Mrs McGinty‛s dead
ISBN 978-961-01-1594-6

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 255088384

slika
415.
COOPER, Diana
        Čarobne dogodivščine Tare in govorečega muca / Diana Cooper. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2011

Prevod dela: The magical adventures of Tara and the talking cat
ISBN 978-961-6769-21-1

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 255418624

slika
416.
COOPER, Diana
        Tara in govoreči mus se srečata z angeli in vilami / Diana Cooper. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2011

Prevod dela: Tara and the talking cat meet angels and fairies
ISBN 978-961-6769-22-8

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 255418880

slika
417.
CORTEZ, Donn
        CSI: Na kraju zločina. Morilci brez orožja : po uspešni televizijski seriji / Donn Cortez ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice)

Prevod dela: CSI: Crime scene investigation. Killing jar
ISBN 978-961-01-1621-9

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 255441408

slika
418.
CORTEZ, Donn
        CSI: Na kraju zločina. Morilci brez orožja : po uspešni televizijski seriji CBS / Donn Cortez ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: CSI: Crime scene investigation. Killing jar
ISBN 978-961-01-1613-4

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 255121664

slika
419.
DAVID, Juliet
        Božična zvezda / [besedilo Juliet David ; ilustracije Helen Prole ; prevod Silvester Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2011

Prevod dela: The Christmas star
ISBN 978-961-263-063-8

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255376384

slika
420.
DONALDSON, Julia
        Hiška, majhna kot miška / napisala Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; [prepesnil Milan Dekleva]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: A squash and squeeze
ISBN 978-961-01-1497-0

821.111-93-1
COBISS.SI-ID 255117056

slika
421.
DONALDSON, Julia
        Najprisrčnejši velikan / napisala Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; [prepesnil Milan Dekleva]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The smartest giant in town
ISBN 978-961-01-1498-7

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255117312

slika
422.
DOUGLAS, Carole Nelson
        Lahko noč, gospod Holmes / Carole Nelson Douglas ; [prevod Barbara Hvala]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: Good night, Mr. Holmes
ISBN 978-961-6837-39-2 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-40-8 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 255493632

slika
423.
DOYLE, Paddy, 1951-
        Božji odred / Paddy Doyle ; prevedel Uroš Kalčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: The God squad
ISBN 978-961-241-522-8

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 255089408

slika
424.
GIFFIN, Emily
        Nekaj modrega / Emily Giffin ; [prevedla Kristina Dečman]. - 1. izd. - Ljubljana : Koleda, 2011. - 471 str. ; 21 cm

Prevod dela: Something blue
ISBN 978-961-6737-27-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255201536

slika
425.
GIFFIN, Emily
        Nekaj sposojenega / Emily Giffin ; [prevedla Kristina Dečman]. - 1. izd. - Ljubljana : Koleda, 2011. - 479 str. ; 21 cm

Prevod dela: Something borrowed
ISBN 978-961-6737-26-5

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255201024

slika
426.
GRUEN, Sara
        Voda za slone / Sara Gruen ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Water for elephants
ISBN 978-961-241-525-9

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255308288

slika
427.
HEMINGWAY, Ernest, 1899-1961
        Starec in morje / Ernest Hemingway ; prevedel Srečko Fišer ; [ilustriral Matej Stupica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: The old man and the sea
ISBN 978-961-01-1577-9

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 255446784

slika
428.
HOSSEINI, Khaled
        Tisoč veličastnih sonc / Khaled Hosseini ; [prevedla Darja Divjak]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A thousand splendid suns
ISBN 978-961-01-1126-9

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255511040

slika
429.
KERRIN, Jessica Scott
        Martin Bridge. Naprej in navzgor! / napisala Jessica Scott Kerrin ; ilustriral Joseph Kelly ; [prevedla Anja Kokalj]. - Hoče : Skrivnost, 2011

Prevod dela: Martin Bridge. Onwards and upwards!
ISBN 978-961-6793-43-8 (trda vezava) ISBN 978-961-6793-44-5 (broš.)

821.111(71)-93-32
COBISS.SI-ID 255120384

slika
430.
KLEYPAS, Lisa
        Jesenska vročica / Lisa Kleypas ; [prevod Lidija Kreft]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: It happened one autumn
ISBN 978-961-6837-31-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-32-3 (broš.)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 255492608

slika
431.
LAURENS, Stephanie
        Vse o ljubezni / Stephanie Laurens ; [prevod Neža Kralj]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: All about love
ISBN 978-961-6837-37-8 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-38-5 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 255493376

slika
432.
LISLE, Rebecca
        Prekletstvo kastač / Rebecca Lisle ; [prevedla Maja Šturm]. - Tržič : Avrora, 2011

Prevod dela: The curse of the ravens
ISBN 978-961-6788-66-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6788-67-0 (broš.)

821.111-93-31
COBISS.SI-ID 255188224

slika
433.
LISLE, Rebecca
        Prekletstvo krokarjev / Rebecca Lisle ; [prevedla Maja Šturm]. - Tržič : Avrora, 2011

Prevod dela: The curse of the ravens
ISBN 978-961-6788-64-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6788-65-6 (broš.)

821.111-93-31
COBISS.SI-ID 255187968

slika
434.
LONDON, Julia
        Škandal na Višavju / Julia London ; [prevod Mojca Svetičič, Jana Lazar]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: Highland scandal
ISBN 978-961-6837-35-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-36-1 (broš.)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 255493120

slika
435.
MANSELL, Jill
        Bodi moja / Jill Mansell ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Rumour has it
ISBN 978-961-01-1730-8

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 255171840

slika
436.
MARIOTTE, Jeff
        CSI: Na kraju zločina. Brassovo breme : po uspešni televizijski seriji / Jeff Mariotte ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice)

Prevod dela: CSI: Crime scene investigation. Brass in pocket
ISBN 978-961-01-1620-2

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 255441152

slika
437.
MARKLUND, Liza, 1962-
        Morilca z razglednicami / Liza Marklund in James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The postcard killers
ISBN 978-961-01-1622-6

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 255161344

slika
438.
MCNAUGHT, Judith
        Kraljestvo sanj / Judith McNaught ; [prevod Alenka Perger]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: A kingdom of dreams
ISBN 978-961-6837-33-0 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-34-7 (broš.)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 255492864

slika
439.
MORRIS, Jan, 1926-
        Trst in kaj pomeni nikjer / Jan Morris ; prevod Staša Grahek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Trieste
ISBN 978-961-231-816-1

821.111-992
908(450.361.11)
COBISS.SI-ID 255223296

slika
440.
NESS, Patrick
        Hrup in kaos. Knj. 1, Na begu / Patrick Ness ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The knife of never letting go
ISBN 978-961-01-1570-0

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 255216128

slika
441.
NESS, Patrick
        Hrup in kaos. Knj. 1, Na begu / Patrick Ness ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The knife of never letting go
ISBN 978-961-01-1574-8

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 255216384

slika
442.
NILAND, D‛Arcy, 1920-1967
        Shiralee / D‛Arcy Niland ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: Shiralee
ISBN 978-961-241-524-2

821.111(94)-311.2
821.111(94).09Niland, D‛A.
COBISS.SI-ID 255308800

slika
443.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Očarljivec / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Natural born charmer
ISBN 978-961-01-1576-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255121152

slika
444.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Samo zame / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Nobody‛s baby but mine
ISBN 978-961-01-1732-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255191296

slika
445.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč / Dav Pilkey predstavlja drugi epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the attack of the talking toilets
ISBN 978-86-11-16561-5

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 255215360

slika
446.
PILKEY, Dav, 1966-
        Prigode kapitana Gatnika / Dav Pilkey predstavlja epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod in priredba dela: The adventures of captain Underpants
ISBN 978-86-11-16560-8

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 255288576

slika
447.
QUICK, Amanda
        Alkimist / Amanda Quick ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Affair
ISBN 978-961-01-1729-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255190784

slika
448.
QUICK, Amanda
        Izgubljena čast / Amanda Quick ; [prevedla Agata Tomažič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Ravished
ISBN 978-961-01-1741-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255191040

slika
449.
REMEN, Rachel Naomi
        Misli ob kuhinjski mizi : trenutki navdiha / Rachel Naomi Remen ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2011

Prevod dela: The little book of kitchen table wisdom
ISBN 978-961-6359-48-1

821.111(73)-32
613.86
COBISS.SI-ID 255119360

slika
450.
STANTON, Andy
        Gospod Gnilc in petični piškot / napisal Andy Stanton ; narisal David Tazzyman ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Gospod Gnilc)

Prevod dela: Mr Gum and the biscuit billionaire
ISBN 978-961-01-1547-2

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255288320

slika
451.
STANTON, Andy
        Gravžarije gospoda Gnilca : pripovedi iz Poprovega Gradca / napisal Andy Stanton ; narisal David Tazzyman ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Gospod Gnilc)

Prevod dela: You‛re bad mr gum!
ISBN 978-961-01-1545-8

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 255241728

slika
452.
STIEFVATER, Maggie, 1981-
        Nemir / Maggie Stiefvater ; [prevedla Radojka Manfreda Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Linger
ISBN 978-961-01-1557-1

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 255199488

slika
453.
WEISBERGER, Lauren, 1977-
        Usodna noč v hotelu / Lauren Weisberger ; [prevedla Ana Pogačar]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Last night at Chateau Marmont
ISBN 978-961-00-1160-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 255090944

slika
454.
WILLIAMS, Hank, 1923-1953
        Kozodojeve žalostinke : izbrane pesmi / Hank Williams ; prevod in spremna beseds Matej Krajnc. - Ljubljana : Kulturno-umetniško društvo LEMA, 2011

821.111(73)-1
COBISS.SI-ID 255366656

slika
455.
WILSON, Robert, 1957-
        Nepomembna smrt v Lizboni / Robert Wilson ; [prevod Peter Lamovec]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2011. - 2 zv.

Prevod dela: Small death in Lisbon
ISBN 978-961-6790-76-5 (zv. 1) ISBN 978-961-6790-88-8 (zv. 2)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 255194112

slika
456.
WODEHOUSE, Pelham Grenville, 1881-1975
        Doktorica Sally / P. G. Wodehouse ; [prevedel Oljan Repič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011

Prevod dela: Doctor Sally
ISBN 978-961-218-945-7

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 255443968

slika
457.
WOOLF, Virginia
        Flush : življenjepis / Virginia Woolf ; prevedla in spremno besedo napisala Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: Flush
ISBN 978-961-241-529-7

821.111-312.6
929Browning E.B.
COBISS.SI-ID 255443200


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


slika
458.
GIER, Kerstin
        Nespodobna ponudba / Kerstin Gier ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Ein unmoralisches Sonderangebot
ISBN 978-961-01-1740-7

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 255119104

slika
459.
GOETHE, Johann Wolfgang von
        Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani / Johann Wolfgang von Goethe ; [ilustracije Assja Turgenieff ; prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : Garbo Unique, 2011

Prevod dela: Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie
ISBN 978-961-92654-1-3

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 255278080

slika
460.
HOCHGATTERER, Paulus
        Sladkost življenja / Paulus Hochgatterer ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Die Süße des Lebens
ISBN 978-961-00-1156-9

821.112.2(436)-312.4
COBISS.SI-ID 255245056

slika
461.
KNISTER
        Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju / Knister ; ilustrirala Birgit Rieger ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Lili)

Prevod dela: Hexe Lilli und das Buch des Drachen
ISBN 978-961-01-1544-1

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 255487488

slika
462.
ROLLBERG, Charlotte
        Avanture v Travnati deželi. 2, Nepričakovan obisk / Charlotte Rollberg ; [prevedla Ana Jasmina Oseban ; ilustracije Željko Kolarič, Sanja Kolaj]. - 1. natis. - Kranj : Media film, 2011

Prevod dela: Abenteuer im Wiesenwunderland. 2, Die unerwarteten Besuch
ISBN 978-961-6712-10-1

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 255254016

slika
463.
SAFIER, David
        Slaba karma / David Safier ; [prevod Mateja Malnar]. - Maribor : Videotop, 2011

Prevod dela: Mieses Karma
ISBN 978-961-93029-5-8

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 255308032

slika
464.
SCHIRETZ, Thomas
        Trompetra : mala dinozavrinja / tekst Thomas Schiretz ; ilustracije Rupert Hörbst. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011. - (Zgodbe iz dežele vulkanov ; knj. 1)

ISBN 978-961-6819-21-3

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 255152640

slika
465.
SCHULZE, Ingo, 1962-
        Adam in Evelyn / Ingo Schulze ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Adam und Evelyn
ISBN 978-961-242-364-3

821.112.2-311.6
821.112.2.09Schulze I.
COBISS.SI-ID 255538432

slika
466.
TIMM, Uwe
        Dirkalni pujs Rudi Rilec / Uwe Timm ; ilustracije Axel Scheffler ; [prevedla Ana Grmek]. - 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Rennschwein Rudi Rüssel
ISBN 978-961-01-1477-2

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 255302400


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST


slika
467.
MAGRIS, Claudio
        Drugo morje / Claudio Magris ; prevedla in spremno besedo napisal Veronika Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Un altro mare
ISBN 978-961-241-531-0

821.131.1-311.2
821.131.1.09Magris C.
COBISS.SI-ID 255506176


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST


slika
468.
CAMUS, Albert
        Nasledstvo sonca / Albert Camus ; [fotografije Henriette Grindat ; očrt poti, [uvodna pesem] René Char ; prevod Ivan Dobnik in Nadja Dobnik ; [spremna beseda Franck Planeille]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2011. - (Knjižna zbirka Nasledstvo sonca ; knj. 1)

ISBN 978-961-6758-15-4

821.133.1-32
821.133.1.09Camus A.
913(449.2)(084.12)
COBISS.SI-ID 255422976


821.134.2/.3 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST. PORTUGALSKA KNJIŽEVNOST


slika
469.
FALCONES, Ildefonso
        Fatimina dlan / Idelfonso Falcones ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: La mano de Fátima
ISBN 978-961-01-1616-5

821.134.2-311.6
COBISS.SI-ID 255341312

slika
470.
MARTÍN Gaite, Carmen
        Spremenljiva oblačnost / Carmen Martín Gaite ; prevedla Marjeta Drobnič ; spremno besedo napisala Maja Šabec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Nubosidad variable
ISBN 978-961-241-523-5

821.134.2-311.2
821.134.2.09Martín Gaite C.
COBISS.SI-ID 255304960

slika
471.
NEUMAN, Andrés, 1977-
        Popotnik stoletja / Andrés Neuman ; [prevedla Nina Kovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: El viajero del siglo
ISBN 978-961-00-1164-4

821.134.2(82)-31
821.143.2(82).09Neuman A.
COBISS.SI-ID 255444480

slika
472.
SCHIMEL, Lawrence
        Tak kot drugi = Just like them / napisal Lawrence Schimel ; ilustriral Doug Cushman ; iz španščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011. - (Zbirka Aleph ; 144)

Prevod dela: Igual que ellos
ISBN 978-961-6789-16-5

821.134.2-93-32
COBISS.SI-ID 255506944


821.162.3/.4 ČEŠKA IN SLOVAŠKA KNJIŽEVNOST


slika
473.
LUSTIG, Arnošt, 1926-2011
        Molitev za Katarino Horovitz / Arnošt Lustig ; prevod [in spremna beseda] Nives Vidrih. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Moderni klasiki ; 62)

Prevod dela: Modli‛tba pro Kateřinu Horovitzovou
ISBN 978-961-231-833-8

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 255089664


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI


slika
474.
HUSEINOVIĆ, Kašmir
        Nenavadna knjižničarka / Kašmir Huseinović ; ilustrirala Andrea Petrlik Huseinović ; [prevod Mina Ristanc]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2011

Prevod dela: Neobična knjižničarka
ISBN 978-961-275-035-0

821.163.42-93-32
COBISS.SI-ID 255205120

slika
475.
KARIĆ, Enes
        Pesmi divjih ptic / Enes Karić ; prevod Andrej Jaklič. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Pjesme divljih ptica
ISBN 978-961-242-363-6

821.163.4(497.6)-311.6
821.163.4(497.6).09Karić E.
COBISS.SI-ID 255534080


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


slika
476.
ALEKSEJEV, Jure, 1993-
        Za pest esejev / Jure Aleksejev. - Maribor : Subkulturni azil, 2011. - (Frontier ; 052)

ISBN 978-961-6620-18-5

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 255254272

slika
477.
ARNUŠ, Danica
        Moč obeh / Danica Arnuš ; [spremna beseda Marija Šauperl ; ilustracije Nika Arnuš ; fotografije arhiv Knjižnice Lenart]. - Sveta Trojica : samozal., 2011 (Ljubljana : Salve)

500 izv.
ISBN 978-961-276-114-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66756097

slika
478.
BABAČIĆ, Esad
        Vsak otrok je lep, ko se rodi : [izbrane pesmi] / Esad Babačić ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2011. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 47)

ISBN 978-961-6644-75-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255494400

slika
479.
BASTARDA, Tamara
        Nič ni tako, kot se sprva zdi / Tamara Bastarda ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-71-3

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255497472

slika
480.
BATIČ, Romana
        Na krilih ljubezni / Romana Batič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-943-3

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255100160

slika
481.
BENČIČ, Zoran
        Psi brezčasja / Zoran Benčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - (Bralec)

ISBN 978-961-241-533-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255529984

slika
482.
BERGER, Aleš, 1946-
        Omara v kleti / Aleš Berger. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Spomini, izpovedi)

ISBN 978-961-01-1606-6

821.163.6-94
929Berger A.
COBISS.SI-ID 255432704

slika
483.
CAPUDER Grce, Neva
        Mali brat / besedilo in ilustracije Neva Capuder Grce. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-890-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255506432

slika
484.
ČEHOVIN, Aleksandra
        Strašna Martinova prigoda / Aleksandra Čehovin ; [ilustracije] Taja Sever. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2011

ISBN 978-961-6668-37-8

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255378176

slika
485.
ČERNEJ, Anica
        Hi, konjiček / Anica Černejeva ; [ilustrirala] Jelka Reichman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Zakladi otroštva)

ISBN 978-961-01-1787-2

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 255191808

slika
486.
DAJČAR, Katica
        Če te kaj teži, prijatelju povej : moje pesmi in proza / Katica Dajčar ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : samozal., 2011 (Trbovlje : Mitja Tori)

ISBN 978-961-276-112-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66727937

slika
487.
DEKLEVA, Milan
        Svoboda belega gumba / Milan Dekleva ; [spremna beseda Jani Virk]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010

ISBN 978-961-231-839-0

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255562496

slika
488.
        EDINOST, sreča, sprava --- : zbornik slavnostnih govorov ob slovenskem kulturnem prazniku v središču Slovenije : 1986-2010 : 30 let projekta Geoss / [uredil Peter Svetik ; fotografije J. Dernovšek ... et al.]. - Dopolnjena izd. - Spodnja Slivna : Društvo za razvoj in varovanje Geossa ; Litija : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2011 (Litija : ACO)

ISBN 978-961-91982-2-3

821.163.6-5"1986/2010"
331.326(497.4)(042)
COBISS.SI-ID 255341056

slika
489.
ERŽEN, Sabina, 1932-
        Samo list sem / Sabina Eržen ; [spremna beseda Marija Rejc in Ana Balantič ; fotografije Ervin Eržen]. - Cerkno : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-109-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255214080

slika
490.
FRANČIČ, Franjo
        Istrske / Franjo Frančič ; ilustracije Sandi Zalar. - Piran : Družbene dejavnosti občine, 2011

ISBN 978-961-269-423-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255442432

slika
491.
FRUMEN, Tanja
        Insomnija / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-1-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255294208

slika
492.
FRUMEN, Tanja
        Popolno življenje / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-2-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255389440

slika
493.
FRUMEN, Tanja
        Poroka z najstnico / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-3-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255389696

slika
494.
FRUMEN, Tanja
        Princesa njegovega srca / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-5-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255539200

slika
495.
FRUMEN, Tanja
        Skrivnostna prostitutka / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-4-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255393024

slika
496.
FRUMEN, Tanja
        Strupena vrtnica / Tanja Frumen. - Portorož : Murano, 2011

ISBN 978-961-93042-0-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255253760

slika
497.
GLUVIĆ, Goran
        Pri mojstru na čaju / Goran Gluvić. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011. - (Posebna izdaja revije Mentor)

ISBN 978-961-6819-20-6

821.163.6-311.2
808.1(035)
COBISS.SI-ID 255125248

slika
498.
GRABEC, Igor
        Sculptures and verses / Igor Grabec ; [translated by Alan McConnell-Duff ; photographs by Igor Grabec]. - Prevalje : Mohorjan, 2011 (Prevalje : Forma film - Rado Žaže)

Izv. stv. nasl.: Kipi in stihi. - 150 izv.
ISBN 978-961-6806-03-9

821.163.6-1
730.071:929Grabec I.
COBISS.SI-ID 66721537

slika
499.
GROZDE, Lojze
        Pesmi in proza / Lojze Grozde ; zbral in uredil, [uvod] Anton Štrukelj. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011. - (Zbirka Luč sveta ; knj. 20)

ISBN 978-961-222-836-1

821.163.6-821
COBISS.SI-ID 255412480

slika
500.
        HAIKU : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2011 / [urednik Edin Saračević ; komentar haikujev v angl. jeziku Alenka Zorman, komentar haikujev v špan. jeziku Miriam Jereb Batagelj, Pablo Juan Fajdiga in Andrés José Rot ; prevod haikujev iz francoščine in italijanščine Julijana Taseva]. - Ljubljana : Gimnazija Vič, 2011

ISBN 978-961-6738-11-8

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 255471872

slika
501.
HOČEVAR, Tone
        Rim : večen in svét, minljiv in posveten / Tone Hočevar ; [fotografije Tone Hočevar in fotodokumentacija Dela]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2011

ISBN 978-961-6570-46-6

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 255499008

slika
502.
HORVAT, Nuša, 1994-
        Rožna graščina / Nuša Horvat ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-70-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255377152

slika
503.
JALOVEC, Viljenka
        Uganke / Viljenka Jalovec ; [ilustracije] Marko Kočevar. - Ljubljana : Lenaja, 2011

ISBN 978-961-93033-1-3

821.163.6-93-193.1
COBISS.SI-ID 255163136

slika
504.
JELEN, Barbara, 1989-
        Na razpotju / Barbara Jelen. - Črna na Koroškem : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-108-0

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255195648

slika
505.
KERŠEVAN, Rudi
        Objemi svet : misli o sreči, upanju / Rudi Kerševan. - Nova Gorica : Odlična hiša, 2011

ISBN 978-961-6617-12-3

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 255175680

slika
506.
KLEMENČIČ, Kaja
        Ljubezen ali Ples / Kaja Klemenčič ; ilustracije Inja Roj. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-66-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255253504

slika
507.
KLENOVŠEK Musil, Manica
        Mala arhitekta / Manica Musil. - Nova Gorica : Melior, Založba Educa, 2011

ISBN 978-961-6753-30-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255486976

slika
508.
KLENOVŠEK Musil, Manica
        Trije mucki in zmaj / [napisala in ilustrirala] Manica Musil. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2011. - (Knjižna zbirka Planika)

ISBN 978-961-205-170-9

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255231232

slika
509.
KMETIČ, Vanesa
        Kdo sem jaz / [[besedilo in] ilustracije] Vanesa Kmetič. - 1. izd. - Radeče : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-115-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255372800

slika
510.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Teta Cilka / Tatjana Kokalj. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2011

ISBN 978-961-6576-60-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255365120

slika
511.
KOS, Stella
        Kozarček preveč / Stella Kos ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011

ISBN 978-961-6830-61-4

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255161856

slika
512.
KOZINC, Željko
        Sledi na slani / Željko Kozinc. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2011 ([s. l.] : Tiskarna Klar). - (Knjižna zbirka Križpotja. Poezija)

300 izv.
ISBN 978-961-255-031-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66676225

slika
513.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Same dobre novice : te in one pesmi različnih oblik iz raznih dni / Matej Krajnc ; [spremna beseda Lev Detela]. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-45-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255405824

slika
514.
KRAJNC, Tomaž, 1994-
        Skrivnost iz letala / Tomaž Krajnc ; ilustracije Inja Roj. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-65-2

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255253248

slika
515.
KRAMAR, Martin
        Naše poti / Martin Kramar ; [fotografije Milan Vuk]. - 1. izd. - Hotiza : Krajevna skupnost, 2011 (lendava : ARMA, Arpad Žodoš)

200 izv.

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66771713

slika
516.
LAJOVIC, Jure
        Štorčkovi. Sončni mrk / Jure Lajovic ; [ilustriral Rok Kleva Ivančič]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2011

ISBN 978-961-6766-21-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255427840

slika
517.
LOZEJ, Doris
        Govoreči bumerang / Doris Lozej ; ilustrirala Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2011

ISBN 978-961-6668-36-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255252224

slika
518.
MACUR, Mihael
        Mičkin breg / Mihael Macur - Paloški ; [uvodne besede Jože Čakš ; fotografije Mirna, Ana in Miha Macur]. - Velenje : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-100-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 255136768

slika
519.
MAJ, Nika
        V objemu tujca : roman / Nika Maj. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-44-7 (zv. 1) ISBN 978-961-6814-47-8 (zv. 2)

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 255316224

slika
520.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Gal v galeriji / Svetlana Makarovič ; [ilustracije] Kostja Gatnik ; [diapozitivi Marijan Paternoster ; opombe Anica Cevc]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Narodna galerija, 2011

ISBN 978-961-6029-15-5

821.163.6-93-1
73/76(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255473408

slika
521.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Iz zvezd v trnje, v usta, v vihar / Andrej Medved. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

ISBN 978-961-231-830-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255089920

slika
522.
MERC, Dušan
        Planet žensk / Dušan Merc ; [spremna beseda Gregor Lozar]. - Maribor : Litera, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-39-1

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 66687745

slika
523.
MERGOLE Vukovič, Sara
        Sestavljanka / Sara Mergole Vukovič ; ilustracije Inja Roj. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-63-8

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255252736

slika
524.
MILUTINOVIČ, Karmen
        Prekletstvo usode / Karmen Milutinovič ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-67-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255375616

slika
525.
MODIC, Maša
        Kaj je lepo? / Maša Modic ; ilustracije Loti Benček. - Bevke : Smar-team, 2011

ISBN 978-961-6830-62-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255162112

slika
526.
NIKOLIČ, Ana
        Dušica mala / Ana Nikolič. - Pernica : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-113-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66731009

slika
527.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Pasja grofica : Napoleonova resnična ljubezen / Bogdan Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-231-843-7

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 255202304

slika
528.
OCVIRK, Drago
        Raj --- z napako : Salomonovi otoki iz prve roke / Drago K. Ocvirk ; [fotografije Drago K. Ocvirk ... et al.]. - Ponatis. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2011. - (Zbirka Izpovedi / Agencija Baribal)

ISBN 978-961-6816-02-1

821.163.6-94
308(935)
27-764(935)
COBISS.SI-ID 255126016

slika
529.
        ODPLEŠI čez rob : zbornik srednješolske poezije in kratke proze 2011 : nagrajeni soneti na natečaju za najboljši sonet (Literarni klub L‛etažer) / [uredila Mirjam Šemrov]. - Ljubljana : Gimnazija Vič, 2011

ISBN 978-961-6738-10-1

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 255277312

slika
530.
PAJER, Majda
        Kaj ima Rdeča kapica v košari / Majda Pajer. - 2. izd. - Ljubljana : Ekslibris, 2011

ISBN 978-961-6838-18-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 255342336

slika
531.
PAJK, Manca
        Zaznamovana / Manca Pajk ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-74-4

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255498240

slika
532.
PANIĆ, Aleksandra, 1995-
        Monkey business / Aleksandra Panić ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-69-0

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255376640

slika
533.
PANIĆ, Aleksandra, 1995-
        Utrinki / Aleksandra Panić ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-68-3

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255376128

slika
534.
PAUŠIČ, Olga
        Veselo na oder : (zbirka odrskih besedil za otroške in mladinske gledališke skupine) / Olga Paušič. - Ljubljana : Ved, 2011

ISBN 978-961-6814-46-1

821.163.6-93-2
792.077-053.5
COBISS.SI-ID 255431168

slika
535.
PEJČIĆ, Katarina
        Trnova pot ljubezni / Katarina Pejčić ; ilustracije Inja Roj. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-64-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255252992

slika
536.
PEROCI, Ela
        Muca copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec ; [avtorica spremne besede Dragica Haramija ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Knjiga pred noskom)

ISBN 978-961-01-1706-3

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 255376896

slika
537.
PESNIŠKI turnir (2011 ; Celje)
        Podarjamo vam pesem : zbornik pesmi polfinala v Celju / Pesniški turnir 2011, Celje, 1. aprila 2011 ; [uredil Nino Flisar]. - Maribor : Pivec, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna)

100 izv.
ISBN 978-961-6817-40-0

821.163.6-822-1
COBISS.SI-ID 66764545

slika
538.
PESNIŠKI turnir (2011 ; Koper)
        Podarjamo vam pesem : zbornik pesmi polfinala v Kopru / Pesniški turnir 2011, Koper, 17. marca 2011 ; [uredil Nino Flisar]. - Maribor : Pivec, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna)

100 izv.
ISBN 978-961-6817-39-4

821.163.6-822-1
COBISS.SI-ID 66733057

slika
539.
PEVEC, Teja
        Vse, kar diha : dnevnik mamice na sedmi porodniški / Teja Pevec. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011

ISBN 978-961-222-833-0

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 255158016

slika
540.
PLENIČAR, Andreja
        Črna ovčka Beti [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica iz zbirke Vzgojnice za male in velike / Andreja Pleničar. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Vzgojnice za male in velike)

ISBN 978-961-93032-1-4

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 255157248

slika
541.
PLENIČAR, Andreja
        Lisička Liza in jagodna marmelada [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica iz zbirke Vzgojnice za male in velike / Andreja Pleničar. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Vzgojnice za male in velike)

ISBN 978-961-93032-2-1

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 255157760

slika
542.
PLENIČAR, Andreja
        Mravljinčka Tone in Jan [Zvočni posnetek] : zvočna pravljica iz zbirke Vzgojnice za male in velike / Andreja Pleničar. - 1. izd. - Novo mesto : Biser, 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Vzgojnice za male in velike)

ISBN 978-961-93032-0-7

821.163.6-93-32(086.76)
COBISS.SI-ID 255156736

slika
543.
POLIČ, Vasilij
        Teater, sodnija, erotika : moja XIX. / Vasilij Vasko Polič. - Ljubljana : Littera picta, 2011

ISBN 978-961-6030-76-2

821.163.6-821
34(497.4)(041)
COBISS.SI-ID 255529216

slika
544.
        PTICE sanj : knjiga, zgodba ali pesem, ki je zaznamovala moje življenje : literarni in likovni prispevki / [uredila Sabina Burkeljca]. - Domžale : Osnovna šola Rodica : Center za mlade, 2011

ISBN 978-961-90879-3-0 (Center za mlade)

821.163.6-93-82
COBISS.SI-ID 255337472

slika
545.
PUCER, Sonja
        Primabalerina / Sonja Pucer ; ilustrirala Barbara Koblar. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-944-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255093248

slika
546.
RAZLOŽNIK, Eva
        Saksofonata / Eva Razložnik ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-72-0

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255497728

slika
547.
REBULA, Alojz
        Četverorečje / Alojz Rebula. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011

ISBN 978-961-218-949-5

821.163.6(450.36)-311.6
COBISS.SI-ID 255463424

slika
548.
REJC, Vladimira
        Zdrobljene misli = Shattered thoughts / Vladimira Rejc ; risbe Klementina Golija ; prevajalka Andreja Stajnko ; [spremna beseda Tatjana Pregl Kobe]. - Ljubljana : Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2011

ISBN 978-961-93059-0-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255553280

slika
549.
RESNIK Debevc, Darja
        Ko moja duša poje / Darja Resnik Debevc ; [fotografije Darja Resnik Debevc in Mateja Debevc]. - V Kranju : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-104-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255154432

slika
550.
ROŠEVI dnevi (24 ; 2011 ; Celje)
        Moje misli so včasih večje od mene : zbornik izbranih literarnih prispevkov / XXIV. Roševi dnevi, [Celje, marec 2011] ; [izbor Vida Mokrin-Pauer, Barbara Korun, Dragica Breskvar ; ocene nagrajenih besedil David Bedrač ; likovni prispevki učenci in učenke Osnovne šole Frana Roša Celje ; uredili Dragica Breskvar, Ljudmila Conradi, Živko Beškovnik]. - Celje : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava : Zveza kulturnih društev, 2011

ISBN 978-961-6819-22-0 (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti)

821.163.6-93-82
COBISS.SI-ID 255302144

slika
551.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Ognjeni ruj : roman o družini Jakomin 1914-1917 / Ivan Sivec ; [spremna beseda Ciril Zlobec ; fotografije Muzej novejše zgodovine Ljubljana]. - Kamnik : Ico, 2011. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 1)

ISBN 978-961-6287-92-0

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 255225088

slika
552.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Zelena solza : roman o družini Jakomin 1917-1920 / Ivan Sivec ; [spremna beseda Marko Štepec ; fotografije Muzej novejše zgodovine Ljubljana]. - Kamnik : Ico, 2011. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 2)

ISBN 978-961-6287-93-7

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 255224832

slika
553.
SLAVIČ, Urška
        Odvisnica / Urška Slavič ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2011. - (Z domišljijo na potep. 2010/2011)

ISBN 978-961-6830-73-7

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 255497984

slika
554.
        SMEH brez dude / otroške anekdote zbrala Urška Šeme ; ilustrirala Evgenija Jarc. - Ljubljana : Salve, 2011

ISBN 978-961-211-576-0

821.163.6-93-36
COBISS.SI-ID 255473664

slika
555.
SMERDEL, Inja
        Odsevi življenja / Inja Smerdel. Obrisi / Damir Smerdel. - Slavina : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-103-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255144192

slika
556.
SPETIČ-Magajna, Ivko
        Predali / Ivko Spetič Magajna ; [spremna beseda Jožica Planinc]. - Ilirska Bistrica : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-116-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255302912

slika
557.
ŠALI, Franci
        Preja / Franci Šali ; [reprodukcije Stane Jagodič]. - Vavta vas : samozal., 2011 (Novo mesto : Tiskarna Novo mesto)

ISBN 978-961-92579-3-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255494144

slika
558.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Cesar in roža / Bina Štampe Žmavc. - 1. darilna brezplačna izd. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2011. - (Zlata bralka, zlati bralec : posebna darilna izdaja Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS)

ISBN 978-961-91781-6-4

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 255108608

slika
559.
ŠTUMBERGER, Jožica
        Stezice / Jožica Štumberger. - Cirkovce : Tiskarna Ekart Design, 2011 (Cirkovce : Tiskarna Ekart design)

ISBN 978-961-276-119-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 66775809

slika
560.
ŠTURM, Milica
        Občutja / Milica Sturm ; [spremna beseda France Vurnik]. - Radovljica : Didakta, 2011

ISBN 978-961-261-215-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 255528192

slika
561.
TRDINA, Janez
        Moje življenje / Janez Trdina. - Šmarješke Toplice : Stella, 2011

ISBN 978-961-246-244-4

821.163.6-312.6
929Trdina J.
COBISS.SI-ID 255498496

slika
562.
VALJAVEC, Matija
        Pastir / Matija Valjavec ; [ilustrirala Marlenka Stupica]. - 5., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Zakladi otroštva)

ISBN 978-961-01-1785-8

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 255369472

slika
563.
VANDOT, Josip
        Kekec in Pehta / Josip Vandot ; [po knjigi Kekec na volčji poti] za slikanico priredil Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh ; [Kekčevo pesem napisal Kajetan Kovič]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Zakladi otroštva)

ISBN 978-961-01-1786-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 255158272

slika
564.
VANELL, Vesta
        Modre daljave / Vesta Vanell. - Rodine : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-110-3

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 255215104

slika
565.
VEBLÉ, Aleksandra
        Aloha Alekaneka / Aleksandra Veblé. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2011. - (Zbirka Izpovedi / Agencija Baribal)

ISBN 978-961-6816-06-9

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 255091968

slika
566.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Kekec from 2. B / Janja Vidmar ; illustrated by Ana Razpotnik Donati ; translated by Aleksandra L. Ceferin and Alexandra A. Ceferin. - 1st printing. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2011. - (Forget-me-nots)

Prevod dela: Kekec iz 2. B
ISBN 978-961-6067-70-6 (Vodnikova založba (DSKG))

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255557888

slika
567.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Kekec iz 2. B / Janja Vidmar ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2011. - (Zbirka Spominčice)

ISBN 978-961-6067-69-0 (Vodnikova založba (DSKG))

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255293952

slika
568.
VOGLAR, Mira
        Biba buba baja / [napisala] Mira Voglar ; [ilustrirala] Lidija Osterc. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Zakladi otroštva)

ISBN 978-961-01-1789-6

821.163.6-93-1
373.2(035)
COBISS.SI-ID 255319808

slika
569.
VOLK, Sabina
        Rado-vednice : štirivrstičnice od a do ž / Sabina Volk ; ilustracije Tanja Faletič. - Nova Gorica : Melior, Založba Educa, 2011

ISBN 978-961-6753-31-9

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 255544064

slika
570.
VONČINA, Simona
        "Shtoria od enih starih bukovnikov ino visharjev" : bukovniki in vižarji iz zbirk Koroške osrednje knjižnice / Simona Vončina, Simona Šuler Pandev ; [fotografije Fototeka Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Dobran Laznik, Tomo Jeseničnik]. - Ravne na Koroškem : Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, 2011

ISBN 978-961-6706-04-9

821.163.6‛282(497.413).09(083.824)
929(497.413)(083.824)
COBISS.SI-ID 255444992

slika
571.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in zrela hruška / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2011. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

ISBN 978-961-205-169-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 255094528


821.511.141 MADŽARSKA KNJIŽEVNOST


slika
572.
GÁRDONYI, Géza
        Atila / Geza Gardonyi ; [prevedla Judita Trajber]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2011

Prevod dela: A láthatatlan ember
ISBN 978-961-203-394-1

821.511.141-311.6
COBISS.SI-ID 255530752


902/904+93/94 ARHEOLOGIJA. ZGODOVINA


slika
573.
AMALIETTI, Peter
        Ko laž postane resnica : pogovori o preteklosti Slovencev / [intervjuval] Peter Amalietti ; [intervjuvanci] Tine Stiplovšek ... [et al.]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011. - (Zbirka Razgaljanje zamolčane zgodovine)

ISBN 978-961-6654-67-8

94(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 255188480

slika
574.
ČMAK, Marija
        Junaki neba IV : polkovnik Dore / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-120-2

94(497.4)"1941/1945"
929Mihevc E.
COBISS.SI-ID 255443456

slika
575.
        HUDINJA skozi čas : monografija Mestne četrti Hudinja / [glavna urednica Marija Kaučič]. - Celje : Mestna občina, Mestna četrt Hudinja, 2011

ISBN 978-961-91105-5-3

94(497.4Celje-Hudinja)
COBISS.SI-ID 255154176

slika
576.
KERMAN, Branko
        Kotare-Baza pri Murski Soboti / Branko Kerman ; [sodelavci] Zdravka Hincak ... [et al.] ; [fotografije Dejan Šumak, Branko Kerman, fotografije predmetov Tomislav Vrečič ; načrt najdišča Iztok Petek ; risbe predmetov Tina Balant, Matevž Lavrinc, Jerneja Kobe]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 17)

ISBN 978-961-6420-52-5

903/904(497.4Krog)
COBISS.SI-ID 255555584

slika
577.
KERN, Ana Nuša
        Naše stoletje : zgodovina za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Ana Nuša Kern ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 15. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-6183-47-5

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 255098880

slika
578.
KONOBELJ, Tone
        Utrinki iz Podmežakle - Kurje vasi / Tone Konobelj ; [fotografije fotoarhiv Gornjesavskega muzeja ... et al.]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2011

ISBN 978-961-6467-24-7

94(497.4Jesenice)
COBISS.SI-ID 255127040

slika
579.
KOŠUTNIK, Ivan
        Resnica o domobranstvu / Ivan Košutnak. - Ljubljana : Nova slovenska zaveza, 2011

94(497.4)"1939/1945"
COBISS.SI-ID 255552512

slika
580.
KOVAČIČ, Nadja, 1979-
        Kočevsko v vojni za Slovenijo 1991 = The Kočevje region in the war for Slovenia 1991 : [razstavni katalog] / Nadja Kovačič ; [avtorja besedila Pot v samostojnost Marjeta Bregar, Matej Rifelj ; angleški prevod Henrik Ciglič ; fotografije Ivan Kordiš ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2011

ISBN 978-961-6517-16-4

94(497.434)"1991"(083.824)
COBISS.SI-ID 255556608

slika
581.
NEŠOVIĆ, Branimir
        Zgodovinski časovni trak s kratko kronologijo : prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek, prva svetovna vojna, svet med svetovnima vojnama, druga svetovna vojna, svet po drugi svetovni vojni / [sestavil Branimir Nešović]. - 6. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-6357-31-9

94(100)
COBISS.SI-ID 255099392

slika
582.
OUŘEDNÍK, Patrik
        Evropeana : kratka zgodovina dvajsetega stoletja / Patrik Ouředník ; prevedel Andrej Rozman. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2011 (Ljubljana : Hren). - (Knjižnica ZAK ; knj. 3)

Prevod dela: Europeana
ISBN 978-961-6747-06-6

94(4)"19"
316.722"19"
COBISS.SI-ID 255534592

slika
583.
        RESNICA o zgodovini : novi dokazi spreminjajo zgodbo preteklosti / [prevedel Niki Neubauer]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 319 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The truth about history. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0168-0

94(100)
COBISS.SI-ID 255451648

slika
584.
SIMONIČ Mervic, Karmen
        Stari svet : zgodovina za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Karmen Simonič Mervic ; [tematske karte Mateja Rihtaršič ; ilustrirala Andreja Peklar]. - 9. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-6465-29-8

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 255097856

slika
585.
STEELE, Philip, 1948-
        Stara Grčija / Philip Steele ; [prevedla Katja Bizjak]. - Tržič : Učila International, 2011. - (Zbirka Kažipot)

Prevod dela: Ancient Greece
ISBN 978-961-00-1161-3

930.85(38)(02.053.2)
94(38)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 255092224

slika
586.
ŠKRABA, Gabrijela
        Vzpon meščanstva : zgodovina za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Gabrijela Škraba ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 11. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-6357-53-1

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 255098368

slika
587.
ŠTUCIN, Ana
        Kraji in ljudje pod Poreznom : sprehod skozi cerkljansko preteklost / Ana Štucin. - Idrija : Mestni muzej - muzej za Idrijsko in Cerkljansko, 2011

ISBN 978-961-6563-21-5

94(497.473)
COBISS.SI-ID 255517952

slika
588.
TROBEC, Marija, 1939-
        Naše korenine : ne smemo jih pozabiti : Šmartno v Rožni dolini od davnih do današnjih dni / Marija Trobec. - Šmartno v Rožni dolini : KS, 2011

ISBN 978-961-269-415-9

94(497.4Šmartno v Rožni dolini)
COBISS.SI-ID 255147776

slika
589.
VOMER-Gojkovič, Mojca
        Prvi petovionski mitrej na Spodnji Hajdini / Mojca Vomer Gojkovič, Bojan Djurić, Milan Lovenjak ; [fotografije fotoarhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Tomaž Lauko, Boris Farič ; risbe Nejka Uršič, Grega Gojkovič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2011

ISBN 978-961-6438-31-5

930.85(497.4Ptuj)"652"
904(497.4Ptuj)"652"
COBISS.SI-ID 255497216


908+91 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS


slika
590.
BALOH, Ivan, 1929-
        Dolinska kronika. Del. 2, Družinske zgodbe, ki jih piše življenje / Ivan Baloh. - Trojane : [samozal.] I. Baloh, 2011

94(497.4Doline)"19"
929Baloh I.
COBISS.SI-ID 255484672

slika
591.
BERCE, Duška
        Geografija ob koncu devetletke : zbirka nalog za geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Duška Berce ; [ilustracije in risbe Martina Zavec ; fotografije arhiv založbe Ataja, arhiv občine Postojna, Silvo Pajžlar]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Ataja, 2011. - 148 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

ISBN 978-961-6225-89-2

91(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 255541248

slika
592.
JUVANEC, Borut
        Slovenske pokrajine [Slikovno gradivo] : [zbirka stenskih slik] / avtorja Borut Juvanec, Darko Ogrin ; ilustracije Borut Juvanec ... [et al.] ; fotografije Darko Ogrin, Luka Koper - arhiv. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : I2, 2011

Vsebina: Alpske pokrajine ; Predalpske pokrajine ; Obpanonske pokrajine ; Dinarskokraške pokrajine ; Obsredozemske pokrajine
- - Navodila za uporabo stenskih slik slovenske pokrajine. - 26 str.
ISBN 978-961-6348-54-6

911.2(497.4)
72(497.4)
COBISS.SI-ID 255423232

slika
593.
KLOPČIČ, Alenka
        Od Samsa do Bakuja / Alenka Klopčič ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2011

ISBN 978-961-92964-6-2

908(4)
COBISS.SI-ID 255510784

slika
594.
        MALI zgodovinski atlas [Kartografsko gradivo] / tematske karte Tomaž Weber (vsebinska zasnova) ... [et al.] ; kartografija Mateja Rihtaršič ; slikovno gradivo arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; imensko kazalo je izdelala Renata Vrčkovnik. - 12. natis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 1 atlas (95 str.)

Kazalo
ISBN 978-961-6183-97-0

912.442:94(100)(075.2)
94(100)(084.4)
BL:
100
COBISS.SI-ID 255099136

slika
595.
        NA robu pojoče ravnine : zbornik vasi Žabnica, Bitnje, Šutna, Dorfarje in Forme / [uredil Franc Podnar ; fotografije Tončka Eržen ... et al.]. - Žabnica : Krajevna skupnost, 2011

ISBN 978-961-269-414-2

908(497.4Žabnica)(082)
94(497.4Žabnica)(082)
COBISS.SI-ID 255115008

slika
596.
        OBČINA Videm : zbornik / [uredniški odbor Tatjana Mohorko ... [et al.] ; prevajanje Mihael Koltak]. - Ptuj : Vejica, 2011

ISBN 978-961-93036-0-3

908(497.4Videm pri Ptuju)(082)
94(497.4Videm pri Ptuju)(082)
COBISS.SI-ID 255161600

slika
597.
RADOVANOVIČ, Sašo
        Drava / Sašo Radovanovič, Marjan Šmon ; [izbor fotografij Sašo Radovanovič]. - Maribor : Ostroga, 2011

ISBN 978-961-92833-4-9

908(497.412)
COBISS.SI-ID 255118848

slika
598.
        SANJSKE poti po svetu / [prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Traumstraßen der Welt
ISBN 978-961-01-1698-1

910.4(100)
913(100)(036)
COBISS.SI-ID 255491072

slika
599.
STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
        Fizična geografija krasa / Uroš Stepišnik ; [kartografinja Tanja Koželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011

ISBN 978-961-237-416-7

911.2:551.44(075.8)
551.44(075.8)
COBISS.SI-ID 255346944

slika
600.
ŠERIĆ, Neven
        Lepote hrvaškega Jadrana / [besedilo] Neven Šerić ; [fotografije] Dario Žagar ; [prevedla Boris in Katarina Bajželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Ljepote hrvatskoga Jadrana
ISBN 978-961-01-1767-4

908(497.5)(084.12)
COBISS.SI-ID 255512576

slika
601.
URBANC, Mimi
        Pokrajinske predstave o slovenski Istri / Mimi Urbanc ; [prevajalec Deks ; kartografki Jerneja Frid, Manca Volk ; fotografki Mateja Breg Valjavec, Mimi Urbanc]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 15)

ISBN 978-961-254-258-0

911.53(497.472)
COBISS.SI-ID 255245312

slika
602.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Slovenijo. Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf in Studio Rokus Klett ; ilustracije Igor Šinkovec, tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011

ISBN 978-961-271-111-5

913(497.4)(075.2)
COBISS.SI-ID 255427584

slika
603.
WILLIAMS, Roger, 1947-
        London : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Roger Williams ; [prevedla Marjeta Koren]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: London
ISBN 978-86-11-17886-8

913(410.111)(036)
COBISS.SI-ID 255447808


929 BIOGRAFIJE


slika
604.
        ALEKSANDER Bajt : 1921-2000 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 10-letnici smrti / [uredil Jože Mencinger]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 25)

ISBN 978-961-268-009-1

929Bajt A.(082)
012Bajt A.
33(497.4):929Bajt A.(082)
COBISS.SI-ID 255282432

slika
605.
BARK, Jaspre, 1969-
        Leonardo da Vinci : izumi genija / [besedilo Jaspre Bark ; ilustracije David Lawrence ; prevod Andrej Tomše]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Leonardo da Vinci
ISBN 978-961-251-262-0

001.894(450):929Leonardo da Vinci
COBISS.SI-ID 255122944

slika
606.
IVANČIČ, Miloš
        Peruti tržaškega aborigina / Miloš Ivančič ; [beseda o knjigi Dušan Fortič ; fotografije in dokumenti Jordan Zahar ... et al.]. - Koper : Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov, 2011

ISBN 978-961-6681-17-9

929Zahar J.
COBISS.SI-ID 255429632

slika
607.
JACKSON, Michael, 1958-2009
        Moonwalk / Michael Jackson ; [prevod Petra Žigon]. - Ig : Anu Elara, 2011

Prevod dela: Moonwalk
ISBN 978-961-6837-29-3

929Jackson M.
784.66(73)
COBISS.SI-ID 255488512

slika
608.
KURET, Primož, 1935-
        Mahler in Ljubljana : 1881-1882 / Primož Kuret. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011

ISBN 978-961-02-0256-1

929Mahler:930.85(497.4Ljubljana)
78(497.4Ljubljana)"1881/1882"
821.112.2-6"1879/1880"
COBISS.SI-ID 255447552

slika
609.
OPEKA, Pedro
        Dnevnik spopada : misijonar na Madagaskarju / Pedro Opeka v sodelovanju z Michelom Prévostom ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - 2. ponatis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011

Izv. stv. nasl.: Journal de combat
ISBN 978-961-218-759-0 (Celje) ISBN 978-3-7086-0413-8 (Celovec) ISBN 978-88-87407-93-8 (Gorica)

821.133.1-94
929Opeka P.
27-76-051(691=163.6)
COBISS.SI-ID 255137280

slika
610.
SCHEICHER, Marjanca
        La Toya : biografija največje slovenske pornozvezde / Marjanca Scheicher. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Zbirka Žepna knjiga)

ISBN 978-961-00-1188-0

929La Toya
613.88:929La Toya
COBISS.SI-ID 255412992

slika
611.
SIMČIČ, Miro
        Svetozar Borojević : med slavo in ponižanjem / Miro Simčič ; [angleški povzetek Karmen Lončarek]. - Koper : Intelektualne storitve, 2011

ISBN 978-961-93041-0-5

929Borojević S.
COBISS.SI-ID 255173120

slika
612.
        ŠTEFAN in Pavle Krt : Devovčeva gospóda : duhovnika s Podjelš v župniji Mekinje / [izvor zapisov in slik Ljudmila Štebe-Krt, Andreja Lah-Krt, Dominik Krt]. - Kamnik : Dream studio Krt, 2011

ISBN 978-961-6645-19-5

929.52Krt
27-725(497.4)
COBISS.SI-ID 255516928

slika
613.
URANKAR, Anton, 1933-
        Utrinki / Anton Urankar. - Ljubljana : [samozal.] A. Urankar, 2011

929Urankar A.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 255410944

slika
614.
VIDMAR, Josip, 1895-1992
        Moj obraz / Josip Vidmar ; zbrala in uredila, [biografija] Živa Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

ISBN 978-961-241-528-0

929Vidmar J.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 255436544
slika