slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Knjige v tisku - maj 2009Knjige v tisku - arhiv
Knjige v tisku - impresum slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Knjige v tisku - maj 2009

Knjige v tisku0 SPLOŠNO


1.
BAHOR, Stanislav
        Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji / Stanislav Bahor ; [uvod in predgovor Eva Kodrič-Dačić]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma : NUK, 2009

ISBN 978-961-6682-51-0 (Tuma)

027:2-523.6(497.4)
027:27(497.4)
09(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 246170368


slika

2.
        BIBLIJSKI prizori [Slikovno gradivo] / izbor slik Nataša Golob in Valentin G. Logar ; avtorica uvodnega besedila Nataša Golob. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 1 grafična mapa (12 listov)

ISBN 978-961-01-0990-7

091.31:223.2
75.056/.057
COBISS.SI-ID 246326528


slika

3.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (8 ; 2009 ; Ljubljana)
        Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 8. strokovnem posvetovanju], Ljubljana, 8. septembra 2009 / [avtorji Meta Grosman ... [et al.] ; uredila Jelka Vintar]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009

ISBN 978-961-234-818-2

028.02(082)
COBISS.SI-ID 246253056


slika

4.
BREZNIK, Maja, 1967-
        Kultura danajskih darov : od mecenstva do avtorstva / Maja Breznik. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 2)

ISBN 978-961-6768-06-1

008:7.074
008:33
316.7
COBISS.SI-ID 245946112


slika

5.
GLASBENA matica (Ljubljana)
        Glasbena matica Ljubljana v letu 2008 / [uredili Luisa Antoni in Lucija Pavlovič]. - Ljubljana : Glasbena matica, 2009

ISBN 978-961-91539-5-6

061.2(497.4Ljubljana):78"2008"
COBISS.SI-ID 246125568


slika

6.
        IMAGE building : manual / [authors Kaja Cunk ... [et al.] ; editor Sara Drašković ; illustrator Petar Stojanović ; translators Martina Stanič, Ana Britovšek, Katja Ferlinc]. - 1st ed. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2009

Prevod dela: Kako ustvariti javno podobo organizacije
ISBN 978-961-92618-7-3

005.7
316.653
COBISS.SI-ID 246269440


slika

7.
KOLAR, Marija
        Črnjanski rokopis : monografija / Marija Irma Vačun Kolar. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2009

ISBN 978-961-6244-35-0

091=124:27-784
091=163.6:27-534.3
27-784(497.4Črna na Koroškem)"16/17"
811.163.6'373.232.1(497.4-17)
COBISS.SI-ID 246158336


slika

8.
KOLAR, Marija
        Črnjanski rokopis [Elektronski vir] : monografija / Marija Irma Vačun Kolar. - El. knjiga. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2009

ISBN 978-961-6244-36-7

091=124:27-784(0.034.2)
091=163.6:27-534.3(0.034.2)
27-784(497.4Črna na Koroškem)"16/17"(0.034.2)
811.163.6'373.232.1(497.4-17)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 246199808


slika

9.
MESTNI muzej (Ljubljana)
        Za uka željne : pedagoški programi 2009/2010 / [avtorica Vesna Lotrič ; avtorji fotografij Matevž Paternoster ... et. al.]. - Ljubljana : Mestni muzej, 2009

ISBN 978-961-6509-11-4

069.12(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 246181632


slika

10.
PARK vojaške zgodovine (Pivka)
        Tankovsko artilerijska zbirka Parka vojaške zgodovine Pivka = Tank and artillery collection at Park of military history Pivka / [avtorji besedil Boris Bolfek ... et al.] ; uredila Boris Bolfek in Martin Premk ; [fotografije Andrej Kogovšek ... [et al.] ; prevod Šola za tuje jezike Ministrstva za obrambo]. - Pivka [i. e.] Maribor : Vojaški muzej Slovenske vojske, 2009

069(497.4Pivka):623.4
623.438.3(497.4)(091)
623.41(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 246164992


slika

11.
SLOVENIAN Innovation Forum (3 ; 2008 ; Ljubljana)
        Slovenian's innovation potential / 3rd Slovenian Innovation Forum, 21st - 22nd October 2008, Ljubljana ; [avtorji besedil Alja Gajšek ... [et al.] ; urednica Jelka Vintar]. - Ljubljana : Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI, 2009

ISBN 978-961-92668-0-9

001.895(082)
COBISS.SI-ID 246024192


slika

12.
        SPOMENICA : knjiga spominov / [autori Boris Gombač ... [et al.] ; prevajalci Marija Leskovec Sindičič, Mila Vujević ; fotografi Petar Antunović ... et al.]. - Ljubljana : Sirius AP, 2009

ISBN 978-961-92188-5-3

061.2(497.4=163.42)
COBISS.SI-ID 246127104


slika

13.
        SVET iz besed 4. Samostojni delovni zvezek za branje v 4. razredu osnovne šole / Jakob J. Kenda ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, Damjan Švarc, arhiv založbe Rokus Klett ; urednica Barbara Lemež]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-326-6

028.5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246455808


slika

14.
        SVET iz besed 6. Samostojni delovni zvezek za branje v 6. razredu osnovne šole / Milena Blažič ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, Fotoatelje Pavšič-Zavadlav, arhiv Založbe Rokus ; avtorja zemljevida Drago Sedmak in Martin Ivanič]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazali
ISBN 978-961-209-427-0

028.5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246456064


004 RAČUNALNIŠTVOslika

15.
GOREC, Tomaž
        Internet 2 - optimizacija, naj vas potencialne stranke najdejo [Videoposnetek] / Tomaž Gorec. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-41-5

004.738.5(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246162176


slika

16.
HRASTNIK, Rok
        Internet 1 - naj vaša spletna stran služi svojemu namenu [Videoposnetek] / Rok Hrastnik. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-40-8

004.738.5(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246161664


slika

17.
MUHIČ, Simon
        Računalniško podprt inženiring v okolju ANSYS Workbench [Elektronski vir] / Simon Muhič. - 1. izd. - Ivančna Gorica : Simuteh, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-269-076-2

004.5(086.034.4)
004.94(086.034.4)
COBISS.SI-ID 246002688


slika

18.
PLOJ, Bojan
        Informatika. Program Ekonomist / Bojan Ploj. - Ptuj : samozal., 2009

100 izv.
ISBN 978-961-245-728-0

004.4/.6:33(075.8)
COBISS.SI-ID 62893569


005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENTslika

19.
DRETAR, Borut, 1973-
        Kako iz podatkov narediti denar? [Videoposnetek] / Borut Dretar in Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-37-8

004.6:005.336.1(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246160640


slika

20.
KOS, Marko
        Pot Slovenije k odličnosti : izgledi in ovire : razkrinkavanje iluzij o odličnosti v prelomni dobi / Marko Kos ; [spremna beseda Matej Makarovič]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009. - (Libra : zbirka za človekove pravice)

ISBN 978-961-6580-60-1

005.336(497.4)
COBISS.SI-ID 246233600


slika

21.
KRAMAR Zupan, Milena
        Management vs. vodenje / Milena Kramar Zupan. - Novo mesto : Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2009

ISBN 978-961-6770-03-3

005(075.8)
COBISS.SI-ID 245964544


slika

22.
KRIŽMAN, Andreja, 1963-
        Logistični poslovni sistemi / Andreja Križman, Gregor Rak. - Maribor : Višja prometna šola, 2009

Gradivo je namenjeno študentom drugega letnika v izobraževalnem programu Tehnolog prometa --> v kolofonu. - Za interno uporabo
ISBN 978-961-6672-05-4

658.286:005.7(075.8)
COBISS.SI-ID 63061761


slika

23.
LISAC, Aleš
        Priporočila [Videoposnetek] / Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-43-9

005.336.1(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246162688


slika

24.
MAXWELL, John C.
        Bodite uspešen vodja! / John C. Maxwell ; [prevedel Martin Pišlar]. - Ljubljana : Orbis, 2009

Prevod dela: Leadership gold
ISBN 978-961-6372-61-9

005.2(035)
COBISS.SI-ID 245947136


slika

25.
        MUDRA Learning Network brochure / [edited by Zoran Stjepanovič and Els Delaere]. - Maribor : Faculty of Mechanical Engineering ; [S.l.] : Voka - East Flanders' Chamber of Commerce, 2009

1.000 izv.
ISBN 978-961-248-165-0

005.942:334.7:676
COBISS.SI-ID 63030529


slika

26.
SERAJNIK Sraka, Nada
        Komunikacijske kampanje : priročnik za načrtovanje, vodenje in ocenjevanje kampanj / Nada Serajnik Sraka. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009

ISBN 978-961-247-108-8

005.57:323.269
COBISS.SI-ID 246188288


084.11+087.5 STRIPI. SLIKANICEslika

27.
BERTONCELJ, Matjaž, 1971-
        Enostranski / Matjaž Bertoncelj. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2009. - (Zbirka Strip ; 3)

ISBN 978-961-6644-40-2

084.11
COBISS.SI-ID 246274304


slika

28.
BERTONCELJ, Matjaž, 1971-
        Večstranski / Matjaž Bertoncelj. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2009. - (Zbirka Strip ; 4)

ISBN 978-961-6644-41-9

084.11
COBISS.SI-ID 246274816


slika

29.
        BIONCLE Glatorian III : vodič, strip, zbirateljske kartice. - Krško : Ekologic, 2009

084.11
COBISS.SI-ID 246388480


slika

30.
        KNJIGA pravljic z zanimivimi poučnimi nalogami / [prevedla Mateja Ozimek]. - Ljubljana : Grahovac, 2009

Prevod dela: Il libro gioco del fiabe
ISBN 978-961-6795-01-2

821-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 246447104


slika

31.
KOMELJ, Miklavž
        Kako sta se gospod in gospa pomirila / Miklavž Komelj ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - (Knjižnica Čebelica ; 426)

ISBN 978-961-01-0915-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 246180352


slika

32.
KOVIČ, Kajetan
        Maček Muri / Kajetan Kovič ; ilustrirala Jelka Reichman. - 16. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [24] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 978-86-11-12252-6

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 246206464


slika

33.
KREMPL, Urša
        Zajčkove počitnice / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Mengeš : Izolit, 2009. - (Zbirka Kar je res, je res!)

ISBN 978-961-6625-38-8

087.5
COBISS.SI-ID 246369024


slika

34.
MACDONALD, Fiona, likovna umetnica
        Drakula / priredba Fiona Macdonald ; [avtor izvirnega besedila] Bram Stoker ; ilustracije Penko Gelev ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009

ISBN 978-961-251-119-7

084.11
COBISS.SI-ID 246016000


slika

35.
MAJHEN, Zvezdana
        U(k)ganimo svet / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - Domžale : Studio Hieroglif, 2009

ISBN 978-961-92466-2-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246276096


slika

36.
MALAM, John
        Oliver Twist / priredba John Malam ; [avtor izvirnega besedila] Charles Dickens ; ilustracije Penko Gelev ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009

ISBN 978-961-251-120-3

084.11
COBISS.SI-ID 246015744


slika

37.
MRAK, Gašper
        Gospodična Iva si zobe umiva / Gašper Mrak. - 1. izd. - Vrhnika : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-742-6

087.5
COBISS.SI-ID 246316800


slika

38.
MUCK, Desa
        Ko se želva izgubi --- / Desa Muck ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - (Knjižnica Čebelica ; 427)

ISBN 978-961-01-0913-6

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 246168064


slika

39.
PERKO, Tina, 1971-
        Blümchen, die Giraffe / geschrieben und illustriert von Tina Perko ; [übersetz in die deutsche Sprache von Jelena Šeliga]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2009

Prevod dela: Žirafa Cveta
ISBN 978-961-6766-06-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 246436608


slika

40.
PETROVIČ Belišev, Ivan
        Trmoglavi mucek / Ivan Belišev ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič ; [prevedel Miklavž Komelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - ilustr. - (Knjižnica Čebelica ; 424)

ISBN 978-961-01-0916-7

821.161.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 246101504


slika

41.
SEGERS, Gunter
        Mali zajček in velikansko korenje / Gunter Segers & Heidi D'hamers ; ilustrirala Heidi D'hamers ; [prevedla Anja Kokalj]. - Ljubljana : Morfem, 2009

Prevod dela: Klein konijn en de wonderwortel
ISBN 978-961-6773-25-6

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 246153984


slika

42.
SVETINA, Peter, 1970-
        Ringaraja / Peter Svetina ; ilustriral Marjan Manček. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - (Knjižnica Čebelica ; 425)

ISBN 978-961-01-0914-3

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 246138880


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJAslika

43.
BABŠEK, Barbara
        Osnove psihologije : skrivnosti sveta v nas / Barbara Babšek ; [ilustracije Viktor Höchtl]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-827-6

COBISS.SI-ID 245988096


slika

44.
BIDDULPH, Steve
        Skrivnost srečnega otroštva : svetovna uspešnica, polna humorja, topline in uporabnih nasvetov / Steve Biddulph ; [prevedla Renata Kozole]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Žepnice. Priročno / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The secret of happy children
ISBN 978-961-01-1002-6

159.922.7
COBISS.SI-ID 246276608


slika

45.
CHAPMAN, Gary D.
        Družina, kakršno ste si vedno želeli : pet poti do njene uresničitve / Gary Chapman ; [prevedla Karolina Soban]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2009

Prevod dela: The family you've always wanted
ISBN 978-961-6682-52-7

173.5/.7
COBISS.SI-ID 246226944


slika

46.
CHAPMAN, Gary D.
        Obitelj o kakvoj ste oduvijek sanjali : pet načina kako da to ostvarite / Gary Chapman ; [preveo Danijel Mitrovski]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2009

Prevod dela: The family you've always wanted
ISBN 978-961-6682-53-4

173.5/.7
COBISS.SI-ID 246227200


slika

47.
CILAR, Marijan
        Per aspera ad astra. Misteriji / Marijan Cilar. - 1. izd. - Idrija : Bogataj, 2009

ISBN 978-961-6035-47-7

133
2-184
COBISS.SI-ID 246242048


slika

48.
DE Angelis, Barbara
        Sto najpogostejših vprašanj o ljubezni, spolnosti in medsebojnih odnosih / Barbara De Angelis ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

Prevod dela: Ask Barbara - the 100 most-asked questions about love, sex and relationships
ISBN 978-961-01-0959-4

177.6:159.9(035)
176:159.9(035)
COBISS.SI-ID 246118656


slika

49.
FOUCAULT, Michel
        Neustrašni govor / Michel Foucault : [prevajalka Erna Strniša]. - Ljubljana : Sophia, 2009. - (Zbirka Beseda / Sophia ; 10)

ISBN 978-961-6768-07-8

111.83(37/38):81'42
81'271(37/38)
1Foucault M.
COBISS.SI-ID 246169600


slika

50.
GRÜN, Anselm
        Mala knjiga o pravi sreči / Anselm Grün ; [prevedla Milena Turnšek]. - Ponatis 2. izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

Prevod dela: Das kleine Buch vom wahren Glück
ISBN 978-961-218-740-8

17.023.34:159.9
159.923.2
COBISS.SI-ID 245948928


slika

51.
HAY, Louise L.
        Mislim, sem! : moč afirmacij za otroke / Louise L. Hay in Kristina Tracy ; [ilustracije Manuela Schwarz ; prevod Mina Ristanc]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2009

Prevod dela: I think, I am
ISBN 978-961-226-945-6

159.922(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246088192


slika

52.
HICKS, Esther
        Prosite, dano vam je : naučite se uresničiti svoje želje / Esther in Jerry Hicks ; [prevod Janez Lavrič, Helena Doberšek]. - 5. natis. - Ljubljana : Ara, 2009

Prevod dela: Ask and it is given
ISBN 978-961-6005-71-5

159.922(035)
COBISS.SI-ID 246365952


slika

53.
        HOW to survive as a youth leader / [editor Petra Pucelj ; illustrator Emina Salčinovič ; translator Emina Salčinović]. - 1st ed. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2009. - (Competitive edge series)

Prevod dela: Kako preživeti kot mladinski voditelj?
ISBN 978-961-92618-9-7

159.922.8:005.2(035)
COBISS.SI-ID 246454528


slika

54.
LOSIER, Michael J., 1962-
        Zakon privlačnosti : kako privabiti več tistega, kar si želite in manj tistega, česar si ne / Michael J. Losier ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2009. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: Law of attraction
ISBN 978-961-91805-7-0

159.922:130.1(035)
COBISS.SI-ID 246361344


slika

55.
        MEDITACIJE [Zvočni posnetek]. - Idrija : Danuba, 2009. - 1 CD ; 12 cm

Vsebina: Vstopite v svoje srce. Zdravljenje prepričanj z angeli. Tempelj zdravljenja v Atlantidi
ISBN 978-961-91706-4-9

133.2(086.76)
COBISS.SI-ID 246251776


slika

56.
MIHURKO Poniž, Katja
        Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 / Katja Mihurko Poniž. - Nova Gorica : Univerza, 2009

ISBN 978-961-6311-56-4

141.72(497.4)"1848/1902"
COBISS.SI-ID 246455552


slika

57.
MURPHY, Joseph, 1898-1981
        Izkoristite moč svoje podzavesti ter ustvarite bogastvo in uspeh / Joseph Murphy ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009

Prevod dela: Maximize your potential through the power of your subconscious mind to create wealth and success
ISBN 978-961-259-051-2

17.024.4(035)
COBISS.SI-ID 246360832


slika

58.
OREŠNIK, Milan
        Supramemo : vaje za ohranjanje spomina, pozornosti in socialne inteligence / Milan Orešnik, Špela Kok. - 1. ponatis. - Novo mesto : Krka, 2009. - (V skrbi za vaše zdravje)

ISBN 978-961-6374-18-7 (komplet)

159.952/.953-053.9
COBISS.SI-ID 246362368


slika

59.
PEARLMAN, Cindy, 1964-
        Skrivnosti slavnih staršev / intervjuji Cindy Pearlman ; [prevedel Simon Ručigaj]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2009

Prevod dela: Secrets of parenting from celebrity mums and dads
ISBN 978-961-226-946-3 (trda vezava) ISBN 978-961-226-947-0 (broš.)

173.5(035)
COBISS.SI-ID 246088448


slika

60.
REISS, Steven
        Zdrava osebnost / Steven Reiss ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2009

Prevod dela: The normal personality
ISBN 978-961-92599-5-5

159.923.2
159.97
COBISS.SI-ID 246317824


slika

61.
ROJC, Neja
        Meditativna pot Čarobni svet Fare : delovni zvezek za poglobljeno doživljanje narave in sebe / [besedila in ilustracije Neja Rojc]. - Kostel : Eno LL, zavod za razvoj človeških potencialov v Svetu Kolpe, 2009

ISBN 978-961-92676-0-8

113/119(497.4Kostel)
COBISS.SI-ID 246289664


slika

62.
TEMPLAR, Richard, 1950-2006 [Sto]
        100 pravil za srečno življenje : ključ za boljše, srečnejše in uspešnejše življenje / Richard Templar ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009

Prevod dela: The rules of life
ISBN 978-961-00-0801-9

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 246199040


slika

63.
VIDAS, Danilo [Trideset]
        30 / [[besedilo in] makro fotografije] Danilo Vidas - Tiger ; [foto galerija Mirjana Lilić Južnič]. - Kočevje : Vidas, 2009

ISBN 978-961-92678-0-6

133.2
COBISS.SI-ID 246344704


slika

64.
VIRTUE, Doreen, 1958-
        Čiščenje čaker / Doreen Virtue ; [prevod Matjaž Juričak]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Govinda, 2009. - 97 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Chakra clearing
ISBN 978-961-91212-1-4

133.2
COBISS.SI-ID 246392320


slika

65.
ŽORŽ, Bogdan
        Svetovati ali poslušati : priročnik za samopomoč in svetovanje v vsakdanjem življenju / Bogdan Žorž. - 2. natis. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-577-0

159.913(035)
COBISS.SI-ID 246335488


2 VERSTVA. TEOLOGIJAslika

66.
BARAGA, France
        Župnija Miren skozi stoletja / France Baraga ; s sodelovanjem in pomočjo Cirila Ceja ; [Knjigi na pot Metod Pirih, spremna beseda Ciril Cej ; prevod povzetka v italijanščino Oskar Simčič]. - Miren : Župnija, 2009

ISBN 978-961-269-082-3

27-774(497.4Miren)(091)
908(497.4Miren)
COBISS.SI-ID 246190336


slika

67.
        BIBLIJA / [prevod podnapisov k slikam Andrej Rosina]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0900-6

27-23
COBISS.SI-ID 246208000


slika

68.
BRIGHT, Bill
        Jezus, ali vem, kdo si? : Jezusovo življenje in delo : uvodna knjižica / Bill Bright ; [prevod Dani Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti)

Prevod dela: Uniqueness of Jesus
ISBN 978-961-91880-3-3

27-31
279.125
COBISS.SI-ID 246438400


slika

69.
BRIGHT, Bill
        Kristjan in molitev : vstopimo v skrivnost globoke molitve / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 4)

Prevod dela: The Christian and prayer
ISBN 978-961-91880-7-1

27-583
279.125
COBISS.SI-ID 246419968


slika

70.
BRIGHT, Bill
        Kristjan in poslušnost : življenje v božji milosti / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 6)

Prevod dela: The Christian and obedience
ISBN 978-961-91880-9-5

27-423
279.125
COBISS.SI-ID 246420736


slika

71.
BRIGHT, Bill
        Kristjan in Sveti duh : slovo od malodušja in neuspehov / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 3)

Prevod dela: The Christian and the Holy spirit
ISBN 978-961-91880-6-4

27-144.896
279.125
COBISS.SI-ID 246419712


slika

72.
BRIGHT, Bill
        Kristjan in Sveto pismo : duhovna rast ob božji besedi / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 5)

Prevod dela: The Christian and the Bible
ISBN 978-961-91880-8-8

27-277-23
279.125
COBISS.SI-ID 246420224


slika

73.
BRIGHT, Bill
        Kristjan in življenje v obilju : osredotočimo se na nove cilje / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 2)

Prevod dela: The Christian and the abundant life
ISBN 978-961-91880-5-7

27-584.5
279.125
COBISS.SI-ID 246419456


slika

74.
BRIGHT, Bill
        Krščanska dogodivščina : stopimo na vznemirljivo pot vere / Bill Bright ; [prevod Benjamin Siter]. - Ljubljana : Krščansko društvo Novo Življenje, 2009. - (Deset temeljnih korakov do krščanske zrelosti ; korak 1)

Prevod dela: The Christian adventure
ISBN 978-961-91880-4-0

27
279.125
COBISS.SI-ID 246418944


slika

75.
        ČASTIMO Jezusa v Najsvetejšem / [izbral in uredil Odbor za pripravo evharističnega kongresa v sodelovanju s Slovensko liturgično komisijo]. - Ljubljana : Salve, 2009

ISBN 978-961-211-492-3

27-549
27-282.5
COBISS.SI-ID 246013952


slika

76.
        EVANGELIJ po Janezu / [posodobljeno besedilo na osnovi nerevidiranega nemškega prevoda Elberfelder pripravila Marta Stupar ; spremno besedilo Vinko Ošlak]. - Šmartno ob Paki : Krščanska Cerkev bratov - Krščanska pobuda Bliže k Tebi, 2009

ISBN 978-961-269-083-0

27-247.8
COBISS.SI-ID 246202112


slika

77.
GAJŠEK, Lojze
        Vredni spomina : rajni sobratje Slovenske province MD : ob 90-letnici province (1919-2009) in 350-letnici smrti sv. Vincencija (1660-2010) / Lojze Gajšek ; [fotografije iz provincialnega arhiva lazaristov (PAL)]. - Ljubljana : Misijonska družba - Slovenska provinca, 2009

ISBN 978-961-90863-5-3

27-789.63(497.4)
COBISS.SI-ID 246220544


slika

78.
GRÜN, Anselm
        Boj in ljubezen : kako moški najde pot do sebe / Anselm Grün ; [prevedla Alenka Novak]. - 3. natis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009

Prevod dela: Kämpfen und lieben. - Bibliografija: str. 179-180. - Povzetek
ISBN 978-961-218-721-7

27-236.5:929
159.922.1-055.1
COBISS.SI-ID 246106880


slika

79.
JULIAN of Norwich, 1342-ok. 1416
        Razodetja božje ljubezni / Julijana iz Norwicha ; prevod in spremna beseda Nike K. Pokorn. - Ljubljana : KUD Logos, 2009. - (Knjižna zbirka Kud Logos ; 26)

ISBN 978-961-6519-35-9

27-21
27-587-29"13/14"
COBISS.SI-ID 246229248


slika

80.
LARRAÑAGA, Ignacio, 1928-
        Naš brat Frančišek : njegova izkušnja Boga / Ignacio Larrañaga ; [prevod Matej Leskovar]. - Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2009. - (Frančiškova knjižnica. Življenjepisi ; št. 1)

Prevedeno po: Nostro fratello di Assisi; izv. nasl.: El hermano de Asís
ISBN 978-961-6078-28-3

27-36:929sv.Frančišek As.
929sv.Frančišek As.
COBISS.SI-ID 246315264


slika

81.
LIKAR, Sebastjan
        Po tej poti / Sebastjan Likar ; [risbe Marta Bartolj in Peter Škerl]. - Ljubljana : Salve, 2009

ISBN 978-961-211-493-0

27-29
821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246233088


slika

82.
LIKAR, Sebastjan
        Premišljevati in moliti pred njim : [molitvene ure ob prvih petkih] / Sebastjan Likar. - Ljubljana : Salve, 2009

ISBN 978-961-211-494-7

27-549
COBISS.SI-ID 246271232


slika

83.
MUKTIBODHANANDA Saraswati, Swami
        Swara yoga : tantrična znanost o možganskem dihanju : z izvirnim sanskrtskim tekstom Shiva Swarodaye in prevodom v slovenščino / Swami Muktibodhananda ; [prevedel Swami Omkarmurti Saraswati (Janez Kristijan Hiti)]. - Ljubljana : Tara yoga center, 2009. - (Knjižnica Niranjan)

Prevod dela: Swara yoga
ISBN 978-961-90124-9-9

233-852.5Y
COBISS.SI-ID 246358528


slika

84.
NEŽIČ, Julka
        Krst vašega otroka / spremna besedila Julka Nežič ; [ilustracije Marjanca Prelog]. - Ljubljana : Družina, 2009

ISBN 978-961-222-762-3

27-558.3
COBISS.SI-ID 246139648


slika

85.
PLEVNIK, Jože, 1928-
        Evangelij po Janezu : teologija in duhovnost / Jože Plevnik. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2009

ISBN 978-961-6748-06-3

27-277-247.8
COBISS.SI-ID 246222592


slika

86.
POČIVAVŠEK, Ludvik
        Krstni nagovori / [[besedilo in] fotografije] Ludvik Počivavšek ; [spremna beseda Franc Kramberger]. - 2. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2009

Spremna beseda / Franc Kramberger: str. 5-6. - Bibliografija: str. 199-203
ISBN 978-961-6494-90-8

27-558.3-475
COBISS.SI-ID 63007233


slika

87.
        PRAZNUJEMO z Jezusom. Veroučni delovni zvezek za 2. razred / [pripravile Marija Sraka ... [et al.] ; uredila Marija Sraka ; ilustracije Karmen Smodiš] ; [izdala] SŠK-SKU. - 2., popravljena in dopolnjena izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-829-0

27-282.3(076)
COBISS.SI-ID 246106112


slika

88.
RATZLAFF, Dale
        Resnica o adventistični "resnici" / Dale Ratzlaff ; [prevod Benjamin Hlastan]. - Slovenj Gradec : v samozal., 2009

ISBN 978-961-245-731-0

279.14
COBISS.SI-ID 246040064


slika

89.
ŠPIDLÍK, Tomáš
        Osnove krščanske duhovnosti / Tomáš Špidlík ; [prevedel Alojz Pirnat ; spremna beseda Stanko Janežič]. - 1. ponatis. - Maribor : Slomškova družba ,Slomškova založba, 2009. - (Božji vrelci ; 2)

Prevod dela: Prameny světla. - Poklicani v polnost življenja : spremna beseda / Stanko Janežič: str. 364-365
ISBN 978-961-6227-16-2

27-1
COBISS.SI-ID 63015425


slika

90.
WOODHEAD, Linda
        Krščanstvo : zelo kratek uvod / Linda Woodhead ; [prevedla Nina Slaček]. - V Ljubljani : Krtina, 2009. - (Knjižna zbirka Kratka ; 9)

Prevod dela: Christianity
ISBN 978-961-260-019-8

27
COBISS.SI-ID 246376192


30+316 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. SOCIOLOGIJAslika

91.
BECK, Ulrich
        Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno / Ulrich Beck ; [prevod Mojca Savski]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Krtina, 2009. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevod dela: Risikogesellschaft
ISBN 978-961-260-042-6

316.422
COBISS.SI-ID 246065152


slika

92.
GALEOTTI, Anna Elisabetta
        Toleranca : pluralistični predlog / Anna Elisabetta Galeotti ; [prevod Tone Dolgan]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2009. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevod dela: La tolleranza
ISBN 978-961-260-017-4

316.647.5:141.113
COBISS.SI-ID 246095360


slika

93.
LATOUCHE, Serge, 1940-
        Preživeti razvoj / Serge Latouche ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Bojan Radej]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Survivre au développement
ISBN 978-961-257-016-3

316.42
COBISS.SI-ID 246387968


slika

94.
PREBIL, Andreja
        Komunikacija v zdravstvu / Andreja Prebil, Pjerina Mohar, Jelka Drobne ; [ilustracije Kaja Novšak]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-828-3

316.77
COBISS.SI-ID 246189824


slika

95.
RAMOVŠ, Jože, 1947-
        Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami / Jože Ramovš. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka, 2009

ISBN 978-961-6128-31-5

316.346.32-053.9
364-22-053.9
COBISS.SI-ID 246055168


slika

96.
        SOCIAL overview 2008 / [authors Lidija Apohal Vučkovič ... [et al.] ; editors Matjaž Hanžek ... [et al.] ; translators Nina Barlič ... [et al.] ; graphs Marjeta Žigman]. - Ljubljana : IMAD, 2009

Prevod dela: Socialni razgledi 2008
ISBN 978-961-6031-88-2

308(497.4)
COBISS.SI-ID 246040832


311/314 STATISTIKA. DEMOGRAFIJAslika

97.
URBANČIČ, Darja, 1979-
        Metodološka navodila za popis inovacijske dejavnosti v predelovalni dejavnostiin izbranih storitvenih dejavnostih / [pripravila Darja Urbančič in Helena Mervic]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - (Metodološko gradivo / Statistični urad Republike Slovenije, ISSN 1408-1482 ; 2009, št. 11. 23, Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija)

ISBN 978-961-239-184-3

311.2(497.4):001.89
001.891(497.4)(083.2)
COBISS.SI-ID 246011392


32 POLITIKAslika

98.
CESAIRE, Aimé
        Razprava o kolonializmu / Aimé Cesaire ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Discours sur le colonialisme
ISBN 978-961-257-015-6

325
COBISS.SI-ID 246387456


slika

99.
PERENIČ, Anton, 1941-
        Uvod v razumevanje države in prava / Anton Perenič. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2009

ISBN 978-961-6230-91-9

321.01
34
COBISS.SI-ID 246389504


slika

100.
PODMENIK, Slavko
        Nehajmo se sprenevedati ali Odgovornost za zgodovino : na primeru slovenski partizanski-domobranski in socialistični-kapitalistični rašomon / Slavko Podmenik. - Ljubljana : [samozal.] S. Podmenik, 2009

ISBN 978-961-245-744-0

323(497.4)"19"(049.3)
COBISS.SI-ID 246366464


33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVOslika

101.
        EU-LAC relations during the Slovenian EU Council presidency / editors Kim Turk Dermastia, Marko Matičetov. - Ljubljana : Center for Latin America - CeLA, 2009

339.92(4:8)
061.1EU
COBISS.SI-ID 246170880


slika

102.
        EVIDENTIRANJE delovnega časa v osnovni šoli [Elektronski vir] / Marija Mustar ... [et al.]. - Ljubljana : CDI Univerzum, 2009. - 1 optični disk (CD ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6166-17-1

331.312:373.3:004.42(086.034.4)
COBISS.SI-ID 246383872


slika

103.
KANTOR, Petr
        Fundraising - umění získávat nejen peníze / [author Petr Kantor ; překlad Jana Dudová]. - Vyd. 1. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2009

ISBN 978-961-92618-6-6

336.714
COBISS.SI-ID 246244352


slika

104.
KERMAT, Sonja, 1962-
        Ekonomska kriza A-Ž : 25 vprašanj o ekonomski krizi, ki bi jih moral zastaviti vsak direktor in odgovoriti vsak računovodja / Sonja Kermat. - Ljubljana : Dashöfer, 2009

ISBN 978-961-6614-41-2

338.124.4
COBISS.SI-ID 246417408


slika

105.
KNEZ, Rajko
        Notranji trg EU / Rajko Knez, Janja Hojnik. - Maribor : Pravna fakulteta, 2009

300 izv.
ISBN 978-961-6399-58-6

339.13.012.42(4)(075.8)
COBISS.SI-ID 63068161


slika

106.
LISAC, Aleš
        Direktni marketing 1 - od ideje do izvedbe [Videoposnetek] / Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-38-5

339.187.42(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246161152


slika

107.
LISAC, Aleš
        Direktni marketing 2 - kako pripraviti marketinške dokumente, ki prodajajo? [Videoposnetek] / Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-39-2

339.187.42(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246161408


slika

108.
MITEV, Todor
        Katalog papirnati denar Jugoslavija 1944-1991 / Mitev Todor. - 1. izd. - Radenci : samozal., 2009

30 izv.
ISBN 978-961-245-736-5

336.747(497.4)"1945/1992"(083.82)
COBISS.SI-ID 62948353


slika

109.
MITEV, Todor
        Specialni katalog jugoslovanskih kovancev 1945-92, kovancev z napako / Mitev Todor. - 2. izd. - Radenci : samozal., 2009

50 izv.
ISBN 978-961-245-735-8

737.1(497.4)"1945/1992"(083.82)
COBISS.SI-ID 62947329


slika

110.
OBMOČNA obrtno-podjetniška zbornica (Gornja Radgona)
        Katalog obrti in podjetništva / [uredili Ksenija Lebar Hedl, Irena Petek-Ferenc, Majda Horvat]. - Gornja Radgona : Območna obrtno-podjetniška zbornica, 2009

Na nasl. strani --> 30 let 1979-2009

334.712(497.4-18)(058.7)
COBISS.SI-ID 62894337


slika

111.
RIZMAN, Rudi
        Globalizacija in avtonomija : prispevki za sociologijo globalizacije / Rudi Rizman ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - (Zbirka Razprave FF)

ISBN 978-961-6648-23-3 (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete)

339.9
316.42
COBISS.SI-ID 246379776


slika

112.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Martine Repas ter stvarnim kazalom Janeza Topliška. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-204-437-4

339.137.27(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 246198016


slika

113.
STRAŠEK, Sebastjan
        Poslovni ciklusi in finančne krize / Sebastjan Strašek, Nataša Špes. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 2009

100 izv.
ISBN 978-961-6354-94-3

339.747:339.972
COBISS.SI-ID 62898945


331 DELOslika

114.
        KRITERIJI in merila preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije 5820.009.3.1 Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja [Videoposnetek] / avtorji Jelka Kozjak Jezernik ... [et al.] ; urednik Jelka Kozjak Jezernik, Slavko Lapanja ; glasbena podlaga Tomaž Gorjup. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6322-83-6

331.546:693(086.82)
COBISS.SI-ID 246061056


34/35 PRAVO. JAVNA UPRAVAslika

115.
ČRNČEC, Damir
        Obveščevalna dejavnost v informacijski dobi / Damir Črnčec. - Ljubljana : Defensor, 2009

ISBN 978-961-6177-28-3

355.535:004:316
COBISS.SI-ID 246103296


slika

116.
INTERNATIONAL Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe (3 ; 2009 ; Ljubljana)
        Third International Symposium on the Development of Public Administration in South East (SE) Europe Public Administration in the context of financial crisis and economic slowdown , 18-19 June 2009, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / urednika Primož Pevcin, Stanka Setnikar Cankar. - El. zbornik. - Ljubljana : Faculty of Administration, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-262-018-9

35(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 246103808


slika

117.
JURŠEV, Urška
        Samostojni podjetniki posamezniki / Urška Juršev. - Ljubljana : Dashöfer, 2009

ISBN 978-961-6614-40-5

347.7
COBISS.SI-ID 246053632


slika

118.
KOMAN-Perenič, Lidija
        Varstvo osebnih podatkov in mediji : smernice za medije, ki skušajo odgovoriti, kako ravnati v primerih, ko trčita med seboj pravica do obveščenosti in pravica do varstva osebnih podatkov / [avtorja Lidija Koman Perenič in Informacijski pooblaščenec ; fotografije Fotolia]. - Ljubljana : Informacijski pooblaščenec, 2009

ISBN 978-961-91762-5-2

347.18:654.1
COBISS.SI-ID 246251520


slika

119.
        LOKALNA demokracija III. Ob petnajsti obletnici ponovne uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji / Miro Haček (urednik). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009

ISBN 978-961-235-365-0

352(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 246182656


slika

120.
MILIĆ, Radovan B.
        Vodič za državljane bivše SFRJ u Republici Sloveniji / Radovan B. Milić ; [spremna beseda Vesna Anđelković, Katarina Pohleven, Metka Zoya Obrul]. - Slovenske Konjice : [samozal.] R. B. Milić, 2009

ISBN 978-961-245-729-7

342.717-054.72(497.4)
331.556.44(497.4)
COBISS.SI-ID 245975808


slika

121.
        NAŠA prava : informacija dlja učitelja / [autory Blanka Jamnišek ... [et al.] ; illjustracii Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Ministarstvom inostrannyh del Respubliki Slovenija, 2009

Cir.
ISBN 978-961-6566-15-5

342.726-053.2
COBISS.SI-ID 246194432


slika

122.
        NAŠA prava : informacije za nastavnike / [autori Blanka Jamnišek ... [et al.] ; ilustrator Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Ministarstvo inostranih poslova Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6566-14-8

342.726-053.2
COBISS.SI-ID 246193408


slika

123.
        NAŠA prava : informacije za učitelje / [autori Blanka Jamnišek ... [et al.] ; ilustrator Matjaž Schmidt ; prevod sa slovenskog volonteri Društva Osmijeh Gračanica, BIH]. - Ljubljana : Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6566-12-4

342.726-053.2
COBISS.SI-ID 246192384


slika

124.
        NAŠA prava : informacije za učitelje / [autori Blanka Jamnišek ... [et al.] ; ilustrator Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6566-11-7

342.726-053.2
COBISS.SI-ID 246087424


slika

125.
PIVKA, Irena
        RadioCona : avdiobook 01 : copyright / [avtorja Irena Pivka, Brane Zorman ; prevod Rawley Grau]. - Ljubljana : Cona : Mednarodni grafični likovni center, 2009

ISBN 978-961-92677-0-7 (Cona)

347.78:7
COBISS.SI-ID 246302464


slika

126.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Gospodarski oddelek
        Zbirka odločb : 2005-2008 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Gospodarski oddelek ; [redakcijski odbor Vladimir Balažic, Alenka Jelenc Puklavec, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Nevenka Rihar ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - Ljubljana : GV založba, 2009

ISBN 978-961-247-107-1

347.991(497.4)"2005/2008"(094.9)
347.7:347.991(497.4)"2005/2008"
COBISS.SI-ID 245977600


slika

127.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o odvetništvu (ZOdv) : (neuradno prečiščeno besedilo) / s stvarnim kazalom Janeza Topliška. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-204-438-1

347.965(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 246361088


slika

128.
        ŠČEPEC varstvoslovja po ameriško : [strokovna ekskurzija študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v Zdrženih državah Amerike] / [avtorji Katja Eman ... [et al.] ; uredniki Gorazd Meško, Katja Eman in Emanuel Banutai]. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2009

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: A pinch of criminal justice and security studies with american flavor
ISBN 978-961-6230-90-2

351.74(082)
COBISS.SI-ID 245946880


slika

129.
        TË drejtat tona : informacion për mësuesit / [autorë Blanka Jamnišek ... [et al.] ; illustrues Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Sllovenisë, 2009

ISBN 978-961-6566-13-1

342.726-053.2
COBISS.SI-ID 246192896


slika

130.
TRATNIK, Matjaž
        Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah / Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009

ISBN 978-961-247-109-5

347.235:347.176.2
COBISS.SI-ID 246342912


slika

131.
        VARUH človekovih pravic Republike Slovenije kot državni preventivni mehanizem po opcijskem protokolu h OZN Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju / [sodelovali Zdenka Čebašek-Travnik ... [et al.] ; uredila Ivan Šelih in Liana Kalčina ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2009

ISBN 978-961-91394-5-5

351.941(497.4)(082)
343.255(094.2)
COBISS.SI-ID 246117632


36 SKRBSTVO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVOslika

132.
        STAREJŠI ljudje v družbi sprememb / Valentina Hlebec (urednica). - Maribor : Aristej, 2009. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 10)

ISBN 978-961-220-069-5

364.4-053.9(082)
COBISS.SI-ID 62901505


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVOslika

133.
CINDRIČ, Alojz
        Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 / Alojz Cindrič ; [prevod povzetka Janko Lozar, Prevajalska agencija Alkemist]. - Ljubljana : Univerza, 2009. - (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze ; zv. 3)

ISBN 978-961-6410-23-6

37.091.8(436.1=163.6)"1848/1918"
COBISS.SI-ID 245956864


slika

134.
        CIRKUŠKA pedagogika / avtorji Anja Mikič ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009

ISBN 978-961-253-037-2

37.01:394.23
COBISS.SI-ID 246455040


slika

135.
        DOTIK okolja 2 : delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 2 zv.

ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 246437632


slika

136.
        GRADIM slovenski jezik 4 : rad te imam. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Milanka Fabjančič, Nevenka Drusany ; fotografije Drago Mohor]. - 1. izd., 7. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 2 zv. (103; 115 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-278-8 (zv. 1) ISBN 978-961-209-310-5 (zv. 2) ISBN 978-961-209-317-4 (komplet)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 245987072


slika

137.
HANNAH, Liz
        Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra : priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih / Liz Hannah ; ilustracije Steve Lockett ; prevod Tina Kočevar, Mateja Logar. - Maribor : Center Društvo za avtizem, 2009

Prevod dela: Teaching young children with autistic spectrum disorders to learn
ISBN 978-961-92393-1-5

376:616.896-053.2
COBISS.SI-ID 246293248


slika

138.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simon Kajtna ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 2 zv.

ISBN 978-961-01-0597-8 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0596-1 (zv. 2)

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 246437376


slika

139.
        INSTANT workshop kézikönyv avagy hogy kell workshopot tervezni és kivitelezni, még akkor is, ha eddig még nem csináltál soha ilyesmit / [szerzők Bukovics Martin ... [et al.] ; editor Czibik Márta]. - 1. kiad. - Ljubljana : Zveza ŠKIS, 2009

ISBN 978-961-92618-8-0

37.091.32
COBISS.SI-ID 246417920


slika

140.
IZOBRAŽEVALNI center Piramida (Maribor). Višja strokovna šola
        Desetka : bilten ob 10-letnici Višje strokovne šole / [uredila Blanka Vombergar in Mirko Nidorfer ; fotografije Miroslav Nidorfer ... et al.]. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2009

ISBN 978-961-258-117-6

377.36(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 246271744


slika

141.
        A KÖRNYEZET és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára / Barbara Bajd ... [et al.] ; [fordította Marija Tot Slavinec ; illusztrálta Davor Grgičević ; fényképek a Modrijan kiadó archívuma ... [et al.] ; szerkesztette Zvonka Kos]. - 3. kiadás. - Ljubljana : Modrijan, 2009-. - Zv. <2> : ilustr. ; 29 cm

Izv. nasl.: Okolje in jaz
Dosedanja vsebina:
R. 1. - 2009
ISBN 978-961-6183-88-8 (zv. 1)

5(075.2)
3(075.2)
COBISS.SI-ID 245965312


slika

142.
MEDICINSKA fakulteta (Maribor)
        Biomedicinska tehnologija : podiplomski študij = Biomedical Technology : postgraduate study / [glavni urednik Pavel Skok]. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2009

ISBN 978-961-6739-11-5

378.661(497.4 Maribor).046.4(073)
371.214:378.661(497.4 Maribor).046.4
COBISS.SI-ID 63024385


slika

143.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden-Ciber ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-86-11-16339-0

821.09(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246478080


slika

144.
        OBŠTUDIJSKE dejavnosti : 1999-2009 : zbornik / prispevke so pripravili Boštjan Horvat ... [et al.] ; glavni urednik Boštjan Horvat ; [fotografije Iztok Rakar ... et al.]. - Ljubljana : Študentski svet Fakultete za upravo : Študentska organizacija Fakultete za upravo, 2009

ISBN 978-961-262-019-6

378.6:35(497.4Ljubljana)
378.091.8(497.4Ljubljana)"1999/2009"
COBISS.SI-ID 246242304


slika

145.
        OSNOVNA šola : nacionalno preverjanje znanja : informacije za učence in starše / [pripravil Državni izpitni center ; fotografije Buenos Dias, OŠ Ledina ; ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 8. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2009. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 20
ISBN 978-961-6322-84-3

37.091.26(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 246366976


slika

146.
OSNOVNA šola Toneta Okrogarja (Zagorje). Podružnica (Senožeti) [Sto trideset]
        130 let šole v Šentlambertu : zbornik / [zbrale in uredile Nataša Grošelj, Manca Pišek in Duši Grubor Železnik ; fotografije zasebne zbirke, Slovenski šolski muzej, zbirka POŠ Senožeti]. - Zagorje : Osnovna šola Toneta Okrogarja, 2009

373.3(497.4Šentlambert)"1879/2009"(082)
COBISS.SI-ID 246216448


slika

147.
        PAMETNI vpišejo interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje / [urednik Martin Germ]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009

ISBN 978-961-237-296-5

378.046-021.68:3(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 246159616


slika

148.
PEVEC Semec, Katica
        Spodbudno učno okolje v kurikularni prenovi / Katica Pevec Semec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009

ISBN 978-961-234-748-2

37.016
COBISS.SI-ID 246222848


slika

149.
PREVC, Magda
        Ljubljanska realka skozi čas : [1852-1945] / Magda Prevc. - Ljubljana : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-748-8

373.5:5(497.4Ljubljana)"1852/1945"
COBISS.SI-ID 246367488


slika

150.
RUČIGAJ, Zinka
        Otroško srce je zaklad / Zinka Ručigaj. - Kranj : Gorenjski glas, 2009

ISBN 978-961-91640-7-5

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 246439680


slika

151.
SCHUMM, Jeanne Shay, 1947-
        Šola brez frke : triki za uspešno delo v šoli / Jeanne Shay Schumm ; [prevod in priredba Tanja Vilfan ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - (Zbirka Čist simpl)

ISBN 978-961-209-989-3

159.953.5(035)
37.091.322(035)
COBISS.SI-ID 246321408


slika

152.
SLIVAR, Branko
        Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih : povzetek / Branko Slivar. - Ljubljana : SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, 2009

ISBN 978-961-92131-1-7

37.011.3-051:159.944(497.4)
COBISS.SI-ID 245945600


slika

153.
        UČNE težave v osnovni šoli [Videoposnetek] : delovni odnos soustvarjanja / avtorice Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; avtorska glasba Mitja Reichenberg ; urednica Ksenija Bregar Golobič. - Ljubljana : Ministrstvo RS za šolstvo in šport : Pedagoški inštitut : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. - 2 DVD

ISBN 978-961-6101-47-9 (Ministrstvo za šolstvo in šport)

37.091.398(086.82)
373.3:37.091.31(086.82)
COBISS.SI-ID 246037248


slika

154.
        VIZIJA šolstva : zbornik predavanj z mednarodnega simpozija ob 230-letnici šolstva v Beltincih / [uredila Iris Vičar Novak]. - Beltinci : Osnovna šola, 2009

100 izv.
ISBN 978-961-92673-0-1

373.3(082)
COBISS.SI-ID 62963457


379.8 PROSTI ČAS. LJUBITELJSTVOslika

155.
BIOLOŠKO raziskovalni tabor (2007 ; Brkini)
        Biološko raziskovalni tabor "Brkini 2007" in dodatek "Novaki 2006" / [uredila Irena Kodele Krašna]. - Ljubljana : Zavod RS za varstvo narave, 2009

ISBN 978-961-92304-3-5

379.825(497.4Brkini)"2007"
379.825(497.4Novaki)"2006"
COBISS.SI-ID 246131712


slika

156.
SREČANJE mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane (22 ; 2009 ; Ljubljana)
        Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2009 : zbornik povzetkov raziskovalnih, seminarskih in projektnih nalog / 22. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, junij 2009 ; [odgovorni urednici Ljubica Jamnik, Breda Pungerčar]. - Ljubljana : Mestna občina, 2009

ISBN 978-961-6449-28-1

001.89-053.6(497.4Ljubljana)(082)
379.825-053.6(497.4Ljubljana)(082)
COBISS.SI-ID 246412800


slika

157.
TABOR Eko - kakovost - robotika (5 ; 2009 ; Murska Sobota)
        Zaključni bilten / 5. Tabor Eko - kakovost - robotika, 24. junij 2009 ; [avtorji Branko Škafar ... et al.]. - Murska Sobota : OŠ II, 2009

379.825:5/6(082)
COBISS.SI-ID 63076097


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLORAslika

158.
GOLUB, Zdenka
        Na mavrični strani Haloz : prepoznavnost Haloz v drobcih bogatega izročila šeg, navad, običajev, praznovanj / Zdenka Golub ; [fotografije Zdenak Golub ... et al.]. - Podlehnik : Turistično društvo, 2009

ISBN 978-961-269-084-7

39(497.412)
COBISS.SI-ID 246230272


slika

159.
PAKIŽ, Alenka
        "Ribnčan smo se lpu nosil!" : oblačenje v ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne / Alenka Pakiž. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ; Ribnica : Občina, 2009

ISBN 978-961-6141-87-1 (JSKD)

391(497.4Ribniška dolina)
COBISS.SI-ID 246382336


slika

160.
PETIŠKA, Eduard, 1924-1987
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevajalka Kristina Brenkova ; ilustracije Václav Fiala ; avtor didaktičnega instrumentarija Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Prevod dela: Staré řecké báje a pověsti
ISBN 978-961-01-0817-7

398.221(38)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246187520


slika

161.
        PETRINA in striček : folklorne pripovedi iz okolice Celja in Laškega / [zbrali in prispevek o narečju] Vesna Penec, Lidija Toplišek ; [spremna beseda Marija Stanonik ; zemljevid pripravila in ilustrirala Jana Vizjak]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 36)

ISBN 978-961-218-835-1

398.2(497.431)
COBISS.SI-ID 246394624


slika

162.
        PRAVLJICE in pesmice iz Kostela / [zapisal in ilustriral Janko Marinč]. - Kočevje : samozal. J. Marinč, 2009

ISBN 978-961-245-733-4

398(497.4Kostel)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246074112


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDEslika

163.
        ALFA 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [urednik Roman Brilej ; risbe Andrej Strojin]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-34-2

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246189568


slika

164.
ANDERLUH, Gregor, 1969-
        Praktikum iz biokemije : za študente prvostopenjskega bolonjskega programa Biologija / Gregor Anderluh, Andrej Bavdek, Kristina Sepčić. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

ISBN 978-961-242-234-9

577.1(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 246315776


slika

165.
        ATLAS netopirjev (Chiroptera) Slovenije = Atlas of bats (Odonata) of Slovenia / [avtorji Primož Presetnik ... et al.] ; uredili, edited by Primož Presetnik, Klemen Koselj & Maja Zagmajster ; [fotografije Primož Presetnik ... [et al.] ; kartografija Vesna Grobelnik, Center za kartografijo favne in flore ; prevod v angleščino Henrik Ciglič]. - 1. natis. - Miklavž na Dravskem polju : Center za kartografijo favne in flore, 2009. - (Atlas faunae et florae Sloveniae ; 2)

ISBN 978-961-90512-9-0

599.4(497.4)(084.4)
COBISS.SI-ID 245995264


slika

166.
BAVCON, Jože
        Jardin botanique de Ljubljana / [texte et photographies Jože Bavcon]. - Ljubljana : Office de Tourisme, 2009

Prevod dela: Botanični vrt v Ljubljani. - Avtor naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6449-26-7

58:069.029(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 246166528


slika

167.
BAVCON, Jože
        Orto botanico di Lubiana / [testo e fotografie Jože Bavcon]. - Lubiana : Ente per il turismo, 2009

Prevod dela: Botanični vrt v Ljubljani. - Avtor naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6449-27-4

58:069.029(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 246167296


slika

168.
BRILEJ, Roman, matematik
        Alfa 4 : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Roman Brilej, Rudi Seljak, Antonija Špegel Razbornik ; [risbe Andrej Strojin]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer)

ISBN 978-961-6225-35-9

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 239144704


slika

169.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 1. Linearna funkcija, geometrija v ravnini : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ; [risbe Gašper Janša, Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009

ISBN 978-961-6225-71-7

51(075.3)(076.2)
514.112(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246187008


slika

170.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 1. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Dezider Ivanec ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-70-0

511.11(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246186496


slika

171.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 3. Polinomi in racionalne funkcije, stožnice : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Boro Nikič ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-82-3

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246187776


slika

172.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 4. Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Boro Nikič, Rudi Seljak ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 150 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-69-4

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246188544


slika

173.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 4. Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Dezider Ivanec, Barbara Kušar ; [risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-56-4

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246188800


slika

174.
BUKOVEC, Nataša
        Praktikum iz splošne in anorganske kemije / N. Bukovec, R. Cerc Korošec, E. Tratar Pirc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2009

ISBN 978-961-6756-06-8

54(075.8)(076.5)
546(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 246320128


slika

175.
CEBIN, Nika
        Atomi in molekule. Laboratorijske vaje za kemijo v gimnaziji / Nika Cebin, Manica Perdan-Ocepek, Marjeta Prašnikar ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; fotografije Manica Perdan-Ocepek, Marjeta Prašnikar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009

ISBN 978-961-241-346-0

54(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 246203392


slika

176.
DRAGAN, Dejan
        Upravljanje logističnih sistemov : visokošolski učbenik / Dejan Dragan. - Celje : Fakulteta za logistiko, 2009

ISBN 978-961-6562-31-7

51-7:656(075.8)
COBISS.SI-ID 246006272


slika

177.
        EKSPERIMENTALNE metode v biokemiji / Gregor Anderluh ... [at al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

ISBN 978-961-242-235-6

577.1(075.8)
COBISS.SI-ID 246316032


slika

178.
EUROPEAN Polysaccharide Network of Excellence. Scientific Meeting (2009 ; Utrecht, Netherlands)
        Proceedings / EPNOE Scientific Meeting & 2nd Business and Industry Club Meeting, 11-13th May 2009, Utrecht, Netherlands ; [editorial board Zdenka Peršin, Karin Stana-Kleinschek]. - Maribor : Faculty of Mechanical Engineering, Institute for Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers, 2009

100 izv.
ISBN 978-961-248-160-5

547.458(082)
COBISS.SI-ID 63074049


slika

179.
GABRIČ, Alenka
        Kemija : zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred osnovne šole / Alenka Gabrič, Milica Slatinek Žigon ; [ilustratorki Suzana Bricelj, str. 92 Jelka Reichman ; tehnične risbe Rajko Korbar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-86-11-16890-6

54(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 246435328


slika

180.
GOLOB, Zlatko
        Funkcionalna anatomija ptičev z osnovami ornitologije / Zlatko Golob. - Maribor : Univerza, 2009

598.2:591.4
COBISS.SI-ID 242168064


slika

181.
HOARE, Ben
        Živalske selitve : neverjetna potovanja po kopnem, morju in zraku / Ben Hoare ; [prevod Nina Rožmarin]. - Radovljica : Didakta, 2009

Prevod dela: Atlas of animal migration
ISBN 978-961-6646-86-4

574.91
591.523
COBISS.SI-ID 246105600


slika

182.
LONG, John A., 1957-
        Dinozavri / John Long ; [prevedla Katja Berden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Dinosaurs
ISBN 978-961-01-1012-5

568.19(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246119936


slika

183.
MINI Conference on Discrete Mathematics (2009 ; Ljubljana)
        Tomo is sixty : dedicated to the 60th anniversary of professor Tomaž Pisanski : timetable and abstracts / Mini Conference on Discrete Mathematics, Ljubljana, 26-27 June 2009 ; [editors Marko Boben ... et al.]. - Ljubljana : IMFM - Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, 2009

ISBN 978-961-92681-0-0

51(082)
COBISS.SI-ID 246374400


slika

184.
MLAKAR, Ivan
        Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1:25.000 [Kartografsko gradivo] = Geological map of the Idrija - Cerkno hills between Stopnik and Rovte 1:25.000 / Ivan Mlakar in Jože Čar ; digitalna kartografija Staša Čertalič in Blaž Milanič. - 1:25.000. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2009. - 1 zvd

ISBN 978-961-6498-16-6

528.94:55(497.473)
COBISS.SI-ID 246145280


slika

185.
        NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja / Rajko Ipavec ... [et al.] ; [fotografije Gregor Aljančič ... [et al.] ; ilustracije Samo Jenčič ... [et al.] ; uredila Eva Grafenauer Korošec]. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 105 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-365-0498-7

5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246020608


slika

186.
        NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja / Rajko Ipavec ... [et al.] ; [ilustracije Marija Prelog, Mojca Sekulič, Jure Kralj ; fotografije Gregor Aljančič ... [et al.] ; uredila Eva Grafenauer Korošec]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-365-0497-0

5(075.2)
COBISS.SI-ID 246019328


slika

187.
        NARAVOSLOVJE 7 : delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Sekulič, Marija Prelog, Gregor Nartnik ; fotografije Dejan Putrle ; avtorica modela Nada Razpet]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Devetletka : 7. razred)

ISBN 978-86-365-0555-7

5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246018560


slika

188.
        NARAVOSLOVJE 7 : učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja / Simona Strgulc Krajšek ... [et al.] ; [ilustracije Marija Prelog, Mojca Sekulič, Marika Mirtič ; fotografije Gregor Aljančič ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009

ISBN 978-86-365-0554-0

5(075.2)
COBISS.SI-ID 239254784


slika

189.
        OKOLJSKO poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici / [avtorji Matjaž Bedjanič ... et al.] ; uredil Aleš Smrekar ; [kartograf Iztok Sajko]. - Ljubljana : ZRC SAZU, 2009

ISBN 978-961-254-136-1

502.15(497.4-751)
COBISS.SI-ID 245957888


slika

190.
        OMEGA 2. Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [urednik Roman Brilej ; risbe Franc Šinko, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-66-3

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246189056


slika

191.
        OMEGA 3. Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [urednik Roman Brilej ; risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-81-6

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246187264


slika

192.
SEIDENSTICKER, John
        Plenilci / John Seidensticker, Susan Lumpkin ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Pogled / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Predators
ISBN 978-961-01-0992-1

591.531.2
COBISS.SI-ID 246090752


slika

193.
SYMPOSIUM on Groundwater Flow and Transport Modelling (2008 ; Ljubljana)
        Groundwater modelling : proceedings of invited lectures of Symposium on Groundwater Flow and Transport Modelling, Ljubljana, Slovenia, 28-31 January 2008 / [editor in chief Zlatko Mikulič]. - Ljubljana : MOP - Agencija RS za okolje, 2009

ISBN 978-961-6024-50-1

556.34(082)
COBISS.SI-ID 245990400


slika

194.
VIDRIH, Renato
        Nemirna zemlja : ob 50-letnici moderne seizmologije na Slovenskem / Renato Vidrih. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-143-2 (broš.) ISBN 978-961-251-144-9 (trda vezava)

550.34(100)(091)
550.34.034(497.4)(091)
550.83
COBISS.SI-ID 246347520


slika

195.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 3 : za srednje šole. Elektrika in magnetizem, atomika / Dejan Zupan ; [risbe Matej Mahkovic]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009 ([Celje] : Gracer)

ISBN 978-961-6734-05-9

537(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 246331648


slika

196.
ŽIŽEK, Adolf
        Kompleksni sistemi. 2, Gy-strukture / Adolf Žižek. - Ptuj : samozal., 2009. - (Ptujski učbeniki in znanstvene monografije = Manualia Poetoviensia et monographiae scientificae)

ISBN 978-961-245-749-5

515.172
COBISS.SI-ID 246411264


61 MEDICINAslika

197.
BASIC and Advanced Course on Gynecological Endoscopic Surgery (14 ; 2009 ; Ljubljana)
        Final programme / 14th Basic and Advanced Course on Gynecological Endoscopic Surgery with International Participation, Ljubljana, 8-12 June 2009 ; [editor Martina Ribič-Pucelj]. - Ljubljana : Slovene Society of Reproductive Medicine, 2009

ISBN 978-961-6721-02-8

618-089-072.1(082)
COBISS.SI-ID 245953536


slika

198.
BOŽJAK, Franc
        Klic k spremembi, bolezen ni poraz / Franc Božjak ; [spremna beseda Rozalija Pečarič ; foto Primož Pirc]. - Spodnje Škofije : [samozal.] F. Božjak, 2009

ISBN 978-961-91975-1-6

141.333:61
616:615.8
COBISS.SI-ID 246399232


slika

199.
DROBNE, Jelka
        Vzgoja za zdravje / Jelka Drobne, Pjerina Mohar ; [fotografije Alenka Veber ... [et al.] ; karikature Aljana Primožič]. - 1. izd., 2. natis. - Celje : Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-831-3

613(075.3)
COBISS.SI-ID 246196224


slika

200.
        FIGHTING against cancer today : a policy summary / written by Jose Maria Martin Moreno ... [et al.] ; edited by Tit Albreht and Radivoje Pribaković Brinovec. - Ljubljana : Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 2009

ISBN 978-961-6659-52-9

616-006(4)(082)
COBISS.SI-ID 246392832


slika

201.
HLASTAN-Ribič, Cirila
        Zdrav krožnik : priporočila za zdravo prehranjevanje / Cirila Hlastan Ribič ; [foto Alan Orlič Belšak]. - Ljubljana : CINDI Slovenija, 2009

ISBN 978-961-6613-10-1

613.2
COBISS.SI-ID 246159360


slika

202.
HONN, Robert
        Hatha flow sadhana [Videoposnetek] : danes je dan za jogo / Robert Honn ; glasba Matija Oražem. - Ljubljana : samozal. R. Honn, 2009

ISBN 978-961-92682-0-9

615.851.8(086.82)
COBISS.SI-ID 246443264


slika

203.
HONN, Robert
        Vinjasa flow sadhana [Videoposnetek] : danes je dan za jogo / Robert Honn ; glasba Matija Oražem. - Ljubljana : samozal. R. Honn, 2009

ISBN 978-961-92682-1-6

615.851.8(086.82)
COBISS.SI-ID 246444032


slika

204.
HUSEBØ, Stein
        Ljubezen in žalost : česa se lahko naučimo od otrok / Stein Husebø ; [prevod Sonja Kuntner]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009

Prevod dela: Liebe und Trauer
ISBN 978-961-6744-18-8

615.851
COBISS.SI-ID 62890241


slika

205.
        KAKO do zdravnika. Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji v letu 2009 / [uredil Damjan Kos ; uvodno besedilo Breda Butala ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6327-20-6

364.4:614.2(497.4)(083.81)
614.2(497.4)(083.31)
COBISS.SI-ID 246386944


slika

206.
KEUDEL, Helmut
        Otroške bolezni : prepoznavanje, zdravljenje, preprečevanje : veliki priročnik / Helmut Keudel ; [prevedla Nada Jurič ; fotografije po izvirniku]. - 5. dopolnjena izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2009

Prevod dela: Der große Ratgeber Kinderkrankheiten. - Kazalo
ISBN 978-961-6513-37-1

616-053.2(035)
COBISS.SI-ID 62989057


slika

207.
KOGOVŠEK, Brane
        Zdravstvena nega bolnika z duševnimi motnjami / Brane Kogovšek, Ana Škerbinek ; [črno-bele ilustracije Barbara Kariž, barvne ilustracije bolniki Psihiatrične klinike Ljubljana]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 64. - Povzetek pri vseh poglavjih
ISBN 978-86-365-0403-1

616.89-083(075.3)
COBISS.SI-ID 246020352


slika

208.
MEDNARODNI simpozij o urgentni medicini (16 ; 2009 ; Portorož)
        Urgentna medicina : izbrana poglavja 2009 : zbornik = Emergency medicine : selected topics : proceedings / Šestnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini?= 16th International Symposium on Emergency Medicine, Portorož, Slovenija, 17.-20. junij 2009 ; urednika, editors Marko Gričar, Rajko Vajd. - Ljubljana : Slovensko združenje za urgentno medicino?= Slovenian Society for Emergency Medicine, 2009

ISBN 978-961-91593-5-4

616-083.98(082)
COBISS.SI-ID 245993728


slika

209.
MIHELIČ, Tomaž, 1979-
        Novo rojstvo : iskrena izpoved o trpljenju, ljubezni in preobrazbi transseksualke Salome Ćuća Žentil / Tomaž Mihelič. - Tržič : Učila International, 2009. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

ISBN 978-961-00-0798-2

613.885(092)
COBISS.SI-ID 245995776


slika

210.
MIHELIČ, Tomaž, 1979-
        Novo rojstvo : iskrena izpoved o trpljenju, ljubezni in preobrazbi transseksualke Salome Ćuća Žentil / Tomaž Mihelič. - Tržič : Učila International, 2009

ISBN 978-961-00-0792-0

613.885(092)
COBISS.SI-ID 245947904


slika

211.
MONTIGNAC, Michel
        Montignacova metoda v teoriji in praksi / Michel Montignac ; [prevedla Marjeta Novak Kajzer]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009

Prevod dela: La méthode Montignac illustrée pour les femmes
ISBN 978-961-259-050-5

613.24
641.56-046.22(083.12)
COBISS.SI-ID 246274560


slika

212.
        ONKOLOGIJA : raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka / [Srdjan Novaković ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0744-6

616-006(082)
COBISS.SI-ID 246033664


slika

213.
PILETIČ, Milivoj
        Uvajanje insulina. Delovni zvezek / [avtorja Milivoj Piletič, Tjaša Janjoš]. - Novo mesto : Novo Nordisk, 2009

ISBN 978-961-91787-8-2

616.379-008.64-085
615.252:616.379-008.64
COBISS.SI-ID 246213632


slika

214.
PODIPLOMSKI tečaj kirurgije (44 ; 2009 ; Ljubljana)
        Zbornik predavanj XLIV. podiplomskega tečaja kirurgije, 11.-12. junij 2009 / uredniški odbor Martin Tonin, Aleš Tomažič, Anže Kristan. - Ljubljana : Združenje kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, 2009

ISBN 978-961-6456-48-7

617.5(082)
COBISS.SI-ID 246007808


slika

215.
        PREHRANA dojenčka / [avtorji Vesna Plevnik Vodušek ... et al.]. - 8. ponatis. - Ljubljana : Merit International : distribucija ZD Moste-Polje, 2009

ISBN 978-961-238-183-7

613.22
COBISS.SI-ID 246140160


slika

216.
RAVNIK, David
        Refleksoconska masaža stopal I. : osnove / David Ravnik. - Izpopolnjena izd. - Ljubljana : Akademija Arhimed, zavod za izobraževanje, rehabilitacijo in dizajn, 2009

615.821.2(035)
COBISS.SI-ID 246382592


slika

217.
ROIZEN, Michael F.
        Vi in vaša dieta : osebni priročnik za obvladovanje obsega pasu / Michael F. Roizen, Mehmet C. Oz ; [ilustriral Gary Hallgren ; prevedla Alenka Perger]. - Tržič : Učila International, 2009

ISBN 978-961-00-0721-0

613.24(035)
COBISS.SI-ID 246223360


slika

218.
SACKS, Oliver, 1933-
        Mož, ki je imel ženo za klobuk / Oliver Sacks ; [prevod Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Umco, 2009. - (Zbirka Preobrazba)

ISBN 978-961-6445-97-9

616.8(089.3)
821.111-36
COBISS.SI-ID 246190080


slika

219.
SKVARČA, Aleš
        Prvi sladki koraki / Aleš Skvarča ; [ilustracije Andrej Erjavec]. - Ponatis. - Ljubljana : Roche, 2009. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92435-2-7

616.379-008.64
COBISS.SI-ID 246452992


slika

220.
SLOVENSKI urološki simpozij v sodelovanju z Evropsko urološko šolo (12 ; 2009 ; slovenj Gradec)
        Rak prostate = Prostate cancer / 12. slovenski urološki simpozij v sodelovanju z Evropsko urološko šolo?= 12th Slovene Urological Symposium with European School of Urology participation, Slovenj Gradec, 18. do 20. junij 2009 ; [urednik Franc Kramer]. - Slovenj Gradec : Oddelek za urologijo, Splošna bolnišnica?= Department of Urology, General Hospital, 2009

ISBN 978-961-91364-4-7

616.65-006(082)
COBISS.SI-ID 246240768


slika

221.
SMRKOLJ, Vladimir
        Osnove medicine v izrednih razmerah s kirurškega vidika / Vladimir Smrkolj, Radko Komadina, Iztok Tomazin. - Celje : Splošna bolnišnica, 2009

ISBN 978-961-6678-12-4

61:342.77
COBISS.SI-ID 246289408


slika

222.
THOMAS, Richard, 1943-
        Popolni priročnik za lajšanje bolečin na naraven način : varna in učinkovita samopomoč pri pogostih bolezenskih težavah / Richard Thomas ; [prevod Dejan Brate]. - Radovljica : Didakta, 2009

Prevod dela: The complete book of natural pain relief
ISBN 978-961-6646-87-1

616-009.7:615.8(035)
COBISS.SI-ID 246134784


slika

223.
        TI si moje sonce : objemite svojega otroka s soncem in ljubeznijo : --- za nosečnice, mame in bodoče mame ---. - 8. izd., 4. natis. - Maribor : Villa Creativa, 2009

ISBN 978-961-91705-8-8

618.2/.6
613.953
COBISS.SI-ID 246228992


slika

224.
        URGENTNA nevrologija / [uredili Anton Grad ... et al.]. - 2. in dopolnjena izd. - Ljubljana : Združenje nevrologov slovenije, SZD, 2009

ISBN 978-961-92633-1-0

616.8-083.98(082)
COBISS.SI-ID 246011136


slika

225.
        ZDRAVILNE rastline : nasveti lekarniških farmacevtov / [avtotji besedil Mirjana Dunjić Lapuh ... et al.]. - Ptuj : Lekarne, 2009

ISBN 978-961-269-080-9

615.322
COBISS.SI-ID 246060288


slika

226.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Tuberkuloza - kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem : na primeru sanatorija Golnik (1921-1998) = Tuberculosis - plague of the 19th and 20th century among Slovenians : Golnik case study (1921-1998) / Zvonka Zupanič Slavec ; [fotografija Franjo Jug ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ; Golnik : Bolnišnica, 2009

ISBN 978-961-6676-03-8 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)

616.24-002.5(497.4)
COBISS.SI-ID 246230016


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE NEZGOD. RDEČI KRIŽslika

227.
        DISPERZIJSKI modeli v gosto naseljenih urbanih okoljih v primeru jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega dogodka : učbenik / Iztok Podbregar ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor, 2009

355.58:623.45(075.8)
COBISS.SI-ID 246052096


slika

228.
DRUŽINA, Branko
        Navodila in ukrepi za varno delo študentov v kemijskem laboratoriju Zdravstvene fakultete / Branko Družina. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2009

ISBN 978-961-6063-97-5

542.1:614.8(035)
COBISS.SI-ID 246374656


slika

229.
PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Šentrupert)
        Ob 110-letnici prostovoljnega gasilskega društva Šentrupert / [uredniški odbor Ciril Lamovšek ... et al.]. - Šentrupert : samozal., 2009

614.842(497.4Šentrupert)"1899/2009"
COBISS.SI-ID 246418432


slika

230.
PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Brekovice)
        Kronika PGD Brekovice : 50 let organiziranega gasilstva v Brekovicah / [zbral in uredil Miroslav Bogataj ; fotografije arhiv društva, gasilci PGD Brekovice, Tanja Mlinar]. - Brekovice : Prostovoljno gasilsko društvo, 2009

614.842(497.4Brekovice)"1959/2009"
COBISS.SI-ID 246377984


slika

231.
STO deset
        110 let gasilstva v Vogljah : 1899-2009 / [avtorji Aleksander Kozina ... et al.]. - Voglje : Prostovoljno gasilsko društvo, 2009

614.842(497.4Voglje)"1899/2009"
COBISS.SI-ID 246200832


62+66/69 INŽENIRSTVO. TEHNOLOGIJA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTIslika

232.
CENC, Stane
        Trbovlje, mesto tehniškega razvoja : stojka Valent / Stane Cenc. - Trbovlje : Zasavski muzej : Klub ljubiteljev tehnike, 2009

ISBN 978-961-6640-09-1 (Zasavski muzej)

621(497.4Trbovlje)(091)
COBISS.SI-ID 246303488


slika

233.
GORIŠEK, Željko
        Les : zgradba in lastnosti : njegova variabilnost in heterogenost / Željko Gorišek. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2009

ISBN 978-961-6144-28-5

674.03(075.8)
COBISS.SI-ID 246000640


slika

234.
HARB, Robert
        Krmilna tehnika : učbenik za 3. in 4. letnik za predmet krmilna tehnika in modul delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni tehnik ter za modul mehatronika v programu Tehnik mehatronik / Robert Harb. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 142
ISBN 978-961-251-067-1

681.5(075.3)
COBISS.SI-ID 246019584


slika

235.
HRIBERNIK, Aleš, 1960-
        Energetski stroji in naprave. Toplotni stroji [Elektronski vir] : (zapiski predavanj) / Aleš Hribernik. - 1. elektronska izd. - Besedilni podatki. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2009

Način dostopa (URL): http://moodle.uni-mb.si/mod/resource/
ISBN 978-961-248-163-6

621.4(075.8)
COBISS.SI-ID 62959873


slika

236.
JAGODIČ, Zlato
        Delovanje in vzdrževanje klimatskih naprav motornega vozila z osnovami krmiljenja : strokovni priročnik / Zlato Jagodič. - Ljubljana : Metron inštitut, 2009

ISBN 978-961-92666-0-1

629.3.048.3(035)
COBISS.SI-ID 246012416


slika

237.
KOVAČ, Miran, 1954-
        Konstrukcijska gradiva / Miran Kovač. - 1. izd. - Novo mesto : Visoka šola za tehnologije in sisteme - VITES, 2009

ISBN 978-961-6770-05-7

620.1/.2
669
COBISS.SI-ID 246079488


slika

238.
KOVAČ, Miran, 1954-
        Materiali / Miran Kovač. - 1. izd. - Novo mesto : Visoka šola za tehnologije in sisteme - VITES, 2009

ISBN 978-961-6770-04-0

620.1/.2
669
COBISS.SI-ID 246078976


slika

239.
LENARDIČ, Denis
        Large-scale photovoltaic power plants [Elektronski vir] : annual and cumulative installed power output capacity key statistical indicators : annual review 2008 / Denis Lenardič ; with contributions from Sibylle Petrak, Ulrich Dewald ; translations Optimus Lingua. - El. knjiga. - Jesenice : [samozal.] D. Lenardič, 2009. - 1 optični disk (CD ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-245-739-6

621.311.243(086.034.4)
COBISS.SI-ID 246229504


slika

240.
MEDVED, Drago
        Istenič penine : življenjska zgodba družine Istenič / Drago Medved ; [Knjigi na pot Slavica Šikovec ; fotografije Hrvoje Oršanič ... et al.]. - Ljubljana : Istenič, 2009

663.223
COBISS.SI-ID 246086912


slika

241.
PLOJ, Bojan
        Elektrotehnika 2 / Bojan Ploj. - Ptuj : samozal., 2009

100 izv.
ISBN 978-961-245-727-3

621.3(075.3)
COBISS.SI-ID 62892801


slika

242.
        PROUČEVANJE škodljivih učinkov in mehanizmov dolgotrajnega delovanja organofosfornih snovi na ljudi, živali in okolje in načrtovanje ustreznih protiukrepov / [urednik Nevenka kožuh Eržen]. - Domžale : Oikos, 2009

ISBN 978-961-269-086-1

661.164.2(082)
615.285.7(082)
COBISS.SI-ID 246416896


slika

243.
ŠIJANEC-Zavrl, Marjana [Sedem]
        7 korakov do energijsko učinkovitega hlajenja stavbe : vodnik za uporabnike stavb in načrtovalce / [avtorji Marjana Šijanec Zavrl, Janko Remec]. - Ljubljana : Gradbeni inštitut ZRMK, 2009

ISBN 978-961-6710-02-2

697.971(035)
COBISS.SI-ID 246251008


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVOslika

244.
INTERNATIONAL Geographical Union. Commission on the Sustainability of Rural Systems. Annual Colloquium (17 ; 2009 ; Maribor)
        New challenges for sustainable rural development in the 21st century : abstracts / The 17th Annual Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems, Maribor, 13th - 18th July 2009 ; [editor in chief Lučka Lorber]. - Maribor : Faculty of Arts, Department of Geography, 2009

Dostopno tudi na: http://events.ff.uni-mb.si/igu2009. - 150 izv.
ISBN 978-961-6656-31-3

63(4)(082)
COBISS.SI-ID 63028225


slika

245.
        KOMU koristijo GS kmetijske rastline? : "hrana" za biotehnološke velikane, ne za revne po svetu / [avtorji Juan Lopez Villar ... [et al.] ; uredniki Helen Holder, Kirtana Chandrasekaran, Pascoe Sabido]. - Ljubljana : Inštitut za trajnostni razvoj, 2009

ISBN 978-961-90364-6-4

604.6:633/635
COBISS.SI-ID 246431744


slika

246.
KONJEREJSKO društvo Suha Krajina (Žužemberk)
        Konjerejsko društvo Suha Krajina : 1999-2009 / [zbrali in uredili Sabina Urbančič Bradač, Mateja Papež ; fotografije Matjaž Kužnik ... et al.]. - Žužemberk : Konjerejsko društvo Suha Krajina, 2009

061.2:636.1(497.4Žužemberk)"1999/2009"
COBISS.SI-ID 246307072


slika

247.
KOŠIR Kropivšek, Anica
        Čebela : ustvarjalne ideje / [avtor besedila in fotografij Anica Košir Kropivšek, Mojca Gerbec, Urška Jelovšek]. - [Lukovica] : Čebelarska zveza Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6516-27-3

638.1:7.04(02.053.2)
595.799:7.04(02.035.2)
COBISS.SI-ID 246318848


slika

248.
        VIZIJA za raziskovalni program za ekoživila in ekološko kmetijstvo do leta 2025 : tehnološka platforma Organics : ekokmetijsko znanje za prihodnost / pripravili Urs Niggli ... [et al.] ; [uredila Anamarija Slabe]. - Ljubljana : Inštitut za trajnostni razvoj, 2009

Prevod dela: Vision for an organic food and farming research agenda to 2025
ISBN 978-961-90364-5-7

631.147
COBISS.SI-ID 246381824


64 GOSPODINJSTVOslika

249.
DOUGLAS Scotti, Alberto
        Znanost v kuhinji / Alberto Douglas Scotti ; [prevod Teo Šinkovec ; ilustracije Filippo Pietrobon]. - 1. izd. - Izola : Ark, 2009

Prevod dela: Scienza e cucina
ISBN 978-961-92680-0-1

641(035)
641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 246368256


slika

250.
DUSY, Tanja
        Losos & postrv / Tanja Dusy ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2009. - (Zbirka Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Lachs & forelle
ISBN 978-961-6754-14-9 (Pisanica)

641.55:637.56(083.12)
COBISS.SI-ID 246447872


slika

251.
        HITRO in okusno : več kot 500 receptov za sladokusce / [redakcija Annette Zehnter, Barbara Berewinkel ; prevedla Nada Pantić Starič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 399 str. : barvne fotogr. ; 26 cm

Prevod dela: Schnell & köstlich. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17603-1

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 246344192


slika

252.
        HLADNE predjedi / [glavni urednik Enes Begulić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2009. - (Naše najboljše ; št. 10)

ISBN 978-961-92638-4-6

641.822(083.12)
COBISS.SI-ID 246238464


slika

253.
KALINŠEK, Felicita
        Sodobna slovenska kuharica / Felicita Kalinšek ; predelal Boris Kuhar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009

ISBN 978-961-231-738-6

641.56(497.4)(083.12)
COBISS.SI-ID 246268672


slika

254.
MARČETIĆ, Olivera
        Ozimnica / Olivera Marčetić. - Ljubljana : Begen, 2009. - (Male mojstrovine ; št. 9)

ISBN 978-961-92638-5-3

641.4(083.12)
COBISS.SI-ID 246411520


slika

255.
MEDVED, Drago
        Da semplice trattoria ad elegante pensione in Slovenia 2009/2010 : ha così tanta fame che non so, dalla sete, dove andare a dormire --- / Drago Medved, Peter Rebernik ; [fotografie dall'archivio dei locali, Peter Rebernik, ; traduzione Leemeta]. - Velenje : Pozoj, 2009. - (Collezione Pozoj. Manuali)

Prevod dela: Od dobre gostilne do nobel prenočišča v Sloveniji 2009/2010. - Kazalo
ISBN 978-961-6258-52-4

640.43(497.4)
COBISS.SI-ID 246425344


slika

256.
MEDVED, Drago
        From a good inn to a great place to spend the night in Slovenia 2009/2010 : I'm so hungry I don't know where I'm going to sleep for thirst! / Drago Medved, Peter Rebernik ; [photographs from the archive of the establishments, Peter Rebernik ; translation Leemeta]. - Velenje : Pozoj, 2009. - (Pozoj's collection. Handbooks)

Prevod dela: Od dobre gostilne do nobel prenočišča v Sloveniji 2009/2010
ISBN 978-961-6258-51-7

640.43(497.4)
COBISS.SI-ID 246425088


slika

257.
MEDVED, Drago
        Od dobre gostilne do nobel prenočišča v Sloveniji 2009/2010 : tako sem lačen, da ne vem, kam bi šel od žeje spat --- / Drago Medved, Peter Rebernik ; [fotografije iz arhiva lokalov, Peter Rebernik]. - Velenje : Pozoj, 2009. - (Pozojeva zbirka. Priročniki)

ISBN 978-961-6258-49-4

640.43(497.4)
COBISS.SI-ID 246424576


slika

258.
MEDVED, Drago
        Vom guten Gasthaus bis zur Nobelunterkunft in Slowenien 2009/2010 : Ich bin so hungrig, dass ich nicht weiß, wo ich vor lauter Durst schlafen kann --- / Drago Medved, Peter Rebernik ; [Fotographien aus dem Archiv der Lokale, Peter Rebernik ; Übersetzung Leemeta]. - Velenje : Pozoj, 2009. - (Pozojs Sammlung. Handtücher)

Prevod dela: Od dobre gostilne do nobel prenočišča v Sloveniji 2009/2010
ISBN 978-961-6258-50-0

640.43(497.4)
COBISS.SI-ID 246424832


slika

259.
        TESTENINE in rižote / [fotografije Kochen und Küche, Cveto Sonc, Marjan Dobovšek ; prevodi Slavica Dolinar]. - Ljubljana : Dedal, 2009. - (Dober tek : recepti)

ISBN 978-961-6612-17-3

641.55:664.69(083.12)
641.55:633.18(083.12)
COBISS.SI-ID 246308864


slika

260.
WEBER, Anne-Katrin
        Pecivo / [besedilo Anne-Katrin Weber ; fotografije Wolfgang Schardt ; prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Nemčiji). - (Zbirka Iz moje kuhinje)

Prevod dela: Kleine Kuchen
ISBN 978-961-01-0903-7

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 246395648


654/656 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. PROMETslika

261.
MEDNARODNO posvetovanje o prometni znanosti (12 ; 2009 ; Portorož)
        Prometna znanost, stroka in praksa : zbornik povzetkov = Transport science, profession and practice : conference abstracts / 12. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti?= 12th International Conference on Transport Science - ICTS 2009, 4.-5. junij 2009, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Peter Jenček, Marina Zanne, Daša Fabjan. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2009

ISBN 978-961-6044-88-2

656(082)
COBISS.SI-ID 245975296


slika

262.
MEDNARODNO posvetovanje o prometni znanosti (12 ; 2009 ; Portorož)
        Prometna znanost, stroka in praksa [Elektronski vir] : zbornik referatov = Transport science, profession and practice : conference proceedings / 12. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti?= 12th International Conference on Transport Science - ICTS 2009, 4.-5. junij 2009, Portorož, Slovenija ; [organizirala] Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ; uredniki Peter Jenček, Marina Zanne, Daša Fabjan. - El. knjiga. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

V PDF formatu. - El. zbornik
ISBN 978-961-6044-87-5

656(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 245974528


slika

263.
SIMPOZIJ o novostih v grafiki (4 ; 2009 ; Ljubljana)
        K@dri za 21 stoletje!? : zbornik izvlečkov / 4. simpozij o novostih v grafiki, Ljubljana, 16. junij 2009 ; [organizator Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo ; uredili Aleš Hladnik, Mirica Debeljak]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009

ISBN 978-961-6045-71-1

655.02(082)
004.92(082)
COBISS.SI-ID 246065664


slika

264.
        TIPO 1. : [zbirka pisav študentov tretjega letnika pri predmetih Tipografija v različnih medijih in Načrtovanje pisav] / [spremna beseda Klementina Možina in Boštjan Botas Kenda]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009

ISBN 978-961-6045-73-5

655.26-022.53
655.322-022.53
744.43-022.53
COBISS.SI-ID 246186240


657/659 KNJIGOVODSTVO. POSLOVANJE. OGLAŠEVANJEslika

265.
        GOLDEN drum : 15 years : the best of new European advertising industry 1994-2008 / [editor Meta Dobnikar]. - Ljubljana : Festfest, 2009

ISBN 978-961-269-075-5

659.1(082)
COBISS.SI-ID 245991168


slika

266.
LISAC, Aleš
        Formula za uspešen prodajni nastop v javnosti [Videoposnetek] / Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-45-3

658.8(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246308608


slika

267.
LISAC, Aleš
        Kako prodati skupini ali posamezniku? [Videoposnetek] / Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-42-2

658.8(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246162432


slika

268.
RADIKOVIČ, Franjo
        Profesionalno vodena prodaja - sistem prodaje [Videoposnetek] / Franjo Radikovič in Aleš Lisac. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6655-44-6

658.8(035)(086.82)
COBISS.SI-ID 246163456


7 UMETNOSTslika

269.
        BOM citrarja vzela [Glasbeni tisk] : zbirka priredb slovenskih narodnih in ponarodelih pesmi za citre - dunajska uglasitev / [avtorji priredb Tomaž Plahutnik ... et al.]. - Kamnik : Citrarsko društvo Slovenije, 2009

780.8:780.615
784.4(497.4)
COBISS.SI-ID 246420992


slika

270.
GAŠPERŠIČ, Egi
        Srce je žalostno [Glasbeni tisk] : 30 nagrobnic za nizke glasove / Egi Gašperšič. - 1. natis. - Tržič : Astrum, 2009. - (Zborovska glasba ; št. 7)

ISMN 979-0-709017-25-6 AS 1.088/01

784.087.683
COBISS.SI-ID 246323200


slika

271.
MARIMEKKO (Helsinki)
        Marimekko : tekstilije, mode, arhitektura : [vodnik po razstavi : potujoča razstava Muzeja oblikovanja iz Helsinkov, Finska : Slovenski etnografski muzej, Slovenija, 1. julij - 18. oktober 2009] = Marimekko : fabrics, fashion, architecture : [exhibition guide : visiting exhibition by the Helsinki Design Museum, Finland : Slovene Ethnographic Museum, Slovenia, 1 July - 18 October 2009] / [urednica Nina Zdravič Polič ; prevodi Petra Golob, David Limon, Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej?= Slovene Ethnographic Museum, 2009

ISBN 978-961-6388-20-7

745/749(480)(091)(083.824)
7.05(480)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 246375680


slika

272.
        NAPREJ/NAZAJ, rewind/forward / [urednik Nataša Peršuh]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009

ISBN 978-961-6045-70-4

7.05:646.4(497.4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 246062080


slika

273.
PETEK, Polona, 1970-
        Polonica Petek Zelenik : [med pokrajino in figuro : slikarska razstava : Galerija ZDSLU, Ljubljana, od 4. do 29. junija 2009] / [besedilo Iztok Premrov ; fotografije last avtorice]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009 (Puconci : M.A.M.)

Ov. nasl. - 200 izv.

75.071:929Petek P.(083.824)
COBISS.SI-ID 62890753


71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURAslika

274.
AŽMAN Momirski, Lučka
        Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji / Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik ; [kartografi Tomaž Berčič ... [et al.] ; fotografi Lučka Ažman Momirski ... [et al.] ; prevajalec Hugh Brown]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2009. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 13)

ISBN 978-961-254-141-5

711.3(497.4)(082)
911.53(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 246184192


slika

275.
HOSTNIK, Martin
        Cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Mateni : žegnanjska slovesnost in blagoslovitev obnovitvenih del na cerkvi ter praznovanje 5. dneva župnije Ig / Martin Hostnik ; [fotografije Aleš Hostnik, Ivan Rupert]. - Ljubljana : Salve, 2009 (Ljubljana : Salve)

ISBN 978-961-211-495-4

726:27-523.43(497.4Matena)
COBISS.SI-ID 246432512


slika

276.
LIKAR, Darko, 1952-
        Arhitekturni postinformacijski sistem : koncepti poseganja v prostor / Darko Likar ; [ilustracije Ljubo Lah ... et al.] ; [izdajatelj] Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. - Logatec : Ad Pirum, 2009

ISBN 978-961-92665-0-2

711.4:659.2:004
COBISS.SI-ID 245996800


slika

277.
        REVITALIZATION of the Carthusian Monastery at Žiče / [editor Mateja Golež ; translation Polona Štritof and Peter Sheppard ; photographs Bogdan Badovinac ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije?= Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2009

ISBN 978-961-90366-4-8

726:27-523.6(497.4Žiče)
COBISS.SI-ID 245995520


slika

278.
        URBANA prenova / Peter Bassin, Maruška Šubic Kovač (urednika). - Ljubljana : Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2009

ISBN 978-961-91480-1-3

711.45(063)(082)
COBISS.SI-ID 246142720


slika

279.
ZBORNICA za arhitekturo in prostor Slovenije
        Slovenska arhitektura 2007-2008 : razstava realizacij članov in članic Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter priznanja Častni član ZAPS, Platinasti svinčnik in Zlati svinčnik = Slovenian architecture 2007-2008 : the exhibition of the completed works of members of the Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and honorable mentions Honorable member ZAPS, Platinum Pencil and Golden Pencil / [glavna in odgovorna urednica Petra Ostanek ; prevajanje Leemeta, prevajalska agencija]. - Ljubljana : Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS, 2009

ISBN 978-961-91674-8-9

72(497.4)"2007/2008"(083.824)
COBISS.SI-ID 246244096


73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJAslika

280.
BOŠNAK, Janez
        Janez Bošnak : Galerija-Muzej Lendava, 24. 7.-4. 9. 2009 / [spremna beseda Franc Obal ; prevod v nemščino Brigita Lovenjak, prevod v madžarščino Bence Utroša Gabriella ; fotografije Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija-Muzej?= Lendva : Galéria-Múzeum, 2009 (Lendava : Digifot)

ISBN 978-961-6695-09-1

745.51(497.4):929Bošnak J.
COBISS.SI-ID 246335744


slika

281.
BULATOVIĆ, Barbara
        Od skice do lutke = From a sketch to a puppet : [skice, lutke in fotografije?= sketches, puppets and photographs : 1997-2008 : 27. avgust - 20 oktober 2009] / Barbara Bulatović ; [besedilo Uroš Smasek ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije, dokumentacija Lutkovno gledališče, Ljubljana]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Bežigrajska galerija 2, 2009. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 2 ; 2009, 11)

ISBN 978-961-6587-60-0

792.97(497.4):929Bulatović B.
COBISS.SI-ID 246284544


slika

282.
ČORDIĆ, Zlatan
        Izštekani - 585 teorija / [rokopisi Zlatan Čordić - Zlatko ; avtorji spremnih besedil Jure Longyka ... [et al.] ; fotografije Alan Orlič ... et al.]. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2009. - Str. + 1 CD + 1 DVD

ISBN 978-961-91202-9-3

7(497.4):929Čordić Z.
7.038.53:78
COBISS.SI-ID 245964800


slika

283.
DESETA
        10. obletnica pobratenja med občinama Škofja Loka in Maasmechelen : [razstava del likovnega društva MAKK : Galerija Ivana Groharja, 1. julij 2009 - 12. julij 2009] / [besedila Igor Draksler ... et al.]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2009

ISBN 978-961-6727-16-7

73/76(493)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 246275840


slika

284.
DOLENC, Oskar, 1938-
        Petdeset : restrospektivna razstava fotografij : 1959-2009 = Fifty : a retrospective exhibition of photographs : 1959-2009 / Oskar Karel Dolenc ; [besedili Suzana Hrovat, Oskar Karel Dolenc ; uvodna študija Tatjana Pregl Kobe ; fotografije Oskar Karel Dolenc, Andrej Nagode ; prevod Tina Potočnik]. - Ljubljana : Galerija Furlan, 2009

77.04(497.4):929Dolenc O.K.
COBISS.SI-ID 246087936


slika

285.
DRNOVŠEK, Vesna, 1973
        Grafike / Vesna Drnovšek ; [spremna beseda Robert Inhof ; prevod v angleščino Alja Perger]. - Murska Sobota : Galerija, 2009

76(497.4):929Drnovšek V.(083.824)
COBISS.SI-ID 62894593


slika

286.
FERLEŽ, Jerneja
        Utrinki iz zgodovine in življenja cerkve in župnije Šentilj v Slovenskih goricah / [besedilo Jerneja Ferlež, Anamarija Stibilj Šajn, Janez Horvat]. - Podnart : samozal. N. Mašukov, 2009

ISBN 978-961-245-743-3

75.046.3(497.4):929Bersan Mašuk M.
75.046.3(497.4):929Mašukov N.A.
27-774(497.4Šentilj v Slovenskih goricah)(091)
COBISS.SI-ID 246357504


slika

287.
GERLOVIČ, Alenka
        Alenka Gerlovič : akvareli 2000-2008?= watercolours 2000-2008 : [Mestna galerija, 17. 9.-11. 10. 2009] / [besedilo Nadja Zgonik ; angleški prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Jaka Bregar]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009

ISBN 978-961-6587-58-7

75(497.4):929Gerlovič A.
COBISS.SI-ID 246191104


slika

288.
GREGORČIČ, Milena
        Spomini : razstava grafik : Razstavišče Nikolaja Pirnata, grad Gewerkenegg / Milena Gregorčič ; [besedilo Anamarija Stibilj Šajn ; fotografije Marjan Smerke ; prevod Polona Brooks]. - Idrija : Mestni muzej, muzej za Idrijsko in Cerkljansko, 2009. - (Galerijski list / Mestni muzej Idrija ; št. 20)

ISBN 978-961-6563-11-6

76(497.4):929Gregorčič M.
COBISS.SI-ID 246097152


slika

289.
JERČIČ, Anja
        Florilegij florilegium : slike?= paintings : 2006-2009 / Anja Jerčič ; [besedilo Nadja Gnamuš ; avtor pesmi Jure Jakob ; fotografija Boris Gaberščik, Eva Kosel, Matija Pavlovec ; prevod Asterix, prevod pesmi Teja Pribac]. - Velenje : [samozal.] A. Jerčič, 2009

ISBN 978-961-245-730-3

75(497.4):929Jerčič A.
COBISS.SI-ID 245998336


slika

290.
KONIĆ, Mitja, 1984-
        Slikarjev duet : Galerija Velenje, 23. junij - 15. avgust 2009 / Mitja Konić ; [besedilo Jurij Selan, Slađana Mitrović ; fotografija Peter Marinšek]. - Velenje : Galerija, 2009

75(497.4):929Konić M.
COBISS.SI-ID 246227712


slika

291.
KROŠL, Marjan, 1959-
        Concept Phoenix : Celje Gallery of Contemporary Art, [June-July 2009] / Marjan Krošl ; [essays Alenka Domjan, Marjan Krošl, Mojca Puncer ; english translations Tanja Passoni ; photography Maja Hodošček]. - Celje : Zavod Celeia, Center for Contemporary Arts, Gallery of Contemporary Art, 2009

ISBN 978-961-92011-7-6

75(497.4):929Krošl M.
COBISS.SI-ID 246381312


slika

292.
KROŠL, Marjan, 1959-
        Koncept Feniks : Galerija sodobne umetnosti Celje, [junij-julij 2009] / Marjan Krošl ; [besedila Alenka Domjan, Marjan Krošl, Mojca Puncer ; fotografija Maja Hodošček]. - Celje : Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2009

ISBN 978-961-92011-6-9

75(497.4):929Krošl M.
COBISS.SI-ID 246381056


slika

293.
MAKŠE, Roman
        Prostori : [kipi, prostori?= sculptures, spaces : 2005-2009 : 2. september - 30. september 2009] / Roman Makše ; [besedilo Mateja Podlesnik ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Jaka Bregar, Roman Makše]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Bežigrajska galerija 2, 2009. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 2 ; 2009, 12)

ISBN 978-961-6587-59-4

730(497.4):929Makše R.
COBISS.SI-ID 246284288


slika

294.
MARUSSIG, Mirjam
        Dva : slike : [Pilonova galerija, junij-julij 2009, Mestni muzej Idrija, 2010] / Mirjam Marussig, Miha Uršič ; [besedilo Nataša Kovšca ; fotografije Primož Brecelj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2009

ISBN 978-961-6713-10-8

75(497.4):929Marussig M.
75(497.4):929Uršič M.
COBISS.SI-ID 246269184


slika

295.
MENAŠE, Lev
        France Godec : 1910-1997 : barve časa / Lev Menaše ; [prevod v angleščino Jana Kranjec Menaše ; katalog del Simona Vodlan ; fotografije Janko Dermastja]. - Domžale : [samozal.] E. Januš, 2009

ISBN 978-961-245-745-7

75(497.4):929Godec F.
COBISS.SI-ID 246403072


slika

296.
NOVOMEŠKI likovni dnevi (5 ; 2009) [Peti]
        5. novomeški likovni dnevi 2009 / [besedila Jožef Matijevič, Alojz Muhič ; uredila Jasna Kocuvan ; fotografije Uroš Kastelic, Janko Orač, Rasto Božič ; prevod v angleški jezik Amidas]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2009

ISBN 978-961-6306-31-7

75/76(4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 245954304


slika

297.
        OD črte do čipke : razvoj sodobne idrijske klekljane čipke = From line to lace : the development of contemporary Idrian bobbin lace / [urednica Vera Sešlar Založnik ; fotografija Jani Peternelj ... et al.]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009

ISBN 978-961-6045-69-8

746.21(497.4Idrija)
COBISS.SI-ID 246031616


slika

298.
PANIČ, Andreja
        Andreja Panič : slike, fotografije : [Miheličeva galerija Ptuj, 11. junij - 19. julij 2009] / [besedilo Lia Gortan ; prevod Damjana Jakomini ; fotografije Andreja Panič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej, 2009

ISBN 978-961-6438-20-9

75/77(497.4):929Panič A.
COBISS.SI-ID 245954048


slika

299.
REMEC, Marjan
        Molk : spominska razstava slik Marijana Remca : (1937-2009) : [Galerija Magistrat, Mestna hiša Ptuj, 24. junij - 30. julij 2009] / [besedila Marjeta Ciglenečki, Miha Remec ; prevod Tanja Ostrman Renault ; fotografije Boris Farič]. - Ptuj : Mestna občina, 2009

200 izv.
ISBN 978-961-6791-03-8

75.071:929Remec M.(083.824)
COBISS.SI-ID 63028993


slika

300.
STOPAR, Rudi, 1939-
        Rudi Stopar : jubilejna likovna razstava : Galerija Posavskega muzeja Brežice, 02. 07-06. 09. 2009 / [besedila Oži Lorber, Ivan Kastelic ; fotografije Samo Hajtnik]. - Brežice : Posavski muzej, 2009

ISBN 978-961-6701-03-7

730(497.4):929Stopar R.
COBISS.SI-ID 246359040


slika

301.
ŠUMONJA, Bojan
        Ovce / Bojan Šumonja ; [spremna teksta Andrej Medved, Zvonko Maković ; prevod iz hrvaščine Neva Zajc, prevod iz italijanščine Ivan Markovič]. - Piran : Obalne galerije, 2009

ISBN 978-961-6394-40-6

75(497.5):929Šumonja B.
COBISS.SI-ID 246369536


slika

302.
TRŠAR, Drago
        Pregled 1955-2009 = Overview 1955-2009 : [Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Mestna in Prešernova hiša v Kranju, 2. julij - 31. avgust 2009] / Drago Tršar ; [besedila Milček Komelj, Robert Inhof ; prevod Andrej Grah Whatmough, Ljubica Klančar, Marija Šubic ; fotograf Marko Zaplatil]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2009

ISBN 978-961-6478-30-4

730(497.4):929Tršar D.
COBISS.SI-ID 246342400


slika

303.
        VABLJENI 2009 : Primavera : razstava Vabljeni mladi 2009, Galerija DLUM, Židovski trg 10, Maribor, od 15.7. do 1.8.2009 / [fotografija last avtorjev in Karmen Šnut]. - Maribor : Društvo Likovnih umetnikov, 2009

75(497.4)(064)
COBISS.SI-ID 63081985


78 GLASBAslika

304.
ARNIČ-Lemež, Blaženka
        Svet svitanja [Glasbeni tisk] : ciklus pesmi za glas in klavir = Der Welt der Morgendämmerung : Liederzyklus für Gesang und Klavier / Blaženka Arnič-Lemež. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1899)

ISMN 979-0-709025-41-1 ED. DSS 1899?Društvo slovenskih skladateljev

784.3
COBISS.SI-ID 246076416


slika

305.
AVSEC, Vitja
        Dialogi [Glasbeni tisk] : za oboo in fagot = Dialogues : for oboe and bassoon / Vitja Avsec. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1895)

ISMN 979-0-709025-25-1 Ed. DSS 1895?Društvo slovenskih skladateljev

785.72
COBISS.SI-ID 246056704


slika

306.
BAVDEK, Dušan
        Hoquetus I & II [Glasbeni tisk] : za godalni orkester?= for string orchestra / Dušan Bavdek. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1770)

ISMN 979-0-709025-42-8 ED. DSS 1770?Društvo slovenskih skladateljev

785
COBISS.SI-ID 246076672


slika

307.
BEOVIČ, David
        Ekipa iz cvetličarne [Glasbeni tisk] : za komorni ansambel = Crew from the florist's shop : for chamber ensemble / David Beovič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1894)

ISMN 979-0-709025-26-8

785.7
COBISS.SI-ID 246063360


slika

308.
DEKLEVA, Igor
        Štiri kratkočasne skladbe [Glasbeni tisk] : za pihalni trio = Quatro divertenti composizioni : per trio di fiati / Igor Dekleva. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1915)

ISMN 979-0-709025-32-9 ED. DSS 1915?Društvo slovenskih skladateljev

785.73
COBISS.SI-ID 246067456


slika

309.
DEKLEVA, Igor
        Žarčenja treh zvočnih gmot [Glasbeni tisk] : za klavir = Radiations of three clusters : for piano / Igor Dekleva. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2009. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 54)

ISMN 979-0-709025-43-5 Mc. DSS 54?Društvo slovenskih skladateljev

780.8:780.616.433
COBISS.SI-ID 246373376


slika

310.
FIRŠT, Nenad
        Včasih se čas zgosti --- [Glasbeni tisk] : za rog(ova) = Sometimes the time thickens --- : for horn(s) / Nenad Firšt. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1910)

ISMN 979-0-709025-33-6 ED. DSS 1910?Društvo slovenskih skladateljev

780.646.3
COBISS.SI-ID 246067712


slika

311.
GOBEC, Radovan
        Trije samospevi na besedila Iga Grudna [Glasbeni tisk] : za glas in klavir = Three songs on texts by Igo Gruden : for voice and piano / Radovan Gobec. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1922)

ISMN 979-0-709025-30-5 ED. DSS 1922?Društvo slovenskih skladateljev

784.3
COBISS.SI-ID 246064640


slika

312.
GOLOB, Jani
        Glasba [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = Music : for flute and piano / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1901)

ISMN 979-0-709025-34-3 ED. DSS 1901?Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433
COBISS.SI-ID 246074624


slika

313.
HROVAT, Vladimir
        Divertimento [Glasbeni tisk] : za kvartet violončel?= for violoncello quartet / Vladimir Hrovat. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1904)

ISMN 979-0-709025-27-5 ED. DSS 1904?Društvo slovenskih skladateljev

78.083.1
COBISS.SI-ID 246063616


slika

314.
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Kristal ognja znotraj [Glasbeni tisk] : za angleški rog in godalni kvartet = Crystal of fire inwards : for English horn and string quartet / Brina Jež Brezavšček. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1887)

ISMN 979-0-709025-38-1 ED. DSS 1887?Društvo slovenskih skladateljev

780.644.1:785.74
COBISS.SI-ID 246075648


slika

315.
KREN, Ciril
        Tangoserenata [Glasbeni tisk] : za klavir?= for piano / Ciril Kren. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1931)

ISMN 979-0-709025-39-8 ED. DSS 1931?Društvo slovenskih skladateljev

780.8.087.1:780.616.433
COBISS.SI-ID 246075904


slika

316.
LEBIČ, Lojze
        Požgana trava [Glasbeni tisk] : za mezzosopran in orkester = Scorched grass : for mezzo-soprano and orchestra / Lojze Lebič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 338)

ISMN 979-0-709025-28-2

784
COBISS.SI-ID 246063872


slika

317.
MIHELČIČ, Pavel
        So lange, tako dolgo ali koncert za oboo, harfo in godalni orkester s tolkali [Glasbeni tisk] = Solange or concert for oboe, harp and string orchestra with percussion / Pavel Mihelčič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1294)

ISMN 979-0-709025-40-4 ED. DSS 1294?Društvo slovenskih skladateljev

78.082.4
COBISS.SI-ID 246076160


slika

318.
MIHELČIČ, Pavel
        Vaje za melodijo - Delia [Glasbeni tisk] : za violončelo in klavir = Exercises in melody - Delia : for violoncello and piano / Pavel Mihelčič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1918)

ISMN 979-0-709025-35-0 ED. DSS 1918?Društvo slovenskih skladateljev

780.614.334:780.616.433
COBISS.SI-ID 246074880


slika

319.
OREŠIČ, Urška, 1981-
        Kaprice za 7 [Glasbeni tisk] : za komorni ansambel = Caprices for 7 : for chamber ensenble / Urška Orešič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1900)

ISMN 979-0-709025-29-9 ED. DSS 1900?Društvo slovenskih skladateljev

78.083.3
COBISS.SI-ID 246064384


slika

320.
OVSENIK, Vilko
        Gasilska polka [Glasbeni tisk] ; Ostal sem sam ; Drvarska ; Pod lipco : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-74-3

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246351360


slika

321.
OVSENIK, Vilko
        Moj rodni kraj, moj rodni dom [Glasbeni tisk] ; Čakala bom ; Stara polka ; Polka naokrog : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-73-6

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246349056


slika

322.
OVSENIK, Vilko
        Po brakadi [Glasbeni tisk] ; Odmev v pečinah ; Žalostno poje zvon prek planjave ; Vrh planin : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-69-9

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246347776


slika

323.
OVSENIK, Vilko
        Pod Storžičem [Glasbeni tisk] ; Po gamsovih stezah ; Na mostu ; Veseli Begunjčani : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-70-5

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246348032


slika

324.
OVSENIK, Vilko
        Praznovanje na deželi [Glasbeni tisk] ; Od vasi do vasi ; Koroški valček ; Furmanski bič : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-76-7

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246352640


slika

325.
OVSENIK, Vilko
        Proti jutri [Glasbeni tisk] ; Spet na vasi ; Vaška polka ; Pri počitku : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-77-4

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246352896


slika

326.
OVSENIK, Vilko
        Slovenija, odkod lepote tvoje [Glasbeni tisk] ; Prelepa Gorenjska ; V planinski koči ; Zaljubljena žanjica : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-72-9

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246348544


slika

327.
OVSENIK, Vilko
        Spomin [Glasbeni tisk] ; Na avtocesti ; Igral sem na orglice ; Na zapravljivčku : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-79-8

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246353920


slika

328.
OVSENIK, Vilko
        Tam kjer murke cveto [Glasbeni tisk] ; Iz Bohinja ; Pozno v noč ; Na Golici : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009

ISMN 979-0-709027-68-2

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246347008


slika

329.
OVSENIK, Vilko
        V Hrašah 'mam pa tetko [Glasbeni tisk] ; Na tebe pa požvižgam se ; Gorenjska polka ; Kmetič praznuje : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-71-2

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246348288


slika

330.
OVSENIK, Vilko
        Večer na Robleku [Glasbeni tisk] ; Klic z gora ; Pod gorami ; Zjutraj pa domov : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-75-0

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246352384


slika

331.
OVSENIK, Vilko
        Veseli svatje [Glasbeni tisk] ; Pod Špikom ; Skozi vas ; Štajerska polka : priredbe za klarinet, trobento, harmoniko, kitaro, bas : originalne priredbe skadb ansambla bratov Avsenik / V. & S. Avsenik. - Begunje : Galerija Avsenik - Hohner, 2009. - 1 mapa

ISMN 979-0-709027-78-1

78.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 246353664


slika

332.
PAVŠIČ, Petra
        KD Pihalni orkester Tolmin 1979-2009 : 30 let / [avtorica Petra Pavšič ; fotografije arhiv Pihalnega orkestra Tolmin]. - Tolmin : KD Pihalni orkester, 2009

785.12(497.4Tolmin)(091)
COBISS.SI-ID 246108416


slika

333.
PESEK, Albinca
        Glasba 4. Učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0800-9

78(075.2)
COBISS.SI-ID 246102784


slika

334.
PESEK, Albinca
        Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0004-1

78(075.2)
COBISS.SI-ID 246437120


slika

335.
PETRIĆ, Ivo
        Gallusove metamorfoze [Glasbeni tisk] : za simfonični orkester = Gallus metamorphoses : for symphony orchestra / Ivo Petrić. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1340)

ISMN 979-0-709025-31-2 ED. DSS 1340?Društvo slovenskih skladateljev

785.11
COBISS.SI-ID 246066944


slika

336.
SAVIN, Risto, 1859-1948
        Dva intermezza za violino in klavir op. 14 [Glasbeni tisk] / Friderik Širca - Risto Savin. - Žalec : ZKŠT, 2009

ISMN 979-0-709006-40-3

78.086.2
COBISS.SI-ID 246355200


slika

337.
SAVIN, Risto, 1859-1948
        Dva skladbi za violino in klavir [Glasbeni tisk] / Friderik Širca - Risto Savin. - Žalec : ZKŠT, 2009

ISMN 979-0-709006-41-0

785
COBISS.SI-ID 246355456


slika

338.
SAVIN, Risto, 1859-1948
        Sedem klavirskih skladb [Glasbeni tisk] / Friderik Širca - Risto Savin. - Žalec : ZKŠT, 2009

ISMN 979-0-709006-42-7

78.087.2
COBISS.SI-ID 246355968


slika

339.
SKRJABIN, Aleksandr Nikolaevič [Trois]
        3 poèmes [Glasbeni tisk] : za violino in harfo?= for violin and harp / Aleksander Skrjabin, Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2009. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 43)

ISMN 979-0-709025-46-6 Mc. DSS 43?Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.8:780.614.332
780.8:780.614.332
780.8:780.613
COBISS.SI-ID 246445824


slika

340.
        SLOVENSKE ljudske pesmi = Slovenian folk songs / izbor pesmi in spremno besedilo, songs selection and accompanying texts by Ivan Klemenčič ; [v angleščino prevedel Marjan Golobič]. - Maribor : Obzorja, 2008

Besedilo slov. z angl. prevodom
ISBN 978-961-230-328-0 ISBN 078-961-230-329-7 (zgoščenka)

784.4(=163.6)
COBISS.SI-ID 62901761


slika

341.
SOJAR Voglar, Črt
        Tango [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir?= for flute & piano / Črt Sojar Voglar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 53)

ISMN 979-0-709025-24-4 Mc. DSS 53?Društvo slovenskih skladateljev

78.085.321
COBISS.SI-ID 245979392


slika

342.
ŠTUHEC, Igor
        Skladba za pet godal [Glasbeni tisk] = Piece for five strings / Igor Štuhec. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1913)

ISMN 979-0-709025-36-7 ED. DSS 1913?Društvo slovenskih skladateljev

780.614.33
COBISS.SI-ID 246075136


slika

343.
ŠUKLAR, Slavko
        Vocalise concertante [Glasbeni tisk] : koncert za violončelo in komorni godalni orkester?= concert for violoncello & chamber string orchestra / Slavko Ludvik Šuklar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2008. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1930)

ISMN 979-0-709025-37-4 ED. DSS 1930?Društvo slovenskih skladateljev

785.6:780.614.334
COBISS.SI-ID 246075392


slika

344.
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Fragment [Glasbeni tisk] : za godalni kvartet?= for string quartet / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2009. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 41)

ISMN 979-0-709025-44-2 Mc. DSS 41?Društvo slovenskih skladateljev

785.74:780.8:780.616.433
780.8:780.614.332
COBISS.SI-ID 246441216


slika

345.
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Vokaliza [Glasbeni tisk] : za sopran, violo da gamba in čembalo = Vocalise : for soprano, viola da gamba and harpsichord / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2009. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 42)

ISMN 979-0-709025-45-9 Mc. DSS 42?Društvo slovenskih skladateljev

785.7
COBISS.SI-ID 246442496


791/792 FILM. GLEDALIŠČEslika

346.
BIBIČ, Polde
        Poklon Poldetu Bibiču / [teksti Polde Bibič, Jože Dolmark, Lilijana Nedič ; filmografija Lilijana Nedič ; fotografije Slovenska kinoteka, Simon Tanšek]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2009 (Ljubljana : Matformat)

ISBN 978-961-6417-60-0

792.028(497.4):929Bibič P.
791.635-051(497.4):929Bibič P.
929Bibič P.
COBISS.SI-ID 246241536


slika

347.
DRAŠLER, Jana
        Na robu mesta, v središču sveta : (o cirkusu) / Jana Drašler. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - (Oranžna zbirka)

ISBN 978-961-257-017-0

791.83:316.7
316.7:791.83
COBISS.SI-ID 246394880


796/799 ŠPORTslika

348.
KLADNIK, Bogdan
        Triglav in 3 days / [photography, text] Bogdan Kladnik ; [English version Henrik Ciglič, German version Wolfgang Zitta, Italian version Skrivanek]. - Ljubljana : Zaklad, 2009

ISBN 978-961-6266-41-3

796.52(234.323.6Triglav)(036)
77.047(234.323.6Triglav)
COBISS.SI-ID 246230528


slika

349.
KLINAR, Stanko
        Dovje und Mojstrana : Führer für Ausflügler und Bergsteiger / Stanko Klinar ; [Übersetzung Anita Florjančič und Valentin Klinar ; Fotografien Margaret Davis ... et al.]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-833-7

796.52(234.323.6)(036)
913(234.323.6)(036)
COBISS.SI-ID 246311936


slika

350.
PLANINSKO društvo Gozd Martuljk (Gozd Martuljek)
        Po sledeh rutarških planincev : PD Gozd Martuljk od 1999 do 2009 / [zbrala in uredila Oti Mertelj ; fotografije člani PD Gozd Martuljk]. - Gozd Martuljek : PD, 2009

061.2:796.52(497.4Gozd Martuljk)"1999/2009"
COBISS.SI-ID 246330368


slika

351.
        PLEZALNI vodnik. Julijske Alpe. Vršič / zbrala in uredila Tone Golnar in Niko Novak ; [skice in] sheme Aleš Dolenc ; [fotografije Tone Golnar ... et al.]. - 3., popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2009

ISBN 978-961-6156-85-1

796.52(234.323.6Vršič)(036)
COBISS.SI-ID 246204416


slika

352.
PROGAR, Edvard st.
        Vse o športu iz postojnske in iz pivške občine / [besedilo, fotografije in dokumentarno gradivo zbral in uredil Edvard Progar]. - Postojna : Epic, 2009

ISBN 978-961-269-074-8

796(497.471)
COBISS.SI-ID 245944064


80/81 FILOLOGIJA. JEZIKOSLOVJE. JEZIKIslika

353.
        AVVENTURA.IT 8. Delovni zvezek za italijanščino kot drugi jezik v 8. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Neva Šečerov ... [et al.] ; [ilustratorka Fulvia Zudič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Neva Šečerov]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria)

ISBN 978-961-01-0301-1

811.131.1(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246372608


slika

354.
        AVVENTURA.IT 8. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 8. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Neva Šečerov ... [et al.] ; [ilustratorka Fulvia Zudič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Neva Šečerov]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0300-4

811.131.1(075.2)
COBISS.SI-ID 246372352


slika

355.
        AVVENTURA.IT 9. Delovni zvezek za italijanščino kot drugi jezik v 9. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Neva Šečerov ... [et al.] ; [ilustratorka Fulvia Zudič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Neva Šečerov]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0303-5

811.131.1(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246374144


slika

356.
        AVVENTURA.IT 9. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 9. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre / Neva Šečerov ... [et al.] ; [ilustratorka Fulvia Zudič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Neva Šečerov]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria)

ISBN 978-961-01-0302-8

811.131.1(075.2)
COBISS.SI-ID 246373888


slika

357.
DANKO, Manica
        English in public administration / Manica Danko, Mihaela Zavašnik Arčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2009

ISBN 978-961-262-021-9

811.111:35(075.4)
COBISS.SI-ID 246512384


slika

358.
        EVROPSKO jezikovno priznanje = The European label = Le label Europeen = Das Europäische Sprachensiegel = El sello Europeo = Il label Europeo / [zbrale in uredile Urša Bajželj, Urška Slapšak, Eva Jurman]. - Ljubljana : CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske porgrame izobraževanja in usposabljanja, 2009. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6628-15-0

81'243:37.091.3(4)(082)
COBISS.SI-ID 246377728


slika

359.
KACJAN, Brigita
        Nemški jezik za 8. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / [avtorici Brigita Kacjan, Herta Orešič ; ilustracije, fotografije Andrejka Čufer, Leonard Rubins]. - 4. natis. - Maribor : Obzorja, 2009

Avtorici navedeni v kolofonu. - Naslov v kolofonu: Nemški jezik za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
ISBN 978-961-230-272-6

811.112.2'24(075.2)
COBISS.SI-ID 62979585


slika

360.
KACJAN, Brigita
        Nemški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / [avtorici Brigita Kacjan, Herta Orešič ; ilustracije, fotografije Andrejka Čufer, Leonard Rubins ; karikature Cirila Jančič]. - 1. izd., 4. natis. - Maribor : Obzorja, 2009

Nasl. v kolofonu: Nemški jezik za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. - Avtorici navedeni v kolofonu
ISBN 978-961-230-287-0

811.112.2(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 62979841


slika

361.
KAPKO, Dragica
        Slovenščina. Pravopis : razlage in vaje / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-994-7

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246403584


slika

362.
        MAGYAR nyelvkönyv 1 : a magyar mint második nyelv tanulásához : a kétnyelvű középiskola első osztálya számára / Andrássy Attilla [!]... [et al.] ; [illusztrálta Alenka Bošnak]. - 1. kiad., 2. utánny. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. - 219 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-234-160-2

811.511.141(075.3)
COBISS.SI-ID 246253568


slika

363.
        MY sails 1. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 4. razredu devetletne osnovne šole / Nevenka Jesenik ... [et al.] ; [ilustracije Urška Stropnik]. - 1. izd., 7. natis. - Maribor : Obzorja, 2009

ISBN 978-961-230-239-9

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 62979073


slika

364.
        MY sails 1. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 4. razredu devetletne osnovne šole / Nevenka Jesenik ... [et al.] ; [ilustracije Urška Stropnik]. - 1. izd., 7. natis. - Maribor : Obzorja, 2009

ISBN 978-961-230-249-8

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 62978305


slika

365.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (45 ; 2009 ; Ljubljana)
        Telo v slovenskem jeziku, literaturi, kulturi : zbornik predavanj / 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22. 6.-10. 7. 2009, Ljubljana ; [uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon]. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori)

ISBN 978-961-237-294-1

811.163.6(082)
821.163.6.09(082)
930.85(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 246197760


slika

366.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009-. - Zv. <1->

Vsebina:
Del 1 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek. - 2009
ISBN 978-961-01-0312-7 (zv. 1)

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 246434816


slika

367.
        SLOVENŠČINA 4. Delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole / Jerica Vogel ... [et al.] ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 2 zv.

ISBN 978-86-11-17457-0 (zv. 1) ISBN 978-86-11-17458-7 (zv. 2)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246434048


slika

368.
        SLOVENŠČINA 5. Delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole / Jerica Vogel ... [et al.] ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-11-16634-6 (zv. 1) ISBN 978-86-11-16637-7 (zv. 2)

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 246434304


slika

369.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Peter Prevec]. - 2. izd., 7. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-375-4

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 245986560


slika

370.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Učbenik za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Janez Pukšič, Boštjan Kovač]. - 3. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-700-4

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 246456576


slika

371.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred devetletke : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja / Lilijana Štepic. - 1. izd., 8. natis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2009. - 457 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Za osnovno šolo, 2. del. - Podnasl. na ov.: Priročnik za angleški jezik v 7., 8. in 9. razredu devetletke : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča. - Bibliografija avtorice: str. [458]
ISBN 978-961-90689-3-9

811.111(075.2)
COBISS.SI-ID 246130176


slika

372.
TRSTENJAK, Živa
        Strokovna terminologija v tujem jeziku - angleščina : [gradivo za 1. letnik] / Živa Trstenjak. - Maribor : Višja prometna šola, 2009. - (Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo / Višja prometna šola Maribor)

Podnaslov v kolofonu
ISBN 978-961-6672-04-7

811.111'24:656(075.8)
COBISS.SI-ID 63019265


slika

373.
        UČENJE in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu / [avtorji prispevkov Simon Borg ... [et al.] ; urednica Karmen Pižorn ; prevodi Helena Turk, Laura Cuder Turk]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009

ISBN 978-961-234-746-8

81'243:37.018.8(082)
COBISS.SI-ID 246194944


slika

374.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 3 : slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. Delovni zvezek / Karla Zajc Berzelak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009

ISBN 978-961-241-344-6

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 246054656


slika

375.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Od performativa do govornih dejanj [Elektronski vir] / Igor Ž. Žagar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 1)

ISBN 978-961-270-003-4

81'33(0.034.2)
COBISS.SI-ID 245955584


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJEslika

376.
GURTUEVA, Tamara
        Cvet vremeni : (poètičeskij triptih) / Tamara Gurtueva. - Ljubljana : Linguarus, 2009

ISBN 978-961-92670-0-4

82.0-1"19"
821.161.1.09-1"18/19"
COBISS.SI-ID 246063104


slika

377.
HLADNIK, Miran
        Slovenski zgodovinski roman / Miran Hladnik ; [prevod povzetka Timothy Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009

ISBN 978-961-237-291-0

82.0-311.6(075.8)
821.09-311.6(075.8)
821.163.6.09-311.6(075.8)
COBISS.SI-ID 245948160


slika

378.
PERLOFF, Marjorie
        Wittgensteinova lestev : pesniški jezik in čudnost vsakdanjega / Marjorie Perloff ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Wittgenstein's ladder
ISBN 978-961-6717-27-4

82:1
82.0Wittgenstein L.
COBISS.SI-ID 246401024


slika

379.
TURK, Boštjan Marko
        Nitasti jezik : študije o času in književnosti / Boštjan Marko Turk. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009. - (Zbirka Paradigme)

ISBN 978-961-6580-61-8

821.163.6.09(081)
821.09(081)
COBISS.SI-ID 246233856


821 SVETOVNA KNJIŽEVNOST. ANTOLOGIJE. ČITANKEslika

380.
        BRANJA 1 : berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [slikovno gradivo izbrali Majda Degan-Kapus, Igor Gedrih, Cene Omerzel ; urednica Majda Degan-Kapus]. - 2. izd. - Ljubljana : DZS, 2009

ISBN 978-961-02-0052-9

821-82(075.3)
821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 246316288


slika

381.
KOS, Janko, 1931-
        Svet književnosti 2 / Janko Kos, Tomo Virk. - 5. natis. - Maribor : Obzorja, 2009

Bibliografija: str. 301-303. - Kazali
ISBN 978-961-230-217-7

821.09(075.3)
COBISS.SI-ID 62979329


slika

382.
        SVET iz besed 6. Berilo za 6. razred osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter, Fotoatelje Pavšič-Zavadlav, arhiv Založbe Rokus ; avtorja zemljevida Drago Sedmak in Martin Ivanič]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

Kazali
ISBN 978-961-209-745-5

821-82(075.2)
COBISS.SI-ID 246456320


821.1/.9 OSTALE KNJIŽEVNOSTI POSAMEZNIH NARODOV. KNJIŽEVNOST V ESPERANTUslika

383.
PAASILINNA, Arto
        Župnikov zverinski služabnik / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija
ISBN 978-961-01-0995-2

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 246400512


slika

384.
SAISIO, Pirkko
        Rdeča knjiga ločitve / Pirkko Saisio ; [iz finščine prevedla Julija Potrč]. - Ljubljana : Škuc, 2009. - (Lambda ; 77)

Prevod dela: Punainen erokirja
ISBN 978-961-6751-17-9

821.511.111-31
COBISS.SI-ID 246240000


slika

385.
SATLER, Marta
        Hišica z dvema oknoma = A house with two windows = Enju y'edirisa ibiri / [avtor besedila] Marta Satler ; [avtor ilustracij] Aijuka Martin Depories ; [prevod v angleščino Kristina Božič, prevod v runyankorekiga Emmanuel Arineitwe]. - [Kamnik] : Društvo Edirisa Slovenija, 2009

ISBN 978-961-269-077-9

821.414/45(676.1)-93-32
821.111-93-32
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246050560


821.11 OSTALE GERMANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

386.
DAHL, Arne, 1963-
        Zla kri / Arne Dahl ; [prevedel Branko Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - (Zbirka Za lahko noč)

Prevod dela: Night over water
ISBN 978-961-6512-93-0

821.113.6-31
COBISS.SI-ID 246141952


slika

387.
GLASTRA van Loon, Karel
        Nevidni / Karel G. van Loon ; prevod Tanja Mlaker. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2009. - (Beri aktualno)

Prevod dela: De onzictbaren
ISBN 978-961-6682-50-3

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 246129920


slika

388.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Detektivski mojster Blomkvist / Astrid Lindgren ; [ilustracije Eva Laurell ; prevedla Nada Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Žepnice. Mladinsko leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Mästerdetektiven Blomkvist
ISBN 978-961-01-0762-0

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 246117888


slika

389.
PAEMEL, Monika van
        Marguerite / Monika van Paemel ; prevedel Boris A. Novak ; [spremna beseda Manca Košir]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Marguerite
ISBN 978-961-242-237-0

821.112.5(493.3/.4)-32
821.112.5(493./.4).09Paemel M.van
COBISS.SI-ID 246390272


slika

390.
VERHELST, Peter, 1962-
        Skrivnostno grlo Slavčevo : po pravljici "Slavec" H. C. Andersena / [besedilo] Peter Verhelst ; [ilustracije] Carll Cneut ; [iz nizozemščine prevedla Mateja Seliškar Kenda]. - Preddvor : Narava, 2009

Prevod dela: Het geheim van de keell van de nachtegaal
ISBN 978-961-6582-49-0

821.112.5-93-34
COBISS.SI-ID 246382080


821.111 ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTIslika

391.
BELL, Alison
        Zibby Payne in težavna trojica na zabavi / Alison Bell ; [spremna beseda, prevedla Anja Kokalj]. - Hoče : Skrivnost, 2009. - (Zbirka Zibby Payne)

Prevod dela: Zibby Payne & the trio trouble
ISBN 978-961-6793-04-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6793-05-6 (broš.)

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 245994496


slika

392.
BENTLEY, Sue, 1951-
        Bleščeče stopinje / Sue Bentley ; [prevod Anja Kokalj]. - 1. izd. - Ljubljana : Grlica, 2009. - (Zbirka Čarobni muc ; 7)

Prevod dela: Sparkling steps
ISBN 978-961-244-123-4

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246035712


slika

393.
BUSHNELL, Candace
        Peta avenija 1 / Candace Bushnell ; [prevedla Alenka Razboršek]. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: One Fifth avenue
ISBN 978-961-00-0787-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 245958400


slika

394.
DAHL, Roald
        Čudoviti lisjak / Roald Dahl ; [ilustracije Quentin Blake ; prevedla Nina Grahek Križnar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Fantastic Mr. Fox
ISBN 978-961-01-1006-4

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246389760


slika

395.
DONALDSON, Julia
        Ribek : riba, ki pripoveduje zgodbe / Julia Donaldson ; [ilustriral Axel Scheffler ; prevedla Bina Štampe Žmavc]. - Tržič : Učila International, 2009

Prevod dela: Tiddler
ISBN 978-961-00-0809-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246103552


slika

396.
ENOCH, Suzanne
        Ljubljeni grešnik / Suzanne Enoch ; [prevod Neža Kralj]. - Ig : Anu Elara, 2009

Prevod dela: London's perfect scoundel
ISBN 978-961-6778-21-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-22-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 246378496


slika

397.
FOLLETT, Ken, 1949-
        Noč nad vodo / Ken Follett ; [prevedel Jože Stabej]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - (Zbirka Za lahko noč)

Prevod dela: Night over water
ISBN 978-961-6512-92-3

821.111-31
COBISS.SI-ID 246141440


slika

398.
FRENCH, Vivian
        Princesa Sofija in lesketajoče se presenečenje / Vivian French ; ilustracije Sarah Gibb ; [prevedla Marta Graj]. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - (Zbirka Klub tiara)

Prevod dela: Princess Sophia and the sparkling surprise
ISBN 978-961-00-0794-4

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246001152


slika

399.
GOUDGE, Elizabeth
        Čar otoka / Elizabeth Goudge ; prevedla Ida Sternad. - Tržič : Avrora, 2009

Prevod dela: Island magic
ISBN 978-961-6788-07-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6788-08-3 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 246275328


slika

400.
        IZBRANI romani [4]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

Vsebina: Ujetnik svojega rodu = Prisoner of birth / Jeffrey Archer ; [prevod Nataša Müller. Deklici v modrem = Two little girls in blue / M. H. Clark ; [prevod Miro Mrak. Pod snegom = Beneath the snow / Caroline Carver ; [prevod Maja Lichtenvalner]. Dragi John = Dear John / Nicholas Sparks ; [prevod Miro Mrak]
ISBN 978-961-01-1014-9

821.111(73)-31(082)
821.111-31
COBISS.SI-ID 246331904


slika

401.
LAURIE, Hugh, 1959-
        Pokapuška / Hugh Laurie ; prevedla Ljubica Klančar. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009

Prevod dela: The gun seller
ISBN 978-961-259-052-9

821.111-31
COBISS.SI-ID 246413568


slika

402.
MEYER, Stephenie, 1973-
        Jutranja zarja / Stephenie Meyer ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Breaking dawn
ISBN 978-961-00-0776-0

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 246104320


slika

403.
MEYER, Stephenie, 1973-
        Jutranja zarja / Stephenie Meyer ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Breaking dawn
ISBN 978-961-00-0799-9

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 246307584


slika

404.
MEYER, Stephenie, 1973-
        Mrk / Stephenie Meyer ; [prevedla Urška Willewaldt]. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 515 str. ; 24 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Eclipse
ISBN 978-961-00-0896-5

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 246317312


slika

405.
PRATCHETT, Terry, 1948-
        Tri vešče / Terry Pratchett ; [prevedla Saša Požek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU)

Prevod dela: Wyrd sisters
ISBN 978-961-00-0785-2

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 246214656


slika

406.
ROY, Arundhati
        Bog majhnih stvari / Arundhati Roy ; [prevedla Miriam Drev]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The god of small things
ISBN 978-961-01-0953-2

821.111(540)-311.2
COBISS.SI-ID 246273536


slika

407.
SAGE, Angie
        Frlet / Angie Sage ; ilustracije Mark Zug ; [prevedla Jana Ambrožič]. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - (Septimus Heap ; knj. 2)

ISBN 978-961-00-0802-6

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246373632


slika

408.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry
ISBN 978-961-233-704-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246118912


slika

409.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper goljufa zobno miško / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry tricks the tooth fairy
ISBN 978-961-233-706-3

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246119680


slika

410.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper ima uši / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's nits
ISBN 978-961-233-707-0

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246120192


slika

411.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in božične želje / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's Christmas cracker
ISBN 978-961-00-0338-0

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246128384


slika

412.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in hiša strahov / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 89 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's haunted house
ISBN 978-961-233-774-2

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246122496


slika

413.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the Mega-mean time machine
ISBN 978-961-233-957-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246127872


slika

414.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in prekletstvo mumije / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the mummy's curse
ISBN 978-961-233-775-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246123008


slika

415.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in smrdljiva bomba / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's stinkbomb
ISBN 978-961-233-942-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246126848


slika

416.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in spodnjice / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's underpants
ISBN 978-961-233-943-2

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246127360


slika

417.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in strašljivi snežak / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the abominable snowman
ISBN 978-961-00-0386-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246128640


slika

418.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in tajno društvo / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the secret club
ISBN 978-961-233-705-6

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246119424


slika

419.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in vražja varuška / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the bogey babysitter
ISBN 978-961-233-941-8

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246126592


slika

420.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper na hitro obogati / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry gets rich quick
ISBN 978-961-233-773-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246120704


slika

421.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper oropa banko / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry robs the bank
ISBN 978-961-00-0618-3

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246129152


slika

422.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper se maščuje / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry's revenge
ISBN 978-961-233-776-6

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246123776


slika

423.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper sreča kraljico / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 85 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry meets the queen
ISBN 978-961-233-944-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246127616


slika

424.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper, nogometni navdušenec / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 109 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Grozni Gašper)

Prevod dela: Horrid Henry and the football fiend
ISBN 978-961-00-0218-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 246128128


slika

425.
SPINELLI, Jerry
        Zvezdica / Jerry Spinelli ; [prevod Simona Nagernik]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grlica, 2009. - (Romani Grlica)

Prevod dela: Stargirl
ISBN 978-961-2441-25-8

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 246417664


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOSTslika

426.
ABEDI, Isabel
        Lola na poročnem potovanju : 6. knjiga / Isabel Abedi ; ilustracije Dagmar Henze ; [prevedla Meta Žnidar]. - Tržič : Učila International, 2009

Prevod dela: Lola auf Hochzeitsreise
ISBN 978-961-00-0795-1

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 246052608


slika

427.
BENN, Amelie
        Leonardo da Vinci in ukradeni sliki / [besedilo Amelie Benn ; ilustracije Karl Knospe ; iz nemščine prevedla Marta Regoršek]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2009

Prevod dela: Leonardo da Vinci und der Bilderdieb
ISBN 978-961-6582-50-6

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 246450432


slika

428.
HACKL, Erich
        Slovo od Sidonije : povest / Erich Hackl ; [prevod iz nemščine in spremna beseda Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2009

Prevod dela: Abschied von Sidonie
ISBN 978-3-7086-0464-0

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 246359296


slika

429.
HAMMELMANN, Iris
        Kleopatra in skrivnostna mumija / [besedilo Iris Hammelmann ; ilustracije Bettina Weisl ; iz nemščine prevedla Marta Regoršek]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2009

Prevod dela: Kleopatra und die rätselhafte Mumie
ISBN 978-961-6582-51-3

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 246450944


slika

430.
SCHLÜTER, Andreas, 1958-
        Spodrsljaj : [športna kriminalka] / Andreas Schlüter, Irene Margil ; [prevod Meta Ornik]. - Ljubljana : Grlica, 2009. - (Zbirka Pet asov ; 2)

Prevod dela: Fehltritt
ISBN 978-961-244-124-1

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 246309632


slika

431.
WERMUTH, Verena
        Prepovedana žena : moja leta s šejkom Kalidom iz Dubaja / Verena Wermuth ; [prevedla Klementina Logar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009

Prevod dela: Die verbotene Frau
ISBN 978-961-00-0800-2

821.112.2-94
COBISS.SI-ID 246051328


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOSTslika

432.
MAGRIS, Claudio
        Donava / Claudio Magris ; prevod Vasja Bratina ; [spremna beseda Nikolai Jeffs]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - (Moderni klasiki / Cankarjeva založba ; 34)

Prevod dela: Danubio
ISBN 978-961-231-552-8

821.131.1-992
821.131.1.09Magris C.
COBISS.SI-ID 246317568


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOSTslika

433.
        ZGODBE iz Francije : [antologija francoske kratke proze] / uredila Jana Bauer ; prevedli Ana Geršak in Tanja Ahlin ; spremna beseda Florence Gacoin-Marks. - Ljubljana : Sodobnost International, 2009. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

ISBN 978-961-6564-28-1

821.133.1-32(082)
821.133.1.09-32
COBISS.SI-ID 246386432


821.134.2/.3 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST. PORTUGALSKA KNJIŽEVNOSTslika

434.
GÓMEZ-Jurado, Juan
        Božji vohun / Juan Gómez-Jurado ; [prevedla Barbara Vuga]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-0845-0

821.134.2-312.4
COBISS.SI-ID 246274048


821.161.1 RUSKA KNJIŽEVNOSTslika

435.
EROFEEV, Viktor
        Dobri Stalin : roman / Viktor Jerofejev ; prevedla Lijana Dejak ; spremno besedo napisal Miha Javornik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Horošij Stalin
ISBN 978-961-241-348-4

821.161.1-311.12
COBISS.SI-ID 246389248


821.162.1 POLJSKA KNJIŽEVNOSTslika

436.
KUCZOK, Wojciech
        Gnoj / Wojciech Kuczok ; [prevajalka Nikolaj Jež ; ilustracija Urh Sobočan]. - Radovljica : Didakta, 2009. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

ISBN 978-961-6646-91-8 (trda vezava) ISBN 978-961-6646-92-5 (broš.)

821.162.1-32
COBISS.SI-ID 246268160


slika

437.
STASIUK, Andrzej, 1960-
        Galicijske zgodbe / Andrzej Stasiuk ; [prevod Jana Unuk]. - 1. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2009. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Opowieści galicyskie
ISBN 978-961-231-744-7

821.162.1-32
COBISS.SI-ID 246106624


821.162.3/.4 ČEŠKA IN SLOVAŠKA KNJIŽEVNOSTslika

438.
KARDOŠOVÁ, Barbora, 1969-
        Angeli ne spijo / Barbora Kardošová ; prevedla Zdenka Hliš Kaaouana. - Ljubljana : Amarillo, 2009

Prevod dela: Anjeli nespia
ISBN 978-961-92671-0-3 (trda vezava) ISBN 978-961-92671-1-0 (broš.)

821.162.4-311.2
COBISS.SI-ID 246080512


slika

439.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Roman za moške / Michal Viewegh ; prevod Nives Vidrih. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Román pro muže
ISBN 978-961-6767-31-6

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 246007296


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

440.
LEONIDOV, Rumen
        Z vrha jezika / Rumen Leonidov ; [prevedli Metod Čepar, Borut Omerzel, Namita Subiotto ; spremna beseda Ljudmil Dimitrov]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-236-3

821.163.2-32
821.163.2.09Leonidov R.
COBISS.SI-ID 246390016


slika

441.
        RITEM prostora : uni verz : zbirka pesmi = Ritam prostora : uni verz : zbirka pjesama / avtorji pesniki literarne delavnice?= autori pjesnici literarne radionice ; [uredila Marjanca Kočevar]. - Novo mesto : Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2009

ISBN 978-961-92302-2-0

821.163.4/.6-194
COBISS.SI-ID 246207744


slika

442.
UROŠEVIĆ, Vlada
        Divja liga / Vlada Urošević ; prevedla, [spremno besedo napisala] Namita Subiotto. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2009. - (Sto slovanskih romanov)

ISBN 978-961-6547-35-2

821.163.3-311.2
821.163.3.09Urošević V.
COBISS.SI-ID 246390528


slika

443.
VUČKOVAC, Rade
        Na raskrsnici svijeta / pesmi Radeta Vučkovca. - Kranj : Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveti Sava, 2009

821.163.41-1
COBISS.SI-ID 245999872


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTslika

444.
AL-Daghistani, Raid
        Odsevi in sledi / Raid Al-Daghistani. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2009 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - (Zbirka Filozofiranja)

ISBN 978-961-6654-44-9

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 246399744


slika

445.
AMBROŽIČ, Darja, 1962-
        Smukec : zgodbice za Nika / Darja Ambrožič ; [karikature Aljana Primožič]. - Ptuj : [samozal.] D. Ambrožič, 2009

ISBN 978-961-245-740-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246283776


slika

446.
BIZJAK Petit, Mateja
        Alica s tisoč rokami / Mateja Bizjak Petit - Mathea ; [pesmi v francoščino prevedla avtorica v sodelovanju z Valérie Rouzeau ; spremna beseda Milan Vincetič, Jean-Pascal Dubost]. - Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo, 2009. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 27)

ISBN 978-961-6263-38-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246376960


slika

447.
BIZJAK, Bojan, 1959-
        Zarodek časa / Bojan Bizjak. - Ljubljana : KATR, 2009

ISBN 978-961-6729-60-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246311424


slika

448.
BREGANT, Tina
        Rdeči čeveljci / Tina Bregant. - Radovljica : Didakta, 2009

ISBN 978-961-6646-88-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 246264320


slika

449.
DEBELJAK, Aleš, 1961-
        Tihotapci kamnov / Aleš Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-0883-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246223104


slika

450.
DETELA, Andrej
        Sanje v vzhodni sobi : popotni dnevniki / Andrej Detela. - 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - (Zbirka S poti)

ISBN 978-961-231-633-4

821.163.6-992
908(5+94)
COBISS.SI-ID 246317056


slika

451.
DJEŠNIĆ, Ivana
        Za zmeraj mladi : roman / Ivana Djesnić ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2009. - (Zbirka Antares ; 34)

ISBN 978-961-6483-86-5

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 63053569


slika

452.
DOSTAL, Manca
        Lasek na lasek --- lasulja / [besedilo, ilustracije] Manca Dostal. - Ig : Osnovna šola, 2009

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246318336


slika

453.
GANTAR, Evgen
        Sence v mreži / Evgen Gantar ; [likovno opremila Tereza Prešeren]. - Grahovo ob Bači : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-747-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246414848


slika

454.
GAŠPERIČ, Toni
        Življenje je eno samo porivanje / Toni Gašperič. - Metlika : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-732-7

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 246068224


slika

455.
GLAVAN, Mihael
        Jakličeva knjiga / Mihael Glavan ; [fotografije Peter Kozin ... et al.]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-832-0

821.163.6.09Jaklič F.
929Jaklič F.
COBISS.SI-ID 246232832


slika

456.
GRANT, Valerie M.
        Dobro jutro, Hollywood / Valerie M. Grant. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2009

ISBN 978-961-92651-5-4

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 246153472


slika

457.
GRANT, Valerie M.
        Dobro jutro, Hollywood. 1, Temne sence Hollywooda / Valerie M. Grant. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2009

ISBN 978-961-92651-6-1

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 246155008


slika

458.
GRANT, Valerie M.
        Dobro jutro, Hollywood. 2, Zmenek z mafijo / Valerie M. Grant. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2009

ISBN 978-961-92651-7-8

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 246155776


slika

459.
GRANT, Valerie M.
        Dobro jutro, Hollywood. 3, Izgubljena / Valerie M. Grant. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2009

ISBN 978-961-92651-8-5

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 246156544


slika

460.
JEREB, Andrejka
        Presledek v času / Andrejka Jereb. - Idrija : Bogataj, 2009

ISBN 978-961-6035-46-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246241792


slika

461.
KAPLJA, Špela
        Indijanček na obisku / Špela Kaplja ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Špela Kaplja in arhiv TZS]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Razvedrilo)

ISBN 978-961-251-138-8

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246301184


slika

462.
KAPLJA, Špela
        Mali indijanac u posjetu / Špela Kaplja ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Špela Kaplja i arhiv TZS ; prijevod Sonja Dolžan]. - 1. izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Razvedrilo)

Prevod dela: Indijanček na obisku
ISBN 978-961-251-139-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246301952


slika

463.
KAPLJA, Špela
        Il piccolo indiano in visita / Špela Kaplja ; [illustrazioni Marta Bartolj ; fotografie Špela Kaplja e archivo TZS ; traduzione Tamara Mikolič Južnič]. - 1a ed. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009

Prevod dela: Indijanček na obisku
ISBN 978-961-251-140-1

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246414080


slika

464.
KOŠLJAR, Nika
        Pesmi / Nika Košljar ; [avtorja ilustracij Sandra Bibija in Dean Kendič]. - Ljubljana : SUAŠ, 2009

ISBN 978-961-91567-2-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246002944


slika

465.
KREMPL, Urša
        Pravi prijatelj / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Mengeš : Izolit, 2009. - (Zbirka Kar je res, je res!)

ISBN 978-961-6625-39-5

821.163.6-93
COBISS.SI-ID 246369280


slika

466.
LAZAR, Aljaž
        Zapuščena ladja / Aljaž Lazar ; ilustrirala Nika Jamnik. - Bevke : Smar-team, 2009

ISBN 978-961-6675-70-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246398976


slika

467.
LUKŠIČ, Stanislav
        Adria, ljubezen moja / Stanislav Lukšič. - Novo mesto : Adria mobil, 2009

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246276352


slika

468.
MAJERLE, Mojca, 1987-
        Srce na dlani / [avtorica [besedila in] ilustracij] Mojca Majerle. - Maribor : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-738-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 62990081


slika

469.
MEGLIČ, Drago
        Za eno samo besedo / Drago Meglič ; [spremna beseda Neža Ritlop]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

ISBN 978-961-209-911-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246222336


slika

470.
MLAKAR, Ida
        Kodrlajsa in Treskbum Trobenta / Ida Mlakar ; [ilustrirala] Ana Razpotnik Donati. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2009. - (Zbirka Kje rastejo bonboni)

ISBN 978-961-6585-31-6

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 63021313


slika

471.
OSTI, Josip
        Na križu ljubezni : (ljubezenske, spet --- žalostinke, seveda) / Josip Osti. - Maribor : Litera, 2009. - (Knjižna zbirka Vedute)

ISBN 978-961-6604-98-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 62995713


slika

472.
PAHOR, Boris
        Grmada v pristanu : novele / Boris Pahor. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - (Izbrano delo / Boris Pahor)

ISBN 978-961-231-743-0

821.163.6(450.36)-32
COBISS.SI-ID 246380544


slika

473.
PAHOR, Boris
        Parnik trobi nji / Boris Pahor. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009

ISBN 978-961-231-742-3

821.163.6(450.36)-311.2
COBISS.SI-ID 246239488


slika

474.
PAHOR, Boris
        Spopad s pomladjo / Boris Pahor. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Izbrano delo / Boris Pahor)

ISBN 978-961-01-1004-0

821.163.6(450.36)-311.2
COBISS.SI-ID 246052864


slika

475.
PAHOR, Boris
        Zatemnitev / Boris Pahor. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Izbrano delo / Boris Pahor)

ISBN 978-961-01-1005-7

821.163.6(450.36)-311.2
COBISS.SI-ID 246118144


slika

476.
PAVČEK, Tone
        Majhnice in majnice : pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs : poems of many years for many readers / Tone Pavček ; ilustracije Damijan Stepančič ; [prevod Nada Grošelj ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009

ISBN 978-961-6630-87-0

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 245944832


slika

477.
PEŠAK, Mojca
        Mesečeve sanje / Mojca Pešak, Saša Pergar ; ilustriral Anton Buzeti. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2009. - (Zbirka Modri planet)

ISBN 978-961-6585-33-0

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 63021569


slika

478.
PETEK Levokov, Milan
        Pustolovščine mravljinca Krištofa / Milan Petek Levokov ; ilustracije Nina Lovišček. - Maribor : Aristej, 2009. - (Zbirka Iva. Letnik 5)

ISBN 978-961-220-070-1

821.162.1-93-34
COBISS.SI-ID 63060993


slika

479.
POLES, Aca
        Poskok po Šaleški dolini : [tihi prastihi o pradogodkih v prašaléški pradolini] / Aca in Rok Poles. - 1. izd. - Velenje : Berivka, 2009 (Velenje : Bizjak)

ISBN 978-961-91925-5-9

821.163.6-93-1
94(497.431)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246206208


slika

480.
POLES, Rok
        O grajskem duhu / [napisal in narisal] Rok Poles. - 1. izd. - Velenje : Berivka, 2009

ISBN 978-961-91925-4-2

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 246413312


slika

481.
PUNGARTNIK, Marjan
        Žalostinka za galjotom [Elektronski vir] / Marjan Pungartnik. - Maribor : M. Pungartnik, 2009

Dokument pripravil avtor po natisu iz septembra 1973 --> v kolofonu
ISBN 978-961-91275-3-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 63031041


slika

482.
RADOŠ, Božidar
        Zlatnik polne lune : moje dvajseto stoletje / Božidar Radoš ; [spremna beseda Nada Granduč]. - 2. izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

ISBN 978-961-218-834-4

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 246329856


slika

483.
REMEC, Miha, 1928-
        Otožne rože / Miha Remec. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2009

ISBN 978-961-6654-43-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246370816


slika

484.
ROVAN, Meta
        Brez (ra)zloga / Meta Rovan ; [ilustrirala Eva Janeš]. - Rakek : Osnovna šola Jožeta Krajca, 2009

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 246014720


slika

485.
SELIČ, Lojze
        Zgodbe iz moje vasi / Lojze Selič. - Celje : Grafika Gracer, 2009 (Celje : Grafika Gracer)

ISBN 978-961-6487-29-0

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 246390784


slika

486.
SELIŠKAR, Tone, 1900-1969
        Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar ; [avtor didaktičnega instrumentarija Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

ISBN 978-961-01-0813-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246132992


slika

487.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Hudomušni ljubljanski hribolazec : po evropskih gorah po poteh Janka Mlakarja / [besedilo, fotografije] Ivan Sivec. - Ljubljana : Družina, 2009. - (Zbirka Srce je popotnik ; št. 7)

ISBN 978-961-222-763-0

821.163.6-94
796.52(497.4):929Mlakar J.
COBISS.SI-ID 246360576


slika

488.
        SREBRNE brazde 5 : literarni zbornik upokojencev Slovenske Istre / [uvodna misel Maks Vezovnik]. - Koper : Uredniški odbor literarnega zbornika upokojencev Slovenske Istre, 2009

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 246361856


slika

489.
SREČANJE mladih pesnikov in recitatorjev (19 ; 2009 ; Vinica)
        Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov v letu 2009 / Župančičeva frulica [tudi] 19. srečanje mladih pesnikov in recitatorjev, Vinica, 11. junij 2009 ; [zbral in uredil Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj]. - Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2009

ISBN 978-961-92273-4-3

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 246136832


slika

490.
ŠÖMEN, Branko
        Marenberg : pesmi / Branko Šömen. - Maribor : Litera, 2009. - (Knjižna zbirka Vedute)

ISBN 978-961-6604-99-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 62995201


slika

491.
ŠOUKAL, Vito
        Okruški časa : (2005-2008) / Vito Šoukal. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009

ISBN 978-961-6646-94-9

821.163.6-94"2005/2008"
929Šoukal V.
COBISS.SI-ID 246380800


slika

492.
ŠTRAVS, Marija
        Vonj rdečih vrtnic / Marija Štravs. - Novo mesto : ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, dnevni center, 2009

ISBN 978-961-91304-8-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246292992


slika

493.
ŠUBIC, Ana
        Moja psica Bona / napisala in ilustrirala Ana Šubic. - Novo mesto : Osnovna šola Bršljin, 2009

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 245947392


slika

494.
TOMAŽIN, Lilijana
        Smaragdna pot / Anajilil. - Krško : samozal. Anajilil - L. Tomažin, 2009

ISBN 978-961-92679-0-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 246360320


slika

495.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Matic in Blažka / Janja Vidmar ; [ilustracije Katra Štrukelj]. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - (Zbirka Navihanček)

ISBN 978-961-226-950-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246411776


slika

496.
VIRANT-Klun, Irma
        Nevidno / Irma Virant Klun. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009

ISBN 978-961-6646-93-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 246314752


slika

497.
VOLARIČ, Zlata
        Spomini : molčeči dialog s fotografijo : polletni dnevnik / Zlata in Jože Volarič ; [ilustracije Zlata in Jože Volarič]. - Kokrica : samozal. J. Volarič, 2009. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6772-96-9

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 246212608


821.511.141 MADŽARSKA KNJIŽEVNOSTslika

498.
GRECSÓ, Kirsztián
        Dobrodošel / Krisztián Grecsó ; [prevajalka Gabriella Gaal ; ilustracija Urh Sobočan]. - Radovljica : Didakta, 2009. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

ISBN 978-961-6646-89-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6646-90-1 (broš.)

821.511.141-311.2
COBISS.SI-ID 246267648


902/904+93/94 ARHEOLOGIJA. ZGODOVINAslika

499.
ČEMAŽAR, Valentin Zdravko
        Novaki, Novačani in "vaznkaš" skozi čas / Valentin Zdravko Čemažar ; [fotografije Valentin Zdravko Čemažar, Arhiv MMI]. - Gorenji Novaki : [samozal.] V. Z. Čemažar, 2009

ISBN 978-961-245-737-2

94(497.4Novaki)
COBISS.SI-ID 246145792


slika

500.
ČERVIČ, Stane
        Spomini na partizanska leta 1944 v Prekmurju / Stane Červič - Bojan. - Lendava : Združenje borcev za vrednote NOB, 2009

94(497.411)"1944"
COBISS.SI-ID 246025472


slika

501.
DAROVEC, Darko
        Kratka zgodovina Istre / Darko Darovec ; [prevajalci Tullio Vianello, Janez Skela, Srđa Orbanić]. - Dopolnjena izd. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2009. - (Annales Manuel)

ISBN 978-961-6328-75-3 (Založba Annales)

94(497.472)
94(497.571)
COBISS.SI-ID 246275072


slika

502.
DIXON, Philip, 1945-
        Vitezi in gradovi / Philip Dixon ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Knights and castles
ISBN 978-961-01-1000-2

94(4)"04/14"(02.053.2)
930.85(4)"653"(02.053.2)
728.81(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246090240


slika

503.
        HISTORIČNI seminar 7 / uredili Katarina Keber in Katarina Šter. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009

ISBN 978-961-254-140-8

930.85(082)
930.1(082)
COBISS.SI-ID 245979136


slika

504.
JERIČ, Dimitrij
        Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod Snežnikom / [[besedilo in] izdelava skic] Dimitrij-Mitja Jerič ; [fotografsko gradivo Jože Omerzu]. - Logatec : samozal., 2009

355.72(497.471)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 246003712


slika

505.
        JUDJE v Koprivnici : [(dokumentarna razstava) : Sinagoga Maribor, 11. 6. - 30. 8. 2009] = Jews in Koprivnica : [(documentary exhibition) : The Synagogue in Maribor, 11 June - 30 August 2009] / [tekst in izbor gradiva, text & material selection Dražen Ernečić, Krešimir Švarc ; prevod Leila Al Shammary, Petra Novak]. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2009. - 1 zgibanka

300 izv.

930.85(497.5Koprivnica=411.16)(083.824)
COBISS.SI-ID 62930177


slika

506.
        JUGOSLAVIJA v času : devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države = Yugoslavia through time : ninety years since the formation of the first state of Yugoslavia / uredil Bojan Balkovec. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - (Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ; 15)

ISBN 978-961-237-295-8

94(497.1)"1918/1921"(082)
COBISS.SI-ID 246100992


slika

507.
JUŽNIČ, Stanislav, 1955-
        Dvig iz pragozda in zaton vanj : razvoj kočevske in sosednjih dolin (Osilniška, dragarska in poljanska) : (1498-2009) = From wildwoods and back : the development of Gottscheer Land and nearby valleys (Ossiunitz, Suchen, and Polland) : (1498-2009) / [avtor besedila in prevod povzetka] Stanislav Južnič. - 1. izd. - Kostel : samozal., 2009

ISBN 978-961-245-741-9

94(497.434)"1498/2009"
COBISS.SI-ID 246255616


slika

508.
LELJAK, Roman
        Teharske žive rane - Huda Jama / Roman Leljak. - Radenci : Atilova knjiga, 2009

ISBN 978-961-92675-0-9

940.540.56(497.12)"1945"(092)
COBISS.SI-ID 63026177


slika

509.
LIPOVEC, Irma
        Nekdanja Občina Kovor / Irma Lipovec in učenci Podružnične šole Kovor ; [fotografije iz arhivov krajanov in učencev foto krožka OŠ Bistrica pod mentorstvom Dine Pintarič]. - Kovor : Podružnična šola, Osnovna šola Bistrica, 2009

ISBN 978-961-92372-2-9

94(497.4Kovor)
COBISS.SI-ID 246021376


slika

510.
PERŠOLJA, Jasna Majda
        Rodiški rodovi / Jasna Majda Peršolja ; [uvodno besedilo Alenka Goljevšček ; fotografije zasebni arhivi]. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2009 (Sežana : Mljač)

ISBN 978-961-6685-09-2

94(497.4Rodik)
929.52(497.4Rodik)
COBISS.SI-ID 246316544


slika

511.
POTOČNIK, Jože, 1935-
        Občina Mislinja : pomembni dogodki in prve omembe krajev : preteklost je dediščina, ki zavezuje sedanjost : (katalog) / [avtor besedila Jože Potočnik ; fotografije Potočnikova domoznanska zbirka]. - Mislinja : Občina, 2009

94(497.4Mislinja)
913(497.4 Slovenj Gradec)(036)
COBISS.SI-ID 245963008


slika

512.
SMEJ, Jožef
        Strehovci, Selišče Strelci / Jožef Smej. - Bogojina : Župnija ; Dobrovnik : Občina, 2009

ISBN 978-961-269-081-6 (Župnija Bogojina)

94(497.4Strehovci)
COBISS.SI-ID 63003649


slika

513.
TLAKER, Jože
        Trg Rečica in škof Tavčar v Evropi 16. stoletja / po zgodovinskih virih zapisal Jože Tlaker. - Rečica ob Savinji : Fundacija Tavčarjev dvor, 2009

ISBN 978-961-269-078-6

94(497.4Rečica pri Savinji)
COBISS.SI-ID 246055424


slika

514.
TYLDESLEY, Joyce A.
        Egipt / Joyce Tyldesley ; [prevedla Sabina Lodrant]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Egypt
ISBN 978-961-01-0997-6

930.85(32)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 246088960


slika

515.
UDOVČ, Katarina
        Mačkovec pri Novem mestu / Katarina Udovč ; [sodelavci] Petra Leben Seljak ; [fotografije Borut Križ, Marko Pršina ; načrt najdišča Franc Aš ; risbe grobov Maja Rudolf Markovič, risbe predmetov Anđelka Fortuna Saje]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. - (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije ; 8)

ISBN 978-961-6420-41-9

903/904(497.4)
COBISS.SI-ID 246385920


slika

516.
VAUPOT, Sonia
        Civilisation Française : histoire, institutions, économie / Sonia Vaupot. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009

ISBN 978-961-237-293-4

94(44)(075.8)
COBISS.SI-ID 246010624


slika

517.
VIDMAR, Cvetko
        Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja : oris zavezniške vojaške uprave v slovenskem Primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947) / Cvetko Vidmar ; [prevod povzetka v italijanski jezik Aleš Komavec, v angleški jezik Kovšca Darinka]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2009

ISBN 978-961-6201-34-6

94(497.472)"1945/1947"
COBISS.SI-ID 246003200


slika

518.
        ZGODOVINA / [uredniki tematskih sklopov Nicola Hodgson ... [et al.] ; kartografija Ed Merritt ... [et al.] ; slikovno gradivo Louise Thomas ; prevedli Maja Prevolnik ... [et al.] ; Zgodovinski nacionalni dodatek Martin Ivanič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: History
ISBN 978-961-01-0854-2

94(100)(031)
COBISS.SI-ID 246380032


slika

519.
ŽNIDARŠIČ, Barbara
        Po sledovih Andreja Turjaškega = Po tragovima Andrije Turjaškog = Following the trail of Andrej Auersperg (Andrew of Auersperg) / Barbara Žnidaršič ; [prevodi Andrej Lovšin, Katja Zalar ; fotografije Metka Starič ... et al.]. - 1. izd. - Velike Lašče : Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2009

ISBN 978-961-91272-7-8

94(497.4)"14/16"
COBISS.SI-ID 246208256


908+91 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPISslika

520.
        BREVE guida di Ptuj / [comitato di redazione Marija Hernja Masten ... [et al.] ; traduzione Martin Vičar ; fotografie Črtomir Goznik ... [et al.]. - Ptuj : Comune, 2009

Izv. stv. nasl.: Kratki vodnik po Ptuju
ISBN 978-961-6791-02-1

908(497.4Ptuj)(036)
COBISS.SI-ID 63009281


slika

521.
HVALA, Renata, 1968-
        Where the sky is closer and the views are magnificient : welcome to Vojsko : in the land of downy Elecampane (Inula hirta) / [text Renata Hvala ; photos Renata Hvala ... [et al.] ; map Geodesic Institute of Slovenia ; translated by Vanja Rupnik Prezelj]. - Idrija : Municipality, 2009

ISBN 978-961-90052-7-9

913(497.4Vojsko)(036)
COBISS.SI-ID 246087680


slika

522.
JAKOMIN, Livio
        Vas, ki je več ni / Livijo Jakomin ; [ilustracije Zvest Apollonio]. - 1. izd. - Koper : Re-sport, 2009

ISBN 978-961-92672-0-2

908(497.4Pobegi)
39(497.4Pobegi)
COBISS.SI-ID 245997312


slika

523.
        JUGOVZHODNA Azija [Kartografsko gradivo] / besedilo Jane Vessels ; prevod Roman Šimec, Dora Mali. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 1 zvd : barve

ISBN 978-961-209-943-5

912.43(5-12)
COBISS.SI-ID 246017536


slika

524.
        MATI Slovenija - raj okoli GEOSSa [Kartografsko gradivo] : (priročnik za samostojno načrtovanje ogledov) : odkrivanje Slovenije, legende o lepotah Slovenije / redakcija Peter Zalokar. - Grosuplje : Grafis Trade, 2009. - (Knjižna zbirka Slovenija, te poznam? ; knj. 3)

ISBN 978-961-6401-54-8

913(497.4)
COBISS.SI-ID 245971712


slika

525.
        PLANINSKA dolina : ljudje in kraji ob Unici / [avtorji besedil Bavdek Alma ... et al.] ; uredil Primož Jakopin ; [avtorji fotografij Bavdek Alma ... et al.]. - 1. izd. - Planina pri Rakeku : Župnija, 2009

ISBN 978-961-269-085-4

908(497.4-13)
551.44(497.4-13)
COBISS.SI-ID 246375168


slika

526.
        POTEPANJA. 2, Zbirka 20 potopisov po Sloveniji, z dodatnimi idejami za izlete peš ali s kolesom ter opisom mnogih manj znanih zanimivosti, vrednih ogleda / [urednik Matej Zalar]. - Ljubljana : As-Press, 2009

ISBN 978-961-92578-3-8

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 246214400


slika

527.
        SANJSKE poti po Evropi / [napisali Gerhard Bruschke ... [et al.] ; prevedel Igor Antič]. - 1. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Sloveniji)

Prevod dela: Traumstraßen Europas
ISBN 978-961-01-0503-9

908(4)
COBISS.SI-ID 246318592


slika

528.
SLOCUM, Joshua
        Sam z jadrnico okoli sveta / J. Slocum ; [prevod Igor Antič]. - Ljubljana : Sanje, 2009. - (Zbirka Kiosk)

Prevod dela: Sailing alone around the world
ISBN 978-961-6767-38-5

910.4(26)
797.14(26)
821.111(73)-992
929Slocum J.
COBISS.SI-ID 246172416


slika

529.
        STORŽIČ in Košuta v merilu 1:25.000 [Kartografsko gradivo] / redakcija Matjaž Pevec, Jože Rovan, Ana Kokalj ; podatki o planinskih poteh Komisija za planinske poti pri UO PZS. - Ljubljana : Planinska zveza, 2009. - 1 zvd

ISBN 978-961-6156-84-4

912.43(234.323.61)
COBISS.SI-ID 246179584


slika

530.
VINČEC, Milan
        Istra : Koper, Izola, Piran : kulturno turistični vodnik / Milan vinčec. - Koper : Arsvideo, 2009

ISBN 978-961-269-087-8

913(497.472)(036)
930.85(497.472)
COBISS.SI-ID 246454272


slika

531.
VINTAR Mally, Katja
        Države v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami / [avtorica, kartografija in fotografija] Katja Vintar Mally. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - (GeograFF ; 4)

ISBN 978-961-237-292-7

911.3(100-773)
502(100-773)
316.42(100-773)
330.34(100-773)
COBISS.SI-ID 246102016


929 BIOGRAFIJEslika

532.
        ANTON Aleksander grof Auersperg - Anastazij Grün : razprave / uredila Mira Miladinović Zalaznik, Stane Granda ; [nemški povzetki Mira Miladinović Zalaznik in posamezni avtorji ; fotografije Gorenjski muzej Kranj ... et al.]. - Ljubljana : Nova revija, 2009

ISBN 978-961-6580-62-5

929Grün A.(082)
821.112.2(436).09Grün A.(082)
COBISS.SI-ID 246379520


slika

533.
DAVIS, Natalie Zemon, 1928-
        Vrnitev Martina Guerra / Natalie Zemond Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The return of Martin Guerre
ISBN 978-961-6262-99-6

929Guerre M.
343.7(44)"15"
COBISS.SI-ID 246371328


slika

534.
DECAUX, Alain, 1925-
        Vsem vse : življenje apostola Pavla / Alain Decaux ; [prevedla Rosana Čop]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2009

prevod dela: L'avorton de Dieu
ISBN 978-961-222-760-9

27-36:929sv.Pavel
929sv.Pavel
COBISS.SI-ID 246004224


slika

535.
FRELIH, Marko
        Sudanska misija 1848-1858 : Ignacij Knoblehar - misijonar, razsikovalec Belega Nila in zbiralec afriških predmetov = Sudan mission 1848-1858 : Ignacij Knoblehar - missionary, explorer of the White Nile and collector of African objects / Marko Frelih ; [fotografije Marko Habič, Dragan Arrigler, Marko Frelih ; prevod Ljubica Klančar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2009

ISBN 978-961-6388-19-1

929Knoblehar I.
COBISS.SI-ID 246356480


slika

536.
KORENČAN, Andreja
        Življenje in delo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem / Andreja Korenčan ; [spremna beseda Irena Keršič in Darinka Klemenc]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2009. - (Naše korenine ; 20)

ISBN 978-88-87407-99-0

616-083:929Boškin A.
COBISS.SI-ID 246388736


slika

537.
KOZJEK, Pavle
        Življenje alpinista / [besedilo, fotografije] Pavle Kozjek ; [avtorji dodatnih besedil Carlo Caccia ... [et al.] ; avtorji dodatnih fotografij Filip Bence ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2009

ISBN 978-961-6646-95-6

929Kozjek P.
796.52(081)
COBISS.SI-ID 246396160


slika

538.
MARUŠIČ, Branko, 1938-
        Mejačevi iz Komende : slovenska družina v dogajanjih miru in vojne / Branko Marušič ; [imensko kazalo Matjaž Rebolj]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 37)

ISBN 978-961-6777-02-5

929.52Mejač
94(497.4Komenda)"19"
COBISS.SI-ID 246310144


slika

539.
NOLTZE, Holger
        Wagner na kratko / Holger Noltze ; [prevedel Marjan Dolgan ; Wagner in Slovenci Peter Bedjanič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009

Prevod dela: Wagner für die Westentasche
ISBN 978-961-218-823-8

929Wagner R.
78(430):929Wagner R.
COBISS.SI-ID 246401536


slika

540.
NUČIČ, France
        Mihelina / France Nučič. - Dobrepolje : samozal., 2009 (Grosuplje : Partner graf)

ISBN 978-961-245-746-4

929Nučič F.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 246376704


slika

541.
TRUBARJEV simpozij (2008 ; Roma)
        Trubarjev simpozij v Rimu / [organizirala Slovenska teološka akademija v Rimu in Inštitut za zgodovino Cerkve v Ljubljani, septembra 2008 ; ureja Edo Škulj ; prevod povzetkov Vera Lamut]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; v Rimu : Slovenska teološka akademija ; v Ljubljani : Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009. - (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015 ; 26)

ISBN 978-961-218-830-6 (Celjska Mohorjeva družba)

929Trubar P.(082)
27-1Trubar P.(082)
274.5-1(082)
COBISS.SI-ID 246413824

slika