slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK >Raziskovalni in razvojni projekti NUKRaziskovalni in razvojni projekti NUK
Tekoči R&R projekti
Zaključeni domači projekti
Zaključeni tuji projekti
Raziskovalci NUK
Informacije o novih razpisih slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Raziskovalni in razvojni projekti NUK

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) se od leta 1997 udeležuje različnih domačih in tujih razpisov za pridobivanje projektnih sredstev. Raziskovalci NUK smo doslej sodelovali na več kot 60-ih raziskovalnih in razvojnih projektih s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti. V zadnjih nekaj letih se projektna dejavnost izvaja predvsem v okviru evropskega sofinanciranja, katerega cilj je spodbujati razvoj digitalne knjižnice. Najpogostejša projektna področja so varovanje gradiva, dostop do informacij in knjižničnih vsebin, digitalna knjižnica, digitalizacija itd.
Zaradi lažje preglednosti smo projekte razdelili v tri skupine, in sicer:


Več informacij o raziskovalno-razvojni dejavnosti NUK dobite v naslednji predstavitvi oz. v letnih poročilih NUK.


Več informacij o projektni dejavnosti NUK:

Dr. Alenka Kavčič-Čolić
vodja Bibliotekarsko raziskovalnega centra
pri Enoti za razvoj knjižničarstva
NUK
Turjaška 1
1000 Ljubljana

T: +(01) 2001 131
Faks: +(01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

slika