slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Gradnja nove stavbe
 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Gradnja nove stavbe - NUK II

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sta v prvi polovici leta 2012 (v skladu z odločitvijo Vlade RS maja 2010) izvedla mednarodni arhitekturno-urbanistični natečaj za novo knjižnično stavbo NUK II. »Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK II« je bil odprt od 20. decembra 2011 do 23. marca 2012. Predvidena lokacija za novo knjižnično stavbo je ostala nespremenjena – to je 6.300 m2 veliko zemljišče med Emonsko, Zoisovo, Rimsko in Slovensko ulico. Načrtovana velikost stavbe je 20.000 m2. Od tega bo 6.000 m2 namenjenih knjižničnim prostorom s prostim pristopom do gradiva, med katerimi bodo čitalnice za 1.000 obiskovalcev in tudi nočna čitalnica. Knjižnica bo imela dobrih 5.000 m2 skladišč, razpolagala pa bo tudi z večnamensko dvorano za 200 ljudi, razstaviščem, kavarno, klubom NUK ipd. Na natečaj je prispelo več kot 120 predlogov, mednarodna komisija jih je v ocenjevanje sprejela 116. Po mnenju komisije je natečaj »presegel vsa strokovna pričakovanja, brez dvoma pa je tudi najpomembnejši arhitekturni natečaj v zgodovini samostojne Slovenije«. Delo komisije, v kateri je sodelovala ravnateljica NUK, je potekalo zelo korektno in na visoki strokovni ravni – tehtali so se vsi vidiki načrtovane nove gradnje, od arhitekturno-estetskega, urbanističnega, vidika trajnostne gradnje, energetske učinkovitosti, vzdrževanja ipd. Posebna pozornost je bila namenjena izvedljivosti in prostorski učinkovitosti knjižničnega programa. Zmagovalni in nagrajeni projekt je delo arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti.

Kmalu po zaključenem natečaju in po sestanku z vodstvom NUK je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk dal javno zagotovilo, da bo država projekt NUK II vključila v evropsko finančno perspektivo 2014–2020, ker v integralnem državnem proračunu sredstev za gradnjo v času gospodarske krize ni mogoče zagotoviti. Pogoj za pridobitev evropskih sredstev so natančno pripravljeni projekti in pridobljena številna dovoljenja, ki so podlaga za začetek gradnje. Ker je zmagovalni projekt šele idejna arhitekturna rešitev, je jasno, da je z načrti še zelo veliko dela, ki bo moralo potekati v sodelovanju med arhitekturnim birojem in strokovnimi delavci v knjižnici, da bi dobili najboljše mogoče prostorske rešitve za izvajanje načrtovanega programa. Pristojno ministrstvo do konca leta z birojem še ni sklenilo pogodbe o nadaljevanju del.

slika