slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Notranja organizacija > Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski centerKje nas najdete?
Zaposleni in ostali sodelavci
Notranja organizacija
Važnejše telefonske številke


Po pošti:
    Narodna in univerzitetna knjižnica
    Turjaška 1
    p.p. 259
    1000 Ljubljana
Po telefonu: (01) 2001 188
Po faksu: (01) 4257 293

Identif. št. za DDV: SI79713513
Matična št.: 5056730 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center

Dejavnost

 • Raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na področju knjižnične informacijske dejavnosti v okviru rednega in projektnega dela.
 • Določanje strokovnih osnov vzajemnega kataloga.
 • Ugotavljanje usposobljenosti knjižnic in drugih knjižničnih informacijskih organizacij za sodelovanje v vzajemnem katalogu.
 • Skrb za kontrolo kvalitete in za redakcijo bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu.
 • Priprava strokovnih podlag za splošne pravne predpise s področja knjižničarstva.
 • Priprava strokovnih podlag za knjižnični informacijski sistem.
 • Organizacija in izvajanje neformalnih oblik izobraževanja za knjižničarje in uporabnike knjižnic.
 • Organizacija in izvajanje strokovnih bibliotekarskih izpitov.
 • Strokovno in administrativno-tehnično delo za Izpitno komisijo.
 • Izvajanje dejavnosti Informacijskega centra za bibliotekarstvo.
 • Izdajanje revije Knjižničarske novice.

V strokovni knjižnici Informacijskega centra za bibliotekarstvo (ICB) je zbrana literatura s področja bibliotekarstva in sorodnih znanosti ter strok (informacijske znanosti, dokumentalistike, založništva, tiskarstva itd.). Gradivo je obdelano v slovenskem vzajemnem katalogu, kjer je pred signaturo postavljena oznaka »b«. Celotni fond knjižnice ICB obsega preko 33.000 enot. Zaradi prostorske stiske je velika večina gradiva shranjenega v glavnem skladišču NUK, priročna knjižnica v okviru ICB pa obsega okrog 4.800 temeljnih in novejših monografskih enot.

Vodja centra
dr. Alenka Kavčič-Čolić
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
Lokacija
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
 

Kontaktna oseba za izobraževanje v knjižničarski stroki
mag. Helena Pečko-Mlekuš
T: (01) 2001 139
F: (01) 4257 293
E: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si

 
Kontaktna oseba za Informacijski bibliotekarski center
Mojca Trtnik
T: (01) 2001 148
F: (01) 4257 293
E: mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si

 

 

slika