slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Poslanstvo in vizijaStrateški načrt 2015-2019
(pdf dokument - velikost 534 kb) slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Poslanstvo in vizija

IZJAVA O POSLANSTVU KNJIŽNICE

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda ter omogoča prebivalcem Slovenije in drugih držav dostop do znanja in slovenske kulture preteklih in sedanjih rodov.

V sodelovanju z domačimi in tujimi knjižnicami zagotavlja dostop do svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine ter uporabnikom v procesu ustvarjanja novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in v različnih jezikih.

S svojimi zbirkami in storitvami podpira pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov. Je središče znanja, namenjeno vseživljenjskemu izobraževanju slovenskega prebivalstva, dvigu njegove kulturne in izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti.

Z raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo na področju knjižničarstva aktivno sooblikuje slovenski knjižnični sistem ter prispeva k teoretičnim in praktičnim spoznanjem v bibliotekarski in informacijski znanosti.


VIZIJA KNJIŽNICE

Omogočiti želimo najširši možen dostop do slovenske in svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine. Knjižnična zbirka NUK in drugi informacijski viri morajo postati vsakomur dostopni ne le v prostorih knjižnice, ampak tudi na njegovi virtualni knjižni polici s pomočjo elektronskega dostopa.

Ohranjali bomo knjižnično zbirko klasičnih gradiv in prevzeli še aktivnejšo vlogo pri digitalizaciji knjižničnih gradiv na klasičnih nosilcih zapisa ter zbiranju in ohranjanju elektronskih oziroma digitalnih gradiv. Pri tem bomo sodelovali z drugimi knjižnicami in organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni. Uporabnikom bomo zagotavljali dostop do globalne baze znanja in jih vodili pri njeni uporabi.

Tesno bomo sodelovali s svojimi uporabniki in širšim okoljem in razvijali storitve, ki bodo zadovoljevale njihove potrebe. V okolju želimo postati še bolj prepoznavni in prebivalce Slovenije ozaveščati o potrebnosti, koristnosti in nepogrešljivosti knjižnice za sedanji in prihodnji družbeni, ekonomski, kulturni in duhovni razvoj naroda. NUK si bomo prizadevali približati najširšemu krogu prebivalstva, vsakemu posamezniku, v želji, da bi nas poiskal in obiskal ter uporabljal našo knjižnično zbirko in storitve ne glede na to, kdo je, kje je in kdaj se bo za to odločil.

Obstoječe storitve bomo postopoma nadgradili v smeri ponudbe digitalne knjižnice in uporabe sodobnih spletnih orodij. Možnosti za njihov razvoj bomo iskali v povezavi z drugimi ter v partnerskem sodelovanju z različnimi domačimi in tujimi knjižnicami in drugimi organizacijami. Učinkovita partnerstva bodo prinesla koristi našim uporabnikom in prispevala k razvoju stroškovno uspešne ponudbe naših proizvodov in storitev.

Z vključevanjem knjižnične zbirke v nacionalno in mednarodno omrežje kulturnih in znanstvenih virov bo NUK še prepoznavnejši del čedalje bolj distribuirane svetovne mreže znanja. Posebna pozornost bo namenjena ustvarjanju knjižnice kot središča za izobraževanje, raziskovanje in kakovostno preživljanje prostega časa prebivalstva.

slika