Organizacija

Knjižnica je organizirana v širše organizacijske enote, v okviru katerih delujejo posamezne službe, oddelki, zbirke oziroma centri.

Vodstvo

Ravnateljica NUK: Martina Rozman Salobir

Pomočniki ravnateljice:
 • dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani
 • mag. Simona Arzenšek, pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve
 • mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnateljice za vodenje strokovnega dela


SVET KNJIŽNICE

Predsednik: Luka Nabergoj, predstavnik Ministrstva za kulturo

Namestnica predsednika: dr. Eva Kodrič-Dačić, predstavnica zaposlenih v NUK

Člani:
 • Marjan Gujtman, predstavnik Ministrstva za kulturo
 • Iztok Žigon, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • red. prof. dr. Martin Čopič, predstavnik Univerze v Ljubljani


STROKOVNI SVET NUK

Predsednica: dr. Sonja Svoljšak, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Namestnica predsednice: Milena Bon, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Člani:
 • dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • Janez Groznik, predstavnik vseh delavcev NUK
 • mag. Zdenka Oven, Knjižnica Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za elektrotehniko, predstavnica Univerze v Ljubljani
 • red. prof. dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta, predstavnik Univerze v Ljubljani
 • dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • dr. Matija Ogrin, ZRC SAZU, predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije,
 • mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,


IZVRŠNI ODBOR SINDIKATA

 • Mihael Kokalj, predsednik
 • Damjana Vovk, namestnica predsednika

 

ENOTE, SLUŽBE, ZBIRKE, CENTRI


NAZIV ENOTE SLUŽBA, ZBIRKA, CENTER

Enota skupnih služb

Enota za pridobivanje, obdelavo
in ohranjenje knjižničnega gradiva

Enota za uporabniške storitve

Enota za razvoj knjižničarstva

Enota za informacijsko tehnologijo in digitalno knjižnico

Enota posebnih knjižničnih zbirkorganigram knjižnice