Koda

Mrežnik PORTAL INFORMACIJSKIH VIROV

O Mrežniku
Oddaljen dostop
Seznam virov za oddaljen dostop
Seznam virov po licenčnih omejitvah dostopa
Tečaji za uporabnike
Arhiv novosti
Pogoji uporabe
Pomoč in svetovanje


Prijava na novice NOVICE kaj je rss?
ZADNJA NOVICA

Oddaljen dostop do zbirk ponudnika ProQuest (Proquest Central, ABI/Inform, ProQuest Dissertations & Theses A&I …), katerih skrbnik je IZUM, je po novem omogočen vsem članom knjižnic UL, CTK in NUK in ne zgolj študentom in zaposlenim na UL, kot je to veljalo do zdaj za večino zbirk.

Portal mode Berg Fashion Library
ponudnika Oxford University Press je sedaj dostopen študentom in zaposlenim na UL, CTK in članom NUK.

V mEga iskalniku je možna izposoja več kot 110.000 e-knjig na osebne računalnike in prenosne naprave (tablične računalnike, bralnike, pametne telefone). Več o načinu izposoje si lahko preberete tu.

Koda

KORISTNE POVEZAVE
dLib.si
DiKUL
EndNote Web
EndNote Web - Mobile


ZGIBANKE
Library Press Display
Mrežnik
mEga iskalnik NUK
Tečaji 2014
Vprašajte NUK

Mrežnik je portal z več kot 330 izbranimi informacijskimi viri, ki so namenjeni iskanju znanstvene in strokovne literature kot so: elektronske revije, knjige, enciklopedije, slovarji itn; bibliografski zapisi o člankih, knjigah, disertacijah itn; statistični podatki, zvočni posnetki ter druge informacije. Nekateri viri so prosto dostopni vsem obiskovalcem portala, naročniški pa so dostopni predvsem z lokacij knjižnic Univerze v Ljubljani (UL).
Oddaljen dostop pa omogoča študentom in zaposlenim na UL uporabo več kot 100 naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnic. Drugi člani omenjenih knjižnic pa na tak način lahko uporabljajo del teh virov, tako npr. člani NUKa, ki niso študenti ali zaposleni na UL, več kot 50 virov. Veliko število virov je dostopno v mEga iskalniku.mEga iskalnik NUK
omogoča sočasno iskanje bibliografskih podatkov, celotnih besedil elektronskih revij in elektronskih knjig iz zbirk številnih ponudnikov (EBSCOHost, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EMERALD, SAGE itn.) ter tudi v dLiba in kataloga NUK.

Kdo ga lahko uporablja?
  • Vsi uporabniki, tudi nečlani, ki lahko iščejo in prebirajo celotna besedila v prosto dostopnih virih, npr. dLib, ERIC, OAIster, arXiv, OAPEN Library itn.;

  • vsi člani naše knjižnice lahko uporabljajo prosto dostopne vire in večino naročniških virov, za katere imajo NUK in drugi konzorciji ustrezne licence;
  • študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki so člani naše knjižnice pa lahko uporabljajo vse vire.
mEga iskalnik NUK
Išči po celotnih besedilih

ISKALNIK VIROV NA MREŽNIKU

Vpišite naslov vira (npr. Naxos), založnika (npr. založnik:EBSCO), področje,  ki ga vir pokriva  (npr. antropologija OR antropologije OR antropološki) itn.
ABECEDNI SEZNAM


PREGLED VIROV PO TIPU
 

 Nacionalne bibliografije

 Katalogi knjižnic

 Knjigotrški katalogi, knjigarne na
  
internetu, inkunabule, prevodi,
  
založniki

 Elektronske knjige

 Periodične publikacije

 Besedila člankov
  
(elektronski časopisi itn.)

 Digitalizirano gradivo (knjige,
   
periodika itn.)

 Seznami in abstrakti člankov

 Viri na internetu

 Biografski podatki

 Statistični in družboslovni podatki

 Slovarji

 Enciklopedije

 Imeniki

 Zakonodaja

 Zemljevidi


Informacijski viri so v Mrežniku urejeni po abecedi naslovov, tematiki in tipu vira. Ko sledite povezavi na neko tematiko ali tip virov, se prikaže seznam virov, razvrščenih po podrobnejši tematiki oz. tipu. Bližnjica ( Naslov vira -- Režim dostopa ) odpre vir v novem oknu brskalnika in vaše iskanje se lahko začne. Če želite zvedeti podrobnosti o viru, sledite povezavo v naslovu vira, ki prikaže podroben opis vira z režimom dostopa in gumbom, ki odpre vir v novem oknu. Režim dostopa pove, odkod je možen dostop: npr. od kjerkoli s članskim geslom, z lokacij NUK in Univerze v Ljubljani, samo iz NUK itn. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop, so zbrani v posebnem seznamu. Ogledate si lahko tudi seznam virov po različnih licenčnih omejitvah dostopa .


BLIŽNJICE DO SERVISOV IN ZBIRK
Berg Fashion Library
EBSCOhost
Emerald Fulltext
Gospodarski vestnik - GVIN
IUS-INFO
JSTOR
Library PressDisplay
Naxos Music Library
Oxford Art Online (Grove Art)
Oxford Journals Online
Oxford Music Online (Grove Music)
OvidSP
ProQuest
SAGE Journals Online
SAGE knowledge
ScienceDirect
SpringerLink
SCOPUS
Tax-Fin-Lex
Web of Science
Wiley Online Library

NOVO VARNOSTNO POTRDILO
Namestili smo novo varnostno potrdilo izdajatelja GoDaddy, ki ga prepoznajo vsi brskalniki; tudi tisti na mobilnih napravah. S tem smo odpravili nadležno in moteče opozarjanje, pri prijavi na vire preko oddaljenega dostopa, da varna povezava ni uspela.

Center za informacijske storitve
Narodne in univerzitetne knjižnice


Zadnja sprememba 04.12.2014