Opomba o prenehanju delovanja URL naslova

sklep, sprejet na 2. seji Komisije za katalogizacijo, 25. 2. 2010

Opombo o prenehanju delovanja URL naslova navajamo v podpolju 856z. Navedemo naslov, na katerem je bil elektronski vir dostopen, in v okroglem oklepaju dodamo datum vnosa opombe (URL naslov v podpolju 856u brišemo).


Primer:

200 0 _ m a m Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva
  m b m Elektronski vir
856 4 0 m z m El. vir na naslovu http://www.infosrvr.nuk.uni-lj.si/jana/tecaj/tecaj.html ni več dostopen (14. 3. 2014)