Poljudnoznanstvena predavanja, dostopna prek spleta

sklep, sprejet na 11. seji Komisije za katalogizacijo, 7. 11. 2014

Poljudnoznanstvena predavanja, dostopna prek spleta (Videolectures.net, Youtube.com, Vimeo.com itn.), katalogiziramo kot elektronski vir (maska N), oznaka gradiva v polju 230 je Spletni videoposnetek.


Primer 1:

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 061
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 0 _ a Kreativni računalnik
  b Elektronski vir
  e pomočnik pri kreiranju znanja iz podatkov
  f Nada Lavrač
210 _ _ a [Ljubljana
  c Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute]
  d 2014
225 1 _ a ǂSerija predavanj ǂZnanost na cesti
  e znanje in ideje na prepihu
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. z nasl. zaslona
300 _ _ a Videoposnetek traja ca 61 min
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderator Matej Praprotnik
700 _ 1 3 138138467
  a Lavrač
  b Nada
  4 070 - avtor
702 0 1 3 4734563
  a Praprotnik
  b Matej
  f 1974-
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://videolectures.net/znanostnacesti_lavrac_kreativni_racunalnik/


Primer 2:

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 021
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 _ 0 a Debelost
  b Elektronski vir
  e koliko teže nosijo geni?
  f Simon Horvat
210 _ _ a [San Bruno]
  c YouTube
  d 2013
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. z nasl. zaslona
300 _ _ a Videoposnetek traja ca 21 min
300 _ _ a Predavanje predstavljeno na noči raziskovalcev 2013
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderatorka Renata Dacinger
700 _ 1 3 3293795
  a Horvat
  b Simon
  4 070 - avtor
702 0 1 3 23721827
  a Dacinger
  b Renata
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://www.youtube.com/watch?v=PZ3bCWJHa6k


Primer 3:

001 _ _ a n - nov zapis
  b l - elektronski viri
  c m - monografska publikacija
  d 0 - ni hierarhičnega odnosa
115 _ _ a c - videoposnetek
  b 072
  c b - barvno
  d a - zvok na filmu, videoposnetku
  h b - posnetek v živo
135 _ _ a z - drugo
  b i - online
200 _ 0 a Dizajn celic in molekul po želji
  b Elektronski vir
  e poljudnoznanstveno predavanje iz niza Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, Galerija Kresala, Ljubljana, 19. junija 2013
  f Roman Jerala
210 _ _ a [New York]
  c Vimeo
  d 2013
230 _ _ a Spletni videoposnetek
300 _ _ a Nasl. z nasl. zaslona
300 _ _ a Na vrhu nasl. zaslona: Satena, Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno društvo
300 _ _ a Videoposnetek traja ca 72 min
300 _ _ a Opis vira z dne 12. 5. 2014
323 _ _ a Moderatorka Renata Dacinger
700 _ 1 3 2651747
  a Jerala
  b Roman
  4 070 - avtor
702 0 1 3 23721827
  a Dacinger
  b Renata
  4 570 - drugo
856 4 0 u http://vimeo.com/68861660