Videoposnetki in zvočni posnetki

Kadar sta na enoti navedena leto izida (copyrighta) in leto posnetja filma/skladbe, leto izida (copyrighta) navedemo v podpolju 210d, leto posnetja pa v opombi v polju 300. V podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c leto izida, v podpolje 100d pa leto posnetja.

Primer 1:

100 _ _ $b i - publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2011
  $d 1988
200 1 _ $a Rain man
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Con film
  $d 2011
300 _ _ $a Posneto 1988

Primer 2:

100 _ _ $b i - publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2010
  $d 1980
200 0 _ $a Na vseh straneh sveta
  $b Zvočni posnetek
210 _ _ $a Maribor
  $c Obzorja
  $a Ljubljana
  $c Helidon
  $d cop. 2010
300 _ _ $a Posneto 1980

Kadar je leto izida enako letu posnetja, v podpolju 210d navedemo leto izida, v polju 300 navedemo opombo o letu posnetja. V podpolje 100b vnesemo kodo »d«, v podpolje 100c pa leto izida/posnetja.

Primer:

100 _ _ $b d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2011
200 1 _ $a Set up
  $b Videoposnetek
  $d Prevara
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Karantanija cinemas
  $d 2011
300 _ _ $a Posneto 2011

Kadar je leto copyrighta enako letu posnetja (leto izida na enoti ni navedeno), v podpolju 210d pred letom navedemo oznako za copyright, v polju 300 navedemo opombo o letu posnetja. V podpolje 100b vnesemo kodo »h«, v podpolje 100c pa leto copyrighta/posnetja.

Primer:

100 _ _ $b h - publikacija z letom izida in copyrighta
  $c 2010
200 0 _ $a Od srede do torka
  $b Zvočni posnetek
210 _ _ $a [Ljubljana]
  $c Celinka
  $d cop. 2010
300 _ _ $a Posneto 2010

Kadar je na enoti poleg leta izida navedenih več različnih letnic posnetja filma/skladbe, v podpolju 210d navedemo leto izida, leta posameznih posnetij navedemo v opombi v polju 300. V podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c leto izida, v podpolje 100d pa leto prvega posnetja.

Kadar leto izida (ali copyrighta) na enoti ni navedeno, zadostuje, da navedemo leto posnetja. V podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c leto posnetja, v podpolju 210d pred letnico posnetja navedemo pojasnilo (p).

Primer:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2008
200 1 _ $a Rambo
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Vojnik
  $c Fivia
  $a Ljubljana
  $c Dnevnik
  $d p 2008

Če ugotovimo leto izida, ga navedemo. V podpolje 100b vnesemo kodo »i« , v podpolje 100c leto izida, v podpolje 100d pa leto posnetja. V podpolju 210d navedemo leto izida v oglatem oklepaju, v opombi v polju 300 pa leto posnetja.

Primer:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2010
  $d 1981
200 1 _ $a Si wang ta
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a [Vojnik]
  $c Fivia
  $d [2010]
300 _ _ $a Posneto 1981
    Op.: Leto izida je preverjeno v bazi IMDb (Internet movie database).

Če ugotovimo, da je leto izida isto kot leto posnetja, v podpolje 100b vnesemo kodo »d«, v podpolje 100c pa leto izida. V podpolju 210d navedemo leto izida v oglatem oklepaju, v opombi v polju 300 pa leto posnetja.

Primer:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2010
200 1 _ $a Da Vincijeva šifra
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Krščansko društvo Novo življenje
  $d [2010]
300 _ _ $a Posneto 2010

Če lahko določimo verjetno leto izida, ga navedemo. V podpolju 210d navedemo leto izida v oglatem oklepaju in dodamo vprašaj, v opombi v polju 300 pa navedemo leto posnetja. Če je verjetno leto izida isto kot leto posnetja, v podpolje 100b vnesemo kodo »d«, v podpolje 100c pa verjetno leto izida. Če se verjetno leto izida razlikuje od leta posnetja, v podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c verjetno leto izida, v podpolje 100d pa leto posnetja.

Primer:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2010
  $d 2008
200 0 _ $a Darfur
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a [Vojnik]
  $c Fivia
  $d [2010?]
300 _ _ $a Posneto 2008

 

Kadar je na enoti navedena sestavljena letnica, leto izida navedemo tako kot pri monografskih publikacijah. V podpolje 100b vnesemo kodo d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu, v podpolje 100c dejansko letnico izida, v podpolje 100d pa drugo od dveh letnic. V podpolju 210d navedemo v skladu s katalogizacijskimi pravili le dejansko leto izida (običajno ga lahko ugotovimo iz vsebine publikacije), v polju 300 pa opombo o sestavljeni letnici.

Če navedemo še podatek o letu posnetja oziroma podatek o obdobju, v katerem je bila enota posneta, v podpolje 100b vnesemo kodo i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka, v opombi v polju 300 je med letnicama vezaj.

Primer:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2010
  $d 2009
200 1 _ $a Zgodbe Kristine Brenkove
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c RTS
  $d 2010
300 _ _ $a Na embalaži leto izida 2009/2010
300 _ _ $a Posneto v obdobju 2009-2010
    Op.: Delo je izšlo leta 2010 (podatek o letu na embalaži in v špici: 2009/2010).

Če je gradivo namenjeno slovenskemu trgu, upoštevamo leto izdelave za Slovenijo (v opombi v polju 300 navedemo tudi leto posnetja, če ga poznamo).

Primer:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2007
  $d 2006
200 1 _ $a Steel city
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Škofljica
  $c Blitz Film & Video Distribution
  $d 2007
300 _ _ $a Posneto 2006
    Op.: Letnici izdelave za Slovenijo in Hrvaško se razlikujeta: leto izdelave za Slovenijo je 2007,
leto izdelave za Hrvaško je 2009, leto posnetja je 2006.

Kadar enota vsebuje dva filma (več filmov), posneta (posnetih) v različnih letih, v podpoljih 100c in 210d navedemo leto izida, letnici (letnice) posnetja navedemo v opombi v polju 300 (v polju 100 ju (jih) ne moremo navesti). V podpolje 100b vnesemo kodo »d«.

Primer 1:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2005
200 1 _ $a Heist
  $b Videoposnetek
  $c State and main
210 _ _ $a Vojnik
  $c Fivia
  $a Ljubljana
  $c Mladina
  $d 2005
300 _ _ $a Film Heist je bil posnet leta 2001, film State and main pa leta 2000

Primer 2:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2011
200 0 _ $a Huntington Ashram Monastery
  $b Zvočni posnetek
  $c World galaxy
  $f Alice Coltrane
210 _ _ $a New York
  $c Verve Music Group
  $c Impulse!
  $d 2011
300 _ _ $a Album Huntington Ashram Monastery je bil posnet leta 1969, album World galaxy pa leta 1972

 

Če sta bila film ali serija posneta v daljšem časovnem obdobju (več kot eno leto), v podpolju 210d navedemo leto izida, v opombi v polju 300 navedemo obdobje, v katerem so film oziroma posamezne epizode snemali. V podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c leto izida, v podpolje 100d pa leto začetka snemanja.

Primer 1:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2010
  $d 2009
200 1 _ $a Zgodbe Kristine Brenkove
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c RTS
  $d 2010
300 _ _ $a Posneto v obdobju 2009-2010

Primer 2:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2007
  $d 2006
200 1 _ $a Desperate housewives
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Con film
  $d 2007
300 _ _ $a Serija posneta v obdobju 2006-2007

Primer 3:

100 _ _ $b i – publikacija z letom distribucije/izida in nastanka
  $c 2009
  $d 1999
200 1 _ $a Friends
  $b Videoposnetek
  $e season 6
  $d Prijatelji
  $e sezona 6
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Con film
  $d 2009
300 _ _ $a Serija posneta v obdobju 1999-2000

Če je delo nastajalo oz. bilo posneto v daljšem časovnem obdobju, v podpolju 210d navedemo leto začetka in leto konca snemanja, med letnicama je vezaj. V podpolju 100c navedemo leto začetka snemanja, v podpolju 100d pa leto konca snemanja. V podpolje 100b vnesemo kodo »d«.

Primer:

100 _ _ $b d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
  $c 2007
  $d 2008
200 1 _ $a Video tečaj nemščine
  $b Videoposnetek
210 _ _ $a Ljubljana
  $c International Education
  $c = Jezikovni center International
  $d p 2007-2008

Kadar enota vsebuje več del, ki so bila posneta v daljšem časovnem obdobju, navedemo najzgodnejšo in najkasnejšo letnico, leto začetka in konca snemanja posameznih del lahko navedemo v opombah (v splošni opombi v polju 300 oziroma v opombi o vsebini v polju 327).

Kadar leto posnetja na enoti ni navedeno, ga pa poznamo, ga navedemo v opombi v polju 300. V podpolje 100b vnesemo kodo »i«, v podpolje 100c leto izida, v podpolje 100d pa leto posnetja filma/skladbe.

Dolby Digital je ime za podatkovne in avdio tehnologije stiskanja, oznake prepišemo z veliko začetnico.

Primer 1:

215 _ _ $a 1 video DVD (47 min, 02 sek)
  $c č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1)
  $d 12 cm

Primer 2:

215 _ _ $a 2 video DVD-ja (ca 195 min)
  $c barve, zvok (Dolby Surround)
  $d 12 cm

Primer 3:

215 _ _ $a 1 video DVD (ca 47 min)
  $c barve, zvok (Dolby Digital Pro-Logic)
  $d 12 cm

Primer 4:

215 _ _ $a 1 video DVD (ca 114 min)
  $c barve, zvok (Dolby Stereo 2.0)
  $d 12 cm

Podatek o regiji navedemo le v primeru, ko nista vključeni regiji 0 ali 2. Podatek navedemo v opombi v polju 300 (npr. Regija 1 ali Regije 1, 3, 5).

Kadar je podatek »based on a true story« v uvodni/zaključni sekvenci filma, ga navedemo v podpolju 200e. Kadar je podatek na embalaži (škatli), ga navedemo v opombi v polju 300 (v slovenskem jeziku).

Primer 1:

200 1 _ $a American gangster
  $b Videoposnetek
  $e based on a true story

Primer 2:

200 1 _ $a Murder at the Presidio
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Po resnični zgodbi

Kadar je podatek slovnično povezan z imenom avtorja resnične zgodbe (npr. »based on the true story True north by Sara Maitland«), ga navedemo v podpolju 200f oziroma 200g.

Za knjižnično gradivo načeloma velja pravilo, da podatke v drugih pisavah transliteriramo, naslovov ne navedemo v oglatem oklepaju in opombe o viru v polju 300 ne navajamo. Če pa naslov filma vzamemo iz baze IMDb, vir navedemo v opombi v polju 300 (naslova ne navedemo v oglatem oklepaju).

Primer:

101 2 _ $a chi - kitajski
  $j slv - slovenski
  $j scr - hrvaški
  $j scc - srbski
  $j mac – makedonski
  $g 1 – modificiran zapis
  $i b – druge transliteracije
  $l ea – kitajska pisava
200 1 _ $a Hua Mulan
  $b Videoposnetek
  $d Mulan
300 _ _ $a Transliterirani nasl. in podatki o avtorjih povzeti po IMDb (Internet movie database)

Za posebno oznako gradiva v okroglem oklepaju navedemo število minut in sekund. Čase trajanja posameznih DVD-jev/CD-jev ločimo s pripetim podpičjem.

Primeri:

215 _ _ $a 1 video DVD (60 min, 30 sek)
     
215 _ _ $a 1 video DVD (5 min)
     
215 _ _ $a 2 CD-ja (90; 30 min)
     
215 _ _ $a 2 video DVD-ja (90 min, 30 sek; 30 min, 30 sek)
     
215 _ _ $a 2 video DVD-ja (60; 60 min)

Če so DVD-ji/CD-ji več kot trije, čas trajanja združimo:

215 _ _ $a 6 video DVD-jev (320 min)

V opombi v polju 300 uporabljamo dogovorjeno uvodno frazo »Podnapisi v« oziroma »Sinhronizacija v«. Če je film hkrati sinhroniziran in podnaslovljen, jezike sinhronizacije in jezike podnapisov navedemo v enem polju 300, ločimo jih z vejico. Navedemo lahko vse jezike ali pa izberemo tiste, ki so uporabnikom bliže (vedno navedemo slovenski jezik, običajno še angleški jezik, v določenih knjižnicah jezike manjšinskega prebivalstva). Podatki o jezikih v polju 300 se morajo ujemati s podatki v polju 101 (v ponovljivih podpoljih 101a navedemo kode za jezik izvirnika ali sinhronizacije, v podpoljih 101j navedemo kode za jezik podnapisov, v podpolju 101c pa kodo za jezik izvirnika). Kadar je delo samo sinhronizirano (možnosti izbire jezika izvirnika ni, prav tako ni podnapisov), je v polju 101 vrednost indikatorja »1«. Če lahko izberemo jezik izvirnika in jezik sinhronizacije, je v polju 101 vrednost indikatorja »2«. Če je delo podnaslovljeno ali če je delo podnaslovljeno in sinhronizirano, je v polju 101 vrednost indikatorja »2«.

Primer 1:

101 2 _ $a slv – slovenski
  $a scr – hrvaški
  $a eng – angleški
  $c eng – angleški
  $j slv – slovenski
  $j scr – hrvaški
200 1 _ $a Tom and Jerry
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd.
    Op.: Film v angleškem izvirniku je podnaslovljen in sinhroniziran v več jezikov, v opombi v polju
300 smo navedli dva jezika (slovenski in hrvaški), oba kodiramo tudi v polju 101. Vrednost
indikatorja v polju 101 je »2«.

Primer 2:

101 2 _ $a eng – angleški
  $j slv – slovenski
  $j scr – hrvaški
  $j mac – makedonski
  $j scc – srbski
200 1 _ $a Deconstructing Harry
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Podnapisi v slov., hrv., mak. in srb.
    Op.: Film v angleškem izvirniku je podnaslovljen v štiri jezike (slovenski, hrvaški, makedonski
in srbski), vse smo navedli v poljih 300 in 101. Vrednost indikatorja v polju 101 je »2«.

Primer 3:

101 2 _ $a eng – angleški
  $a slv – slovenski
  $a scr – hrvaški
  $a scc – srbski
  $c eng – angleški
200 1 _ $a Planet Earth
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Sinhronizacija v slov., hrv. in srb.
    Op.: Film v angleškem izvirniku je sinhroniziran v tri jezike (slovenski, hrvaški in srbski), vse
smo navedli v poljih 300 in 101. Vrednost indikatorja v polju 101 je »2«.

Primer 4:

101 1 _ $a slv – slovenski
  $c eng – angleški
200 1 _ $a Vipo odkriva svet
  $h 1
  $i Mozartov mišji orkester in druge pustolovščine
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Sinhronizacija v slov.
    Op.: Film je sinhroniziran v slovenščino (jezika izvirnika ne moremo izbrati, podnapisov ni).
Vrednost indikatorja v polju 101 je »1«.

Naslov serije praviloma vnesemo v polje 225, posamezne naslove pravljic navedemo v polju 200. Naslov serije zaradi možnosti iskanja po naslovu vnesemo tudi v polje 540, če je podatek koristen za uporabnike kataloga (kadar na enoti ni jasno razvidno, da gre za naslov serije).

Primer:

200 1 _ $a Hansel and Gretel
  $b Videoposnetek
  $d Janko in Metka
  $c Rumpelstiltskin
  $d Špicparkeljc
225 1 _ $a Najlepše pravljice bratov Grimm
540 0 _ $a Najlepše pravljice bratov Grimm

 

V polju 200 navedemo scenariste, režiserje, avtorje glasbe, avtorje fotografije, prevajalce, bibliografskega predhodnika (avtor, katerega delo je v enoti zajeto posredno, npr. avtor romana), animatorja pri animiranih filmih. Pri prepisu odgovornosti upoštevamo vrstni red navedb na enoti (prvi vir je najavna špica; če so podatki pomanjkljivi, navedemo podatke iz odjavne špice; nazadnje navedemo odgovornosti, navedene drugje na enoti, npr. na embalaži).

V polju 323 navedemo pomembnejše igralce, izvajalce, pripovedovalce itd. Uporabljamo naslednje uvodne fraze: Igrajo, Sodelujejo, Pojejo, Pripovedujejo, Berejo, Glasovi. Če je potrebno, dodamo še jezik (npr. Glasovi v slov.).

Primer 1:

101 2 _ $a slv - slovenski
  $a ita – italijanski
  $j slv – slovenski
  $j eng – angleški
  $j ita – italijanski
200 1 _ $a Črni bratje
  $b Videoposnetek
  $f režiser Tugo Štiglic
  $g scenarij po literarni predlogi Franceta Bevka Črni bratje Marjan Bevk, Marko Bratu
  $g direktor fotografije Janez Kališnik
  $g avtor besedila in glasbe uvodne pesmi Drago Mislej - Mef, avtorja besedila in glasbe Bazovica
Albert Širok, Fran Venturini
  $g skladatelj filmske glasbe Jani Golob
300 _ _ $a Dialogi v slov. in it., podnapisi v slov., angl. in it.
323 _ _ $a Igrajo: Dominik Vodopivec, Kristi Hodak, Blaž Kemper, Žan Jović, Deni Drnovšek, Franko
Korošec, Rastko Krošl itd.

Primer 2:

101 2 _ $a eng – angleški
  $j slv – slovenski
  $j scr – hrvaški
200 0 _ $a Joy Division
  $b Videoposnetek
  $f filmed and directed by Grant Gee
  $g writer and consultant Jon Savage
300 _ _ $a Podnapisi v slov. in hrv.
323 _ _ $a Sodelujejo: Richard Boon, Anton Corbin, Ian Curtis

Primer 3:

101 2 _ $a eng – angleški
  $a slv – slovenski
  $a scr – hrvaški
  $c eng – angleški
  $j slv – slovenski
  $j scr – hrvaški
  $j eng – angleški
200 1 _ $a Rio
  $b Videoposnetek
  $f music by John Powell
  $g story by Carlos Saldanha and Earl Richey Jones & Todd Jones
  $g screenplay by Don Rhymer ... [et al.]
  $g directed by Carlos Saldanha
  $g prevod Jolanda Blokar
  $g režija dialoga Robert Waltl, režija songov Vojko Sfiligoj
300 _ _ $a Sinhronizacija v slov. in hrv., podnapisi v slov., hrv., angl. itd.
323 _ _ $a Glasovi v angl.: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez itd., glasovi v slov.: Aljaž
Jovanovič, Predrag Lalić, Peter Harl, Andrej Murenc, Gašper Tič, Nina Ivanič, Gašper Jarni itd.
    Op.: V špici filma so najprej navedene odgovornosti v angleškem jeziku, nato pa
odgovornosti v slovenskem jeziku.

Primer 4:

101 1 _ $a slv – slovenski
  $c eng – angleški
200 1 _ $a Mala kraljična
  $b Videoposnetek
  $f napisal[i] Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell
  $g based on the books by Tony Ross
  $g directed by Edward Foster
  $g music Bradley Miles
  $g prevod Barbara Kregar
  $g verzi Milan Dekleva
  $g režiserka Nana Milčinski
323 _ _ $a Glasovi: Lojze Svete, Polona Juh, Brane Grubar, Niko Goršič, Ljerka Belak, Judita Zidar, Vladimir
Jurc, Dare Vali itd., pojeta Nada Žgur in Bojan Bratuž
    Op.: V špici filma so najprej navedene odgovornosti v angleškem jeziku, nato pa odgovornosti
v slovenskem jeziku.

Podatek o sezoni navedemo kot dodatek k naslovu v podpolju 200e (podatek prepišemo dobesedno).

Primer:

200 1 _ $a You rang, M'lord?
  $b Videoposnetek
  $e third series, episodes 6-7

 

Pri navajanju variantnega naslova na škatli, ovoju ipd. smo uporabljali različne uvodne fraze, ki smo jih v skladu s sklepom Komisije za katalogizacijo (14. december 2010) nadomestili z enotno uvodno frazo Nasl. na embalaži (izraz embalaža vključuje vse vrste pakiranja).

Primer 1:

200 1 _ $a With bees to honey
  $b Videoposnetek
300 _ _ $a Nasl. na DVD-ju in embalaži: A beeline to honey
517 1 _ $a ≠A ≠beeline to honey

Primer 2:

200 1 _ $a Holes
  $b Videoposnetek
  $d Odpadniki
300 _ _ $a Slov. nasl. na embalaži: Luknje
510 1 _ $a Odpadniki
517 1 _ $a Luknje
    Op.: Naslov na embalaži je v slovenščini (Luknje) in v angleščini (Holes).

Oznako za disk oz. epizodo v polju 327 navedemo tako, kot je na enoti.

Primer 1:

200 1 _ $a Istra skozi čas
  $b Videoposnetek
215 _ _ $a 2 video DVD-ja (ca 210 min)
327 1 1 $0 Vsebina:
  $a DVD 1: Izvor in obdobje gradišč. Obdobje Rima in pozne antike. Srednji vek
  $a DVD 2: Beneška republika in Habsburžani. Dolgo 19. stoletje. Dvajseto stoletje
    Op.: Oznaka diskov na enoti: DVD 1 in DVD 2.

Primer 2:

200 1 _ $a ≠The ≠Charles Dickens collection
  $b Videoposnetek
215 _ _ $a 12 video DVD-jev (PAL) (ca 1980 min)
327 1 1 $0 Vsebina:
  $a Disc 1: The Pickwick papers / dramatised by …
  $a Disc 2: The Pickwick papers / dramatised by …
  $a Disc 3: Oliver Twist / dramatised by …
  $a Disc 4: Oliver Twist / dramatised by …
  $a Disc 5: A Christmas carol / dramatised by …
  $a Disc 6: Martin Chuzzlewit / screenplay by …
  $a Disc 7: Martin Chuzzlewit / screenplay by …
  $a Disc 8: David Copperfield / screenplay by …
  $a Disc 9: A tale of two cities / dramatised by …
  $a Disc 10: Great expectations / dramatised by …
  $a Disc 11: Our mutual friend / screenplay by …
  $a Disc 12: Our mutual friend / screenplay by …
    Op.: Oznaka diska na enoti: Disc one, disc two, disc three itn.

Podatke o odgovornosti, navedene na enoti v pisavi, ki je ne znamo transliterirati, prepišemo iz baze IMDb, navedemo jih v oglatem oklepaju v polju 200, vir navedemo v opombi v polju 300.

Primer:

200 1 _ $a Hua Mulan
  $b Videoposnetek
  $d Mulan
  $f [directors Jingle Ma, Wei Dong
  $g screenplay Ting Zhang
  $g director of photography Tony Cheung
  $g music Li Si Song]
300 _ _ $a Podnapisi v slov., hrv., mak. in srb.
300 _ _ $a Transliterirani nasl. in podatki o avtorjih povzeti po IMDb (Internet movie database)

Podatke o odgovornosti, ki jih na enoti ni in jih vzamemo od drugod, navedemo v opombi v polju 322 oziroma 323 ter v ustreznih poljih v bloku 7XX.

Bonus disk (npr. dokumentarec o snemanju filma) navedemo kot spremno gradivo v podpolju 215e. Kadar se naslov na bonus DVD-ju razlikuje od naslova na osnovnem DVD-ju, bonus DVD opišemo v polju 421. Pri navajanju uporabljamo ustrezne izraze, npr. bonus DVD, bonus video DVD, bonus zvočni DVD itn.

Kadar bonus DVD navedemo v podpolju 215e, polja 421 ne izpolnjujemo.

Primer 1:

200 1 _ $a Mary Poppins
  $b Videoposnetek
215 _ _ $a 1 video DVD (133 min, 46 sek)
  $c barve, zvok (Dolby Digital 5.1)
  $d 12 cm
  $e bonus video DVD

Primer 2:

200 1 _ $a Game of death
  $b Videoposnetek
215 _ _ $a 1 video DVD (ca 96 min)
  $c barve, zvok
  $d 12 cm
421 _ 1 $1 2001_
  $a Martial arts master
  $b Videoposnetek
  $e ≠the ≠life of Bruce Lee
  $d Bruce Lee – mojster borilnih veščin
  $f director Guy Scutter
  $1 215_ _
  $a 1 video DVD (52 min, 41 sek)

Primer 3:

200 1 _ $a Alien anthology
  $b Videoposnetek
215 _ _ $a 4 BD-ji
  $c barve, zvok (Dolby Digital)
  $d 12 cm
327 1 1 $0 Vsebina:
  $a Disc 1: Alien / music by ….
  $a Disc 2: Aliens / music composed by …
  $a Disc 3: Alien 3 / music by …
  $a Disc 4: Alien resurrection / music by …
421 _ 1 $1 2001_
  $a Making the Alien anthology
  $b Videoposnetek
  $1 215_ _
  $a 1 BD (208 min)
421 _ 1 $1 2001_
  $a ≠The ≠Alien anthology archives
  $b Videoposnetek
  $1 215_ _
  $a 1 BD (304 min)

 

V podpolju 115b navedemo čas trajanja osnovnega DVD-ja, čas trajanja bonus DVD-ja navedemo le v podpolju 215e oziroma v polju 421.

Čas trajanja bonus DVD-ja navedemo, če je podatek znan (naveden na enoti).

Vsebine bonus DVD-ja ni potrebno popisati, lahko pa v polju 300 navedemo splošno opisno opombo:

300 _ _ $a Bonus DVD vsebuje dodatne prizore in intervju z režiserjem