Izjemno pomembna pridobitev Kartografske in Slikovne zbirke NUK

Kartografska in slikovna zbirka NUK je pridobila izredno redek in dragocen zemljevid Ducatus Carniolae et Histriae una cum Marcha Windorum imenitnega humanista 16. stoletja, Dunajčana Wolfganga Laziusa (1514-1565).
Njegovo glavno delo je zbirka enajstih zemljevidov z naslovom Typi chorographici Provinciarum Austriae, ki je izšla leta 1561. Lazuis je zemljevide avstrijskih dežel risal in jedkal več kot petnajst let, vse karte imajo obliko ovala, ki ga drži dvoglavi habsburški orel.

Zemljevid Ducatus Carniolae et Histriae una cum Marcha Windorum (Vojvodina Kranjska in Istra s Slovensko marko) je prvi znani samostojni prikaz vojvodine Kranjske. Lazius je kot zgodovinar v zemljevidih videl način, kako z ilustriranimi podobami prikazati dežele in na kartah poudarjati zgodovinske značilnosti. Njegove karte so podatkovno sorazmerno podrobne, vendar so brez matematično-geografske podlage.

Zemljevidi so pomemben vir krajevnih imen za ozemlje današnje Slovenije v 16. stoletju. Imele so velik vpliv na tuje kartografe pri prikazovanju slovenskega ozemlja naslednjih sto let.