Knjige v tisku - september 2007


 

0 SPLOŠNO


1.
BALOH, Peter, 1976-
        Uporaba sistema Microsoft Office 2007 v poslovni praksi / Peter Baloh, Peter Vrečar. - 1. izd. - Ljubljana : Microsoft, Slovenija, 2007

ISBN 978-961-92143-0-5

004.42
004.451.4
COBISS.SI-ID 233965824


slika

2.
BALOH, Peter, 1976-
        Uporaba sistema Microsoft Office 2007 v poslovni praksi [Elektronski vir] / Peter Baloh, Peter Vrečar. - 1. izd. - Ljubljana : Microsoft, Slovenija, 2007

Način dostopa (URL): http://office.microsoft.com/sl-si/. - Opis temelji na verziji z dne 9.7.2007
ISBN 978-961-92143-1-2

004.42
004.451.4
COBISS.SI-ID 234036992


slika

3.
BRADLEY, Michael
        Vodnik po tajnih družbah : resnica o najbolj zloveščih tajnih družbah na svetu, o združenju iluminatov, Sionskem priorstvu, Opusu Dei in drugih / Michael Bradley ; [prevedla Alma Lorenz]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

Prevod dela: The secret societies handbook
ISBN 978-961-01-0205-2

061.236(091)
COBISS.SI-ID 234156032


slika

4.
BUSSOLATI, Emanuela
        Plavanje / Emanuela Bussolati ; [ilustrirala Marcella Grassi ; prevedla Alenka Razboršek]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Zbirka Kaj je ---)

Prevod dela: Che cos‛è --- il nuoto
ISBN 978-961-00-0273-4

087.5
COBISS.SI-ID 234053120


slika

5.
BUSSOLATI, Emanuela
        Smučanje / Emanuela Bussolati ; [ilustrirala Marcella Grassi ; prevedla Alenka Razboršek]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Zbirka Kaj je ---)

Prevod dela: Che cos‛è --- lo sci
ISBN 978-961-00-0272-7

087.5
COBISS.SI-ID 234053376


slika

6.
        ČAROBNE melodije / [prepesnil Boštjan Gorenc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zvočna knjiga)

ISBN 978-961-01-0260-1

087.5
COBISS.SI-ID 234201344


slika

7.
ČEBELARSKI muzej (Radovljica)
        Poslikane panjske končnice : iz zbirke Čebelarskega muzeja v Radovljici = Painted beehive panels : from the collection of The Museum of Apiculture in Radovljica = La peinture sur frontons de ruche : de la collection du Musée apicole Radovljica / [besedilo] Ida Gnilšak ; [prevod Franc Smrke, Liza Japelj ; fotografije Miran Kambič]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 2007

ISBN 978-961-6687-00-3

069(497.4 Radovljica):638.11
39(497.4):638.11
638.11(497.4):75
COBISS.SI-ID 234140416


slika

8.
ČEBULAR, Alenka
        Evropopotnica / [besedilo Alenka Čebular, Suna Tancig ; ilustracije Tomaž Lavrič]. - 9. ponatis. - Ljubljana : Urad Vlade RS za komuniciranje, 2007. - 37 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-90831-0-9

061.1EU(035)
COBISS.SI-ID 233976064


slika

9.
ČUČKOV, Zlatjan
        Nexio NewsFlash Preditor Client : priročnik za uporabo / priredila Zlatjan Čučkov in Anton Šturm ; prevedel Matjaž Horvat ; uredila Melita Zajc. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2007. - (Izobraževalno področje Multimedija in novi mediji)

ISBN 978-961-91202-5-5

004.42(035)
COBISS.SI-ID 234259200


slika

10.
DIDELEZ, Guido Clara Victor, 1952-
        Ugasni svetlobo / Guy Didelez ; [ilustracije Ruby Kersten ; prevedla Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2007

Prevod dela: Licht uit
ISBN 978-961-250-012-2

821.112.5-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 234065920


slika

11.
GENECHTEN, Guido van
        Kdo je to?. Na kmetiji / Guido Van Genechten ; [prevedla Selina Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2007

Prevod dela: Kijk je mee?. Tamme beestjes
ISBN 978-961-250-009-2

087.5
COBISS.SI-ID 234064896


slika

12.
GENECHTEN, Guido van
        Kdo je to?. V divjini / Guido Van Genechten ; [prevedla Selina Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2007

Prevod dela: Kijk je mee?. Wilde beestjes
ISBN 978-961-250-010-8

087.5
COBISS.SI-ID 234065664


slika

13.
HEDGES, Burke
        V breznu odvisnosti od službe / Burke Hedges ; [prevedel Tomaž Gerdina]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2007

Prevod dela: You can‛t steal second with your foot on first!
ISBN 978-961-6372-52-7

005.336.1
COBISS.SI-ID 234011136


slika

14.
HOLY-Klančar, Helena
        Urejajmo besedila z Wordom / Helena Holy-Klančar, Silva Pralica. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : samozal. L. Pralica, 2007

Vsebina:
Zv. 1: Microsoft Office Word 2003 : učbenik za praktični pouk
Zv. 2: Vaje in rešitve
ISBN 978-961-92158-0-7 (zv. 1) ISBN 978-961-92158-1-4 (zv. 2)

004.42:801.8(075.3)
COBISS.SI-ID 234289152


slika

15.
IVANKO, Štefan
        Organizacijsko vedenje / Štefan Ivanko, Janez Stare. - V Ljubljani : Fakulteta za upravo, 2007

ISBN 978-961-6139-86-1

005.7(075.8)
COBISS.SI-ID 234142208


slika

16.
JOYCE, Jerry, 1950-
        Sistem Microsoft Office 2007 hitro in jasno / Jerry Joyce in Marianne Moon ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ljubljana] : Itagraf)

Prevod dela: 2007 Microsoft Office System plain & simple
ISBN 978-961-6661-01-0

004.42(035)
004.91:651(035)
004.451(035)
COBISS.SI-ID 234222080


slika

17.
        KMETIJA / [prevedla Sandra Stevanovič]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: On the farm
ISBN 978-961-00-0274-1

087.5
COBISS.SI-ID 234158336


slika

18.
KOŠMRLJ Prevodnik, Tatjana
        Oblikovanje dokumentov : učbenik za predmet praktični pouk - učno podjetje v 3. letniku v programu Ekonomski tehnik in v 1. letniku v programu Ekonomski tehnik - PTI / Tatjana Košmrlj Prevodnik in Marija Popovič ; [fotografije Fotospring, Buenos Dias]. - 2. natis 2., dopolnjene izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007

ISBN 978-86-365-0598-4

005.912:82-86(075.3)
COBISS.SI-ID 234088448


slika

19.
        LJUBLJENČKI / [prevedla Sandra Stevanovič]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: Perfect pets
ISBN 978-961-00-0276-5

087.5
COBISS.SI-ID 234157824


slika

20.
MAKAROVIČ, Gorazd
        Podobe preteklega vsakdana [Videoposnetek] = Images of daily life in Slovenia‛s past / scenarij in besedilo Gorazd Makarovič ; ilustracije in animacije Irena Romih ; režija in montaža Amir Muratović ; kamera Rasto Novakovič ... [et al.] ; avtor in izvajalec glasbe Tomaž Rauch. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2007. - 1 DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6388-11-5

069(497.4Ljubljana)SEM(086.82)
COBISS.SI-ID 234138624


slika

21.
MIHALIČ, Renata
        Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo : praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za celostno upravljanje, učinkovito merjenje in uspešen razvoj ustrezne in spodbudne organizacijske kulture in klime / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in Partner, 2007

ISBN 978-961-91837-2-4

005.7.008
COBISS.SI-ID 234310656


slika

22.
        MLADIČKI / [prevedla Sandra Stevanovič]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: Baby animals
ISBN 978-961-00-0275-8

087.5
COBISS.SI-ID 234157056


slika

23.
PERGER, Primož
        Poslovno planiranje [Elektronski vir] / Primož Perger, Danijel Palatin. - Maribor : Grunf, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6632-17-1

005.511(086.034.4)
COBISS.SI-ID 234091264


slika

24.
RIBIČ, Peter, 1979-
        Ustanovitev Leo kluba / [pripravili Peter Ribič, Tina Dular, Sanda Jerman]. - Ljubljana : Zveza Leo klubov, distrikt 129, Slovenija, 2007

ISBN 978-961-92154-0-1

061.23(497.4)
COBISS.SI-ID 234164480


slika

25.
ROBBERECHT, Thierry
        Harold / Thierry Robberecht ; [ilustracije Philippe Goosens ; prevedla Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2007

Prevod dela: Harold
ISBN 978-961-250-011-5

821.112.5-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 234065408


slika

26.
        SOLIDWORKS 2 : uporabniški priročnik : naučite se uporabe vodilnega programa v svetu računalniško podprtega modeliranja in 3D konstruiranja / [priredba in prevod Bojan Zupan ... et al.]. - Ljubljana : ib-CADdy, 2007

ISBN 978-961-92140-0-8

004.42:744:624.04(035)
COBISS.SI-ID 233921280


slika

27.
        SVET iz besed 9 : samostojni delovni zvezek za branje v 9. razredu osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

Kazali
ISBN 978-961-209-404-1

028.5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234132224


slika

28.
TARBETT, Debbie
        Deset gibčnih gosenic / Debbie Tarbett ; [prevedla Alenka Razboršek]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Ten wriggly wiggly caterpillars
ISBN 978-961-00-0281-9

087.5
COBISS.SI-ID 234113280


slika

29.
TARBETT, Debbie
        Deset pogumnih paglavcev / Debbie Tarbett ; [prevedla Alenka Razboršek]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Ten tiny tadpoles
ISBN 978-961-00-0280-2

087.5
COBISS.SI-ID 234113024


slika

30.
TICKLE, Jack
        Zelo radoživa riba / Jack Tickle ; [prevedla Polonca Kovač]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: The very funny fish
ISBN 978-961-00-0282-6

087.5
COBISS.SI-ID 234251264


slika

31.
TICKLE, Jack
        Zelo tacast tiger / Jack Tickle ; [prevedla Polonca Kovač]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: The very ticklish tiger
ISBN 978-961-00-0283-3

087.5
COBISS.SI-ID 234251520


slika

32.
        UČIMO se brati in pisati tiskane črke. - Radovljica : Didakta, 2007

ISBN 978-961-6646-30-7

028(076)
003-028.31(076)
COBISS.SI-ID 234087936


slika

33.
WHYBROW, Ian
        Pozdravljene živalice / [besedilo Ian Whybrow ; ilustracije Tim Warnes ; prevedla Neja Kos]. - Radovljica : Didakta, 2007

Prevod dela: Say hello to the animals
ISBN 978-961-6646-31-4

087.5
COBISS.SI-ID 233992448


slika

34.
WRIGHT, Robin
        Piratska ladja : postavljanka / [besedilo Robin Wright in Pat Hegarty ; ilustracije Brian Lee ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008

Prevod dela: Pirate ship
ISBN 978-961-01-0243-4

087.5
COBISS.SI-ID 234238976


slika

35.
        ŽIVALI / [prevedla Sandra Stevanovič]. - Tržič : Učila International, 2007. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: At the zoo
ISBN 978-961-00-0277-2

087.5
COBISS.SI-ID 234158080


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJAslika

36.
BARŠEK, Bono
        Resnice življenja / Bono Baršek. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2007

ISBN 978-961-6361-92-7

159.92
COBISS.SI-ID 234286848


slika

37.
CAPUTO, John D.
        Radikalnejša hermenevtika : o tem, da ne vemo, kdo smo / John D. Caputo ; [prevod Martina Soldo ; uvodna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2007 (Prešov : Vydateĺstvo Michala Vaška). - (Filozofska zbirka Aut ; 33)

ISBN 978-961-6644-11-2

141.319.8
COBISS.SI-ID 233951488


slika

38.
DE Angelis, Barbara
        Skrivnosti o moških, ki bi jih morala poznati vsaka ženska / Barbara De Angelis ; [prevedla Irena Kovačič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice. Priročniki / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Secrets about men every woman should know
ISBN 978-86-11-17417-4

159.922.1
COBISS.SI-ID 234035456


slika

39.
DENNISON, Paul Ehrlich
        Telovadba za možgane : 26 vaj za boljši učni speh / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison ; [prevedla Marija Brezigar ; ilustracije arhiv Založbe Rokus Klett]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Pedagoška kinestezija - učenje z gibanjem)

Prevod dela: Brain gym
ISBN 978-961-209-734-9

159.953(035)
COBISS.SI-ID 234141184


slika

40.
DRENIK, Mitja
        Metodologija osebnega razvoja : razumevanje : (povzetek) / Mitja Drenik. - Raka : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-327-5

159.923.2
COBISS.SI-ID 233992704


slika

41.
ENGEL, Leopold
        V onostranstvu : vodenje duše / oznanjanje onostranskega duha po pričanju Leopolda Engela ; [prevedli Sara Pavlič in Suzana Gerčar]. - Kranj : [samozal.] M. Malešič, 2007 (Kranj : M. Malešič)

Prevod dela: Im Jenseits
ISBN 978-961-92053-1-0

133.2
COBISS.SI-ID 234019328


slika

42.
HELLINGER, Bert
        Ljubezenske zgodbe / Bert Hellinger ; prevod iz nemščine Matej Škufca. - Ribnica : Korenine in krila, 2007

Prevod dela: Liebes-Geschichten

159.964
COBISS.SI-ID 234070016


slika

43.
KOMEL, Dean
        Humanistika kot filozofija / Dean Komel. - Dob pri Domžalah : Miš, 2007

ISBN 978-961-6630-24-5

168.522
009
COBISS.SI-ID 234094080


slika

44.
KONONENKO, Igor
        Učitelji modrosti / Igor Kononenko in Irena Roglič Kononenko ; [spremna beseda Viktor Gerkman]. - Ljubljana : samozal. I. Roglič Kononenko, 2007 ([Ljubljana] : List)

ISBN 978-961-90333-7-1

17.023.3
COBISS.SI-ID 234250240


slika

45.
NIETZSCHE, Friedrich
        Času neprimerna premišljevanja ; O koristi in škodi zgodovine za življenje ; Mi filologi / Friedrich Nietzsche ; prevedel Valentin Kalan. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 55)

ISBN 978-961-213-165-4

1Nietzsche F.
COBISS.SI-ID 233901824


slika

46.
NOVAK, Marjetka, 1955-
        Angel card : from angels with love / Marjetka Novak. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2007

ISBN 978-961-91690-4-9

133.14:794.43
COBISS.SI-ID 233973760


slika

47.
OMERZA, Anton
        Čas in človek / Anton Omerza. - Ljubljana : Ost, 2007

ISBN 978-961-90726-6-0

159.92
COBISS.SI-ID 234103808


slika

48.
        OSNOVNA življenjska izkustva / [zbrala in uredila Theresia Hauser ; prevod Metka Klevišar, Lojze Bratina]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2007

ISBN 978-961-6123-92-1

159.923.2
COBISS.SI-ID 234016768


slika

49.
RITBERGER, Carol
        Kakšne barve je vaša osebnost? : rdeča, oranžna, rumena, zelena --- / Carol Ritberger ; [prevod Gregor Adlešič ; ilustracije Kiki Omerzel]. - Ljubljana : Karantanija, 2007

Prevod dela: What color is your personality?
ISBN 978-961-90077-4-7

159.923
COBISS.SI-ID 234125824


slika

50.
SOLOMON, Paul, 1939-1994
        Meta-človek : priročnik za osebno preobrazbo / Paul Solomon ; [prevedel Tomaž Smerdu]. - Ljubljana : Iskanja, 2007

Prevod dela: Meta-human
ISBN 978-961-6058-42-1

159.92
COBISS.SI-ID 234310400


slika

51.
STREHOVEC, Janez
        Besedilo in novi mediji : od tiskanih besedil k digitalni besedilnosti in digitalnim literaturam / Janez Strehovec. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2007 (Begunje : Cicero). - (Zbirka Novi pristopi)

ISBN 978-961-6098-94-6

130.2:004
003.075:004.738.5
COBISS.SI-ID 234116864


2 VERSTVOslika

52.
ABIB, Jonas
        Vsak dan s Svetim pismom / Jonas Abib ; [prevedel Matej Leskovar]. - Ljubljana : Ignis, Prophetes globalizacija, 2007

Prevod dela: A Bíblia no meu dia a dia
ISBN 978-961-6499-35-4

27-23=163.6
COBISS.SI-ID 234225920


slika

53.
ARKO, Andraž
        Marija Pomagaj, Kraljica Slovencev : ob 100-letnici kronanja milostne podobe / besedilo Andraž Arko ; ilustracije Urša Skoberne. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2007 (Ljubljana : Pleško)

ISBN 978-961-6326-59-9

27-312.47(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 233992960


slika

54.
BOA, Kenneth
        Skladni z njegovo podobo : praktični biblijski pristopi k duhovnemu oblikovanju / Kenneth Boa ; [prevod Živa Hren]. - Murska Sobota : Vrelec, 2007 (Murska Sobota : Černi)

Prevod dela: Conformed to his image
ISBN 978-961-91576-2-6

27-584.5
COBISS.SI-ID 234055680


slika

55.
CAMPBELL, Joseph, 1904-1987
        Miti, po katerih živimo / Joseph Campbell ; [prevedla Vera Čertalič]. - Nova Gorica : Eno, 2007 (Ljubljana : Matformat)

ISBN 978-961-6359-31-3

2-264
COBISS.SI-ID 234092544


slika

56.
ECCLESIA catholica. Župnija (Videm)
        Med najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se župnija Videm : zbornik ob 850-letnici prve pisne omembe pražupnije Videm ob Savi / [urednika Alenka Černelič Krošelj in Mitja Markovič ; prevodi povzetkov Mojca Retelj]. - Videm ; Krško : Župnija sv. Ruperta ; Krško : Valvasorjev raziskovalni center, 2007

ISBN 978-961-92160-0-2 (Župnija Videm-Krško)

27-774(497.4Videm ob Savi)(082)
COBISS.SI-ID 234264320


slika

57.
GOLOB, Nataša, 1947-
        Kulturna dediščina Žičke kartuzije / Nataša Golob. - Slovenske Konjice : Občina, 2007

ISBN 978-961-92153-0-2

27-789.24(497.4Žiče)(091)
726.7(497.4Žiče)(091)
COBISS.SI-ID 234124800


slika

58.
GRIESSER-Pečar, Tamara
        Boj proti veri in Cerkvi : (1945-1961) : razstava, 5. september - 2. december 2007, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana / [avtorica Tamara Griesser-Pečar ; karikature izbral Damjan Debevec ; fotografije arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2007

ISBN 978-961-222-673-2

27-84(497.4)"1945/1961"(064)
COBISS.SI-ID 234059008


slika

59.
HABERMAS, Jürgen, 1929-
        Med naturalizmom in religijo : filozofski sestavki / Jürgen Habermas ; prevedel Božidar Debenjak. - Ljubljana : Sophia, 2007. - (Zbirka Razgledi ; 2007, 5)

ISBN 978-961-6294-86-7

2-1
COBISS.SI-ID 234107392


slika

60.
LUBICH, Chiara
        Umetnost ljubezni / Chiara Lubich. - Ljubljana : Novi svet, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj)

Prevod dela: L‛arte di amare
ISBN 978-961-6338-46-2

27-423.79
COBISS.SI-ID 233902080


slika

61.
        MOLITVENIK slovenskega vojaka / [pripravili in uredili Jože Plut ; risbe Marino Česen]. - Ljubljana : MORS, GŠSV - Vojaški vikariat, 2007

ISBN 978-961-228-078-9

27-282.5
COBISS.SI-ID 233920000


slika

62.
NEŽIČ, Julka
        Družina slavi Boga : mali družinski obrednik / Julka Nežič ; [ilustrirala Marija Prelog]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2007 (Ljubljana : Euroadria, d.o.o)

5000 izv.
ISBN 978-961-6522-55-7

27-534.3
COBISS.SI-ID 58936833


slika

63.
NGUYĘN Van Thuân, François Xavier
        Pot upanja : svetle misli iz zaporniške celice / François Xavier Nguyęn Van Thuân ; Predstavitev Roger Etchegaray ; [prevedla Marija Weisskirchen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2007

Prevod dela: Il camino della speranza
ISBN 978-961-6338-47-9

27-423.79
COBISS.SI-ID 234305792


slika

64.
OBRAN, Frančišek
        Jezus, vate zaupam / Frančišek Obran. - Ptuj : [samozaložba], 2007 (Ptuj : Senčar)

500 izv.
ISBN 978-961-245-339-8

27-725:929 Obran F.
COBISS.SI-ID 58976513


slika

65.
        PRAZNUJEMO z Jezusom. Delovni zvezek / [pripravile Marija Sraka ... [et al.] ; uredila Marija Sraka ; ilustracije Karmen Smodiš] ; [izdala] SŠK-SKU. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

ISBN 978-961-218-700-2

27-472.3=163.6
COBISS.SI-ID 234262784


slika

66.
SOCIETAS Jesu
        Konstitucije Družbe Jezusove z opombami 34. generalne kongregacije in Dopolnilne določbe, potrjene od iste kongregacije / [slovenski prevod Konstitucij Anamarija Beniger na podlagi prevoda Venčeslava Vrtovca, slovenski prevod Dopolninih določb Anamarija Beniger] ; [izdal] Provincialat Slovenske province Družbe Jezusove. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2007

Prevod dela: Constitutiones Societatis Iesu a Congregatione Generali XXXIV annotatae et Normae Complementariae ab eadem Congregatione approbatae
ISBN 978-961-6123-93-8

27-789.5
COBISS.SI-ID 234185472


slika

67.
SORČ, Ciril
        Od kod in kam? : stvarstvo in zgodovina trinitaričnih razsežnosti / Ciril Sorč ; [dodatek Matjaž Ambrožič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Teološka fakulteta, Inštitut za sistematično teologijo, 2007. - (Znanstvena knjižnica / Družina ; 11. Oddelek Trinitas ; 3)

ISBN 978-961-222-674-9 (Družina)

27-144.89
COBISS.SI-ID 234296832


slika

68.
SRAKA, Marija, 1947-
        Pridite k meni. [Delovne pole za pripravo otrok na sveto spoved in sveto obhajilo] / [pripravili Marija Sraka in Julka Nežič ; ilustracije Fani Pečar] ; [izdala] SŠK-SKU. - 1. ponatis. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

ISBN 978-961-218-445-2

27-55(035)
COBISS.SI-ID 234052608


slika

69.
TRPIN, Anton, župnik
        Dvajset let med vami / Anton Trpin ; [fotografije Marijan Hočevar in zasebni arhiv Antona Trpina]. - Šentjernej : [samozal.] A. Trpin, 2007

ISBN 978-961-245-332-9

272-774(497.4Šentjernej)
COBISS.SI-ID 234067456


3 DRUŽBENE VEDEslika

70.
ADAMIČ Vidanovič, Duša
        European business lunch etiquette [Videoposnetek] : the complete guide to dining protocol for professionals at official, business or social occasions / Dusha Vidanovich. - 1st ed. - Ljubljana : Europrotocol, 2007. - 1 DVD : barve, zvok. - (Europrotocol training series on business & diplomatic protocol)

ISBN 978-961-92150-0-5

395(086.82)
COBISS.SI-ID 234128384


slika

71.
ANNUAL World ICSEI Congress (20 ; 2007 ; Portorož)
        Professional challenges for school effectiveness and improvement in the era of accountability [Elektronski vir] : proceedings of the 20th Annual World ICSEI Congress / 20th Annual World ICSEI Congress, 3-6 January 2007, Portorož, Slovenia ; [edited by Mateja Brejc]. - Besedilni podatki. - Ljubljana : National School for Leadership in Education ; Koper : Faculty of Management, 2007

Način dostopa (URL): http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-6573-65-8.htm. - Opis temelji na verziji z dne 18.7.2007
ISBN 978-961-6573-65-8 (Faculty of Management)

37.012(063)(082)
COBISS.SI-ID 234160896


slika

72.
ASSOCIATION of Teacher Education in Europe. Annual Conference (31 ; 2006 ; Portorož)
        Co-operative partnerships in teacher education [Elektronski vir] : proceedings of the 31st Annual ATEE Conference, 21-25 October 2006, Portorož, Slovenia / organised by National School of Leadership in Education [and] University of Ljubljana, Faculty of Education ; edited by Mateja Brejc. - Ljubljana : National School of Leadership in Education, 2007

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/atee. - Opis temelji na verziji z dne 9.7.2007
ISBN 978-961-6637-06-0

371.2(4)(063)(082)
COBISS.SI-ID 234038016


slika

73.
AVBERŠEK, Alenka
        Analiza poslovanja gospodarskih družb Savinjsko-šaleške regije za leto 2006 / izdelala Alenka Avberšek. - Velenje : Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko šaleška območna zbornica, 2007 (Diling)

ISBN 978-961-6666-02-2

338.4(497.4-11)"2006"
COBISS.SI-ID 234192640


slika

74.
AVBERŠEK, Alenka
        Analiza poslovanja gospodarskih družb Savinjsko-šaleške regije za leto 2006 [Elektronski vir] / izdelala Alenka Avberšek. - Velenje : Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko šaleška območna zbornica, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6666-04-6

338.4(497.4-11)"2006"
COBISS.SI-ID 234193152


slika

75.
BAYLIS, John, 1946-
        Globalizacija svetovne politike : uvod v mednacionalne odnose / John Baylis in Steve Smith ; prevedla Barbara Simoniti. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007. - (Mednarodni odnosi)

ISBN 978-961-235-282-0

327(100)"19"
COBISS.SI-ID 234043648


slika

76.
BREČKO, Daniela
        Pripravite se na letni razgovor : napotki za zaposlene / Daniela Brečko. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2007

ISBN 978-961-6529-40-2

316.772.4(035)
COBISS.SI-ID 234102784


slika

77.
BREZOVEC, Aleksandra
        Na sončni strani : turistični konstrukt podobe države / Aleksandra Brezovec ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-90-9 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

338.482
338.487:659.1
COBISS.SI-ID 234094592


slika

78.
CHIAIUTTA, Andrej A.
        Paradigma konkurenčnosti držav in analiza Slovenije po sistemih WEF in IMD za leto 2006 [Elektronski vir] / Andrej A. Chiaiutta. - Ljubljana : Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 2007. - (Delovni zvezki UMAR ; letn. 16, št. 10)

Način dostopa (URL): http://www.gov.si/public/dz/2007/dz-7-07.pdf
ISBN 978-961-6031-59-2

338.1(497.4)"2006"
COBISS.SI-ID 234196992


slika

79.
COWLEY, Sue
        Kako krotiti malčke / Sue Cowley ; [prevajalka Maja Cimprič ; ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

Prevod dela: Getting your little darlings to behave
ISBN 978-961-241-171-8

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 233927936


slika

80.
        CPI pri razvoju skupnega evropskega prostora za poklicno izobraževanje / [pri nastajanju publikacije so sodelovali Metka Zevnik ... [et al.] ; zbrala in uredila Mirjana Kovač ; fotografija in ilustracija Saša Kerkoš]. - Ljubljana : CPI, Center RS za poklicno izobraževanje, 2007

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: National institute for vocational education and training in development of a common European vet area / [translation into English Romana Mlačak]
ISBN 978-961-6246-51-4

377(082)
658:377
377
COBISS.SI-ID 234249216


slika

81.
        DATOS sobre Eslovenia / [textos Janko Prunk ... [et al.] ; editor Simona Pavlič Možina ; traducción Marjeta Drobnič ; mapa de Eslovenia Instituto de Geodesía de Eslovenia]. - Ljubljana : Oficina de Comunicación del Gobierno de la República de Eslovenia, 2007

ISBN 978-961-6435-42-0

308(497.4)
908(497.4)
COBISS.SI-ID 234177536


slika

82.
DIAMOND, Jared M.
        Propad civilizacij : kako družbe izberejo pot do uspeha ali propada / Jared Diamond ; [prevajalka Urška Pajer]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Collapse
ISBN 978-961-00-0258-1

316.722(091)
COBISS.SI-ID 234021376


slika

83.
DNEVI slovenske uprave (14 ; 2007 ; Portorož)
        Regionalizem in spreminjanje javnega sektorja v Sloveniji ter izkušnje drugih držav [Elektronski vir] / XIV. dnevi slovenske uprave 2007, Portorož ; urednica Stanka Setnikar Cankar. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6139-85-4

35(497.4)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 234112256


slika

84.
        DOM Antona Skale skozi čas : zbornik prispevkov ob 50. obletnici / [uredila Vesna Peharda]. - Maribor : Dom Antona Skale, 2006 [i. e. 2007] ([Maribor] : Hutter)

50 izv. - Naslov v CIP-u: Let - Zbornik prispevkov ob 50. obletnici Doma Antona Skale Maribor
ISBN 978-961-92139-0-2

376:37.018.3(497.4Maribor)(082)
COBISS.SI-ID 58935041


slika

85.
EKONOMSKA šola (Novo mesto). Višja strokovna šola
        Vodnik po praktičnem izobraževanju / [pripravili] Anton Mihelič, Jadranko Šnidaršić, Iris Fink. - 4. dopolnjena izd. - Novo mesto : Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2007. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 300 izv.
ISBN 978-961-6539-24-1

377.5(497.4 Novo mesto)(036)
COBISS.SI-ID 233930240


slika

86.
        ETNOLOGIJA in regije : Koroška : zbornik znanstvenih in strokovnih člankov / [urednici zbornika Karla Oder in Anja Serec Hodžar ; prevod povzetkov DEKS prevajanje in druge storitve]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2007. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 40)

ISBN 978-961-91031-8-0

39(497.4-17)(082)
COBISS.SI-ID 234165248


slika

87.
FABER, Adele
        Kako se pogovarjamo z najstniki in kako jih poslušamo / Adele Faber & Elaine Mazlish ; [prevedla Lydia Frece ; ilustrirala Kimberly Ann Coe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: How to talk so teens will listen
ISBN 978-86-11-17884-4

37.018.1(035)
37.018.1
COBISS.SI-ID 234267904


slika

88.
        FAITS sur la Slovénie / [textes de Janko Prunk ... [et al.] ; éditrice Simona Pavlič Možina ; traduction française Sonia Vaupot ... et al.]. - Ljubljana : Bureau gouvernemental pour la communication, 2006 (Ljubljana : Eurograf)

ISBN 978-961-6435-43-7

308(497.4)
908(497.4)
COBISS.SI-ID 234284288


slika

89.
        INFORMATION and guidance for lifelong learning and career development in Slovenia [Elektronski vir] : current situation and perspectives / authors Tanja Bezić ... [et al.] ; editor Tanja Vilič Klenovšek ; translation from Slovenian Rastko Ladinek ; photography Dušan Vodeb, Irena Hlede, arhiv ACS]. - Ljubljana : Slovenian Instutute for Adult Education, 2007

Način dostopa (URL): http://www.guidance-europe.org/english/slovenia. - Izv. nasl.: Informiranje in svetovanje za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere v Sloveniji
ISBN 978-961-6130-63-9

374.7(497.4)(082)
331.36(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 234237184


slika

90.
JAKOPIČ, Bogo
        Poslušati s srcem : zgodovina vzgoje in izobraževanja gluhih / Bogo Jakopič, Bogdan Knavs. - Ljubljana : Brat Frančišek : Verski center gluhih in naglušnih, 2007

ISBN 978-961-6326-58-2 (Brat Frančišek)

376.1-056.263(091)
COBISS.SI-ID 233926400


slika

91.
JAVRH, Petra
        Literacy through play. Pt. 4, My first letters [Dva medija] : didactic kit with practical advice for educators and parents / author Petra Javrh. - Ljubljana : ACS, 2007

ISBN 978-961-6130-48-6

373.2
COBISS.SI-ID 234200576


slika

92.
JEROVŠEK, Tone
        Posebni upravni postopki / Tone Jerovšek in Polonca Kovač. - V Ljubljani : Fakulteta za upravo, 2007

ISBN 978-961-6139-84-7

35.077.3(075.8)
COBISS.SI-ID 234074880


slika

93.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2008 / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Mengeš : ICO, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Priročniki / ICO ; št. 33)

ISBN 978-961-6287-51-7

371.274/.276:821.09:373.5
821.09:371.274/.276:373.5
COBISS.SI-ID 234011392


slika

94.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Poklicna matura. Književnost / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Mengeš : Ico, 2007. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 36)

Bibliografija: str. 180-181
ISBN 978-961-6287-54-8

371.274/.276:821.09:373.5
821.09:371.274/.276:373.5
COBISS.SI-ID 234012416


slika

95.
KLUN, Maja
        Davčni sistem / Maja Klun. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2007

ISBN 978-961-6139-83-0

336.22(075.8)
COBISS.SI-ID 234046464


slika

96.
        KO država šepeta : marketinška kultura v šoli / Anita Trnavčevič ... [et al.]. - Koper : Fakulteta za management ; Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2007. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper)

ISBN 978-961-6573-63-4 (Fakulteta za management)

339.138:37(075.8)
COBISS.SI-ID 234124288


slika

97.
KOMLJANC, Natalija
        Inovacijski projekti [Elektronski vir]. Pravila inovacijskih projektov / Natalija Komljanc in Tomi Deutsch. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/PravilaIPmaj07.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 4.7.2007
ISBN 978-961-234-615-7

371.3(497.4)
001.895:37(497.4)
COBISS.SI-ID 233959680


slika

98.
KONČAR, Majda
        Računalniška informacijsko komunikacijska tehnologija na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami : teoretična izhodišča / Končar Majda, Gorše Andreja in Rupar Tadeja. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007

ISBN 978-86-7735-114-4

376
COBISS.SI-ID 234060032


slika

99.
KORENIČ, Mateja
        Podaljšano bivanje - življenje v šoli : priročnik za učitelje / Mateja Korenič. - Nova Gorica : Educa, 2007

ISBN 978-961-6039-89-5

371.21(035)
COBISS.SI-ID 234158848


slika

100.
KRANJC, Vesna, 1956-
        Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) : s komentarjem ; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) : s komentarjem ; Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) : s komentarjem / Vesna Kranjc ; [stvarno kazalo Maja Ekart]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ljubljana : Itagraf). - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

ISBN 978-961-247-023-4

351.712(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 234230272


slika

101.
KRISTANČIČ, Azra
        Svoboda izbire - moj prosti čas / Azra Kristančič ; [s prispevki so sodelovali Marjan Sedmak ... et al.]. - Ljubljana : AA Inserco, svetovalna družba, 2007

ISBN 978-961-90177-5-3

379.8(082)
COBISS.SI-ID 234086912


slika

102.
KRUHAR Puc, Romana
        Vsa povračila zaposlenim / Romana Kruhar Puc. - Ljubljana : Primath, 2007

ISBN 978-961-6431-27-9

331.2
COBISS.SI-ID 233975552


slika

103.
MAČEK, Jože, 1929-
        Na zemlji domači : kratka zgodovina slovenskega kmečkega stanu / Jože Maček. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 (Ljubljana : Pleško)

ISBN 978-961-218-694-4

316.343:63-051(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 233960192


slika

104.
MAJCEN, Boris
        Modelling the pension system in an overlapping-genaratins general equilibrium framework / Boris Majcen and Miroslav Verbič. - Ljubljana : Institute for Economic Research, 2007. - (Working paper / Inštitut za ekonomska raziskovanja, ISSN 1581-8063 ; 2007, no. 33)

ISBN 978-961-6543-43-9

368.914
COBISS.SI-ID 234091520


slika

105.
MATIČIČ, Dušan
        Geografija na maturi 2008 / Dušan Matičič. - Kamnik : Ico, 2007. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 35)

Bibliografija: str. 151
ISBN 978-961-6287-53-1

371.274/.276:91:373.5
91:371.274/.276:373.5
COBISS.SI-ID 234012160


slika

106.
MCNAB, Chris
        Tehnike vzdržljivosti / Chris McNab ; [prevod Igor Harb]. - Ljubljana : Defensor, 2007

Prevod dela: Endurance techniques
ISBN 978-961-6177-12-2

355.42
355.54
COBISS.SI-ID 233977600


slika

107.
        NAČRT ocenjevanja znanja / [pri pripravi besedila so sodelovali Breda Zupanc ... [et al.] ; zbrala in uredila Breda Zupanc ; fotografija in ilustracija Saša Kerkoš]. - Ljubljana : CPI, Center RS za poklicno izobraževanje, 2007 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero)

ISBN 978-961-6246-52-1

371.3
COBISS.SI-ID 234249472


slika

108.
        ODKRIVAM svoje okolje 3. Delovni zvezek za 3. razred 9-letne osnovne šole / Ana Vovk Korže ... [et al.] ; [urednica Barbara Lemež ; ilustracije Damjana Brumec ; fotografije Maks Dežman ... et al.]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007

ISBN 978-961-209-274-0

3(075.2)(076.1)
5(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234286592


slika

109.
OKROGLA miza Delajmo skupaj za pravičen svet (2006 ; Ljubljana)
        Evropski teden globalnega učenja = Global education week : zbornik Okrogle mize Delajmo skupaj za pravičen svet, Ljubljana, 18.-26. november 2006 / [uredniški odbor Zlatko Kos ... et al.]. - Ljubljana : Urad RS za mladino : CNVOS, 2007

ISBN 978-961-91351-9-8 (CNVOS)

37(082)
COBISS.SI-ID 234035200


slika

110.
        OSNOVNA šola : nacionalno preverjanje znanja : informacije za učence in starše / [pripravil Državni izpitni center]. - 6. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2007

ISBN 978-961-6322-69-0

371.26(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 233998592


slika

111.
PALADIN, Jasna
        Črna noša : katalog razstave / Jasna Paladin ; [fotografije Slovenski etnografski muzej ... et al.]. - Kamnik : Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini, 2007

ISBN 978-961-91182-3-8

391.2(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 234201600


slika

112.
PAVLIHA, Boris
        Zgodovina na maturi 2008 / Boris Pavliha. - Kamnik : Ico, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - IV, 224 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 34)

Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-6287-52-4

371.274/.276:94:373.5
94:371.274/.276:373.5
COBISS.SI-ID 234011904


slika

113.
PETIŠKA, Eduard, 1924-1987
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevedla Kristina Brenkova]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Staré řecké báje a pověsti
ISBN 978-86-11-17283-5

398.221(38)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234036224


slika

114.
        PORTFOLIO : mednarodno primerljivo spričevalo - osnovna šola. - Opčine : Didaktično ravnateljstvo, 2007

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Portfolio : documento di valutazione paragonabile a livello internazionale - scuola primaria

371.279.8
COBISS.SI-ID 234304000


slika

115.
        POSLOVANJE z nepremičninami : 18. tradicionalno strokovno srečanje, Portorož, 15. in 16. november 2007 / [urednik Anton Kožar]. - Ljubljana : Inštitut za nepremičnine, 2007

ISBN 978-961-92141-0-7

351.778.5(497.4)(063)(082)
347.235(497.4)(063)(082)
COBISS.SI-ID 233959936


slika

116.
        POTROŠNIŠKO izobraževanje v razredu : osnovni priročnik / [avtorji Nieves Álvarez Martin ... [et al.] ; adaptacija in prevod v slovenščino Melita Žerjav, Zveza potrošnikov Slovenije, Irena Simčič]. - Ljubljana : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 2007

ISBN 978-961-91231-7-1

366:37.016(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 234155520


slika

117.
        POZABLJENA polovica : portreti žensk v 19. in 20. stoletju na Slovenskem / [zbrale in uredile Alenka Šelih ... [et al.] ; uvod in predgovor Alenka Šelih ; spremna študija Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma : SAZU, 2007. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 22)

ISBN 978-961-6682-01-5 (Tuma)

305-055.2(497.4)"18/19"
929-055.2(497.4)
COBISS.SI-ID 234164736


slika

118.
        PREHODI v svet dela - izbira ali nuja? / uredili Bojan Dekleva, Jana Rapuš Pavel, Darja Zorc Maver ; [angleški prevodi Meta Cerar]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007

ISBN 978-961-253-017-4

331.5(082)
COBISS.SI-ID 234232320


slika

119.
PRIMEC, Andreja
        Pravice intelektualne lastnine v Sloveniji : lastnosti, postopek pridobitve, trajanje, kršitve in pravno varstvo posameznih pravic intelektualne lastnine ter davčno finančni vidik intelektualne lastnine v RS / Andreja Primec, Ema Prijatelj Čad. - Ljubljana : Dashöfer, 2007

ISBN 978-961-6614-07-8

347.77(497.4)
COBISS.SI-ID 233928448


slika

120.
PŠUNDER, Igor
        Vrednost nepremičninskih pravic / Igor Pšunder, Milan Torkar. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2007. - (Strokovna zbirka Slovenskega inštituta za revizijo ; zv. 5)

ISBN 978-961-6495-29-5

332.2
657.6
COBISS.SI-ID 234153216


slika

121.
RADEJ, Bojan
        The four capital model, matrix and accounts / Bojan Radej. - Ljubljana : Institute for Economic Research, 2007. - (Occasional paper / Institute for Economic Research ; 2007, no. 7)

ISBN 978-961-6543-44-6

330.43:368.914
COBISS.SI-ID 234092032


slika

122.
        REGENERACIJA velikih stanovanjskih sosesk v Evropi : priročnik za boljšo prakso / uredniki Ronal van Kempen ... [et al.] ; [prevod Richard Sendi ... et al.]. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2007. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)

Prevod dela: Regenerating large housing estates in Europe
ISBN 978-961-6390-23-1

351.778.5(4):711(035)
COBISS.SI-ID 234139648


slika

123.
RIBIČ, Peter, 1979-
        Vrtnarstvo. Varstvo rastlin : zbirka prosojnic in vaj. Gradivo za učitelje / Peter Ribič. - Celje : Vrtnarska šola, 2007

ISBN 978-961-91974-1-7

371.3:632(035)
COBISS.SI-ID 234150144


slika

124.
SENDI, Richard
        Stanovanjska reforma : pričakovanja, potrebe in realizacija / Richard Sendi. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2007. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)

ISBN 978-961-6390-22-4

351.778.5(497.4)(082)
316.334.54(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 234042368


slika

125.
        SLOVENIAN folk tales / illustrated by Ančka Gošnik Godec ; [translation from the Slovene Lili Potpara]. - 1st reprint. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 70, [11] str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. nasl.: Slovenske ljudske pravljice. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: The shepherd / recorded by Jože Benigar. The three peas / recorded by Eva Zökševa. The golden bird / recorded by Matija Valjavec. The riverman / recorded by Andrej Šavli. Three vixen / recorded by Milko Matičetov. Harry the hedgehog / recorded by Fran Milčinski
ISBN 978-86-11-16248-5

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 234129408


slika

126.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Bank of Slovenia Act. - Ljubljana : Bank of Slovenia, 2007 (Ljubljana : Geodetic Institute of Slovenia). - 45 str. ; 17 cm

Prevod dela: Zakon o Banki Slovenije
ISBN 978-961-91067-2-3

336.711(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 234321664


slika

127.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o sodnem registru (ZSReg) / uvodna pojasnila Nina Plavšak. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ljubljana : Itagraf)

ISBN 978-961-247-024-1

347.136(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 234239232


slika

128.
        SLOVENSKE ljudske pravljice / naslikala Ančka Gošnik-Godec. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 70 str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak) (Velike slikanice)

Zapisovalci posameznih del navedeni v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: Pastirček / zapisal Jože Benigar. O treh grahih / zapisala Eva Zökševa. Zlata ptica / zapisal Matija Valjavec. O povodnem možu / zapisal Andrej Šavli. Tri botre lisičice / zapisal Milko Matičetov. Janček Ježek / zapisal Fran Milčinski
ISBN 978-86-11-12435-3

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 234129664


slika

129.
        SMERNICE dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice / [urednici Barbara Koci, Mija Lapornik]. - 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za gospodarstvo, 2007

ISBN 978-961-6069-14-4

339.166.82:658.562
614.31
COBISS.SI-ID 234098688


slika

130.
        SPODBUJANJE profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov : priročnik / Milena Valenčič Zuljan ... [et al.] ; [uredila Milena Valenčič Zuljan]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007 (Ljubljana : Littera picta)

ISBN 978-961-253-015-0 (Pedagoška fakulteta)

371.12.011.3-051(082)
COBISS.SI-ID 234279936


slika

131.
STREL, Biserka
        Kako zaščititi izum : kdaj izum izpolnjuje pogoje patentne zaščite, kaj je patent in predpisi, ki urejajo postopek pridobitve patentnega varstva v Sloveniji / Biserka Strel. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2007

ISBN 978-961-6529-39-6

347.771(035)
COBISS.SI-ID 234059520


slika

132.
SUNZI, 6. st. pr.n.št.
        Umetnost vojne I / Sun Cu ; [prevod Peter Amalietti]. - 3. razširjena, dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2007. - (Zbirka Borilne veščine)

ISBN 978-961-6654-09-8

355.01(315)
355.4(315)
COBISS.SI-ID 234042880


slika

133.
ŠINK, Jure
        Izzivi odraščanja / Jure Šink. - Kranj : Ekonomska šola, 2007

ISBN 978-961-91960-3-8

37.018.1-053.6
COBISS.SI-ID 234125056


slika

134.
ŠKORJANEC, Viljenka
        Osimska pogajanja / Viljenka Škorjanec ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-97-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

341.24(497.1:450)"1975"
327(497.1:450)"1954/1975"
341.222(497.1:450)"19"
COBISS.SI-ID 234095872


slika

135.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Busheva agonija : od iraške vojne do vojne za Ameriko / Marcel Štefančič, jr. - Ljubljana : UMco, 2007. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 70. Bela Premiera)

ISBN 978-961-6445-68-9

32(73)
929Bush G.W.
COBISS.SI-ID 234149376


slika

136.
TAVČAR, Rudi
        Psihologija pogajanj : kako doseči, kar želimo, in ohraniti odnos / Rudi Tavčar. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2007

ISBN 978-961-6529-38-9

331.106.42(035)
COBISS.SI-ID 234045952


slika

137.
        V pričakovanju novega nacionalnega programa za kulturo : zbornik referatov in razprav, 17. maj 2007 / [uredili Anton Peršak, Sonja Uršič, Nuša Zupanec]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2007. - (Knjižna zbirka Državnega sveta Republike Slovenije)

ISBN 978-961-6453-16-5

351.854(497.4)(082)
008(497.4)
COBISS.SI-ID 234107136


slika

138.
VODEB, Ksenija
        Čezmejna turistična destinacija / Ksenija Vodeb. - Portorož : Turistica, Visoka šola za turizem, 2007

ISBN 978-961-6469-25-8

338.48(075.8)
COBISS.SI-ID 234237952


slika

139.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Ruska kapelica pod Vršičem : ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj (1992-2006) : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec, Petra Testen ; [spremne študije spisali Igor Grdina, Stane Granda, Silvester Gaberšček ; prevedla Tatjana Komarova]. - Ljubljana : Unireal : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2007

ISBN 978-961-6676-01-4 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)

327(497.4:470)"1992/2006"
394.912(497.4:470)"1992/2006"
COBISS.SI-ID 233966080


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDEslika

140.
BERGINC, Mladen
        Sistem varstva narave v Sloveniji / [avtorji Mladen Berginc & Jelka Kremesec-Jevšenak & Jana Vidic]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, 2007

ISBN 978-961-6392-52-5

502.1(497.4)
COBISS.SI-ID 233997568


slika

141.
DERMASTIA, Marina
        Pogled v rastline / Marina Dermastia ; [ilustracije Mateja Korbar ; fotografsko gradivo foto arhiv družine Turk Dermastia ; stvarno kazalo Alenka Dermastia]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2007

ISBN 978-961-90363-7-2

581
COBISS.SI-ID 234117888


slika

142.
DEŠNIK, Stanka
        Življenjski prostor ob Ledavi [Elektronski vir] / besedilo Stanka Dešnik ; fotografije T. Jeseničnik ... et al.]. - Grad : Javni zavod Krajinski park Goričko, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM)

Sistemske zahteve: procesor Pentium III 1000 ali več; pomnilnik 512 MB RAM ali več; Microsoft Windows 98 in novejši; Adobe Acrobat Reader; Powerpoint; DVD; zaslon SVGA (1024 X 768) ali več
ISBN 978-961-92147-0-1

502.17(497.4-188)(086.034.4)
502.51(282)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 234076928


slika

143.
EUROPEAN Conference on Applied Climatology (6 ; 2006 ; Ljubljana)
        Human biometeorology, urban climatology and tourism [Elektronski vir] : abstracts, papers and presentations / 6th European Conference on Applied Climatology, Ljubljana, Slovenia, 4-8 September 2006 ; authors A. Aasa ... [et al.] ; editor Tanja Cegnar. - Ljubljana : Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6324-36-6

551.586(063)
613.1(063)
COBISS.SI-ID 234058752


slika

144.
EUROPEAN Meteorological Society. Media Committee. Annual Meeting (6 ; 2006 ; Ljubljana)
        Activities on the interface of journalism and meteorology [Elektronski vir] : media session / European Meteorological Society, Media Committee, 6th Annual EMS Meeting, Ljubljana, Slovenia, 4-8 September 2006 ; authors G. Fleming ... [et al.] ; editor Tanja Cegnar. - Ljubljana : Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2007. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6324-37-3

551.5:659.3(063)
COBISS.SI-ID 234224640


slika

145.
EVROPSKI kongres o srnjadi (8 ; 2007 ; Velenje)
        Abstracts = Povzetki / 8. evropski kongres o srnjadi= 8th European Roe Deer Meeting, Velenje, Slovenia, June 25-29, 2007 ; [editors Boštjan Pokorny, Karin Savinek, Helena Poličnik]. - Velenje : ERICo, 2007

ISBN 978-961-90729-9-8

599.735.34(063)
COBISS.SI-ID 233947648


slika

146.
GRANDIN, Temple
        Živali v prevodu / Temple Grandin in Catherine Johnson ; [prevod Vojka Melinc]. - Izola : Meander, 2007

Prevod dela: Animals in translation
ISBN 978-961-6623-21-6

591.51
159.929
COBISS.SI-ID 234120192


slika

147.
JOHNSON, Jinny
        Deževni gozd / Jinny Johnson ; citati in predgovor Nalini Nadkarni ; [izbor slikovnega gradiva Cee Weston-Baker ; prevod Jasna Štrus]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2007 (natisnjeno v Singapurju). - (Potovanja)

Prevod dela: Rainforest
ISBN 978-961-249-010-2

502.5(213.56)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234165504


slika

148.
KAMBIČ, Bojan
        Raziskujmo ozvezdja z daljnogledom 10X50 / Bojan Kambič. - Ljubljana : Cambio, 2007

ISBN 978-961-92148-0-0

524
COBISS.SI-ID 234086400


slika

149.
KAVKA, Dušan
        Matematika v gimnaziji : zbirka nalog : priprava na maturo - osnovna raven / Dušan Kavka ; [ilustracije Darko Simeršek]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 344 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-241-143-5

51(075.3)(076.2)
COBISS.SI-ID 233975040


slika

150.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 6. Zbirka nalog za matematiko v 6. razredu osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007. - 2 zv. (127; 138 str.) : ilustr. ; 21 cm

Podrejeni stv. nasl. na ov.: Zbirka nalog za 6. razred devetletne osnovne šole. - Podrejeni stv. nasl. na hrbtu knj.: Zbirka nalog. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-571-0

51(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 234133248


slika

151.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 7. Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007

ISBN 978-961-209-366-2 (zv. 1) ISBN 978-961-209-372-3 (zv. 2)

51(075.2)(076.2)
COBISS.SI-ID 234173696


slika

152.
KONČAN, Tanja
        Znam za več. Matematika 7 : razlage in vaje za boljše ocene / Tanja Končan, Rozalija Strojan, Vilma Moderc ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-722-6

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234170368


slika

153.
KONČAN, Tanja
        Znam za več. Matematika 8 : razlage in vaje za boljše ocene / Tanja Končan, Rozalija Strojan, Vilma Moderc ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-723-3

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234170880


slika

154.
KONČAN, Tanja
        Znam za več. Matematika 9 : razlage in vaje za boljše ocene / Tanja Končan, Rozalija Strojan, Vilma Moderc ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-724-0

51(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234171136


slika

155.
MULEC, Ivana
        Do sto zanimivo bo : matematika za 2. razred dvojezične osnovne šole = Százig számolni jó : matematika a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára / Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran ; illusztrálták Maša Okršlar, Davor Grgičević ; [prevajalka Valerija Šebjanič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. = 5. kiad. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-6357-39-5 (zv. 1) ISBN 978-961-6357-48-7 (zv. 2)

51(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234124544


slika

156.
        NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Rajko Ipavec ... [et al.] ; [ilustracije Samo Jenčič ... [et al.] ; fotografije Gregor Aljančič ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - 105 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-86-365-0498-7

5(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234129920


slika

157.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára. Munkafüzet / M. Antić ... [et al.] ; [prevajalki Marija Tot Slavinec és Žužana Koša ; ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. = 5. kiad. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-6357-71-5 (zv. 1) ISBN 978-961-241-104-6 (zv. 2)

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234152960


slika

158.
        PLANUM = Piano : le funzioni goniometriche e i vettori : matematica per la seconda classe dei ginnasi / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [versione in lingua italiana Ilde Frank ; ilustrazioni Darko Simeršek, Aleksander Jankovič]. - 2. ed. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-241-069-8

51(075.3)
COBISS.SI-ID 234115840


slika

159.
RAVBAR, Nataša
        The protection of karst waters : a comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping = Varovanje kraških voda : obširen slovenski pristop h kartiranju ranljivosti in tveganja za onesnaženje / Nataša Ravbar. - Postojna : Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU= Karst Research Institute at ZRC SAZU ; Ljubljana : Založba ZRC= ZRC, 2007. - (Carsologica ; 6)

ISBN 978-961-254-010-4 (Založba ZRC)

551.444:504.5(497.4-14)
556.33:628.11(497.4-14)
COBISS.SI-ID 234193664


slika

160.
STRNAD, Milena
        Stičišče 6 : učbenik za matematiko v 6. razredu devetletne in v 5. razredu osemletne osnovne šole / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustracije Matjaž Schmidt, tehnične risbe Martin Zemljič]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007

ISBN 978-961-6525-18-3

51(075.2)
COBISS.SI-ID 234049280


slika

161.
        SUSTAINABLE (development) future of mankind / Timi Ecimovic ... [et al.] ; [editor Boris Maraz]. - Korte : SEM, Institute for Climate Change, 2007

ISBN 978-961-91826-2-8

502.131.1
COBISS.SI-ID 234073344


slika

162.
VOVK Korže, Ana
        Vodna učna pot Dobrava / avtorici Ana Vovk Korže in Vesna Jurač. - Radlje ob Dravi [i.e.] Maribor : Filozofska fakulteta : Mednarodni center za ekoremediacije, 2007. - 1 zgibanka

3000 izv.

502.3:556.5(497.4-18)(036)
COBISS.SI-ID 58969857


slika

163.
VRHOVŠEK, Danijel
        Ekoremediacije / Danijel Vrhovšek, Ana Vovk Korže. - Maribor : Filozofska fakulteta : Mednarodni center za ekoremediacije : Limnos d.o.o., 2007

500 izv.

502.3:556.5
COBISS.SI-ID 58975489


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKAslika

164.
        AKUTNA možganska kap II : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce / [urednika] Viktor Švigelj, Bojana Žvan. - Ljubljana : Boehringer Ingelheim Pharma, Podružnica, 2007

ISBN 978-961-238-886-7

616.831-005.1(075)
COBISS.SI-ID 234138112


slika

165.
ANZELJC, Darko
        Načrtovanje celovite ureditve povodja Gradaščice : zagotovitev poplavne varnosti / [besedilo Darko Anzeljc]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 2007

ISBN 978-961-6392-53-2

627.51(497.4Gradaščica)
504.4:556.166(497.4Gradaščica)
COBISS.SI-ID 234142464


slika

166.
BAPTISTE, Baron
        Moj očka je presta : joga za starše in otroke / Baron Baptiste ; ilustrirala Sophie Fatus ; prevedla Simona Polše Zupan. - Kranj : Damodar, 2007

Prevod dela: My daddy is a pretzel
ISBN 978-961-91829-3-2

615.851.8-053.5/.8(035)
COBISS.SI-ID 234311168


slika

167.
        BEYOND the pink curtain : everday life of lgbt people in Eastern Europe / edited by Roman Kuhar and Judit Takács. - Ljubljana : Peace Institute, 2007. - (Book series Politike symposion)

ISBN 978-961-6455-45-9

613.885-055.1/.2(4)(082)
COBISS.SI-ID 234250752


slika

168.
        BOLEZNI srca in žilja : zakaj? kako? / [ilustracije Bojan Sumrak]. - Novo mesto : Krka, 2007. - (V skrbi za vaše zdravje)

ISBN 978-961-6374-25-5

616.1-085.22
615.22
COBISS.SI-ID 234284800


slika

169.
BREJC, Tone
        Osnovni psihološki vidiki rehabilitacije po poškodbi hrbtenjače / Tone Brejc. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2007

ISBN 978-961-6060-68-4

616.832-001:159.9
COBISS.SI-ID 233948928


slika

170.
BREZOVEC, Aleksandra
        Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? : piransko ribolovno območje skozi čas / Darja Mihelič ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-94-7 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

639.2(497.4-14)(091)
COBISS.SI-ID 234096128


slika

171.
        ECONOMIA domestica per la sesta classe : economia domestica, libro di testo per la 6a classe della scuola novennale / autori Marjana Dermelj ... [et al.] ; redattore Mitja Čepič ; [illustrazioni Damijan Stepančič ; fotografie AP photo archive ... et al.]. - 1a ed., 1a stampa. - Ljubljana : i2, 2007. - (Planet znanja = Il pianeta del sapere)

ISBN 978-961-6348-43-0

64(075.2)
COBISS.SI-ID 234139136


slika

172.
FAZARINC, Gregor
        Osnove anatomije skeletnega in mišičnega sistema pri domačih sesalcih in perutnini ter razseki mesa / Gregor Fazarinc, Alenka Rajar, Malan Štrbenc. - 3. razširjena in popravljena izd. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za tehnologijo mesa, 2007

ISBN 978-961-6333-57-3

611.7.019(075.8)
637.513.4(075.8)
COBISS.SI-ID 234310912


slika

173.
FRIC, Andrej A.
        Figa : sočna, slastna, aromatična, zdrava / Andrej A. Fric, Irena Vrhovnik. - Ljubljana : Ignis, Prophetes globalizacija, 2007

ISBN 978-961-6499-34-7

634.37(035)
COBISS.SI-ID 234205696


slika

174.
FRITZSCHE, Peter
        Hrčki / besedilo Peter Fritzsche ; fotografije Oliver Giel ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Domači ljubljenčki / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Hamster
ISBN 978-961-01-0259-5

636.96(035)
COBISS.SI-ID 234108672


slika

175.
GAŠPAROVIČ, Marta
        Priročnik za družinske negovalce / Marta Gašparovič. - Grosuplje : Dom starejših občanov, 2007

616-053.9:615.82/.84(035)
COBISS.SI-ID 234138880


slika

176.
GLOBAL Water Partnership Slovenija. Posvetovanje (2007 ; Ljubljana)
        Kako doseči celostno upravljanje z vodnimi viri : zbornik predavanj, povzetek diskusije na okrogli mizi in zaključki posvetovanja GWP Slovenija, 20. aprila 2007 v Ljubljani / [avtorji Aleš Bizjak ... [et al.] ; urednica Martina Zupan]. - Ljubljana : Global Water Partnership Slovenija, 2007

ISBN 978-961-92145-0-3

628.1(063)
502.51(063)
COBISS.SI-ID 234044672


slika

177.
GOLJAT, Andrej
        Med / Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2007 (Ljubljana : Euroadria)

ISBN 978-961-203-325-5

641.55:638.16(083.12)
COBISS.SI-ID 233993984


slika

178.
GOMBAČ, Srečko
        Letala s sidrom : hidroavioni v Portorožu in okolici / Srečko Gombač, Tomi Brezovec. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 (Ljubljana : Delo). - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-052-7

629.735.35(497.4-14)(091)
COBISS.SI-ID 233961728


slika

179.
        GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e : učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja = Háztartástan hatodikosoknak : háztartástantankönyv a kétnyelvű kilencosztályos általános iskola 6. ozstálya számára / avtorji, szerzők Marjana Dermelj ... [et al.] ; urednik, szerkesztő Mitja Čepič ; [prevod Mária Pisnjak ; ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije AP photo archive ... et al.]. - 1. izd., 1. natis = 1. kiad. - Ljubljana : i2, 2007

ISBN 978-961-6348-44-7

64(075.2)
COBISS.SI-ID 234139904


slika

180.
GUTJAHR, Axel
        Akvarijske ribe / Axel Gutjahr ; [prevedla Alenka Veler ; fotografije več avtorjev]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Domači ljubljenčki / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Das aquarium
ISBN 978-961-01-0250-2

639.34(035)
COBISS.SI-ID 233974784


slika

181.
HOLFORD, Patrick [Sto odstotno]
        100 zdravi : najnovejša odkritja o pravih vzrokih bolezni / Patrick Holford ; [prevedla Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice. Stvarna literatura / Mladinska knjiga)

Prevod dela: 100 2.975140e-308alth
ISBN 978-86-11-17714-4

613.2(035)
615.874(035)
COBISS.SI-ID 234035712


slika

182.
HOYER, Silvestra
        Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater / Silvestra Hoyer ; [ilustracije Petra Štrukelj]. - 11. prenovljena izd. - Ljubljana : Društvo UNICEF Slovenija, 2007

ISBN 978-961-6626-05-7

618.63(035)
613.953(035)
COBISS.SI-ID 234285056


slika

183.
HRASTNIK, Vera
        Prva pomoč in nujna medicinska pomoč : učbenik za srednje zdravstvene šole za program Tehnik zdravstvene nege pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč v 3. letniku, za program Tehnik zdravstvene nege (PTI) pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč v 2. letniku, ter program Bolničar/negovalec pri predmetu Pomoč in oskrba v 3. letniku / Vera Hrastnik, Marija Košak ; [ilustracije Simona Cimerman ; fotografije Vlado Korošec]. - 3. nat. - Maribor : Založba Pivec, 2007 (Maribor : Ma-tisk)

Dodatek k naslovu v kolofonu: učbenik za predmet Zdravstvena nega in prva pomoč v srednjih zdravstvenih šolah. - Bibliografija: str. 99
ISBN 978-961-6494-11-3

616-083.98(075.3)
COBISS.SI-ID 58968065


slika

184.
IBURG, Anne
        Dumontov leksikon olja in kisa : izvor, okus, uporaba, recepti / Anne Iburg. - Ljubljana : Delo - Tiskarna, 2007 (Ljubljana : Delo)

Prevod dela: Lexicon of oil & vinegar
ISBN 978-961-91820-3-1

613.291(035)
613.268(035)
641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 234218752


slika

185.
INTERNATIONAL Junior Researchers‛ Meeting (1 ; 2007 ; Ljubljana)
        From grape to wine : book of abstracts / 1st International Junior Researchers‛ Meeting, Ljubljana, Slovenia, July 12-14, 2007 ; [editors Denis Rusjan, Matija Strlič]. - Ljubljana : Biotechnical faculty, 2007

ISBN 978-961-6379-10-6

634.85(063)
663.2(063)
COBISS.SI-ID 233929472


slika

186.
INTERNATIONAL Symposium on High Voltage Engineering (15 ; 2007 ; Ljubljana)
        Book of abstracts / 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenija, Avgust 27th - 31st 2007 ; editors Maks Babuder, Janko Kosmač, Mladen Iglič. - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering : Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007

ISBN 978-961-90234-9-5 (Elektroinštitut Milan Vidmar)

621.3.027.3(063)(082)
COBISS.SI-ID 234270208


slika

187.
INTERNATIONAL Symposium on High Voltage Engineering (15 ; 2007 ; Ljubljana)
        Proceedings [Elektronski vir] / 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenija, Avgust 27th - 31st 2007 ; editors Maks Babuder, Janko Kosmač, Mladen Iglič. - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering : Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007

ISBN 978-961-6688-00-0 (Elektroinštitut Milan Vidmar)

621.3.027.3(063)(082)
COBISS.SI-ID 234270720


slika

188.
        INTRODUKCIJA in selekcija sadnih rastlin v letu 2006 / Boštjan Godec ... [et al.]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2007 (Ljubljana : Birografika Bori). - (Prikazi in informacije / Kmetijski inštitut Slovenije ; 257)

ISBN 978-961-6505-26-0

634.1/.7:631.52(497.4)(047)
COBISS.SI-ID 234107648


slika

189.
IVANUŠA, Antonija
        Standardi aktivnosti zdravstvene nege / Antonija Ivanuša, Danica Železnik. - 1.500 izv. - Maribor : Fakulteta za zdravstvene vede, 2007 (Maribor : Studio Linea)

ISBN 978-961-6254-37-3

616-083(075.8)
COBISS.SI-ID 58945537


slika

190.
JAMNIK, Zdenka
        So ropotale žage in mlini v Vuzeniških grabnih : gradivo študijskega krožka Žage in mlini / [besedila Zdenka Jamnik, Anika Žvikart ; fotografije Zdenka Jamnik ... [et al.] ; karta Samo Vončina ; tehnične risbe Branko Jamnik]. - Vuzenica : Občina ; Slovenj Gradec : Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota, 2007

ISBN 978-961-6605-01-4 (Zavod za gozdove Slovenije)

664.71(497.4-17)(091)
674.093(497.4-17)(091)
COBISS.SI-ID 234080000


slika

191.
JESENOVEC, Žarko
        Transformatorji / [besedilo in tehnične ilustracije] Žarko Jesenovec. - Maribor : samozaložba, 2007 (Maribor : Gallus fotokopirnica)

100 izv.
ISBN 978-961-245-336-7

621.314.2
COBISS.SI-ID 58977281


slika

192.
KOCJAN, Nina, 1978-
        The effect of female hormones on cutaneous temperature perception and the thermal confort zone / Nina Kocjan. - Ljubljana : N. Kocjan, 2007

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana

612.621.31:612.882:616.5(043.2)
COBISS.SI-ID 234249984


slika

193.
KOLETNIK, Franc
        Notranje revidiranje / Franc Koletnik. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2007. - (Strokovna zbirka Slovenskega inštituta za revizijo ; zv. 6)

ISBN 978-961-6495-30-1

657.6
COBISS.SI-ID 234153728


slika

194.
KOS, Tanja, 1.8.1980-
        Il gioco dei sapori / autori Tanja Kos e Damjan Fink ; coautori Aleš Jarc ... [et al.] ; testi di accompagnamento Tanja Kos ; traduzione Alkemist Translation Agency ; fotografie Cveto Sonc, Goran Rovan. - Novo mesto : Zavod Okus, 2007

Prevod dela: Igra okusov
ISBN 978-961-92093-3-2

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 234253568


slika

195.
KOS, Tanja, 1.8.1980-
        The play of tastes / authors Tanja Kos and Damjan Fink ; coauthors Aleš Jarc ... [et al.] ; translated by Alkemist Translation Agency ; prologue Tanja Kos ; photography Cveto Sonc, Goran Rovan. - Novo mesto : Zavod Okus, 2007

Prevod dela: Igra okusov
ISBN 978-961-92093-1-8

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 234252032


slika

196.
KOS, Tanja, 1.8.1980-
        Spiel der Geschmacksrichtungen / Autoren Tanja Kos und Damjan Fink ; Mitverfasser Aleš Jarc ... [et al.] ; Begleittexte Tanja Kos ; Übersetzung Alkemist translation agency ; Fotografien Cveto Sonc, Goran Rovan. - Novo mesto : Zavod Okus, 2007

Prevod dela: Igra okusov
ISBN 978-961-92093-2-5

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 234253312


slika

197.
        KROMPIR na 113 načinov / [zbrala in uredila Tanja Pance]. - Grosuplje : Grafis Trade, 2007. - (Mala kuhinja : najboljši weekend recepti ; 13)

ISBN 978-961-6401-39-5 ISBN 978-961-6401-22-7 (komplet)

641.5:633.491(083.1)
COBISS.SI-ID 234225152


slika

198.
LAVRINEC, Jože
        Kuharske delavnice o zdravi kuhinji. Del 2, Zdrave in preproste jedi za praznične dni / Jože Lavrinec. - Tržič : Društvo diabetikov, 2007

ISBN 978-961-92151-0-4

641.563:616.379-008.64(083.1)
COBISS.SI-ID 234134528


slika

199.
LEONI, Cristiana
        Po kopnem (z motorjem) / besedilo Cristiana Leoni ; [prevod Teo Šinkovec ; ilustracije Giorgio Bacchin ... et al.]. - Izola : Ark, 2007. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

ISBN 978-961-92159-2-0

656.1.05(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234302208


slika

200.
LEONI, Cristiana
        Po zraku (z motorjem in brez motorja) / besedilo Cristiana Leoni ; [prevod Teo Šinkovec ; ilustracije Alessandro Baldanzi ... et al.]. - Izola : Ark, 2007. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

ISBN 978-961-92159-3-7

656.7(091)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234301952


slika

201.
MAHLER, Jonathan, 1969-
        Priča o Lexusu / Jonathan Mahler ; [prevela Ljerka Pustišek]. - 1. izd. - Zagreb : Toyota Croatia, 2007

Prevod dela: The Lexus story

656.138.073.7Lexus
COBISS.SI-ID 234103296


slika

202.
MAHLER, Jonathan, 1969-
        Zgodba o Lexusu / Jonathan Mahler ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Ljubljana : Toyota Adria, 2007

Prevod dela: The Lexus story

656.138.073.7Lexus
COBISS.SI-ID 234103040


slika

203.
MEGLIČ, Milan
        Varoja, čebela, čebelar / Milan Meglič, Vladimir Auguštin. - 1. izd. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2007

ISBN 978-961-6516-09-9

638.1(497.4)
638.15
COBISS.SI-ID 234134784


slika

204.
        NAŠE najljubše jedi : kuharska priporočila Lekovih gurmanov / [uredniški odbor Jožef Oselij ... [et al.] ; fotografiranje Barbara Zajc, Jaka Vinšek]. - Ljubljana : Lek, 2007

ISBN 978-961-6341-29-5

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 234259712


slika

205.
NERAL, Branko
        Nega tekstilij in oblačil : navodila za izvedbo vaj / Branko Neral, Sabina Fijan, Sonja Šostar Turk. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2007 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

ISBN 978-961-248-025-7

677:646.6(076)
COBISS.SI-ID 58965505


slika

206.
NIEMANN, Hildegard
        Papige skobčevke / besedilo Hildegard Niemann ; fotografije Oliver Giel ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Domači ljubljenčki / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Wellensittiche
ISBN 978-961-01-0266-3

636.686(035)
COBISS.SI-ID 234207232


slika

207.
        OKOLJU prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU / [avtorji Tomaž Fatur ... et al.]. - Celje : Fit media, 2007

ISBN 978-961-6283-27-4

620.97(082)
502.174.3(082)
COBISS.SI-ID 233929984


slika

208.
OREŠKI, Severina
        Procesne bilance : računalniške vaje. Del 2, Numerične metode, snovne bilance sistemov brez in s kemijsko reakcijo / Severina Oreški. - 2., popravljena in dopolnjena izd. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet)

150 izv.
ISBN 978-961-248-034-9

66.01:519.61/.64(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 58970369


slika

209.
PETKOVŠEK, Janja
        Podatki in ocena gospodarjenja kovinske industrije v letu 2006 / [pripravila Janja Petkovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : GZS, Združenje kovinske industrije, 2007

ISBN 978-961-6666-03-9

621.7/.9(497.4)"2006"
COBISS.SI-ID 234143232


slika

210.
PETRIČ, Marko, 1962-
        Površinska obdelava lesa : možnosti za zmanjšanje emisij HOS pod ciljne vrednosti do novembra 2007 : strokovna ocena / Marko Petrič. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesarstvo, 2007

ISBN 978-961-6144-16-2 (Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo)

674.07:502
COBISS.SI-ID 234271232


slika

211.
        POROČILO s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji / [glavni urednik Mercedes Lovrečič]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007

ISBN 978-961-6659-10-9

613.83(497.4)
343.575(497.4)
351.761(497.4)
COBISS.SI-ID 234164992


slika

212.
PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Kriška vas)
        PGD Kriška vas : 80 let obstoja društva / [uredniški odbor Ivica Zupančič, Marija Novak]. - Kriška vas : Prostovoljno gasilsko društvo, 2007

614.84(497.4Kriška vas)(091)
COBISS.SI-ID 234126080


slika

213.
        PROTI svetli prihodnosti Slovenije : slovenski strateški raziskovalni načrt za fotoniko / uredila Manca Oberč. - Ljubljana : Optotek, 2007

ISBN 978-961-92157-0-8

621.383:001.891(497.4)(083.97)
681.784:001.891(497.4)(083.97)
COBISS.SI-ID 234221312


slika

214.
REJC-Novak, Metoda
        Moj otrok ima zdrave zobe / [avtorji besedila Metoda Rejc, Tomislav Mokorel, Mihaela Sket ; ilustracije PUart ; fotografije Edo Gregorič, Andreja Arhar, Gorazd Drevenšek]. - Ljubljana : Slovenski sklad za zdravje otrok : Zdravstveni dom : CINDI Slovenija, 2007

ISBN 978-961-6613-03-3 (CINDI Slovenija)

616.314-083-053.2
COBISS.SI-ID 233917696


slika

215.
RIBIČ, Peter, 1979-
        Krajinsko vrtnarstvo. Lesnate vzpenjavke - liane : interno gradivo / Peter Ribič, Irena Rojc. - Celje : Vrtnarska šola, 2007

ISBN 978-961-91974-4-8

635.92.053(075.3)
COBISS.SI-ID 234150912


slika

216.
RIBIČ, Peter, 1979-
        Vrtnarstvo. Rastlinska proizvodnja : zbirka prosojnic in vaj / Peter Ribič. - Celje : Vrtnarska šola, 2007

ISBN 978-961-91974-3-1

635(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 234150656


slika

217.
RIBIČ, Peter, 1979-
        Vrtnarstvo. Varstvo rastlin : zbirka prosojnic in vaj. Gradivo za dijake / Peter Ribič. - Celje : Vrtnarska šola, 2007

ISBN 978-961-91974-2-4

632(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 234150400


slika

218.
ROJEC, Matija
        Innovation cooperation and innovation activity of Slovenian enterprises [Elektronski vir] / Matija Rojec, Andreja Jaklič, Jože P. Damijan. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Institute of Macroeconomic Analysis and Development, 2007. - (Working paper series / IMAD ; 2007, 6)

Način dostopa (URL): http://www.umar.gov.si/public/dz/2007/dz-6-07.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 17.7.2007
ISBN 978-961-6031-58-5

658.589(497.4)
COBISS.SI-ID 234137856


slika

219.
        ROJSTNA mašinerija : sodobne porodne vednosti in prakse na Slovenskem / Zalka Drglin ... [et al.] ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-96-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

618.4(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 234097152


slika

220.
ROSSI, Renzo, 1940-
        Po kopnem (brez motorja) / besedilo Renzo Rossi ; [prevod Teo Šinkovec ; ilustracije Giorgio Bacchin ... et al.]. - Izola : Ark, 2007. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

ISBN 978-961-92159-1-3

656.1.05(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234302464


slika

221.
ROSSI, Renzo, 1940-
        Z ladjo (na motor) / besedilo Renzo Rossi ; [prevod Teo Šinkovec ; ilustracije Alessandro Baldanzi ... et al.]. - Izola : Ark, 2007. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

ISBN 978-961-92159-0-6

629.5(02.053.2)
656.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 234302720


slika

222.
SCHLEGL-Kofler, Katharina
        Pasja šola na karticah / Katharina Schlegl-Kofler ; [prevedla Katja Berden ; fotografije Christine Steimer, Jürgen Rojacher]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

Prevod dela: Hunde Erziehungs-Box
ISBN 978-961-01-0187-1

636.7.088
COBISS.SI-ID 234021888


slika

223.
SCHMAUDERER, Achim
        Za gibko in zdravo hrbtenico / Achim Schmauderer ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Wirbelsäulen-Gymnastik
ISBN 978-961-6307-84-0 (Pisanica)

615.825:616.711-009.7
COBISS.SI-ID 233950464


slika

224.
SCHMITT, Jaime Stover
        Joga za vsako žensko : kako združiti moč, prožnost in ravnovesje v vsakdanjem življenju / Jaime Stover Schmitt ; [prevod iz angleškega jezika in priredba Barbara Habič Pregl ; ilustracije Roger Hill]. - 2. izd. - Ljubljana : Arkadija, 2007

Prevod in priredba dela: Every woman‛s yoga
ISBN 978-961-6451-08-6

615.851.8-055.2(035)
COBISS.SI-ID 234285312


slika

225.
        SKUPAJ za večjo varnost : usmeritve Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 / [besedilo Ministrstvo za promet ; fotografije Željko Stevanić]. - Ljubljana : Ministrstvo za promet, 2007

ISBN 978-961-90875-4-1

656.1.05(497.4)"2007/2011"
COBISS.SI-ID 234045184


slika

226.
        SLASTNA peka / [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Zdrava prehrana za zdravo življenje)

Prevod dela: Beautiful baking
ISBN 978-961-01-0252-6

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 234033920


slika

227.
SMREKAR, Aleš, 1967-
        Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane / Aleš Smrekar ; [avtorja poglavij Mateja Breg, Drago Kladnik ; fotografi David Bole ... [et al.] ; prevajalec Donald F. Reindl]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. - (Georitem ; 1)

ISBN 978-961-254-008-1

628.472.2(497.4-19)
COBISS.SI-ID 234020096


slika

228.
        SOLARNI sistemi za pripravo tople vode in ogrevanje stavb. - Ljubljana : ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike : Mednarodni inštitut za turizem, 2007

ISBN 978-961-91278-6-5 (ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike)

697.329
662.997
COBISS.SI-ID 234102528


slika

229.
        STRATEŠKI razvojni načrt Tehnološke platforme I - TECHMED : inovativne in podporne tehnologije v medicini 2007-2013 / avtorji Jože Jelenc ... [et al.] ; urednik Uroš Stanič. - Podnart : Iskra Techno, raziskovalni in razvojni zavod, 2007

ISBN 978-961-92149-0-9

616-7
COBISS.SI-ID 234070272


slika

230.
SVOLJŠAK Mežnaršič, Irena
        Kozmetologija : delovni zvezek za predmet kozmetologija v 2. letniku programa Kozmetični tehnik / [avtorica, fotografije] Irena Svoljšak Mežnaršič. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007

ISBN 978-86-365-0463-5

665.58.02/.09(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 233998336


slika

231.
TISOČ in eno
        1001 domače zdravilo : zanesljivo zdravljenje vsakodnevnih zdravstvenih težav / [prevedla Martin Kocjan in Irena Furlan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

Prevod dela: 1001 home remedies
ISBN 978-961-01-0244-1

615.89(035)
COBISS.SI-ID 234125312


slika

232.
        TOGETHER for greater safety : guidelines of The resolution on the national programme for road traffic safety for the period 2007-2011 / [texts Ministry of Transport ; photography Željko Stevanić]. - Ljubljana : Ministry of Transport, 2007

Prevod dela: Skupaj za večjo varnost
ISBN 978-961-90875-5-8

656.1.05(497.4)"2007/2011"
COBISS.SI-ID 234196736


slika

233.
VALENČAK, Ferdinand
        Kabelski sistemi in telekomunikacije : višješolski učbenik / avtor Ferdinand Valenčak. - Maribor : Doba Epis, 2007 (Maribor : Design studio)

110 izv.
ISBN 961-6084-51-8 ISBN 978-961-6084-51-2

621.39(075.8)
COBISS.SI-ID 58942721


slika

234.
        VISOKOŠOLSKI strokovni študijski program Zdravstvena nega : seznam znanj in veščin pridobljenih na vajah in praksi s področja zdravstvene nege / [prispevki Martina Bizjak ... [et al.] ; uredile Marija Zaletel, Olga Šušteršič, Andreja Mihelič Zajec]. - Ljubljana : Visoka šola za zdravstvo, 2007

Vsebina:
[1]: Zbirna mapa študenta. 1. letnik
[2]: Zbirna mapa študenta. 2. letnik
[3]: Zbirna mapa študenta. 3. letnik
ISBN 978-961-6063-74-6 (zv. 1) ISBN 978-961-6063-75-3 (zv. 2) ISBN 978-961-6063-83-8 (zv. 3) ISBN 978-961-6063-87-6 (komplet)

616-083(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 234180352


slika

235.
        VODNIK po ekoloških kmetijah = Führer durch die slovenischen Ökobetriebe = A guide through Slovenian organic farms / [gradivo pripravili Doroteja Ozimič ... [et al.] ; prevod in priredba v nemški jezik Liljana Šurlan, v angleški jezik Valentina Aleksič ; karte izdelal Geodetski zavod Slovenije]. - Maribor : Grafiti studio, 2007 ([Maribor] : Grafiti studio)

5.000 izv.

631.147(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 58950145


slika

236.
WEGLER, Monika
        Pritlikavi kunci / [besedilo napisala in fotografirala] Monika Wegler ; [prevedel Milan Lovka] ; fotografije več avtorjev]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Domači ljubljenčki / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Zwergkaninchen
ISBN 978-961-01-0254-0

636.92(035)
COBISS.SI-ID 234012928


slika

237.
ZADRAVEC, Dejan
        Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru : 1. julij 1699 - 9. januar 1700 : kritična objava arhivskih dokumentov / Dejan Zadravec. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2007 (Maribor : Koda press - tiskarna Saje). - (Viri / Pokrajinski arhiv Maribor ; 7)

150 izv.
ISBN 978-961-6507-19-6

657.32(497.4 Maribor)"1699/1700"
930.25(497.4 Maribor)"1699/1700"
COBISS.SI-ID 58939137


7 UMETNOST. ŠPORTslika

238.
        ANTON Cetin, Virgilije Nevjestić, Jože Zrim : razstava slik, grafik in risb : Galerija Murska Sobota, [27. junij - 27. julij 2007] / [besedilo Franc Obal]. - Murska Sobota : Galerija, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade print). - 1 zgibanka

74/76(083.824)
COBISS.SI-ID 58967041


slika

239.
        The CATHEDRAL (Chapter Church) of St. Nicholas Novo mesto - Kapitelj / [edited by Gregor Lotrič ; English translation Rebeka Pirnar ; photography Marjan Smerke, Gregor Lotrič, Špes]. - Novo mesto : Cathedral parish Kapitelj, 2007

Prevod dela: Stolna (kapiteljska) cerkev sv. Nikolaja, Novo mesto - Kapitelj

726.5(497.4Novo mesto)(036)
COBISS.SI-ID 234194688


slika

240.
        La CATTEDRALE di S. Nicolò a Novo mesto / [a cura di Gregor Lotrič ; traduzione in italiano Mauro Belletti e Tomaž Maras ; foto Marjan Smerke, Gregor Lotrič, Špes]. - Novo mesto : Parocchia cattedrale Kapitelj, 2007

Prevod dela: Stolna (kapiteljska) cerkev sv. Nikolaja, Novo mesto - Kapitelj

726.5(497.4Novo mesto)(036)
COBISS.SI-ID 234231808


slika

241.
DAROVEC, Darko
        Petrapilosa, pietrapelosa, petrapilosa / Darko Darovec ; [prevodi Roberto Blagoni ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007

ISBN 978-961-6033-98-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

728.81(497.5Istra)
COBISS.SI-ID 234107904


slika

242.
EVROPSKI trienale male plastike (2007 ; Murska Sobota)
        Šala, satira, ironija in globlji pomen = Joke, satire, irony and serious meaning / Evropski trienale male plastike, Galerija Murska Sobota, [10. oktober 2007 - 10. februar 2008] = European Triennial of Small-scale Sculpture, Gallery of Murska Sobota, [10 October 2007 though 10 February 2008] ; [avtorji spremnih tekstov = authors of texts Vasko Simoniti, Anton Štihec ; uredil Robert Inhof ; prevodi iz angleškega in nemškega v slovenski in iz slovenskega v angleški jezik = translation from English and German into Slovenian and from Slovenian into English Vilko Šimon]. - Murska Sobota : Galerija, 2004 (Murska Sobota : Eurotrade-Print)

500 izv.

730(4)"19"(083.824)
COBISS.SI-ID 58967297


slika

243.
FLORJANČIČ, Pavel
        Živožitja : Galerija Ivana Groharja, [23. avgust - 25. september 2007] / Pavel Florjančič ; [besedilo Boštjan Soklič ; poezija Neža Maurer]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2007 (Pro grafika)

75(497.4):929Florjančič P.
COBISS.SI-ID 234226432


slika

244.
GRAFIČNI bienale (27 ; 2007 ; Ljubljana) [Sedemindvajseti]
        27. grafični bienale, Ljubljana, 6. 9.-28. 10. 2007 = The 27th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 6 September-28 October 2007 / [uredništvo MGLC ; prevod Rawley Grau ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center= International Centre of Graphic Arts, 2007

ISBN 978-961-6229-19-7

76(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 234156544


slika

245.
HABE, Tomaž
        Atai [Glasbeni tisk] : za pihalni trio= for woodwind trio / Tomaž Habe. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2007. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1860)

ISMN M-709016-88-4 ED. DSS 1860Društvo slovenski skladateljev

785.73:788
788
COBISS.SI-ID 233917184


slika

246.
INTERNATIONAL Council of Museums. Committee for Conservation Working Group. Interim Meeting (2007 ; Nova Gorica)
        Glass and ceramics conservation 2007 / Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, August 27-30, 2007 Nova Gorica, Slovenia ; edited by Lisa Pilosi. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2007

ISBN 978-961-6201-30-8

738.25(063)(082)
748.025(063)(082)
COBISS.SI-ID 234033664


slika

247.
KIRNBERGER, Johann Philipp, 1721-1783
        Vedno pripravljeni skladatelj polonez in menuetov [Glasbeni tisk] / Johann Philipp Kirnberger ; prevedel in spremno besedo napisal Leon Stefanija. - Ljubljana : Slovensko muzikološko društvo : Math, 2007. - (Varia musicologica ; zv. 6)

Prevod dela: Der allezeit fertige Polonoissen und Menuettencomponist
ISMN M-709006-24-3

78.085.2"17"
781.6"17"
COBISS.SI-ID 234080512


slika

248.
KUSTEC, Natalija
        Čudoviti svet glasbe. Priročnik za učitelje za pouk glasbene vzgoje v šestem razredu devetletne osnovne šole / Natalija Kustec, Cvetka Bevc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007

ISBN 978-86-341-4054-5

371.3:78:373.3(035)
COBISS.SI-ID 234117120


slika

249.
        LIKOVNA teorija : učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji / zbrala in uredila [in opremila s slikovnim gradivom] Nina Šuštaršič ; soavtorji Milan Butina ... [et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007

ISBN 978-961-6525-00-8

7.01(075.3)
COBISS.SI-ID 234049024


slika

250.
LUKAN, Blaž
        Tihožitja in grimase / Blaž Lukan. - Maribor : Aristej, 2007. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka / Aristej ; letn. 8)

ISBN 978-961-220-058-9

792.02(497.4)
COBISS.SI-ID 58970113


slika

251.
MARATON treh src (27 ; 2007 ; Radenci) [Sedemindvajseti]
        27. maraton treh src / [zbral in uredil Gorazd Gider ; fotografi Dani Mauko ... et al.]. - Radenci : Športno društvo, 2007

796.422.14(497.4 Radenci)"2007"
COBISS.SI-ID 234123520


slika

252.
MAVER, Kristjan
        Nekoč je bilo : stare razglednice goriške dežele in zgornje vipavske doline / [izbor razglednic, postavitev in opisi] Kristjan in Magda Maver ; [uvodna beseda Kristjan Maver]. - Nova Gorica : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-331-2

77.047(497.4-15)
COBISS.SI-ID 234073856


slika

253.
MCCLUNG, William A.
        Arhitektura raja : kako sta preživela Eden in Jeruzalem / William A. McClung ; [prevedel Gregor Moder]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The architecture of paradise
ISBN 978-961-6262-83-5

72.01:82.0
COBISS.SI-ID 234141440


slika

254.
MOČNIK, Damijan, 1967-
        Glasba 1 : učbenik za glasbo v prvem letniku gimnazije / Damijan Močnik, Manica Habjanič Gaberšek, Samo Ivačič ; [slikovno gradivo arhiv MK ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

ISBN 978-961-01-0255-7

78(075.3)
COBISS.SI-ID 234008320


slika

255.
MUŠIČ, Irena
        Karavanke / Irena Mušič, Vladimir Habjan ; [skice Danilo Cedilnik - Den]. - Ljubljana : Sidarta, 2007. - (Planinski vodnik / Sidarta)

ISBN 978-961-6027-49-6

796.52(234.323.61)(036)
COBISS.SI-ID 234054144


slika

256.
        NORDIJSKA hoja : za vitko postavo / Schmidt ... [et al.] ; [prevedla Ksenja Samide]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2006 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - (Lepa & zdrava)

Prevod dela: Schlank mit nordic walking
ISBN 978-961-6307-83-3 (Pisanica)

796.421.035(035)
COBISS.SI-ID 233949952


slika

257.
NOZKOWSKI, Thomas
        Thomas Nozkowski : dela na papirju= works on paper : Mestna galerija Ljubljana, 13. 8.-10. 9. 2007 / [tekst Sid Sachs ; angleški prevod Tamara Soban]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2007 (Ljubljana : Povše)

ISBN 978-961-6587-24-2

75(73):929Nozkowski T.
COBISS.SI-ID 234148864


slika

258.
PELIKAN, Josip
        Josip Pelikan : arhitektura in industrija= architecture and industry / [besedilo Andreja Rihter, Milan Pajk ; izbor fotografij Milan Pajk, Andreja Rihter, Radovan Jenko ; fotografije Muzej novejše zgodovine Celje ; prevod Amidas]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2007 ([Ljubljana] : Hren)

ISBN 978-961-6339-17-9

77.041(497.4):929Pelikan J.
77.04:72(084.12)
COBISS.SI-ID 234259456


slika

259.
STANČIČ, Zora
        Nič posebnega = Nothing special / Zora Stančič. - Ljubljana : Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. : P.A.R.A.S.I.T.E. Institute, 2007

ISBN 978-961-91737-3-2

75(497.4):929 Stančič Z.
COBISS.SI-ID 234104064


slika

260.
SVETOVNO nogometno prvenstvo Slovencev po svetu (3 ; 2007 ; Ljubljana) [Tretje]
        III. svetovno nogometno prvenstvo Slovencev po svetu, Ljubljana, 30. julij-4. avgust 2007 / [uredila Pavlinka Korošec Kocmur]. - Ljubljana : Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2007

ISBN 978-961-91335-4-5

796.332(100=163.6)(082)
COBISS.SI-ID 234208000


slika

261.
ŠESTDESET
        60 let PeF : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani / [besedilo Zdenko Huzjan ; uredil Črtomir Frelih]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007

ISBN 978-86-7735-113-7

73/76(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 233931008


slika

262.
ŠPENKO, Tanja
        Tanja Špenko [Slikovno gradivo] / izbrane pesmi Andrej Medved ; esej Tatjana Pregl Kobe ; oblikovna zasnova Arjan Pregl. - Ljubljana : Edina, 2007. - 1 grafična mapa : barve. - (Listi : grafično pesniška bibliofilska zbirka ; 5)

ISBN 978-961-6364-25-6

76(497.4):929Špenko T.
821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234200832


slika

263.
ŠTOKELJ, Bojan
        Potovanje po delu Bojana Štoklja : [retrospektivna razstava : kipi, objekti, fotografije in video] / [besedilo Barbara Borčić, Sarival Sosič, Janez Strehovec ; angleški prevod Tamara Soban ; dokumentacija Miloš Bašin, Vlasta Štokelj-Bratuš, Tina Potočnik ; fotografije Jaka Bregar ... et al.]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2007. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija ; 2007, 11)

ISBN 978-961-6587-25-9

75(497.4):929Štokelj B.
COBISS.SI-ID 234161408


slika

264.
TOMANIČ, Angela
        Bachove skladbe za orgle [Glasbeni tisk] / Angela Tomanič. - Ljubljana : samozal., 2007

ISMN M-9009045-0-8

786.6(075)
COBISS.SI-ID 234283520


slika

265.
        TRENTA Ars 2007 / Dušan Bučar ... [et al.] ; [uvodnik Marko Pretner, Kristina Menih ; intervjuji, biografije Nives Marvin ; fotografija Bojan Velikonja]. - Trenta : Turistično društvo Soča, 2007

75(4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 234071552


slika

266.
        UNIVERZA na Primorskem v zgodovinskem jedru mesta Koper = Università del litorale nel centro storico di Capodistria = University of Primorska in the histrorical city core of Koper = L‛université de Primorska au cœur de la ville de Koper / [uredil Jože Hočevar ; prevodi Sergio Settomini ... [et al.] ; fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Koper : Garmond, 2007

ISBN 978-961-238-887-4

728.82(497.4Koper)
COBISS.SI-ID 234220800


slika

267.
VIGNJEVIĆ, Tomislav
        Ples smrti : prispevki k ikonografiji mrtvaškega plesa v Beramu in v Hrastovljah / Tomislav Vignjević ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-91-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

7.04(497.4/.5Istra)"14"
COBISS.SI-ID 234095104


8 JEZIKOSLOVJE. LEPOSLOVJEslika

268.
ÁBALOS, Rafael, 1956-
        Grimpov : nevidna pot / Rafael Ábalos ; [prevedla Tina Malič]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Grimpow
ISBN 978-961-00-0270-3

821.134.2-93-31
COBISS.SI-ID 234134272


slika

269.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Andersenove pravljice / iz danščine prevedla Silvana Orel Kos ; ilustrirala Isabelle Brent. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

ISBN 978-961-01-0233-5

821.113.4-93-34
COBISS.SI-ID 234066176


slika

270.
        ANTOLOGIJA slovenskih pesnic / izbrala in uredila Irena Novak Popov. - Ljubljana : Tuma, 2004-<2007> (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-2> ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
1: 1825-1941 / [spremna beseda Irena Novak Popov]. - 2004. - 190 str. - Antologiji na pot / Goran Č. Potočnik: str. 5. - O avtoricah: str. 167-180. - Neraziskana pokrajina poezije / Irena Novak Popov: str. 181-190
2: 1941-1980 / [spremna beseda Irena Novak Popov]. - 2005. - 287 str.
3: 1980-2005 / [spremna beseda Irena Novak Popov]. - 2007
ISBN 961-6470-39-6 (zv. 1) ISBN 961-6470-69-8 (zv. 2) ISBN 978-961-6682-02-2 (zv. 3)

821.163.6-194
821.163.6.09-1
821.163.6.09:929
COBISS.SI-ID 216053248


slika

271.
BARKER, Dominic
        Blart : fant, ki ni hotel rešiti sveta / Dominic Barker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2007

Prevod dela: Blart
ISBN 978-961-6598-09-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 234308096


slika

272.
BAUMGART, Klaus
        Lara išče božička / Klaus Baumgart ; [prevedla Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2007

Prevod dela: Laura sucht den Weihnachtsmann
ISBN 978-961-250-013-9

821.112.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 234088960


slika

273.
BELČIČ, Boštjan
        Skrivnost velikega brata : 24 frameov / Boštjan Belčič. - 1. izd. - Koper : Libris, 2007

ISBN 978-961-6618-05-2

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 233996800


slika

274.
BIENIEK, Christian, 1956-2005
        Korina Korenček in skrivnostni tat / Christian Bieniek ; z ilustracijami Irmgard Paule ; [prevod Karmen Vidmar]. - Ljubljana : Grlica, 2007. - (Zbirka Korina Korenček ; 4)

Prevod dela: Karo Karotte und der rätselhafte Dieb
ISBN 978-961-244-077-0

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 233938432


slika

275.
BOYNE, John
        Deček v črtasti pižami / John Boyne ; [prevedla Andrea Švab]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2007

Prevod dela: The boy in the striped pyjamas
ISBN 978-961-6630-23-8

821.111(417)-93-31
COBISS.SI-ID 234093824


slika

276.
BREZIGAR, Barbara, 1972-
        Znam za več. Angleščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu / Barbara Brezigar, Janja Zupančič ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Dreamstime]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-718-9

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234308608


slika

277.
BUTCHER, A. J.
        Cilj - uničenje / [A. J. Butcher ; prevod Suzana Pečnik]. - Ljubljana : Grlica, 2007. - (Zbirka Srednja vohunska šola ; 6)

Prevod dela: The annihilation agenda
ISBN 978-961-244-085-5

821.111-93-312.4
COBISS.SI-ID 234108928


slika

278.
COSTA, Nicoletta
        Nečimrno drevo / Nicoletta Costa ; [prevod Špela Pahor]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2007

Prevod dela: L‛albero vanitoso
ISBN 978-961-91894-4-3

821.131.1-93-32
COBISS.SI-ID 234109184


slika

279.
CUNDRIČ, Valentin
        Umevanje človeškega : epigrami, aforizmi, citati / Valentin Cundrič. - Na Jesenicah : samozal. Žetev, 2007

ISBN 978-961-91658-3-6

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 234092800


slika

280.
ČOBAL-Javornik, Berta
        Skaljena ljubezen Agate in Friderika / Breda Čobal Javornik ; [ilustracije Bogdan Čobal]. - Maribor : v samozaložbi, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna)

500 izv.
ISBN 978-961-245-338-1

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 58984193


slika

281.
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; [ilustriral Quentin Blake ; prevedel Bogdan Gradišnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice. Mladinsko leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Matilda
ISBN 978-86-11-17281-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 234034944


slika

282.
DICK, Philip K.
        Ali androidi sanjajo električne ovce / Philip K. Dick ; [prevedla Jan Jona Javoršek in Urša Vogrinc Javoršek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria)

Prevod dela: Do androids dream of electric sheep?
ISBN 978-961-01-0174-1

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 234155776


slika

283.
DOLINAR, Darko, 1942-
        Med književnostjo, narodom in zgodovino : razgledi po starejši slovenski literarni vedi / Darko Dolinar. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007

ISBN 978-961-218-699-9 (Celjska Mohorjeva družba)

821.163.6.09(091)
COBISS.SI-ID 234149120


slika

284.
EMERŠIČ, Stanka
        Ich und Deutsch 2. Delovni zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / [Stanka Emeršič, Breda Premzl ; ilustracije in fotografije Andrejka Čufer, Leonard Rubins]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba - Center Oxford, 2007 (Ljubljana : Biro m). - 119 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-231-376-0

811.112.2(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234060288


slika

285.
EPHRON, Nora
        Moj vrat mi gre na živce in druge misli o tem, kako je biti ženska / Nora Ephron ; [prevedla Polona Glavan]. - Ljubljana : Vale-Novak, 2007

Prevod dela: I feel bad about my neck
ISBN 978-961-259-001-7

821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 234093312


slika

286.
EUROPEAN Society for Translation Studies. Congress (5 ; 2007 ; Ljubljana)
        Why translation studies matter : book of abstracts / 5th EST Congress, 3rd-5th September 2007 ; [organized by the European Society for Translation Studies and Department of Translation Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana ; editors Darja Fišer, Iva Jevtič, Nike K. Pokorn]. - Ljubljana : Department of Translation Studies, Faculty of Arts, 2007

81‛25(063)(082)
COBISS.SI-ID 234302976


slika

287.
FERRATER, Gabriel
        Ženske in dnevi / Gabriel Ferrater ; iz katalonščine prevedla Simona Škrabec. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2007. - (Aleph ; 116)

Prevod dela: Les dones i els dies
ISBN 978-961-6036-84-9

821.134.1-1
COBISS.SI-ID 234232832


slika

288.
GLAZER, Alenka
        Midva / [pesmi in spremna beseda] Alenka Glazer. - [S.l.] : samozaložba, 2007 (Maribor : Grafiti studio)

120 izv.
ISBN 978-961-245-340-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 58981121


slika

289.
GLUVIĆ, Goran
        Čudovita igra nogomet / Goran Gluvić ; [ilustrirala Tanja Semion]. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2007

ISBN 978-961-6576-15-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 234240256


slika

290.
GOETHE, Johann Wolfgang von
        Poezija in resnično : iz mojega življenja / Johann Wolfgang Goethe ; [prevod, spremna beseda Štefan Vevar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - (Knjižna zbirka Claritas ; 46)

ISBN 978-961-242-120-5

821.112.2-312.6
COBISS.SI-ID 234253824


slika

291.
GOMBAČ, Žiga
        Jastrebov let / Žiga X. Gombač ; [ilustriral Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Mladika, 2007. - (Knjižna zbirka Kompanjoni)

ISBN 978-961-205-138-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 234309888


slika

292.
        GRADIM slovenski jezik 5. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v 5. razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Maks Dežman, Dušan Vrščaj, Drago Meglič]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-705-9

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234132480


slika

293.
        GRADIM slovenski jezik 6 : rad te imam. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-672-4

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234132992


slika

294.
GRISHAM, John
        Pogajalec / John Grisham ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The broker
ISBN 978-961-01-0211-3

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 234224896


slika

295.
GUZELJ, Maruša
        Velemladci / Maruša Guzelj. - Nova Gorica : Educa, 2007

ISBN 978-961-6039-90-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 234193920


slika

296.
HADDON, Mark
        Velika zadrega / Mark Haddon ; [prevedla Mateja Petan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: A spot of bother
ISBN 978-961-01-0070-6

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 233996544


slika

297.
HOFFMAN, Alice
        Urok / Alice Hoffman ; [prevod Živa Sambolec]. - Ljubljana : Grlica, 2007. - (Zbirka Romani Grlica)

Prevod dela: Incantation
ISBN 978-961-244-103-6

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 234298880


slika

298.
HOFMANN, Corinne
        Vrnitev v Barsaloi / Corinne Hofmann ; [prevedel Aleš Učakar]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Wiedersehen in Barsaloi
ISBN 978-961-00-0101-0 (trda vezava)

821.112.2-94
COBISS.SI-ID 234237440


slika

299.
HORVAT, Romeo
        Marlenina skrita omara = Marlenakro gurudo maurijmo / Horvat Romeo - Popo. - Murska Sobota : Romsko društvo Romani union, 2007 (Murska Sobota : Klar). - 16 str. : ilustr. ; 15 cm

Besedilo v rom. in prevod v slov. - 300 izv.
ISBN 978-961-91749-3-7

821.214.58(497.4)-93-32
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 234013184


slika

300.
HUELLE, Paweł
        Castorp / Paweł Huelle ; prevedla [in spremno besedo napisala] Jasmina Šuler Galos. - Maribor : Litera, 2007 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - (Knjižna zbirka Babilon)

450 izv.
ISBN 978-961-6604-30-7

821.162.1-31
COBISS.SI-ID 58939649


slika

301.
JANZ, Jeanette
        Sto na uro [Dva medija]. Angleščina : besede in fraze za vsakdan / [Jeanette Janz in Claudia Guderian ; prevod Nina Vovčko ; glasovi Petra Bizjak ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 1 CD : stereo ; 12 cm 24 str. ; 18 cm (Pons / Dnevnik ; 2)

Avtorici navedeni v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Nadaljevalna angleščina. - 13.000 izv. - Jezikovni vodnik in zvočni posnetek v škatli 19 x 14 x 2 cm
ISBN 978-961-209-583-3 (komplet)

811.111‛24(035)
COBISS.SI-ID 234040832


slika

302.
JANZ, Jeanette
        Sto na uro [Dva medija]. Nemščina : besede in fraze za vsakdan / [Jeanette Janz in Claudia Guderian ; prevod Damjan Perš ; glasovi Petra Bizjak ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 1 CD : stereo ; 12 cm 24 str. ; 18 cm (Pons / Dnevnik ; 4)

Avtorici navedeni v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Nadaljevalna nemščina. - Jezikovni vodnik in zvočni posnetek v škatli 19 x 14 x 2 cm
ISBN 978-961-209-584-0 (komplet)

811.112.2‛24(035)
COBISS.SI-ID 234017792


slika

303.
JESENIK, Nevenka, 1961-
        Znam za več. Angleščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene / Nevenka Jesenik ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-717-2

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234171648


slika

304.
JORGE, Lídia, 1946-
        Dolina strasti / Lídia Jorge ; [prevedla Blažka Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: O vale de paixão
ISBN 978-961-01-0068-3

821.134.3-311.2
COBISS.SI-ID 233956352


slika

305.
KAPKO, Dragica
        Znam za več. Reši me - rešim te : slovenščina 9 : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja iz slovenščine / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-721-9

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234279424


slika

306.
KAPKO, Dragica
        Znam za več. Slovenščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-719-6

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234170112


slika

307.
KAPKO, Dragica
        Znam za več. Slovenščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-725-7

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234173440


slika

308.
KERMAUNER, Taras
        Drama (maša?) Ivana Mraka : Mrakova dramatika / Taras Kermauner. - Avber [etc.] : samozal. GorKerKavč, 2007. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike)

ISBN 978-961-91824-6-8

821.163.6.09-2(086.034.4)
821.163.6-6(086.034.4)
COBISS.SI-ID 234123008


slika

309.
KERR, Philip
        Otroci luči : Ehnatonova pustolovščina / Philip Kerr ; [prevedla Alja Klešnik]. - Tržič : Učila International, 2007

ISBN 978-961-00-0269-7

821.111(73)-93-31
COBISS.SI-ID 234269440


slika

310.
        KJE, domovina, si : slovenska domovinska pesem od Valentina Vodnika do danes / izbor France Pibernik ; [predgovor Joža Mahnič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

ISBN 978-961-218-698-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234192384


slika

311.
KLADNIK, Drago, 1955-
        Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen / Drago Kladnik ; [prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. - (Georitem ; 2)

ISBN 978-961-254-009-8

81‛373.21
006.72:81‛373.21
COBISS.SI-ID 234020864


slika

312.
KNAFELC Pečar, Štefanija
        Poezije / Štefanija Knafelc Pečar. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2007 (Divača : Mljač)

ISBN 978-961-6685-02-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234128896


slika

313.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-241-173-2

811.163.6(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234259968


slika

314.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Učbenik / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Mateja Miklavčič, Metod Perme ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-241-170-1

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 233918208


slika

315.
KOLARIČ, Jana, 1954-
        Dobro jutro, lutke! : lutkovne igrice za otroke / Jana Kolarič ; [fotografije Dubrovko Gecan]. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria)

ISBN 978-961-6576-16-1

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 234241280


slika

316.
KONCUT Kraljič, Helena
        Soseda vseveda / Helena Koncut Kraljič ; [ilustracije Andreja Peklar]. - Ljubljana : Morfem, 2007

ISBN 978-961-6549-36-3

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 234263040


slika

317.
KOŠIR, Miloš, 1976-
        Miška Suhokrižka / Miloš Košir ; ilustrator Davor Grgičević. - Ljubljana : Trubar, 2007

ISBN 978-961-91614-4-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 234142720


slika

318.
KRAJNC, Matej, 1975-
        Kronika Caryja Granta / Matej Krajnc. - Celje : KUD Štempihar, 2007

ISBN 978-961-91784-4-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234295296


slika

319.
KRANJC, Simona, 1968-
        Moja slovenščina 5. Priročnik za učitelje / Simona Kranjc, Tatjana Kokalj. - Mengeš : Izolit, 2007. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6625-03-6

371.3:811.163.6
COBISS.SI-ID 234014976


slika

320.
KRENKER, Marinka
        Pause!! 1 : zbirka vaj k Themen aktuell 1 (1-5) / [Marinka Krenker]. - Ljubljana : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-335-0

811.112.2(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 234134016


slika

321.
KRISTOF, Agota
        Vseeno je : (kratke zgodbe) ; Včeraj : (roman) / Agota Kristof ; prevedla Katja Saponjić ; [spremno besedo napisala Anja Golob]. - Maribor : Litera, 2007 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - (Knjižna zbirka Babilon)

450 izv.
ISBN 978-961-6604-31-4

821.133.1-32
821.133.1-31
COBISS.SI-ID 58939905


slika

322.
LAWRENCE, Caroline
        Pirati iz Pompejev / Caroline Lawrence ; [prevod Maja Ropret]. - Ljubljana : Grlica, 2007. - (Zbirka Rimske skrivnosti)

Prevod dela: The pirates of Pompeii
ISBN 978-961-244-092-3

821.111-93-311.6
COBISS.SI-ID 234143744


slika

323.
LENARČIČ, Barbara
        Voščilo je najlepše darilo / Barbara Lenarčič. - Ješovec pri Kozjem : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-334-3

821-194
COBISS.SI-ID 234114560


slika

324.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Potovanje Potepuške zarje / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. The voyage of the Dawn treader
ISBN 978-961-01-0091-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 234093056


slika

325.
LUTMAN, Andrej
        Vzkliknice / Andrej Lutman. - Ljubljana : Bistisk, 2007 (Ljubljana : Bistisk). - (Pesmarica ; 2)

ISBN 978-961-92144-0-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234046720


slika

326.
MAHFUZ, Najib, 1911-2006
        Cukrarska ulica : tretji del Kairske trilogije / Naguib Mahfouz ; [prevedla in z opombami opremila Barbara Skubic]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Al-sokarija
ISBN 978-961-6271-94-3

821.411.21‛06(620)-311.2
821.411.21‛06(620).09Mahfuz N.
COBISS.SI-ID 234123776


slika

327.
MANFREDI, Valerio Massimo
        Poslednja legija / Valerio Massimo Manfredi ; [prevedel Miro Bajt]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: L‛ultima legione
ISBN 978-961-00-0262-8

821.131.1-311.6
COBISS.SI-ID 234267136


slika

328.
MATSUURA, Rieko, 1958-
        Natural woman / Rieko Matsuura ; iz japonščine prevedel Iztok Ilc. - Ljubljana : ŠKUC, 2007. - (Zbirka Lambda ; 64)

ISBN 978-961-6085-88-5

821.521-31
COBISS.SI-ID 234234624


slika

329.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Twinkle Sleepyhead / Frane Milčinski - Ježek ; illustrated by Gorazd Vahen ; [translated from Slovene Sunčan Patrick Stone]. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 44 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: Zvezdica Zaspanka
ISBN 978-961-6387-48-4

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 233976832


slika

330.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Ko grem spat / Vinko Möderndorfer ; ilustracije Izar Lunaček. - Maribor : Aristej, 2007. - (Zbirka Iva. Letnik 3)

ISBN 978-961-220-057-2

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 58967553


slika

331.
MORAVEC, Dušan, 1920-
        Ludvik Mrzel / Dušan Moravec. - Maribor : Litera, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 8)

250 izv.
ISBN 978-961-6604-17-8

821.163.6.09 Mrzel L.
COBISS.SI-ID 58944001


slika

332.
NÉMIROVSKY, Irène
        Francoska suita / Irène Némirovsky ; [prevajalka Maja Lihtenvalner]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: Suite française
ISBN 978-961-00-0267-3

821.133.1-311.6
COBISS.SI-ID 234021632


slika

333.
NORRIS, Stella
        Noro zaljubljena / Stella Norris. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria)

Stella Norris je psevdonim
ISBN 978-961-6576-17-8

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 234243328


slika

334.
OJSTERŠEK, Martin
        Veliki ugankarski slovar. Gesla po abecedi / Martin Ojsteršek. - 2. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

ISBN 978-961-01-0257-1

793.7(03)
COBISS.SI-ID 234079488


slika

335.
PARTLJIČ, Tone
        Za nacionalni interes : tri komedije / Tone Partljič. - Maribor : Litera, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna)

400 izv. - Vsebina: Za nacionalni interes ; Partnerska poroka ; Slikar na vasi
ISBN 978-961-6604-10-9

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 58982657


slika

336.
PATTERSON, James, 1947-
        Veliki zlobni volk / James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Big bad wolf
ISBN 978-86-11-17443-3

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 233974272


slika

337.
PAVLOVIĆ, Miodrag
        Rajski izreki in druge pesmi / Miodrag Pavlović ; izbral, prevedel in spremno besedo napisal Veno Taufer. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2007. - (Zbirka Vilenica)

ISBN 978-961-231-645-7

821.163.41
COBISS.SI-ID 234129152


slika

338.
PEČJAK, Vid
        Aleks in robot Janez / Vid Pečjak ; [ilustrirala Vera Kovačević]. - Maribor : Litera, 2007 ([Maribor] : Dravska tiskarna)

1.000 izv.
ISBN 978-961-6604-33-8

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 58980097


slika

339.
PEČJAK, Vid
        Poslednji odpor ali Iskanje lepe Helene / Vid Pečjak. - 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz)

ISBN 978-961-6525-30-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 234140160


slika

340.
PERKO, Gregor
        Slovensko-francoski evropski slovar / Gregor Perko. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - (Zbirka Evropski slovarji)

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Dictionnaire français-slovène europèen
ISBN 978-961-231-602-0

811.133.1‛374=163.3
811.163.6‛374=131.1
COBISS.SI-ID 234078464


slika

341.
PERŠOLJA, Aleksander
        Potovanje sonca = Journey of the sun / Aleksander Peršolja ; slike Klavdij Tutta ; [prevod Richard Jackson]. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2007 (Divača : Mljač)

ISBN 978-961-6685-01-6

821.163.6-1
75(497.4):929Tutta K.
COBISS.SI-ID 234128640


slika

342.
        PHRASEOLOGIE kontrastiv und didaktisch : neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung / herausgegeben von Vida Jesenšek und Melanija Fabčič. - Maribor : Slavistično društvo : Filozofska fakulteta, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Zora ; 47)

300 izv.
ISBN 978-961-6320-41-2

81‛373.7(082)
COBISS.SI-ID 58959361


slika

343.
PIŠKUR, Barbara, 1972-
        Akacia / Barbara Piškur ; [spremna beseda Marjetka Jeršek]. - Ljubljana : Star Elysium, 2007

ISBN 978-961-91926-2-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234206976


slika

344.
PODLESNIK, Vesna, 1976-
        Znam za več. Angleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene / Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-716-5

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 234171392


slika

345.
PREGL, Slavko
        Spričevalo / Slavko Pregl ; [ilustriral Arjan Pregl]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 318)

Izšlo v okviru akcije Ministrstva za šolstvo Rastem s knjigo
ISBN 978-961-01-0239-7 ISBN 978-86-11-17053-4 !

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 233997312


slika

346.
        PREVAJANJE besedil iz prve polovice 20. stoletja = Translation of texts from the first half of 20th century / uredila, edited by Martina Ožbot ; [prevod uredniških besedil v angleščino Martina Ožbot, prevod francoskih povzetkov Florence Gacoin-Marks, prevod nemških povzetkov Amalija Maček= editor‛s texts translated into English by Martina Ožbot, French summaries translated by Florence Gacoin Marks, German summaries translated by Amalija Maček]. - Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev= The Association of Slovene Literary Translators, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev ; 31) (Obdobni pristop = Historical series ; 5)

ISBN 978-961-6515-03-0

821.09:81‛255.4(082)
81‛255.4=163.6(082)
COBISS.SI-ID 234113792


slika

347.
        RAZVEZANI jezik : slovar žive slovenščine / [uredili Inge Pangos in Alenka Pirman ; ilustriral Vasja Lebarič]. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave, 2007

ISBN 978-961-91939-2-1

811.163.6‛373.7(038)
COBISS.SI-ID 234204672


slika

348.
REBULA, Alojz
        Ob babilonski reki : roman / Alojz Rebula. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

ISBN 978-961-218-697-5

821.163.6(450.36)-31
COBISS.SI-ID 233977344


slika

349.
        RETORIKA : uvod v govorniško veščino : učbenik za retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Tatjana Zidar Gale ... [et al.] ; uredil Igor Ž. Žagar ; [ilustracije Ingrid Pozvek ; fotografije Iztok Hafner, Blaž podobnik, Bojan Velikonja]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : i2, 2007

ISBN 978-961-6348-30-0

808.5(075.2)
COBISS.SI-ID 233928960


slika

350.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 1, Beneška karavana / Muriel Romana ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Marco Polo. La caravane de Venise
ISBN 978-86-11-17832-5

821.133.1-312.6
COBISS.SI-ID 234303488


slika

351.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 2, Onstran Velikega zidu / Muriel Romana ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Marco Polo. Au-delà de la Grande muraille
ISBN 978-86-11-17834-9

821.133.1-312.6
COBISS.SI-ID 234207488


slika

352.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 3, Tiger sedmerih morij / Muriel Romana ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Marco Polo. Le tigre des mers
ISBN 978-86-11-17833-2

821.133.1-312.6
COBISS.SI-ID 234266880


slika

353.
ROTH, Philip, 1933-
        Zarota proti Ameriki / Philip Roth ; [prevod Janez Lavtižar]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: The plot against America
ISBN 978-961-00-0263-5

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 234232064


slika

354.
SILVERSTEIN, Shel
        Drevo ima srce / Shel Silverstein ; [prevedel Janko Jeromen]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

Prevod dela: The giving tree
ISBN 978-961-218-701-9

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 234271488


slika

355.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Jutri bom umrl : izpoved ljubljanskega frajerja / Ivan Sivec. - Kamnik : Ico, 2007. - (Zbirka Tabu / Ico ; št. 4)

ISBN 978-961-6287-55-5

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 234041600


slika

356.
SOMMER-Bodenburg, Angela
        Jeremija Zlat in Mojster senc / Angela Sommer-Bodenburg ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Kathrin Treuber]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007

Prevod dela: Jeremy Golden und der Meister der Schatten
ISBN 978-86-341-4079-8

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 234178816


slika

357.
        SREČNA draga vas domača [Videoposnetek] : komedija / Alenka Goljevšček ; režija Mojca Marn ; uprizorili dijaki G 3. A. - Ljubljana : Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, 2007. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 234141952


slika

358.
        STO na uro [Dva medija]. Angleščina : besede in fraze za osnovno sporazumevanje / [prevod Jasna Korent in Wojtek Grudzinski ; glasovi Danijel Bavec ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 1 CD : stereo ; 12 cm 24 str. ; 18 cm (Pons / Dnevnik ; 1)

Podrejeni nasl. na škatli: Začetna angleščina. - Jezikovni vodnik in zvočni posnetek v škatli 19 x 14 x 2 cm
ISBN 978-961-209-664-9 (komplet)

811.111‛24(035)
COBISS.SI-ID 234017280


slika

359.
        STO na uro [Dva medija]. Nemščina : besede in fraze za osnovno sporazumevanje / [prevod Jasna Korent in Wojtek Grudzinski ; glasovi Danijel Bavec ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 1 CD : stereo ; 12 cm 24 str. ; 18 cm (Pons / Dnevnik ; 3)

Podrejeni nasl. na škatli: Začetna nemščina. - Jezikovni vodnik in zvočni posnetek v škatli 19 x 14 x 2 cm
ISBN 978-961-209-651-9 (komplet)

811.112.2‛24(035)
COBISS.SI-ID 234017536


slika

360.
SVETINA, Veronika
        Z dedkom na Radojč / [besedilo in ilustracije] Pikica. - Velenje : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-330-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 234072320


slika

361.
ŠADL, Milica
        Moje misli - moje pesmi / Milica Šadl. - Beltinci : samozal., 2007

ISBN 978-961-245-329-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 233993472


slika

362.
ŠKRINJAR, Polona
        Zorenje divjih drnosljev / Polona Škrinjar ; [ilustrirala Dunja Kofler]. - Ljubljana : Prešernova družba, 2007. - (Koledarska zbirka)

ISBN 978-961-6512-74-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 234045440


slika

363.
ŠKULJ, Irena, 1969-
        Itchy feet 1. Zvočno gradivo za pouk angleščine za 7. razred devetletne osnovne šole [Zvočni posnetek] / Irena Škulj, Marta Pačnik, Marcel Talt Lah. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 2 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 978-86-341-3710-1

811.111(075.2)(086.76)
COBISS.SI-ID 234075392


slika

364.
ŠTEPIC, Lilijana
        Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 2. letnika štiriletnih srednješolskih programov / Lilijana Štepic. - 2. dopolnjena izd., 1. natis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2007 (Murska Sobota : Klar)

ISBN 978-961-91633-1-3

811.111(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 233967360


slika

365.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleški časi za osnovno šolo : priročnik za osnovnošolce z razlago angleških časov v slovenskem jeziku / Lilijana Štepic. - 1. izd., 2. natis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2007 ([Murska Sobota] : Klar)

ISBN 978-961-90689-8-4

811.111‛366.58(075.2)
COBISS.SI-ID 233967104


slika

366.
ŠTUMBERGER, Jožica
        Drevo življenja / Jožica Štumberger. - [Cirkulane] : samozal., 2007 (Cirkovce : Tiskarna Ekart design)

500 izv.
ISBN 961-961-245-328-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 58945281


slika

367.
TAMARO, Susanna
        Več ognja, več vetra / Susanna Tamaro ; [prevedla Majda Capuder]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007

Prevod dela: Più fuoco, più vento
ISBN 978-961-218-692-0

821.131.1-31
COBISS.SI-ID 233955840


slika

368.
THURBER, James
        Moje življenje in težki časi ter drugi lahkotnejši spomini / James Thurber ; [prevod Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Umco, 2007 ([Ljubljana] : Potens). - (Zbirka Harlekin)

ISBN 978-961-6445-69-6

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 234149632


slika

369.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Matica je strah / Janja Vidmar ; [ilustrirala Katra Štrukelj]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - (Zbirka Navihanček)

ISBN 978-961-226-847-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 234159360


slika

370.
VOLARIČ, Zlata
        Sonce nad ograjo : roman / [besedilo in ilustracije] Zlata Volarič. - Kokrica : samozal. J. Volarič, 2007 ([Ig] : Fleks)

ISBN 978-961-6550-77-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 234251008


slika

371.
        VTA Slouenski jesig preobernen : vloga prevoda v razvoju slovenskega jezika in književnosti= the role of translation in the development of Slovene language and literature : [Narodna in univerzitetna knjižnica, 4. september do 4. oktober 2007] / [ureditev kataloga Urša Vogrinc Javoršek in Nike K. Pokorn ; prevodi v angleščino David Limon ; fotografije Milan Štupar in Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2007 (Grosuplje : Partnergraf)

ISBN 978-961-237-201-9

81‛25:811.163.6(083.824)
COBISS.SI-ID 234215168


slika

372.
WIESEL, Elie, 1928-
        Noč / Elie Wiesel ; [iz francoščine prevedla Mojca Podobnikar]. - Radovljica : Didakta, 2007

Prevod dela: La nuit
ISBN 978-961-6646-32-1

821.111(73)-31
COBISS.SI-ID 234066688


slika

373.
WINEGARDNER, Mark, 1961-
        Botrova vrnitev / Mark Winegardner ; [prevedel Janez Lavtižar]. - Tržič : Učila International, 2007

Prevod dela: The godfather returns
ISBN 978-961-00-0268-0

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 234109952


slika

374.
        ZA praznik ti voščim : zbirka novih in svežih voščil / [zbral in uredil Primož Hieng]. - 2. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2007 (Ljubljana : Delo)

ISBN 978-961-6008-27-3

821-194
COBISS.SI-ID 234196480


slika

375.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 1 : slovenščina za 1. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja, Alenka Arbiter. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-241-172-5

811.163.6(075.3)
COBISS.SI-ID 234109696


slika

376.
ZAPLOTNIK, Nejc
        Pot / Nejc Zaplotnik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

ISBN 978-86-11-17435-8

821.163.6-94
796.52(497.4):929Zaplotnik N.
COBISS.SI-ID 234036480


slika

377.
ZULJAN Kumar, Danila
        Narečni diskurz : diskurzivna analiza briških pogovorov / Danila Zuljan Kumar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 16)

ISBN 978-961-254-005-0

811.163.6‛282(497.4-15)
COBISS.SI-ID 234018816


slika

378.
ZUPAN, Vitomil
        Pesmi s prostosti / Vitomil Zupan ; [fotografije iz arhiva NUK Milan Štupar]. - Ljubljana : samozal. I. Simonović, 2007 ([Ljubljana] : Delo)

ISBN 978-961-245-337-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 234209536


slika

379.
        ŽENSKA v Berlinu : dnevniški zapiski od 20. aprila do 22. junija 1945 / anonima ; [prevedla Anja Uršič]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 (Ljubljana : Delo). - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 7)

Prevod dela: Eine Frau in Berlin
ISBN 978-961-213-166-1

821.112.2-94
94(430.131)"1945"
COBISS.SI-ID 234219520


slika

380.
ŽITKO, Nina
        Slovensko-slovaški evropski slovar / Nina Žitko. - 1. izd,. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - (Zbirka Evropski slovarji)

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Slovinsko-slovenský európský slovník
ISBN 978-961-231-604-4

811.162.4‛374=163.6
811.163.6‛374=162.4
COBISS.SI-ID 234267648


9 ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINAslika

381.
BAHAR, Igor
        Geografija 6. Učbenik za pouk geografije v šestem razredu osnovne šole / Igor Bahar ; [ilustracije Damjan Jerič, Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

ISBN 978-86-11-16879-1

91(075.2)
COBISS.SI-ID 234135040


slika

382.
BAHAR, Igor
        Geografija 9. Delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole / Igor Bahar, Jože Račič, Danica Večerić ; [ilustrator Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; zemljevide in grafikone izdelal Andrej Gale]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007

ISBN 978-86-11-16121-1

913(497.4)(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234306560


slika

383.
CASALIS, Anna
        Potovanja okrog sveta / [besedilo Anna Casalis, Alessandra Pugassi ; ilustracije S. Addario ... [et al.] ; prevod in priredba Gaja Ross]. - Ljubljana : Alba 2000, 2007

Prevod dela: Viaggiare intorno al mondo
ISBN 978-961-6668-01-9

91(100)
COBISS.SI-ID 234221824


slika

384.
        ČEŽARJI in Pobegi : včeraj, danes, jutri : krajevni zbornik / [glavna urednica Vlasta Beltram ; fotografije Zdenko Bombek ... et al.]. - Pobegi ; Čežarji : Krajevna skupnost, 2007

908(497.4Pobegi)(082)
908(497.4Čežarji)(082)
COBISS.SI-ID 233975808


slika

385.
ČMAK, Marija
        Junaki neba II : slovenski piloti v zavezniški vojski med 2. svetovno vojno / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2007 (Celje : Gracer)

ISBN 978-961-245-326-8

94(100=163.6)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 233921536


slika

386.
DEL Boca, Angelo
        Italijani - dobri ljudje? / Angelo Del Boca ; [prevedel Vasja Bratina ; spremna beseda Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Italiani, brava gente?
ISBN 978-961-01-0270-0

94(4)"1945/2005"
COBISS.SI-ID 234307328


slika

387.
GRADIŠNIK, Marina
        Ribnica, veličina majhnosti : ribniška zgodovina od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja : katalog zgodovinske razstave / Marina Gradišnik ; [priredba Bajke o nastanku Ribnice Vesna Horžen]. - Ribnica : Miklova hiša, 2007

ISBN 978-961-91361-4-0

94(497.4Ribnica)(083.824)
COBISS.SI-ID 234124032


slika

388.
        JESENICE : la città dell‛acciaio e fiori / [testi Boris Bregant ... [et al.] ; traduzione a cura di Sonja Peternel e Gaetano Santol ; fotografie Arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Jesenice : Občina, 2007 (Žirovnica : Medium)

ISBN 978-961-91197-5-4

908(497.4Jesenice)(082)
94(497.4Jesenice)(082)
COBISS.SI-ID 234205184


slika

389.
JUDT, Tony
        Povojna Evropa : 1945-2005 / Tony Judt ; [prevedla Marjana Karer in Janko Lozar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Postwar : a history of Europe since 1945
ISBN 978-961-01-0178-9

94(4)"1945/2005"
COBISS.SI-ID 234055424


slika

390.
JUSTIN, Janez, 1951-
        Družba za petošolce. Delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorja Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc ; urednik Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije Agencija RS za okolje - arhiv ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2007 (Bevke : Bograf). - (Zbirka Učbeniška gradiva. Planet znanja)

ISBN 978-961-6348-42-3

908(497.4)(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234118144


slika

391.
KERN, Ana Nuša
        Naše stoletje : zgodovina za 9. razred osnovne šole / Ana Nuša Kern, Dušan Nećak, Božo Repe ; [teme Ruska družba ... je napisal Roman Vogrinc ; tematske karte Mateja Rihtaršič ; sheme in grafikoni Davor Grgičević ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine v Ljubljani in arhiv založbe]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-6183-38-3

94(075.2)
COBISS.SI-ID 234116096


slika

392.
KERN, Ana Nuša
        Naše stoletje : zgodovina za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Ana Nuša Kern ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 11. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz)

ISBN 978-961-6183-47-5

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234115584


slika

393.
KLABJAN, Borut
        Trst in Primorska med svetovnima vojnama v luči češkoslovaške politike / Borut Klabjan ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-92-3 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

94(450.361.11)"18/19"
327(437:450)"1918/1938"
COBISS.SI-ID 234095616


slika

394.
KOŽUH, Štefan
        Br. Andrej Božič : dolgoletni misijonar v Braziliji / Štefan Kožuh in drugi. - Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2007

ISBN 978-961-6078-22-1

929Božič A.
27-76-051(81):929Božič A.
COBISS.SI-ID 234221568


slika

395.
KRAMBERGER, Taja
        Historiografska divergenca : razsvetljenska in historična paradigma : o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah / Taja Kramberger ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-93-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

930.1
COBISS.SI-ID 234096896


slika

396.
PETEK, Martina, 1977-
        Geografske značilnosti Slovenije. Priprava na maturo : za 4. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Martina Petek, Sabina Popit, Marko Arnuš ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; zemljevide in grafikone izdelal Peter Svetek]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria)

ISBN 978-961-01-0262-5

913(497.4)(075.3)
COBISS.SI-ID 234123264


slika

397.
PETEK, Tone
        Podvolovljek skozi čas / Tone Petek ; [prevod v nemščino Simona Moličnik, Simona Funtek, Barbara Trobentar ; fotografije in risbe so prispevali Etnološki oddelek Pokrajinskega muzeja Celje ... et al.]. - Podvolovljek : Turistično društvo, 2007

ISBN 978-961-238-885-0

908(497.4Podvolovljek)
94(497.4Podvolovljek)
COBISS.SI-ID 234052864


slika

398.
POŽAR, Jure
        Cycling guide MTB park Notranjska / Jure Požar. - Postojna : Požar, 2007

Prevod dela: Kolesarski vodnik MTB park Notranjska
ISBN 978-961-92152-0-3

913(497.4-13)(036)
796.61(497.4-13)(036)
338.48-52:796.61(497.4-13)(036)
COBISS.SI-ID 234148608


slika

399.
        RIM [Kartografsko gradivo] : mestni načrt in vodnik / [izdal] National Geographic ; [prevod Simon Demšar]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 1 zvd : barve

ISBN 978-961-209-733-2

912.43(450.621.11)
COBISS.SI-ID 234140928


slika

400.
        ROGATEC : križišče zgodovine / [fotografije Tomo Jeseničnik, Industria, arhiv Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec]. - Rogatec : Zavod za kulturo, turizem in razvoj, 2007

ISBN 978-961-92156-0-9

913(497.4Rogatec)(036)
COBISS.SI-ID 234197248


slika

401.
ROTAR, Drago B.
        Odbiranje iz preteklosti : okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v južnih provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. stoletju / Drago Braco Rotar ; [prevajanje Sergio Settomini (it.), Violeta Jurkovič (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6033-95-4 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

930.85(497.4)"18"
COBISS.SI-ID 234096640


slika

402.
        SCRIPTA praehistorica in honorem Biba Teržan / uredniki Martina Blečić ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2007. - (Situla : razprave Narodnega muzeja Slovenije= dissertationes Musei nationalis Sloveniae, ISSN 0583-4554 ; 44)

ISBN 978-961-6169-53-0

903/904(082)
COBISS.SI-ID 233936640


slika

403.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Kamen nad gladino : o življenju in delu evrospko priznanega jezikoslovca Jerneja Kopitarja / Ivan Sivec ; [spremna beseda Ivan Sivec, Brane Podboršek ; slikovno gradivo iz zbirn Narodno univerzitetne knjižnice Ljubljana]. - Kamnik : Ico, 2007 ([Ljubljana] : Potens). - (Zbirka Slovenske legende ; št. 7)

ISBN 978-961-6287-56-2

929Kopitar J.
COBISS.SI-ID 234265344


slika

404.
TOROŠEV simpozij (2006 ; Roma)
        Torošev simpozij v Rimu / [organizirala Slovenska teološka akademija v Rimu in Inštitut za zgodovino Cerkve v Ljubljani ; ureja Edo Škulj ; prevod povzetkov Vera Lamut]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015 ; 24)

ISBN 978-961-218-690-6

929Toroš M.(082)
COBISS.SI-ID 234054912


slika

405.
UMEK, Maja
        Tu sem doma 2. Naravne enote Slovenije : spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole. Vaje / Maja Umek ; [v sodelovanju z Olgo Janša Zorn in Marijo Košak ; risbe in tematski zemljevidi Gregor Markelj ; križanke in rebusa Božo in Miha Kos ; fotografije Jurij Senegačnik, Janez Zrnec ; zemljevidi in legenda na zavihu Geodetski zavod Slovenije]. - 12. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007

ISBN 978-961-6183-20-8

908(497.4)(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 234152704


slika

406.
        VELIKA Krpanova pot in kolesarski park [Kartografsko gradivo] : [zemljevid= map] / izdelal Geodetski zavod Slovenije ; izvedba Mimi Gregorič ... [et al.] ; priprava vsebine Joško Štajer ... [et al.] ; besedilo in prevodi Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem, Jure Požar. - 1:30.000. - Postojna : Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem : Postojnska jama, 2006. - 1 zvd : barve ; 61 x 98 cm na listu 69 x 100 cm, zložen na 11 x 22 cm

Spodaj: legenda, informacije. - Zadaj: Kolesarske poti. - 1:50.000. - 1 zvd. : barve ; 66 x 76 cm
ISBN 978-961-6466-19-6 (Postojnska jama)

912.43(497.4-13)
COBISS.SI-ID 15487035


slika

407.
        ZEMLJEVID Mehike in Srednje Amerike [Kartografsko gradivo] / [izdal] National Geographic Society ; [prevod Simon Demšar]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 1 zvd : barve

ISBN 978-961-209-735-6

912.43(72)
COBISS.SI-ID 233931264