Knjige v tisku - november 20100 SPLOŠNO


1.
        ALI veš? : vprašanja in odgovori / [besedilo Simona Cervetto ... [et al.] ; ilustracije Marco Ferraris ... [et al.] ; prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011

Prevod dela: Le Sais-tu?
ISBN 978-961-261-204-7

030=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253290496


slika

2.
ČULK, Ivan
        Spominska soba Ivana Cankarja : vódeni ogled z delovnim zvezkom za srednje šole / [avtorji Ivan Čulk, Vesna Lotrič, Dragica Trobec Zadnik]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej, 2010

ISBN 978-961-6509-26-8

069(497.4Ljubljana):929Cankar I.
929Cankar I.(076)
COBISS.SI-ID 253174528


slika

3.
FIAMI
        Galilejeva življenja : popotovanja skozi čas in astronomijo / Fiami ; [prevod Alojz Kodre]. - 1. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Presekova knjižnica ; 45)

ISBN 978-961-212-232-4

084.11
COBISS.SI-ID 253488384


slika

4.
JONTES, Dejan, 1978-
        Novinarstvo kot kultura : miti in vrednote / Dejan Jontes. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2010. - (Knjižna zbirka Kiosk / FDV)

ISBN 978-961-235-409-1

070:316.7
COBISS.SI-ID 253202688


slika

5.
        KNJIGA: ekonomija kulturnih prostorov : mednarodna konferenca, Ljubljana ZRC SAZU, 25-26. november : program in povzetki referatov = The book: an economy of cultural spaces : international conference, [Ljubljana ZRC SAZU] November 25-26, 2010 : program and paper abstracts] / [organizatorji Slovensko društvo za primerjalno književnost [in] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU [in] REELC = organisers The Slovenian Comparative Literature Association [and] ZRC SAZU Institute for Slovenian Literature and Literary Studies [and] ENCLS ; prevodi v slovenščino Marijan Dović ... [et al.] ; urejanje Marijan Dović]. - Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost : ZRC SAZU, 2010

002.2:930.85(083.97)
COBISS.SI-ID 253248512


slika

6.
        KONDOR : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti : 1956-2010 : [katalog izdaj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

ISBN 978-961-01-1529-8

082.1:821(01)
COBISS.SI-ID 253231616


slika

7.
        MED prezentacijo in manipulacijo / urednik Božidar Jezernik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - (Zupaničeva knjižnica ; št. 33)

ISBN 978-961-237-391-7

069.01(082)
COBISS.SI-ID 253412864


slika

8.
MERLJAK, Sonja
        Pričevalci Delovega časa / Sonja Merljak Zdovc ; [fotografije Fotodokumentacija Dela]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2010

ISBN 978-961-6155-18-2

070.42(497.4)
821.163.6-92
COBISS.SI-ID 253149184


slika

9.
        NENAVADNI pojavi, uganke in dejstva : razkrite skrivnosti narave / [avtorji Britta Danger ... [et al.] ; ilustracije Natascha Römer ; zemljevidi Mr-kartographie, Gotha ; prevod Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Rätsel Fakten Phänomene
ISBN 978-961-01-1445-1

001.94
COBISS.SI-ID 253230080


slika

10.
        NEVLADNE organizacije na območju LAS za razvoj / [uredila Polona Kante Pavlin]. - Grgarske Ravne : Ustanova Fundacija BIT Planota, 2010

061.2(497.47)
COBISS.SI-ID 253361920


slika

11.
RAMPIH, Slavica
        Nabavna politika v splošnih knjižnicah / Slavica Rampih. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6683-16-6

025.5:027.022
COBISS.SI-ID 253240320


slika

12.
        SLOVENSKE splošne knjižnice : srečevanja z znanjem in domišljijo / [uredniški odbor Polona Brenčič ... [et al.] ; avtorji prispevkov Andrej Blatnik ... [et al.] ; prevodi Petra Shirley ; fotografije Aleksander Lilik]. - Ribnica : Združenje splošnih knjižnic Slovenije, 2010 (Limbuš : Uprint)

5.000 izv.
ISBN 978-961-269-344-2

027(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 65932289


slika

13.
        ZNANJE in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010 / [urednika Marjana Merkač Skok in Marijan Cingula]. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010

ISBN 978-961-6825-12-2

001.101:339.9(082)
COBISS.SI-ID 253264640


004 RAČUNALNIŠTVOslika

14.
        ADOBE Photoshop CS 5 : uradni učbenik podjetja Adobe Systems / [avtorji Adobe Creative Team ; prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010. - (Učilnica v knjigi)

ISBN 978-961-6661-15-7

004.42(075)
004.92(075)
COBISS.SI-ID 253500416


slika

15.
KONFERENCA Informatika v javni upravi (2010 ; Predoslje)
        Informatika kot gonilo razvoja javne uprave [Elektronski vir] : zbornik konference Informatika v javni upravi 2010, Brdo pri Kranju, 22. in 23. november 2010. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6165-33-4

659.2:004(082)
COBISS.SI-ID 253266688


slika

16.
KRALJ, Tomaž, 1972-
        Programiranje II : višješolski učbenik / avtor Tomaž Kralj. - Maribor : Doba Epis, 2010 (Maribor : Design studio)

50 izv. - Na nasl. str.: Višja strokovna šola. - Povzetek
ISBN 978-961-6818-10-0

004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 65872385


005 UPRAVLJANJE. MENEDŽMENTslika

17.
GODIN, Seth
        Osrednji člen : ste nepogrešljivi? / Seth Godin ; [prevedla Lija Pogačnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Časnik Finance, 2010. - (F knjige)

Prevod dela: Linchpin
ISBN 978-961-6541-33-6

005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 253351168


slika

18.
GOMEZELJ Omerzel, Doris
        Management znanja v visokošolskih zavodih / Doris Gomezelj, Roberto Biloslavo, Anita Trnavčevič ; [risbe Alen Ježovnik]. - 1. izd. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-075-8

001.101:005
COBISS.SI-ID 253199360


slika

19.
HILL, Napoleon, 1883-1970
        Z idejo do bogastva / Napoleon Hill ; [prevod Peter Amalietti]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011

Prevod dela: Think and grow rich
ISBN 978-961-6654-62-3

005.336.1
COBISS.SI-ID 253243904


slika

20.
        INOVACIJSKI, tehnološki in raziskovalni procesi v predelovalni in lesni industriji / uredila Borut Likar, Peter Fatur ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-081-9

674:005.591.1(082)
COBISS.SI-ID 253467392


slika

21.
KAVČIČ, Bogdan, 1939-
        Organizacijska kultura / Bogdan Kavčič. - 2. dopolnjena izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

ISBN 978-961-6825-15-3

005.7(075.8)
COBISS.SI-ID 253507584


slika

22.
MIHALIČ, Renata
        Kako vodim sestanek : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2010. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

ISBN 978-961-92820-7-6

005.745(035)
COBISS.SI-ID 253565696


slika

23.
NEMEC-Pečjak, Marko
        ABC celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2010 / Marko Nemec-Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2010

ISBN 978-961-6661-21-8

69:005.8(035)
COBISS.SI-ID 253465600


slika

24.
        POSLOVNI sestanek pred, na in po [Elektronski vir] / strokovna urednica Simona Stele. - Ljubljana : Dashöfer, 2010

ISBN 978-961-6614-81-8

005.745(0.034.2)
COBISS.SI-ID 253254400


slika

25.
TURK, Ivan, 1930-
        O osebni in poslovni odličnosti / Ivan Turk. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2010. - (Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije)

ISBN 978-961-6231-66-4

005.336.1
COBISS.SI-ID 253562112


01 BIBLIOGRAFIJE. KATALOGI. SEZNAMI KNJIGslika

26.
GRUM, Martin, 1958-
        Bibliografsko kazalo Revije 2000 : 1969-2009 / [bibliografijo sestavil Martin Grum]. - Ljubljana : Društvo 2000, 2010

ISBN 978-961-6533-37-9

014.3:050(497.4)"1969/2009
COBISS.SI-ID 253530112


084.11+087.5 STRIPI. SLIKANICEslika

27.
BRENK, Kristina
        Prišel je velikanski lev / Kristina Brenkova ; ilustrirala Polona Lovšin. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanjska knjigica)

ISBN 978-961-6767-93-4

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 253358848


slika

28.
COOPER, Dave
        Špeh : zatreskan v Tino / [zgodba, risba in liki] Dave Cooper ; [uvodnik David Cronenberg ; prevod iz angleščine Matej de Cecco]. - Ljubljana : Forum, 2010. - (Ambasada Strip ; 08) (Posebna izdaja revije Stripburger)

ISBN 978-961-6553-43-8

084.11
COBISS.SI-ID 253567744


slika

29.
ELSCHNER, Géraldine
        Moj piščanček / [besedilo] Géraldine Elschner & [ilustracije] Eve Tharlet ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2010

Prevod dela: Mein Küken
ISBN 978-961-250-095-5

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253188352


slika

30.
FIAMI
        Einsteinova življenja : popotovanja skozi čas in zgodovino fizike / Fiami ; [prevod Alojz Kodre]. - 1. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Presekova knjižnica ; 44)

ISBN 978-961-212-231-7

084.11
COBISS.SI-ID 253488640


slika

31.
HERGÉ
        Koks na krovu / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Coke on stock
ISBN 978-961-00-1261-0

084.11
COBISS.SI-ID 253234944


slika

32.
HERGÉ
        Primadonini dragulji / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Les bijoux de La Castafiore
ISBN 978-961-00-1263-4

084.11
COBISS.SI-ID 253235712


slika

33.
HERGÉ
        Tintin v Tibetu / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Tintin au Tibet
ISBN 978-961-00-1262-7

084.11
COBISS.SI-ID 253235200


slika

34.
HERGÉ
        Zadeva Sončnica / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - (Tintin in njegove pustolovščine / Hergé)

Prevod dela: Affaire Tournesol
ISBN 978-961-00-1260-3

084.11
COBISS.SI-ID 253234432


slika

35.
KODRIČ, Zdenko
        Ekovedek. Jagoda in Malina : gozdni sadeži / Zdenko Kodrič ; ilustrirala Vera Kovačević. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2010. - (Ekovedek)

2.000 izv.
ISBN 978-961-6817-30-1

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 65981697


slika

36.
MIHELČIČ, Marija, 1946-
        Pikapolonica Lili / Marika Mihelčič ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - Kranj : Narava, 2010

ISBN 978-961-6582-72-8

087.5
COBISS.SI-ID 253254656


slika

37.
MIKLAVČIČ, Milena
        Borovničja princeska / Milena Miklavčič ; [ilustrirala Nina Weiner]. - Grosuplje : Ekslibris, 2010

ISBN 978-961-6838-03-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253536000


slika

38.
NARDIN, Milan
        Oči, jaz vem / Milan Nardin ; [ilustracije Mitja Bokun]. - Kranj : Zelolepo, 2011

ISBN 978-961-6702-10-2

821.163.6-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 253552128


slika

39.
OUD, Pauline
        Beti in Miha. V parku / Pauline Oud ; [prevedla Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Fien en Milo. Naar het park
ISBN 978-961-249-113-0

087.5
COBISS.SI-ID 253551104


slika

40.
OUD, Pauline
        Beti in Miha. V živalskem vrtu / Pauline Oud ; [prevedla Urška Kaloper]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2011

Prevod dela: Fien en Milo. In de dierentuin
ISBN 978-961-249-112-3

087.5
COBISS.SI-ID 253550336


slika

41.
PFISTER, Marcus
        Mali lunin vran / Marcus Pfister ; [prevod Selina Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2010

Prevod dela: Der kleine Mondrabe
ISBN 978-961-250-096-2

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253187072


slika

42.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Zakaj? / Lila Prap ; [avtorica pametnih odgovorov Jelka Pogačnik]. - Posebna miniaturna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

ISBN 978-961-01-1460-4

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253533952


slika

43.
PREGL Kobe, Tatjana
        Nagajivke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Jezero : Morfem, 2010. - str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6840-01-9

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253321216


slika

44.
        PRVE angleške besede / ilustriral David Melling ; [prevedla Lina Virnik Kovač]. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: First English words
ISBN 978-961-6582-75-9

811.111‛374=163.6(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253337344


slika

45.
        PRVE italijanske besede / ilustriral David Melling ; [prevedla Lina Virnik Kovač]. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: First Italian words
ISBN 978-961-6582-74-2

811.131.1‛374=163.6(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253337088


slika

46.
        PRVE nemške besede / ilustriral David Melling ; [prevedla Lina Virnik Kovač]. - Kranj : Narava, 2011

Prevod dela: First German words
ISBN 978-961-6582-73-5

811.112.2‛374=163.6(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 253336832


slika

47.
ROGAČ, Franci
        Hrči Smrči / Franci Rogač ; ilustrirala Andreja Vidmajer. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-92250-8-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253351680


slika

48.
SIKU
        Manga biblija / zasnova in risba Siku ; besedilo Akinsiku ; [prevod Tomaž Plečko]. - 1. izd. - Kamnik : Svetilka, 2010

ISBN 978-961-269-365-7

084.11
COBISS.SI-ID 253518080


slika

49.
ŠKOBERNE, Biljana
        Kraške jame / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2010. - (Zbirka Polžki)

ISBN 978-961-92894-3-3

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 253188096


slika

50.
        TRIJE prašički / [ilustracije Željko Kolarič, Sanja Kolaj ; prevedla Zdenka Likar]. - 1. natis. - Kranj : Media film, 2010. - (Zbirka Najlepše pravljice / Media film)

Prevod dela: Tri praščića
ISBN 978-961-6712-07-1

087.5
COBISS.SI-ID 253457152


slika

51.
VOLČINI, Martina
        Mavrične mačje maroge / napisala Martina Volčini ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. natis. - Domžale : Empirij ; Radomlje : Ninart, 2010

ISBN 978-961-269-351-0

087.5
COBISS.SI-ID 253407232


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJAslika

52.
BAKRAČEVIČ Vukman, Karin
        Psihološki korelati učenja učenja : študije metakognicije in samoregulacije : razvoj in možne praktične aplikacije / Karin Bakračevič Vukman. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Zora ; 72)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-43-6

159.953.5:37.015.3
COBISS.SI-ID 66008833


slika

53.
BEHREND, Genevieve, 1881-1950
        Tvoja nevidna moč : priročnik za vizualiziranje / Genevieve Behrend ; [prevedla in priredila Julia Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Prevod dela: Your invisible power
ISBN 978-961-92916-2-7

159.954.3(036)
COBISS.SI-ID 253285632


slika

54.
CICERO, Marcus Tullius
        O prerokovanju / Mark Tulij Ciceron ; [prevod, opombe, spremna študija in imensko kazalo Nada Grošelj]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 13)

ISBN 978-961-6192-48-4

133.3(37)
821.124‛02.09Cicero M.T.
COBISS.SI-ID 253197824


slika

55.
DI Marco, Emiliano
        Prigode malega filozofa / Emiliano Di Marco ; ilustracije Massimo Bacchini ; [prevedel Teo Šinkovec]. - 1. izd. - Izola : Ark, 2010. - (Zbirka Velike osebnosti)

Prevod dela: Le avventure di un piccolo filosofo
ISBN 978-961-92680-5-6

1(091)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253323008


slika

56.
        ESEJI o družbeni odgovornosti [Elektronski vir] / urednika Matjaž Mulej, Anita Hrast. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO ; Ljubljana : Inštitut za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije : Zavod Ypsilon, 2010. - (Zbirka Družbena odgovornost)

ISBN 978-961-92971-0-0 (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO)

316.613:159.947.23(082)(086.034.4)
316.62:174(082)(086.034.4)
316.77(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 253270784


slika

57.
FINLEY, Guy
        Skrivnost osvobajanja : ali želite živeti svobodno, mirno in srečno življenje? / Guy Finley. - 2. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 284 str. ; 21 cm

Prevod dela: The secret of letting go
ISBN 978-961-92121-9-6

159.947.5(035)
159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 253209600


slika

58.
FOUCAULT, Michel
        Besede in reči : arheologija humanističnih znanosti / Michel Foucault ; [prevod Samo Tomšič in Ana Žerjav ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010

Prevod dela: Les mots et les choses
ISBN 978-961-6798-13-6

1Foucault M.
008:130.2
316.722
COBISS.SI-ID 253485312


slika

59.
HAY, Louise L.
        Izkusite blaginjo v tem trenutku! : naučite se uporabljati afirmacije / Louise L. Hay ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Brežice : Primus, 2010

Prevod dela: Experience your good now!
ISBN 978-961-6804-26-4

159.922.2
COBISS.SI-ID 253242112


slika

60.
        JE rekel ---je rekla --- : kaj si mislijo moški in ženske o seksu, denarju in o tem, kdo vodi svet / [prevedla Tatjana Kajin]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010

Prevod dela: He said she said
ISBN 978-961-275-022-0

159.922.1
COBISS.SI-ID 253264128


slika

61.
JUNG, C. G.
        Spomini, sanje, misli / Carl Gustav Jung ; [prevedel Božidar Kante]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Erinnerungen, Träume, Gedanken
ISBN 978-961-01-1518-2

159.964.2(494):929Jung C.G.
821.112.2(494)-94
COBISS.SI-ID 253255680


slika

62.
KINGSLEY, Peter
        Resničnost / Peter Kingsley ; prevedla Marija Zlatnar Moe ; spremna beseda Jan Ciglenečki. - Ljubljana : KUD Logos, 2010. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 31)

ISBN 978-961-6519-54-0

1(38)
111.12
COBISS.SI-ID 253555712


slika

63.
LARSON, Christian Daa, 1874-?
        Darilo zdravega razmišljanja ; & Bodi hvaležen / Christian D. Larson ; [prevod Darilo zdravega razmišljanja Marjana Kos, Bodi hvaležen Nives Kokeza]. - Mengeš : Bird Publisher, 2010

Prevoda del: Gift of the mind cure ; Be grateful
ISBN 978-961-6763-74-5

159.922
COBISS.SI-ID 253479936


slika

64.
LHOTE, Olivier
        Hura za fante : vodnik za odraščajoče fante / Olivier Lhote ; s sodelovanjem Séverine Clochard ; ilustrirala Magali Fournier in Yann Hamonic, lik Robomulca François Berthemet ; [prevod Metka Kralj]. - 5. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010

Prevod dela: Nous les garçons
ISBN 978-961-251-058-9

159.922.7/.8:613.956-055.15(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253492480


slika

65.
MARION, Jean-Luc, 1946-
        Malik in razdalja : pet študij / Jean-Luc Marion ; [prevedli Barbara Pogačnik, Maja Novak ; spremna beseda Branko Klun]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009. - (Filozofska zbirka Aut ; 45)

ISBN 978-961-6644-72-3

11
COBISS.SI-ID 253466368


slika

66.
MIHAJLOVIĆ-Slavinski, Živorad
        Vrnitev enosti : načela in praksa spiritualne tehnologije / Živorad Mihajlović-Slavinski ; [prevedel Andrej Grabnar]. - Brežice : Primus, 2010

Prevod dela: Povratak jednosti
ISBN 978-961-6804-25-7

111.82
133.2(035)
COBISS.SI-ID 253176576


slika

67.
MUNC, Matic
        Nemoč nasilja / Matic Munc. - 1. izd. - Maribor : De Vesta, 2010 ([s.l.] : Itagraf d. o. o.)

600 izv.
ISBN 978-961-6794-07-7

159.942:316.624
COBISS.SI-ID 65958401


slika

68.
        NA poti k dialoški človeškosti : ovire človeškega komuniciranja / Janez Juhant, Bojan Žalec (ur.) ; [angleški povzetki Mateja Repanšek Tkalec ; indeks Mateja Pevec Rozman]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 24)

ISBN 978-961-92694-9-7

17.021.4(082)
COBISS.SI-ID 253508864


slika

69.
PAVLIHA, Marko
        Nismo rojeni le zase : beležke učenca duhovnosti / Marko Pavliha. - Koper : Libris, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress)

ISBN 978-961-6618-27-4

17.023
COBISS.SI-ID 253289728


slika

70.
PETROVIČ, Nara
        Človek : navodila za uporabo : kako z naravnimi navadami utrditi temelje celostnega zdravja telesa, duha, družbenih vezi in harmonije življenja / Nara Petrovič. - 3. izd. - Grosuplje : Žarek, 2010 (Grosuplje : Partner Graf)

ISBN 978-961-92643-3-1

159.923.2
COBISS.SI-ID 253375488


slika

71.
POMIAN, Krzysztof
        Red časa / Krzysztof Pomian ; [prevod Vera Troha]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L‛ordre du temps
ISBN 978-961-260-036-5

115
COBISS.SI-ID 253195520


slika

72.
        Les POUVOIRS des désirs indicibles = The powers of the unsayable desires / edited by, sous la direction de Jean-Pierre Marcos, Jelica Šumič-Riha. - Ljubljana : Institute of Philosophy at ZRC SAZU = Filozofski inštitut ZRC SAZU, 2010. - (Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510 ; 2010, št. 2)

ISBN 978-961-254-242-9

130.2"20"(082)
COBISS.SI-ID 253564160


slika

73.
PRENTISS, Chriss [Enainosemdeset]
        81 svetovnih skrivnosti : načela za svetlo in radostno življenje / Chriss Prentiss. - 2. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 177 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: The little book of secrets
ISBN 978-961-6769-05-1

17.023.3:159.9
COBISS.SI-ID 253209344


slika

74.
PRENTISS, Chriss
        Zen in umetnost doživljanja sreče / Chriss Prentiss. - 3. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010

Prevod dela: Zen and the art of happiness. - Opombe z bibliografijo: str. 139-140
ISBN 978-961-92121-1-0

244.82
17.023.34
COBISS.SI-ID 253209856


slika

75.
SIMON, Martin [Dvesto dvaindvajset]
        222 vaj za popoln spomin / Martin Simon ; [prevajalka Petra Finžgar]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2010

Prevod dela: 222 Übungen fürs perfekte Gedächtnis
ISBN 978-961-6582-71-1

159.953(035)
COBISS.SI-ID 253244160


slika

76.
        SOCIALNE in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented : zbornik : II. mednarodna znanstvena konferenca 2010 = II. international scientific conference 2010 / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2010

ISBN 978-961-92823-1-1

159.924-053.5(082)
COBISS.SI-ID 253219328


slika

77.
SUVIN, Darko, 1930-
        Kje smo? Kam gremo? : za politično epistemologijo odrešitve / Darko Suvin ; [prevod Maja Lovrenov]. - Ljubljana : Sophia, 2010. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 1)

ISBN 978-961-6768-19-1

140.8
COBISS.SI-ID 253358592


slika

78.
TRATNIK, Polona
        In vitro : živo onstran telesa in umetnosti / Polona Tratnik ; [spremna beseda Katja Kolšek]. - Ljubljana : Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje, 2010. - (Zbirka Transars, ISSN 1855-9980 ; 1)

ISBN 978-961-92963-0-1

7.01:111.852
COBISS.SI-ID 253204224


slika

79.
TUAN, Laura
        Sanjska knjiga od A do Ž : razlaga sanj: numerološki, preroški, psihološki in medicinski pomen / Laura Tuan ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Il dizionario illustrato dei sogni
ISBN 978-961-01-1646-2

159.963.3
COBISS.SI-ID 253565184


slika

80.
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Mišljenje in govor / Lev S. Vigotski ; [avtorja spremne študije Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek ; prevod Blaž Podlesnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010

Prevod dela: Myšlenie i reč´
ISBN 978-961-253-054-9

159.955:37.015.3
159.946.3:37.015.3
159.9Vigotski L.S.
COBISS.SI-ID 253558016


slika

81.
WINTERHOFF, Michael
        Otroci kot osebnosti in ne tirani : kako mladostniki pridobijo poklic in začnejo živeti / Michael Winterhoff, Isabel Thielen ; v sodelovanju s Carstenom Tergastom ; [prevedla Barbara Vitez]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Persönlichkeiten statt Tyrannen
ISBN 978-961-00-1250-4

159.922.73
37.018.1
COBISS.SI-ID 253371392


slika

82.
YOGANANDA, Paramahansa, 1893-1952
        Duhovni odnosi / Paramhansa Yogananda ; [prevod iz izvirnika Metka Zupančič]. - Ljubljana : Devi, 2010

Prevod dela: Spiritual relationships
ISBN 978-961-91959-6-3

133.2:233
COBISS.SI-ID 253376000


slika

83.
ZELAND, Vadim
        Transurfing realnosti. Stopnja 3, Naprej v preteklost / Vadim Zeland ; prevod Tina Ogorevc in Tadej Pretner. - 1. ponatis. - Brežice : Maat, založba za boljšo kakovost življenja, 2010

Prevod dela: Transerfing real´nosti
ISBN 978-961-92385-3-0

159.9.01(035)
COBISS.SI-ID 253297920


slika

84.
ZEPAN, Matjaž Bogdan
        Čakre - energijski centri različnih tradicij / Matjaž Bogdan Zepan. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-041-0

133.2
COBISS.SI-ID 253223424


2 VERSTVA. TEOLOGIJAslika

85.
ABELA, Anthony
        Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto A, Evangelij po Mateju : advent 2010 - nedelja Kristusa Kralja 2011 / [Anthony Abela ; prevedla Benjamin Siter in Tobija Siter ; uvod Marjan Turnšek]. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2010

Prevod dela: Sunday gospel readings with lectio divina
ISBN 978-961-6138-99-4

27-277-247.4
COBISS.SI-ID 253265408


slika

86.
BEGAN, Vlado
        Resnica in cerkev se izključujeta! / Vladko Began. - 1. izd., 1. natis. - Šmarje pri Jelšah : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-046-5

272-42(049.2)
COBISS.SI-ID 253257728


slika

87.
CERKEV Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (Ljubljana)
        --- da bi nekega dne to deželo krasili oddelki in koli --- : spominska knjiga ob 20. obletnici prihoda misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Slovenijo / [zbrala in uredila Matjaž Juhart, Dora Glassford Cimerman ; prevod Dora Glassford Cimerman, Bojana Iskra, Tina Petek Steinbuscher]. - Ljubljana : samzal. M. Juhart, 2010

ISBN 978-961-276-052-6

279.16(497.4)
COBISS.SI-ID 253339904


slika

88.
        ČUDESNA knjiga : svakodnevne pustolovine s Bogom / [prevod Miroslav Balint-Feudvarski]. - Ljubljana : Društvo Vesela novica, 2010

Prevod dela: The wonder devotional book
ISBN 978-961-6811-03-3

27-472-053.6
COBISS.SI-ID 253491456


slika

89.
DRAGAR, Milanka
        Ljubezen Ptujskogorske Matere : molimo z Božjo Materjo / Milanka Dragar ; [fotografije Marijan Petek]. - Ptujska Gora : Minoritski samostan Matere Božje, 2010 ([Ljubljana] : Povše). - (Zbirka Jubilejne publikacije / Minoritski samostan Matere Božje ; št. 12)

ISBN 978-961-92822-3-6

27-291
COBISS.SI-ID 253551616


slika

90.
ECCLESIA catholica. Goriška nadškofija
        Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 / [ureditev in transkripcija vira, avtor spremne študije in kazal] Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2010-. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 31)

Dosedanja vsebina:
Del 1: 1750-1764. - 2010
ISBN 978-961-6143-33-2 (zv. 1)

27-772(450.367)"17"(093)
930.25(450.367)"17"
COBISS.SI-ID 253474816


slika

91.
ERASMUS Desiderius
        Hvalnica norosti ; Tožba Mirú ; O svobodni volji / Erazem Rotterdamski ; [prevod [prvega dela] Anton Sovre, prevod [drugega in tretjega dela] Primož Simoniti ; predgovor [za vsa dela] Marko Uršič ; spremna beseda [za vsa dela] Aleš Bunta]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010. - (Studia humanitatis)

ISBN 978-961-6798-12-9

27-1Erazem Rotterdamski
821.124‛04-82
COBISS.SI-ID 253255168


slika

92.
GRÜN, Anselm
        O čudežu življenja / Anselm Grün ; [prevedla Majda Strašek Januš ; fotografije Sonja Kampler Rotar]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2011

Prevod dela: Vom Zauber des Lebens
ISBN 978-961-265-052-0

27-185
821.112.2-84
COBISS.SI-ID 66060289


slika

93.
GRÜN, Anselm
        Poišči Boga v svojem vsakdanu / Anselm Grün ; [prevedla Majda Strašek Januš ; fotografije Sonja Kampler Rotar]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2011

Prevod dela: Finde Gott in deinem Alltag
ISBN 978-961-265-056-8

27-14
821.112.2-84
COBISS.SI-ID 66060545


slika

94.
HIERONYMUS, svetnik
        Zagovor proti Rufinu / Hieronim ; prevod in spremna beseda Neža Sagadin. - Ljubljana : KUD Logos, 2010. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 30)

ISBN 978-961-6519-53-3

27-9"03"JER
27-36sv.Hieronim
COBISS.SI-ID 253460480


slika

95.
KNIGHT, George R.
        Hoja z apostolom Pavlom skozi Pismo Rimljanom / George R. Knight ; [prevedla Marjana Repnik]. - Ljubljana : Društvo prijateljev Svetega pisma, 2010

Prevod dela: Walking with Paul through the Book of Romans
ISBN 978-961-6584-16-6

27-277-248.42
279.14
COBISS.SI-ID 253567232


slika

96.
KOROŠAK, Bruno J.
        Annotazioni ad alcune preghiere / Bruno J. Korošak. - Nova Gorica : Branko, 2010. - (Frančiškova pot ; 29)

ISBN 978-961-6532-19-8

27-534.35(049.3)
COBISS.SI-ID 253167104


slika

97.
KOROŠAK, Bruno J.
        Kritične opombe k izbranim molitvicam / Bruno J. Korošak. - Nova Gorica : Branko, 2010. - (Frančiškova pot ; 28)

ISBN 978-961-6532-18-1

27-534.35(049.3)
COBISS.SI-ID 253166848


slika

98.
KOROŠAK, Bruno J.
        Poročilo o štirih neobičajnih romanjih na Sveto goro pri Gorici / Bruno J. Korošak. - Nova Gorica : Branko, 2010. - (Frančiškova pot ; 27)

ISBN 978-961-6532-20-4

27-57(497.4Sveta gora pri Gorici)(091)
COBISS.SI-ID 253167616


slika

99.
KREČIČ, Primož
        Pot Marijine vere : premišljevanja za devetdnevnico pred Brezmadežno / Primož Krečič. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-559-3

27-532.2-312.47
COBISS.SI-ID 253408256


slika

100.
NARODNI muzej Slovenije
        Od zore do mraka : križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = From dawn till dusk : crosses in the collection of the National Museum of Slovenia / [pripravil] Darko Knez ; [prevajalka Tanja Kuret ; fotograf Tomaž Lauko ; ilustrator Borko Tepina]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev / Narodni muzej Slovenije ; 8)

ISBN 978-961-6169-72-1

27-526.6
COBISS.SI-ID 253478400


slika

101.
PETRIČ, Franci, 1960-
        Slovenske božje poti / Franci Petrič ; [avtor fotografij Marjan Smerke ; prevodi Vera Lamut ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2010

ISBN 978-961-222-692-3

27-57(091)
27-57(497.4)
27-522(497.4)
726.95(497.4)
COBISS.SI-ID 253325568


slika

102.
POČIVAVŠEK, Ludvik
        Tvoja beseda je luč v mojem življenju. Pridige za leto A / Ludvik Počivavšek ; [spremna beseda Franc Kramberger]. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-560-9

27-475
COBISS.SI-ID 253513728


slika

103.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Krščanstvo / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

Bibliografija: str. 22
ISBN 978-961-92828-6-1

27(091)
COBISS.SI-ID 253262080


slika

104.
RAO, Ammula Sambasiva
        Življenjska zgodba Širdi Sai Babe / Ammula Sambasiva Rao ; [prevod Tatjana Povše]. - Mengeš : Bird Publisher, 2010

Prevod dela: Life history of Shirdi Sai Baba; izvirnik v ind.
ISBN 978-961-6763-73-8

233-36
233-583
COBISS.SI-ID 253331200


slika

105.
SARJAŠ, Konstantina
        Zgodbe in spomini iz življenja slovenske misijonarke na Kitajskem / Konstantina Sarjaš ; [fotografije Konstantina, misijonski arhiv SDB na Rakovniku]. - Ljubljana : Salve, 2010. - (Misijonska pričevanja ; 14)

ISBN 978-961-211-557-9

27-76-051-055.2(510):929Sarjaš K.
929Sarjaš K.
COBISS.SI-ID 253318656


slika

106.
SNOJ, Alojzij Slavko
        Podobe žena iz evangelijev ožarjene z Marijo iz Nazareta : [duhovne vaje za don Boskove prostovoljke] / Alojzij Slavko Snoj. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-555-5

27-247:305-055.2
27-574.7
COBISS.SI-ID 253239808


slika

107.
STEPSKI-Doliwa, Stephan A. von
        Sai Baba govori o odnosih / Stephan v. Stepski-Doliwa ; [prevod Neža Bojnec]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2010 (Šmarješke Toplice : Stella)

Prevod dela: Sai Baba spricht über Erziehung
ISBN 978-961-246-336-6 (broš.) ISBN 978-961-246-335-9 (trda vezava)

233:929Sai Baba
159.922.2
COBISS.SI-ID 253284352


slika

108.
TERESA, mati, 1910-1997
        Pridi, bodi moja luč : zasebni spisi svetnice iz Kalkute / mati Terezija ; izbor in komentar Brian Kolodiejchuk ; [prevedla Marija Weisskirchen]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina : Novi svet, 2010. - 400 str. ; 22 cm

Prevod dela: Come be my light. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-222-809-5 (Družina) ISBN 978-961-6338-86-8 (Novi svet)

27-46:929m.Terezija
27-584:929m.Terezija
COBISS.SI-ID 253319424


slika

109.
        V svetišču spomina : zbornik župnije Dobrepolje ob 750-letnici župnije / [avtorji prispevkov Ivan Grandovec ... [et al.] ; zbrali in uredili Franc Škulj ... [et al.] ; fotografije Tamino Petelinšek in arhiv župnije, ostali viri navedeni ob slikah]. - Dobrepolje ; Videm : Župnija, 2010

27-774(497.4Dobrepolje)(082)
COBISS.SI-ID 253494272


slika

110.
        VI, duhovniki in podložniki duhovnikov! : katerega preroka vaši očetje niso preganjali? : kaj delate s preroštvom današnjega časa?. - 1. izd. - Ljubljana : Univerzalno življenje, 2010

Prevod dela: Ihr Priester und ihr Priester-Hörigen!
ISBN 978-961-6344-30-2

279-534.6
279Universelles Leben
COBISS.SI-ID 253164544


30+316 SOCIALNA VPRAŠANJA. SOCIOGRAFIJA. SOCIOLOGIJAslika

111.
        BEYOND essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century : book of abstracts : International conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 25th to 27th November 2010 = Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 25. do 27. november 210 / [edited by, uredile Radharani Pernarčič, Simona Klaus, Uršula Lipovec Čebron]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Faculty of Arts, 2010

ISBN 978-961-237-390-0

316.72(082)
39(082)
COBISS.SI-ID 253350400


slika

112.
BIZJAK Zupanc, Tinkara
        Prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine / [avtorja Tinkara Bizjak Zupanc, Janez Škulj]. - Ljubljana : Movit NA Mladina, 2010

ISBN 978-961-6826-05-1

316.723-053.6(4)
364.4-053.6(4)
316.346.32-053.6(4)
COBISS.SI-ID 253161216


slika

113.
        DEMONSTRATING relevance: response-ability : teorija, praksa in imaginacija družbeno odzivnega komuniciranja = theory, practice and imagination of socially responsive communication / [urednika] Oliver Vodeb, Nikola Janović. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2010. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

ISBN 978-961-235-411-4

316.77
COBISS.SI-ID 253428224


slika

114.
DOUGLAS, Mary
        Čisto in nevarno : analiza konceptov nečistosti in tabuja / Mary Douglas ; prevedla Marija Zadar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Koda)

ISBN 978-961-242-325-4

316.754.6
2-536.1
COBISS.SI-ID 253367296


slika

115.
FERFILA, Bogomil
        Primerjalne politike v sodobnem svetu. Aplikativno-empirični del : države v razvoju / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

ISBN 978-961-235-410-7

308(100-773)
COBISS.SI-ID 253356800


slika

116.
FESTIVAL za tretje življenjsko obdobje (10 ; 2010 ; Ljubljana)
        Za strpno in socialno sožitje vseh generacij : zbornik / 10. festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana. - Ljubljana : Hevreka!, 2010

ISBN 978-961-92615-3-8

316.346.32-053.9(082)
COBISS.SI-ID 253227008


slika

117.
GOLEMAN, Daniel
        Ekološka inteligenca : kako lahko zavedanje o skritih učinkih naših nakupov vse spremeni / Daniel Goleman ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Ecological intelligence
ISBN 978-961-01-1463-5

316.6
COBISS.SI-ID 253192704


slika

118.
JELOVAC, Dejan
        Komuniciranje v medkulturnem okolju / Dejan Jelovac in Mateja Rek. - Ljubljana : Vega, 2010

ISBN 978-961-92951-2-0

316.7
COBISS.SI-ID 253319168


slika

119.
KUHAR, Roman, 1973-
        Intimno državljanstvo / Roman Kuhar. - Ljubljana : Škuc, 2010. - (Zbirka Lambda ; 87)

ISBN 978-961-6751-36-0

342.726-055.3
316.344.7-055.3
342.71
COBISS.SI-ID 253326080


slika

120.
        LJUBEZEN in seksualnost = Love and sexuality : kulturna, historična in antropološka prehajanja = cultural, historical and anthropological crossings : mednarodna interdisciplinarna konferenca, 21.-23. oktober 2010 : [izvlečki = abstracts] / [urednici Alja Adam in Slađana Mitrovič]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010

ISBN 978-961-6192-49-1

177.6:316.72(082)
COBISS.SI-ID 253321728


slika

121.
        PRIROČNIK z orodji za družbeno odgovornost podjetij : praktični pristop k trajnostnemu razvoju / [prevod Jelena Grilc Mulej]. - Ljubljana : Slovenska fundacija za poslovno odličnost, ustanova, 2010

Prevod dela: Excellence one toolbook for corporate social responsibility
ISBN 978-961-269-338-1

316.613:159.947.23(035)
COBISS.SI-ID 253205248


slika

122.
        RAZPRAVE o medkulturnosti / zbrala in uredila Mateja Sedmak in Ernest Ženko ; [prevajanje Violeta Jurkovič, Sergio Crasnich]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010

ISBN 978-961-6328-72-2 (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales)

316.7(082)
COBISS.SI-ID 253328896


slika

123.
        SITULA - Ljubljana below / editing Gregor Bulc, Teja Kleč ; photographs Saša Hes, Miha Kalan ; map Maja B. Jančič]. - Ljubljana : Tridana, 2010

Prevod dela: Situla - spodaj Ljubljana
ISBN 978-961-269-361-9

316.728(497.451.1)(082)
711.4(497.451.1)(082)
COBISS.SI-ID 253437184


slika

124.
        SITULA - spodaj Ljubljana / urejanje Gregor Bulc, Teja Kleč ; fotografije Saša Hes, Miha Kalan ; zemljevid Maja B. Jančič]. - Ljubljana : Tridana, 2010

ISBN 978-961-269-360-2

316.728(497.451.1)(082)
711.4(497.451.1)(082)
COBISS.SI-ID 253436928


slika

125.
        UPORABA anket za spremljanje zadovoljstva turistov / avtorji Maja Makovec Brenčič... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010

ISBN 978-961-240-202-0

303.833.3-057.68
338.48
COBISS.SI-ID 253152256


slika

126.
        VČERAJ in danes : jubilejni zbornik socioloških razprav ob 50-letnici Oddelka za sociologijo : 1960-2010 / uredila Ksenija Vidmar Horvat in Avgust Lešnik ; [izdal] Oddelek za sociologijo. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010

ISBN 978-961-237-388-7

316(082)
COBISS.SI-ID 253158656


311/314 STATISTIKA. DEMOGRAFIJAslika

127.
SUVOROV, Mojca
        Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo / [avtorice Mojca Suvorov, Teja Rutar, Mojca Žitnik]. - 2., posodobljena izd. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2010. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

ISBN 978-961-239-217-8

308(497.4)
311:308(497.4)
COBISS.SI-ID 253369088


slika

128.
SUVOROV, Mojca
        The sustainable development indicators for Slovenia / [authors Mojca Suvorov, Teja Rutar, Mojca Žitnik]. - 2nd, updated issue. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije = Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2010. - (Collection Brochures / Statistical Office of the Republic of Slovenia)

ISBN 978-961-239-218-5

308(497.4)
311:308(497.4)
COBISS.SI-ID 253369856


32 POLITIKAslika

129.
CENCEN, Marjan
        Mednarodni položaj Kitajske po koncu hladne vojne / Martin Cencen. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

ISBN 978-961-235-413-8

327(510)"1989/..."
COBISS.SI-ID 253489152


slika

130.
JUHANT, Janez
        Idejni spopad. 2, Katoličani in revolucija / Janez Juhant. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 20)

ISBN 978-961-92694-8-0

322(497.4)"19"
27-726.6(497.4):32"19"
COBISS.SI-ID 253322496


slika

131.
MIHALIČ, Mojca, 1978-
        Val Canale territorio multiculturale : il dibattito degli scrittori sloveni sulla valle e sul gruppo linguistico sloveno / Mojca Mihalič. - [S. l.] : Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina = Centro culturale sloveno Stella alpina, Val Canale : Slori, 2010

323.15(450.365Kanalska dolina=163.6)
COBISS.SI-ID 4271596


slika

132.
        POLITIČNE vsebine in volilna kampanja : slovenska izkušnja z volitev v Evropski parlament 2009 / Simona Kustec Lipicer. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010. - (Knjižna zbirka Politika / Fakulteta za družbene vede)

ISBN 978-961-235-412-1

324
COBISS.SI-ID 253463296


slika

133.
RUTHVEN, Malise
        Fundamentalizem : zelo kratek uvod / Malise Ruthven ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2010. - (Knjižna zbirka Kratka ; 13)

Prevod dela: Fundamentalism
ISBN 978-961-260-039-6

322
COBISS.SI-ID 253372416


33 EKONOMIJA. GOSPODARSTVOslika

134.
DERMOL, Valerij
        Vplivi usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost / Valerij Dermol. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2010. - (Znanstvene monografije MFDPŠ)

ISBN 978-961-6813-01-3

338.46:005.336.1
377-057.11
COBISS.SI-ID 253415680


slika

135.
GALIČ, Jana
        Z odgovori na vprašanja do veliko dohodninskega znanja : obdavčitev plač in drugih dohodkov iz zaposlitve in drugih dohodkov / Jana Galič. - Jesenice : Moja knjiga, 2010

ISBN 978-961-92920-1-3

336.22:331.2(035)
COBISS.SI-ID 253165824


slika

136.
GARELLI, Stéphane
        Business as unusual : a competitiveness outlook for 2011, and beyond / Stéphane Garelli. - Bled : IEDC - Poslovna šola, 2010

ISBN 978-961-6720-13-7

339.137.2(497.4)
COBISS.SI-ID 253536512


slika

137.
GARELLI, Stéphane
        Slovenija : napoved konkurenčnosti za leto 2011 in kasneje / Stéphane Garelli. - Bled : IEDC - Poslovna šola, 2010

ISBN 978-961-6720-12-0

339.137.2(497.4)
COBISS.SI-ID 253536256


slika

138.
        INNOVATIVE production systems key to future intelligent manufacturing / [editors] Franc Cus, Valentina Gecevska. - Maribor : Faculty of Mechanical Engineering ; Skopje : Faculty of Mechanical Engineering, 2010

200 izv.
ISBN 978-961-248-250-3

658.5
COBISS.SI-ID 65957633


slika

139.
KOKOTEC-Novak, Majda
        Davčno računovodstvo / Majda Kokotec-Novak in Lidija Hauptman. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2010

200 izv.
ISBN 978-961-6802-01-7

657.1:336.22
COBISS.SI-ID 66046721


slika

140.
MEDNARODNA konferenca ZDIS in FIMITIC (2009 ; Ljubljana)
        Inovativni ukrepi za ohranjanje zaposlitve invalidov v gospodarski krizi = Inovative measures to maintain the employment of disabled persons in economic crisis : zbornik Mednarodne konference ZDIS in FIMITIC, Ljubljana, 2009 / [uredila Marjan Kroflič, Tanja Hočevar ; prevodi Andreja Skarlovnik Ziherl]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza delovnih invalidov Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91060-7-5

331.5-056.26
338.124.4
COBISS.SI-ID 253489408


slika

141.
MIHALIČ, Renata
        Kako razvijam kariero : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2010. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

ISBN 978-961-92820-6-9

331.108.4(035)
COBISS.SI-ID 253565440


slika

142.
NOVAK, Riko
        Osnovne strategije izgrajevanja mednarodne podobe podjetja / Riko Novak. - 1. natis. - Maribor : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-059-5

339.5/.7
339.13.339.5
COBISS.SI-ID 253505792


slika

143.
        NOVOSTI na področju delovnih razmerij 2010-2011. - Ljubljana : Primath, 2010

Vsebina: Zakon o urejanju trga dela s pojasnili / Darko Krašovec. Najpogostejša vprašanja in odgovori na področju delovnih razmerij s pripadajočo sodno prakso / Lidija Trampuš, Sabina Trampuš
ISBN 978-961-6431-37-8

331.5(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 253581312


slika

144.
        PRIMERJAVA cen in plač Slovenije z Italijo in Madžarsko v marcu 2010 / [avtorji Jani Bekő ... [et al.] ; urednika Davorin Kračun, Timotej Jagrič. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 2010

120 izv.
ISBN 978-961-6802-02-4

338.5:331.2(497.4:45:439)"2010"
COBISS.SI-ID 66048001


slika

145.
        The ROLE of intangible assets in exiting the crisis / editor Janez Prašnikar. - 1st printing. - Ljubljana : Časnik Finance, 2010

ISBN 978-961-6541-32-9

338.124.4(082)
COBISS.SI-ID 253238784


slika

146.
STRAŠEK, Sebastjan
        Borzni in poslovni ciklus / Sebastjan Strašek, Timotej Jagrič. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za finance in bančništvo, 2010

120 izv.
ISBN 978-961-6802-00-0

336.76
COBISS.SI-ID 66026241


slika

147.
SUTTON, Robert I., 1954-
        Ni prostora za prasce : kako ustvariti civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni / Robert I. Sutton ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Prevod dela: The no asshole rule
ISBN 978-961-01-1632-5

343.4
331.103.1:159.9
COBISS.SI-ID 253514240


slika

148.
        ŠPORT v turizmu / Herman Berčič ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu : Fundacija za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-04-1 (Fakulteta za šport)

338.48:796(082)
COBISS.SI-ID 253480448


slika

149.
ŠTEMPIHAR, Aleš
        Poslovni pristopi prihodnosti : kako boste dosegli trajno visoko konkurenčnost vaše organizacije / Aleš Štempihar & Franc Bručan ; [ilustrator Boris Oblak ; prevod izjav Davor Jozić]. - 1. izd. - Kranj : Askit, 2010

ISBN 978-961-269-340-4

339.137.2
COBISS.SI-ID 253193984


slika

150.
TOMMAN, Maria
        Optimalizem : najboljša osnova za globalizacijo in najboljša alternativa kapitalizmu / Maria Tomman. - Ljubljana : samozal. M. Vouk, 2010

ISBN 978-961-276-056-4 (trda vezava) ISBN 978-961-276-057-1 (broš.)

339.9
COBISS.SI-ID 253490432


slika

151.
TURK, Ivan, 1930-
        Ekonomske in finančne kategorije na mikro in makro ravni / Ivan Turk. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Ekonomska fakulteta, 2010. - (Ekonomska knjižnica / Zveza ekonomistov Slovenije)

ISBN 978-961-6231-65-7 (Zveza ekonomistov Slovenije)

330.101.541/.542
COBISS.SI-ID 253528320


slika

152.
        UPORABA dotacije iz programa EU Mladi v akciji : pomoč prijaviteljem pri načrtovanju finančnega dela projektov. - Ljubljana : Movit NA Mladina, 2010

- Dostopno tudi na: http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/Financna_publikacija_2010.pdf
ISBN 978-961-6826-06-8

336.531.2:316.346.32-053.6
06.024:316.346.32-053.6
COBISS.SI-ID 253169664


331 DELOslika

153.
MERKAČ Skok, Marjana
        Razvoj kariere : [študijsko gradivo] / Marjana Merkač Skok, Mirjana Ivanuša-Bezjak, Greta Malec. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Učbeniki FKPV)

ISBN 978-961-6825-13-9

331.108.4(075.8)
COBISS.SI-ID 253430528


34/35 PRAVO. JAVNA UPRAVAslika

154.
BENHABIB, Seyla
        Pravice drugih : tujci, rezidenti in državljani / Seyla Benhabib ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: The rights of others
ISBN 978-961-260-038-9

342.726-054.6/.7
COBISS.SI-ID 253516288


slika

155.
        CENZURIRANO : zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes / uredila Mateja Režek. - Ljubljana : Nova revija, 2010. - (Zbirka Razprave / Nova revija ; 2)

ISBN 978-961-6580-80-9

351.751.5(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253332736


slika

156.
ČALETA, Denis
        Oborožene sile in terorizem v luči konfliktov 21. stoletja / Denis Čaleta. - Ljubljana : Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje : Inštitut za korporativne varnostne študije, 2010

ISBN 978-961-6600-27-9 (Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje)

355:343.326
COBISS.SI-ID 253260544


slika

157.
DRUGI
        2. priročnik za občinske svetnice in svetnike / [avtorji Jasmina Vidmar ... [et al.] ; fotografije Jasmina Vidmar]. - Maribor : Skupnost občin Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91519-4-5

352:342.534(035)
COBISS.SI-ID 65907201


slika

158.
        DRŽAVNI preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim in ravnanju : poročilo 2009 = National preventive mechanism under the Optional protocol to the UN convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment : report [2009] / [pri pripravi publikacije so sodelovali Zdenka Čebašek - Travnik ... [et al.] ; uredila Ivan Šelih, Liana Kalčina ; prevod Maja Vitežnik in Martin Cregeen]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije = The Human Rights Ombudsman of the Republic of SLovenia, 2010 (Ivančna Gorica : Impress)

ISBN 978-961-91394-8-6

351.941(497.4)(082)
343.255(094.2)
COBISS.SI-ID 253270272


slika

159.
IVANJKO, Šime
        Liber Amicorum : pravo, resnica, morala = ius, veritas, mos = Recht, Wahrheit, Sittlichkeit = law, truth, moral / Šime Ivanjko. - Maribor : Pravna fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6399-48-7

340(082)
COBISS.SI-ID 65998081


slika

160.
JELAČIN, Marta
        Oporoka : kratki napotki, kako pripraviti oporoko / Marta Dominika Jelačin. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010

ISBN 978-961-204-465-7

347.67(035)
COBISS.SI-ID 253286144


slika

161.
KOGEJ, Damijan
        Sistem za upravljanje in vodenje artilerijskega ognja : prednji in odgovorni opazovalec : navodilo z vajami / [avtor Damijan Kogej]. - Ljubljana : Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2010

ISBN 978-961-6600-28-6

358.1
COBISS.SI-ID 253338112


slika

162.
KORŽE, Branko
        Pravo družb in poslovno pravo / Branko Korže. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010

ISBN 978-961-204-466-4

347.72(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 253295360


slika

163.
KRANJC, Janez, 1949-
        Rimsko pravo / Janez Kranjc. - 2., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : GV založba, 2010. - (Zbirka Pravna obzorja. Veliki format ; 1)

ISBN 978-961-247-157-6

34(37)
COBISS.SI-ID 253286400


slika

164.
        LOKALNI zločinci - univerzalni zločini : odgovornost zaščititi / Vasilka Sancin ... [et al.] ; Vasilka Sancin (ur.). - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-158-3

341.4
343.3/.7(100)
COBISS.SI-ID 253362176


slika

165.
        MINI priročnik o pravicah in soodgovornosti starejših / pripravila Peter Rebernik in Angelca Žiberna ; [fotografije različnih avtorjev, iz fotoarhiva revije Vzajemnost in zasebni arhiv]. - Velenje : Pozoj, 2010. - (Pozojeva zbirka. Ko postane življenje modro in izkušeno)

ISBN 978-961-6258-59-3

342.7-053.88
COBISS.SI-ID 253222656


slika

166.
NOVAK, Marko, 1967-
        Pravna argumentacija v praksi / Marko Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Planet GV, 2010

ISBN 978-961-6529-93-8

340.132.6
COBISS.SI-ID 253191424


slika

167.
PARKINSON, Lisa, 1940-
        Družinska mediacija / Lisa Parkinson ; [prevedla Helena Ilič - Breznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za mediacijo Concordia, 2011

ISBN 978-961-91681-4-1

347.919.1
COBISS.SI-ID 253493504


slika

168.
        The SCARS of the erasure : a contribution to the critical understanding of the erasure of people from the register of permanent residents of the Republic of Slovenia / Neža Kogovšek ... [et al.] ; [editors Neža Kogovšek, Brankica Petković ; translation Olga Vuković]. - 1st ed. - Ljubljana : Peace Institute, 2010

Kazali
ISBN 978-961-6455-61-9

342.71(497.4)(082)
572.028(082)
COBISS.SI-ID 253309184


slika

169.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z novelo ZKP-J in stvarnim kazalom Primoža Gorkiča. - 1. dopolnjena izd., dotis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Trzin] : NTD). - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

ISBN 978-961-204-464-0

343.1(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 253303040


slika

170.
STROKOVNO srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (2 ; 2010 ; Bled) [Drugo]
        2. strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, 6. in 7. decembra 2010, Hotel Golf, Bled. - Ljubljana : GV založba, 2010 (Ljubljana : Itagraf)

ISBN 978-961-247-164-4

347.427(082)
COBISS.SI-ID 253504000


slika

171.
STROKOVNO srečanje Novosti pri javnih naročilih (1 ; 2010 ; Ljubljana) [Prvo]
        1. strokovno srečanje Novosti pri javnih naročilih, Hotel Slon, Ljubljana, 25.in 26. nevembra 2010. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010

ISBN 978-961-247-163-7

351.712(082)
COBISS.SI-ID 253420800


slika

172.
STROKOVNO srečanje ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev (2010 ; Ljubljana)
        Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev, november 2010 / [zbornik uredili Tatjana Krašovec in Mojca Pristavec Đogić]. - Ljubljana : Državni zbor, 2010. - (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije)

ISBN 978-961-6415-26-2

342.8(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253376768


slika

173.
TRADICIONALNI posvet Poslovanje z nepremičninami (21 ; 2010 ; Portorož)
        Zbornik referatov / 21. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož, 18. in 19. november 2010 ; [urednik Igor Blažina]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, 2010. - (Država, državljani, stanovanja)

ISBN 978-961-6666-46-6

351.778.5(497.4)(082)
347.235(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253209088


slika

174.
VIAN, Boris, 1920-1959
        Dezerter / [avtor pesmi] Vian, & Pot ponosa / [prevod pesmi in esej] Boris Pahor ; ilustracija Samira Kentrić ; [spremno besedilo Tadeja Zupan Arsov]. - 1. izd. - Bled : Produkcijska hiša RED, Zavod za užitke branja, 2010. - (Zbirka Svoboda)

ISBN 978-961-92628-9-4

342.7
821.133.1-1
COBISS.SI-ID 253277952


slika

175.
VOUK, Rudi, 1965-
        Iz pravnega kotička : komentarji na pravni položaj koroških Slovencev / Rudi Vouk. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010

ISBN 978-3-7086-0494-7

341.234(436=163.6)
342.724(436=163.6)
COBISS.SI-ID 253433600


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE. ŠOLSTVOslika

176.
        ANALIZA vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji / [avtorji Opara Božidar ... et al.]. - Ljubljana : JRZ Pedagoški inštitut, 2010

ISBN 978-961-270-038-6

376(497.4)
COBISS.SI-ID 253494528


slika

177.
CEEMAN. Annual Conference (18 ; 2010 ; Caserta / Napoli)
        New global performance challenges and implications for management development : proceedings of the 18th CEEMAN Annual Conference, 23-25 September 2010, Caserta, Naples, Italy / [editor Michael Minkov]. - Bled : CEEMAN, 2010

ISBN 978-961-92270-5-3

37:005(082)
COBISS.SI-ID 253433856


slika

178.
EKONOMSKA šola (Ptuj)
        Ekonomska šola Ptuj 1960-2010 : [zbornik ob 50-letnici Ekonomske šole] / [uredili Patricija Koler, Vlasta Prislan]. - Ptuj : Šolski center, Ekonomska šola, 2010 (Ptuj : Vejica, Rado Škerjanec s. p.)

250 izv.
ISBN 978-961-6749-06-0

373.544(497.4Ptuj)(082)
COBISS.SI-ID 65943553


slika

179.
        EVROPSKI jezikovni listkovnik za odrasle : European language portfolio for adults / [avtorice Irena Amič ... [et al.] ; uredila, prevod v angleščino Branka Petek]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 2010

- - Jezikovna izkaznica = Language passport
ISBN 978-961-6101-53-0

374.7:811(4)(093.2)
COBISS.SI-ID 253389568


slika

180.
FAKULTETA za farmacijo (Ljubljana)
        Zbornik ob 50-letnici celovitega študija farmacije na Slovenskem : 1960-2010 / [uredniki Aleš Krbavčič in Lidija Mataija]. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2010

ISBN 978-961-6378-35-2

378.6:615(497.451.1)(082)
COBISS.SI-ID 253233664


slika

181.
FAKULTETA za šport (Ljubljana)
        Zbornik Fakultete za šport Univerze v Ljubljani : 1960-2010 / [urednik Tomaž Pavlin ; fotografije arhiv FŠ ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-01-0

378.6:796(497.4 Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 253415936


slika

182.
        GLASBENA slikanica 1 [Zvočni posnetek] : zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole / [zbrala] Breda Oblak. - 1. izd., 3. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 1 CD (ca 63 min) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-86-341-2645-7

37.015.31:78(035)(086.76)
78(075.2)(086.76)
COBISS.SI-ID 253529088


slika

183.
        GLASBENA slikanica 2 [Zvočni posnetek] : zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole / [zbrala] Breda Oblak. - 1. izd., 3. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 1 CD (ca 66 min) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-86-341-2798-0

37.015.31:78(035)(086.76)
78(075.2)(086.76)
COBISS.SI-ID 253529344


slika

184.
        GLASBENA slikanica 3 [Zvočni posnetek] : zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 3. razredu devetletne osnovne šole / [zbrala] Breda Oblak. - 1. izd., 4. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 2 CD-ja (ca 85 min) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-86-341-2920-5

37.015.31:78(035)(086.76)
78(075.2)(086.76)
COBISS.SI-ID 253529600


slika

185.
HOZJAN, Dejan
        Sistemski vidiki priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja [Elektronski vir] / Dejan Hozjan. - 1. izd. - El. knjiga. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management, ISSN 1855-0878)

- Način dostopa (URL): http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-090-1.html
ISBN 978-961-266-090-1

374.7(0.034.2)
COBISS.SI-ID 253192448


slika

186.
        INOVACIJSKI projekti 2009/2010 [Elektronski vir] : zbornik strokovnih prispevkov / avtorji Urška Vavdi ... [et al.] ; zbrala in uredila Nataša Malovrh. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/ZbornikStrokovnihPrispevkov2009-10.pdf
ISBN 978-961-234-928-8

37.091.313(082)
COBISS.SI-ID 253586944


slika

187.
KAST-Zahn, Annette
        Vsak otrok se lahko nauči premagovati težave / Annette Kast-Zahn ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Jedes Kind kann Krisen meistern
ISBN 978-961-01-1510-6

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 253382912


slika

188.
KOVAČ, Marjeta, 1956-
        Izpeljava športne vzgoje : didaktični pojavi, športni programi in učno okolje / Marjeta Kovač, Gregor Jurak ; [fotografije Katarina Bizjak ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje, 2010

ISBN 978-961-6843-00-3

377:796(497.451.1)(083.9)
COBISS.SI-ID 253296896


slika

189.
        KULTURNO žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti / uredniki Robi Kroflič ... [et al.] ; [angleški prevodi tekstov Urša Poljanšek ; fotografije Franci Kropec, Robi Kroflič, Uroš Grabner]. - Ljubljana : Vrtec Vodmat, 2010

ISBN 978-961-269-366-4

37.015.31:7
316.6-053.2
373.2
COBISS.SI-ID 253528576


slika

190.
        KULTURSTIK : pilotni projekt uvajanja novih, sodobnejših vsebin in metod kulturno-umetnostne vzgoje v kurikule osnovnih šol : zbornik / [prispevki Mateja Bogovič Fifnja ... [et al.] ; uredništvo Katarina Slukan, Alma R. Selimović ; prevod Brigita Šoštarič, Ajda Šoštarič ; slikovna gradiva arhiv projekta Kulturstik]. - Sevnica : Osnovna šola Sava Kladnika, 2010

ISBN 978-961-91748-7-6

37.015.31:7(082)
COBISS.SI-ID 253162752


slika

191.
        LÁNC, lánc, eszterlánc --- : tanári kézikönyv a magyar nyelvmint második nyelv tanulásához a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára = priročnik za učitelje k samostojnemu delovnemu zvezku za madžarščino kot drugi jezik v 1. razredu dvojezičnih osnovnih šol / Lazar Irena ... [et al.] ; [illusztrálta Valentina Špendal]. - 1. kiad. = 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo = A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete, 2010

ISBN 978-961-234-922-6

37.091.3:811.511.141(035)
COBISS.SI-ID 253195264


slika

192.
LETNA konferenca Kakovost v višjih šolah (2 ; 2010 ; Murska Sobota)
        S partnerstvom do kakovostnega višjega strokovnega izobraževanje : zbornik referatov / 2. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah ; [uredniški odbor Andreja Križman ... et al.]. - Murska Sobota : Ekonomska šola, 2010

ISBN 978-961-6629-08-9

377.36:005.336.3(082)
COBISS.SI-ID 65956097


slika

193.
MEDNARODNI posvet športnih pedagogov Slovenije (23 ; 2010 ; Murska Sobota)
        Zbornik 23. mednarodnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Murska Sobota, 18. do 20. november 2010] / [organizator Zveza društev športnih pedagogov Slovenije ; urednika Marjeta Kovač, Marjan Plavčak]. - Ljubljana : Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2010

ISBN 978-961-92965-0-9

37.091.3:796(082)
796(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253214464


slika

194.
        MEDPREDMETNE in kurikularne povezave : priročnik za učitelje / [uredili Zora Rutar Ilc, Katja Pavlič Škerjanc]. - 1. izd., 1. natis, 1. dotis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. - 471 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija na koncu večine prispevkov
ISBN 978-961-234-847-2

373.5.016(082)
COBISS.SI-ID 253344000


slika

195.
MEVES, Christa
        Pogum za vzgojo : kako lahko poskrbimo za duševno zdravje naših otrok / Christa Meves ; [prevod Stanislav M. Maršič in Seta Oblak]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010

Prevod dela: Mut zum Erziehen
ISBN 978-3-7086-0541-8

37.018.1
159.913-053.2
COBISS.SI-ID 253210112


slika

196.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5 : 5. razred osnovne šole. Priročnik / [avtorji Irena Furlan ... [et al.] ; ilustracije Kristina Krhin, Marija Prelog]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

ISBN 978-961-271-088-0

37.091.3:5(035)
37.091.3:62(035)
COBISS.SI-ID 253281792


slika

197.
NATEČAJ Evropa v šoli (12 ; 2010-2011 ; Evropa)
        Prostovoljstvo - voljan pomagati : [razpis dvanajstega natečaja Evropa v šoli 2010/2011 Prostovoljstvo - voljan pomagati in pregled nagrajenk in nagrajencev enajstega natečaja Poiščimo nove priložnosti] / [publikacijo uredili Polona Gradišek in Liana Kalčina]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije : Nacionalni odbor Evropa v šoli, 2010

ISBN 978-961-6331-39-5 (ZPMS)

37.015.31:331.578.2-053.6(082)
COBISS.SI-ID 253295872


slika

198.
PERAT, Anton
        Kdo uči / Anton Perat. - Ljubljana : Jutro, 2010

ISBN 978-961-6746-46-5

37.091.3:51
COBISS.SI-ID 253162240


slika

199.
        PIŠEM, brišem in se učim : z igro do znanja / [prevod Vida Frelih]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: Write, learn and wipe
ISBN 978-961-251-249-1

373.2:159.946.4(076)
COBISS.SI-ID 253555968


slika

200.
PLESNIČAR, Martin, 1976-
        Kompas za starše / Martin Plesničar. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011. - (Zbirka Učbeniki za tretje tisočletje)

ISBN 978-961-6654-61-6

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 253243648


slika

201.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Latinščina / Barbara Damjan ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-929-5

37.091.3:811.124(082)
COBISS.SI-ID 253533696


slika

202.
        PROMOCIJA poklicnega in strokovnega izobraževanja : zbornik strokovnih člankov in izdelkov Munus 2 / [glavni urednik Denis Kač]. - Slovenija : Konzorcij šolskih centrov Slovenije v okviru projekta MUNUS 2, 2010

ISBN 978-961-269-359-6

377:659.44(082)
COBISS.SI-ID 253489920


slika

203.
        RAZVOJ naravoslovnih kompetenc [Elektronski vir] : vmesna predstavitev projekta na Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije / avtorji M. Ambrožič ... [et al.] ; urednik Vladimir Grubelnik. - Maribor : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010

ISBN 978-961-6657-17-4

37(497.4)(083.94):5
COBISS.SI-ID 65917697


slika

204.
RETUZNIK Bozovičar, Ana
        V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja / Ana Retuznik Bozovičar, Metka Krajnc ; [otroške risbice otroci iz Vrtca Velenje ; izbor risbic in komentarji Dalibor Zupančič]. - Velenje : Modart, 2010

ISBN 978-961-6716-04-8

373.2.01(075)
COBISS.SI-ID 253563136


slika

205.
SLOVENSKI posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo (4 ; 2010 ; Maribor)
        Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk = Congress proceedings od The 4th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, November 12th-13th, 2010, Habakuk Convention Centre, Maribor, Slovenija / [organizator Center za sluh in govor Maribor = organiser Centre for Hearing and Speech Maribor ; zbral Milan Brumec]. - Maribor : Center za sluh in govor, 2010

ISBN 978-961-91901-3-5

616.28-008.14(082)
376-056.263-053.2(082)
COBISS.SI-ID 253223936


slika

206.
        SPODBUJANJE aktivnega državljanstva s študijami primerov iz zgodovine in sodobnega sveta : demokracija - demokratičen sistem : zbornik prispevkov / [uredila Jelka Razpotnik ; slikovno gradivo avtorji prispevkov]. - 1. izd. - Šentvid : Gimnazija, 2010

ISBN 978-961-91722-1-6

37.091.313:321.7(082)
COBISS.SI-ID 253380608


slika

207.
        SPORTBLOG.SI - učeča skupnost na področju športa [Elektronski vir] : zbornik blogov uporabnikov v letu 2010 / uredila Matej Majerič, Marko Kolenc. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu, 2010

ISBN 978-961-6843-02-7

374:796
COBISS.SI-ID 253449728


slika

208.
STRMČNIK, France
        Problemski pouk v teoriji in praksi / France Strmčnik. - Novo mesto : Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2010

ISBN 978-961-6770-10-1

37.02(075.8)
COBISS.SI-ID 253292800


slika

209.
ŠUŠTERŠIČ, Ana, 1982-
        Sodobni ples pri pouku športne vzgoje v osnovni šoli / Ana Šušteršič, Meta Zagorc. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu : Fundacija za šport, 2010

ISBN 978-961-6843-05-8 (Fakulteta za šport)

37.015.31:793.3(082)
COBISS.SI-ID 253564672


slika

210.
TEHNIŠKA fakulteta (Ljubljana)
        Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : 1919-1957 : Univerza v Ljubljani (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze), občasna razstava od decembra 2010 do februarja 2011 / [avtorji besedil Jože Ciperle ... [et al.] ; urednik kataloga, uvod v katalog Jože Ciperle ; prevod v nemščino in angleščino Alkemist]. - Ljubljana : Univerza, 2010

ISBN 978-961-6410-31-1

378.6:62(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 253221888


slika

211.
ZNANSTVENI sestanek z mednarodno udeležbo Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju (7 ; 2010 ; Koper)
        Izvlečki = Abstract booklet / 7. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju, Koper, [10. dec. 2010] = 7th International Colloquium Inclusion in Education, Koper, [10th Dec. 2010] ; [urednica Sonja Starc]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6528-94-8

376(082)
COBISS.SI-ID 253494016


slika

212.
ŽAKELJ, Amalija
        Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami / Amalija Žakelj, Milena Ivanuš Grmek. - 1. izd, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-918-9

37.091.26(497.4)
37.091.26:005.642.5
COBISS.SI-ID 253297152


379.8 PROSTI ČAS. LJUBITELJSTVOslika

213.
KOS, Rada
        Preproste stvari za male dlani : ustvarjalni priročnik za najmlajše / Rada Kos ; [fotografije Tadej Maligoj]. - Ljubljana : Allegro, 2010. - (Ustvarjalni priročniki)

ISBN 978-961-92238-2-6

379.826:688(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253255936


slika

214.
        ZBORNIK mednarodnega raziskovalnega tabora Velenje 2009/2010 / [teksti Emil Šterbenk ... [et al.] ; urednika Emil Šterbenk, Vita Zorko ; fotografije arhiv raziskovalnih taborov Velenje 2009/2010 ... et al.]. - Velenje : Erico, Inštitut za ekološke raziskave, 2010. - (Zbirka Okolje / Erico ; zv. 8)

ISBN 978-961-92558-1-0

379.825(497.4Velenje)"2009/2010"
COBISS.SI-ID 253499392


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLORAslika

215.
KNIFIC, Bojan, 1971-
        Folklornikom s(m)o vzeli noše : kostumiranje folklornih skupin - med historično pričevalnostjo in istovetnostjo / Bojan Knific ; [prevod povzetka Anja Štendler ; fotografije Janez eržen, Bojan Knific]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010

ISBN 978-961-254-239-9

391(497.4)
394.3(497.4):391
COBISS.SI-ID 253507072


slika

216.
        KO so svetniki gostovali : slovenske ljudske legende / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Zmago Šmitek ; [ilustracije Polona Kunaver Ličen]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

ISBN 978-961-261-199-6

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 253408512


slika

217.
KULTURNO društvo Jože Papler. Otroška folklorna skupina Ajda (Besnica)
        Zbornik pričevanj ob 15-letnici Otroške folklorne skupine Ajda : od 1995 do 2010 / uredniški odbor Špela Eržen ... [et al.]. - Besnica : Kulturno društvo Jože Papler, 2010

394.3(497.4Besnica)"1995/2010"
COBISS.SI-ID 253250816


slika

218.
RECHEIS, Käthe
        Smehljaj mesečeve vile : pravljice o vilah z vsega sveta / Käthe Recheis in Friedl Hofbauer ; ilustrirala Annett Stolarski ; prevedla Anja Uršič. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2010

Prevod dela: Das Lächeln der Mondfee
ISBN 978-961-92728-9-3

398.2(100)(082)
821-34
COBISS.SI-ID 253259776


slika

219.
ŠTOK-Vojska, Nelda
        Bonton in olika, človeka sta slika / Nelda Štok-Vojska ; [ilustratorka Nejka Selišnik ; avtorica spremne besede Ines Cergol]. - Koper : Osnovna šola = Capodistria : Scuola elementare, 2010

ISBN 978-961-269-345-9

395(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253303808


slika

220.
        ZA devetimi gorami : [slovenske pravljice] / [[zbrala] Anja Štefan ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec in Zvonko Čoh]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Zlata ptica)

ISBN 978-961-01-1512-0

398.2(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253234176


slika

221.
        ŽIVA kulturna dediščina se predstavi / [urednik Naško Križnar]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2010

ISBN 978-961-6775-06-9

39(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253320192


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDEslika

222.
BAVCON, Jože
        Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) in Slovenia / [besedilo, foto] Jože Bavcon ; [prevod Helena Smolej]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6822-04-6

582.572.7(497.4)
582.572.7:581.4
COBISS.SI-ID 253287680


slika

223.
BRITOVŠEK, Milena
        Naravoslovje 8 [Elektronski vir] : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Milena Britovšek, Magda Gavriloska, Aleksander Vališer ; ilustracije Magda Češek ; fotografije Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-234-914-1

5(075.2):376(086.034.44)
COBISS.SI-ID 253520384


slika

224.
BURNIE, David
        Ilustrirana enciklopedija živali / David Burnie ; [prevedla Petra Piber]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: The Kingfisher illustrated animal encyclopedia
ISBN 978-961-233-395-9

59(031)
COBISS.SI-ID 253224704


slika

225.
GLOBEVNIK, Josip, 1945-
        Analiza I / Josip Globevnik in Miha Brojan. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Matematični rokopisi, ISSN 1408-6247 ; 25)

ISBN 978-961-212-229-4

517(075.8)
COBISS.SI-ID 253252864


slika

226.
HAWKING, S. W., 1942-
        Kratka zgodovina časa : prenovljena in razširjena ob deseti obletnici / Stephen W. Hawking ; [prevedel Uroš Kalčič ; ilustracije Ron Miller]. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 75)

Prevod dela: A brief history of time
ISBN 978-961-212-147-1

524.8
115
COBISS.SI-ID 253338624


slika

227.
HVALICA, Dušan
        Optimizacijske metode v ekonomiji : statična optimizacija / Dušan Hvalica. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010

ISBN 978-961-240-203-7

51-7:33
COBISS.SI-ID 253476608


slika

228.
KOLLER, Jože
        Struktura atomov in molekul. Osnove kvantne mehanike, atomi : visokošolski učbenik / Jože Koller. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010

ISBN 978-961-6756-22-8

530.145(075.8)
539.1/.2(075.8)
COBISS.SI-ID 253269760


slika

229.
        KOMENTAR Zakona o varstvu okolja / [avtorji Dušan Pichler ... [et al.] ; uredila Manja Lampret ; stvarno kazalo Tanja Pucelj Vidović]. - Ljubljana : Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2010

ISBN 978-961-6003-11-7

504.06(497.4)(094.5.072)
349.6(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 253525504


slika

230.
KÖTHE, Rainer
        Astronomija : preproste razlage : planeti, galaksije, spektakularno potovanje skozi vesolje / Rainer Köthe ; ilustriral Gunther Schulz ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - Dotis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010

Prevod dela: Astronomie
ISBN 978-961-251-215-6

52
COBISS.SI-ID 253412352


slika

231.
        KRALJESTVO Tetide : okameneli svet triasnih vretenčarjev Kamniško-Savinjskih Alp = The kingdom of Tethys : the fossilized world of Triassic Vertebrates from the Kamniško-Savinjske Alps / uredil Janez Gregori ; [avtorji fotografij Jure Žalohar ... [et al.] ; avtorji stratigrafskih stolpcev, tektonskih in paleogeografskih kart Tomaž Hitij in Bogomir Celarc ; avtorja risb Matija Križnar in Tomaž Hitij]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, 2010. - (Scopolia, ISSN 0351-0077. Supplementum, ISSN 0354-0138 ; 5)

ISBN 978-961-6367-23-3

567/569(234.323.6)"615.1"
COBISS.SI-ID 253566208


slika

232.
        MIKROBIOLOGIJA od včeraj za jutri / urednika Peter Raspor in Tadeja Matos. - Ljubljana : SMD, 2010. - (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost ; 08)

ISBN 978-961-90346-5-1

061.2:579(497.451.1)(091)
579:001.891(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253302784


slika

233.
MOGIL, H. Michael
        Nevarno vreme / H. Michael Mogil, Barbara G. Levine ; [ilustracije Christer Eriksson ... [et al.] ; prevedla Lučka Kajfež Bogataj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Extreme weather
ISBN 978-961-01-1473-4

551.515(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253285888


slika

234.
PEČJAK, Vid
        Človek in ekološka kriza : kaj lahko prispevam k izboljšanju / Vid Pečjak ; [slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

ISBN 978-961-218-927-3

502.1
COBISS.SI-ID 253258240


slika

235.
PLANINŠIČ, Gorazd
        Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih : mehanika in termodinamika / Gorazd Planinšič. - 1. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo ; 47)

ISBN 978-961-212-230-0

37.02:53
COBISS.SI-ID 253364480


slika

236.
PREVORČNIK, Simona
        Navodila za vaje iz zoologije nevretenčarjev / Simona Prevorčnik. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

ISBN 978-961-242-327-8

592(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 253533440


slika

237.
REPNIK, Maja, 1982-
        Naloge iz predmeta Matematične metode I / Maja Repnik. - Krško : Fakulteta za energetiko, 2010

- Dostopno tudi na: http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/vaje-matematične-metode
ISBN 978-961-6800-04-4

51(075.8)(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 66066689


slika

238.
ROŽMAN, Robert
        Reaktorska sredica / Rožman Robert. - Krško : Neviodunum, 2010

ISBN 978-961-6784-12-2

539.1(075)
621.039(075)
COBISS.SI-ID 253517312


slika

239.
STERŽE, Jana
        Varstvo okolja / [besedilo, risbe] Jana Sterže ; [fotografije Wikimedia ... et al.]. - Celje : Fit media, 2010. - (Zbirka Zelena Slovenija)

ISBN 978-961-6283-41-0

502/504
COBISS.SI-ID 253506816


slika

240.
        VODE v Sloveniji : ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o vodah / [avtorji Mišo Andjelov ... [et al.] ; uredniki Jože Uhan, Mojca Dobnikar Tehovnik, Urška Pavlič ; fotografije Bernarda Rotar ... [et al.] ; kartografija Petra Krsnik ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2010

ISBN 978-961-6024-56-3

502.51(497.4)
502.175(497.4)
COBISS.SI-ID 253556480


slika

241.
        VZPOSTAVLJANJE evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji : zbornik projekta / [urednik Sandi Berk]. - Ljubljana : Geodetska uprava Republike Slovenije, 2010

ISBN 978-961-90637-7-4

528.236(082)
COBISS.SI-ID 253271040


slika

242.
ŽEROVNIK, Janez, 1958-
        Matematika 1 / Janez Žerovnik. - 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2010

ISBN 978-961-6536-23-3

51(075.8)
COBISS.SI-ID 253423104


61 MEDICINAslika

243.
        ATLAS sprememb žleznih celic v brisih materničnega vratu [Elektronski vir] / urednica Margareta Strojan Fležar. - El. knjiga. - Ljubljana : Inštitut za patologijo Medicinske fakultete, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6502-30-6

618.146-076.5(084.4)
COBISS.SI-ID 253296128


slika

244.
BIGEC, Martin
        Dojenje v dojenju prijazni zdravstveni ustanovi : priročnik / [avtorji Martin Bigec, Milena Frankič, Slavojka Šrok]. - Maribor : Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2010

Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6636-08-7

618.63(035)
COBISS.SI-ID 65905921


slika

245.
BOŽIČ, Borut, 1959-
        Delo z biološkimi vzorci : študijsko gradivo / B. Božič, J. Lukač Bajalo. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2010

ISBN 978-961-6378-36-9

616-074(075.8)
COBISS.SI-ID 253329664


slika

246.
        CELOSTNA avtomatizacija in procesno vodenje medicinskega laboratorija = Total automation and process management of medicine laboratory : zbornik predavanj / [uredil Milan Skitek]. - Ljubljana : Klinični center, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, 2010 (Ljubljana : Bori)

ISBN 978-961-6442-42-8

616-074(082)
COBISS.SI-ID 253288192


slika

247.
DAN Stane Kavalič (2010 ; Ljubljana)
        Kompetence medicinskih sester v povezavi s profesionalizacijo : zbornik predavanj / Dan Stane Kavalič, strokovno srečanje, 2. december 2010 ; uredila Albina Bobnar. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2010

ISBN 978-961-6808-20-0

614.253.5:005.336.2(082)
37:616-083(082)
COBISS.SI-ID 253508608


slika

248.
DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana
        Kam in kako po pomoč v duševni stiski / [Mojca Z. Dernovšek, Suzana Oreški, Igor Hrast ; Knjižici na pot Ivan Svetlik]. - Ljubljana : Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2010

ISBN 978-961-92386-5-3

616.89-008.1(082)
616.89-008.1(497.4)(058.7)
COBISS.SI-ID 253380352


slika

249.
DUBBERLEY, Emily
        Zabava s fetiši : perverznosti za začetnike / Emily Dubberley ; prevedla Karin Pečnikar. - Brežice : Primus, 2010. - (Zbirka Mrhe)

Prevod dela: A beginner‛s guide to kink
ISBN 978-961-6804-24-0

613.88
176.4
COBISS.SI-ID 253163776


slika

250.
FLIS, Vojko
        Osnove ultrazvočne anatomije trebušne votline : delovni zvezek / Vojko Flis, Mirjana Brvar. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2010

ISBN 978-961-6575-61-4

611.3/.4:616-073.4(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 65942273


slika

251.
GRUBIŠA, Nikola
        Zdravje 1 : kako upočasniti proces staranja in obuditi mladostno telo ter duha / Nikola Grubiša ; [ilustracije Marko Kočevar ; fotografije Istockphoto]. - Ljubljana : Inisa, 2010

ISBN 978-961-91420-7-3

612.67/.68
COBISS.SI-ID 253279488


slika

252.
HABGOOD, Jackie
        Zdravo kombiniranje hrane : osnove Hayeve diete / Jackie Habgood ; [prevedla Marjeta Ana Tuševljak]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The Hay diet made easy
ISBN 978-86-11-17410-5

613.2(035)
615.874(035)
COBISS.SI-ID 253436416


slika

253.
        IZBRANA poglavja iz kirurgije : [učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah] / uredila Kazimir Miksić in Vojko Flis. - 2., posodobljena izd. - Maribor : Založba Pivec, 2010

500 izv.
ISBN 978-961-6817-31-8

617(075.8)
COBISS.SI-ID 65925633


slika

254.
        IZZIVI sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljanja : oskrba ran pri bolnikih z rakom : zbornik predavanj / [urednica Miladinka Matković]. - Ljubljana : Onkološki inštitut, 2010

ISBN 978-961-6071-64-2

616-006-06(082)
616-001.4-08(082)
COBISS.SI-ID 253480704


slika

255.
        JEJMO zdravo! : s pravilno prehrano do dobrega počutja / [glavna urednica Kate Slate, urednica dela o prehrani Maureen Mulhern-White, urednica receptov Sandra Rose Gluck ; avtorica besedila o prehrani Patricia Kaupas ; fotograf Alan Richardson ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Fight back with food. - Kazali
ISBN 978-961-01-0705-7

615.874.2(035)
641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 253361408


slika

256.
JOVANOVIĆ, Ksenija
        Izgubljeni v iskanju sebe : knjiga o bulimiji nevrozi, kompulzivnem prenajedanju in avtoagresiji / Ksenija Jovanović ; [ilustracije Loni Jovanović]. - Šmarje-Sap : Buča, 2010

ISBN 978-961-6704-20-5

616.89-008.441
COBISS.SI-ID 253154560


slika

257.
KENE, Martin, 1924-
        Zdravilišče Rogaška Slatina : iztrgati pozabi / Martin Kene. - 1. natis. - Rogaška Slatina : Rogaška vas, 2010

ISBN 978-961-269-349-7

614.214:615.838(497.4Rogaška Slatina)(091)
COBISS.SI-ID 253340928


slika

258.
KERŠEK, Emil
        Zdravilna rastlinska in sadna žganja : celostni priročnik o zdravilnih rastlinah, sadju, medu in žganjih / Emil Keršek ; [prevedel Jože Plešej]. - 2. natis. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Ljekovite biljne i voćne rakije
ISBN 978-961-00-0719-7

615.322:663.5(035)
641.87:635.7(035)
COBISS.SI-ID 253224448


slika

259.
KIGER, Alice M.
        Poklicna etika v zdravstveni negi : gradivo za strokovni seminar / Alice M. Kiger, Andreja Prebil. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2010 (Jesenice : Margareta Abram s. p.)

90 izv.
ISBN 978-961-92918-2-5

614.253:174
COBISS.SI-ID 66070529


slika

260.
KONFERENCA ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja (2010 ; Portorož)
        Ženske pred vprašanjem materinstva : zbornik predavanj / Konferenca ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja, Portorož, 14. 10. 2010 ; [organizator Zavod za zdravstveno varstvo]. - Koper : Zavod za zdravstveno varstvo, 2010

ISBN 978-961-92455-9-0

618.2/.7(082)
613.888.15(082)
COBISS.SI-ID 253493760


slika

261.
MEMORIALNI sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem (41 ; 2010 ; Ljubljana)
        Novosti v patologiji : ob 70-letnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani = Advances in pathology : celebrating 70th anniversary of the Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana / XLI. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem, 2.-3. december 2010 = XLIth Professor Janez Plečnik Memorial Meeting with an International Symposium, December 2-3, 2010, Ljubljana, Slovenija ; [organizatorji] Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za patologijo ... [et al.] ; [uredniki Boštjan Luzar ... et al.]. - V Ljubljani : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta)

ISBN 978-961-6502-31-3

616-006(082)
616.9(082)
COBISS.SI-ID 253510400


slika

262.
        MIGRENA onesposablja : učbenik za zdravstvene delavce / uredila Bojana Žvan, Marjan Zaletel. - Ljubljana : Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2010

ISBN 978-961-92333-8-2

616.857(075)
COBISS.SI-ID 253495040


slika

263.
MLAKAR Adamič, Jana
        "Eno bolh‛co ljubim, v moji srajčki spi, ---" : zgodovina higiene v Zasavju / Jana Mlakar Adamič. - Trbovlje : Zasavski muzej, 2010

ISBN 978-961-6640-12-1

613.4(497.432)(091)
COBISS.SI-ID 253525760


slika

264.
MURŠIČ, Marjan
        Vdihi : skrivnosti samozdravljenja na delovnem mestu / Marijan Muršič ; [mandale Brigita Tekavčič]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2010

ISBN 978-961-6817-28-8

615.851.1(035)
COBISS.SI-ID 66025729


slika

265.
        NAVODILA za pripravo in shranjevanje parenteralnih pripravkov za sistemsko zdravljenje okužb pri odraslih bolnikih / [pripravile Irina Tegelj ... et al.]. - 4. dopolnjena izd. - Ljubljana : UKC, Interna klinika, Klinični oddelek za hematologijo : Lekarna, Oddelek za pripravo individualne terapije, 2010

ISBN 978-961-6442-41-1 (UKC)

616.15-006-06
615.456
COBISS.SI-ID 253261312


slika

266.
        PARKINSONIZEM, demenca : mala šola nevrologije / [avtorji besedil Zalika Klemenc-Ketiš ; urednika Zvezdan Pirtošek in Maja Trošt]. - Ljubljana : Center za ekstrapiramidne bolezni in Center za kognitivne motnje, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010

ISBN 978-961-6442-40-4

616.858(082)
616.892.3(082)
COBISS.SI-ID 253259520


slika

267.
        PSIHOTERAPEVTSKI ukrepi za vsakdanjo rabo 2 : [zbornik], Begunje, 19. in 20. november 2010 / [urednik Andrej Žmitek]. - Begunje : Psihiatrična bolnišnica, 2010

ISBN 978-961-6510-04-2

615.851(082)
COBISS.SI-ID 253161728


slika

268.
        REGIJSKA strategija za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo krepitve zdravja na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju za obdobje 2010-2015 / [Dušan Harlander ... et al.]. - Novo mesto : Zavod za zdravstveno varstvo, 2010

ISBN 978-961-92969-0-5

614(497.433/.434)
COBISS.SI-ID 253238272


slika

269.
SEMINAR o bolečini (13 ; 2010 ; Maribor)
        Uporaba opioidov za zdravljenje kronične bolečine, ki ni posledica raka : zbornik predavanj = Opioid use for chronic noncancer pain : book of lectures / 13. Seminar o bolečini = 13th Seminar on Pain, 10. in 11. december 2010 Maribor ; [organizatorja] Slovensko združenje za zdravljenje bolečine v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor ; [urednik Mirt Kamenik]. - Maribor : Slovensko združenje za zdravljenje bolečine : Univerzitetni klinični center, 2010 ([s. l.] : Vizualne komunikacije comTEC d. o. o.)

ISBN 978-961-6575-57-7

616-009.7(082)
COBISS.SI-ID 66089985


slika

270.
SLOVENSKI oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo (8 ; 2010 ; Ljubljana)
        Končni program in zbornik povzetkov = Final programme and book of abstracts / 8. slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo, 9.-11. december 2010 in Simpozij ob 120-letnici Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = 8th Slovenian Congress of Ophthalmology with International Participation, 9-11 December 2010 and Symposium on the Occasion of the 120th Anniversary of the University Medical Centre Ljubljana Eye Hospital ; [urednika Marko Hawlina, Branka Stirn Kranjc]. - Ljubljana : Združenje oftalmologov Slovenmije = Slovenian Society of Ophthalmology, 2010

ISBN 978-961-91886-1-3

617.7(082)
COBISS.SI-ID 253505024


slika

271.
SLOVENSKO zdravniško društvo. Sekcija za arterijsko hipertenzijo. Strokovni sestanek (19 ; 2010 ; Portorož)
        Zbornik / XIX. strokovni sestanek Sekcije za arterijsko hipertenzijo, Portorož, 2.-3. december 2010 ; [urednik zbornika Primož Dolenc]. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za arterijsko hipertenzijo, 2010

ISBN 978-961-92552-2-3

616.12-008.331.1(082)
COBISS.SI-ID 253330432


slika

272.
SLOVENSKO zdravniško društvo. Združenje kirurgov Slovenije. Kongres z mednarodnim sodelovanjem (5 ; 2010 ; Kranjska Gora)
        Zbornik povzetkov / 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25.-27. november 2010 ; [urednika Miran Rems, Polona Studen Pauletič]. - Ljubljana : Združenje kirurgov Slovenije, 2010

ISBN 978-961-92974-0-7

617.5(082)
COBISS.SI-ID 253328640


slika

273.
        SMERNICE zdravega prehranjevanja za dojenčke / [avtorji Borut Bratanič ... [et al.] ; urednici Lidija Vertnik, Katja Povhe Jemec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010

ISBN 978-961-6523-46-2

613.22
COBISS.SI-ID 253218816


slika

274.
SMOLE, Helena, 1974-
        Balancing the beast : a bright view of schizoaffective disorder-bipolar or manic-depressive type / Helena Smole ; [illustrations by Leon Zuodar]. - Ljubljana : Bubina Baita, 2010

ISBN 978-961-92979-0-2

616.89-008.1
COBISS.SI-ID 253522432


slika

275.
        SODOBNIM znanjem postopkov v zdravstveni negi naproti / [uredniki Andreja Kvas ... et al.]. - Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2010

ISBN 978-961-92811-1-6

616-083(082)
COBISS.SI-ID 253359360


slika

276.
SPOMINSKI sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras (6 ; 2010 ; Ljubljana)
        Nepravilne krvavitve iz maternice v rodnem obdobju : zbornik / 6. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras ; [urednika Andrej Vogler, Eda Vrtačnik Bokal]. - Ljubljana : Slovensko društvo za reproduktivno medicino, 2010

ISBN 978-961-6721-05-9

618.14-005(082)
COBISS.SI-ID 253230848


slika

277.
        STRATEGIJA za krepitev zdravja in akcijski načrt za zmanjševanje neenakosti v zdravju v gorenjski regiji / [avtorji Marjeta Hovnik Keršmanc ... et al.]. - Kranj : Zavod za zdravstveno varstvo, 2010

ISBN 978-961-90907-6-3

614(497.452)
316.344:614(497.452)
COBISS.SI-ID 253477376


slika

278.
STROKOVNO srečanje Sodelovanje otorinolaringologa z zdravnikom družinske medicine (1 ; 2010 ; Maribor)
        Sodelovanje otorinolaringologa z zdravnikom družinske medicine : zbornik predavanj / [1. strokovno srečanje Sodelovanje otorinolaringologa z zdravnikom družinske medicine], Maribor, 3. 12. 2010 ; [uredniški odbor Bogdan Čizmarević ... et al.]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, Oddelek za ORL in MFK, 2010 ([s. l.] : Vizualne komunikacije comTEC d. o. o.)

200 izv.
ISBN 968-961-6575-65-2

616.21(082)
COBISS.SI-ID 66087681


slika

279.
ŠARC, Lucija
        Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah / [avtorji Lucija Šarc, Martin Možina, Marija Jamšek]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010

ISBN 978-961-6523-47-9

614.878:616-083.98
616-099
COBISS.SI-ID 253282304


slika

280.
        TEČAJ laktacije za opravljanje izpita za naziv Mednarodni pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) : priročnik / urednici Zlata Felc, Cvetka Skale. - Celje : Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, 2010

ISBN 978-961-92398-3-4

612.664(035)
618.63(035)
COBISS.SI-ID 253208832


slika

281.
        TVEGANA vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenija [Elektronski vir] : rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2008 - z zdravjem povezan vedenjski slog / uredili Ciril Hlastan Ribič ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2010. - 1 optični disk CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-961-6659-74-1

613(497.4)(086.034.44)
COBISS.SI-ID 253531648


slika

282.
        USPEŠNA komunikacija - zadovoljen pacient v maksilofacialni in oralno-kirurški obravnavi : zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja, Brdo pri Kranju, 27. 11. 2010 / [uredniški odbor Draga Štromajer ... et al.] ; [organizator] Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije [in] Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurugijo, Kirurška klinika, UKC Ljubljana [in] Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani. - Ljubljana : Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91492-8-7

617.51/.53-083(082)
616.31-089-083(082)
COBISS.SI-ID 253289472


slika

283.
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Seminar (2010 ; Ljubljana)
        Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu : zbornik predavanj z recenzijo / [Seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Ljubljana, 12. november 2010] ; [organizator] Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji ; [urednika Branko Bregar, Jožica Peterka Novak]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2010

ISBN 978-961-90514-8-1

616.89-083(082)
331.442:614.253.5(082)
COBISS.SI-ID 253165056


slika

284.
        ZELIŠČARSKI recepti naših babic : (po ljudskem izročilu) / [uredila Jožica Kapele ; uvodna beseda Jožica Sladič]. - Semič : Bucik, 2010

ISBN 978-961-91985-3-7

615.322(035)
COBISS.SI-ID 253197568


slika

285.
        ZNANSTVENO-raziskovalno delo v visokošolskem izobraževanju fizioterapevtov : zbornik prispevkov / urednika Alan Kacin, Urška Puh. - Ljubljana : Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje : Zdravstvena fakulteta, 2010. - (Fizioterapija, ISSN 1318-2102 ; Letn. 18. Supplement ; 5)

ISBN 978-961-91966-2-5 (Društvo fizioterapevtov Slovenije)

615.82/.84(082)
COBISS.SI-ID 253169920


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE NEZGOD. RDEČI KRIŽslika

286.
        GASILSTVO na Slovenskem : ob 140-letnici organiziranega gasilstva / zbornik več avtorjev ; [fotografije arhiv Gasilske zveze Slovenije]. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6482-15-8

614.842(497.4)"1999/2009"
COBISS.SI-ID 253530880


62+66/69 INŽENIRSTVO. TEHNOLOGIJA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTIslika

287.
BJELOVUČIĆ, Niko
        Priročnik za voditelja čolna / Niko Bjelovučić, Igor Domevšček. - 5. popravljena izd. - Rogaška Slatina : samozal. [N. Bjelovučić], 2010

ISBN 978-961-92202-1-4

629.5(035)
656.61(035)
COBISS.SI-ID 253214720


slika

288.
BUCHMEISTER, Borut
        Proizvodne tehnologije - preoblikovanje / Borut Buchmeister, Leo Gusel. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2011 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet)

100 izv.
ISBN 978-961-248-249-7

621.7+621.9(075.8)
COBISS.SI-ID 65985025


slika

289.
DAN inženirjev (10 ; 2010 ; Ljubljana)
        Kako do lepše prihodnosti slovenskega gradbeništva? : zbornik 10. dneva inženirjev / [glavni urednik Željko Vukelić]. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije - IZS, 2010

ISBN 978-961-6724-10-4

624(497.4)(082)
69(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 253252608


slika

290.
        DVE kolesi in par nog / [avtorji Boris Brovinsky ... [et al.] ; uredil Boris Brovinsky ; spremna beseda Orest Jarh]. - Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010. - (Publikacija TMS ; 48)

ISBN 978-961-6464-23-9

629.322(497.4)(091)
796.61(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253289984


slika

291.
HÉDELIN, Pascale
        Velika knjiga o vozilih / Pascale Hédelin ; [ilustracije] Robert Barborini ; [prevedla Agata Tadeja Tomažič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011

Prevod dela: La grand livre animé des transports
ISBN 978-961-251-245-3

629(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253283584


slika

292.
HOČEVAR, Mateja, 1981-
        Development of TiO [sub] 2 layers for dye-sensitized solar cells and evaluation of their photocatalytic activity = Razvoj TiO [spodaj] 2 plasti za elektrokemijske sončne celice in vrednotenje njihovega fotokatalitskega učinka / Mateja Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2010. - (Selected topics of semiconductor electronics = Izbrane vsebine iz polprevodniške elektronike)

ISBN 978-961-243-159-4 (Fakulteta za elektrotehniko)

661.882‛022-14
544.653:621.383.51
COBISS.SI-ID 253492736


slika

293.
HRIBERNIK, Aleš, 1960-
        Obnovljivi viri energije / Aleš Hribernik. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2010

Tisk po naročilu
ISBN 978-961-248-251-0

620.97:502.174.3(075.8)
COBISS.SI-ID 66091521


slika

294.
INTERNATIONAL Conference Nuclear Energy for New Europe (2010 ; Portorož)
        Proceedings [Elektronski vir] / International Conference Nuclear Energy for New Europe 2010, Portorož, Slovenia, September 6-9, 2010 ; edited by Andrej Trkov, Igor Lengar. - Ljubljana : Nuclear Society of Slovenia, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-6207-31-7

621.039(4)(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 253532160


slika

295.
INTERNATIONAL Conference on Information Society and Information Technologies (2 ; 2010 ; Dolenjske Toplice)
        The proceedings of the 2nd International Conference on Information Society and Information Technologies - ISIT 2010, [Dolenjske Toplice, 10-12 November 2010] / edited by Matej Mertik. - Novo mesto : Faculty of Information Studies, 2010

ISBN 978-961-92509-5-2

659.2:004.7(082)
316.42:659.2(082)
COBISS.SI-ID 253212160


slika

296.
KARBA, Rihard
        Multivariabilni sistemi / Rihard Karba, Maja Atanasijević-Kunc ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2010

ISBN 978-961-243-161-7 (Fakulteta za elektrotehniko)

681.5.03(075.8)
COBISS.SI-ID 253526784


slika

297.
KERT, Mateja
        Osnove barvarstva : učbenik s praktičnimi vajami / Mateja Kert, Marija Gorenšek. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2010

ISBN 978-961-6045-86-5

667(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 253284608


slika

298.
KONFERENCA o materialih in tehnologijah (18 ; 2010 ; Portorož)
        Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts / 18. konferenca o materialih in tehnologijah, 15.-17. november 2010, Portorož, Slovenija = 18th Conference on Materials and Technology, 15-17 November 2009, Portorož, Slovenia ; [organizatorji Inštitut za kovinske materiale in tehnologije [in] Kemijski inštitut [in] Institut Jožef Stefan, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana] ; urednik, editor Monika Jenko. - Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2010

ISBN 978-961-92518-2-9

66.017(082)
669(082)
620.2(082)
COBISS.SI-ID 253214976


slika

299.
KROFLIČ, Milan
        Priročnik za tečaj specialnosti. Strojnik / Milan Kroflič, Boštjan Žagar. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6482-14-1

621(035)
COBISS.SI-ID 253291264


slika

300.
KURNIK, Jurij
        Energy yield analysis of photovoltaic modules = Analiza energijskega izplena fotonapetostnih modulov / Jurij Kurnik. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE in FRI, 2010. - (Selected topics of semiconductor electronics = Izbrane vsebine iz polprevodniške elektronike)

ISBN 978-961-243-160-0 (Fakulteta za elektrotehniko)

621.383.51
COBISS.SI-ID 253493248


slika

301.
        MERCEDES-Benz : zgodovinski prerez od začetkov do sedanjosti / [prevedel Andrej Hiti]. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Mercedes-Benz
ISBN 978-961-00-1259-7

629.331(091)
COBISS.SI-ID 253375744


slika

302.
MIŠIČEV vodarski dan (21 ; 2010 ; Maribor)
        Zbornik referatov / 21. Mišičev vodarski dan 2010, Maribor, 06. december ; [organizirali Vodnogospodarski biro Maribor ... et al.]. - Maribor : Vodnogospodarski biro, 2010 ([Maribor] : Averto). - (Mišičev vodarski dan, ISSN 1318-2226)

Na vrhu nasl. str. tudi: 21. MVD. - 250 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

626/628(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 66051585


slika

303.
MULALIĆ, Enes
        Kleparstvo in krovstvo / [[besedilo], risbe, fotografije] Enes Mulalić. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2011. - 72 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-02-0184-7

692.4(075.3)
696.121(075.3)
COBISS.SI-ID 253206016


slika

304.
        OGLARSTVO v preteklosti za prihodnost / [fotografije Marko Pršina]. - Dolenjske Toplice : Občina, 2010

ISBN 978-961-269-355-8

662.711
COBISS.SI-ID 253436672


slika

305.
        PLINSKI odvodnik za zaščito pred prenapetostjo pri udarih strele / [avtorji Martin Bizjak ... et al.] ; uredil Martin Bizjak. - Ljubljana : Tehnološki center SEMTO, 2010

ISBN 978-961-92519-1-1

621.316.93(082)
COBISS.SI-ID 253193216


slika

306.
RIŽANSKI vodovod (Koper)
        Rižanski vodovod Koper - 75 let / [avtorji Zdravko Hočevar ... [et al.] ; urednica Sara Krbavčič]. - Koper : Rižanski vodovod, 2010

628.1(497.4Koper)(082)
COBISS.SI-ID 253340672


slika

307.
SEMINAR Poslovno proizvodni trendi, razviti svet in mi (23 ; 2010 ; Slovenj Gradec)
        Zbornik referatov / 23. seminar Poslovno proizvodni trendi, razviti svet in mi in Devetintrideseto srečanje strojnikov 64‛, Slovenj Gradec, 25. in 26. november 2010 ; [organizator] Društvo Machinatores ; urednik Tadej Jakopič. - Ljubljana : Društvo Machinatores, 2010

ISBN 978-961-91486-6-2

621(082)
COBISS.SI-ID 253420032


slika

308.
SVOLJŠAK Mežnaršič, Irena
        Splošna kozmetologija : učbenik za modul Splošna kozmetologija za program Kozmetični tehnik / Irena Svoljšak Mežnaršič ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010

ISBN 978-961-02-0196-0

665.58.02/.09(075.3)
COBISS.SI-ID 253413888


slika

309.
        TECNICA e tecnologia 6 : libro di testo per la classe VI della scuola elementare novennale / [Samo Fošnarič ... [et al.] ; illustrazioni Said Bešlagić ; traduzione Aleksandra Rogić ; fotografie Drago Slukan ... et al.]. - 1a ed. = 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo = Istituto dell‛Educazione della Repubblica di Slovenia, 2010

ISBN 978-961-234-924-0

62(075.2)
COBISS.SI-ID 253327616


slika

310.
        TRENDI in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu [Elektronski vir] : zbornik prispevkov 1. mednarodne strokovne konference, 26.-27. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : conference proceedings of papers of the 1st international expert conference, 26 and 27 October 2010, Ljubljana, Slovenia / uredniki Dejan Cvitkovič, Vesna Loborec, Gordana Vulić. - El. knjiga. - Ljubljana : Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola = Educational Centre of Biotechnology, Vocational College, 2010

ISBN 978-961-92973-0-8

663/664(082)(086.034.44)
640.4(082)(086.034.44)
COBISS.SI-ID 253324288


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO. VETERINA. LOV. RIBIŠTVOslika

311.
DELISE, Ferruccio
        L‛Isola dei pescatori : contributi per una storia della pesca a Isola / Ferruccio Delise ; [introduzione Silvano Sau]. - Isola : Il Mandracchio, 2010

ISBN 978-961-6391-18-4

639.2(497.472)(091)
COBISS.SI-ID 253168384


slika

312.
HARRISON, John, 1955-
        Zelenjava : gojenje iz meseca v mesec / John Harrison ; [prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011

Prevod dela: Vegetable growing month by month
ISBN 978-961-01-1458-1

635(035)
COBISS.SI-ID 253268224


slika

313.
MEDNARODNO znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali (19 ; 2010 ; Radenci)
        Zbornik predavanj = Proceedings of the 19th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 11 and 12 November 2010 / 19. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, 11. in 12. november 2010 ; [organizator KGZS - Zavod MS ; uredniški odbor Tatjana Čeh ... et al.]. - Murska Sobota : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2010

ISBN 978-961-90951-6-4

636.084/.087(082)
COBISS.SI-ID 253231872


slika

314.
        NOVI izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2010 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010 / [organizator] SAD - Slovensko agronomsko društvo = [organized by] Slovenian Society of Agronomy ; [urednici Darja Kocjan Ačko in Barbara Čeh]. - Ljubljana : Slovensko agronomsko društvo, 2010

ISBN 978-961-90884-6-3

633(082)
COBISS.SI-ID 253378560


slika

315.
        OKRASNE rastline za vaš dom : postavitev, nega, izbor / [prevedla Manja Šturm Dolinšek]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Prevod dela: Pflanzenpracht für ihr Zuhause
ISBN 978-961-01-1276-1

635.91(035)
COBISS.SI-ID 253192960


slika

316.
POLJEDELJSKI posvet (1 ; 2010 ; Maribor)
        Zbornik referatov / 1. poljedeljski posvet [in] 3. vinogradniški posvet [in] 6. Lombergarjev sadjarski posvet ; urednik Blaž Germšek ; prevodi Andrej Soršak ... [et al.]. - Maribor : Kmetijsko gozdarski zavod, 2010 ([S. l.] : Schwarz)

1200 izv.
ISBN 978-961-92769-1-4

633(082)
634.8(082)
634.1(082)
COBISS.SI-ID 66011393


slika

317.
SAAN, Anita van
        Moja velika knjiga o vrtnarjenju / Anita van Saan ; [ilustriral Thomas Röhner ; prevedla Svetlana Kodrič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Oskar‛s großes Gartenbuch
ISBN 978-961-00-1240-5

635(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253175296


slika

318.
SADJARSKI posvet z mednarodno udeležbo (2010 ; Podčetrtek)
        Vloga in pomen travniških sadovnjakov v prihodnje / Sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 11. in 12. november 2010, Terme Olimia ; [organizatorja Javni zavod Kozjanski park [in] Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje ; uredniški odbor Adrijan Černelč, Nada Vreže, Vesna Zakonjšek]. - Podčetrtek : Javni zavod Kozjanski park, 2010

ISBN 978-961-6745-02-4

634.1.047(082)
COBISS.SI-ID 253236224


slika

319.
STROKOVNO sadjarsko društvo Slovenije
        Ob štiridesetletnici Strokovnega sadjarskega društva Slovenije / Metka Hudina, Milena Jazbec, Marko Babnik ; [fotografije arhiv Strokovnega sadjarskega društva Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91301-3-1

061.2:634.1/.7(497.451.1)"1970/2010"
COBISS.SI-ID 253337856


slika

320.
        VELIKA knjiga o zeliščih / [prevedel Vital Sever]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

Prevod dela: The complete book of herbs
ISBN 978-961-01-1040-8

635.7(035)
641.55:635.7(083.12)
COBISS.SI-ID 253371904


slika

321.
VELJANOVSKI-Geremia, Vesna
        Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP / [avtorji besedila Vesna Veljanovski Geremia, Milan Meglič, Andreja Kandolf ; avtorji fotografij Franc Šivic ... et al.]. - Ponatis gradiva iz leta 2006. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2010 (Brezovica pri Ljubljani : Mond grafika)

ISBN 978-961-6516-32-7

638.1:658.562
614.31
COBISS.SI-ID 253390080


slika

322.
        ŽIVETI z gozdom : gozdnogospodarsko območje Kočevje / Bojan Kocjan ... [et al.] ; [urednica, slovarček narečnih besed Vesna Jerbič Perko ; prevod v angleščino Henrik Ciglič ; fotografije Stanko Pelc ... [et al.] ; tematske karte Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2010

ISBN 978-961-6517-14-0

630(497.434)(083.824)
COBISS.SI-ID 253304320


64 GOSPODINJSTVOslika

323.
        DOMAČE slaščice / [fotografije Kochen und Küche, Marjan Dobovšek, Cveto Sonc ; prevodi Slavica Dolinar]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Dedal, 2010. - (Dober tek : recepti)

ISBN 978-961-6612-26-5

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 253226496


slika

324.
GUŠTIN Grilanc, Vesna
        Je več dnevou ku klobas : nekdanje prehrambene navade in recepti tržaškega podeželja / Vesna Guštin Grilanc ; [fotografije Andrej Furlan, Mario Magajna, Arhiv OZ NŠK]. - 6. izd. - Trst : ZTT = EST, 2011

ISBN 978-88-7174-068-3

641.56(450.361=163.6)(083.12)
641/642(450.361=163.6)(091)
392.8(450.361=163.6)(091)
COBISS.SI-ID 4270572


slika

325.
        ITALIJANSKA kuhinja : izbrani tradicionalni in sodobni recepti / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Italienische Küche
ISBN 978-961-00-1114-9

641.56(450)(083.12)
COBISS.SI-ID 253292288


slika

326.
MARČETIĆ, Ljiljana
        Slaščice brez peke / [avtor Ljiljana Marčetić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2010. - (Naše najboljše ; št. 25)

ISBN 978-961-6812-24-5

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 253355776


slika

327.
MENCINGER, Uroš, 1957-
        Izbor Nedelovih gostiln 2011 : kje v Slovenije rad in dobro jem / [avtor, fotografije] Uroš Mencinger ; [spremna beseda Helena Kocmur]. - Ljubljana : Delo, 2010

ISBN 978-961-6155-19-9

640.43(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 253309952


slika

328.
NOVAK, Luka, 1963-
        Ljubezen skozi želodec 2 : po zdravi pameti / Luka Novak in Valentina Smej Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2010

ISBN 978-961-92970-0-1

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 253241856


slika

329.
        OD predjedi do sladice / [zbrala in uredila Tanja Pance]. - Grosuplje : Grafis Trade, 2010. - (Mala kuhinja : najboljši weekend recepti ; 22)

ISBN 978-961-6401-62-3 ISBN 978-961-6401-22-7 (komplet)

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 253577984


slika

330.
ROP, Nikolina [Sto]
        100 receptov sestre Nikoline : [prva knjiga]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2010

ISBN 978-961-222-249-9

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 253235968


slika

331.
        SLADKE mojstrovine / [zbral in uredil Svetozar Pance]. - Grosuplje : Padre, 2010. - (Kuhinja moje babice ; št. 9)

ISBN 978-961-92564-5-9

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 253225728


slika

332.
ŠTRUKELJ, Janez, 1940-
        Štruklji in potice / Janez Štrukelj, Andrej Goljat ; [fotografije Cveto Sonc]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010

ISBN 978-961-203-372-9

641.55:664.68(083.12)
641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 253363456


654/656 TELEKOMUNIKACIJE. GRAFIČNA INDUSTRIJA. PROMETslika

333.
INTERNATIONAL Symposium on Telecommunications (2010 ; Kranj)
        Digital television switchover process : proceedings of the International Symposium on Telecommunications [also] VITEL 2010, October 21 and 22, 2008, Brdo-Kranj, Slovenia / [organized by Electrotechnical Association of Slovenia ... et al.] ; editor Miha Krišelj. - Ljubljana : Electrotechnical Association of Slovenia, 2010

ISBN 978-961-6187-48-0

654.17:004.77(082)
621.39:004.77(082)
COBISS.SI-ID 253206272


slika

334.
TRINAJST
        13 ključnih kadrovskih vprašanj iz javnega sektorja [Elektronski vir] : najpomembnejša delovnopravna vprašanja, ki se zastavljajo v javnem sektorju z odgovori svetovalcev iz prakse / avtor Julija Karlovšek ... [et al.]. - Ljubljana : Dashöfer, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.dashofer.si
ISBN 978-961-6614-72-6

658.3:35(0.034.2)
COBISS.SI-ID 253470976


657/659 KNJIGOVODSTVO. POSLOVANJE. OGLAŠEVANJEslika

335.
GLAŽAR, Tomaž
        Računovodsko spremljanje materiala / Tomaž Glažar. - Ljubljana : Dashöfer, 2010

ISBN 978-961-6614-82-5

657.421.1
COBISS.SI-ID 253504512


slika

336.
INTERNATIONAL Conference on Information Society and Information Technologies (2 ; 2010 ; Dolenjske Toplice)
        The proceedings of the 2nd International Conference on Information Society and Information Technologies - ISIT 2010, Dolenjske Toplice, 10-12 November 2010 [Elektronski vir] / edited by Matej Mertik. - El. knjiga. - Novo mesto : Faculty of Information Studies, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-92509-4-5

659.2:004.7(086.034.4)
316.42:659.2(086.034.4)
COBISS.SI-ID 253211648


slika

337.
KAVČIČ, Slavka, 1938-
        Računovodstvo za odločanje / Slavka Kavčič. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

ISBN 978-961-6825-14-6

657:005(075.8)
COBISS.SI-ID 253507328


slika

338.
        PROGRAMI za logistike / Borut Jereb ... [et al.] ; [ilustrator Kotnik Špela]. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za logistiko, 2010

ISBN 978-961-6562-44-7

658.78
658.286
COBISS.SI-ID 253434112


7 UMETNOSTslika

339.
GLAVINA, Bojan
        Glasbena pustolovščina [Glasbeni tisk] : zbirka 11 skladb na besedila Piroške Sič-Birsa za otroški zbor s klavirsko spremljavo / Bojan Glavina. - 1. natis. - Tržič : Astrum, 2010. - (Zborovska glasba za visoke glasove ; št. 9)

ISMN 979-0-709035-23-6 AS 1.102/01

784.087.681:780.616.433
780.8:780.616.433
COBISS.SI-ID 253267968


slika

340.
HROVATIN, Jasna
        Design for all, all for design / Jasna Hrovatin ; [foreword Steve Diskin ; photos Janez Kališnik ... [et al.] ; illustrations and technical drawings Niko Kralj ... [et al.] ; translation Aleš Živanovič]. - 1. ed., 1. print. - Ljubljana : Academy of Design : Politron, 2010

ISBN 978-961-92619-2-7 (Academy of Design)

7.05(497.4):929Kralj N.
COBISS.SI-ID 253240064


slika

341.
INTERNATIONAL Scientific Conference on the Importance of Design in Sustainable Development and Reducing Climate Change (1 ; 2010 ; Ljubljana)
        Abstracts / 1st International Scientific Conference on the Importance of Design in Sustainable Development and Reducing Climate Change, Ljubljana, November 2010 ; [editors Lenka Kavčič, Nada Matičič, Simona Jevšnik]. - Ljubljana : Academy of Design, 2010

ISBN 978-961-92619-3-4

7.05(082)
7.038.53:316.77(082)
COBISS.SI-ID 253386240


slika

342.
POGAČAR, Vojko
        Krške identitete : genealogija spominskega parka Jurija Dalmatina, posvečenega utemeljiteljem naše pisane besede / Vojko Pogačar ; [avtorji besedil Alenka Černelič Krošelj ... [et al.] ; fotografije Vojko Pogačar, Dušan Pogačar, Andreja Sinkovič ; prevod v angleški in nemški jezik Silvija Šijanec Cupar]. - 2. izd., ponatis. - Maribor : Interesansa, 2010. - 78 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v slov., angl. ali nem. - 500 izv. - Bibliografija: str. 78
ISBN 978-961-269-169-1

712.253:929(497.4Krško)
COBISS.SI-ID 66071297


slika

343.
PUNGERČAR, Marija Mojca
        How has art history changed? / by Marija Mojca Pungerčar ; commentators Sylvie Belanger ... [et al.] ; [artworks by commentators]. - Ljubljana : Kulturno umetniško društvo Trivia, 2010

ISBN 978-961-92347-1-6

7.038.53:008
COBISS.SI-ID 253283840


slika

344.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovne kuharije : uporabne likovne tehnike / Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar ; [slikovni material arhiv MK, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

ISBN 978-961-01-1337-9

7.02(035)
COBISS.SI-ID 253372160


71/72 UREJANJE PROSTORA. ARHITEKTURAslika

345.
        "ALI mora biti ta hiša ravno taka?" : zbornik dogodkov ob stoletnici rojstva arhitekta Edvarda Ravnikarja = "Should this house really be like that?" : catalogue of events at birth centenary of the architect Edvard Ravnikar / [urednica, editor Anja Planišček ; prevodi, translations Sanja Jurca Avci ... et al.]. - V Ljubljani : Fakulteta za arhitekturo, 2010

ISBN 978-961-6823-07-4

72(497.4):929Ravnikar E.
COBISS.SI-ID 253325312


slika

346.
AVGUŠTIN, Maja
        Plečnik na Domžalskem in Kamniškem / Maja Avguštin, Saša Lavrinc ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 212)

ISBN 978-961-6037-57-0

72(497.4):929Plečnik J.
719:72(497.4Domžale)(036)
COBISS.SI-ID 253256960


slika

347.
HROVATIN, Jasna
        Niko Kralj / Jasna Hrovatin ; [predgovor Steve Diskin ; fotografija Janez Kališnik ... [et al.] ; ilustracija in tehnične risbe Niko Kralj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Visoka šola za dizajn : Politron, 2010

ISBN 978-961-92962-0-2 (Visoka šola za dizajn)

7(497.4):929Kralj N.
COBISS.SI-ID 253190400


slika

348.
KOBE, Jurij, 1948-
        Deli mesta : Ljubljana = Parts of a city : Ljubljana / Jurij Kobe & al. ; [tekst Miloš Florjančič ... [et al.] ; uvod Miloš Florjančič ; prevod Sanja Jurca Avçi ; fotografije Jurij Kobe, Miran Kambič, Janez Pukšič]. - Ljubljana : Dessa, 2010

ISBN 978-961-90426-9-4

711.4(497.451.1)(082)
COBISS.SI-ID 253165312


slika

349.
KOŠIR, Fedja
        Kolašin, Lovčen : from human to trans-human : architect Marko Mušič / [text] Fedja Košir ; [English translation Sunčan Patrick Stone ; drawings, plans and models Marko Mušič and Atelier Marko Mušič ; photographs Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SASA - Slovenian Academy of Sciences and Arts ; Podgorica : MASA - Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Guides to Architecture ; vol. 3)

ISBN 978-961-268-006-0 (SAZU)

72(497.4):929Mušič M.
COBISS.SI-ID 253163264


slika

350.
KOŠIR, Fedja
        Kolašin, Lovčen : od človeškega k onstrančloveškemu : arhitekt Marko Mušič / [besedilo] Fedja Košir ; [risbe, načrti in modeli Marko Mušič in Atelje Marko Mušič ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Podgorica : CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010. - (Vodniki k arhitekturi ; knj. 3)

ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU)

72(497.4):929Mušič M.
COBISS.SI-ID 253160192


slika

351.
KOŠIR, Fedja
        Kolašin, Lovćen : od ljudskog ka izvanljudskom : arhitekta Marko Mušič / [tekst] Fedja Košir ; [prevodila Sanja Rubinić ; crteži, skice i modeli Marko Mušič i Atelje Marko Mušič ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SAZU - Slovenska akademija nauka i umjetnosti ; Podgorica : CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010. - (Zbirka Vodiči ka arhitekturi ; knj. 3)

ISBN 978-961-268-007-7 (SAZU)

72(497.4):929Mušič M.
COBISS.SI-ID 253164288


slika

352.
KRMELJ, Vesna
        Cukrarna / Vesna Krmelj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010. - (Umetnine v žepu ; 3)

ISBN 978-961-254-238-2

727(497.451.1)
COBISS.SI-ID 253435648


slika

353.
        NAŠE kapelice / [uredil Boris Kuhar]. - Grosuplje : Univerza za tretje življenjsko obdobje, 2010

726:27.523.43(497.4)
COBISS.SI-ID 253290752


slika

354.
PETERKOČ, Jože [Štiri plus štiri]
        4 + 4 : [katalog ob razstavi v galeriji Dessa v Ljubljani, november 2010 = [publication of the exhibition in the Dessa Gallery, Ljubljana, November 2010] / Jože Peterkoč ; [prevod Helena Biffio Zorko ; photo Bogdan Zupan, Matej Lozar, Drago Bac]. - Ljubljana : Dessa, 2010

ISBN 978-961-92975-0-6

72(497.4):929Peterkoč J.
COBISS.SI-ID 253353728


slika

355.
        SODOBNA hiša v Beli Krajini / Andres Jerman ... [et al.] ; [urednik Igor Seljak]. - Črnomelj : Občina, 2010

ISBN 978-961-90233-6-5

72.06(497.434)(082)
COBISS.SI-ID 253154304


slika

356.
ŠRUMPF, David
        Cvetje s Kostanjevice : ob 200-letnici frančiškanov na Kostanjevici / David Šrumpf ; [fotografije David in drugi viri]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2010

ISBN 978-961-6326-92-6

726:27-523.6(497.4Kostanjevica v Novi Gorici)
27-523.6(497.4Kostanjevica v Novi Gorici)
27-789.32(497.4Kostanjevica v Novi Gorici)
COBISS.SI-ID 253579520


slika

357.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Prostor igre / [besedilo, fotografije in grafike] Beatriz Tomšič Čerkez, Domen Zupančič ; [prevajanje Milan Stepanovič, Beatriz Tomšič Čerkez, Mark Wolrab]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Fakulteta za arhitekturo, 2011

ISBN 978-961-253-053-2 (Pedagoška fakulteta)

712.256-053.2
COBISS.SI-ID 253519616


slika

358.
URBANISTIČNO-arhitekturna delavnica za staro mestno jedro Krško (2009 ; Krško)
        Urbanistično-arhitekturna delavnica za staro mestno jedro Krško 2009 / [organizatorja] Občina Krško in Društvo arhitektov in študentov arhitekture Posavja ; [avtorji tekstov Ana Somrak ... [et al.] ; urednika Mitja Janc, Stanislava Vodeb ; fotografije Marinšek & Marinšek, arhiv Občine Krško, Metod Vodeb]. - Krško : Občina, 2010

ISBN 978-961-269-363-3

711.4(497.4Krško)(082)
COBISS.SI-ID 253508352


slika

359.
VNUK, Branko
        Grad Borl : gradbeno-zgodovinski oris in prispevek za zgodovino rodbine Sauer / [avtorji prispevkov Branko Vnuk, Marija Hernja Masten, Martin Prašnički ; prevod povzetkov Tanja Ostrman Renault]. - Cirkulane : Društvo za oživitev gradu Borl, 2010

ISBN 978-961-269-348-0

728.81(497.4Borl)
COBISS.SI-ID 253349888


73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. UPORABNA UMETNOST. FOTOGRAFIJAslika

360.
CELAR, Metka
        Cvetje v spomin [Elektronski vir] / besedilo in fotografije Metka Celar. - El. knjiga. - Naklo : Biotehniški center, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.s-bts.kr.edus.si/uploads/media/cvetjevspomin-2del.pdf
ISBN 978-961-92210-6-8

745.9:393(075.3)
COBISS.SI-ID 253271552


slika

361.
ČRNČEC, Natalija
        Slike : [Mladinsko razstavišče Avla, Prva gimnazija Maribor, 17. 11. - 22. 12. 2010] / Natalija R. Črnčec. - Maribor : Prva gimnazija, 2010 (Maribor : Design Studio)

Dodatek k naslovu v kolofonu. - 400 izv.

75.071:929Črnčec N.(083.824)
COBISS.SI-ID 65873665


slika

362.
FOTOGRAFSKO društvo Janez Puhar (Kranj)
        Od steklene plošče do digitalne fotografije : 100 letna zgodovina Fotografskega društva Janez Puhar Kranj = From glass plate photography to the digital era : 100 years of the Janez Puhar Photo Society Kranj / [pripravila] Nataša Robežnik ; [spremni tekst Vasja Doberlet ; prevod Londonium]. - Kranj : Fotografsko društvo Janez Puhar, 2010

ISBN 978-961-269-341-1

77:069(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 253222912


slika

363.
GALERIJA Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki). Stalna zbirka Toneta Kralja
        Umetnost Toneta Kralja : med univerzalnostjo življenja in kmečkim izrazom slovenske identitete : [razstavni katalog = exhibition catalog] / [Galerija Božidar Jakac, Stalna zbirka Toneta Kralja ; uvodno besedilo Milček Komelj ; dokumentacija Goran Milovanović ; prevod Amidas ; fotografije Boris Gaberščik, Marijan Smerke, Marjan Pfeifer]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2010

ISBN 978-961-6684-21-7

75(497.4):929Kralj T.
COBISS.SI-ID 253214208


slika

364.
GOLIJA, Klementina
        Uvid - ok(n)o v dušo : slike : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana 2, 30. 11.-31. 1. 2010 / Klementina Golija ; [besedilo Sarival Sosič ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Igor Pustovrh ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010

ISBN 978-961-6587-70-9

75(497.4):929Golija K.
COBISS.SI-ID 253234688


slika

365.
GORUPIČ, Boris
        Pogovori s slikarji / Boris Gorupič. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih umetnikov, 2010

ISBN 978-961-92208-8-7

75(497.4)"20"(047.53)
COBISS.SI-ID 253516800


slika

366.
HART, Christopher
        Risani junaki : preprost vodnik za risarje začetnike : nariši 80 živali! / Christoper Hart ; prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno na Kitajskem)

Prevod dela: You can draw cartoon animals
ISBN 978-961-251-230-9

741.02(035)
COBISS.SI-ID 253226240


slika

367.
HOČEVAR, Uroš
        Estetika reportažne fotografije / Uroš Hočevar. - Ljubljana : Maska, 2010. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št. 8)

ISBN 978-961-6572-21-7

77.044
COBISS.SI-ID 253185792


slika

368.
MARSIČ, Cveto
        Gnezdenje = Nesting : [Galerija TR3, Ljubljana, 22. november -18. december 2010] / Cveto Marsič ; [besedila Igor Lah, Alessandro Rosada, Igor Španjol ; prevodi Mindy, Eurotranslate ; fotografija Petra Paula Merino]. - Ljubljana : CEEREF naložbe, 2010

75(497.4):929Maršič C.
COBISS.SI-ID 253266432


slika

369.
MEDNARODNA likovna kolonija (9 ; 2010 ; Monošter) [Deveta]
        9. mednarodna likovna kolonija, Monošter, 2010 = Nemzetközi művésztelep, Szentgotthárd = International Fine Arts Colony / [spremna beseda Mario Berdič ; prevod v madžarščino Gabriella Bence Utroša, prevod v angleščino Sandra Vida ; fotografija Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija - Muzej ; Monošter : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2010

ISBN 978-961-6695-14-5 (Galerija - Muzej)

75(4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 253326848


slika

370.
MEDNARODNA likovna kolonija Izak (2010 ; Lipovci)
        18. Mednarodna likovna kolonija Izak Lipovci 2010 : [Vlasta Arzenšek Gottstein, Franc Golob, Enver Kaljanac, Rivka Kave, Zmago Kovač, Mirna Pavlovec, Aleš Sedmak, Nejč Slapar, Veljko Toman, Peter Vernik, Alenka Viceljo : Galerija gradu v Beltincih, 12. november - 12. december 2010] / [avtor spremnega besedila Franc Obal, Jože Pivar ; fotografija Peter Vernik]. - Lipovci : Društvo za napredek umetnosti Aquila, 2010 (Puconci : M. A. M.)

300 izv.

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 65899265


slika

371.
        MEDNARODNI simpozij umetniške keramike V-oglje = International Symposium of Ceramic Art V-oglje : 2006-2010 / [uredila Tjaša Urankar ; spremna besedila Barba Štembergar Zupan ... [et al.] ; prevod Dvojka, Anže Štemergar Zupan ; fotografije Boštjan Gunčar, Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan]. - Voglje : Zavod V-oglje, 2010

738(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 253223168


slika

372.
MORO, Irena
        Zlato, naložba življenja / Irena Moro, Bogdan Kandus ; [fotografije Peter Marinšek ... et al.]. - Maribor : Zavod za varnostne strategije, 2010

ISBN 978-961-269-362-6 (trda vezava) ISBN 978-961-269-364-0 (broš.)

737.1:669.21
COBISS.SI-ID 253504768


slika

373.
SLIKARSKA kolonija Primož Trubar (2010 ; Moravske Toplice)
        Slikarska kolonija Primož Trubar, Moravske toplice 2010 : [Igor Banfi, Nikolaj Beer, Rudi Benétik, Martin Bizjak, Zdenko Huzjan, Zuzana Kaliňkova, Imre Molnár] / [avtor besedila Franc Obal]. - Murska Sobota : Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2010

150 izv.

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 66053889


slika

374.
TRINCO, Valentino
        Tin Piernu : fotografo di Tercimonte = fotograf s Tarčmuna / [a cura di, uredili Roberto Del Grande, Alvaro Petricig, Michela Predan ; testi, besedila Roberto Del Grande ... [et al.] ; racconti, kratke zgodbe Pierina "Perina" Crucil ... [et al.] ; traduzioni, prevod Jadranka Križman]. - San Pietro al Natisone : Centro studi Nediža = Špeter : Študijski center [Nediža], 2010

77.04(450.365=163.6):929Trinco V.
929Trinco V.
COBISS.SI-ID 4279020


slika

375.
TRINCO, Valentino
        Tin Piernu : fotografo di Tercimonte = fotograf s Tarčmuna / [izdajatelj] Centro studi, Študijski center Nediža ; [a cura di, uredili Roberto Del Grande, Alvaro Petricig, Michela Predan ; testi, besedila Roberto Del Grande ... [et al.] ; racconti, kratke zgodbe Pierina "Perina" Crucil ... [et al.] ; traduzioni, prevod Jadranka Križman]. - Trst : ZTT = Trieste : EST, 2011

ISBN 978-88-7174-124-6

77.04(450.365=163.6):929Trinco V.
929Trinco V.
COBISS.SI-ID 4277996


slika

376.
VIZJAK, Jana
        Oda ciprski krajini = Ode to the Cypriot landscape / Jana Vizjak ; [besedili Milček Komelj, Jana Vizjak ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Marko Zaplatil]. - Ljubljana : Galerija Zala, 2010

ISBN 978-961-92353-2-4

75(497.4):929Vizjak J.
COBISS.SI-ID 253455616


slika

377.
        ZAROTA molka : film in fotografija : Cankarjev dom, Ljubljana, 10.-25. november 2010 / [avtorji besedil Jan Babnik ... [et al.] ; urednik Pavel Koltaj]. - Ljubljana : ZSKZ, 2010

ISBN 978-961-269-339-8

7.011:77(497.4)(083.824)
791(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 253207296


78 GLASBAslika

378.
AMALIETTI, Peter
        Sodobna glasbena teorija / Peter Amalietti. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011

ISBN 978-961-6654-60-9

781
78.01
COBISS.SI-ID 253243136


slika

379.
DEKLEVA, Igor
        Brillante [Glasbeni tisk] : za violino in violončelo = for violin and violoncello / Igor Dekleva. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1929)

ISMN 979-0-709036-11-0

785.72
COBISS.SI-ID 253472256


slika

380.
GOLOB, Jani
        Tri skladbe [Glasbeni tisk] : za klavir = Three pieces : for piano / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1958)

ISMN 979-0-709036-01-1 Ed. DSS 1958

780.8:786.2
COBISS.SI-ID 253398784


slika

381.
GREGORC, Janez, 1934-
        Nori malar - suita [Glasbeni tisk] : za simfonični orkester = Crazy painter - suite : for symphony orchestra / Janez Gregorc. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1934)

ISMN 979-0-709025-99-2 Ed. DSS 1934

78.083.1:785.11
COBISS.SI-ID 253398016


slika

382.
HABE, Tomaž, 1947-
        Deset šaljivih ljudskih pesmi [Glasbeni tisk] : za mešani zbor / Tomaž Habe ; [spremna beseda Jože Humer, Helena Ložar Podlogar in Andrej Kerin]. - 1. izd. - Ljubljana : Kulturno društvo Mešani pevski zbor Lipa zelenela je ..., 2010

ISMN 979-0-709006-53-3

784.4(497.4)
784.087.684
COBISS.SI-ID 253170176


slika

383.
KOPAČ, Peter, 1949-
        Variatio Delectat [Glasbeni tisk] : za oboo in klavir = for oboe and piano / Peter Kopač. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1960)

ISMN 979-0-709036-07-3 Ed. DSS 1960

780.644.1:786.2
COBISS.SI-ID 253400832


slika

384.
KUPPER, Lenčka
        Prižgimo si lučke [Glasbeni tisk] / Lenčka Kupper ; ilustracije Peter Škerl. - 1. natis. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2010

ISMN 978-3-7086-0584-5

784.67(436.5=163.6)
821.163.6(436.5)-93-1
COBISS.SI-ID 253221632


slika

385.
MAURI, Štefan
        Jok vetra nad kraškimi teminami [Glasbeni tisk] : za trobilni ansambel = Wailing wind over karst‛s darksome caverns : for brass ensemble / Štefan Mauri. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1986)

ISMN 979-0-709036-10-3 Ed. DSS 1986

785.7
COBISS.SI-ID 253420544


slika

386.
        MLADI kitarist 1. Začetnica za kitaro [Glasbeni tisk] / [izbral] Tomaž Šegula. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2010

ISMN 979-0-709001-20-0

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 253472000


slika

387.
NOGRAŠEK, Milena
        Piške sem pasla [Glasbeni tisk] : priročnik / Milena Nograšek, Katarina Virant Iršič ; [ilustracije otroci VVE Horjul in učenci OŠ Horjul]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 199 str. : ilustr., note ; 24 cm

Kazala
ISMN 979-0-709020-04-1

784.67(497.4)
37.015.31:78(035)
373.2:78(035)
COBISS.SI-ID 253490688


slika

388.
        OD Handla - Gallusa do Ravnika : glasbenozgodovinske študije = From Handl - Gallus to Ravnik : chapters on music history / uredila, edited by Metoda Kokole. - Ljubljana : Založba ZRC, 2010. - (De musica disserenda, ISSN 1854-3405 ; letn. 6, št. 2)

ISBN 978-961-254-236-8

78(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 253330944


slika

389.
RANČIGAJ, Ljubo
        Balada za violončelo in klavir [Glasbeni tisk] = A ballad for cello and piano / Ljubo Rančigaj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1962)

ISMN 979-0-709036-08-0 Ed. DSS 1962

78.083.5
COBISS.SI-ID 253401088


slika

390.
RANČIGAJ, Ljubo
        Koncert [Glasbeni tisk] : za klavir in orkester = Concerto : for piano and orchestra / Ljubo Rančigaj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1014)

ISMN 979-0-709036-04-2 Ed. DSS 1014 Društvo slovenskih skladateljev

785.6
COBISS.SI-ID 253539328


slika

391.
        ROBERT Stolz : 1880-1975) / [uredili Franci Pivec, Veronika Haring, Marjan Pungartnik ; v nemščino prevedla Doris Debenjak] ; [organizatorji] Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi Maribor, Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken Marburg [in] Zveza kulturnih društev Maribor. - Maribor : Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi = Marburg : Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2010

Vzpor. slov. besedilo in prevod v nem.
ISBN 978-961-269-354-1

78.071:929Stolz R.
COBISS.SI-ID 66039041


slika

392.
ROJAC, Corrado
        Goga [Glasbeni tisk] : za flavto, klarinet, pozavno, tolkala, klavir, violo in violončelo = for flute, clarinet, trombone, percussion, piano, viola and cello / Corrado Rojac. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1954)

ISMN 979-0-709036-09-7 Ed. DSS 1954

785.7
COBISS.SI-ID 253401344


slika

393.
SILENCE
        The passion of the cold [Glasbeni tisk] : music from (or inspired by) Tomaž Pandur‛s plays Baroque & Caligula / Silence ; edited by Primož Hladnik. - Full score. - Ljubljana : The Pekinpah Association, 2010

ISMN 979-0-709006-54-0

782
COBISS.SI-ID 253403136


slika

394.
SOJAR Voglar, Črt
        Impresije življenja [Glasbeni tisk] : za godalni orkester = The impressions of life : for string orchestra / Črt Sojar Voglar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1905)

ISMN 979-0-709036-03-5 Ed. DSS 1905

785.1
COBISS.SI-ID 253399552


slika

395.
SOJAR Voglar, Črt
        Novi čas [Glasbeni tisk] : za klarinet, violino, violončelo in klavir = The start of time : for clarinet, violin, cello and piano / Črt Sojar Voglar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1983)

ISMN 979-0-709036-02-8 Ed. DSS 1983

785.74
COBISS.SI-ID 253399296


slika

396.
        SPEVI med berili. Del 1, Psalmi z odpevi za adventni in božični čas [Glasbeni tisk] / [uredila Uroš Kovačič in Matej Podstenšek] ; [izdala] Slovenska škofovska konferenca. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010. - Zv. <1->

ISMN 979-0-709013-16-6 (Družina) ISMN 979-0-709037-00-1 (Slovenska škofovska konferenca)

783.27.089.6
27-535.8
COBISS.SI-ID 253413120


slika

397.
ŠAVLI, Peter, 1961-
        Sanje in ples [Glasbeni tisk] : za baritonski/altovski saksofon in koncertno marimbo = Dream and dance : for baritone/alto saxophone and percussion / Peter Šavli. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1985)

ISMN 979-0-709036-05-9 Ed. DSS 1985

785
COBISS.SI-ID 253400064


slika

398.
ŠTUHEC, Igor
        Trio Puštal [Glasbeni tisk] : za violino, violončelo in klavir = for violin, cello and piano / Igor Štuhec. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1959)

ISMN 979-0-709036-06-6 Ed. DSS 1959

785.73
COBISS.SI-ID 253400576


slika

399.
        VIOLINČEK [Več medijev] / urednika Matej Jevnišek, Mojca Menart. - Ljubljana : Založba kaset in plošč, 2010

ISBN 978-961-269-350-3

784.67
087.5
COBISS.SI-ID 253405184


slika

400.
VODOPIVEC, Boris, 1965-
        Glasba za godalno komorno skupino ali orkester [Glasbeni tisk] / Boris Vodopivec. - Dornberk : samozal. B. Vodopivec, 2010

ISMN 979-0-9009070-1-1

785.7
COBISS.SI-ID 253547776


slika

401.
VODOPIVEC, Boris, 1965-
        Skladbe za klavir [Glasbeni tisk] / Boris Vodopivec. - Dornberk : samozal. B. Vodopivec, 2010

ISMN 979-0-9009070-3-5

780.8:780.616.433
COBISS.SI-ID 253548544


slika

402.
VODOPIVEC, Boris, 1965-
        Sklepna zaznavanja za klarinet (b) [Glasbeni tisk] / Boris Vodopivec. - Dornberk : samozal. B. Vodopivec, 2010

ISMN 979-0-9009070-2-8

780.8:780.643.1
COBISS.SI-ID 253548288


slika

403.
VOGLAR, Mira
        Majhna sem bila [Glasbeni tisk] / Voglar, Nograšek ; [risbe so ustvarili otroci VVO Tončke Čeč iz Celja]. - 1. izd., 8. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010

ISMN 979-0-709001-54-5

784.67(497.4)
37.015.31:78(035)
COBISS.SI-ID 253482752


slika

404.
VRHUNC, Larisa
        Satelitov trop nam zvezde kraj oznani - čas hiti [Glasbeni tisk] : za violino, rog in klavir = The pack of satellites tells us the position of a star : for violin, horn and piano / Larisa Vrhunc. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1978)

ISMN 979-0-709025-98-5 Ed. DSS 1978

785.73
COBISS.SI-ID 253396480


slika

405.
ZUPANČIČ, Brina, 1953-
        Tri skladbe [Glasbeni tisk] : za godalni kvartet = Three pieces : for string quartet / Brina Zupančič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1984)

ISMN 979-0-709036-00-4 Ed. DSS 1984

785.74
COBISS.SI-ID 253398272


slika

406.
ŽURAJ, Vito, 1979-
        The French open [Glasbeni tisk] : za rog solo = for solo French horn / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2010. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; 79)

ISMN 979-0-709025-97-8 Mc. DSS 79

780.646.3
COBISS.SI-ID 253212416


791/792 FILM. GLEDALIŠČEslika

407.
BRECHT, Bertolt
        O filmu / Bertold Brecht ; [prevod Samo Krušič ; spremna beseda Ciril Oberstar]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010

Prevod dela: Über Film 1922-1933
ISBN 978-961-92783-3-8

791(430):929Brecht B.
COBISS.SI-ID 253586688


slika

408.
MEDNARODNI festival animiranega filma (7 ; 2010 ; Ljubljana)
        Mednarodni festival animiranega filma Animateka 2010 = International Animated Film Festival Animateka 2010, [6-12 December 2010, Ljubljana] / [teksti Sandra Corallo ... [et al.] ; urednica Alenka Ropret ; prevod Maja Ropret ... et al.]. - Ljubljana : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010

ISBN 978-961-92264-9-0

791.228.079"2010"
COBISS.SI-ID 253388288


slika

409.
RANCIÈRE, Jacques
        Kinematografska pripoved / Jacques Rancière ; [prevod Katja Kraigher, Nil Baskar ; spremna beseda Nil Baskar]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010

Prevod dela: La fable cinématographique
ISBN 978-961-92783-2-1

791.3(081)
COBISS.SI-ID 253585152


slika

410.
ŠPRAH, Andrej
        Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture / Andrej Šprah ; [spremna beseda Matjaž Ličer]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010

ISBN 978-961-92783-1-4

791.229.2.01
791.229.2(100)
COBISS.SI-ID 253580288


796/799 ŠPORTslika

411.
BABIČ, Iztok
        Evropsko kadetsko judo prvenstvo 2009 : raziskovanje in odkrivanje izza kamere / Iztok Babič ; [s sodelovanjem Sonje Fink Babič] ; [fotografije Iztok Babič, Edo Šega in Anja Zorman]. - Slovenska Bistrica : Judo zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-90723-7-0

796.853.23(035)
COBISS.SI-ID 253225216


slika

412.
BRAČIČ, Mitja, 1977-
        Športna vadba gasilcev / Mitja Bračič, Janez Vodičar ; [fotografije Mitja Bračič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport : Gasilska brigada, 2010

ISBN 978-961-6583-99-2

656.071.2:796.035
COBISS.SI-ID 253196288


slika

413.
CORTESE, Dario
        Poti do skrajnosti / Dario Cortese. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Geina knjižnica) (Posebna izdaja revije Gea)

ISBN 978-961-01-1530-4

796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 253357568


slika

414.
DEVETDESET
        90 let nogometa v Šoštanju / [uredil Jani Napotnik ; avtorji fotografij Jani Napotnik ... et al.]. - Šoštanj : Nogometni klub, 2010

796.332(497.4Šoštanj)(091)
COBISS.SI-ID 253247744


slika

415.
ELSNER, Luka
        Železna volja / Luka Elsner ; [pisec spremne besede Miha Zupan ; pisec predgovora Hugo Lloris ; pisec uvodne besede Jocelyn Blanchard]. - Ljubljana : Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2010

ISBN 978-961-92414-9-3

796.332:159.9(035)
796.015.59(035)
COBISS.SI-ID 253382144


slika

416.
FITNES zveza Slovenije. Kongres (9 ; 2010 ; Laško)
        Zbornik prispevkov / IX. kongres Fitnes zveze Slovenije, licenčni seminar, Laško, 19.-21. november 2010 ; organizator kongresa Fitnes zveza Slovenije v sodelovanju z Gimnastično zvezo Slovenije ; glavni urednik Boris Sila. - Ljubljana : Fitnes zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91239-6-6

796.015.132(082)
COBISS.SI-ID 253344256


slika

417.
FLEISCHMAN, Matjaž
        Kratki tečaj sabljanja / Matjaž Fleischman. - Ljubljana : Sabljaška zveza Slovenije, 2010

796.86
COBISS.SI-ID 253352704


slika

418.
INTERNATIONAL Congress Youth Sport (5 ; 2010 ; Ljubljana)
        Book of abstracts / 5th International Congress Youth Sport 2010, Ljubljana, 2-4 December 2010 ; [editors Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Gregor Starc]. - Ljubljana : Faculty of Sport, 2010

ISBN 978-961-6843-03-4

796.034-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 253478656


slika

419.
        LEVSTIKOVA pot in kulinarika / [avtorji besedil Rudi Bregar ... [et al.] ; urednik Rudi Bregar ; fotografije Rudi Bregar ... et al.]. - Sevno : Narava Bregar, 2010

ISBN 978-961-92532-3-6

796.51(497.451)(082)
COBISS.SI-ID 253173760


slika

420.
NOGOMETNA zveza Slovenije [Devetdeset]
        90 let krovne nogometne organizacije v Sloveniji / [urednik Igor E. Bergant ; fotografije Ljubo Stojanovič ... et al.]. - Ljubljana : Nogometna zveza Slovenije, 2010

796.332(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 253435136


slika

421.
        POUČEVANJE lokostrelskih začetnikov / [slovensko izdajo uredila Frane Merela in Matej Zupanc ; prevod Barbara Kregar]. - Ljubljana : Lokostrelska zveza Slovenije, 2010

Prevod dela: FITA beginner‛s manual
ISBN 978-961-91254-1-0

799.322.2(035)
COBISS.SI-ID 253379584


slika

422.
ŠUGMAN, Rajko
        Šaljive športne prigode : kapljice smeha iz zakladnice slovenskega športa / Rajko Šugman. - Ljubljana : Forma 7, 2010

ISBN 978-961-6181-69-3

796(098.3)
COBISS.SI-ID 253332224


80/81 FILOLOGIJA. JEZIKOSLOVJE. JEZIKIslika

423.
        ANGLEŠKI slikovni slovar : mojih prvih 100 besed / [prevedla Mateja Ozimek]. - Ljubljana : Grahovac, 2010

Prevod dela: My first 100 words
ISBN 978-961-6795-25-8 (zv. 1) ISBN 978-961-6795-26-5 (zv. 2)

811.111‛374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253163008


slika

424.
BRATOŽ, Silva
        Metafore našega časa / Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2010. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

ISBN 978-961-266-077-2

81‛373.612.2:81‛23
32:81‛42
COBISS.SI-ID 253467904


slika

425.
FILOZOFSKA fakulteta (Ljubljana). Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
        Zur Linde hier, sich dort zur Eiche wende : 90 Jahre Germanistik an der Universität Ljubljana / Mira Miladinović Zalaznik, Irena Samide (Hrsg.). - 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, 2010. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien ; 5)

ISBN 978-961-237-392-4

811.11(082)
COBISS.SI-ID 253513472


slika

426.
        IZZIVI sodobnega slovenskega slovaropisja / uredil Marko Jesenšek. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 73)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-45-0

811.163.6‛374(082)
81‛374(082)
COBISS.SI-ID 66056449


slika

427.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Manual de comunicación = Priročnik za sporazumevanje : E - SLO / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel v španski jezik Carlos Yoder]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2010

ISBN 978-961-246-325-0

811.134.2‛24=163.6(035)
COBISS.SI-ID 253392384


slika

428.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za sporazumevanje = Manual de comunicación : SLO - E / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedel v španski jezik Carlos Yoder]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2010

ISBN 978-961-246-332-8 (trda vezava) ISBN 978-961-246-319-9 (broš.)

811.163.6‛24=134.2(035)
COBISS.SI-ID 253391616


slika

429.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za sporazumevanje = Priračnik za komunikacija : SLO - MK / [avtor Sabina Koželj Horvat ; prevedla v makedonski jezik Amelija Grkovska]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2010

ISBN 978-961-246-329-8 (trda vezava) ISBN 978-961-246-330-4 (broš.)

811.163.6‛24=163.3(035)
COBISS.SI-ID 253464576


slika

430.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priručnik za komunikaciju = Priročnik za sporazumevanje : HR - SLO / [avtor Sabina Koželj Horvat]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2010

ISBN 978-961-246-334-2 (trda vezava) ISBN 978-961-246-320-5 (broš.)

811.163.42‛24=163.6(035)
COBISS.SI-ID 253392128


slika

431.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Metabesedilo med dvema kulturama / Agnes Pisanski Peterlin. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

ISBN 978-961-237-389-4

81‛322
81‛282.8
COBISS.SI-ID 253293824


slika

432.
PODBORŠEK, Ljubica
        Naučimo se kretati : učbenik za slovenski znakovni jezik 2 : tečajniki / Ljubica Podboršek & Katja Krajnc ; [avtor fotografij Gorazd Orešnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2010

ISBN 978-961-91225-7-0

811.163.6‛221.24(075)
COBISS.SI-ID 253283072


slika

433.
ROUSSEAU, Pascale
        Korak za korakom [Dva medija] : avdiotečaj za začetnike. Francoščina / Pascale Rousseau ; v sodelovanju z Noro Ehricke ; [prevod Saša Krašovec in Gaia Venician ; ilustracije Thierry Duchesne ; fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus, 2010 2 zv. : ilustr. ; 23 cm 4 CD-ji : stereo ; 12 cm

ISBN 978-961-209-533-8 (komplet)

811.133.1‛24(035)
COBISS.SI-ID 253160960


slika

434.
STRAMLJIČ Breznik, Irena
        Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom / Irena Stramljič Breznik. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 71)

300 izv.
ISBN 978-961-6656-50-4

811.163.6‛373.611
COBISS.SI-ID 65867265


slika

435.
TROBIŠ, Smiljan
        Živeti s pisanjem : priročnik za vse, ki že pišejo ali si želijo pisati poezijo / Smiljan Trobiš ; [ilustriral Jože Kumer]. - 1. izd. - Novo mesto : Udarni list, 2011

ISBN 978-961-92976-0-5

808.1:82.0-1(035)
COBISS.SI-ID 253373440


slika

436.
VUČAJNK, Tatjana
        Poigrajmo se slovensko. Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik / Tatjana Vučajnk, Barbara Upale, Mateja Kelner ; [ilustratorka Andreja Vidmajer]. - 2., popravljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori)

Bibliografija: str. 176
ISBN 978-961-234-933-2

811.163.6(075)
COBISS.SI-ID 253545472


82.0 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJEslika

437.
DEBELJAK, Aleš, 1961-
        Balkanska brv : eseji o književnosti jugoslovanske Atlantide / Aleš Debeljak. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-324-7

821.163.3/.6.09"19"(081)
COBISS.SI-ID 253262848


slika

438.
KOMELJ, Miklavž
        Nujnost poezije : eseji / Miklavž Komelj. - Koper : Hyperion, 2011

ISBN 978-961-6382-64-9

82.0-1(081)
821.163.6.09-1(082)
COBISS.SI-ID 253527552


slika

439.
LOTMAN, Jurij Mihajlovič
        Struktura umetniškega teksta / Jurij Mihajlovič Lotman ; [prevedel Borut Kraševec ; spremna beseda Blaž Podlesnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Struktura hudožestvennogo teksta
ISBN 978-961-6717-50-2

82.0
82.0Lotman J.M.
COBISS.SI-ID 253191936


slika

440.
PATERNU, Boris
        Književne študije 3 / Boris Paternu ; [spremna beseda Marko Juvan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-926-4

821.163.6.09(081)
COBISS.SI-ID 253412096


slika

441.
RAKOVEC Žumer, Irena
        Književnost in jezik 4 : izobraževanje odraslih : priročnik za 4. letnik štiriletnih strokovnih šol / Irena Rakovec Žumer. - Kranj : ESIC, 2010

ISBN 978-961-92760-5-1

821-82(075.4)
811.163.6(075.4)
COBISS.SI-ID 253207552


slika

442.
SCHMIDT-Snoj, Malina
        Tokovi slovenske dramatike : od začetkov k sodobnosti / Malina Schmidt Snoj ; [izbor likovnega gradiva Milček Komelj]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2010

ISBN 978-961-6218-98-6

821.163.6.09-2
COBISS.SI-ID 253491968


slika

443.
        TLAK živih ur : Niku Grafenauerju za 70. rojstni dan / uredila Nela Malečkar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010

ISBN 978-961-242-321-6

821.163.6.09Grafenauer N.(082)
821.163.6-82
COBISS.SI-ID 253260800


821 SVETOVNA KNJIŽEVNOST. ANTOLOGIJE. ČITANKEslika

444.
        NAJLEPŠE pravljice 2 / [izbral in opombe napisal Andrej Ilc ; prevedli in priredili Fran Albreht ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Veliki pravljičarji)

ISBN 978-961-01-0795-8

821-93-34
398.2(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 253431552


slika

445.
        SLEDI 2010 : antologija nagrajenih pesmi Mednarodnega natečaja in Natečaja za izvirno ljubezensko pesem KŠD Rojanski Krpan : v okviru projekta Povsem pesem 2010 = Tracce [2010] : antologia di poesie premiate del Concorso internazionale e del Concorso di poesia d‛amore inedita KŠD Rojanski Krpan : nell‛ambito del progetto [Povsem pesem 2010] / uredil, a cura di Miran Košuta ; [prevodi, traduzioni Daria Betocchi, Gašper Malej]. - Trst ; Gorica ; Videm : Zveza slovenskih kulturnih društev = Trieste ; Gorizia ; Udine : Unione dei circoli culturali sloveni, 2010

500 izv.

821-194
COBISS.SI-ID 4273900


821.1/.9 OSTALE KNJIŽEVNOSTI POSAMEZNIH NARODOV. KNJIŽEVNOST V ESPERANTUslika

446.
BOSMAN, Herman Charles, 1905-1951
        Oom Schalk Lourens pripoveduje / Herman Charles Bosman ; [prevod in spremna beseda Majda Lukan]. - Novo mesto : Goga, 2010. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Oom Schalk Lourens
ISBN 978-961-277-003-7

821.112.6-32
COBISS.SI-ID 253317120


slika

447.
JOSHIKAWA, Eiji
        Mijamoto Musaši / Eiji Joshikawa ; [prevod Peter Amalietti]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011. - (Zbirka Borilne veščine)

ISBN 978-961-6654-63-0

821.521-312.6
COBISS.SI-ID 253352448


821.11 OSTALE GERMANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

448.
FALDBAKKEN, Matias, 1973-
        Skandinavska mizantropija. 2, Macht und Rebel / Matias Faldbakken ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

ISBN 978-961-261-200-9

821.113.5-311.2
COBISS.SI-ID 253296640


821.111 ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTIslika

449.
ALLISON, Dorothy
        Pankrtka iz Karoline / Dorothy Allison ; prevedla Suzana Tratnik. - Ljubljana : Škuc, 2010. - (Zbirka Lambda ; 88)

Prevod dela: Bastard out of Carolina
ISBN 978-961-6751-33-9

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 253193728


slika

450.
BACH, Richard
        Na krilih zaupanja / Richard Bach ; iz angleščine prevedla Neva Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2010. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 5)

Prevod dela: Hypnotizing Maria
ISBN 978-961-6468-59-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 253406976


slika

451.
BEATY, Andrea
        Igi Špic, arhitekt / napisala Andrea Beaty ; ilustriral David Roberts ; prevedel in prepesnil Matjaž Pikalo. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

Prevod dela: Iggy Peck, architect
ISBN 978-961-271-092-7

821.111(73)-93-1
COBISS.SI-ID 253427456


slika

452.
CABOT, Meg
        Nenasitna / Meg Cabot ; [prevod Saša Horvat Šimonka]. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: Insatiable
ISBN 978-961-92847-7-3

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 253564928


slika

453.
CAST, P. C.
        Hiša noči. Izbrana / P. C. in Kristin Cast ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: The house of night. Chosen
ISBN 978-961-00-1255-9

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253303296


slika

454.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Hotel Bertram / Agatha Christie ; prevedla Mateja Perpar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: At the Bertram‛s Hotel
ISBN 978-961-01-1470-3

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 253297664


slika

455.
COLE, Megan
        Bogastvo / Megan Cole ; [prevod Nevenka Mikolič]. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: Fortune
ISBN 978-961-92847-3-5

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 253284864


slika

456.
EAGLEMAN, David
        Vsota : štirideset zgodb o življenju po smrti / David Eagleman ; [prevod Barbara Banović]. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: Tales from the afterlives
ISBN 978-961-92847-4-2

821.111-32
COBISS.SI-ID 253285120


slika

457.
ERICKSON, Carolly, 1943-
        Skrivnostno življenje Josephine : Napoleonove rajske ptice / Carolly Erickson ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2010

Prevod dela: The secret life of Josephine
ISBN 978-961-6837-05-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-06-4 (broš.)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 253327360


slika

458.
ERICKSON, Carolly, 1943-
        Spomini Marije, škotske kraljice / Carolly Erickson ; [prevod Barbara Hvala]. - Ig : Anu Elara, 2010

Prevod dela: Memoirs of Mary Queen of Scots
ISBN 978-961-6837-07-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6837-08-8 (broš.)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 253327872


slika

459.
FITZGERALD, Penelope
        Sinji cvet / Penelope Fitzgerald. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2010. - (Koledarska zbirka)

ISBN 978-961-6831-03-1

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 253560064


slika

460.
FRENCH, Vivian
        Princesa Ela in očarljivi jelenček / Vivian French ; ilustracije Sarah Gibb ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - (Zbirka Klub tiara v Biserni palači)

Prevod dela: Princess Ellie and the enchanted fawn
ISBN 978-961-00-1264-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253557248


slika

461.
FRENCH, Vivian
        Princesa Sara in srebrni labod / Vivian French ; ilustracije Sarah Gibb ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - (Zbirka Klub tiara v Biserni palači)

Prevod dela: Princess Sarah and the silver swan
ISBN 978-961-00-1265-8

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253558784


slika

462.
GABALDON, Diana
        Tujka / Diana Gabaldon ; [prevod Vesna Korošec]. - Ig : Anu Elara, 2010

Prevod dela: Outlander
ISBN 978-961-6837-09-5 (trda vezava, zv. 1) ISBN 978-961-6837-10-1 (broš., zv. 1) ISBN 978-961-6837-11-8 (trda vezava, zv. 2) ISBN 978-961-6837-12-5 (broš., zv. 2)

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 253328128


slika

463.
GERRITSEN, Tess
        Gospa X / Tess Gerritsen ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The Keepsake
ISBN 978-961-01-1231-0

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 253202176


slika

464.
GOUDGE, Elizabeth
        Dežela zelenega delfina / Elizabeth Goudge ; [prevedla Ida Sternad]. - Tržič : Avrora, 2010

Prevod dela: Green dolphin country
ISBN 978-961-6788-58-8 (zv. 1, trda vezava) ISBN 978-961-6788-60-1 (zv. 2, trda vezava) ISBN 978-961-6788-59-5 (zv. 1, broš.) ISBN 978-961-6788-61-8 (zv. 2, broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253317632


slika

465.
GREEN, Jane, 1968-
        Obljuba dela dolg / Jane Green ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Promises to keep
ISBN 978-961-00-1257-3

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253381120


slika

466.
HAGE, Rawi
        De Nirova igra / Rawi Hage ; [prevedla Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: De Niro‛s game
ISBN 978-961-01-1595-3

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 253371136


slika

467.
JEWELL, Lisa
        Resnica o Melody Browne / Lisa Jewell ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: The truth about Melody Browne
ISBN 978-961-00-1247-4

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253198848


slika

468.
JEWELL, Lisa
        Ulica sanj številka 31 / Lisa Jewell ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: 31 dream street
ISBN 978-961-00-1249-8

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253409024


slika

469.
KIM, Young
        Somrak : roman v stripu / ilustracije in priredba Young Kim ; [avtorica literarne predloge] Stephenie Meyer ; [prevedla Tea Mejak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010-

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2010
ISBN 978-961-01-1555-7 (zv. 1)

821.111(73)-312.9
084.11
COBISS.SI-ID 253514752


slika

470.
KNIGHT, Eric, 1897-1943
        Lassie se vrača / Eric Knight ; [prevedel Igor Majaron ; ilustracije Marguerite Kirmse ; spremna beseda Tanja Šoštarič]. - 5. natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2010. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lastovka : najlepše zgodbe sveta)

Prevod dela: Lassie come-home
ISBN 978-961-226-203-7

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253242880


slika

471.
MEADOWS, Daisy
        Ema, vila muckov / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Mavrične vile)

Prevod dela: Katie the kitten fairy
ISBN 978-961-01-1450-5 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1449-9 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253230336


slika

472.
MEADOWS, Daisy
        Pia, vila zajčkov / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Mavrične vile)

Prevod dela: Bella the bunny fairy
ISBN 978-961-01-1462-8 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1461-1 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 253230592


slika

473.
PLATH, Sylvia
        Stekleni zvon / Sylvia Plath ; prevedel [in spremno besedo napisal] Andrej Blatnik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: The bell jar
ISBN 978-961-01-1443-7

821.111(73)-311.2
821.111(73).09Plath S.
COBISS.SI-ID 253333760


slika

474.
POTTER, Alexandra
        Pazi, kaj si želiš / Alexandra Potter ; [prevod Sabina Janžekovič]. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: Careful what you wish for
ISBN 978-961-92847-6-6

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 253480960


slika

475.
SMITH, Lisa Jane
        Vampirkin dnevnik. Knj. 1, Prebujenje / L. J. Smith ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: The vampire diaries. The awakening
ISBN 978-961-00-1252-8

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 253385216


slika

476.
THACKER, Brian
        Couch surfing : od kavča do kavča okoli sveta / Brian Thacker ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Biljana : Dovganočka, 2010

Prevod dela: Sleeping around
ISBN 978-961-92852-3-7

821.111(94)-992
COBISS.SI-ID 253418496


slika

477.
WALL, William, 1955-
        Taka je dežela / William Wall ; prevedel [in spremna beseda] Jure Potokar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

ISBN 978-961-261-202-3

821.111-311.2
821.111.09Wall W.
COBISS.SI-ID 253232128


slika

478.
WOOLF, Virginia
        Ozki most umetnosti : izbrani eseji / Virginia Woolf ; [izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Breda Biščak ; verze prevedla Ana Pepelnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011. - (Zbirka Labirinti)

ISBN 978-961-6717-51-9

821.111-4
821.111.09Woolf V.
COBISS.SI-ID 253252096


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOSTslika

479.
FRISCH, Max
        Dnevnik 1966-1971 / Max Frisch ; [prevedel Vital Klabus]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Tagebuch 1966-1971
ISBN 978-961-242-328-5

821.112.2-94
COBISS.SI-ID 253407488


slika

480.
GEHRMANN, Katja
        Medved in mali / [[napisala in] ilustrirala] Katja Gehrmann ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-1459-8

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 253238016


slika

481.
KAMPUSCH, Natascha [Tri tisoč šestindevetdeset]
        3096 dni / Natascha Kampusch s Heike Gronemeier in Corinno Milborn ; [prevedel Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: 3096 Tage
ISBN 978-961-00-1248-1

821.112.2-94
COBISS.SI-ID 253208320


slika

482.
MÜLLER, Herta
        Danes se raje ne bi srečala / Herta Müller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Heute wär ich mir lieber nicht begegnet
ISBN 978-961-242-322-3

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 253262336


slika

483.
ROSSI, Sonia
        Dating Berlin : na lovu za pravim / Sonia Rossi ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Dating Berlin
ISBN 978-961-00-1256-6

821.112.2-94
COBISS.SI-ID 253535744


821.124+821.14 KLASIČNE KNJIŽEVNOSTIslika

484.
SOPHOCLES
        Ojdip v Kolonu = Oidípous epì Kolono / Sofokles = Sophokles ; prevedel [opombe in spremna študija] Kajetan Gantar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

ISBN 978-961-218-929-7

821.14‛02-21
821.14‛02.09Sophocles
COBISS.SI-ID 253336320


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOSTslika

485.
FIORATO, Marina
        Pihalec stekla z Murana / Marino Fiorato ; [prevod Romana Furlan]. - Slovenska izd. - Maribor : Videotop, 2010

Prevod dela: The glassblower of Murano
ISBN 978-961-92847-5-9

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 253418752


slika

486.
PIRANDELLO, Luigi
        Henrik IV. / Luigi Pirandello ; prevedel Srečko Fišer ; uvodno razlago napisala Bogomila Kravos. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: Enrico IV. - Bibliografija: str. 29
ISBN 978-961-02-0175-5 ISBN 978-86-341-0623-7 (zbirka)

821.131.1-2
821.131.1.09Pirandello L.
COBISS.SI-ID 253264384


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOSTslika

487.
BEIGBEDER, Frédéric
        Francoski roman / Frédéric Beigbeder ; [prevedla Veronika Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010

Prevod dela: Un roman français
ISBN 978-961-259-085-7

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 253203456


slika

488.
CLIFF, William
        Belgijska država / William Cliff ; prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010. - (Aleph ; 143)

Prevod dela: L‛état Belge
ISBN 978-961-6789-15-8

821.133.1-1
COBISS.SI-ID 253223680


slika

489.
DELANSSAY, Cathy
        Varuhinja oceanov / ekološka pravljica Cathy Delanssay ; [prevedli Sternad in Jana Kolarič]. - Jezero : Morfem, 2010

ISBN 978-961-6840-00-2

821.133.1-93-1
COBISS.SI-ID 253259264


slika

490.
NOVARINA, Valère
        Govorjeno telo : izbor besedil 1989-2009 / Valère Novarina ; [prevedli Peter Petkovšek, Vladimir Pogačnik, Primož Vitez]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 153)

ISBN 978-961-6369-25-1

821.133.1-2
792.01Novarina V.
COBISS.SI-ID 253336064


slika

491.
QUIRINY, Bernard
        Mesojede zgodbe / Bernard Quiriny ; [prevod Ana Barič Moder]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Zgodbe)

Prevod dela: Contes carnivores
ISBN 978-961-6767-99-6

821.133.1-32
COBISS.SI-ID 253409536


slika

492.
        TE že pogrešam in druge zgodbe iz Francije : [antologija francoske kratke proze] / uredila Jana Bauer ; prevedli Ana Geršak in Tanja Ahlin ; spremna beseda Florence Gacoin-Marks. - Ljubljana : Sodobnost International, 2010. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

ISBN 978-961-6564-28-1

821.133.1-32(082)
821.133.1.09-32
COBISS.SI-ID 246386432


821.134.2/.3 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST. PORTUGALSKA KNJIŽEVNOSTslika

493.
COELHO, Paulo
        Ljubezen : izbrani citati / Paulo Coelho ; [prevedla Blažka Müller Pograjc]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010

Prevod dela: Amor
ISBN 978-961-00-1254-2

821.134.3(81)-84
COBISS.SI-ID 253239296


slika

494.
COELHO, Paulo
        Valkire / Paulo Coelho ; prevod Lana Klopčič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2010. - (Zbirka Izbrana dela Paula Coelha ; knj. 9)

Prevod dela: As Valkirias
ISBN 978-961-6468-60-2

821.134.3(81)-311.2
COBISS.SI-ID 253565952


821.162.1 POLJSKA KNJIŽEVNOSTslika

495.
BART, Andrzej
        Tovarna muholovk / Andrzej Bart ; prevedla [in spremno besedo napisala] Jasmina Šuler Galos. - Maribor : Litera, 2010. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Fabryka muchołapek. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-30-8

821.162.1-31
COBISS.SI-ID 65912833


821.162.3/.4 ČEŠKA IN SLOVAŠKA KNJIŽEVNOSTslika

496.
DOUSKOVÁ, Irena
        Tudi Onjegin je bil Rus / Irena Dousková ; prevedla Nives Vidrih. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

ISBN 978-961-261-201-6

821.162.3-311.2
821.162.3.09Dousková I.
COBISS.SI-ID 253232384


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTIslika

497.
BASARA, Svetislav
        Vzpon in padec Parkinsonove bolezni / Svetislav Basara ; prevedla in spremno besedo napisala Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011

Prevod dela: Uspon i pad Parkinsonove bolesti
ISBN 978-961-241-498-6

821.163.41-311.2
COBISS.SI-ID 253377024


slika

498.
BJELČIĆ, Ratko
        Ratkodivščine / Ratko Bjelčić ; [prevedel Tomaž Gerdina ; ilustriral Borivoj Bošnjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2011

Prevod dela: Ratkodovštine
ISBN 978-961-6576-56-7

821.163.42-93-32
COBISS.SI-ID 253547008


slika

499.
KARAKAŠ, Damir
        Kino Lika / Damir Karakaš ; prevedel Dušan Čater ; [spremna beseda Robert Perišić]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevoda del: Kino Lika ; Eskimi
ISBN 978-961-6644-73-0

821.163.42-32
821.163.42.09Karakaš D.
COBISS.SI-ID 253469184


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTslika

500.
ABRAHAM, Nina
        Ples plamenov : zgodba Petih narodov / [besedilo, ilustracije] Nina Abraham. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-39-3

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 253316096


slika

501.
BAČIĆ, Josip
        Posvetilne pesmi / Josip Bačić - Savski. - Velenje : Knjižnica, 2010. - (Zbirka Droben list ; 5)

ISBN 978-961-92287-5-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253315584


slika

502.
BALLOCH, Bruna
        Mlada lipa : pravece domah narete : izbor besedil iz publikacije Mlada lipa = testi scelti dalla pubblicazione Mlada lipa / Bruna Balloch ; uredili, a cura di Roberto Dapit, Lucia Trusgnach, Danila Zuljan Kumar ; ilustracije, illustrazioni Luisa Tomasetig ; [spremni besedi, testi introduttivi Roberto Dapit, Danila Zuljan Kumar ; prevodi, traduzioni Laura Sgubin]. - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko = Circolo culturale [Ivan Trinko], 2010

821.163.6-34
COBISS.SI-ID 4270316


slika

503.
BIBIČ, Polde
        Spominjarije / Polde Bibič ; [fotografije osebni arhiv Poldeta Bibiča]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Spomini, izpovedi)

ISBN 978-961-01-1447-5

821.163.6-94
929Bibič P.
COBISS.SI-ID 253256704


slika

504.
BLAŽIČ, Zlatko
        Zgodovina moje heroinske odvisnosti : življenjsko optimistična različica Otrok s postaje Zoo / Zlatko Blažič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-1517-5

821.163.6-94
613.83(092)
COBISS.SI-ID 253561088


slika

505.
        BOŽJI mlini : nekaj primerov v razmislek, kako se v življenju dobro plačuje in hudo kaznuje / [zbral] Anton Gričnik ; [spremno besedo napisal Jože Pucelj]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2010

ISBN 978-961-6748-13-1

821.163.6-32
94(497.4Pohorje)(081)
COBISS.SI-ID 253587712


slika

506.
BREZAVŠČEK, Vladimir
        Narobe prav / Vladimir Brezavšček ; ilustracije Andrej Berlot. - Kranj : Provia, 2010

ISBN 978-961-269-358-9

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 253482496


slika

507.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Svetovi srca in duha : odlomki iz del Ivana Cankarja / Ivan Cankar ; izbrala in uredila [in spremno gradivo napisala] Irena Avsenik Nabergoj. - 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010

ISBN 978-961-231-771-3

821.163.6-821
COBISS.SI-ID 253491712


slika

508.
CUNDRIČ, Magdalena
        Poslednja molitev / Magdalena Cundrič ; [spremna beseda Valentin Cundrič]. - Jesenice : Žetev, 2011

ISBN 978-961-92929-1-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253567488


slika

509.
CUNJA Rossi, Vesna
        Trdoglavček Tomaž in njegovi prijatelji / Vesna Cunja ; ilustrirala Erika Cunja ; [iz italijanščine prevedla Liča Roth]. - Trst : Mladika, 2010

ISBN 978-88-7342-158-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 4269036


slika

510.
ČERNAČ, Janez
        Večna lovišča in nove zapovedi, hardigata na homol! : zelena zaveza / Janez Černač. - Novo mesto : Zveza lovskih družin, 2010

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253288704


slika

511.
        ČRNOMALJSKA in metliška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / [izbral in uredil, slikovno gradivo odbral Milček Komelj]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010

ISBN 978-961-213-205-7

821.163.6-82
7.047(497.434)(084.1)
COBISS.SI-ID 253229824


slika

512.
DEARY, Terry
        Mumija in čarovnija / egipčanske zgodbe Terry Deary ; ilustracije Helen Flook ; [prevedla Mateja Črv Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2010

Prevod dela: The magic and the mummy
ISBN 978-961-92791-6-8

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253184000


slika

513.
        DIHTIVO : [dihov literarni natečaj ob svetovnem dnevu boja proti aidsu 2010] / [zbral in uredil Iztok Konc]. - Ljubljana : Društvo Dih, 2010

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 253282560


slika

514.
DOBNIK, Ivan, 1960-
        Laubschriften / Ivan Dobnik ; aus dem Slowenischen ins Deutsche von Karin Almasy. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2010. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 21)

ISBN 978-961-6758-13-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253215488


slika

515.
EBERLINC, Nataša
        Jasper / Nataša Eberlinc. - Trbovlje : samozal. N. Eberlinc, 2010

ISBN 978-961-276-053-3

821.163.6-821
COBISS.SI-ID 253417984


slika

516.
EMERŠIČ, Jakob
        Pozabljena spominjanja : izbrane pesmi / Jakob Emeršič ; [ilustrator Anton Martin Emeršič]. - Ptuj : samozal., 2010

300 izv.
ISBN 978-961-276-047-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 65942785


slika

517.
FATUR, Silvo
        Okruški : eseji, študije, spomini / Silvo Fatur. - Koper : Libris, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress)

ISBN 978-961-6618-26-7

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 253289216


slika

518.
GABRIJELČIČ, Uroš
        O Harryju in Jakobu : morske zgodbe za manj odrasle odrasle / Uroš Gabrijelčič ; ilustracije Franci Nemec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rex, 2010

ISBN 978-961-90071-3-6

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253247488


slika

519.
GALE, Ana, 1909-1944
        Skozi našo vas / Ana Gale ; [spremna beseda Milan Dolgan]. - 1. izd. - Grosuplje : Mestna knjižnica, 2010. - (Knjižna zbirka Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje)

ISBN 978-961-92529-1-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253458432


slika

520.
GLADEK, Anica
        Bolj v senci kot na soncu / Anica Gladek. - Kamnik : samozal. M. Gladek, 2010

ISBN 978-961-276-058-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253512960


slika

521.
GOMBAČ, Žiga
        Risova bratovščina / Žiga X. Gombač ; [ilustriral Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2010. - (Knjižna zbirka Kompanjoni)

ISBN 978-961-205-165-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253186816


slika

522.
GOMBAČ, Žiga
        Štrk Viki odkrije pogum / Žiga X. Gombač ; ilustriral Gregor Goršič. - 1. izd. - Ljubljana : Simbol, 2010

ISBN 978-961-92954-1-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253303552


slika

523.
GREGORIČ Gorenc, Barbara
        Razigranke / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič ; [spremno besedilo Katarina Glavan Batagelj]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - (Zbirka Skriti klasiki ; zv. 8)

ISBN 978-961-271-089-7 (trda vezava) ISBN 978-961-271-090-3 (trda vezava, zlata obreza) ISBN 978-961-271-091-0 (vezava v usnje)

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 253324544


slika

524.
GROŠELJ, Marijan, 1948-
        Izreki brez filtra 100= Izreke bez filtera 100= Izreki bez filter 100/ Marijan Grošelj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010

ISBN 978-961-01-1531-1

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 253257984


slika

525.
        GRUMOVA nagrada za najboljše dramsko besedilo = The Grum award for the best new Slovenian play. - Kranj : Javni zavod Prešernovo gledališče : Zelolepo, 2010

Vsebina na nasl. str.: Hodnik = The corridor : 2003 / Matjaž Zupančič ; [prevedla Lesley Anne Wade]. Nora Nora = Nora Nora : 2004 / [[napisal in] prevedel] Evald Flisar. Križ = The cross : 2005 / Matjaž Briški ; [prevedla Lesley Anne Wade]
ISBN 978-961-92749-4-1 (Prešernovo gledališče)

821.163.6-2(082)
06.05(497.4):821.163.6-2
COBISS.SI-ID 253503744


slika

526.
HAAS, Miha, 1983-
        Kdo kliče škrata Črnobrada? : vodnik po slovenskih učnih poteh / Miha Haas, Miha Ambrož ; ilustriral Aleš Sedmak. - 1. izd. - Ljubljana : Danu, 2010

ISBN 978-961-269-352-7

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 253416960


slika

527.
HANUŠ, Barbara
        O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = Novogodišnje drvce = Novogodišna elka = Neve beršeskro boroco / Barbara Hanuš ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [prevod v hrvaščino Iva Kosmos, prevod v makedonščino Darko Spasev, prevod v romščino Romeo Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010

ISBN 978-961-272-031-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253213440


slika

528.
HREN, Gaja
        Beli oleander / Gaja Hren. - Grosuplje : Ekslibris, 2010

ISBN 978-961-6838-02-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253434368


slika

529.
HREN, Marjan, 1951-
        Aforizmi in hrenaste misli s Ptičjega brega / Marjan Hren. - Smolenja vas pri Novem mestu : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-036-6

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 253161984


slika

530.
HREN, Marjan, 1951-
        Pesmi s ptičjega brega / Marjan Hren ; [spremno besedo napisal Smiljan Trobiš]. - Novo mesto : samozal., 2011

ISBN 978-961-276-055-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253470208


slika

531.
HUBMAN, Branka
        Morska deklica / Branka Hubman ; ilustrirala Tatjana Filipič. - Litija : samozal. B. Hubman, 2010 (Šmarješke Toplice : Stella)

ISBN 978-961-92052-8-0

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 253430016


slika

532.
JARC, Jan F.
        Da bi prst ostala čista / Jan F. Jarc ; [spremna beseda Fabjan Hafner]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-326-1

821.163.6-1
821.163.6.09Jarc J.F.
COBISS.SI-ID 253367552


slika

533.
        JEDRICE - haiku pesmice : haiku portreti učencev / učenci O. Š. Josipa Vandota, Kranjska Gora ; [zbral in uredil] Benjamin Gracer. - Jesenice : Občinska knjižnica, 2010

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 253196032


slika

534.
JELINČIČ, Tone
        Vmesne postaje : resnične zgodbe mojih prvih 80 let / Tone Jelinčič. - Ljubljana : samozal., 2010

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 253559808


slika

535.
JURČIČ, Josip
        Jareće suđenje u Višnjoj Gori / Josip Jurčič ; sa slovenskoga prevela Đurđa Strsoglavec ; [ilustracije Darja Lobnikar Lovak]. - Ljubljana : JSKD OI ; Ivančna Gorica : JSKD OI, 2010

ISBN 978-961-6819-13-8

821.163.6-32
821.163.6-7
COBISS.SI-ID 253492992


slika

536.
JURINČIČ, Anton
        Življenje in samomor Sakija Sakota / [besedilo, fotografije] Anton Jurinčič ; [spremna beseda Dvolog]. - Koper : Fontana : Capris, 2010

ISBN 978-961-6419-13-0 (Fontana)

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253182464


slika

537.
JUVANČIČ, Miroslav, 1952-
        V sedlu motocikla : S. Amerika & Evropa / Miran Juvančič ; [fotografije Majda Juvančič in Miran Juvančič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010

ISBN 978-961-261-205-4

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 253295616


slika

538.
KALTNEKAR, Zdravko
        Obravnava / Zdravko Kaltnekar. - Kranj : samozal., 2010

ISBN 978-961-92343-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253490944


slika

539.
KARDOŠ, Štefan
        Pobočje sončnega griča / Štefan Kardoš. - Maribor : Založba Litera, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-32-2

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 65999105


slika

540.
KLANČIČAR, Slavko
        Kako sem doživljal vojno in svobodo / Slavko Klančičar ; [izbor zgodb Dejan Klančičar]. - Dolenjske Toplice : K2M, 2010

ISBN 978-961-91185-6-6

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 253321984


slika

541.
KLOPČIČ-Casar, Ivanka
        Popotni okruški / Ivanka Klopčič Casar ; [fotografije Lado Klar]. - Murska Sobota : Planinsko društvo Matica, 2010 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko Antolin)

ISBN 978-961-269-353-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 66029569


slika

542.
KOBAL, Darinka
        Drobcena hroščica / Darinka Kobal ; ilustrirala Alenka Vuk. - Ljubljana : Salve, 2010

ISBN 978-961-211-558-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253357824


slika

543.
KOLŠEK, Peter
        Vaserkeber in druge dogodbe / Peter Kolšek. - Maribor : Litera, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - (Nova Znamenja ; 35)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-31-5

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 66025985


slika

544.
KOMAT, Anton
        V zrcalu narave : Fridine zgodbe / Anton Komat ; ilustracije Marija Mojca Vilar. - Domžale : samozal. A. Komat, 2010

ISBN 978-961-276-039-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253213184


slika

545.
KOREN, Majda, 1960-
        Medved in miška 1 / Majda Koren ; narisal Bojan Jurc. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2010

ISBN 978-88-95636-17-7

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 4270060


slika

546.
KOŠUTA, Miran
        Mikrofonije : izbrani govori in pogovori / Miran Košuta. - Trst : ZTT = EST, 2010

ISBN 978-88-7174-125-3

821.163.6-5
COBISS.SI-ID 4278764


slika

547.
KRAVOS, Marko, 1943-
        Ta prave od pet do glave / Marko Kravos ; ilustriral Zvonko Čok. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2010

ISBN 978-88-95636-16-0

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 4269804


slika

548.
KUŠAR, Nani
        Pavle : mladinska povest / Nani Kušar Žibert. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-92913-2-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253157888


slika

549.
LAINŠČEK, Feri
        Barvice / Feri Lainšček ; [ilustracije Andreja Brulc]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010 ([Maribor] : Ma-tisk). - (Zbirka Cicibanija)

500 izv.
ISBN 978-961-255-023-3

821.163.6-93-1
769.81
COBISS.SI-ID 65964289


slika

550.
LAINŠČEK, Feri
        Ne povej, kaj si sanjala [Zvočni posnetek] / Feri Lainšček. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 1 USB ključ

ISBN 978-961-242-329-2

821.163.6-311.2(086.76)
COBISS.SI-ID 253527296


slika

551.
LESKOVIC, Marjan
        Strgača / Marian Leskovic ; [slike Marian Leskovic, Alenka Lasić, Advalbert Žvab]. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-062-5

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 253538048


slika

552.
MAJES, Vesna
        Varuhi dreves / Vesna Majes ; ilustrirala Tanja Kraševec. - Dolenjske Toplice : K2M, 2010

ISBN 978-961-91185-5-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253198336


slika

553.
MAL, Vitan
        Ko mačke ni doma --- / Vitan Mal ; [ilustrirala Katra Štrukelj]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2010. - (Zbirka Krtek : sodobni avtorji za sodobne otroke)

ISBN 978-961-275-021-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253217536


slika

554.
MALOVRH, Robert [Dvanajst]
        12 zgodbic iz predala : zgodbice za otroke / Robert Malovrh, Karla B. Rihtaršič, Hermina Peternel ; [ilustracije učenke in učenci OŠ Poljane in PŠ Javorje]. - Poljane nad Škofjo Loko : Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar, 2010

ISBN 978-961-269-356-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253456384


slika

555.
MAURER, Neža
        Litanije za mir / Neža Maurer. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - (Zbirka Sanje. Pesmi)

ISBN 978-961-274-013-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253481216


slika

556.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Vrtovi prispodob, žalobni lokvanji užitkov / Andrej Medved ; [spremna beseda Denis Poniž]. - Novo mesto : Goga, 2010

ISBN 978-961-277-004-4

821.163.6-1
821.163.6.09Medved A.
COBISS.SI-ID 253417216


slika

557.
MENART, Janez
        Dnevnik : 1953-2000 / Janez Menart ; [spremno besedo in opombe napisal Mihael Glavan ; uvodna beseda Tone Pavček]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010

ISBN 978-961-218-924-2

821.163.6-94
929Menart J.
COBISS.SI-ID 253364224


slika

558.
MENCIN, Tanja, 1965-
        Samorastniški blues / Tanja Mencin. - Sevnica : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-050-2 (trda vezava) ISBN 978-961-276-051-9 (broš.)

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253336576


slika

559.
MENCIN, Tanja, 1965-
        Skrajna meja / Tanja Mencin. - Sevnica : samozal., 2010

ISBN 978-961-92977-0-4 (trda vezava) ISBN 978-961-92977-1-1 (broš.)

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253431040


slika

560.
MIHURKO, Borut
        EKG za laike / Borut Mihurko. - Maribor : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-054-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253465088


slika

561.
        MODELI : izbor kratkih zgodb od značajevk do sodobne kratke proze / [avtorji Simon Jenko ... et al.] ; zbrala Mojca Honzak. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

ISBN 978-961-01-1341-6

821.163.6-32(082)
COBISS.SI-ID 253204736


slika

562.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Rdečehlačka : vesele zgodbe zelo male deklice / Vinko Möderndorfer ; [ilustriral Marko Kociper]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2010. - (Knjižna zbirka Liščki)

ISBN 978-961-205-166-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253481728


slika

563.
MOHORIČ, Milena
        Zgodbe iz tridesetih let / Milena Mohorič ; [izbrala Lado Kralj in Peter Scherber ; spremne besede Lado Kralj, Alenka Puhar in Peter Scherber]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-320-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253174784


slika

564.
MOTOH, Jože
        Zavitki & odvitki : odgovori na vprašanja, dvome in stiske / Jože Motoh. - Ljubljana : Grif & Pika, 2010

ISBN 978-961-92967-0-7

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 253220352


slika

565.
        NAŠ klub domišljije : vsaka misel ima smisel. - 1. izd. - Trebnje : Knjižnica Pavla Golie ; Mirna : Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 2010

ISBN 978-961-91943-6-2 (Knjižnica Pavla Golie)

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 253255424


slika

566.
        NISEM več Matiček! / učenke 8. razreda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Špela Bizjak ... [et al.] ; [spremna beseda Janja Jerovšek, Apolonija Rugelj, Jože Zupan ; ilustrirala Ana Krnc]. - Šentrupert : Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, 2010

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253526016


slika

567.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Srce izgubljenega polža / Bogdan Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2011

ISBN 978-961-6576-57-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253547264


slika

568.
NOVAK, Franci, 1969-
        Otroštvo neba / Franci Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

ISBN 978-961-01-1504-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253333504


slika

569.
NUSSDORFER, Vlasta
        Črna mavrica / Vlasta Nussdorfer ; [spremna beseda Vinko Vasle]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-038-0

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253200896


slika

570.
OMAHEN, Nejka
        Oh, ta kriza! / Nejka Omahen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010

ISBN 978-961-02-0104-5

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 253188864


slika

571.
OVASKA, Jelka
        Severnica nad Olimpom / Jelka Ovsaka. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Oddih)

ISBN 978-961-01-1456-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253333248


slika

572.
PEVEC, Zoran
        Voices of Slovene poetry 3 = Glasovi slovenske poezije 3 / Zoran Pevec, Miriam Drev, Ivan Dobnik ; prevedli Tanja Dominko, Miriam Drev, Natasha Saje. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 20)

ISBN 978-961-6758-12-3

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 253215232


slika

573.
PINTARIČ, Miha
        Etimologije / Miha Pintarič. - Ljubljana : Studio print, 2010

ISBN 978-961-92868-1-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253526272


slika

574.
PODGORNIK, Marijan
        Črni studenec / Marijan Podgornik. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-061-8

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 253521152


slika

575.
PODLOGAR, Matjaž
        Kosmati predsednik / Matjaž Podlogar ; [ilustracije Igor Pičulin]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2010. - (Zlatorogova knjižnica ; 36)

ISBN 978-961-91731-6-9

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 253420288


slika

576.
POTOČNIK, Janez, 1930-
        Šepet jeseni / Janko Potočnik ; [spremna beseda Rozika Špes ; ilustracije Zvone Potočnik]. - Slovenska Bistrica : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-049-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253331968


slika

577.
PRAH, Kim
        Božična pravljica / Kim Prah ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-37-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253263616


slika

578.
PREGL, Slavko
        Čudni časi / Slavko Pregl ; [ilustracije Bojan Jurc]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010

ISBN 978-961-261-198-9

821.163.6-93-342
COBISS.SI-ID 253414144


slika

579.
PUC, Sara
        Morlana / Sara Puc ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2010

ISBN 978-961-6830-38-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 253263872


slika

580.
RAZBORŠEK, Maja
        Nepopolna Hestija = L ‛imperfetta Estia / Maja Razboršek ; [prevod in spremna beseda Jolka Milič]. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2010

ISBN 978-961-6685-18-4

821.163.6-1
821.163.6.09Razboršek M.
COBISS.SI-ID 253566720


slika

581.
REJEC, Maja
        Balončica / besedilo Maja Rejec ; ilustracije Urška Grilj. - Ljubljana : Littera picta, 2010

ISBN 978-961-6030-75-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253330176


slika

582.
RIJAVEC, Marko
        Dimenzije maja / [[pesmi in] fotografije] Marko Rijavec. - Koper : Ognjišče, 2011

ISBN 978-961-263-055-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253520128


slika

583.
RUSTJA, Božo
        Miklavž piškote peče : zgodbe o resničnem svetem Miklavžu / besedilo Božo Rustja ; ilustracije Karmen Smodiš. - Ponatis. - Koper : Ognjišče, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - [23] str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-263-049-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253405952


slika

584.
SLAPŠAK, Manica
        Pa saj ni res! / Manica Slapšak ; [ilustracije Benček Loti]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-40-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253316864


slika

585.
SMOLNIKAR, Breda
        Veliki slovenski tekst / Breda Smolnikar ; [barvne ilustracije Andrej Brumen-Čop in Marija Flegar]. - [S. l.] : samozal., 2010

Izdano ob petdesetletnici literarnega delovanja in avtoričini sedemdesetletnici ter zaključku literarne poti. - 70 izv.
ISBN 978-961-91935-4-9

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 65958145


slika

586.
        SNEŽAK Sneško / Ana Zelko ... [et al.] ; [ilustracije Loti Benček]. - Bevke : Smar-team, 2010. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

ISBN 978-961-6830-41-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253492224


slika

587.
        SREBRNE brazde 6 : literarni zbornik upokojencev Slovenske Istre / [uvodna misel Rafael Bertok]. - Koper : Uredniški odbor literarnega zbornika upokojencev Slovenske Istre, 2011

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 253265664


slika

588.
STEINDL, Alenka
        Zgodbe iz maminega albuma / Alenka Steindl. - Ljubljana : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-063-2

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253549824


slika

589.
STERLE, Urška
        Večno vojno stanje / Urška Sterle. - Ljubljana : ŠKUC, 2010. - (Zbirka Vizibilija ; 26)

ISBN 978-961-6751-35-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 253203968


slika

590.
STRLE, Vanja
        Pesmi o Marjah / Vanja Strle ; ilustracije Kristina Matičič Strle ; [spremna beseda Odkrivanje bistva, ki je očem skrito Tatjana Pregl Kobe]. - 1. izd. - Ljubljana : Edina, 2010 (Žirovnica : Medium)

ISBN 978-961-6364-44-7

821.163.6-1
821.163.6.09Strle V.
COBISS.SI-ID 253265152


slika

591.
STRLE, Vanja
        Vprašaj magnolijo = Pitaj magnoliju / Vanja Strle ; ilustracije, ilustracije Kristina Matičič Strle ; prevod, prijevod Silvana Lautar. - 2. izd. - Ljubljana : Edina, 2010 (Žirovnica : Medium). - 137 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in hrv. prevod. - Spremni besedili / Neža Maurer, Irene Navarra: str. 134-137
ISBN 978-961-6364-42-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253264896


slika

592.
SUKIČ, Nataša
        Molji živijo v prahu / Nataša Sukič. - Ljubljana : ŠKUC, 2010. - (Zbirka Vizibilija ; 25)

ISBN 978-961-6751-34-6

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253203712


slika

593.
ŠAROTAR, Dušan
        Nostalgija / Dušan Šarotar. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010. - (Knjižna zbirka Križpotja. Proza)

ISBN 978-961-255-022-6

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 65865985


slika

594.
ŠEKLI, Leopold
        Pesmi izpod Matajurja / Leopold Šekli. - Kobarid : samozal., 2010

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253364992


slika

595.
ŠPICAR, Jakob
        Radovljiška revolucija / Jakob Špicar ; rokopis prepisal, uredil in izdal, [spremna beseda] Jure Sinobad. - Radovljica : Knjižnica A. T. Linharta, 2010. - (Svet Miklove Zale)

ISBN 978-961-91903-1-9

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 253444864


slika

596.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Pol sonca : soneti / Bina Štape Žmavc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-1508-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253373184


slika

597.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Slovenci / Marcel Štefančič, jr. - Ljubljana : Študentska založba, 2010

ISBN 978-961-242-330-8

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 253555456


slika

598.
UMEK, Evelina
        Zlata poroka ali Tržaški blues / Evelina Umek ; [spremna beseda Loredana Umek]. - Trst : Mladika, 2010

ISBN 978-88-7342-157-3

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 4266220


slika

599.
        V jeseni življenja : zbrana dela / [uredila Slavko Klančičar, Dušan Kraševec ; fotografije slik Jože Lukšič]. - Dolenjske Toplice : Društvo upokojencev, Sekcija za kulturo, 2010

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 253562624


slika

600.
VOGRIČ, Marija
        Dediči brez dediščine : roman / Marija Vogrič. - Koper : samozal., 2010

ISBN 978-961-276-064-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 253559552


slika

601.
        ZGODBE iz knjižnice. Knjižnice in knjige po mojem okusu / [uredili Tanja Bratina Grmek ... [et al.] ; fotografije Jože Požrl]. - Ljubljana : Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 2010 (Divača : Mljač). - (Literarni zvezek / Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ; št. 3)

ISBN 978-961-6683-17-3

821.163.6-32(082)
COBISS.SI-ID 253281536


slika

602.
ZLOBEC, Anamarija
        Na počitnice gremo! / Anamarija Volk Zlobec ; ilustrirala Paola Bertolini Grudina. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2010

ISBN 978-889-6632-09-3

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253185280


slika

603.
ZUPAN, Henrik Riko
        Kako je nastalo Blejsko jezero / avtor Henrik Riko Zupan ; ilustriral Jadran Hohnjec. - Bled : samozal. M. & H. R. Zupan, 2010

ISBN 978-961-276-060-1

821.163.6-34
COBISS.SI-ID 253512448


slika

604.
ŽIŠT, Damijana
        Kriva ali nedolžna? : prava resnica o Milici Makoter? / Damijana Žist. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010

ISBN 978-961-00-1253-5

821.163.6-94
929Žalik B.
COBISS.SI-ID 253309440


slika

605.
ŽUMBAR, Alenka
        Črt in Lena / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : samozal., 2010

ISBN 978-961-92964-1-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 253457408


slika

606.
ŽVIPELJ, Ivana
        Kapljice srca : pesniški prvenec / Ivana Žvipelj - ŽIva ; [spremna beseda Vinko Šmajs, Marija Lebar, David Bedrač ; fotografije prispeval Sebastjan Žvipelj]. - Mozirje : JSKD, OI : samozal. I. Žvipelj, 2010

ISBN 978-961-6819-12-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 253294336


821.511.141 MADŽARSKA KNJIŽEVNOSTslika

607.
HARSÁNYI, Lajos, 1883-1959
        Sveta žena : romansiran življenjepis svete Elizabete Ogrske / Lajos Harsányi ; [prevod Jožef Smej]. - Ljubljana : Družina, 2010

Prevod dela: A szent asszony
ISBN 978-961-222-817-0

821.511.141-312.6
929sv.Elizabeta Turingijska
COBISS.SI-ID 253290240


902/904+93/94 ARHEOLOGIJA. ZGODOVINAslika

608.
BRATOŽ, Rajko
        Grška zgodovina : kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo / Rajko Bratož ; [izdala] Zveza zgodovinskih društev Slovenije [in] Študentska založba ; [imenska kazala Matjaž Rebolj]. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 40) (Knjižna zbirka Scripta)

ISBN 978-961-6777-07-0

94(38)
COBISS.SI-ID 253509120


slika

609.
CVIRN, Janez
        Zgodovina 3. Učbenik za tretji letnik gimnazije / Janez Cvirn, Andrej Studen. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010

ISBN 978-961-02-0112-0

94(075.3)
COBISS.SI-ID 253477632


slika

610.
ĆIRKOVIĆ, Sima
        Srbska zgodovina / Sima M. Ćirković ; prevedel Drago Bajt. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2009. - (Zgodovina držav in narodov ; 4)

ISBN 978-961-213-207-1

94(497.11)
COBISS.SI-ID 253528064


slika

611.
HORVAT, Jana
        Arheološka najdišča Ptuja : Rabelčja vas = Archaeological sites of Ptuj : Rabelčja vas / Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič ; sodelavki, with the contribution of Marjana Tomanič Jevremov and Marija Lubšina Tušek ; [prevod Sunčan Patrick Stone]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. - (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae ; 20)

ISBN 978-961-254-237-5

903/904(497.4Ptuj)
COBISS.SI-ID 253335552


slika

612.
        HRVAŠKO-slovensko sosedstvo = Hrvatsko-slovensko susjedstvo / zbrala in uredila Darko Darovec in Petar Strčić ; [prevajanje Breda Biščak]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. - (Knjižnica Annales Majora)

ISBN 978-961-6732-20-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

94(497.4:497.5)(082)
327(497.4:497.5)(091)(082)
341.222(497.4:497.5)(091)(082)
COBISS.SI-ID 253378304


slika

613.
KASTELIC, Ana
        Spoznavajmo zgodovino : zgodovina za 6. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = Ismerkedjünk a történelemmel : történelem a kétnyelvű általános iskolák 6. osztálya számára. Munkafüzet / Ana Kastelic, Gabrijela Škraba ; [prevedla Judita Törnar Vida ; ilustrirala Andreja Peklar]. - 1. izd. = 1. kiad. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-499-3

94(075.2)(076.1)
COBISS.SI-ID 253490176


slika

614.
KORPIČ, Nevenka
        Podobe ormoško-ptujskega območja v luči fotografskega objektiva tukajšnjih fotografov od druge polovice 19. stoletja do prve polovice 20. stoletja : razstavna brošura / Nevenka Korpič, Nataša Kolar. - Ptuj ; Ormož : Pokrajinski muzej, 2010 ([s.l.] : Aleksander Kelnarič, s.p.)

500 izv.
ISBN 978-961-6438-27-8

908(497.12-18)(083.824)
COBISS.SI-ID 66029057


slika

615.
LEBEN-Seljak, Petra
        Knjiga hiš na Žirovskem : naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900 / Petra Leban Seljak in Alojz Demšar ; [fotografije iz zraka Alojz Demšar ; slikovno gradivo Arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Pegaz International, 2010. - (Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika ; zv. 14)

ISBN 978-961-6089-41-8

94(497.4Žiri)
COBISS.SI-ID 253284096


slika

616.
LELJAK, Roman
        Dirigent s pištolo / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2010 (Ivančna Gorica : Impress)

ISBN 978-961-92891-2-9

94(497.12)"1950"
COBISS.SI-ID 65957889


slika

617.
MEDNARODNA konferenca Izvor Evropejcev (8 ; 2010 ; Ljubljana)
        Zbornik Osme mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 4. in 5. junija 2010 = Proceedings of the Eighth International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, June 4th and 5th 2010 / [uredil Vinko Vodopivec]. - Ljubljana : Jutro, 2010. - (Korenine slovenskega naroda = Origin of the Slovenians)

ISBN 978-961-6746-47-2

903(4)(082)
811(082)
930.2:003.071(082)
COBISS.SI-ID 253283328


slika

618.
MEDNARODNI simpozij ob 90. obletnici podpisa rapalske pogodbe (2010 ; Žiri)
        O rapalski meji : zbornik mednarodnega simpozija ob 90. obletnici podpisa rapalske pogodbe, [12. november 2010, Žiri] / [avtorji prispevkov Rok Klemenčič ... [et al.] ; zbral in uredil Aleksander Jankovič Potočnik, Anton Marn ; spremna beseda Viktor Žakelj ; fotografije in ilustracije Polona Mlakar Baldasin ... [et al.] ; organizator Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2010

ISBN 978-961-92665-9-5

341.222(497.1:450)(091)(082)
COBISS.SI-ID 253419264


slika

619.
        MIGRACIJE in slovenski prostor od antike do danes / uredila Peter Štih in Bojan Balkovec. - 1. dotis. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 39)

ISBN 978-961-6777-05-6

94(497.4)(082)
314.15(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 253331456


slika

620.
        PIRANSKE notarske pergamentne listine. Del 1, Predbeneško obdobje 1173-1283 / [prevod iz latinščine] Marjan Rožac ; [avtor uvodnega dela] Alberto Pucer ; [fotografije listin Robert Titan ; prevod v angleščino Nina Gostenčnik, prevod v italijanščino Meta Rožac Panger]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2010-

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: 1173-1212. - 2010
ISBN 978-961-92704-2-4 (zv. 1)

347.961.4(497.4Piran)"1173/1283"(093.2)
930.2:003.074(497.4Piran)"1173/1283"
COBISS.SI-ID 253459456


slika

621.
POKRAJINSKI arhiv (Maribor)
        Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941 / [pripravila] Emica Ogrizek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010 (Maribor : Medijski guruji). - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-1971 ; 19)

100 izv.
ISBN 978-961-6507-39-4

930.253(497.4):343.123.5(497.12Maribor)"1898/1 941"
COBISS.SI-ID 66045953


slika

622.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Rimljani / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

Bibliografija: str. 22
ISBN 978-961-92828-4-7

930.85(37)
COBISS.SI-ID 253261568


slika

623.
POŽEŽNIK, Melita
        Drobtinice iz preteklosti. Rimljani na Slovenskem / Melita Požežnik. - Celje : samozal., 2010

Bibliografija: str. 22
ISBN 978-961-92828-5-4

94(497.4)"652"
COBISS.SI-ID 253261824


slika

624.
RAVNIKAR, Tone, 1958-
        V primežu medplemiških prerivanj [Elektronski vir] / Tone Ravnikar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 13)

ISBN 978-961-270-039-3

94(497.431)"11/13"(086.034.44)
COBISS.SI-ID 253577216


slika

625.
        SLOVENCI + prva svetovna vojna 1914-1918 / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredil Marko Štepec ; fotografije predmetov Aleksandra Frantar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6665-10-0

94(100)"1914/1918"
355.48(=163.6)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 253219072


slika

626.
        SPREHOD po Valvazorjevem trgu v Litiji : moja ulica / [gradivo zbrala in uredila Sonja Perme ; spremna beseda Andreja Štuhec ; slikovno gradivo iz arhiva Knjižnice Litija, Javnega zavoda za kulturo Litija in zasebnih zbirk]. - Litija : Knjižnica, 2010

94(497.4Litija)
COBISS.SI-ID 253186304


slika

627.
THOUSAND nine hundred and fourteen to thousand nine hundred and eighteen
        1914-1918 / [contributing authors Marko Štepec ... [et al.] ; editor Marko Štepec ; photographs Aleksandra Frantar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : National Museum of Contemporary History, 2010

ISBN 978-961-6665-11-7

94(100)"1914/1918"
355.48(=163.6)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 253537024


slika

628.
TRISTO petinšestdeset
        365 dni boja proti nasilju nad ženskami v Ljubljani = 365-day battle against violence against women in Ljubljana / [zbrali in uredili Tilka Klančar ... [et al.] ; prevod Alasdair Green ; fotografije Miha Fras ... et. al.]. - Ljubljana : Mestna občina, 2010

ISBN 978-961-6449-38-0

94(497.4Ljubljana)
343.615-055.2(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 253323776


slika

629.
        VETRINJ / različni avtorji ; [uredila Jože Pavlič in Jožef Kočar]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2010. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 25)

ISBN 978-961-222-807-1

94(497.4)"1945"(082)
COBISS.SI-ID 253329152


908+91 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPISslika

630.
        GROSUPLJE - načrt naselja in karta občine [Kartografsko gradivo] / [kartografija Krešimir Keresteš ; besedilo Saša Galonja ; prevod v angleški jezik Špela Gruden ; fotografije Saša Galonja, Miran Kambič in arhiv Občine Grosuplje]. - Grosuplje : Občina, 2010

ISBN 978-961-90468-4-5

912.43(497.4Grosuplje)
COBISS.SI-ID 253293568


slika

631.
LEEB, Gerhard
        Karavanke brez meja : zgodovina in zgodbe, favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo in Savo ter Trbižem in Velenjem / [Gerhard Leeb ; iz nemščine prevedla Seta Oblak]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010

ISBN 978-3-7086-0496-1

908(234.323.61)
796.52(234.323.61)
COBISS.SI-ID 253371648


slika

632.
        OSIMO in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste / [uredniški odbor Andrej Malnič, Jože Šušmelj, Tomaž Vuga]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2010

ISBN 978-961-6201-38-4

911.3:341.222(082)
COBISS.SI-ID 253294592


slika

633.
        SLOVENSKA Istra, Brkini in Kras [Kartografsko gradivo]. - 1. izd. - 1:50.000. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2010

ISBN 978-961-6156-92-9

912.43(497.472)
COBISS.SI-ID 253519872


929 BIOGRAFIJEslika

634.
        ANTON Oliban, narodni buditelj, kulturni delavec, prijatelj Prešernov : zbornik / zbrali in uredili Greta Jukič in Marija Suhodolčan Dolenc ; [uvodniki Greta Jukič ...[et al.] ; bibliografija Antona Olibana Marija Suhodolčan Dolenc]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2010 (Prevalje : Forma film - Rado Žaže)

300 izv.
ISBN 978-961-6806-02-2

929Oliban A.(082)
COBISS.SI-ID 66031617


slika

635.
BENEDIČIČ, Martina
        Zelo rad bi živel v tisti knjigi / Martina Benedičič ; [ilustracije Patrik Benedičič ; fotografije in dokumenti družina Bogdana Bučarja, Domen Merzel ; spremna beseda Andreja Štuhec]. - Litija : Knjižnica, 2010

ISBN 978-961-92978-0-3

929Bučar B.
COBISS.SI-ID 253434880


slika

636.
DVESTO
        200-letnica prihoda Franceta Prešerna v ribniško šolo / [uredništvo Domen Kovač ... [et al.] ; ilustratorji Črt Mate ... et al.]. - Ribnica : Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, 2010. - (Posebna izdaja Krošnje ; 2010, št. 1)

ISBN 978-961-92388-2-0

929Prešeren F.
373.3(497.4Ribnica)(091)
COBISS.SI-ID 253320960


slika

637.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        "Kaj ti mar, kaj mislijo drugi?" : nadaljnje dogodivščine zvedavega čudaka, kakor jih je ta pripovedoval Ralphu Leightonu / Richard P. Feynman ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: What do you care what other people think?
ISBN 978-961-01-1501-4

929Feynman R.
53(73):929Feynman R.
821.111(73)-36
COBISS.SI-ID 253281024


slika

638.
GLAVAN, Mihael
        Popotovanje z Gregorčičem med nebom in zemljo / Mihael Glavan ; [fotografije Aljoša Križaj, Milan Štupar]. - 1. izd. - Nova Gorica : Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2010. - (Zbirka Publikacije Goriške knjižnice ; 20)

ISBN 978-961-91761-5-3

929Gregorčič S.
821.163.6.09Gregorčič S.
COBISS.SI-ID 253471744


slika

639.
HAJDINJAK, Boris
        Sergej Vrišer : spominsko srečanje ob devetdesetletnici rojstva dr. Sergeja Vrišerja / [avtorji besedil Boris Hajdinjak, Mirjana Koren, Polona Vidmar ; prevod besedil Ana Polona Golobič]. - Maribor : Pokrajinski muzej : Prva gimnazija, 2010 (Anolis)

Ovojni nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv.
ISBN 978-961-91108-6-7

929Vrišer S.(082)
COBISS.SI-ID 65881089


slika

640.
MILINKOVIĆ, Aleksandar
        Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje / Aleksandar Milinković ; [prevod J. R. Vouk]. - Razširjena izd. - Ljubljana : Ara, 2010

ISBN 978-961-6005-94-4

929Tesla N.
621.3(73):929Tesla N.
001.894(088.8):929Tesla N.
COBISS.SI-ID 253286656


slika

641.
        POMEMBNE slovenske osebnosti 20. stoletja : zbornik povzetkov referatov / Mednarodni znanstveni simpozij, Maribor, 23.-25 november 2010 ; [urednik Mateja Matjašič Friš]. - V Mariboru : Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča, 2010

ISBN 978-961-92402-7-4

929(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 66013697


slika

642.
RUGÁLE, Mariano
        Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem / Mariano Rugále, Miha Preinfalk. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2010 (Ljubljana : Littera picta)

ISBN 978-961-6057-77-6

929.52(497.4)"18/19"
COBISS.SI-ID 253240832


slika

643.
ZAVEC Mlakar, Mojca
        Drago Hasl (1900-1976) : buditelj ptujskega kulturnega življenja / [besedila Mojca Zavec Mlakar, Ciril Rojs ; prevod Tanja Ostrman Renault ; slikovno gradivo Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Zgodovinski arhiv na Ptuju]. - Ptuj ; Ormož : Pokrajinski muzej, 2010

ISBN 978-961-6438-28-5

929Hasl D.
COBISS.SI-ID 253575168