Objavljam, torej sem v NUK - 10 let Zakona o obveznem izvodu publikacij

Pred desetimi leti smo v Republiki Sloveniji sprejeli sodoben zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, UL RS št. 69/06; UL RS št. 86/09), ki vključuje tudi nove pojavne oblike objavljanja oziroma publikacij. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je s tem zakonom pooblaščena javna ustanova, ki zbira, ohranja in omogoča dostopnost do vseh publikacij kot nacionalne kulturne dediščine. Novi zakon med zavezance uvaja izdajatelje, založnike in distributerje (prej tiskarji in razmnoževalci), kar je število naših partnerjev v zadnjih desetih letih povečalo iz nekaj sto na okvirno deset tisoč. Število obveznih izvodov, ki jih sedaj prejmemo v NUK, je 4 oziroma 16, kolofon pa je eden od obveznih elementov publikacije. Poleg zbiranja in ohranjanja knjig, časopisov, zemljevidov, zvočnih in slikovnih zapisov, glasbenih in drobnih tiskov ter drugih oblik zapisov od leta 2008 zajemamo in ohranjamo tudi spletne publikacije, od leta 2015 pa tudi spletna mesta z domeno .si. V NUK si prizadevamo za uspešno nadaljevanje več kot dvestoletne tradicije zbiranja slovenskega obveznega izvoda.

Vsem našim partnerjem – založnikom, izdajateljem, samozaložnikom in distributerjem – se ob deseti obletnici zbiranja obveznih izvodov publikacij po sodobnem zakonu zahvaljujemo za sodelovanje in prispevek pri gradnji zbirk NUK, ki so naša skupna last. 

Dogodki

12.10.2016, ob 11. uri
Tiskovna konferenca ob 10-letnici Zakona o obveznem izvodu publikacij
Predavalnica NUK, Leskoškova 12

9. 11. 2016, ob 17. uri
Kaj je potrebno vedeti ob izdaji knjige/publikacije?
Čitalnica Rokopisne zbirke NUK, Turjaška 1; sodelujoči: dr. Andrej Blatnik, Milena Miklavčič in predstavniki NUK.

16. 11. 2016, ob 17. uri
Kaj je potrebno vedeti ob izdaji glasbenega albuma v fizični obliki in na spletu?
Čitalnica Glasbene zbirke NUK, Turjaška 1; sodelujoči: Dominik Bagola, predstavniki NUK in predstavniki SAZAS.

23. 11. 2016, ob 14. uri
Debatna kavarna ob 10-letnici Zakona o obveznem izvodu publikacij
32. slovenski knjižni sejem, Cankarjev dom; gostje: Andreja Kavčič (DZS), Samo Rugelj (UMco), Nataša Franko (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Irena Sešek (NUK), Janko Klasinc (NUK)