Komisija za bibliotekarski izpit

KOMISIJA ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT

Komisija za bibliotekarski izpit deluje pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

Člani Komisije za bibliotekarski izpit v mandatnem obdobju 2017-2021:

- dr. Melita Ambrožič (predsednica),
- mag. Aleš Klemen (namestnik),
- Irena Kavčič (članica),
- dr. Alenka Kavčič-Čolić (članica),
- Borut Kirar (član),
- mag. Tatjana Likar (članica),
- dr. Jasna Malešič (članica),
- Darja Peperko Golob (članica),
- Mojca Žuželj Ogrizek (članica).
      
Strokovna tajnica Komisije za bibliotekarski izpit: mag. Helena Pečko Mlekuš.
Namestnica strokovne tajnice: Polona Marinšek.