Permanentno izobraževanje

Prosojnice s tečaja: Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije, 9. 11. 2016

81. konferenca IFLA: Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation (15. - 21. avgust 2015, Cape Town, Republika Južna Afrika)

M. Ambrožič, P. Južnič: Obisk šolske in splošnih knjižnic v občini Stellenbosch (provinca Zahodna Kaplandija)