Smernice licenciranja COSEC

Smernice prinašajo izvleček določil vzorčne licenčne pogodbe med konzorcijem in ponudnikom plačljivih digitalnih vsebin. Njihovo uresničevanje zagotavlja sodobno in napredno raziskovalno in znanstveno delo. Ostale prednosti:

  • Demistifikacija zapletenih pogodb s ponudniki digitalnih vsebin.
  • Standardizirana in konsistentna določila o pogojih uporabe e-virov.
  • Mednarodni znak kakovosti upravljanja digitalnih vsebin.
  • Prihranek denarja in časa članic konzorcija COSEC.

V okviru mednarodnega programa EIFL – Licensing je na pobudo članic nastal strateški dokument EIFL Model Consortium Licence. To je vzorčna konzorcijska pogodba, ki odraža najnovejše dobre prakse na področju licenciranja plačljivih digitalnih vsebin. Vzorčna pogodba vključuje vrsto novih poudarkov, ki odgovarjajo tehnološkim in informacijskim potrebam sodobnega uporabnika in raziskovalnim ustanovam, zato je primernejša kot standardne komercialne licence. Je enostavna za razumevanje in pomnjenje, saj je vedno enaka. V proces licenciranja vnaša jasnost, transparentnost, prihranek časa, zmanjšuje tveganja in stroške.

SMERNICE LICENCIRANJA COSEC