Pridobivanje strokovnih nazivov

Knjižnični delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti:

Vloge za pridobivanje višjih nazivov obravnava Komisija za podelitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki deluje na Ministrstvu za kulturo.

Roka za oddajo vlog: 1. april in 1. oktober.

Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Ministrstva za kulturo, kamor lahko naslovite tudi vsa vprašanja glede pridobivanja višjih nazivov.

Kontakti:

mag. Tatjana Likar
Ministrstvo za kulturo
T: (01) 3695 965
E: tatjana.likar@gov.si

 

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns