Zakonske podlage in strokovna priporočila za splošne knjižnice

Nabor zakonskih podlag, strokovnih priporočil in drugi viri, ki jih pri svojem delovanju uporabljajo splošne knjižnice.

 Zakonske in podzakonske podlage, smernice ...

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah

Vsebina navodil
  • Splošna določba
  • Bibliografska obdelava domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Oprema domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Hranjenje domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Dostopnost knjižničnega gradiva
  • Domoznansko knjižnično gradivo kot kulturni spomenik
  • Izločanje in odpis domoznanskega knjižničnega gradiva
  • Izobraževanje za strokovno obdelavo in hranjenje domoznanskega knjižničnega

 Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah - predstavitev

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika

Podlaga za navodila je 13. člen Zakona o knjižničarstvu.

 Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns