Organizacija

Knjižnica je organizirana v širše organizacijske enote, v okviru katerih delujejo posamezne službe, oddelki, zbirke oziroma centri.

Vodstvo

Ravnateljica NUK: Martina Rozman Salobir

Pomočniki ravnateljice:
 • dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani
 • mag. Simona Arzenšek, pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve
 • mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnateljice za vodenje strokovnega dela


SVET KNJIŽNICE

Predsednik: Luka Nabergoj, predstavnik Ministrstva za kulturo

Namestnica predsednika: dr. Eva Kodrič-Dačić, predstavnica zaposlenih v NUK

Člani:
 • Marjan Gujtman, predstavnik Ministrstva za kulturo
 • Iztok Žigon, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • red. prof. dr. Martin Čopič, predstavnik Univerze v Ljubljani


STROKOVNI SVET NUK

Predsednica: dr. Alenka Kavčič-Čolić, predstavnica strokovnih delavcev NUK

Namestnik predsednice: Samo Kristan, predstavnik strokovnih delavcev NUK

Člani:
 • dr. Anja Dular, Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije
 • Janez Groznik, predstavnik vseh delavcev NUK
 • mag. Zdenka Oven, Knjižnica Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za elektrotehniko, predstavnica Univerze v Ljubljani
 • red. prof. dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta, predstavnik Univerze v Ljubljani
 • dr. Vlasta Stavbar, Univerzitetna knjižnica Maribor, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
 • mag. Slavica Rampih, Mariborska knjižnica, predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
 • izr. prof. dr. Jedert Vodopivec, Arhiv RS, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije


IZVRŠNI ODBOR SINDIKATA

 • Mihael Kokalj, predsednik
 • Damjana Vovk, namestnica predsednika

 

ENOTE, SLUŽBE, ZBIRKE, CENTRI


NAZIV ENOTE SLUŽBA, ZBIRKA, CENTER

Enota skupnih služb

Enota za pridobivanje, obdelavo
in hranjenje knjižničnega gradiva

Enota za uporabniške storitve

Enota za razvoj knjižničarstva

Enota za informacijsko tehnologijo in digitalno knjižnico

Enota posebnih knjižničnih zbirkorganigram knjižnice

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns