Tekoči raziskovalni in razvojni projekti

Seznam projektov Obdobje izvajanja
Šola v oblaku – povezovanje izobraževanja v oblaku za digitalnega državljana 1.1.2014 - 31.12.2016
Europeana Awareness 1.2.2012 - 31.1.2015
Vizualizacija v blibliografskih informacijskih sistemih 1.7.2011 - 30.6.2014

 

SCHOOL ON THE CLOUD (SoC) / Šola v oblaku – povezovanje izobraževanja v oblaku za digitalnega državljana
Obdobje:
1.1. 2014 - 31. 12. 2016
Nosilec: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε. (Doukas School, Grčija)
Vodja projekta: dr. Renata Šolar
Sodelavca na projektu: dr. Alenka Kavčič-Čolić, dr. Renata Šolar
Opis projekta: Mreža Šola v oblaku: povezovanje izobraževanja v oblaku za digitalnega državljana (SoC) poskuša raziskati, kako naj se izobraževanje odzove na novosti v razvoju informacijske in komunikacijske tehnologije, ki hitro spreminja svet podjetništva in dela ter družbo samo. Cilj je zmanjšati obstoječe vrzeli med izobraževanjem in računalništvom v oblaku. Projekt raziskuje vprašanje širjenja mobilnih naprav in storitev, ki temeljijo na storitvah računalništva v oblaku. S spodbujanjem sodelovanja in izmenjave znanj razvija smernice za sektor izobraževanja. SoC bo ustvaril učno skupnost, v kateri bodo udeleženci svoje znanje izmenjavali in skupaj razvijali novo. Namen je spodbujanje inovacij in najboljših praks pri oblikovanju učnih okolij v oblaku za učenje in poučevanje. Projekt bo obravnaval in ocenil širok spekter tem, od orodij, metodologije, pedagoških vprašanj do vizije razvoja izobraževanja v oblaku. Konzorcij sestavlja 57 evropskih partnerjev iz različnih področji izobraževanja.
Sofinancer : Evropska komisija, Lifelong Learning Programme
Vrednost projekta : 600.000 EUR (Evropska komisija sofinancira 75 %)


EAWARENESS - Europeana Awareness
Obdobje:
1. 2. 2012 - 31. 1. 2015
Nosilec/koordinator: Europeana Foundation
Vodja projekta v NUK : mag. Karmen Štular Sotošek
Opis projekta: Europeana Awareness je projekt, ki ga vodi fundacija Europeana z namenom, da bi o vsebinah portala Europeana seznanjala uporabnike in načrtovalce varovanja kulturne dediščine v državah članicah EU. Projekt bo spodbujal uporabo portala in dodajanje novih vsebin za različne namene (raziskovanje, učenje, turizem, preživljanje prostega časa, rodoslovje itd.). Z ustvarjanjem digitalnih zgodb bo povezal različne javne ustanove in nevladne organizacije s področja ohranjanja kulturne dediščine in kreativnih industrij, okrepil sodelovanje s turističnim sektorjem, spodbujal kulturne ustanove in posameznike k vključevanju novih digitalnih vsebin (promocija omrežja Europeana Licensing), razvijal mehanizme za upravljanje s kolektivnimi avtorskimi pravicami ter povečal količino digitalnih vsebin, ki bodo na voljo različnim interesnim skupinam za prosto ponovno uporabo. V okviru projekta bo spomladi 2012 v različnih knjižnicah po Sloveniji potekalo zbiranje spominov na 1. svetovno vojno.
Financer: Evropska komisija, CIP–ICT–PSP-2011–5
Sofinancer : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije


Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih (temeljni raziskovalni projekt J5-4155)
Obdobje:
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
Nosilec/koordinator: dr. Maja Žumer, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Sodelavca projekta v NUK: mag. Zoran Krstulović, dr. Renata Šolar
Opis projekta: Neučinkovitost, težka uporaba in zastarelost uporabniških vmesnikov knjižničnih katalogov ter drugih bibliografskih informacijskih sistemov so že leta predmet kritik uporabnikov, ki se ob rastoči ponudbi informacijskih virov in posrednikov na spletu vse redkeje poslužujejo knjižničnih sistemov. Nekatere izmed največjih pomanjkljivosti bibliografskih informacijskih sistemov lahko zasledimo v prikazu rezultatov, navigaciji ter povezavah med bibliografskimi podatki. V okviru projekta želimo natančneje raziskati ta področja ter na podlagi ugotovitev podati predloge za nadaljnji razvoj in implementacije. Osrednji del raziskave bo tako zajemal izgradnjo prototipnega sistema in testiranje uporabnosti, pri čimer bomo posebno pozornost namenili implementaciji modela FZBZ. Kot možnost aplikacije modela pa bomo natančneje analizirali tudi uporabo vizualizacijskih tehnik. Pričakujemo, da bo raziskava pripomogla k novim spoznanjem na vsakem izmed treh obravnavanih področij, torej na področju vizualizacije, prikaza FZBZ in informacijskega vedenja uporabnikov.
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns