Pogosta vprašanja in odgovori

E-knjigo, ki ste si jo izposodili prek sistema biblos, imate lahko izposojeno 14 dni.

Za e-knjigo, ki ste si jo izposodili prek sistema EBSCO, lahko rok izposoje traja od 1 dneva do 1 meseca.

Hkrati imate lahko izposojene 4 naslove prek sistema biblos ter 15 naslovov prek sistema EBSCO.
E-knjig ni potrebno vračati. E-knjiga se po preteku izposojevalnega roka avtomatično zaklene. Zaklenjeno e-knjigo lahko preprosto izbrišete iz svoje naprave.
Po poteku roka izposoje si lahko e-knjigo ponovno izposodite.

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns