Knjižnično nadomestilo

Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Njegov namen je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in so v javnem interesu. Nadomestilo ureja Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09).

Več informacij o knjižničnem nadomestilu je na naslovih http://jakrs.si/knjiznicno_nadomestilo/ in http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ tukaj pa vabimo vse, ki ste upravičeni do tega nadomestila, da nam sporočite morebitne pomanjkljivosti v vzajemnem katalogu.

Informacije in odgovornost:

Alenka Kanič
T: (01) 5861-333
F: (01) 5861-311
E: alenka.kanic@nuk.uni-lj.si

 

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns